petah 2m · padankan huruf besar dengan huruf kecil. padankan huruf besar dengan huruf kecil....

of 59 /59
PROGRAM PEMULIHAN KHAS JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH PeTAH 2M JURULATIH UTAMA PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEDAH PeTAH 2M Literasi Bahasa Melayu

Upload: others

Post on 31-Dec-2019

112 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

PROGRAM PEMULIHAN KHAS JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH

PeTAH 2M

JURULATIH UTAMAPROGRAM PEMULIHAN KHAS KEDAH

PeTAH 2M

Literasi Bahasa Melayu

Pendahuluan

PeTAH 2M bermaksud Pengetahuan Tahap Asas HasilMembaca dan Menulis.

Modul ini dihasilkan untuk membantu guru-guru PemulihanKhas dan guru-guru LINUS2.0 merealisasikan amanatKementerian Pendidikan Malaysia (KPM ) agar semua muridkecuali murid berkeperluan khas dapat menguasai asasLiterasi selepas tiga tahun mengikuti Program LINUS2.0.

Modul PeTAH 2M ini telah disusun dan dimurnikan olehJurulatih - Jurulatih Utama Pemulihan Khas Negeri Kedah.PeTAH 2M ini disediakan berdasarkan konstruk yang telahditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Modul inimengandungi latihan berdasarkan kemahiran mengenal,mengandungi latihan berdasarkan kemahiran mengenal,membaca, membina dan menulis huruf, suku kata, perkataan,rangkai kata dan ayat mudah. Modul ini juga turut dihasilkandalam bentuk interaktif untuk menjadikan prosesPembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) lebih berkesan.Ilustrasi yang menarik pula akan merangsang minat muriduntuk belajar.

Penghasilan modul ini juga diharap dapat menangani isu-isumurid tidak menguasai asas literasi dalam ProgramPemulihan Khas serta dapat dijadikan sebagai panduankepada semua guru Pemulihan Khas dan guru LINUS2.0.Modul ini juga sesuai digunakan oleh murid Prasekolah.

Akhir kata, kami berharap PeTAH 2M ini dapat dijadikanpanduan dan digunakan dalam PdPc Program PemulihanKhas, Program LINUS2.0 serta Program Prasekolah agarhasrat KPM supaya semua murid Tahap 1 menguasai asasliterasi sebelum berakhir persekolahan Tahap 1 mencapaimatlamatnya.

KONSTRUK 1

Keupayaan menamakan dan menulis

huruf vokal dan konsonan.huruf vokal dan konsonan.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 3

1. Sebutkan nama huruf.

2. Sebutkan bunyi huruf.

Aktiviti :

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 4

3. Namakan gambar.

Aktiviti :

1 Sebutkan nama huruf.

2. Sebutkan bunyi huruf.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 5

1. Sebutkan nama huruf.

2. Sebutkan bunyi huruf.

Aktiviti :

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 6

3. Namakan gambar.

Aktiviti :

1. Sebutkan nama huruf.

2. Sebutkan bunyi huruf.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 7

1. Sebutkan nama huruf.

2. Sebutkan bunyi huruf.

Aktiviti :

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 8

3. Namakan gambar.

Aktiviti :

1. Sebutkan nama huruf.

2. Sebutkan bunyi huruf.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 9

1. Sebutkan nama huruf.

2. Sebutkan bunyi huruf.

Aktiviti :

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 10

3. Namakan gambar.

Aktiviti :

1. Sebutkan nama huruf.

2. Sebutkan bunyi huruf.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 11

1. Sebutkan nama huruf.

2. Sebutkan bunyi huruf.

Aktiviti :

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 12

3. Namakan gambar.

Aktiviti :1. Sebutkan nama huruf.

2. Sebutkan bunyi huruf.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 13

1. Sebutkan nama huruf.

2. Sebutkan bunyi huruf.

Aktiviti :

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 14

3. Namakan gambar.

Aktiviti :1. Sebutkan nama huruf.

2. Sebutkan bunyi huruf.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 15

1. Sebutkan nama huruf.

2. Sebutkan bunyi huruf.

Aktiviti :

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 16

e

Padan dan tuliskan huruf vokal.

a

ee

i

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 17

Padan dan tuliskan huruf vokal.

o

u

o

u

e

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 18

Tuliskan huruf awal berdasarkan gambar.

i

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 19

a

Tuliskan huruf vokal.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 20

Tuliskan huruf vokal awal bagi gambar berikut.

i k a n y a m

b a t

n a m

p a l

r e n

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 21

Tuliskan huruf vokal awal bagi gambar berikut.

a y a m l a r

k o r

m a k

t i k

t a k

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 22

Padankan huruf kecil dengan huruf besar.

a e i o u

Tuliskan huruf vokal dengan betul

A E I O U

Tuliskan huruf vokal dengan betul.

