minit curai & laporan in house

Click here to load reader

Post on 01-Jul-2015

3.590 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LAPORAN IN-HOUSE TRAINING KURSUS NUMERASI TAHUN 1 PERINGKAT SEKOLAH TAHUN 2010 1. DAERAH : HILIR PERAK 2. KOD & NAMA SEKOLAH : ABA 5045 SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH 3. NAMA KURSUS : KURSUS NUMERASI TAHUN 1 4. TAHAP : SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 5. TARIKH & MASA : 27.3.2010 ( 8.00- 1.00 PTG ) 6. NAMA GURU ( PENYAMPAI ) : PN. INTAN SUHANA BT SABUTI 7. SASARAN : SEMUA GURU-GURU MATEMATIK SR ( TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 & GURU PEMULIHAN ) 8. BIL. PESERTA / GURU TERLIBAT : 22 ORANG 9. LOKASI IN-HOUSE TRAINING : BILIK GERAKAN SKBD 10. OBJEKTIF IN-HOUSE TRAINING : 1) MEMBERI PENDEDAHAN TENTANG LINUS 2) ME NERANGKAN KONSTRUK-KONSTRUK NUMERASI 3) MENERANGKAN PENGURUSAN BILIK DARJAH LINUS 11. RINGKASAN KANDUNGAN IN-HOUSE TRAINING / PENGISIAN : a) PENGENALAN TENTANG NKRA b) PENERANGAN KONSEP LINUS c) PENERANGAN PENGURUSAN BILIK DARJAH LINUS DAN UJIAN DIAGNOSTIK 12. EDARAN BAHAN / HAND-OUT : SALINAN POTOSTAT MENGENAI LINUS 13. CATATAN / MAKLUM BALAS: SEMUA GURU MENDAPAT PENDEDAHAN TENTANG LINUS DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN SUHANA BT SABUTI DISAHKAN OLEH :

LAPORAN IN-HOUSE TRAINING KURSUS PENGENDALIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH GURU TAHUN 1 PERINGKAT SEKOLAH TAHUN 2010 1. DAERAH : HILIR PERAK 2. KOD & NAMA SEKOLAH : ABA 5045 SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH 3. NAMA KURSUS : KURSUS PENGENDALIAN PBS GURU TAHUN 1 4. TAHAP : SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 5. TARIKH & MASA : 6. NAMA GURU ( PENYAMPAI ) : PN. INTAN SUHANA BT SABUTI 7. SASARAN : SEMUA GURU-GURU MATEMATIK ( TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 & GURU PEMULIHAN ) 8. BIL. PESERTA / GURU TERLIBAT : ORANG 9. LOKASI IN-HOUSE TRAINING : BILIK GERAKAN SKBD 10. OBJEKTIF IN-HOUSE TRAINING : 1) MEMBERI PENDEDAHAN TENTANG 2) 11. RINGKASAN KANDUNGAN IN-HOUSE TRAINING / PENGISIAN : a) PENGENALAN TENTANG PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH b) PENERANGAN TENTANG FAIL MURID 12. EDARAN BAHAN / HAND-OUT : SALINAN POTOSTAT MENGENAI PBS 13. CATATAN / MAKLUM BALAS: SEMUA GURU MENDAPAT PENDEDAHAN TENTANG PBS DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN SUHANA BT SABUTI DISAHKAN OLEH :

LAPORAN IN-HOUSE TRAINING KURSUS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) 2010 PERINGKAT SEKOLAH TAHUN 2010 1. DAERAH : HILIR PERAK 2. KOD & NAMA SEKOLAH : ABA 5045 SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH 3. NAMA KURSUS : KURSUS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) 2010 4. TAHAP : SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 5. TARIKH & MASA : 6. NAMA GURU ( PENYAMPAI ) : PN. INTAN SUHANA BT SABUTI 7. SASARAN : SEMUA GURU-GURU MATEMATIK ( TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 & GURU PEMULIHAN ) 8. BIL. PESERTA / GURU TERLIBAT : ORANG 9. LOKASI IN-HOUSE TRAINING : BILIK GERAKAN SKBD 10. OBJEKTIF IN-HOUSE TRAINING : 11. MEMBERI PENDEDAHAN TENTANG 12. RINGKASAN KANDUNGAN IN-HOUSE TRAINING / PENGISIAN : c) PENGENALAN TENTANG PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH d) PENERANGAN TENTANG FAIL MURID 13. EDARAN BAHAN / HAND-OUT : SALINAN POTOSTAT MENGENAI KSSR 14. CATATAN / MAKLUM BALAS: SEMUA GURU MENDAPAT PENDEDAHAN TENTANG KSSR DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN SUHANA BT SABUTI DISAHKAN OLEH :

