minit curai & laporan in house

of 22 /22
LAPORAN “IN-HOUSE TRAINING” KURSUS NUMERASI TAHUN 1 PERINGKAT SEKOLAH TAHUN 2010 1. DAERAH : HILIR PERAK 2. KOD & NAMA SEKOLAH : ABA 5045 SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH 3. NAMA KURSUS : KURSUS NUMERASI TAHUN 1 4. TAHAP : SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 5. TARIKH & MASA : 27.3.2010 ( 8.00- 1.00 PTG ) 6. NAMA GURU ( PENYAMPAI ) : PN. INTAN SUHANA BT SABUTI 7. SASARAN : SEMUA GURU-GURU MATEMATIK SR ( TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 & GURU PEMULIHAN ) 8. BIL. PESERTA / GURU TERLIBAT : 22 ORANG 9. LOKASI ’IN-HOUSE TRAINING’ : BILIK GERAKAN SKBD 10. OBJEKTIF ’IN-HOUSE TRAINING’ : 1) MEMBERI PENDEDAHAN TENTANG LINUS 2) ME NERANGKAN KONSTRUK-KONSTRUK NUMERASI 3) MENERANGKAN PENGURUSAN BILIK DARJAH LINUS 11. RINGKASAN KANDUNGAN ’IN-HOUSE TRAINING’ / PENGISIAN : a) PENGENALAN TENTANG NKRA b) PENERANGAN KONSEP LINUS c) PENERANGAN PENGURUSAN BILIK DARJAH LINUS DAN UJIAN DIAGNOSTIK

Upload: intan-suhana

Post on 01-Jul-2015

3.617 views

Category:

Documents


16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: MINIT CURAI & LAPORAN IN HOUSE

LAPORAN “IN-HOUSE TRAINING”

KURSUS NUMERASI TAHUN 1PERINGKAT SEKOLAH TAHUN 2010

1. DAERAH : HILIR PERAK

2. KOD & NAMA SEKOLAH : ABA 5045

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH

3. NAMA KURSUS : KURSUS NUMERASI TAHUN 1

4. TAHAP : SEKOLAH RENDAH TAHUN 1

5. TARIKH & MASA : 27.3.2010 ( 8.00- 1.00 PTG )

6. NAMA GURU ( PENYAMPAI ) : PN. INTAN SUHANA BT SABUTI

7. SASARAN : SEMUA GURU-GURU MATEMATIK SR

( TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 & GURU PEMULIHAN )

8. BIL. PESERTA / GURU TERLIBAT : 22 ORANG

9. LOKASI ’IN-HOUSE TRAINING’ : BILIK GERAKAN SKBD

10.OBJEKTIF ’IN-HOUSE TRAINING’ :

1) MEMBERI PENDEDAHAN TENTANG LINUS

2) ME NERANGKAN KONSTRUK-KONSTRUK NUMERASI

3) MENERANGKAN PENGURUSAN BILIK DARJAH LINUS

11.RINGKASAN KANDUNGAN ’IN-HOUSE TRAINING’ / PENGISIAN :

a) PENGENALAN TENTANG NKRA

b) PENERANGAN KONSEP LINUS

c) PENERANGAN PENGURUSAN BILIK DARJAH LINUS DAN

UJIAN DIAGNOSTIK

12.EDARAN BAHAN / ’HAND-OUT’ : SALINAN POTOSTAT MENGENAI

LINUS

13.CATATAN / MAKLUM BALAS:

SEMUA GURU MENDAPAT PENDEDAHAN TENTANG LINUS

DISEDIAKAN OLEH : DISAHKAN OLEH :

PN. INTAN SUHANA BT SABUTI

Page 2: MINIT CURAI & LAPORAN IN HOUSE

LAPORAN “IN-HOUSE TRAINING”

KURSUS PENGENDALIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH GURU TAHUN 1

PERINGKAT SEKOLAH TAHUN 2010

1. DAERAH : HILIR PERAK

2. KOD & NAMA SEKOLAH : ABA 5045

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH

3. NAMA KURSUS : KURSUS PENGENDALIAN PBS GURU TAHUN 1

4. TAHAP : SEKOLAH RENDAH TAHUN 1

5. TARIKH & MASA :

6. NAMA GURU ( PENYAMPAI ) : PN. INTAN SUHANA BT SABUTI

7. SASARAN : SEMUA GURU-GURU MATEMATIK

( TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 & GURU PEMULIHAN )

