pp malaikat q

Click here to load reader

Post on 04-Jul-2015

482 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Nama: Syarifatul Aini Alamat: Wonopringgo

2. MateriIman Kepada Malaikat 3. Iman Kepada Malaikat 4. Q.S. Al-Anbiyaa ayat 19Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di langit dan di bumi. dan malaikat-malaikat yang di sisiNya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tiada (pula) merasa letih 5. Nama-Nama Malaikat1. Malaikat Jibril 2. Malaikat Mikail 3. Malaikat Isrofil 4. Malaikat Izroil 5. Malaikat Munkar 6. Malaikat Nakir 7. Malaikat Roqib 8. Malaikat Atid 9. Malaikat Malik 10.Malaikat Ridwan 6. Selalu patuh kepada Allah SWT Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Malaikat tidak makan dan tidak minumMalaikat tidak meiliki jenis kelamin Malaikat tidak pernah letih dan berhenti beribadah kepada Allah Malaikat senang mencari dan mengeililingi majelis dzikir 7. Perbedaan Malaikat dengan Makhluk lainnyaMalaikatManusiaJinDiciptakan dari NurDiciptakan dari Saripati tanahDiciptakan dari Api yang sangat PanasSelalu berdzikir dan bertasbihAda yang beriman da yang kafirAda yang beriman da yang kafirSelalu TaatAda yang taat dan ada yang tidakAda yang taat dan ada yang tidakTidak mmpyai nafsuMempunyai nafsuMempunyai nafsuTidak makan dan minumMakan dan minumMakan dan minum 8. JIBRIL => menyampaikan wahyu MIKAIL => membagi dan Mengatur rezeki ISRAFIL => meniup sangkakala IZRAIL => mencabut nyawa MUNKAR => menanyakan dan memeriksa amal di dalam kubur NAKIR => menanyakan dan memeriksa amal serta memberi siksa di dalam kuburRAQIB => mencatat amal saleh ATID => mencatat amal buruk RIDWAN => penjaga surga MALIK => penjaga neraka 9. Nama dan tugas malaikat JIBRIL 10. MIKAIL 11. ISROFIL 12. IZROIL 13. MUNKARNANKIR 14. ROQIBATID 15. RIDWANMALIK 16. Sekian