rekod transit dsv thn 3m

Click here to load reader

Post on 07-Nov-2014

81 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BORANG MARKAH INDUK - BAHASA MALAYSIA NAMA GURU : KELAS : TAHUN :

BAND 1 NO NAMA MURID DL1 E1 E2 E1 DB1 E2 E3 DT1 E1 DL1 E1 E2

BAND 2 DB1 E1 E2 DT1 E1 E2 DL1 E1

BAND 3 DB1 E1 E2 DT1 E1 E1 DL1 E2

BAND 4 DL2 DB1 DT1 DL1 E3 E1 E1 E1 E1

BAND 5 DB1 E1 E2 DT1 E1 E2

BAND 6 DL1 DL2 DB1 DT1 DT2 E1 E1 E1 E1 E1

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS BM TAHUN 1

BORANG MARKAH INDUK - BAHASA INGGERIS NAMA GURU : KELAS : TAHUN :

BAND 1 NO NAMA MURID

BAND 2

BAND 3 DB2 E1 E2

BAND 4 DB3 DT1 DL1 DB1 DB2 DT1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 DL1 E1 E2

BAND 5

BAND 6 DT1 E1 E2 E3

DL1 DB1 DB2 DB3 DB4 DT1 DL1 DB1 DB2 DT1 DL1 DL2 DB1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1

DB1 DT1 DT2 DT5 DL1 DL2 DB1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS BI TAHUN 1

BORANG MARKAH INDUK - BAHASA CINA NAMA GURU : KELAS : TAHUN :

NO

NAMA MURID

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND 6

DL1 DB1 DT1 DL1 DL2 DB1 DT1 DL1 DL2 DL3 DB1 DT1 DL1 DB1 DT1 DL1 DL2 DL3 DL4 DB1 DB2 DB3 DT1 DL1 DB1 DT1

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS BC TAHUN 1

BORANG MARKAH INDUK - BAHASA ARAB NAMA GURU : KELAS : TAHUN :

BAND 1 NO NAMA MURID DL1 E1 DB1 E1 E2 DT1 E1 E2 DL1 DL2 DB1 E1 E1 E1

BAND 2 DB2 E1 E2 DB3 E1 DT1 E1 E2 DL1 E1 E2 DL2 E1 E2

BAND 3 DB1 E1 DB2 E1 E2 DT1 DT2 E1 E1 E1

BAND 4 DL1 E2 DB1 DT1 E1 E1 DL1 E1 E2 E1

BAND 5 DL2 DB1 E1 E2 DT1 E1 E2 E1 E2

BAND 6 DL1 E3 DB1 DT1 E1 E1

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS BA TAHUN 1

BORANG MARKAH INDUK - MATEMATIK NAMA GURU : KELAS : TAHUN :

BAND 1 NO NAMA MURID D1 E1 E1 D2 E2 E3 E1 D3 E2 D4 E1 D5 E1 D6 E1 D1 E1 D2 E1

BAND 2 D3 E1 D4 E1 D5 E1 E1 D1 E2 D2 E1

BAND 3 D3 E1 E2 D4 E1 D5 E1

BAND 4 D1 E1 E2

BAND 5 D1 E1 E2

B6 D1 E1

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS M3 TAHUN 1

BORANG MARKAH INDUK - PENDIDIKAN ISLAM (B1) NAMA GURU : KELAS : TAHUN :

BAND 1 NO NAMA MURID D1 E1 D2 E1 E1 D3 E2 D4 E1 D5 E1 D6 E1 D7 E1 D8 E1 D9 D10 E1 E1 D11 E1 E2 D1 E1 D2 E1 D3 E1 E1 D4 E2

BAND 2 D5 E1 D6 E1 D7 E1 D8 E1 D9 D10 D11 D1 E1 E1 E1 E1 D2 E1

BAND 3 D3 E1 D4 E1 D5 E1 D6 E1

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS PI TAHUN 1

BORANG MARKAH INDUK - PENDIDIKAN ISLAM (B2) NAMA GURU : KELAS : TAHUN :

