pelan strategik mara - eghrmis.gov.my · peringkat pengenalan hrmis • modul prestasi • modul...

of 14 /14

Upload: trinhcong

Post on 02-Mar-2019

328 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: PELAN STRATEGIK MARA - eghrmis.gov.my · peringkat pengenalan hrmis • modul prestasi • modul rekod peribadi • modul cuti • modul profail perkhidmatan • modul penamatan perkhidmatan
Page 2: PELAN STRATEGIK MARA - eghrmis.gov.my · peringkat pengenalan hrmis • modul prestasi • modul rekod peribadi • modul cuti • modul profail perkhidmatan • modul penamatan perkhidmatan

PELAN STRATEGIK MARA

Page 3: PELAN STRATEGIK MARA - eghrmis.gov.my · peringkat pengenalan hrmis • modul prestasi • modul rekod peribadi • modul cuti • modul profail perkhidmatan • modul penamatan perkhidmatan

3

PERJAWATAN & PENEMPATAN

United States

of America02

Egypt 02

Ireland01

Malaysia 11,222

Australia01

United

Kingdom03

Germany01

Russia01

Indonesia 02

TEMPATAN 11,222LUAR NEGARA 13JUMLAH 11,235

Page 4: PELAN STRATEGIK MARA - eghrmis.gov.my · peringkat pengenalan hrmis • modul prestasi • modul rekod peribadi • modul cuti • modul profail perkhidmatan • modul penamatan perkhidmatan

25 14

50

1113

Pejabat MARA

Negeri

Maktab

Rendah Sains

MARA

Kolej

Kemahiran

Tinggi MARA

Institut

Kemahiran

MARA

Bahagian &

Unit

4

Kolej MARA

8Pejabat MARA

Luar Negara

6Kolej

Profesional

MARA

1Institut Latihan

Kecemerlangan

MARA

1

Pusat

Kepimpinan

Pelajar

PUSAT & INSTITUSI MARA

Page 5: PELAN STRATEGIK MARA - eghrmis.gov.my · peringkat pengenalan hrmis • modul prestasi • modul rekod peribadi • modul cuti • modul profail perkhidmatan • modul penamatan perkhidmatan

1

2

3

PERINGKAT PELAKSANAAN HRMIS

• MODUL PRESTASI 2 PUSAT 250 PEGAWAI

• MODUL REKOD PERIBADI 20 PUSAT 2500 PEGAWAI

• MODUL CUTI 20 PUSAT 2500 PEGAWAI

• MODUL PROFAIL PERKHIDMATAN 9 PUSAT 480 PEGAWAI

• SUB-MODUL ISYTIHAR HARTA 14 PUSAT 500 PEGAWAI

PERINGKAT PENGENALAN HRMIS

• MODUL PRESTASI

• MODUL REKOD PERIBADI

• MODUL CUTI

• MODUL PROFAIL PERKHIDMATAN

• MODUL PENAMATAN PERKHIDMATAN

• MODUL MBJ

• SUB-MODUL ISYTIHAR HARTA

• BILANGAN PEGAWAI TERLIBAT 11,222 ORANG

PERINGKAT PEMANTAPAN HRMIS

• DIWAJIBKAN KEPADA SEMUA 10.250 PEGAWAI

PERINGKAT PEMBANGUNAN HRMIS

5

2009

2016

2010

Page 6: PELAN STRATEGIK MARA - eghrmis.gov.my · peringkat pengenalan hrmis • modul prestasi • modul rekod peribadi • modul cuti • modul profail perkhidmatan • modul penamatan perkhidmatan

6

MODUL-MODUL

HRMIS

PERIBADI

ISYTIHAR HARTA

PRESTASI

CUTI

PENAMATAN PERKHIDMATAN

MESYUARAT BERSAMA JABATAN

Page 7: PELAN STRATEGIK MARA - eghrmis.gov.my · peringkat pengenalan hrmis • modul prestasi • modul rekod peribadi • modul cuti • modul profail perkhidmatan • modul penamatan perkhidmatan

