sifat huruf dan makhraj huruf

Upload: jue-saadiah

Post on 03-Apr-2018

422 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  1/31

  MAKHRAJ AM:

  Syafataan ( Dua bibir )MAKHRAJ KHAS:

  Dua bibir sebelah atas dan bawahdirapatkan serta ditemukan secara kuat

  2. SYIDDAH ( SIFAT KUAT)

  BAHASA:Kuat

  ISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya suaratertahan disebabkan tekanan yang kuat

  pada makhrajnya.

  6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT )

  BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar

  ISTILAH:

  Bunyi lantunan yang kuat pada makhrajkeranatekanan yang kuat semasa menyebutnya dan

  dilepaskan dalam masa yang singkat.

  Terbahagi kepada 3 bahagian:a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah)

  Cth: (Yunus:4)b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah )

  Cth: (Al-Masad:2)c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid )

  Cth : (AMasad:1)

  1. JAHR ( SIFAT KUAT )BAHASA : Nyata/nyaring/terangISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya

  disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

  3. ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH :

  Merendahkan lidah dalam keadaanmendatar ketika menyebutnya

  Sebutan hurufnya hendaklah ditarqiqkan( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan

  berbaris atau sukun.

  4. INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Renggang Dan terbuka

  ISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit ygmenyebabkan suara dilepaskan dgn

  lapang dan terbuka

  Melahirkan suara yang ringan dan tipis

  5.SIFAT HURUF: IZLAQ (PERTENGAHAN)

  BAHASA : Lancar/tergelincir

  ISTILAH:

  Ringan huruf dan dapat disebut dengan s enangdan lancar

  Kelancarannya disebabkan suara hurufnya keluardaripada dua bibir.

  MAKHRAJ

  HURUF

  SIFAT

  HURUF

  Dua bibir

  dirapatkan

  dan

  ditemukan

  secara kuat

  TAHAP HURUF : KUAT

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  2/31

  MAKHRAJ HURUF:

  MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Menekan hujung l idah kepangkal gigi kacip sebelah

  atas

  1. SIFAT HURUF: SYIDDAH ( SIFAT KUAT)BAHASA:Kuat

  ISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya suaratertahan disebabkan tekanan yang kuat

  pada makhrajnya.

  2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

  ISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkanhuruf tersebut. Suara huruf yang bersifat ismat

  dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya

  dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau

  pinggir bibir.

  3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH )BAHASA : Senyap atau tersembunyi

  ISTILAH :

  Nafas/udara terlepas semasa menyebuthurufnya kerana lemahnya huruf tersebut

  berpegang pada makhrajnya..

  Merupakan antara huruf Hams yang kuat keranapadanya terdapat s ifat syiddah.

  4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT

  LEMAH )

  BAHASA : Merendah/menurunISTILAH :

  Merendahkan lidah dalamkeadaan mendatar ketika

  menyebutnya.

  Sebutan huruf hendaklahditarqiqkan ( dinipiskan ) sama

  ada dalam keadaan berbaris

  5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbuka

  ISTILAH : Berjauhan lidah drpd lelangit yg

  menyebabkan suara dilepaskan dgn

  lapang dan terbuka

  Melahirkan suara yang ringan dantipis

  TAHAP HURUF : LEMAH

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  3/31

  MAKHRAJ HURUF:

  MAKHRAJ AM:

  Al-Halq ( Kerongkong )MAKHRAJ KHAS:

  Menekan suara ke pangkal halkum/kerongkong iaitudi kawasan permukaan pita suara(akar lidah) yg

  terletak dalam buah halkum.

  2. SIFAT HURUF: SYIDDAH ( SIFAT KUAT)

  BAHASA:KuatISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya, suara tertahandisebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya

  5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

  ISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkanhuruf.

  Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian

  3. SIFAT HURUF: ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Merendah/MenurunISTILAH :

  Merendahkan lidah dalam keadaan mendatar ketikamenyebutnya.

  Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan )sama ada dlm keadaan berbaris atau sukun

  4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbuka

  ISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suaradilepaskan dgn lapang dan terbuka

  Melahirkan suara yang ringan dan tipis

  1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )BAHASA : Nyata/ nyaring/terang

  ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya

  disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

  Menekan suara ke

  pangkal

  halkum/kerongkong

  TAHAP HURUF : PERTENGAHAN

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  4/31

  MAKHRAJ HURUF:MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Membawa hujung lidah keluar sedikitkemudian ditemukan dengan hujung gigi

  hadapan (gigi kacip) sebelah atas

  1. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

  ISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkanhuruf.

  Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakantersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh

  dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir.

  2. SIFAT HURUF : HAMS( SIFAT LEMAH )BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH :

  Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnyakerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya..

  Antara huruf hamas yang paling lemah.

  4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Merendah/MenurunISTILAH :

  Merendahkan lidah dalam keadaan mendatarketika menyebutnya.

  Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan( dinipiskan ) sama ada dlm keadaan berbaris

  atau sukun.

  5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbukaISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkansuara dilepaskan dgn lapang dan terbuka

  Melahirkan suara yang ringan dan tipis

  3. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA: LembutISTILAH :

  Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekananyang lemah pada makhrajnya.

  Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpatersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada

  hurufnya berbaris atau sukun.

  Hujung lidah

  dikeluarkan sedikit

  kemudian

  ditemukan dgn

  hujung gigi kacip

  atas

  TAHAP HURUF : PALING LEMAH

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  5/31

  MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Mengangkat tengah lidah danmenekannya ke lelangit keras.

  2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT)

  BAHASA:KuatISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya, suaratertahan disebabkan tekanan yang

  kuat pada makhrajnya

  6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT )

  BAHASA:Bergerak-gerak dan gementarISTILAH:

  Bunyi lantunan yang kuat pada makhrajkerana tekanan yang kuat semasa

  menyebutnya dan dilepaskan dalam masa

  yang singkat.

