taklimat pengurusan cuti -...

of 54 /54
LOGO TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan MPOB Bil. 1 Tahun 2004 - Tatacara Cuti Pegawai Lembaga MPOB Wilayah Selatan 2 Februari 2016 ANITA TAIB UNIT SUMBER MANUSIA BAHAGIAN KEWANGAN & PENGURUSAN

Upload: dangkhanh

Post on 05-Apr-2018

434 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI

Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan MPOB Bil. 1 Tahun 2004 - Tatacara Cuti Pegawai Lembaga

MPOB Wilayah Selatan 2 Februari 2016

ANITA TAIB UNIT SUMBER MANUSIA

BAHAGIAN KEWANGAN & PENGURUSAN

Page 2: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

TAFSIRAN CUTI

Cuti bermakna sebarang tempoh

seseorang pegawai itu dibenarkan

meninggalkan tugasnya & peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus

perkhidmatan atau sebagai berhenti

kerja.

2

Page 3: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

Semasa sedang bercuti

• Boleh dipanggil bertugas

• Pastikan sentiasa boleh dihubungi

• Patuhi arahan

• Tidak sekali-kali membelakangkan

kewajipan tugas awam (tatakelakuan)

3

Page 4: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

CUTI BUKAN HAK

Cuti adalah satu keistimewaan

atau kemudahan yang diberikan

oleh Kerajaan kepada anggota

Perkhidmatan Awam.

4

Page 5: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

KEMUDAHAN CUTI DALAM PERKHIDMATAN

JENIS-JENIS CUTI

1. CUTI KERANA PERKHIDMATAN

2. CUTI KERANA PERUBATAN

3. LAIN-LAIN JENIS CUTI

5

Page 6: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

1. CUTI KERANA PERKHIDMATAN

1. CUTI REHAT

2. CUTI SEPARUH EMOLUMEN

3. CUTI TANPA EMOLUMEN

6

Page 7: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

1. CUTI REHAT

“Cuti rehat” bermakna cuti bergaji penuh

atas perkhidmatan yang melayakkan dalam

sesuatu tahun dari Januari hingga Disember.

“Perkhidmatan yang melayakkan” bermakna

perkhidmatan yang diambil kira bagi mengira

kelayakan mendapat cuti seseorang pegawai

terdiri dari masa-masa bertugas, cuti rehat, cuti

sakit tetapi tidak termasuk cuti separuh gaji,

cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta

dan barah dan cuti belajar.

7

Page 8: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

CUTI KECEMASAN

Cuti kecemasan hendaklah dipohon

oleh pegawai Lembaga dan boleh diluluskan

oleh kuasa melulus atas sebab-sebab

kecemasan pada pandangan kuasa melulus.

Cuti kecemasan seseorang pegawai

Lembaga yang diluluskan hendaklah ditolak

daripada cuti rehatnya.

8

Page 9: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

CUTI KECEMASAN (…sambungan)

Tiada emolumen bagi tempoh tak hadir

bekerja tanpa cuti.

Jika pegawai Lembaga tidak hadir bekerja

tanpa cuti, maka pegawai Lembaga itu

tidaklah berhak mendapat apa-apa

emolumen bagi tempoh tidak hadir bekerja

itu.

9

Page 10: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

Kadar Kelayakan Cuti Rehat

A. Lantikan sebelum 1 September 2005

Lantikan Tetap

Kumpulan / Gred SSM dan Setaraf

Kadar Cuti Rehat

* Kelayakan Penggumpulan Cuti Rehat Untuk GCR Setahun

Kurang 10 Tahun Perkhidmatan Yang Melayakkan

Genap 10 Tahun Perkhidmatan Yang

Melayakkan Dan Lebih

Kurang 10 Tahun

Perkhidmatan Yang

Melayakkan

Genap 10 Tahun Perkhidmatan

Yang Melayakkan Dan Lebih

Pengurusan Tertinggi

30 hari 35 hari 15 hari 15 hari

31 - 54 30 hari 35 hari 15 hari 15 hari

21 - 30 25 hari 30 hari 12 hari 15 hari

1 - 20 20 hari 25 hari 10 hari 12 hari

10

* Skim Pencen dan Skim KWSP (mula tahun 2004)

Page 11: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

Kadar Kelayakan Cuti Rehat (…sambungan)