BAND 3 NO NAMA MURID D7 E1 D8 E1 D9 E1 E1 D10 E2 E3 D11 D1 E1 E1 D2 E1 D3 E1 D4 E1

BAND 4 D5 E1 D6 E1 E1 D7 E2 E3 D8 E1 D1 E1 D2 E1 D3 E1

BAND 5 D4 E1 D5 E1 D6 E1 D7 E1 D1 E1 D2 E1 D3 E1

BAND 6 D4 E1 D5 E1 D6 E1 D7 E1

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS PI TAHUN 1

BORANG MARKAH INDUK - PENDIDIKAN MORAL B1 NAMA GURU : KELAS : TAHUN :

BAND 1 NO NAMA MURID D1 E1 E2 D2 E1 D3 E1 D4 E1 D5 E1 D6 E1 D7 E1 D8 E1 E1 D9 E2 D10 D11 D12 D13 D14 E1 E1 E1 E1 E1 E1 D1 E2 E1 D2 E2 D3 E1 D4 E1 D5 E1 D6 E1

BAND 2 D7 E1 D8 E1 E1 D9 E2 D10 D11 D12 D13 D14 E1 E1 E1 E1 E1

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS PM TAHUN 1

BORANG MARKAH INDUK - PENDIDIKAN MORAL B2 NAMA GURU : KELAS : TAHUN :

BAND 3 NO NAMA MURID D1 E1 E2 D2 E1 D3 E1 D4 E1 D5 E1 D6 E1 D7 E1 D8 E1 D9 D10 D11 D12 D13 D14 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 D1 E2 D2 E1 D3 E1 D4 E1 D5 E1 D6 E1

BAND 4 D7 E1 D8 E1 D9 D10 D11 D12 D13 D14 E1 E1 E1 E1 E1 E1

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS PM TAHUN 1

BORANG MARKAH INDUK - PENDIDIKAN MORAL B3 NAMA GURU : KELAS : TAHUN :

BAND 5 NO NAMA MURID D1 E1 E2 D2 E1 D3 E1 D4 E1 D5 E1 D6 E1 D7 E1 D8 E1 D9 D10 D11 D12 D13 D14 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 D1 E2 D2 E1 D3 E1 D4 E1 D5 E1 D6 E1

BAND 6 D7 E1 D8 E1 D9 D10 D11 D12 D13 D14 E1 E1 E1 E1 E1 E1

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS PM TAHUN 1

BORANG MARKAH INDUK - PENDIDIKAN JASMANI NAMA GURU : KELAS : TAHUN :

BAND 1 NO NAMA MURID D1 E1 D2 E1 E1 D1 E2

BAND 2 D2 E3 E1 E2 E3 E1 D1

BAND 3 D2 E2 E1 E2 E1 D1 E2 E1

BAND 4 D2 E2 E3 E4 E5

BAND 5 D1 E1 D2 E1 E1

BAND 6 D1 E2 D2 E1

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS PJ TAHUN 1

BORANG MARKAH INDUK - PENDIDIKAN KESIHATAN NAMA GURU : KELAS : TAHUN :

BAND 1 NO NAMA MURID D1 E1 D2 E1 D3 E1 D4 E1 D5 E1 E1 D1 E2 E3

BAND 2 D2 E1 D3 E1 E1 D4 E2 E1 D1 E2 E3 E1 D2 E2

BAND 3 D3 E3 E1 E1 D4 E2 D5 E1 D6 E1 D1 E1 D2 E1

BAND 4 D3 E1 E2 D4 E1 D1 E1 E1

BAND 5 D2 E2 D3 E1 D4 E1 E1 D1

BAND 6 D2 E2 E1 E2

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS PK TAHUN 1

BORANG MARKAH INDUK - DUNIA SAINS & TEKNOLOGI (B1) NAMA GURU : KELAS : TAHUN :

