pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan … · dengan penambahbaikan kemudahan cuti ranpa...

of 3 /3
PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH @@ slRlu eE{crKrltFf ll,riR:3scol : 2om BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA TINGKAT 10, IBU PEJABAT RISDA KARUNG BERKUNCI 11067 JALAN AMPANG 4- ( ISMS ) *v CERTIFIED TO ISO/lEC 27oo1r2o07 CERT NOiAR@71 Telefon : 03-42564022 Fax No. : 03-42576726 50990 KUALA LUMPUR E-mel: [email protected] Bilangan : ( 05 )d|m.11.0/9650.03 K!1.3 Tarikh : 08 Julai 2015 21 Ramadhan 1436H Semua Pengarah Bahagian Semua Pengarah RISDA Negeri Semua Pegawai RISDA Daerah/Jajahan/Bahagian Semua Pengetua lnstitut Kemajuan Pekebun Kecil (IKPK) Pengetua Pusat Latihan RISDA (RISTEC) ARAHAN PENTADBIRAN BILANGAN 26 TAHUN 2015 PEMAKAIAN PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2015 . KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan Mesyuarat Pihak Berkuasa RISDA Kali Ke 241 pada 06 Julai 2015 telah bersetuju menggunapakai Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2015 iaitu Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat tanpa pindaan. MEMBENTUKTf:ATf Nl''"=,fr =Bii'[=oi'-'Jf'[Bi.[?3fi ERSRI-SEJAHTERA

Upload: others

Post on 25-Jan-2020

20 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN … · Dengan penambahbaikan kemudahan cuti ranpa Rekod ini, Arahan Pentadbiran Bilangan 17 Tahun 2014 [Panduan Permohonan Cuti Tanpa

PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAHKEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

@@slRlu

eE{crKrltFf ll,riR:3scol : 2om

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIATINGKAT 10, IBU PEJABAT RISDAKARUNG BERKUNCI 11067JALAN AMPANG

4-( ISMS )*vCERTIFIED TO ISO/lEC 27oo1r2o07

CERT NOiAR@71

Telefon : 03-42564022Fax No. : 03-42576726

50990 KUALA LUMPUR E-mel: [email protected] : ( 05 )d|m.11.0/9650.03 K!1.3Tarikh : 08 Julai 2015

21 Ramadhan 1436H

Semua Pengarah Bahagian

Semua Pengarah RISDA Negeri

Semua Pegawai RISDA Daerah/Jajahan/Bahagian

Semua Pengetua lnstitut Kemajuan Pekebun Kecil (IKPK)

Pengetua Pusat Latihan RISDA (RISTEC)

ARAHAN PENTADBIRAN BILANGAN 26 TAHUN 2015

PEMAKAIAN PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2015. KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI URUSAN KEMATIAN AHLI

KELUARGA TERDEKAT

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan Mesyuarat Pihak Berkuasa RISDA Kali Ke 241

pada 06 Julai 2015 telah bersetuju menggunapakai Pekeliling Perkhidmatan

Bilangan 4 Tahun 2015 iaitu Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan

Kematian Ahli Keluarga Terdekat tanpa pindaan.

MEMBENTUKTf:ATf Nl''"=,fr =Bii'[=oi'-'Jf'[Bi.[?3fi ERSRI-SEJAHTERA

Page 2: PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN … · Dengan penambahbaikan kemudahan cuti ranpa Rekod ini, Arahan Pentadbiran Bilangan 17 Tahun 2014 [Panduan Permohonan Cuti Tanpa

Bilangan :

Tarikh :

( 05 )d|m.11.0/9650.03 Klt.308 Julai 2015

21 Ramadhan 1436H

3. Melalui pemakaian pekeliling ini, kemudahan Cuti Tanpa Rekod tersebut

ditambah baik dengan diperluaskan kepada urusan kematian ibu dan bapa

mentua, ibu dan bapa angkat yang sah di sisi undang-undang serta anak

angkat (termasuk anak angkat de facto dan anak pelihara) yang sah di sisi

undang-undang.

4. Pelaksanaannya adalah mengikut syarat dan kaedah yang diperincikan

dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 2015. la boleh dimuatnaik

melalui laman sesawang wvvw.jpa.gov.my.

6. Dengan penambahbaikan kemudahan cuti ranpa Rekod ini, Arahan

Pentadbiran Bilangan 17 Tahun 2014 [Panduan Permohonan Cuti Tanpa

Rekod - Jenis Cuti Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat (Perkara 2)l

adalah dipinda bersesuaian dengan penambahbaikan ini.

7. Arahan Pentadbiran ini adalah berkuatkuasa mulai 1 Julai 2015.

Sekian, terima kasih.

..BERKHIDMAT UNTUK NEGARA''

..RISDA EFEKTIF PEKEBUN KECIL PRODUKTIF"'Komuniti Berdaya Desa Berjaya''Baja Cukup Hasil Melonjak'

(DATO',MOHAMED BrN ABDUL HAMTD)Timbalanb.p KetuaRISDA

Ketua PengarahPengarah

urusan & Korporat)

MEMBENTUK MASYARAKAT PEKEBUN KECIL YANG PROGRESIF DAN SEJAHTERAMELALUI AKTIVITI PERLADANGAN DAN KOMERSIAL

Page 3: PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN … · Dengan penambahbaikan kemudahan cuti ranpa Rekod ini, Arahan Pentadbiran Bilangan 17 Tahun 2014 [Panduan Permohonan Cuti Tanpa

Bilangan : ( 05 )d|m.11.0/9650.03 Klt.3Tarikh : 08 Julai 2015

21 Ramadhan 1436H

s.k.

i. Ketua Pengarah RISDA

ii. Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan dan Korporat)

iii. Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)

MAAH/HIMS/TN HSJ/J H/Li |y...... Arahan Pentadbiran

MEMBENTUK MASYARAKAT PEKEBUN KECIL YANG PROGRESIF DAN SEJAHTERAMELALUI AKTIVITI PERLADANGAN DAN KOMERSIAL