11

* Skim Pencen dan Skim KWSP (mula tahun 2004)

B. Lantikan selepas 1 September 2005

Lantikan Tetap

Kumpulan / Gred SSM dan Setaraf

Kadar Cuti Rehat ** Kelayakan Penggumpulan Cuti Rehat Untuk GCR Setahun

Kurang 10 Tahun Perkhidmatan Yang Melayakkan

Genap 10 Tahun Perkhidmatan

Yang Melayakkan Dan

Lebih

Kurang 10 Tahun Perkhidmatan

Yang Melayakkan

Genap 10 Tahun Perkhidmatan

Yang Melayakkan Dan

Lebih

Pengurusan Tertinggi

30 hari 30 hari 15 hari 15 hari

31 - 54 30 hari 30 hari 15 hari 15 hari

21 - 30 25 hari 30 hari 12 hari 15 hari

1 - 20 20 hari 25 hari 10 hari 12 hari

Page 12: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

Kadar Kelayakan Cuti Rehat (…sambungan)

12

* Skim Pencen dan Skim KWSP (mula tahun 2004)

C. Lantikan 1 Januari 2009

Lantikan Tetap

Kumpulan / Gred SSM dan Setaraf

Kadar Cuti Rehat

** Kelayakan Penggumpulan Cuti Rehat Untuk GCR Setahun

Kurang 10 Tahun Perkhidmatan Yang Melayakkan

Genap 10 Tahun Perkhidmatan

Yang Melayakkan Dan

Lebih

Kurang 10 Tahun Perkhidmatan

Yang Melayakkan

Genap 10 Tahun Perkhidmatan

Yang Melayakkan Dan

Lebih

Pengurusan Tertinggi

25 hari 25 hari 12 hari 12 hari

31 - 54 25 hari 25 hari 12 hari 12 hari

21 - 30 25 hari 25 hari 12 hari 12 hari

1 - 20 20 hari 25 hari 10 hari 12 hari

Page 13: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

Kadar Kelayakan Cuti Rehat

A. Mulai 1 Januari 2016 (Lantikan Tetap)

Tarikh Lantikan Pertama/ Baharu

Kurang 10 Tahun Perkhidmatan Yang Melayakkan

Genap 10 Tahun Perkhidmatan Yang Melayakkan *

1 - 20

21 - 30

31 - 54

Peng. Tertinggi

1 - 20

21 - 30

31 - 54

Peng. Tertinggi

Sebelum 1/9/2005

20 hari

25 hari

30 hari

30 hari

25 hari

30 hari

35 hari

35 hari

Mulai 1/9/2005 – 31/12/2008

20 hari

25 hari

30 hari

30 hari

25 hari

30 hari

30 hari

30 hari

Mulai 1/1/2009

20 hari

25 hari

25 hari

25 hari

25 hari

25 hari

25 hari

25 hari

13

* Genap 10 tahun perkhidmatan dikira drp. tarikh lantikan tetap

pertama dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan.

Page 14: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

Kadar Kelayakan Cuti Rehat (…sambungan)

14

Lantikan Kontrak/ Sementara

Kumpulan / Gred SSM dan Setaraf

Kadar Cuti Rehat

(Hari)

Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Bagi Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan (P.P.

17/2007) (Kuatkuasa 1/1/2009)

Pengurusan Tertinggi

25 hari 6

31 - 54 25 hari 6

21 - 30 25 hari 6

1 - 20 20 hari 5

Page 15: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

KUASA MELULUS

15

Ketua Unit dan Pengarah Bahagian hanya

diberi kuasa melulus Cuti Rehat dan Cuti

Sakit (tidak melebihi 90) sahaja.

Lain-lain permohonan cuti selain daripada

cuti rehat dan cuti sakit hendaklah

dimajukan kepada Ketua Unit Sumber

Manusia untuk mendapat kelulusan tetapi

perlu mendapatkan sokongan daripada

Ketua Unit dan Pengarah Bahagian.

Page 16: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

Syarat Pengumpulan Cuti Rehat

16

Kerana Perkhidmatan Awam

Dibenarkan dalam tempoh dua (2)

tahun perkhidmatan

Cuti rehat tahun pertama yang tidak

dihabiskan dalam tahun ketiga akan

luput pada akhir tahun ketiga

Page 17: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR)

17

• Pemberian Wang Tunai sebagai Gantian Cuti Rehat (GCR) mulai

1 Januari 2009 adalah sebanyak 150 hari.

• Cuti Rehat dan Cuti Rehat Khas yang dikumpul sehingga 31

Disember 2008 diambilkira setakat 120 hari sahaja.