BAND 1

BAND 2 DT2 E1 DT3 E1 E2 DS1 DS2 DS3 DS4 E1 E1 E1 E1 E1 E2 DS5 E3 E4 E5 DT1 DS1 E1 E1 E1 DS2 E2 E3 DS3

BAND 3

NO

NAMA MURID

DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 E1 E1 E1 E1 E1

DT1 E1 E2

DS4 E1 E2 E3 E4 E5

DS5 E1

DT1 E1

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS DST TAHUN 1

BAND 3

DT1 E2

)

BMI

PBS DST TAHUN 1

BORANG MARKAH INDUK - DUNIA SAINS & TEKNOLOGI (B2) NAMA GURU : KELAS : TAHUN :

BAND 3 NO NAMA MURID DT2 E1 E2 E1 DT3 E2 E3 DT4 E1 E2 DS1 DS2 DS3 E1 E1 E1 E1 E2 DS4 E3 E4 E5 DS5 E1 E1 DT1 E2 E3

BAND 4 DT2 E1 DT3 E1 E2 E1 DT4 E2 E3 E4 DT5 E1 E2 E1 DT6 E2 E3 E4

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS DST TAHUN 1

BORANG MARKAH INDUK - DUNIA SAINS & TEKNOLOGI (B3) NAMA GURU : KELAS : TAHUN :

BAND 5 NO NAMA MURID DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 DS7 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 DT1 E1 E2 DT2 E1 E2 DT3 E1 E2 E1 E2 DS1 E3 E4 E5

BAND 6 DT1 E6 E1 DT2 E1 E2 DT3 E1 E2

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS DST TAHUN 1

BORANG MARKAH INDUK - DUNIA MUZIK (B1) NAMA GURU : KELAS : TAHUN :

BAND 1 NO NAMA MURID D1 E1 D2 E1 E1

BAND 2 D1 E2 D2 E1 E1 E2 E3 D1 E4

BAND 3 D2 E5 E6 E1 E2 E3 D3 E1 E1 E2 E3 D1 E4 E5

BAND 4 D2 E6 E1 E2 E3 E4 E5 D3 E1

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS MZ TAHUN 1

BORANG MARKAH INDUK - DUNIA MUZIK (B2) NAMA GURU : KELAS : TAHUN :

BAND 5 NO NAMA MURID BAND 1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E1 E2 D2 E3 E4 E5 D3 E1 E1 E2 E3 E4 D1 E5 E6 E7

BAND 6 D2 E8 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 D3 E1

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS MZ TAHUN 1

BORANG MARKAH INDUK - TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI NAMA GURU : KELAS : TAHUN :

BAND 1 NO NAMA MURID D1 E1 E2 E1 D2 E2 E1 D3 E2

B2 D1 E1 E1 D1 E2 E1 D2 E2

BAND 3 D3 E1 E2 E3 E1 D4 E2 E1 D1 E2 E3 D2 E1 E1 D3 E2

BAND 4 D4 E1 E2 E3 E4 E1 D5 E2 E1 D6 E2 E1 D1 E2

BAND 5 D2 E1 E2 E1 D3 E2 D1 E1 E1

BAND 6 D2 E2 E1 D3 E2

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS TMK TAHUN 1

BORANG MARKAH INDUK - DUNIA SENI VISUAL NAMA GURU : KELAS : CIK WAN ROHAYU BINTI WAN SEMAIL 3 MERAH 2013

NO

NAMA MURID

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)BORANG MARKAH INDUK - DUNIA SENI VISUAL

(

)

BMI

PBS DST TAHUN 1

NAMA GURU : KELAS :

CIK WAN ROHAYU BINTI WAN SEMAIL 3 MERAH BAND 1 2013 BAND 2 D2 E4 E5 E1 E2 E3 E4 D3 E1 E1 E2 D1 E3 E4 E1 E2 D2 E3 E4 E5 D3 E1 E1 E2 BAND 3 D1 E3 E4E1 D2 E2 E3 E4 D3 E1 E1 D4 E2 E3 E4

