iman kepada malaikat allah

Download Iman kepada Malaikat Allah

Post on 24-Jul-2015

316 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Slide 1

KELOMPOK 2Nama Kelompok :

Fakhrul Rizal Akbar( 12 ) Ika Setyaningsih( 14 ) M. Firman Lahudin( 16 ) Nadya Nissa Shafira( 18 ) Novia Fitria Anwar( 20 )

IMAN KEPADA MALAIKAT ALLAHMalaikat merupakan salah satu makhluk Allah yang sangat patuh dan taat kepada Allah. Malaikat tidak dilengkapi dengan hawa nafsu,tidak memiliki keinginan seperti manusia, tidak berjenis lelaki atau perempuan, dan tidak berkeluarga.

HAKIKAT MALAIKATOleh seorang Hal pertama yang harus diyakini oleh seorang mukmin adalah beriman kepada yang Gaib. Dengan iman ini,maka ia pasti akan yakin kepada hal-hal yang nyata. Iman kepada yang Gaib menjadi pintu bagi keimanan kepada yang lainnya. Gaib adalah sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Gaib dibagi menjadi 3 yakni :Gaib mutlak contohnya : keadaan tentang Allah Dan Malaikat.2. Gaib terikat relatif Contohnya : pengetahuan rasullulah tentang kisah2 masa lalu yg di berikan oleh Allah 3.Gaib terikat non relatif contohnya : kehancuran bangsa romawi

B . Pengertian iman kepada malaikat Iman kepada adalh percaya dan yakin bahwa Allah telah menciptakan malaikat yg diberikan tugas tertentu , seperti untuk mengatur dan mengurus perjalanan alam semesta , misalnya menurunkan hujan, mencabut nyawa manusia, mencatat amal baik dam buruk manusia ketika di dunia , DLL Dalam ajaran islam terdapat 10 malaikat yg wajib kita ketahui 1. Malaikat Jibril : bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada nabi dan rasul 2. Malikat Mikail bertugas memberi rezeki 3. Malaikat Isrofil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat 4. Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa 5. Malaikat Mukar bertugas memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur

C. Hukum Beriman kepada Malaikat AllahIman kepada malaikat Allah adalah meyakini dan membenarkan bahwa malaikat itu ada, diciptakan oleh Allah dari cahaya (nur). Iman kepada malaikat hukumnya fardu ain dan menjadi salah satu rukun iman. Perhatikan firman Allah swt. Berikut ini.

Artinya :Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat". (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.(Q.S. Al-Baqarah : 285)

Jadi, jelaslah iman kepada malaikat hukumnya wajib. Malaikat merupakan rukun iman karena malaikat menyampaikan wahyu. Sedangkan malaikat penyampai wahyu adalah roh yang berakal yang memiliki ilmu yang luas dengan izin Allah.

D. Sifat MalaikatAdapun sifat malaikat antara lain :Tidak memiliki hawa nafsu dan selalu taat dan melaksanakan perintah Allah.

Artinya :Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka).(Q.S.An-Nahl : 50)

2. Tidak lalai dalam menjalankan kewajiban.

Artinya :Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya. (Q.S. Al-Anam :61)

3. Malaikat merupakan hamba Allah yang dimuliakan.

Artinya :Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak", Maha Suci Allah. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang dimuliakan.(Q.S.Al-Anbiya :26)

Senantiasa beribadah kepada Allah dan bertasbih.

Artinya :Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya-lah mereka bersujud.(Q.S. Al-Araf :206)

5.Senantiasa mengerjakan berbagai urusan yang diberikan Allah kepada mereka.

Artinya :Dan Allah menciptakan kamu dari tanahkemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamuberpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak adaseorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula)melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dansekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yangberumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya,melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lohmahfuz).Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.(Q.S. Fatir : 11)

11E. Fungsi MalaikatFungsi pokok malaikat adalah menyampaikan pesan Allah kepada para nabi dan rasul sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah berikut :1. Sebagai perantara dalam menyampaikan wahyu Allah (Q.S An-Nisa : 163)2. Sebagai perantara untuk menguatkan hati orang-orang yang beriman (Q.S Lukman : 30) 3. Sebagai perantara dalam melaksanakan hukum Allah (Q.S Ali Imran : 41-44)4. Sebagai penolong dan mendoakan manusia (Q.S Asy-Syura : 5)5. Memberikan pertolongan dan mendoakan kepada manusia dalam perkembangan rohaninya (Q.S Asy-Syura : 5)6. Memberikan ilham ke dalam dada manusia (Q.S Al-Qiyamah : 16-19)7. Mencatat tingkah laku manusia (Q.S Al-Qasas : 10-12)8. Menyabut nyawa manusia (Q.S An-Nahl : 27-28)

F .Tanda tanda beriman kepada malaikat Tanda tanda beriman kepada malaikat Allah dapat dilihat dari sikap dan perilakau sehari hari yakni : 1.Meyakini dalam hati bahwa malaikat makluk gaib yg lebih dahulu di ciptakan ,Allah dari pada manusia .2. Meyakini dalam hati bahwa malaikat itu memiliki sifat hidup seperti dalam gaib, maksum , tdk berjenis kelamin ,tdk makan dan minum , senan tiadsa bertasbih kepada Allah SWT di sepanjang siang dan malam 3. Meyakini bahwa Allah telah memberikan tugaas yg berbeda beda untuk para malaikat Meyakini bahwa segala amal perbuattan yg kita lakukan setiap hari tdk lepas dari pengelihatan Allah SWT Melakukan perbuatan yg mencerminkan beriman pada malikat yakni dengan melaksanakan segala perintahNya dan menjauhi laranganNya

13G. Manfaat dan Fungsi Beriman kepada Malaikat1. Manfaat beriman kepada malaikat antara lain :a.Semakin meyakini kebesaran, kekuatan dan kemahakuasaan Allah.b.Bersyukur kepada Allah, karena telah menciptakan para malaikat untuk membantu kehidupan dan kepentingan mnusia dan jin.c.Menumbuhkan cinta kepada amal shalih, karena mengetahui ibadah para malaikat.d.Merasa takut bermaksiat karena meyakini semua amal perbuatan tersebut tidak akan terlepas dari Malaikat Atid.e.Cinta kepada malaikat karena kedekatan ibadahnya kepada Allah, dan karena mereka selalu membantu dan mendoakan kita.

2. Fungsi beriman kepada malaikat antara lain:a.Selalu melakukan perbuatan baik karena dirinya selalu diawasi oleh malaikat.b.Berupaya masuk ke dalam surga yang dijaga oleh Malaikat Ridwan dengan bertakwa dan beriman kepada Allah serta berlomba-lomba dalam kebaikan.c.Meningkatkan keikhlasan, keimanan, dan kedisiplinan kita untuk mengikuti sifat dan perbuatan malaikat.d.Selalu berpikir dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan karena tiap perbuatan baik yang baik maupun yang buruk akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

H. Menerapkan Iman kepada Malaikat dalam Kehidupan Sehari-hariHal-hal yang mencerminkan Iman kepada malaikat :Senantiasa beramal shaleh dan taat pada Allah.Bekerja keras demi produktivitas dan yakin akan mendapat perlindungan dari Allah.Memurnikan ajaran Islam, memantapkan tauhid dan menjauhi tahayul.Menjauhi dan mencegah diri sendiri, keluarga, lingkungan dari perbuatan yang dilarang Allah.Waspada dan mawas diri karena merasakan kehadiran malaikat yang senantiasa mengawasinya.Jujur dan meyakini bahwa kelak akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Allah di akhirat kelak.

Terima Kasih