a e i o u

Tuliskan huruf di bawah dengan betul.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 26

2. Namakan gambar.

Aktiviti : 1. Sebutkan nama huruf.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 27

2. Namakan gambar.

Aktiviti : 1. Sebutkan nama huruf.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 28

2. Namakan gambar.

Aktiviti : 1. Sebutkan nama huruf.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 29

2. Namakan gambar.

Aktiviti : 1. Sebutkan nama huruf.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 30

2. Namakan gambar.

Aktiviti : 1. Sebutkan nama huruf.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 31

2. Namakan gambar.

Aktiviti : 1. Sebutkan nama huruf.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 32

2. Namakan gambar.

Aktiviti : 1. Sebutkan nama huruf.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 33

Aktiviti : . Sebutkan nama huruf.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 34

.

Aktiviti : Sebutkan nama huruf.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 35

Padankan huruf kecil dengan huruf besar.

Padankan huruf kecil dengan huruf besar.

f

Tuliskan huruf awal berdasarkan gambar.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 38

m

Tuliskan huruf awal berdasarkan gambar.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 39

m merah

h Biru muda

n oren

Warnakan huruf di bawah.

mh

nh

m

n

mn

mh

hnh

mm

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 40

Padankan huruf besar dengan huruf kecil.

Padankan huruf besar dengan huruf kecil.

Warnakan huruf berdasarkan gambar.

a

c

s

m

s

r

c

r

n

sr

n

s

w

u

c

v

n

r

s

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 43

g Merah jambu

j hijau

y perang

Warnakan huruf di bawah.

yg

j

j

g y

j y

ggg

jy

j

g j

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 44

Warnakan huruf yang sama dengan huruf yang diberi.

Bulatkan huruf yang betul.

t

p

f

b

h

t

l

b

h

db

k

d

l

p

h

k

d

t

f

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 46

Bulatkan huruf yang betul.

j

g

y

j

q

p

y

q

j

pq

j

p

y

p

g

q

g

p

j

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 47

Warnakan huruf yang sama dengan huruf yang diberi.

c

Padan dan tuliskan huruf konsonon.

g

b

c

f

d

k

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 49

l

Padan dan tuliskan huruf konsonon.

h

j

m

l

n

p

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 50

l

Padan dan tuliskan huruf konsonon.

z

s

r

q

t

y

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 51

d ungu

b kuning

p biru tua

Warnakan huruf di bawah.

bpd

d

d

pb

pd

bd

pb

dbp

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 52

b d f h k

Tuliskan huruf di bawah dengan betul.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 53

g j p q y

Tuliskan huruf di bawah dengan betul.

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 54

Tuliskan huruf kecil mengikut turutan abjad dengan betul.

a c e

g i

k m

p r

v x

z

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 55

A D

F H

L O

Tulis huruf besar mengikut turutan abjad dengan betul.

P R T

U W

Z

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 56

a

Tulis huruf kecil mengikut turutan abjad dengan betul.

z

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 57

A

Tulis huruf besar mengikut turutan abjad dengan betul.

Z

Program Pemulihan Khas Negeri Kedah 58

PENASIHAT

TN HAJI MOKHTAR BIN AHMAD

KETUA SEKTOR

SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA & PENDIDIKAN KHAS

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH

KETUA PENGARANG

TN HAJI ZAMRI BIN AHMAD

PENOLONG PENGARAH PEMULIHAN

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH

PENYELARAS

MOHD SHUKRI BIN SAAD

Redaksi

PENYELIA PEMULIHAN KHAS

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH

PENULIS

PN HAJAH ROSNI BINTI HAJI ABDULLAH

FATIMAH BINTI MOHAMAD ( SK GUAR LOBAK )

HAZLAN BIN YUSOF ( SK PULAI )

CHE DIN BIN DARUS ( SK BUKIT SELAMBAU )

ASRUL SANI BIN ZAIN ( SK KEPALA BATAS )

MOHD ALWI BIN MAHMOOD ( SK PEDU )

KAMALIAH BINTI IBRAHIM ( SK SERI BANAI )

ROHAIZA AZLINA BINTI ZAKARIA ( SK SYED IBRAHIM )

NORHAYATI BINTI MAT ISA ( SK TELOI KANAN )

FADZILAH BINTI HASHIM ( SK SUNGAI SELUANG )

KASNIDAR BINTI KASSIM ( SK PENDANG 2 )

HASRINA BINTI HASSAN ( SK LANGKAWI )

SAFIAH BINTI SARIDAN ( SK BAYAS )

NANG FAZILLAH BINTI NIK HAMID ( SK HAJI HUSSIN DOL )

INTAN NORISHAH BINTI SAHABUDIN ( SK TELAGA MAS )

MARSYITAH HANIM BINTI MD AKHIR ( SK TAMAN UDA )