• 1/30 x jumlah cuti rehat terkumpul x (Gaji Akhir + Imbuhan Tetap)

Contoh:

1/30 x 150 x [RM5195.51 + RM300 (ITP) + RM160 (ITKA)] =

RM28, 277.55 sahaja

ITP – Imbuhan Tetap Perumahan

ITKA – Imbuhan Tetap Khidmat Awam/ ITA – Imbuhan Tetap Keraian

• Tertakluk had maksimum 150 hari.

(Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18 Tahun 2008)

Page 18: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

KEBENARAN BERCUTI KE LUAR NEGARA

18

Mendapat kebenaran daripada Ketua

Pengarah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan

MPOB 1/2004 Bab 1 (Para 5) Kebenaran Ketua

Pengarah untuk ke Luar Negara ‘Seseorang

pegawai lembaga yang hendak menggunakan

semua atau sebahagian daripada cutinya di

luar Negara hendaklah terlebih dahulu

mendapatkan kebenaran daripada Ketua

Pengarah atau dalam hal Ketua Pengarah,

Pengerusi Lembaga.’

Page 19: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

TATACARA PENGGUNAAN BORANG KEBENARAN KE LUAR

NEGARA UNTUK URUSAN TIDAK RASMI

19

1. Isi borang kebenaran ke luar negara untuk urusan

tidak rasmi dengan disertakan salinan

dokumen/surat tawaran menunaikan haji, umrah,

melancong atau sebagainya.

2. Setelah mendapat kebenaran ke luar negara

barulah permohonan cuti rehat dibuat dengan

menyertakan kelulusan borang kebenaran ke luar

negara yang telah diluluskan.

3. Cuti rehat ini boleh diluluskan oleh kuasa melulus

mengikut prosedur biasa.

Nota :

Borang boleh didapati melalui laman web Unit Sumber Manusia, e-Panduan Anggota

di alamat : http://portal.mpob.gov.my/usm/menu_kemudahan.htm

Page 20: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

2. CUTI SEPARUH EMOLUMEN

20

DEFINISI

Cuti dengan dibayar separuh gaji atas sebab

kesihatan sanak saudara rapat (suami atau isteri,

anak-anak, adik-beradik dan ibubapa).

KADAR CUTI SEPARUH EMOLUMEN

Jumlah cuti yang boleh diluluskan ialah

sebanyak 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun

perkhidmatan tetapi tidak melebihi 180 hari.

Page 21: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

3. CUTI TANPA EMOLUMEN

21

DEFINISI

Cuti tidak dibayar gaji atas sebab persendirian

yang mustahak. Tempoh cuti tanpa gaji tidak boleh

diambilkira bagi mengira kelayakan untuk cuti

rehat.

KADAR CUTI TANPA EMOLUMEN

Jumlah cuti yang boleh diluluskan ialah sebanyak

30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan

tetapi tidak melebihi 360 hari.

Page 22: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

2. CUTI KERANA PERUBATAN

22

CUTI SAKIT

CUTI SAKIT LANJUTAN

CUTI KUARANTIN

CUTI BERSALIN

CUTI KECEDERAAN

CUTI TIBI, KUSTA DAN BARAH

Page 23: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

CUTI SAKIT

23

DEFINISI

• Cuti bergaji penuh yang diberi atas sebab-

sebab perubatan dan dengan

• Mengemukakan sijil sakit dari pegawai

perubatan Kerajaan/ Panel.

Sijil Sakit (mc) bermakna sijil akuan sakit

yang dikeluarkan oleh seorang pegawai

perubatan Kerajaan atau lain-lain pegawai

perubatan yang diterima oleh MPOB (Panel

MPOB).

Page 24: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

CUTI SAKIT DOKTOR SWASTA

24

Jumlah cuti sakit yang dikeluarkan oleh bukan

dari hospital Kerajaan/ panel doktor tidak

melebihi 15 hari dalam sesuatu tahun.