8. BIL. PESERTA / GURU TERLIBAT : ORANG

9. LOKASI ’IN-HOUSE TRAINING’ : BILIK GERAKAN SKBD

10.OBJEKTIF ’IN-HOUSE TRAINING’ :

1) MEMBERI PENDEDAHAN TENTANG

2)

11.RINGKASAN KANDUNGAN ’IN-HOUSE TRAINING’ / PENGISIAN :

a) PENGENALAN TENTANG PENTAKSIRAN BERASASKAN

SEKOLAH

b) PENERANGAN TENTANG FAIL MURID

12.EDARAN BAHAN / ’HAND-OUT’ : SALINAN POTOSTAT MENGENAI PBS

13.CATATAN / MAKLUM BALAS:

SEMUA GURU MENDAPAT PENDEDAHAN TENTANG PBS

DISEDIAKAN OLEH : DISAHKAN OLEH :

PN. INTAN SUHANA BT SABUTI

Page 3: MINIT CURAI & LAPORAN IN HOUSE

LAPORAN “IN-HOUSE TRAINING”

KURSUS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) 2010PERINGKAT SEKOLAH TAHUN 2010

1. DAERAH : HILIR PERAK

2. KOD & NAMA SEKOLAH : ABA 5045

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH

3. NAMA KURSUS : KURSUS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

(KSSR) 2010

4. TAHAP : SEKOLAH RENDAH TAHUN 1

5. TARIKH & MASA :

6. NAMA GURU ( PENYAMPAI ) : PN. INTAN SUHANA BT SABUTI

7. SASARAN : SEMUA GURU-GURU MATEMATIK

( TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 & GURU PEMULIHAN )

8. BIL. PESERTA / GURU TERLIBAT : ORANG

9. LOKASI ’IN-HOUSE TRAINING’ : BILIK GERAKAN SKBD

10.OBJEKTIF ’IN-HOUSE TRAINING’ :

11.MEMBERI PENDEDAHAN TENTANG

12.RINGKASAN KANDUNGAN ’IN-HOUSE TRAINING’ / PENGISIAN :

c) PENGENALAN TENTANG PENTAKSIRAN BERASASKAN

SEKOLAH

d) PENERANGAN TENTANG FAIL MURID

13.EDARAN BAHAN / ’HAND-OUT’ : SALINAN POTOSTAT MENGENAI KSSR

14.CATATAN / MAKLUM BALAS:

SEMUA GURU MENDAPAT PENDEDAHAN TENTANG KSSR

DISEDIAKAN OLEH : DISAHKAN OLEH :

PN. INTAN SUHANA BT SABUTI

Page 4: MINIT CURAI & LAPORAN IN HOUSE

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH,

36100 BAGAN DATOH, PERAK

LAPORAN MINIT CURAI

Nama Guru Puan Intan Suhana bt Sabuti

Nama Kursus Kursus Literasi Bagi Guru-guru Tahun 1 2010

Tarikh Kursus 3-5 Februari 2010

Tempat Kursus Hotel Seri Malaysia, Ipoh

Penganjur Kementerian Pelajaran Malaysia

Bil. Perkara / Butir Kursus Tindakan / Catatan

1) NKRAs ialah National Key Results Areas

2) Program LINUS

LITERASI- Celik huruf

NUMERAI – Celik nombor

3) Pelaksanaan Saringan 2010

Jenis

Saringan

Lisan Bertulis

Saringan 1 1 - 28 Feb. 2010 1 - 5 Mac 2010

Saringan 2 1 - 31 Mei 2010 28 Jun - 2 Julai

2010

Saringan 3 1 Sept. – 15 Okt.

2010

17 - 22 Okt. 2010

Guru Literasi

4) Bahan kursus yang diberi:

a) CD literasi

Dicatat oleh:

...........................................