NO

NAMA MURID

D1 E1 E2 E3

21 MUHAMMAD AMMAR JUFRI 22 MUHAMMAD DANISH ISKANDAR 23 MUHAMMAD EDZRAN FIRHAN 24 MUHAMMAD FAREEZ HAIKAL 25 MUHAMMAD HAMIZAN 26 MUHAMMAD IZZ MUQRI 27 MUHAMMAD IZZAHAN 28 MUHAMMAD MAIDEEN 29 MUHAMMAD NUKMAN HAKIMI 30 MUHAMMAD NUR AMMAR HANAFI 31 MUHAMMAD SYAFIQ 32 MUHAMMAD ZARIF HAKIMI 33 NARRESH A/L PANDIAN 34 NICHOLAS RYAN ALBERT 35 NIK MUHAMMAD HAZIQUE DANIEL 36 ROHAN BHASKARAN 37 ZAIN ALI MEMON

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BORANG MARKAH INDUK - DUNIA SENI VISUAL NAMA GURU : CIK WAN ROHAYU BINTI WAN SEMAIL

BMI

PBS DST TAHUN 1

KELAS :

3 MERAH BAND 1

2013 BAND 2 D2 E4 E5 E1 E2 E3 E4 D3 E1 E1 E2 D1 E3 E4 E1 E2 D2 E3 E4 E5 D3 E1 E1 E2 BAND 3 D1 E3 E4E1 D2 E2 E3 E4 D3 E1 E1 D4 E2 E3 E4

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

NAMA MURID AFIQ DANIAL B ZAKI AGATHIIYAN A/L KRISHNA MUTHRI AGHIILLAN A/L KRISHNA MUTHRI ARRJUNAN A/L KRISHNA MUTHRI BRYAN KASHIFF RAJ DAMEER ARIS DANIEL ALAGARAJOO DANISH ARIS DARWIN RAMESH

D1 E1 E2 E3

10 DEVIN HARENDRA 11 DINESH WAREN 12 HEMENTHRAJ A/L MURALIRAJ 13 IMANUL FIKHI B MUSBIKIN 14 ISAAC BALACHANDRAN 15 KENYESWHARAN A/L MAHENDRAN 16 LOGAN RIO SRIDARAN 17 MEGAT NABIL AIMAN 18 MUHAMMAD NAIM HIDAYAT 19 MUHAMAAD FARID 20 MUHAMMAD ADAM IRFAN DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS DST TAHUN 1

BMI

PBS DST TAHUN 1

BORANG MARKAH INDUK - DUNIA SENI VISUAL NAMA GURU : KELAS : CIK WAN ROHAYU BINTI WAN SEMAIL 3 MERAH TAHUN : 2013

BAND 4 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NAMA MURID AFIQ DANIAL B ZAKI AGATHIIYAN A/L KRISHNA MUTHRI AGHIILLAN A/L KRISHNA MUTHRI ARRJUNAN A/L KRISHNA MUTHRI BRYAN KASHIFF RAJ DAMEER ARIS DANIEL ALAGARAJOO DANISH ARIS DARWIN RAMESH D1 E1 E2 E3 E4 D2 E1 E2 E1 E2 D3 E3

BAND 4 D4 E4 E1 E1 D5 D4 E2 D1 E3 E4 E1 D2 E2

BAND 5 D3 E3 E4 E1 E2E3 E4 D4 E1 D5 E1 D6 E2 E3

E2 E3 E1 E1

10 DEVIN HARENDRA 11 DINESH WAREN 12 HEMENTHRAJ A/L MURALIRAJ 13 IMANUL FIKHI B MUSBIKIN 14 ISAAC BALACHANDRAN 15 KENYESWHARAN A/L MAHENDRAN 16 LOGAN RIO SRIDARAN 17 MEGAT NABIL AIMAN 18 MUHAMMAD NAIM HIDAYAT 19 MUHAMAAD FARID 20 MUHAMMAD ADAM IRFAN

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BORANG MARKAH INDUK - DUNIA SENI VISUAL

BMI

PBS DST TAHUN 1

NAMA GURU : KELAS :

CIK WAN ROHAYU BINTI WAN SEMAIL 3 MERAH BAND 4 BAND 4 D2 E3 E4 E1 E2 E1 E2 D3 E3 E4 D4 E1 E1 D5 D4 E2 D1 E3 E4 E1 D2 E2 E3 E4 E1 TAHUN : 2013 BAND 5 D3 E2E3 E4 D4 E1 D5 E1 D6 E2 E3