  Terbahagi kepada 3 bahagian:a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah

  kalimah)

  Cth : (Al-Maidah:109)

  b. Qalqalah Kubro(Sukun akhir kalimah )Cth : (Al-Qashash:20)

  c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid )Cth : (Al-Baqarah:189)

  1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut

  hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada

  makhrajnya .

  4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH :

  Merendahkan lidah dlm keadaanmendatar ketika menyebutnya.

  Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan

  berbaris atau sukun.

  5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit ygmenyebabkan suara dilepaskan dgn lapang

  dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan tipis

  MAKHRAJ

  HURUF

  SIFAT

  HURUF

  3. SIFAT HURUF : ISMAT (PERTENGAHAN)

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

  ISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluarketika melafazkan huruf.

  Suara huruf yang bersifat ismatdilaksanakan tersekat-sekat kerana

  hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian

  pinggir lidah atau pinggirbibir.

  TAHAP HURUF :KUAT

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  6/31

  MAKHRAJ AM:

  Al-Haq ( Kerongkong )MAKHRAJ KHAS:

  Menekan suara ke tengah halkum / kerongkong dimana dinding halkum yg merupakan tempat

  laluan suara akan disempitkan.

  1. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidahISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketikamelafazkan huruf.

  Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian

  pinggir lidah atau pinggirbibir.

  2. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH )BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH :

  Nafas/udara terlepas semasa menyebuthurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada

  makhrajnya.

  Antara huruf hamas yang paling lemah.

  4 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA: LembutISTILAH :

  Suara terlepas ketika menyebut hurufnya keranatekanan yang lemah pada makhrajnya.

  Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskantanpa tersekat-sekat s emasa menyebut hurufnya

  sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

  3. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH :

  Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada

  dalam keadaan berbaris atau sukun.

  5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit ygmenyebabkan suara dilepas kan dgn lapang

  dan terbuka

  Melahirkan suara yang ringan dan tipis

  Suara ditekan ke tengah

  halkum/kerongkong

  MAKHRAJ HURUF

  SIFAT HURUF

  TAHAP HURUF : PALING LEMAH

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  7/31

  MAKHRAJ AM:

  Al-Haq ( Kerongkong )MAKHRAJ KHAS:

  Menekan suara ke permulaan halkum / kerongkongiaitu di bahagian yang hampir ke pangkal lidah dan

  anak tekak.

  2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidahISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketikamelafazkan huruf.

  Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakantersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauhdari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir.

  3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH )BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH :

  Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya iaberpegang pada makhrajnya..

  Antara huruf hamas yang paling kuat kerana padanya terdapat istila.

  4 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA: LembutISTILAH :

  Suara terlepas ketika menyebut hurufnya keranatekanan yang lemah pada makhrajnya.

  Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskantanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnyasama ada hurufnya berbaris atau sukun.

  5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkansuara dilepaskan dgn lapang dan terbuka

  Dilafazkan dengan ringan tetapi suara tafkhimtetap ditunaikan kerana s ifat istila yang ada

  padanya.

  Suara ditekan ke permulaan

  halkum/kerongkong

  1. SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT )BAHASA : Tinggi atau terangkat

  ISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besarpangkal lidah terangkat ke lelangit

  Huruf yang paling lemah ditafkhimkan keranapadanya terdapat sifat hamas

  MAKHRAJ HURUF

  SIFAT HURUF

  TAHAP HURUF : LEMAH

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  8/31

  MAKHRAJ HURUF:

  MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Menekan hujung lidah kepangkal gigi kacip sebelah

  atas

  1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )BAHASA : Nyata /nyaring/terang

  ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut

  hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada

  makhrajnya .

  2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT)

  BAHASA:KuatISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya, suaratertahan disebabkan tekanan yang kuat

  pada makhrajnya

  3. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

  ISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketikamelafazkan huruf.

  Suara huruf yang bersifat ismatdilaksanakan tersekat-sekat kerana

  hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian

  pinggir lidah atau pinggir bibir.6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT )

  BAHASA:Bergerak-gerak dan gementarISTILAH:

  Bunyi lantunan yang kuat pada makhraj keranatekanan yang kuat semasa menyebutnya dan

  dilepaskan dalam masa yang singkat.

  Terbahagi kepada 2 bahagian:a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah)

  Cth : (An-Nur:8)b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah )

  Cth : (Al-Ikhlas:3) c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid )

  4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT

  LEMAH )

  BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH :

  Merendahkan lidah dlmkeadaan mendatar ketika

  menyebutnya.

  Sebutan huruf hendaklahditarqiqkan ( dinipiskan ) sama

  ada dalam keadaan berbaris

  atau sukun.

  5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbukaISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit ygmenyebabkan suara dilepaskan dgnlapang dan terbuka

  Melahirkan suara yang ringan dantipis

  MAKHRAJ HURUF

  SIFAT HURUF

  TAHAP HURUF : KUAT

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  9/31

  MAKHRAJ HURUF:MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Membawa hujung l idah keluar sedikitkemudian ditemukan dengan hujung gig i

  hadapan (gigi kacip) sebelah atas

  Hujung lidah

  dikeluarkan sedikit

  kemudian

  ditemukan dgn

  hujung gigi kacip

  atas

  1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut

  hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada

  makhrajnya .

  2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidahISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketikamelafazkan huruf.

  Suara huruf yang bersifat ismatdilaksanakan tersekat-sekat kerana

  hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian

  pinggir lidah atau pinggir bibir.

  5 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA: LembutISTILAH :

  Suara terlepas ketika menyebut hurufnya keranatekanan yang lemah pada makhrajnya.

  Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpatersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada

  hurufnya berbaris atau sukun.

  4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH :

  Merendahkan lidah dlm keadaanmendatar ketika menyebutnya.

  Sebutan huruf hendaklahditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada

  dalam keadaan berbaris atau

  sukun.

