pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan dengan penambahbaikan kemudahan cuti ranpa rekod...

Download PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN Dengan penambahbaikan kemudahan cuti ranpa Rekod ini,

Post on 25-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

  @@ slRlu

  eE{crKrltFf ll,riR:3scol : 2om

  BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA TINGKAT 10, IBU PEJABAT RISDA KARUNG BERKUNCI 11067 JALAN AMPANG

  4-( ISMS )*v CERTIFIED TO ISO/lEC 27oo1r2o07

  CERT NOiAR@71

  Telefon : 03-42564022 Fax No. : 03-42576726

  50990 KUALA LUMPUR E-mel: perkhidmatan@risda.qov.mv Bilangan : ( 05 )d|m.11.0/9650.03 K!1.3 Tarikh : 08 Julai 2015

  21 Ramadhan 1436H

  Semua Pengarah Bahagian

  Semua Pengarah RISDA Negeri

  Semua Pegawai RISDA Daerah/Jajahan/Bahagian

  Semua Pengetua lnstitut Kemajuan Pekebun Kecil (IKPK)

  Pengetua Pusat Latihan RISDA (RISTEC)

  ARAHAN PENTADBIRAN BILANGAN 26 TAHUN 2015

  PEMAKAIAN PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2015 . KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI URUSAN KEMATIAN AHLI

  KELUARGA TERDEKAT

  Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

  2. Sukacita dimaklumkan Mesyuarat Pihak Berkuasa RISDA Kali Ke 241 pada 06 Julai 2015 telah bersetuju menggunapakai Pekeliling Perkhidmatan

  Bilangan 4 Tahun 2015 iaitu Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat tanpa pindaan.

  MEMBENTUKTf:ATf Nl''"=,fr =Bii'[=oi'-'Jf'[Bi.[?3fi ERSRI-SEJAHTERA

 • Bilangan : Tarikh :

  ( 05 )d|m.11.0/9650.03 Klt.3 08 Julai 2015

  21 Ramadhan 1436H

  3. Melalui pemakaian pekeliling ini, kemudahan Cuti Tanpa Rekod tersebut ditambah baik dengan diperluaskan kepada urusan kematian ibu dan bapa mentua, ibu dan bapa angkat yang sah di sisi undang-undang serta anak angkat (termasuk anak angkat de facto dan anak pelihara) yang sah di sisi undang-undang.

  4. Pelaksanaannya adalah mengikut syarat dan kaedah yang diperincikan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 2015. la boleh dimuatnaik melalui laman sesawang wvvw.jpa.gov.my.

  6. Dengan penambahbaikan kemudahan cuti ranpa Rekod ini, Arahan Pentadbiran Bilangan 17 Tahun 2014 [Panduan Permohonan Cuti Tanpa Rekod - Jenis Cuti Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat (Perkara 2)l adalah dipinda bersesuaian dengan penambahbaikan ini.

  7. Arahan Pentadbiran ini adalah berkuatkuasa mulai 1 Julai 2015.

  Sekian, terima kasih.

  ..BERKHIDMAT UNTUK NEGARA''

  ..RISDA EFEKTIF PEKEBUN KECIL PRODUKTIF" 'Komuniti Berdaya Desa Berjaya' 'Baja Cukup Hasil Melonjak'

  (DATO',MOHAMED BrN ABDUL HAMTD) Timbalan b.p Ketua RISDA

  Ketua Pengarah Pengarah

  urusan & Korporat)

  MEMBENTUK MASYARAKAT PEKEBUN KECIL YANG PROGRESIF DAN SEJAHTERA MELALUI AKTIVITI PERLADANGAN DAN KOMERSIAL

 • Bilangan : ( 05 )d|m.11.0/9650.03 Klt.3 Tarikh : 08 Julai 2015

  21 Ramadhan 1436H

  s.k.

  i. Ketua Pengarah RISDA ii. Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan dan Korporat) iii. Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)

  MAAH/HIMS/TN HSJ/J H/Li |y...... Arahan Pentadbiran

  MEMBENTUK MASYARAKAT PEKEBUN KECIL YANG PROGRESIF DAN SEJAHTERA MELALUI AKTIVITI PERLADANGAN DAN KOMERSIAL

  AP BIL.26-2015 MS1.pdf AP BIL.26-2015 MS2.pdf AP BIL.26-2015 MS3.pdf