sifat huruf dan makhraj huruf

Post on 03-Apr-2018

297 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  1/31

  MAKHRAJ AM:

  Syafataan ( Dua bibir )MAKHRAJ KHAS:

  Dua bibir sebelah atas dan bawahdirapatkan serta ditemukan secara kuat

  2. SYIDDAH ( SIFAT KUAT)

  BAHASA:Kuat

  ISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya suaratertahan disebabkan tekanan yang kuat

  pada makhrajnya.

  6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT )

  BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar

  ISTILAH:

  Bunyi lantunan yang kuat pada makhrajkeranatekanan yang kuat semasa menyebutnya dan

  dilepaskan dalam masa yang singkat.

  Terbahagi kepada 3 bahagian:a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah)

  Cth: (Yunus:4)b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah )

  Cth: (Al-Masad:2)c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid )

  Cth : (AMasad:1)

  1. JAHR ( SIFAT KUAT )BAHASA : Nyata/nyaring/terangISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya

  disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

  3. ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH :

  Merendahkan lidah dalam keadaanmendatar ketika menyebutnya

  Sebutan hurufnya hendaklah ditarqiqkan( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan

  berbaris atau sukun.

  4. INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Renggang Dan terbuka

  ISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit ygmenyebabkan suara dilepaskan dgn

  lapang dan terbuka

  Melahirkan suara yang ringan dan tipis

  5.SIFAT HURUF: IZLAQ (PERTENGAHAN)

  BAHASA : Lancar/tergelincir

  ISTILAH:

  Ringan huruf dan dapat disebut dengan s enangdan lancar

  Kelancarannya disebabkan suara hurufnya keluardaripada dua bibir.

  MAKHRAJ

  HURUF

  SIFAT

  HURUF

  Dua bibir

  dirapatkan

  dan

  ditemukan

  secara kuat

  TAHAP HURUF : KUAT

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  2/31

  MAKHRAJ HURUF:

  MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Menekan hujung l idah kepangkal gigi kacip sebelah

  atas

  1. SIFAT HURUF: SYIDDAH ( SIFAT KUAT)BAHASA:Kuat

  ISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya suaratertahan disebabkan tekanan yang kuat

  pada makhrajnya.

  2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

  ISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkanhuruf tersebut. Suara huruf yang bersifat ismat

  dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya

  dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau

  pinggir bibir.

  3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH )BAHASA : Senyap atau tersembunyi

  ISTILAH :

  Nafas/udara terlepas semasa menyebuthurufnya kerana lemahnya huruf tersebut

  berpegang pada makhrajnya..

  Merupakan antara huruf Hams yang kuat keranapadanya terdapat s ifat syiddah.

  4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT

  LEMAH )

  BAHASA : Merendah/menurunISTILAH :

  Merendahkan lidah dalamkeadaan mendatar ketika

  menyebutnya.

  Sebutan huruf hendaklahditarqiqkan ( dinipiskan ) sama

  ada dalam keadaan berbaris

  5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbuka

  ISTILAH : Berjauhan lidah drpd lelangit yg

  menyebabkan suara dilepaskan dgn

  lapang dan terbuka

  Melahirkan suara yang ringan dantipis

  TAHAP HURUF : LEMAH

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  3/31

  MAKHRAJ HURUF:

  MAKHRAJ AM:

  Al-Halq ( Kerongkong )MAKHRAJ KHAS:

  Menekan suara ke pangkal halkum/kerongkong iaitudi kawasan permukaan pita suara(akar lidah) yg

  terletak dalam buah halkum.

  2. SIFAT HURUF: SYIDDAH ( SIFAT KUAT)

  BAHASA:KuatISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya, suara tertahandisebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya

  5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

  ISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkanhuruf.

  Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian

  3. SIFAT HURUF: ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Merendah/MenurunISTILAH :

  Merendahkan lidah dalam keadaan mendatar ketikamenyebutnya.

  Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan )sama ada dlm keadaan berbaris atau sukun

  4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbuka

  ISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suaradilepaskan dgn lapang dan terbuka

  Melahirkan suara yang ringan dan tipis

  1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )BAHASA : Nyata/ nyaring/terang

  ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya

  disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

  Menekan suara ke

  pangkal

  halkum/kerongkong

  TAHAP HURUF : PERTENGAHAN

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  4/31

  MAKHRAJ HURUF:MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Membawa hujung lidah keluar sedikitkemudian ditemukan dengan hujung gigi

  hadapan (gigi kacip) sebelah atas

  1. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

  ISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkanhuruf.

  Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakantersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh

  dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir.

  2. SIFAT HURUF : HAMS( SIFAT LEMAH )BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH :

  Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnyakerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya..

  Antara huruf hamas yang paling lemah.

  4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Merendah/MenurunISTILAH :

  Merendahkan lidah dalam keadaan mendatarketika menyebutnya.

  Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan( dinipiskan ) sama ada dlm keadaan berbaris

  atau sukun.

  5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbukaISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkansuara dilepaskan dgn lapang dan terbuka

  Melahirkan suara yang ringan dan tipis

  3. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA: LembutISTILAH :

  Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekananyang lemah pada makhrajnya.

  Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpatersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada

  hurufnya berbaris atau sukun.

  Hujung lidah

  dikeluarkan sedikit

  kemudian

  ditemukan dgn

  hujung gigi kacip

  atas

  TAHAP HURUF : PALING LEMAH

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  5/31

  MAKHRAJ AM:

  Al-Lisani ( Lidah )MAKHRAJ KHAS:

  Mengangkat tengah lidah danmenekannya ke lelangit keras.

  2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT)

  BAHASA:KuatISTILAH:

  Semasa menyebut hurufnya, suaratertahan disebabkan tekanan yang

  kuat pada makhrajnya

  6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT )

  BAHASA:Bergerak-gerak dan gementarISTILAH:

  Bunyi lantunan yang kuat pada makhrajkerana tekanan yang kuat semasa

  menyebutnya dan dilepaskan dalam masa

  yang singkat.

  Terbahagi kepada 3 bahagian:a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah

  kalimah)

  Cth : (Al-Maidah:109)

  b. Qalqalah Kubro(Sukun akhir kalimah )Cth : (Al-Qashash:20)

  c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid )Cth : (Al-Baqarah:189)

  1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut

  hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada

  makhrajnya .

  4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH :

  Merendahkan lidah dlm keadaanmendatar ketika menyebutnya.

  Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan

  berbaris atau sukun.

  5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH :

  Berjauhan lidah drpd lelangit ygmenyebabkan suara dilepaskan dgn lapang

  dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan tipis

  MAKHRAJ

  HURUF

  SIFAT

  HURUF

  3. SIFAT HURUF : ISMAT (PERTENGAHAN)

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

  ISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluarketika melafazkan huruf.

  Suara huruf yang bersifat ismatdilaksanakan tersekat-sekat kerana

  hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian

  pinggir lidah atau pinggirbibir.

  TAHAP HURUF :KUAT

 • 7/28/2019 Sifat Huruf dan makhraj huruf

  6/31

  MAKHRAJ AM:

  Al-Haq ( Kerongkong )MAKHRAJ KHAS:

  Menekan suara ke tengah halkum / kerongkong dimana dinding halkum yg merupakan tempat

  laluan suara akan disempitkan.

  1. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )

  BAHASA : Tertegah atau tertahan lidahISTILAH:

  Tertegah daripada segera keluar ketikamelafazkan huruf.

  Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian

  pinggir lidah atau pinggirbibir.

  2. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH )BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH :

  Nafas/udara terlepas semasa menyebuthurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada

  makhrajnya.

  Antara huruf hamas yang paling lemah.

  4 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA: LembutISTILAH :

  Suara terlepas ketika menyebut hurufnya keranatekanan yang lemah pada makhrajnya.

  Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskantanpa tersekat-sekat s emasa menyebut hurufnya

  sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

  3. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )

  BAHASA : Merendah/menurun

  ISTILAH :

  Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada

  dalam keadaan berbaris atau sukun.

  5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )

  BAHASA : R