  3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbuka

  ISTILAH : Berjauhan lidah drpd lelangit yg

  menyebabkan suara dilepaskan dgn

  lapang dan terbuka

  Melahirkan suara yang ringan dantipis

  SIFAT HURUF

  MAKHRAJ HURUF

  TAHAP HURUF : LEMAH

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  10/31

  6. SIFAT TUNGGAL : INHIRAF ( SIFAT KUAT)BAHASA : Melencong/melentur

  ISTILAH:

  Membunyikan huruf dgn melenturkan lidah danmelencongkan makhrajnya pada makhraj

  yang berdekatan dengannya.

  1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )BAHASA : Nyata /nyaring/terangISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut

  hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada

  makhrajnya.

  2. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH :

  Merendahkan lidah dlm keadaanmendatar ketika menyebutnya.

  Mempunyai hukum bacaan tersendirisama ada tafkhim atau tarqiq.

  3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbukaISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit ygmenyebabkan suara dilepaskan dgn

  lapang dan terbuka.

  MAKHRAJ

  HURUF

  SIFAT

  HURUF

  7. SIFAT TUNGGAL : TAKRIR ( SIFAT KUAT )BAHASA : Getaran/berulang-ulang

  ISTILAH:

  Semasa hurufnya disebut, keadaan hujung lidahbergerak berulang-ulang serta bergetar semasa

  huruf ini berbaris dan lebih ketara dirasai ketikasukun dan bersabdu.

  Memadai dgn sekali getaran sahaja dandipastikan hujung lidah tidak dibiarkan terus

  bergetar secara berlebih-lebihan.

  MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Belakang hujung lidah dilengkungkan kegusi atas ( hadapan )

  4. SIFAT HURUF : IZLAQ (PERTENGAHAN)BAHASA : Lancar/tergelincir

  ISTILAH:

  Ringan huruf dan dapat disebut dengansenang dan lancar

  Kelancarannya disebabkan suarahurufnya keluar dari bahagian pinggir tepi

  lidah.

  5. SIFAT HURUF : TAWASSUT

  BAHASA : Sederhana/pertengahan

  ISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya, suara sederhanaantara syiddah dan rakhawah, tidak terlalu

  tertahan dan tidak terlalu terlepas.

  TAHAP HURUF : KUAT

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  11/31

  MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Mendatarkan lidah dan kemudiandiletakkan hujung l idah di belakang

  gigi hadapan (kacip) sebelah bawah.

  1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )BAHASA : Nyata /nyaring/terang

  ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut

  hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada

  makhrajnya.

  2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidahISTILAH:

  Tertegah daripada s egera keluar ketikamelafazkan huruf.

  Suara huruf yang bersifat ismatdilaksanakan tersekat-sekat kerana

  hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian

  pinggir lidah atau pinggir bibir.

  6. SIFAT TUNGGAL SOFIR

  BAHASA : bersiul/berdesir

  ISTILAH :

  Menyebut hurufnya dgnbunyi berdesir yg kuat

  Bunyi seakan-akan bunyisuara unggas

  Desirannya menyerupaisuara lebah

  5 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA: LembutISTILAH :

  Suara terlepas ketika menyebut hurufnya keranatekanan yang lemah pada makhrajnya.

  Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpatersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada

  hurufnya berbaris atau sukun.

  4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT

  LEMAH )

  BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH : Merendahkan lidah dlm

  keadaan mendatar ketika

  menyebutnya.

  Sebutan huruf hendaklahditarqiqkan ( dinipiskan ) sama

  ada dalam keadaan berbaris

  atau sukun.

  3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit ygmenyebabkan suara dilepaskan dgn

  lapang dan terbuka

  Melahirkan suara yang ringan dantipis

  MAKHRAJ HURUF

  SIFAT HURUF

  TAHAP HURUF : LEMAH

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  12/31

  MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Mendatarkan lidah dankemudian diletakkan hujung

  lidah di belakang g igi hadapan

  (kacip) sebelah bawah.

  1 . SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT

  PERTENGAHAN)

  BAHASA : Tertegah atau tertahan

  lidahISTILAH:

  Tertegah daripada segerakeluar ketika melafazkan

  huruf.

  Suara huruf yang bersifatismat dilaksanakan tersekat-

  sekat kerana hurufnya

  dikeluarkan jauh dari

  bahagian pinggir lidah atau

  pinggir bibir.

  6. SIFAT TUNGGAL SOFIR

  BAHASA : bersiul/berdesir

  ISTILAH :

  Menyebut hurufnya dgnbunyi berdesir yg kuat

  Bunyi seakan-akan bunyisuara unggas Desirannya menyerupai

  suara belalang.

  2. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFATLEMAH )

  BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH :

  Nafas/udara terlepas semasamenyebut hurufnya kerana

  lemahnya ia berpegang pada

  makhrajnya.

  3 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA: LembutISTILAH :

  Suara terlepas ketika menyebut hurufnyakerana tekanan yang lemah pada makhrajnya.

  Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskantanpa tersekat-sekat s emasa menyebut

  hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau

  sukun.

  4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH :

  Merendahkan lidah dlm keadaanmendatar ketika menyebutnya.

  Sebutan huruf hendaklahditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada

  dalam keadaan berbaris atau

  sukun.

  5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT

  LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangityg menyebabkan suara

  dilepaskan dgn lapang dan

  terbuka

  Melahirkan suara yangringan dan tipis

  MAKHRAJ HURUF

  SIFAT HURUF

  TAHAP HURUF : LEMAH

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  13/31

  MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Mengangkat tengah lidah danmenekannya ke lelangit keras.

  2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )BAHASA : Tertegah atau tertahan lidahISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkanhuruf.

  Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian

  pinggir lidah atau pinggir bibir.

  6. SIFAT TUNGGAL : TAFASYI

  BAHASA : Berhamburan

  ISTILAH:

  Semasa menyebuthurufnya,berhamburan angin

  antara gigi depan dan lelangit

  keras.

  1.

  SIFAT HURUF : HAMS( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH :

  Nafas/udara terlepas semasamenyebut hurufnya kerana

  lemahnya ia berpegang pada

  makhrajnya.

  4. SIFAT HURUF : RAKHAWAH

  ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA: LembutISTILAH :

  Suara terlepas ketikamenyebut hurufnya kerana

  tekanan yang lemah pada

  makhrajnya.