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH, 36100 BAGAN DATOH, PERAK LAPORAN MINIT CURAI Nama Guru Nama Kursus Tarikh Kursus Tempat Kursus Penganjur Bil. 1) 2) Puan Intan Suhana bt Sabuti Kursus Literasi Bagi Guru-guru Tahun 1 2010 3-5 Februari 2010 Hotel Seri Malaysia, Ipoh Kementerian Pelajaran Malaysia Tindakan / Catatan

Perkara / Butir Kursus NKRAs ialah National Key Results Areas Program LINUS LITERASI- Celik huruf NUMERAI Celik nombor Pelaksanaan Saringan 2010 Jenis Saringan Saringan 1 Saringan 2 Saringan 3 Lisan 1 - 28 Feb. 2010 1 - 31 Mei 2010 1 Sept. 15 Okt. 2010 Bertulis 1 - 5 Mac 2010 28 Jun - 2 Julai 2010 17 - 22 Okt. 2010

3)

Guru Literasi

4)

Bahan kursus yang diberi: a) CD literasi

Dicatat oleh: ........................................... (INTAN SUHANA BT SABUTI)

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH, 36100 BAGAN DATOH, PERAK LAPORAN MINIT CURAI Nama Guru Nama Taklimat Tarikh Taklimat Tempat Taklimat Penganjur Bil. 1) Puan Intan Suhana bt Sabuti Kutipan Data Saringan 1 Program Numerasi (LINUS) NKRA Tahun 2010 2 April 2010 Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak Tindakan / Catatan Guru Numerasi

Perkara / Butir Kursus Penerangan tentang Saringan 1 Saringan 1 (Lisan) : 1 - 28 Feb 2010 Saringan 1 (Bertulis) : 1 - 5 Mac 2010 Penghantaran data Saringan 1 : www.moe.gov.my/nkra Nama Pengguna : LINUSBBA 5045 Kata Laluan ; 12345678 Penerangan tentang penyediaan fail

2)

Guru Numerasi

3)

Guru Numerasi

Dicatat oleh: ........................................... (INTAN SUHANA BT SABUTI)

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH, 36100 BAGAN DATOH, PERAK LAPORAN MINIT CURAI Nama Guru Nama Mesyuarat Tarikh Mesyuarat Tempat Mesyuarat Penganjur Bil. 1) Puan Intan Suhana bt Sabuti Mesyuarat Penyelarasan Guru Linus (Numerasi) Daerah Hilir Perak Tahun 2010 21 Mei 2010 Pusat Kegiatan Guru (PKG) Selekoh Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak Perkara / Butir Kursus Pelaksanaan : Saringan 2 (Lisan) : 1 - 31 Mei 2010 Saringan 2 (Bertulis) : 28 Jun - 2 Julai 2010 Saringan yang dijalankan mestilah mudah difahami 2) 3) oleh murid. Kertas Saringan 2 telah diberi kepada guru Numerasi. Penerangan tentang pengisian data Saringan 2. Guru Numerasi Guru Numerasi Tindakan / Catatan Guru Numerasi

Dicatat oleh: ........................................... (INTAN SUHANA BT SABUTI)

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH, 36100 BAGAN DATOH, PERAK LAPORAN MINIT CURAI Nama Guru Nama Mesyuarat Tarikh Mesyuarat Tempat Mesyuarat Penganjur Bil. 1) 2) Puan Intan Suhana bt Sabuti Bengkel Pentadbiran Saringan 3 Program Linus Tahun 1 Daerah Hilir Perak Tahun 2010 15 Oktober 2010 Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak Tindakan / Catatan

Perkara / Butir Kursus Linus Hilir Perak merupakan Top 10 di peringkat kebangsaan. a) Pelaksanaan : Saringan 3 (Lisan) : 1 Sept. 15 Okt. 2010 Saringan 3 (Bertulis) : 17 - 22 Okt. 2010 b) Penerangan tentang pengisian data Saringan 3 Saringan yang dijalankan mestilah mudah difahami oleh murid. Kursus Numerasi Tahun 2 (2011) yang akan berkursus di Pulau Pangkor (25-27/10/2010) mestilah guru lain.