NO

NAMA MURID

D1 E1 E2

E2 E3 E1 E1

21 MUHAMMAD AMMAR JUFRI 22 MUHAMMAD DANISH ISKANDAR 23 MUHAMMAD EDZRAN FIRHAN 24 MUHAMMAD FAREEZ HAIKAL 25 MUHAMMAD HAMIZAN 26 MUHAMMAD IZZ MUQRI 27 MUHAMMAD IZZAHAN 28 MUHAMMAD MAIDEEN 29 MUHAMMAD NUKMAN HAKIMI 30 MUHAMMAD NUR AMMAR HANAFI 31 MUHAMMAD SYAFIQ 32 MUHAMMAD ZARIF HAKIMI 33 NARRESH A/L PANDIAN 34 NICHOLAS RYAN ALBERT 35 NIK MUHAMMAD HAZIQUE DANIEL 36 ROHAN BHASKARAN 37 ZAIN ALI MEMON

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS DST TAHUN 1

BMI

PBS DST TAHUN 1

BMI

PBS DST TAHUN 1

BMI

PBS DST TAHUN 1

BMI

PBS DST TAHUN 1

BORANG MARKAH INDUK - DUNIA SENI VISUAL NAMA GURU : KELAS : CIK WAN ROHAYU BINTI WAN SEMAIL 3 MERAH TAHUN : 2013

BAND 6 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NAMA MURID AFIQ DANIAL B ZAKI AGATHIIYAN A/L KRISHNA MUTHRI AGHIILLAN A/L KRISHNA MUTHRI ARRJUNAN A/L KRISHNA MUTHRI BRYAN KASHIFF RAJ DAMEER ARIS DANIEL ALAGARAJOO DANISH ARIS DARWIN RAMESH D1 E1 E2 E3 E4 E1 D2 E2 E3 E4 D3 E1 D4 E1 D5 E1 E2 E1 D6 E2 E3 D7 E1 D8 E1

10 DEVIN HARENDRA 11 DINESH WAREN 12 HEMENTHRAJ A/L MURALIRAJ 13 IMANUL FIKHI B MUSBIKIN 14 ISAAC BALACHANDRAN 15 KENYESWHARAN A/L MAHENDRAN 16 LOGAN RIO SRIDARAN 17 MEGAT NABIL AIMAN 18 MUHAMMAD NAIM HIDAYAT 19 MUHAMAAD FARID 20 MUHAMMAD ADAM IRFAN

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(BORANG MARKAH INDUK - DUNIA SENI VISUAL

)

BMI

PBS DST TAHUN 1

NAMA GURU : KELAS :

CIK WAN ROHAYU BINTI WAN SEMAIL 3 MERAH BAND 6 TAHUN : 2013

NO

NAMA MURID

D1 E1 E2 E3 E4 E1

D2 E2 E3 E4

D3 E1

D4 E1

D5 E1 E2 E1

D6 E2 E3

D7 E1

D8 E1

21 MUHAMMAD AMMAR JUFRI 22 MUHAMMAD DANISH ISKANDAR 23 MUHAMMAD EDZRAN FIRHAN 24 MUHAMMAD FAREEZ HAIKAL 25 MUHAMMAD HAMIZAN 26 MUHAMMAD IZZ MUQRI 27 MUHAMMAD IZZAHAN 28 MUHAMMAD MAIDEEN 29 MUHAMMAD NUKMAN HAKIMI 30 MUHAMMAD NUR AMMAR HANAFI 31 MUHAMMAD SYAFIQ 32 MUHAMMAD ZARIF HAKIMI 33 NARRESH A/L PANDIAN 34 NICHOLAS RYAN ALBERT 35 NIK MUHAMMAD HAZIQUE DANIEL 36 ROHAN BHASKARAN 37 ZAIN ALI MEMON

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(

)

(

)

BMI

PBS DST TAHUN 1

BMI

PBS DST TAHUN 1