  Dapat dikesan dgn adanyasuara yg dilepaskan tanpa

  tersekat-sekat semasa

  menyebut hurufnya sama

  ada hurufnya berbaris atau

  sukun.

  5. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT

  LEMAH )

  BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH :

  Merendahkan lidah dlmkeadaan mendatar ketika

  menyebutnya.

  Sebutan huruf hendaklahditarqiqkan ( dinipiskan )sama ada dalam keadaan

  berbaris atau sukun.

  3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT

  LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbukaISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangityg menyebabkan suara

  dilepaskan dgn lapang dan

  terbuka

  Melahirkan suara yangringan dan tipis

  SIFAT HURUF

  MAKHRAJ HURUF

  TAHAP HURUF : LEMAH

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  14/31

  MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Mendatarkan lidah dankemudian diletakkan hujung

  lidah di belakang gigi hadapan

  (kacip) sebelah bawah.

  Pangkal lidah ditekan kelelangit untuk menghasi lkan

  suara yang tebal.

  1. SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT )BAHASA : Tinggi atau terangkat

  ISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar pangkallidah terangkat ke lelangit

  Huruf yang paling kuat ditafkhimkan selepas dankerana padanya terdapat itbaq dan sofir.

  2. SIFAT HURUF : ITBAQ ( SIFAT KUAT )

  BAHASA : Menghimpit/melekapkan/melekat

  ISTILAH :

  Melekapkan tepi lidah ke lelangit semasa menyebuthurufnya yg menyebabkan suara terhimpit antara

  kedua-duanya.

  Sifat bacaan yang lebih kuat dari istila

  5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidahISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf. Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya

  dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir.

  4. SIFAT TUNGGAL SOFIR

  BAHASA : bersiul/berdesir

  ISTILAH :

  Menyebut hurufnya dgn bunyi berdesir yg kuat Bunyi seakan-akan bunyi suara unggas Desirannya menyerupai suara angsa.

  3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH )BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH :

  Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnyakerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya.

  6. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA: LembutISTILAH :

  Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah padamakhrajnya.

  Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasamenyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

  MAKHRAJ HURUF

  SIFAT HURUF

  TAHAP HURUF : KUAT

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  15/31

  MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Sepanjang tepi lidahditekankan pada geraham

  atas, sebelah kiri atau kanan

  1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )

  BAHASA : Nyata /nyaring/terang

  ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut

  hurufnya disebabkan tekanan yang kuat

  pada makhrajnya.

  2. SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT )BAHASA : Tinggi atau terangkat

  ISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya, sebahagianbesar pangkal lidah terangkat ke lelangit

  Huruf yang paling kuat ditafkhimkan slpkerana padanya terdapat itbaq dan

  istitolah

  3. SIFAT HURUF : ITBAQ ( SIFAT KUAT )

  BAHASA : Menghimpit/melekapkan/melekat

  ISTILAH :

  Melekapkan tepi lidah ke lelangit semasamenyebut hurufnya yg menyebabkan suara

  terhimpit antara kedua-duanya.

  Sifat bacaan yang lebih kuat dari istila

  5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidahISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketikamelafazkan huruf.

  Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakantersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan

  jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir

  bibir.4. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA: LembutISTILAH :

  Suara terlepas ketika menyebut hurufnya keranatekanan yang lemah pada makhrajnya.

  Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskantanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya

  sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

  6. SIFAT TUNGGAL : ISTITOLAH ( SIFAT KUAT )

  BAHASA : Memanjang

  ISTILAH:

  Makhraj hurufnya berpanjangan di bahagiantepi lidah s ehingga sampai ke makhraj

  MAKHRAJ HURUFSIFAT HURUF

  TAHAP HURUF : KUAT

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  16/31

  MAKHRAJ HURUF:

  MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Menekan hujung l idah ke pangkalgigi kacip sebelah atas Lidah juga ditekan ke lelangit utk

  menghasi lkan suara tebal

  1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH :

  Nafas tertahan semasa menyebuthurufnya disebabkan tekanan yangkuat pada makhrajnya.

  Huruf yg paling kuat berbanding huruflain.

  2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT)

  BAHASA:KuatISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya, suaratertahan disebabkan tekanan yangkuat pada makhrajnya.

  Merupakan huruf yg kuatberbanding huruf syiddah yang la in.

  4.SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT )

  BAHASA : Tinggi atau terangkat

  ISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya,sebahagian besar pangkal lidah

  terangkat ke lelangit

  Huruf yang paling kuatditafkhimkan kerana padanya

  terdapat itbaq dan qalqalah.

  5. SIFAT HURUF : ITBAQ ( SIFAT KUAT )

  BAHASA : Menghimpit/melekapkan/melekat

  ISTILAH :

  Melekapkan tepi lidah ke lelangitsemasa menyebut hurufnya yg

  menyebabkan s uara terhimpit antara

  kedua-duanya.

  Sifat bacaan yang lebih kuat dariistila

  Huruf itbaq yang paling kuat.

  3. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidahISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketikamelafazkan huruf.

  Suara huruf yang bersifat ismatdilaksanakan tersekat-sekat kerana

  hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian

  pinggir lidah atau pinggir bibir.6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT )

  BAHASA:Bergerak-gerak dan gementarISTILAH:

  Bunyi lantunan yang kuat pada makhraj keranatekanan yang kuat semasa menyebutnya dan

  dilepaskan dalam masa yang singkat. Terbahagi kepada 2 bahagian:

  a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah)Cth : (Al-Araf:101)

  b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah )Cth : ( Surah Sod:22)

  c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid )

  MAKHRAJ HURUF

  SIFAT HURUF

  TAHAP HURUF : PALING KUAT

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  17/31

  MAKHRAJ HURUF:

  MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Membawa hujung lidah keluar sedikitkemudian ditemukan dengan hujung

  gigi hadapan (gigi kacip) sebelah atas.