Guru Numerasi

3)

Guru Numerasi Tahun 2

Dicatat oleh: ........................................... (INTAN SUHANA BT SABUTI)

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH, 36100 BAGAN DATOH, PERAK LAPORAN MINIT CURAI Nama Guru Nama Mesyuarat Tarikh Mesyuarat Tempat Mesyuarat Penganjur Bil. 1) Puan Intan Suhana bt Sabuti Bengkel Guru Linus Numerasi Tahun 1 Daerah Hilir Perak Tahun 2010 20 Oktober 2010 Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak Tindakan / Catatan

Perkara / Butir Kursus a) Numerasi di Hilir Perak merupakan nombor 2 di peringkat negeri. b) Numerasi Di Hilir Perak merupakan nombor 8 di peringkat kebangsaan. Penerangan tentang pengisian data Saringan 3.

2)

Guru Numerasi

b) Jika murid tidak melepasi saringan, murid3) tersebut akan disaring di Tahun 2 (2011). Penerangan tentang garis panduan penyediaan fail : a) Fail Induk ; Fail Pertama b) Fail Sokongan 1 : Fail Konsep c) Fail Sokongan 2 : Fail Murid & Data Lampirkan takwim peperiksaan, laporan perjumpaan kecil dan Minit Mesyuarat Kurikulum. Guru Numerasi

Dicatat oleh: ........................................... (INTAN SUHANA BT SABUTI)

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH, 36100 BAGAN DATOH, PERAK LAPORAN MINIT CURAI Nama Guru Nama Kursus Tarikh Kursus Tempat Kursus Penganjur Puan Intan Suhana bt Sabuti Kursus Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Tahun 5 bagi Jurulatih Negeri 27- 28 September 2010 Hotel Tanjung Bungah, Pulau Pinang Kementerian Pelajaran Malaysia

Bil. 1)

Perkara / Butir Kursus a) Gabungan KPM dengan BPK, BS, JNJK, BTP, BPG dan EPRD. b) Matlamat : pendedahan pelaksanaan PKJR dalam BM di dalam kelas. Pelaksanaan PKJR : Tahun 2008 2009 2010 2011 Pelaksanaan Tahun 1 Tahun 2 & 4 Tahun 3, 5 & 6 Tingkatan 1, 2 & 4

Tindakan / Catatan

2)

Guru-guru BM

3)

a) PKJR diajar dalam satu waktu BM. Boleh dilanjutkan hingga 2 waktu. b) Mulai 2010, PKJR bermula dari bulan Januari. PKJR Tahun 6 mengilut budi bicara Guru Besar sama ada dijalankan sebelum / selepas UPSR. c) Mulai 2013, buku-buku aktiviti murid di bawah jagaan SPBT.

Guru-guru BM Guru Besar

Penyelaras SPBT

Dicatat oleh: ........................................... (INTAN SUHANA BT SABUTI)

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH, 36100 BAGAN DATOH, PERAK LAPORAN MINIT CURAI Nama Guru Nama Kursus Tarikh Kursus Tempat Kursus Penganjur Bil. 1) Puan Intan Suhana bt Sabuti Kursus Pentaksiran Berasaskan Sekolah Bagi Guru-guru Tahun 1 9 November 2010 Hotel Hillcity, Ipoh Kementerian Pelajaran Malaysia Tindakan / Catatan

Perkara / Butir Kursus Mulai tahun 2016, peperiksaan UPSR dinilai : 60% - Pentaksiran Berasaskan Pusat (PBP) 40% - Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Setiap murid Tahun 1 mulai 2010 mesti mempunyai dua fail ring. Jenis-jenis Fail:

2)

Guru subjek BM, MT, BI , SN, PI, PS, MZ, Semua subjek dimasukkan di dalam fail ring kecuali PJK Guru PJK Fail tersebut hanya dipegang oleh guru PJK

a) Fail Perkembangan3) b) Fail Showcase Fail Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dibahagikan kepada dua: a) Fail Jasmani 4) b) Fail Kesihatan Bahan-bahan kursus yang diberi:

a) CD SPPK 2011b) CD Jurulatih Utama PAJSK 2011

c) Bahan potostat mengenai PBS

Dicatat oleh: ........................................... (INTAN SUHANA BT SABUTI)

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH, 36100 BAGAN DATOH, PERAK LAPORAN MINIT CURAI Nama Guru Nama Kursus Tarikh Kursus Tempat Kursus Penganjur Bil. 1) 2) Puan Intan Suhana bt Sabuti Kursus Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) 2010 22 - 23 November 2010 SK. Sultan Abdul Aziz, Teluk Intan Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak Tindakan / Catatan