Bagi pegawai yang menerima rawatan

sebagai pesakit di hospital atau klinik swasta,

sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta

tanpa sokongan oleh pegawai perubatan

kerajaan boleh diterima jika ia memberi

jumlah cuti sakit yang tidak melebihi 180 hari

dalam sesuatu tahun kalendar. (P.P. 2/2006).

Page 25: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

KADAR CUTI SAKIT

25

Kadar Cuti Sakit adalah seperti berikut :

90 hari – kelulusan Ketua Jabatan

90 hari – kelulusan Pengarah Kewangan &

Pengurusan atau Ketua Pengarah

Page 26: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

KADAR CUTI SAKIT

26

Jenis Cuti Sakit Tempoh Kelulusan Rujukan

Cuti Sakit

(Bergaji penuh)

90 Ketua Jabatan/

pegawai yang

meluluskan cuti

P.P. MPOB

para 27(1)

PA 17(a)

Cuti Sakit

(Bergaji penuh)

90 Ketua Pengarah/

Pengarah

Kewangan &

Pengurusan

P.P. MPOB

para 27(2)

PA 17(a)

Cuti Rehat Yang

Berkelayakan

- Ketua Pengarah/

Pengarah

Kewangan &

Pengurusan

P.P. MPOB

para 27(3)

PA 17(b)

Page 27: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

CUTI SAKIT LANJUTAN

27

Selepas cuti sakit bergaji penuh selama 180 hari dan

cuti rehat yang berkelayakan telah digunakan,

pegawai Lembaga boleh diberi cuti sakit lanjutan

seperti berikut :

90 (separuh emolumen)

– dengan Perakuan Lembaga Perubatan

90 hari (tanpa emolumen dengan elaun bantuan

bersamaan separuh gaji)

– dengan Perakuan Lembaga Perubatan

Page 28: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

KADAR CUTI SAKIT LANJUTAN

28

Jenis Cuti Sakit Tempoh Kelulusan Rujukan

Cuti Sakit

Lanjutan (Separuh

emolumen)

90 Ketua Pengarah/

Pengarah Kew. &

Pengurusan beserta

Perakuan

Jawatankuasa

Perubatan

P.P. MPOB

para 33(1)

P.P.

Perkhidmatan

9/91

Cuti Sakit Lanjutan

Cuti Tanpa

Emolumen

Layak mendapat

elaun Bantuan

separuh emolumen

(disertakan sijil sakit)

90 Ketua Pengarah/

Pengarah Kew. &

Pengurusan beserta

Perakuan

Jawatankuasa

Perubatan

P.P. MPOB

para 33(4)

P.P.

Perkhidmatan

9/91

Page 29: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

KADAR CUTI SAKIT LANJUTAN (…sambungan)

29

Jika masih belum sembuh tetapi ada harapan untuk sembuh, Perakuan

Jawatankuasa Perubatan perlu diperolehi semula untuk melayakkan

anggota mendapat cuti sakit ulangan tahun kedua seperti berikut :

Jenis Cuti Sakit Tempoh Kelulusan Rujukan

Cuti Sakit

Lanjutan

(Separuh emolumen)

90 Ketua Pengarah/

Pengarah Kewangan

& Pengurusan beserta

Perakuan

Jawatankuasa

Perubatan

P.P. MPOB

para 33(1)

P.P.

Perkhidmatan

9/91

Cuti Sakit Lanjutan

Cuti Tanpa Emolumen

Layak mendapat

elaun Bantuan

separuh emolumen

(disertakan sijil sakit)

90 Ketua Pengarah/

Pengarah Kewangan

& Pengurusan beserta

Perakuan

Jawatankuasa

Perubatan

P.P. MPOB

para 33(4)

P.P.

Perkhidmatan

9/91

Sekiranya anggota masih belum sembuh, anggota boleh dibersarakan

dengan perakuan Jawatankuasa Perubatan.

Page 30: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

CUTI KUARANTIN

30

DEFINISI

Cuti yang diberi dalam tempoh anggota

ditahan di mana-mana stesen kuarantin

kerana disebabkan oleh perjalanannya

melalui sesebuah pelabuhan atau lapangan

terbang atau di dalam sebuah kapal atau

kapal terbang atau dikurung di rumah kerana

ada wabak penyakit merebak.