  Pangkal lidah ditekan ke lelangit .1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT

  KUAT )BAHASA : Nyata /nyaring/terang

  ISTILAH :

  Nafas tertahan semasamenyebut hurufnya disebabkan

  tekanan yang kuat pada

  makhrajnya.

  3 .SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT ) BAHASA : Tinggi atau terangkat

  ISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besarpangkal lidah terangkat ke lelangit.

  Huruf yang kuat ditafkhimkan selepas, , kerana padanya terdapat itbaq.

  4. SIFAT HURUF : ITBAQ ( SIFAT KUAT )

  BAHASA : Menghimpit/melekapkan/melekatISTILAH :

  Melekapkan tepi lidah ke lelangitsemasa menyebut hurufnya yg

  menyebabkan suara terhimpit antara

  kedua-duanya.

  Sifat bacaan yang lebih kuat dari istila Huruf itbaq yang kuat selepas , ,

  5 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : LembutISTILAH :

  Suara terlepas ketika menyebut hurufnyakerana tekanan yang lemah pada

  makhrajnya.

  Dapat dikesan dgn adanya suara ygdilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa

  menyebut hurufnya sama ada hurufnya

  berbaris atau sukun.

  2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidahISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketikamelafazkan huruf.

  Suara huruf yang bersifat ismatdilaksanakan tersekat-sekat kerana

  hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian

  pinggir lidah atau pinggir bibir.

  Hujung lidah

  dikeluarkan

  sedikit kemudian

  ditemukan dgn

  hujung gigi kacip

  atas

  MAKHRAJ HURUF

  SIFAT HURUF

  TAHAP HURUF : KUAT

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  18/31

  MAKHRAJ AM:

  Al-Haq ( Kerongkong )MAKHRAJ KHAS:

  Menekan suara ke tengah halkum / kerongkong dimana dinding halkum yg merupakan tempat

  laluan suara akan disempitkan.

  Suara ditekan ke

  tengah

  halkum/kerongkong

  1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )

  BAHASA : Nyata /nyaring/terang

  ISTILAH :

  Nafas tertahan semasa menyebuthurufnya disebabkan tekanan yang

  kuat pada makhrajnya.

  2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

  ISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketikamelafazkan huruf.

  Suara huruf yang bersifat ismatdilaksanakan tersekat-sekat kerana

  hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian

  pinggir lidah atau pinggir bibir.

  3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH :

  Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada

  dalam keadaan berbaris atau sukun.

  5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFATLEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangityg menyebabkan suara

  dilepaskan dgn lapang dan

  terbuka.

  Melahirkan suara yang ringandan tipis.

  4. SIFAT HURUF : TAWASSUT

  BAHASA : Sederhana/pertengahan

  ISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya, suara sederhana antarasyiddah dan rakhawah, tidak terlalu tertahan dan tidak

  terlalu terlepas.

  Tidak perlu terlalu ditekan suara dan tidak juga perludiringankan suara s emasa melafazkannya.

  MAKHRAJ HURUF

  SIFAT HURUF

  TAHAP HURUF : LEMAH

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  19/31

  MAKHRAJ AM:

  Al-Haq ( Kerongkong )MAKHRAJ KHAS:

  Menekan suara ke permulaanhalkum / kerongkong iaitu di

  bahagian yang hampir ke pangkal

  lidah dan anak tekak.

  Suara ditekan ke pangkal

  halkum/kerongkong

  1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )

  BAHASA : Nyata /nyaring/terang

  ISTILAH :

  Nafas tertahan semasa menyebut hurufnyadisebabkan tekanan yang kuat pada

  makhrajnya.

  2 .SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT )

  BAHASA : Tinggi atau terangkat

  ISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya, sebahagianbesar pangkal lidah terangkat ke lelangit.

  Kekuatan tafkhim selepas , , , ,kerana padanya terdapat jahar.

  3. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

  ISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf. Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat

  kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah

  atau pinggir bibir.

  4 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Lembut

  ISTILAH :

  Suara terlepas ketika menyebut hurufnya keranatekanan yang lemah pada makhrajnya.

  Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpatersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada

  hurufnya berbaris atau sukun.

  5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbuka

  ISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suaradilepaskan dgn lapang dan terbuka

  Dilafazkan dengan ringan tetapi suara tafkhim tetapditunaikan kerana sifat istila yang ada padanya.

  SIFAT HURUF

  MAKHRAJ HURUF

  TAHAP HURUF : PERTENGAHAN

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  20/31

  MAKHRAJ AM:

  Syafataan ( Dua bibir )MAKHRAJ KHAS:

  Menemukan permukaan bibir bawah denganhujung gigi kacip(gigi hadapan ) sebelah atas.

  1. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH )BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH :

  Nafas/udara terlepas semasamenyebut hurufnya kerana lemahnya

  ia berpegang pada makhrajnya.

  Antara huruf hams yang pal ing lemah.2. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )BAHASA : Lembut

  ISTILAH :

  Suara terlepas ketika menyebut hurufnya keranatekanan yang lemah pada makhrajnya.

  Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpatersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada

  hurufnya berbaris atau sukun.

  3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH :

  Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketikamenyebutnya.

  Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) samaada dalam keadaan berbaris atau sukun.

  4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT

  LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangityg menyebabkan suara

  dilepaskan dgn lapang dan

  terbuka.

  Melahirkan suara yang ringandan tipis.

  5. SIFAT HURUF : IZLAQ (PERTENGAHAN)BAHASA : Lancar/tergelincir

  ISTILAH:

  Ringan huruf dan dapat disebut dengansenang dan lancar

  Kelancarannya disebabkan suara hurufnyakeluar dari bahagian bibir.

  Permukaan bibir

  bawah dgn hujung

  gigi kacip sebelah

  atas ditemukan

  MAKHRAJ HURUF

  SIFAT HURUF

  TAHAP HURUF : PALING LEMAH

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  21/31

  MAKHRAJ HURUF:

  MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Mengangkat pangkal lidah danmenekannya ke lelangit lembut

  berhampiran anak tekak lebih

  jauh dari makhraj

  Pangkal lidah

  diangkat dan

  ditekan ke

  lelangit lembut

  1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )

  BAHASA : Nyata /nyaring/terang

  ISTILAH :

  Nafas tertahan semasa menyebut hurufnyadisebabkan tekanan yang kuat pada

  makhrajnya.