MARA - menggunapakai setiap pekeliling @

surat edaran yang dikeluarkan oleh JPA

berkaitan dengan HRMIS

Unit HRMIS MARA – hebahan, latihan &

laksanakan segala pekeliling dan peraturan

yang berkaitan dengan HRMIS

BSM – Pemantauan, audit & amaran akan

memastikan setiap pusat melaksanakan

tanggung jawab masing-masingPENGUATKUASAAN

DASAR

PELAKSANAAN

01

03

3 STRATEGI PELAKSANAAN

HRMIS

02

Page 8: PELAN STRATEGIK MARA - eghrmis.gov.my · peringkat pengenalan hrmis • modul prestasi • modul rekod peribadi • modul cuti • modul profail perkhidmatan • modul penamatan perkhidmatan

FAKTOR UTAMA KEJAYAAN

PIHAK PENGURUSAN ATASANMemastikan Dasar-dasar HRMIS JPA diguna

pakai dalam perkhidmatan MARA

PENGAWAL PUSATMemastikan pelaksanaan dasar peringkat

pusat

PEGAWAI PENYELIAMemantau setiap pegawai di bawah

seliaannya melaksanakan HRMIS

PEGAWAIMelaksanakan peranan dan tanggung jawab

pemilik kompetensi

PEMANTAUAN BERTERUSANUnit HRMIS – melaksanakan pemantauan

berterusan dan berkala

LATIHANLatihan kepada pegawai baharu dan pentadbir

sistem secara berkala

PENGUATKUASAANPeringatan dikeluarkan kepada pusat dan

pegawai yang tidak melaksanakan peranan

dan tanggungjawab yang berikan

8

Page 9: PELAN STRATEGIK MARA - eghrmis.gov.my · peringkat pengenalan hrmis • modul prestasi • modul rekod peribadi • modul cuti • modul profail perkhidmatan • modul penamatan perkhidmatan

PROGRAM – PROGRAM HRMIS

9

01HRMIS CARE

02KLINIK HRMIS 03

HRMIS ENGAGEMENT

Memberikan tumpuan kepada pegawai-pegawai yang mempunyai masalah berkaitan HRMIS

04KURSUS HRMIS

Memberikan maklumat berkaitan dengan modul-modul HRMIS secara ringkas dan berkala kepada semua pegawai

Memberikan latihan kepada pentadbir HRMIS secara menyeluruh berkaitan dengan modul-modul HRMIS.

Merapatkan hubungan antara Unit HRMIS dengan pengurusan pusat seperti lawatan, audit dan perkongsian maklumat

Page 10: PELAN STRATEGIK MARA - eghrmis.gov.my · peringkat pengenalan hrmis • modul prestasi • modul rekod peribadi • modul cuti • modul profail perkhidmatan • modul penamatan perkhidmatan

5 AKTIVITI1. HRMIS CARE Pusat Ogos.2. Pemantauan HRMIS Pusat Ogos.3. Klinik HRMIS Ogos.4. Mesyuarat Penyelarasan HRMIS

Sept.5. Pemantapan HRMIS Zon Timur Sept.

SUKU 3 Julai-Sept.

1. Mesyuarat Penyelarasan HRMIS Jan.2. Penetapan KPI HRMIS Feb.3. Engagement HRMIS KKLW & MARA Mac.4. Pemantauan HRMIS Pusat Mac.

4 AKTIVITI

SUKU 1 Jan-Mac

1. Pemantapan HRMIS Zon Borneo Okt.2. Engagement Unit HRMIS Okt.3. Mesyuarat Penyelarasan HRMIS Nov.4. Pencapaian & Perancangan HRMIS Nov. 5. Task Force LNPT 2016 Dis.

5 AKTIVITI

SUKU 4 Okt.-Dis.

1. Kursus Pengurusan HRMIS April.2. Kursus THOR (Training On HRMIS For User)

HRMIS JPA April.3. Program Refreshment Modul HRMIS April.4. Program What’Up HRMIS (HRMIS JPA) April.5. Pemantapan HRMIS Zon Utara Mei.6. Pemantapan HRMIS Zon Selatan Mei.

