lembaran kerja 1 - sk paya terendampayaterendam.weebly.com/uploads/2/4/3/8/24387965/unit_3... ·...

of 23 /23
Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Unit 3 REKOD PENCAPAIAN MURID HENDAKLAH DISIMPAN OLEH GURU SEBAGAI PANDUAN TANDA ARAS PENGUASAAN KEMAHIRAN 2M NAMA MURID: …………………………………………… Tarikh:………………Nota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS Menguasai Kemahiran Meguasai Tarikh menguasai 1. Mengenal dan membunyikan huruf vokal 2. Mengenal dan menulis huruf kecil 3. Penguasaan kemahiran mengenal dan menulis huruf besar 4. Penguasaan kemahiran membaca suku kata KV 5. Penguasaan kemahiran menulis suku kata KV 6. Penguasaan membina perkataan daripada suku kata terbuka KV+KV 7. Penguasaan membaca perkataan daripada suku kata terbuka KV+KV 47

Upload: others

Post on 06-Mar-2020

104 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Kata dan Perkataan

Unit 3

REKOD PENCAPAIAN MURID HENDAKLAH DISIMPAN OLEH GURU SEBAGAI PANDUAN TANDA ARAS PENGUASAAN KEMAHIRAN 2M

NAMA MURID: …………………………………………… Tarikh:………………Nota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS Menguasai

Kemahiran Meguasai Tarikh

menguasai

1. Mengenal dan membunyikan huruf vokal

2. Mengenal dan menulis huruf kecil

3. Penguasaan kemahiran mengenal dan menulis huruf besar

4. Penguasaan kemahiran membaca suku kata KV

5. Penguasaan kemahiran menulis suku kata KV

6. Penguasaan membina perkataan daripada suku kata terbuka KV+KV

7. Penguasaan membaca perkataan daripada suku kata terbuka KV+KV

8. Penguasaan menulis perkataan daripada suku kata terbuka KV+KV

KEMAHIRAN MEMBACA

47

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Kata dan Perkataan

Unit 3

Latihan 1 Sebut dan warnakan huruf-huruf di bawah ini.

48

mxg

f

b

iua

e

o

vsz

k

w

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Kata dan Perkataan

Unit 3

Latihan 2 Baca perkataan di bawah dengan lancar.

mop cek van Zip nat

vas kad rak but tin

zat dam cek bab sos

ros cat jam bas teh

lap zat bot zat kek

49

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Kata dan Perkataan

Unit 3

Latihan 3

Baca perkataan di bawah.

akar adik awan

ikan itik ikat

ular ulat ubat

oren obor otak

ekor epal elok

emak emas enam

KEMAHIRAN MENULIS

50

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Kata dan Perkataan

Unit 3

Latihan 1

Padankan huruf kecil dengan huruf besar.

Contoh:

Latihan 2

51

w

f

i

y

z

x

I

W

F

X

Y

Z

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Kata dan Perkataan

Unit 3

Salin semula suku kata yang diberikan.

vas

wan

but

Latihan 2 (sambungan)

52

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Kata dan Perkataan

Unit 3

Salin semula suku kata yang diberikan.

sos

tin

teh

Latihan 3 Padankan gambar dengan perkataan.

53

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Kata dan Perkataan

Unit 3

Latihan 4 Salin semula perkataan yang diberikan.

54

bas

van

kek

tin

bot

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Kata dan Perkataan

Unit 3

obor awan ekor ikan ulat enam

Latihan 5 Padankan perkataan dengan gambar berikut.

55

awan

itik

emak

ekor

adik

ikan

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Kata dan Perkataan

Unit 3

Latihan 6 Tuliskan perkataan berdasarkan gambar di bawah.

56

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Kata dan Perkataan

Unit 3

_______________ ______________

_______________ ________________

_________________ _________________

Tulis huruf kecil yang disebut oleh guru.

57

PENILAIAN FORMATIF UNIT 3

A

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Kata dan Perkataan

Unit 3

Tulis hurufr besar yang disebut oleh guru.

Padankan huruf kecil dengan huruf besar.

Contoh :

58

5

5

5

B

5

w

f

i

y

z

x

f

I

W

F

X

F

Y

Z

C

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Kata dan Perkataan

Unit 3

Warnakan huruf untuk membina perkataan

berdasarkan gambar dan tulis semula.

= ___m k n e j k

59

6

6

D

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Kata dan Perkataan

Unit 3

= _____

= ____

Warnakan huruf untuk membina perkataan berdasarkan gambar dan tulis semula.

= ___

m k n e j k

p y a s t m

d u b n a s

60

E

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Kata dan Perkataan

Unit 3

= ___

= ____

Warnakan petak jawapan yang betul.

t b i e m g

t r b z i n

61

6

6

6

beg cat

dam bom

bas van

ikan itik

ulat ubat

oren obor

F

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Kata dan Perkataan

Unit 3

Pilih jawapan yang betul berdasarkan gambar.

kek cat bot van kot bas

62

6

6

6

6

G

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Kata dan Perkataan

Unit 3

Lengkapkan suku kata berpandukan gambar.

lat tik makren wan nam

63

6

6

6

6

u ___ o ___

e ___ e ___

a ___

i ___

H

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Kata dan Perkataan

Unit 3

Susun semula huruf supaya menjadi perkataan yang betul.

d k i a

a k n i

a m e n r u l ar o k ek t a o64

6

6

6

I

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Kata dan Perkataan

Unit 3

Tulis perkataan berdasarkan gambar di bawah.

Contoh:

_____bas________ ________________

65

J

Unit 3 : Membaca Suku Kata dan Perkataan : Mengenali dan Menulis Huruf, Suku Kata dan Perkataan

Unit 3

________________ ________________

_________________ ___________________

66

5