  2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT)

  BAHASA:KuatISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya, suaratertahan disebabkan tekanan yang

  kuat pada makhrajnya.

  4. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT

  PERTENGAHAN )

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

  ISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluarketika melafazkan huruf.

  Suara huruf yang bersifat ismatdilaksanakan tersekat-sekat kerana

  hurufnya dikeluarkan jauh dari

  bahagian pinggir lidah atau pinggir

  bibir.

  6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT )

  BAHASA:Bergerak-gerak dan gementarISTILAH:

  Bunyi lantunan yang kuat pada makhraj keranatekanan yang kuat semasa menyebutnya dan

  dilepaskan dalam masa yang singkat.

  Terbahagi kepada 2 bahagian:a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah)

  Cth : (At-Taubah:104)b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah )

  Cth : (Al-Insyiqaq:17)c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid )

  Cth: (Al-Baqarah:189)

  3 .SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT )

  BAHASA : Tinggi atau terangkat

  ISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya, sebahagianbesar pangkal lidah terangkat ke lelangit.

  Kekuatan tafkhim selepas , , ,kerana padanya terdapat qalqalah.

  5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT

  LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbuka

  ISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit ygmenyebabkan suara dilepaskan

  dgn lapang dan terbuka

  Dilafazkan dengan ringan tetapisuara tafkhim tetap ditunaikan

  kerana s ifat istila yang ada

  padanya.

  MAKHRAJ HURUF

  SIFAT HURUF

  TAHAP HURUF : KUAT

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  22/31

  MAKHRAJ HURUF:

  MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Mengangkat pangkal lidah dan menekannya kelelangit lembut .

  Pangkal lidah terkeluar sedikit drpd makhraj .1. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT)

  BAHASA:KuatISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya, suaratertahan disebabkan tekanan yang

  kuat pada makhrajnya.

  2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidahISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketikamelafazkan huruf.

  Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakantersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh

  dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir.

  3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFATLEMAH )

  BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH :

  Nafas/udara terlepas semasamenyebut hurufnya kerana

  lemahnya ia berpegang pada

  makhrajnya.

  Antara huruf hams yang kuat.

  4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT

  LEMAH )

  BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH : Merendahkan lidah dlm

  keadaan mendatar ketika

  menyebutnya.

  Sebutan huruf hendaklahditarqiqkan ( dinipiskan ) sama

  ada dalam keadaan berbaris

  atau sukun.

  5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT

  LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangityg menyebabkan suara

  dilepaskan dgn lapang dan

  terbuka.

  Melahirkan suara yang ringandan tipis.

  Pangkal lidah

  ditekan ke

  lelangit lembut

  MAKHRAJ HURUF

  SIFAT HURUF

  TAHAP HURUF : LEMAH

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  23/31

  1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )

  BAHASA : Nyata /nyaring/terang

  ISTILAH :

  Nafas tertahan semasa menyebut hurufnyadisebabkan tekanan yang kuat pada

  makhrajnya.

  6 .SIFAT TUNGGAL : INHIRAF ( SIFAT KUAT )

  BAHASA : Melentur/melencong

  ISTILAH :

  Membunyikan huruf dgn melenturkanlidah dan melencongkan pada makhraj

  .

  3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT

  LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbukaISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit ygmenyebabkan suara dilepaskandgn lapang dan terbuka.

  Melahirkan suara yang ringandan tipis.

  4. SIFAT HURUF :

  IZLAQ(PERTENGAHAN )

  BAHASA : Lancar/tergelincir

  ISTILAH:

  Ringan huruf dan dapat disebutdengan senang dan lancar

  Kelancarannya disebabkansuara hurufnya keluar dari

  pinggir tepi bibir.

  5. SIFAT HURUF : TAWASSUT

  BAHASA : Sederhana/pertengahan

  ISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya, suarasederhana antara syiddah dan

  rakhawah, tidak terlalu tertahan dan

  tidak terlalu terlepas.

  Tidak perlu terlalu ditekan suara dantidak juga perlu diringankan suara

  semasa melafazkannya.

  MAKHRAJ HURUF:

  MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Tepi (sisi)bahagian hadapan lidahke gusi hadapan sebelah atas samaada kiri atau kanan.

  Tepi hujung

  lidah ditekan ke

  gusi hadapan

  2. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH :

  Merendahkan lidah dlm keadaanmendatar ketika menyebutnya.

  Mempunyai hukum bacaan tersendirisama ada tafkhim atau tarqiq.

  MAKHRAJ HURUF

  SIFAT HURUF

  TAHAP HURUF : PERTENGAHAN

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  24/31

  MAKHRAJ AM:

  Syafataan ( Dua bibir )MAKHRAJ KHAS:

  Dua bibir sebelah atas dan bawahdirapatkan serta ditemukan secara

  ringan.

  1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT

  KUAT )

  BAHASA : Nyata /nyaring/terang

  ISTILAH :

  Nafas tertahan semasamenyebut hurufnya disebabkan

  tekanan yang kuat pada

  makhrajnya.

  4. SIFAT TUNGGAL : GHUNNAH (SIFAT

  KUAT)

  BAHASA : Dengung

  ISTILAH :

  Suara sengau yg keluar dari pangkalhidung terutamanya apabila huruf

  ini disukunkan dan berbaris.

  Terbahagi kepada5:Musyaddadah,Mudghamah,

  Mukhfah,Mudzharah,Mutaharrikah

  3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT

  LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit ygmenyebabkan suara dilepaskan

  dgn lapang dan terbuka.

  Melahirkan suara yang ringandan tipis.