Cuti bergaji penuh

Jika sakit diberi cuti sakit

Page 31: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

SAKIT SEMASA CUTI SEPARUH EMOLUMEN

ATAU CUTI TANPA EMOLUMEN

31

Anggota tidak layak diberikan cuti sakit.

Page 32: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

CUTI BERSALIN

32

DEFINISI

Cuti untuk pemulihan dari bersalin.

KADAR

- 300 hari sepanjang tempoh perkhidmatannya.

- Pegawai Lembaga diberi fleksibiliti untuk

menentukan sendiri tempoh Cuti Bersalin di

antara 60 hari hingga 90 hari bagi setiap

kelahiran.

Page 33: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

CUTI BERSALIN (…sambungan)

33

BAGI PEGAWAI YANG TELAH MENGHABISKAN KELAYAKAN

MAKSIMUM 300 HARI

1. Mengambil cuti rehat mengikut kelayakan Pegawai

Lembaga mulai tarikh bersalin.

2. Mengambil cuti tanpa emolumen setelah menggunakan

kemudahan di perenggan (1) di atas ; atau

3. Menggunakan Cuti Menjaga Anak (tanpa emolumen) mulai dari tarikh bersalin sepertimana yang dijelaskan di

dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15 tahun 2007 bagi

memenuhi tempoh Cuti Bersalin.

Page 34: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

CUTI KECEDERAAN

34

DEFINISI

Cuti kecederaan ialah cuti bergaji penuh bagi pegawai/

pengkhidmat yang mendapat kecederaan semasa menjalankan tugas rasmi dan telah menghabiskan cuti

sakit selama kadar cuti sakit (90 hari + 90 hari).

KADAR CUTI KECEDERAAN

Tempohnya adalah sehingga pulih semula atau jika tiada

pulih semula, ke tarikh yang ia akan disarakan dari

perkhidmatan (dengan perakuan Lembaga Perubatan)

Page 35: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

CUTI TIBI, KUSTA DAN BARAH

35

Seseorang pegawai Lembaga yang disahkan menghidap

penyakit tibi, kusta, barah atau setaraf oleh pihak

berkuasa kesihatan boleh diberi cuti tersebut dengan

kelulusan Ketua Pengarah atau Pengarah Kewangan dan Pengurusan.

Mendapat rawatan perubatan percuma, termasuk

pengecualian bayaran wad dalam hospital Kerajaan,

sekiranya pegawai/ pengkhidmat memilih untuk mendapatkan rawatan di klinik/ pusat perubatan bukan

Kerajaan pengiraan bayaran perubatan adalah tertakluk

kepada Perintah Fee (Perubatan) 1982.

Page 36: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

KADAR CUTI TIBI, KUSTA DAN BARAH

36

a) Cuti sakit bergaji penuh

- Barah / Kusta tidak melebihi 24 bulan

- Tibi tidak melebihi 12 bulan.

b) Setelah menghabiskan cuti di para (a) anggota boleh

mengambil cuti rehat.

c) Cuti separuh gaji yang tidak melebihi 12 bulan boleh diberi

setelah tamatnya cuti di (a) dan ( b) dan

d) Setelah menghabiskan semua cuti di (a) hingga (c) tiada

apa-apa cuti yang boleh diberi lagi melainkan atau budi

bicara Kuasa Tertentu, setelah meneliti Lap. Lem.

Perubatan. Kuasa tertentu boleh menimbang apa-apa cuti

tambahan sama ada bergaji penuh atau separuh gaji atau

anggota itu boleh dibersarakan

Syarat : Ia menerima rawatan di hospital terus menerus semasa sakitnya itu.

Page 37: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

37

3. LAIN-LAIN CUTI

CUTI ISTERI BERSALIN

CUTI HAJI

CUTI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA

CUTI TIDAK BEREKOD

Page 38: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

38

CUTI ISTERI BERSALIN

Pegawai/ pengkhidmat lelaki boleh diberikan

cuti tanpa rekod mulai dari isteri bersalin

(termasuk hari kelepasan am dan mingguan).

Jika isteri bersalin selepas waktu pejabat, cuti

boleh diambil pada hari berikutnya.

KADAR CUTI ISTERI BERSALIN

Selama tujuh (7) hari termasuk hari sabtu,

minggu dan cuti umum

5 kali sepanjang perkhidmatan anggota.

