beriman kepada malaikat

Click here to load reader

Post on 23-Jun-2015

9.715 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit danbumi, yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap :dua, tiga dan empat ; ia menambah pada bentuk kejadianmakhluk yang diciptakannya apa jua yang dikehendakiNya.Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.(al Fatir :1)

2. Malaikat ialah makhluk yang sentiasamentaati perintah Allah Taala.Dijadikan oleh Allah dari nur (cahaya).Boleh menjelmadalampelbagaibentuk. 3. BilanganMalaikat 4. BilanganMalaikat 5. HATI : Ikhlas kepada Allah Subhanahu WaTaala dalam melakukan ketaatan.Berani dan teguh hati dalam menghadapicabaran hidup. Jiwa sentiasa tenang dantiada keluh kesah.Mempunyai rasa takut dan malu apabilahidup melakukan perkara bertentangandengan syariat dan adat . 6. (1) Malaikat Jibril atau Jibrail Tugasnya: Menyampaikan wahyu dari Allah kepada rasul- rasulnya. Firman Allah Taala dalam surah Asy Syuara ayat 193-195 : Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah, kedalam hatimua, supaya engkau ( Muhammad) menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran (kepada umat manusia). (Ia diturunkan) dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata. Ibnu Al-Qayyim ada menyatakan akan sifat-sifat Jibril ada lima iaitu :- Mulia, kuat, aman dengan Tuhannya, ditaati dan amanah. 7. (3) Malaikat Israfiel 8. (4) Malaikat Izrail 9. TUGAS MALAIKAT TUGAS MANUSIAMelaksanakan tugas Melaksanakan tugasdengan taatdengan pilihan Melakukan tugas tanpaMelakukan tugaspahalamendapat pahalaSentiasa beribadah kepada Disamping beribadah, jugaAllah dan tidak diperintah disuruh memakmurkan untuk memakmurkan dunia. kehidupan dunia.