  6. SIFAT HURUF : IZLAQ ( PERTENGAHAN)

  BAHASA : Lancar/tergelincir

  ISTILAH:

  Ringan huruf dan dapat disebutdengan senang dan lancar

  Kelancarannya disebabkan suarahurufnya keluar dari pinggir bibir.

  5. SIFAT HURUF : TAWASSUT

  BAHASA : Sederhana/pertengahan

  ISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya,suara sederhana antara syiddah

  dan rakhawah, tidak terlalu

  tertahan dan tidak terlalu

  terlepas.

  Tidak perlu terlalu ditekan suaradan tidak juga perlu diringankan

  suara semasa melafazkannya.

  2. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT

  LEMAH )

  BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH :

  Merendahkan lidah dlmkeadaan mendatar ketika

  menyebutnya.

  Sebutan huruf hendaklahditarqiqkan ( dinipiskan ) sama

  ada dalam keadaan berbaris

  atau sukun.

  MAKHRAJ HURUF

  SIFAT HURUF

  TAHAP HURUF : PERTENGAHAN

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  25/31

  MAKHRAJ HURUF:

  MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Menekan hujung lidah ke gusihadapan sebelah atas

  1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT

  KUAT )

  BAHASA : Nyata /nyaring/terang

  ISTILAH : Nafas tertahan semasa

  menyebut hurufnya disebabkan

  tekanan yang kuat pada

  makhrajnya.

  2. SIFAT HURUF : TAWASSUT

  BAHASA : Sederhana/pertengahan

  ISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya,suara sederhana antara syiddah

  dan rakhawah, tidak terlalu

  tertahan dan tidak terlalu

  terlepas.

  Tidak perlu terlalu ditekan suaradan tidak juga perlu diringankan

  suara semasa melafazkannya.6. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT

  LEMAH )

  BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH : Merendahkan lidah dlm

  keadaan mendatar ketika

  menyebutnya.

  Sebutan huruf hendaklahditarqiqkan ( dinipiskan ) sama

  ada dalam keadaan berbarisatau sukun.

  3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT

  LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit ygmenyebabkan suara dilepaskan

  dgn lapang dan terbuka.

  Melahirkan suara yang ringandan tipis.

  5. SIFAT HURUF : IZLAQ

  (PERTENGAHAN)BAHASA : Lancar/tergelincir

  ISTILAH:

  Ringan huruf dan dapat disebutdengan senang dan lancar

  Kelancarannya disebabkan suarahurufnya keluar dari pinggir

  (tepi) lidah.

  4. SIFAT TUNGGAL : GHUNNAH (SIFAT

  KUAT)

  BAHASA : DengungISTILAH :

  Suara sengau yg keluar dari pangkalhidung terutamanya apabila huruf

  ini disukunkan dan berbaris.

  Terbahagi kepada5:Musyaddadah,Mudghamah,

  Mukhfah,Mudzharah,Mutaharrikah

  MAKHRAJ HURUF

  SIFAT HURUF

  TAHAP HURUF : PERTENGAHAN

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  26/31

  MAKHRAJ AM:

  Syafataan ( Dua bibir )MAKHRAJ KHAS:

  Memuncungkan kedua-dua bibir denganmengadakan sedikit ruang antara

  pemuncungan itu.

  1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT

  KUAT )

  BAHASA : Nyata /nyaring/terang

  ISTILAH :

  Nafas tertahan semasamenyebut hurufnya disebabkan

  tekanan yang kuat padamakhrajnya.

  2. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Lembut

  ISTILAH :

  Suara terlepas ketika menyebuthurufnya kerana tekanan yang lemah

  pada makhrajnya.

  Dapat dikesan dgn adanya suara ygdilepaskan tanpa tersekat-sekat semasamenyebut hurufnya sama ada hurufnya

  berbaris atau sukun.

  3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT

  LEMAH )

  BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH :

  Merendahkan lidah dlmkeadaan mendatar ketika

  menyebutnya.

  Sebutan huruf hendaklahditarqiqkan ( dinipiskan ) sama

  ada dalam keadaan berbaris

  atau sukun.

  4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkansuara dilepaskan dgn lapang dan terbuka.

  Melahirkan suara yang ringan dan tipis.

  5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidahISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketikamelafazkan huruf.

  Pelaksanaannya dgn cara memuncungkan duabibir dan memastikan ada rongga udara semasa

  pemuncungannya.

  6. SIFAT HURUF : LIN ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : LEMBUT

  ISTILAH :

  Suara yang mengalun lembut semasa melafazkanhurufnya yang sukun sebelumnya berbaris fathah

  MAKHRAJ HURUF

  SIFAT HURUF

  TAHAP HURUF : LEMAH

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  27/31

  MAKHRAJ HURUF:

  MAKHRAJ AM:

  Al-Halq ( Kerongkong )MAKHRAJ KHAS:

  Menekan suara ke pangkal halkum/kerongkong iaitudi kawasan permukaan pita suara(akar lidah) yg

  terletak dalam buah halkum.

  5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidahISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketikamelafazkan huruf.

  Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakantersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan

  jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir

  bibir.

  1. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH )BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH :

  Nafas/udara terlepas semasamenyebut hurufnya kerana lemahnya

  ia berpegang pada makhrajnya.

  Antara huruf hams yang paling lemah.

  2. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Lembut

  ISTILAH :

  Suara terlepas ketika menyebuthurufnya kerana tekanan yang lemah

  pada makhrajnya.

  Dapat dikesan dgn adanya suara ygdilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa

  menyebut hurufnya sama ada hurufnya

  berbaris atau sukun.

  3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT

  LEMAH )

  BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH :

  Merendahkan lidah dlmkeadaan mendatar ketika

  menyebutnya.

  Sebutan huruf hendaklahditarqiqkan ( dinipiskan ) sama

  ada dalam keadaan berbaris

  atau sukun.

  4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkansuara dilepaskan dgn lapang dan terbuka.

  Melahirkan suara yang ringan dan tipis.

  6. SIFAT HURUF : KHAFA ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Tersembunyi

  ISTILAH:

  Tersembunyi suara huruf ketika menyebut hurufnya. Boleh dijelaskan dgn menyatakan suara baris huruf

  Itu sendiri. Jika Ha itu Ha simpul, boleh dijelaskan dgn

  adanya mad silah.