Page 39: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

39

CUTI HAJI

SYARAT

Beragama Islam

Berjawatan tetap

Disahkan dalam jawatan

KADAR

Selama 40 hari termasuk hari sabtu, minggu dan

cuti umum dan sekali sepanjang perkhidmatan.

Keperluan lebih daripada 40 hari atas sebab-

sebab tertentu boleh memohon cuti rehat atau

cuti tanpa gaji.

Page 40: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

40

CUTI URUSAN KEMATIAN

3 hari (ziarah/ urusan kematian)

Ahli keluarga terdekat

- Suami / isteri

- Anak

- Ibu bapa kandung

- Ibu bapa mertua

- Ibu bapa angkat Berkuatkuasa 1/7/2015

- Anak angkat (Pek. Perkhidmatan Bil. 4/2015)

Mulai tarikh kematian atau pada hari berikutnya jika ahli keluarga

berkenaan meninggal dunia selepas waktu pejabat;

- Termasuk hari rehat / kelepasan am

- Kemudahan ini tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

- Sertakan sijil kematian.

Page 41: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

41

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI GANTIAN

Untuk pegawai yang tidak layak mendapat

bayaran kerja lebih masa boleh diberi cuti

gantian.

Cuti gantian tidak boleh dibawa ke tahun-tahun

hadapan.

KADAR CUTI GANTIAN

Sama banyak dengan masa yang dipanggil

bertugas lebih masa (kadar minima ialah 9 jam

bagi sehari cuti gantian).

Page 42: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

42

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI UNTUK MASUK PEPERIKSAAN

Cuti tanpa rekod boleh diberi kepada Pegawai Lembaga

menghadiri peperiksaan yang mana peperiksaan itu dianggap boleh membaiki peluang hidup pegawai

lembaga.

Cuti tanpa rekod hanya boleh diberi pada hari

peperiksaan sahaja.

PEGAWAI/ PENGKHIDMAT YANG MENGIKUTI PENGAJIAN

SECARA SAMBILAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) DALAM NEGERI

Pegawai yang mengikuti program di atas layak untuk

dipertimbangkan kemudahan cuti kursus sambilan (CKS)

bagi menghadiri Kursus Intensif.

Page 43: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

43

CUTI TIDAK BEREKOD

MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM OLAHRAGA/

SUKAN

Olahragawan/petugas.

Peringkat negeri/antarabangsa

KADAR CUTI

Masa yang betul-betul diperlukan tidak melebihi

30 hari dalam setahun.

Page 44: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

44

KEMUDAHAN BAGI PEGAWAI LEMBAGA BERTARAF KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

Cuti Rehat

Cuti Sakit

Cuti Haji

Cuti Tanpa Emolumen

Cuti Bersalin

Cuti Urusan Kematian Ahli Keluarga

Cuti Isteri Bersalin

Page 45: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO 45

Layak diberi cuti rehat mengikut

kelayakan pegawai tetap (seperti

dinyatakan di dalam syarat kontrak).

CUTI REHAT

Page 46: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

Lawatan

46

Cuti sakit dinyatakan di dalam syarat kontrak

(15 hari)

Sekiranya telah menghabiskan cuti sakit yang

dibenarkan tetapi masih belum pulih boleh

dipertimbangkan untuk tidak hadir bertugas

atas sebab kesihatan tidak melebihi 75 hari

(tanpa emolumen)

Sekiranya masih tidak hadir atas sebab

kesihatan melebihi 75 hari setahun kontrak

pegawai hendaklah ditamatkan.

CUTI SAKIT

Page 47: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO 47

CUTI HAJI

SYARAT

Beragama Islam

Telah berkhidmat secara kontrak tidak kurang

daripada 5 tahun.

KADAR Selama 40 hari termasuk hari sabtu, minggu dan cuti

umum.

Bagi pesara tempoh perkhidmatan tidak terpakai

sekiranya mereka belum pernah menggunakan

kemudahan ini sebelum bersara.

Page 48: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO 48

CUTI TANPA EMOLUMEN

30 hari setelah menggenapkan 3 tahun

berkhidmat.

Hanya untuk tujuan:-

● mengerjakan haji (bagi pegawai yang

tidak layak mendapat cuti haji).

● pegawai wanita yang tidak layak

mendapat cuti bersalin

● cuti sakit yang diambil berlebihan.