6 AKTIVITI

SUKU 2 April-Jun

AKTIVITI – AKTIVITI 2016HRMIS

Page 11: PELAN STRATEGIK MARA - eghrmis.gov.my · peringkat pengenalan hrmis • modul prestasi • modul rekod peribadi • modul cuti • modul profail perkhidmatan • modul penamatan perkhidmatan

ISU – CABARAN - INISIATIF

01

01INTEGRASI SISTEM

HRMIS + SMBM

02TALIAN TIDAK STABIL

1.gov.my

03PEGAWAI BERKEMAHIRAN

Mengelakkan daripada

berlaku kesilapan

MELAKSANAKAN SATU URUSAN 2 KALI :- Pegawai perlu

melakukan satu urusan yang sama 2 kali cth :- pengemaskinian

rekod peribadi pegawai perlu dibuat dalam HRMIS dan SMBM

secara berasingan.

URUSAN TIDAK LANCAR :- Dalam situasi dan masa-masa yang

tertentu, proses urusan dalam HRMIS perlu dibuat semula dan

mengambil masa yang panjang. Cth :- Pengisian SKT dan LNPT.

PROSES YANG RUMIT :- Kecenderungan untuk berlakunya

kesilapan semasa mengemaskini adalah tinggi. Cth :- Proses

pengemaskinian rekod perkhidmatan pegawai (PPPS kpd PPP)

perlu dilakukan secara individu dan kompleks.

LAPORAN TERKINI HRMIS :- Pentadbir HRMIS Agensi mempunyai

akses terhad dan tidak menyeluruh. Cth :- Laporan prestasi HRMIS

hanya boleh di askes oleh HRMIS JPA. Setiap laporan yang di

mohon perlulah melalui Pentadbir HRMIS Kementerian dan

Pentadbir HRMIS JPA.

04

ENGAGEMENT

Sentiasa berhubung

dengan Pentadbir JPA

01PENSTRUKTURAN TUGAS

Menyusun semula

tugas pegawai

rekod.

02PENJADUALAN HRMIS

Mengikut pusat dan

keperluan semasa

01

03PROSES PENGEMASKINIAN

Kompleks dan panjang

04AKSES TERHAD

Pentadbir HRMIS Agensi

Page 12: PELAN STRATEGIK MARA - eghrmis.gov.my · peringkat pengenalan hrmis • modul prestasi • modul rekod peribadi • modul cuti • modul profail perkhidmatan • modul penamatan perkhidmatan

Permasalahan

Impak

- Pemindahan maklumat latihan dalam LNPT dibuat secara dari HRMIS ke GOTNA- Bilangan pegawai yang ramai untuk menyelaraskan urusan Latihan.

- Proses mengeluarkan laporan lebih cepat

- Kos seorang pegawai = RM2,892.00(penjimatan kos RM5,790.00)

- Boleh diakses secara atas talian

- Memudahkan urusan pemantauan dan kawalan

SMART HRMIS sistemIntegrasi antara:

Situasi semasa

Penyelesaian

Situasi semasa- Laporan HRMIS dibuat secara manual- Kos pegawai (3 orang = RM8,682.00)- Proses manual mempunyai risiko yang tinggi berlaku kesilapan

Objektif sistem- Untuk membangunkan satu proses kerja

yang memproses data secara autmatik- Integrasi data antara HRMIS dan GOTNA

secara atas talian.

= Online report

PERANCANGAN

Page 13: PELAN STRATEGIK MARA - eghrmis.gov.my · peringkat pengenalan hrmis • modul prestasi • modul rekod peribadi • modul cuti • modul profail perkhidmatan • modul penamatan perkhidmatan

Meningkatkan Kapasiti Pengguna HRMIS• Cadangan peningkatan ini adalah bagi membolehkan pegawai menggunakanHRMIS tanpa gangguan pada bila-bila masa.• Cth :- Sistem yang digunakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

CADANGAN PENINGKATAN HRMIS

Page 14: PELAN STRATEGIK MARA - eghrmis.gov.my · peringkat pengenalan hrmis • modul prestasi • modul rekod peribadi • modul cuti • modul profail perkhidmatan • modul penamatan perkhidmatan

TERIMA KASIH