  MAKHRAJ HURUF

  SIFAT HURUF

  TAHAP HURUF : PALING LEMAH

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  28/31

  MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Mengangkat tengah lidah danmenekannya ke lelangit keras.

  1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT

  KUAT )

  BAHASA : Nyata /nyaring/terang

  ISTILAH :

  Nafas tertahan semasamenyebut hurufnya disebabkan

  tekanan yang kuat pada

  makhrajnya.

  5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidahISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketikamelafazkan huruf.

  Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakantersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan

  jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir

  bibir.

  2. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT

  LEMAH )

  BAHASA : Lembut

  ISTILAH :

  Suara terlepas ketika menyebuthurufnya kerana tekanan yang

  lemah pada makhrajnya.

  Dapat dikesan dgn adanyasuara yg dilepaskan tanpa

  tersekat-sekat semasa

  menyebut hurufnya sama ada

  hurufnya berbaris atau sukun.

  3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH :

  Merendahkan lidah dlm keadaanmendatar ketika menyebutnya.

  Sebutan huruf hendaklahditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada

  dalam keadaan berbaris atau

  sukun.

  4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbukaISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit ygmenyebabkan suara dilepaskan

  dgn lapang dan terbuka.

  Melahirkan suara yang ringan dantipis.

  6. SIFAT HURUF : LIN ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Lembut

  ISTILAH :

  Suara yang mengalun lembut semasamelafazkan hurufnya yang sukunsebelumnya berbaris fathah

  SIFAT HURUF

  MAKHRAJ HURUF

  TAHAP HURUF : LEMAH

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  29/31

  ANALISIS SIFAT-SIFAT HURUF

  PETUNJUK:

  Huruf/

  Sifat

  / / / / / / / / / / / / / / / / / / Jahr

  / / / / / / / / Syiddah

  / / / / / / / Istila/ / / / Itbaq

  / / / Sofir

  / / / / / Qalqalah

  / / Inhiraf

  / Takrir

  / Tafasyi

  / Istitolah

  / / Ghunnah

  / / / / / / / / / / Hams

  / / / / / / / / / / / / / / / Rakhawah

  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Istifal

  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Infitah

  / / Lin

  / Khafa

  / / / / / Tawassut

  / / / / / / Izlaq

  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ismat

  1 - 1 2 2 2 1 4 - 2 1 3 5 4 3 1 1 2 3 1 3 - 3 - 1 3 2 SIFAT KUAT

  4 5 4 2 2 2 3 1 4 2 2 1 - 1 2 4 4 3 2 3 2 4 2 4 3 2 2 SIFAT LEMAH

  1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 PERTENGAHAN

  6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 5 6 5 5 6 5 5 6 5 JUMLAH

  L PL L T T T L K PL T L K PK K K L L L K L K L PL K PL L K T TAHAP HURUF

  SIFAT KUAT

  SIFAT LEMAH

  SIFAT PERTENGAHAN

  PK - PALING KUAT L - LEMAH

  K - KUAT PL PALING LEMAH

  T - PERTENGAHAN

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  30/31

  MAKHRAJ HURUF DAN SIFAT-SIFAT HURUF

  MAKHRAJ HURUF :

  Bahasa : Tempat keluar Istilah : Nama bagi tempat keluar setiap huruf Hijaiyah yang

  membezakan antara satu sama lain.

  Makhraj Muhaqqaq:- Makhraj yang dapat dikenalpasti tempat keluarnya

  Makhraj Muqaddar :- Makhraj yang tidak dapat ditentukan dengan tepat tempat

  keluarnya.

  - Contoh : Tiga suara mad iaitu sebelumnya fathah,sebelumnya kas rah atau sebelumnya berbaris dhommah.

  Makhraj Am dan Makhraj Khas- Terdapat 5 anggota makhraj am dan 17 makhraj khas

  MAKHRAJ AM MAKHRAJ KHAS HURUF

  a.Rongga ( ) 1 cara sebutan Suara mad

  b.Kerongkong ( ) 3 cara sebutan 6

  c.Lidah ( ) 10 cara sebutan 18

  d.Dua bibir ( ) 2 cara sebutan 4

  e.Pangkal hidung ( ) 1 cara sebutan Ghunnah

  5 anggota 17 cara sebutan 30 suara huruf

  SIFAT-SIFAT HURUF :

  Bahasa : Keadaan atau ciri-ciri khas sesuatu Istilah : Cara menekan ( menyekat )udara atau suara ketika

  bunyi huruf dilafazkan sama ada tinggi atau rendah, nyaring atau

  perlahan, kuat atau lemah dan sebagainya.

  Terbahagi kpd dua bahagian:a. Sifat Lazimahsifat yang asal yang terdapat pada huruf

  Hijaiyah.

  b. Sifat Aridhah sifat yang mendatang yang berubah-ubah Terdapat 20 sifat 11 dari 20 sifat yang berlawanan ( berpasangan )1. Hams pasangannya 2. Jahr

  3. Syiddah 4. Tawassut 5. Rakhawah

  6. Istila pasangannya 7. Istifal

  8. Itbaq pasangannya 9. Infitah10. Izlaq pasangannya 11. Ismat

  9 sifat tunggal:12. Qalqalah 13. Sofir 14. Tafasyi

  15. Istitolah 16. Inhiraf 17. Takrir

  18.Lin 19. Ghunnah 20. Khafa

  Tahap sifat-sifat huruf Sifat Kuat:- Jahr, Syiddah, Istila, Itbaq, Qolqalah, Sofir, Tafasyi, Istitolah,

  Inhiraf, Takrir, Ghunnah.

  Sifat Lemah:- Hams, Rakhawah, Istifal, Infitah, Lin, Khafa Sifat Pertengahan:- Tawassut, Izlaq, Ismat

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  31/31

  MAKHRAJ

  HURUF DAN

  SIFAT

  HURUF