Page 49: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO 49

CUTI BERSALIN

300 hari sepanjang tempoh perkhidmatannya.

(Tetap dan kontrak).

Pegawai diberi fleksibiliti untuk menentukan

sendiri tempoh cuti bersalin antara 60 hingga

90 hari bagi setiap kelahiran.

Page 50: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO 50

CUTI URUSAN KEMATIAN KELUARGA

3 hari (ziarah/ urusan kematian)

Ahli keluarga terdekat

- Suami / isteri - Anak

- Ibu bapa kandung

- Ibu bapa mertua

- Ibu bapa angkat Berkuatkuasa 1/7/2015

- Anak angkat (Pek. Perkhidmatan Bil. 4/2015)

Mulai tarikh kematian atau pada hari berikutnya jika ahli keluarga

berkenaan meninggal dunia selepas waktu pejabat;

Termasuk hari rehat/kelepasan am.

Kemudahan ini tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

Sertakan sijil kematian.

Page 51: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO 51

CUTI TANPA REKOD

ISTERI BERSALIN

Pegawai/ pengkhidmat lelaki boleh diberikan cuti

tanpa rekod mulai dari isteri bersalin (termasuk hari

kelepasan am dan mingguan). Jika isteri bersalin

selepas waktu pejabat, cuti boleh diambil pada hari

berikutnya.

KADAR CUTI ISTERI BERSALIN

√ Selama tujuh (7) hari termasuk hari sabtu, minggu

dan cuti umum

√ 5 kali sepanjang perkhidmatan anggota.

Page 52: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO 52

A. Urusan Cuti

ISU-ISU BERKAITAN CUTI

Bil. Perkara Kesan Tindakan

1.

Permohonan cuti kerana

perkhidmatan (contoh: cuti

tanpa emolumen, cuti separuh

emolumen dll. lambat

diterima)

Potongan emolumen tidak

dapat dilakukan pada bulan

yang pemohon bercuti.

Tindakan

Individu

2.

Permohonan cuti kerana

perkhidmatan tidak boleh

dikebelakangkan.

Potongan gaji tidak dapat

dilakukan pada bulan yang

pemohon bercuti.

Tindakan

Individu

3.

Cuti rehat/ cuti sakit terlebih ambil

Potongan emolumen tidak

dapat dibuat dengan efisien.

Membebankan pegawai untuk

membayar balik emolumen.

Risiko MPOB tidak dapat

mengutip emolumen terlebih

bayar sekiranya pegawai

berhenti kerja.

Penyelaras cuti

perlu alert.

Hantar laporan

segera kepada

Unit Sumber

Manusia

Page 53: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO 53

B. Urusan Borang Pengumpulan Cuti (GCR)

ISU-ISU BERKAITAN CUTI

Bil. Perkara Kesan Tindakan

1.

Borang Pengumpulan

GCR

a) Borang tidak Lengkap

b) Borang GCR lambat

dihantar

Urusan GCR tahunan

tidak teratur.

a) Hantar Borang Pengumpulan cuti

rehat (GCR) dengan lengkap,

pastikan Pegawai Atasan dan

Pengarah Bahagian telah

tandatangan.

b) Hantar dengan kadar segera

yang boleh.

2.

Pengiraan kelayakan cuti

untuk dibawa ke GCR tidak

tepat

Masalah urusan

pencen.

Emolumen dipotong

kerana terlebih ambil

cuti

Pastikan pengiraan kelayakan cuti

dibuat dengan betul

3.

Pengiraan cuti tidak tepat

Masalah urusan

pencen. Cuti

berkurangan.

Kiraan cuti rehat ikut tarikh lantik

1/11/2015 – 31/12/2015

Contoh Pengiraan :

30 + 31 x KELAYAKAN = 4.1

365 (25 hari) = 4 hari

Page 54: TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI - portal.mpob.gov.myportal.mpob.gov.my/usm/pdf/2016/2016_slaidtaklimatcuti.pdf · cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah dan cuti belajar

LOGO

Sekian

Terima Kasih

54

Sekiranya ada sebarang pertanyaan, sila hubungi :

Pn. Anita Taib (87694693),

Cik Kharul ‘Aini (87694627) - Cuti

Pn. Rashidah Razali (87694833) - GCR

Unit Sumber Manusia, Bhg. Kewangan & Pengurusan