(INTAN SUHANA BT SABUTI)

Page 5: MINIT CURAI & LAPORAN IN HOUSE

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH,

36100 BAGAN DATOH, PERAK

LAPORAN MINIT CURAI

Nama Guru Puan Intan Suhana bt Sabuti

Nama Taklimat Kutipan Data Saringan 1 Program Numerasi (LINUS) NKRA

Tahun 2010

Tarikh Taklimat 2 April 2010

Tempat Taklimat Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak

Penganjur Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak

Bil. Perkara / Butir Kursus Tindakan / Catatan

1) Penerangan tentang Saringan 1

Saringan 1 (Lisan) : 1 - 28 Feb 2010

Saringan 1 (Bertulis) : 1 - 5 Mac 2010

Guru Numerasi

2) Penghantaran data Saringan 1 :

www.moe.gov.my/nkra

Nama Pengguna : LINUSBBA 5045

Kata Laluan ; 12345678

Guru Numerasi

3) Penerangan tentang penyediaan fail Guru Numerasi

Dicatat oleh:

...........................................

(INTAN SUHANA BT SABUTI)

Page 6: MINIT CURAI & LAPORAN IN HOUSE

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH,

36100 BAGAN DATOH, PERAK

LAPORAN MINIT CURAI

Nama Guru Puan Intan Suhana bt Sabuti

Nama Mesyuarat Mesyuarat Penyelarasan Guru Linus (Numerasi) Daerah Hilir

Perak Tahun 2010

Tarikh Mesyuarat 21 Mei 2010

Tempat Mesyuarat Pusat Kegiatan Guru (PKG) Selekoh

Penganjur Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak

Bil. Perkara / Butir Kursus Tindakan / Catatan

1) Pelaksanaan :

Saringan 2 (Lisan) : 1 - 31 Mei 2010

Saringan 2 (Bertulis) : 28 Jun - 2 Julai 2010

Saringan yang dijalankan mestilah mudah difahami

oleh murid.

Guru Numerasi

2) Kertas Saringan 2 telah diberi kepada guru Numerasi. Guru Numerasi

3) Penerangan tentang pengisian data Saringan 2. Guru Numerasi

Dicatat oleh:

...........................................

(INTAN SUHANA BT SABUTI)

Page 7: MINIT CURAI & LAPORAN IN HOUSE

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH,

36100 BAGAN DATOH, PERAK

LAPORAN MINIT CURAI

Nama Guru Puan Intan Suhana bt Sabuti

Nama Mesyuarat Bengkel Pentadbiran Saringan 3 Program Linus Tahun 1

Daerah Hilir Perak Tahun 2010

Tarikh Mesyuarat 15 Oktober 2010

Tempat Mesyuarat Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak

Penganjur Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak

Bil. Perkara / Butir Kursus Tindakan / Catatan

1) Linus Hilir Perak merupakan Top 10 di peringkat

kebangsaan.

2) a) Pelaksanaan :

Saringan 3 (Lisan) : 1 Sept. – 15 Okt. 2010

Saringan 3 (Bertulis) : 17 - 22 Okt. 2010

b) Penerangan tentang pengisian data Saringan 3

- Saringan yang dijalankan mestilah mudah

difahami oleh murid.

Guru Numerasi

3) Kursus Numerasi Tahun 2 (2011) yang akan berkursus

di Pulau Pangkor (25-27/10/2010) mestilah guru lain.

Guru Numerasi Tahun 2

Dicatat oleh:

...........................................

(INTAN SUHANA BT SABUTI)

Page 8: MINIT CURAI & LAPORAN IN HOUSE

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH,

36100 BAGAN DATOH, PERAK

LAPORAN MINIT CURAI

Nama Guru Puan Intan Suhana bt Sabuti

Nama Mesyuarat Bengkel Guru Linus Numerasi Tahun 1 Daerah Hilir Perak

Tahun 2010

Tarikh Mesyuarat 20 Oktober 2010

Tempat Mesyuarat Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak

Penganjur Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak

Bil. Perkara / Butir Kursus Tindakan / Catatan

1) a) Numerasi di Hilir Perak merupakan nombor 2 di

peringkat negeri.

b) Numerasi Di Hilir Perak merupakan nombor 8 di

peringkat kebangsaan.

2) Penerangan tentang pengisian data Saringan 3.

b) Jika murid tidak melepasi saringan, murid

tersebut akan disaring di Tahun 2 (2011).

Guru Numerasi

3) Penerangan tentang garis panduan penyediaan fail :

a) Fail Induk ; Fail Pertama

b) Fail Sokongan 1 : Fail Konsep

c) Fail Sokongan 2 : Fail Murid & Data

Lampirkan takwim peperiksaan, laporan perjumpaan

kecil dan Minit Mesyuarat Kurikulum.

Guru Numerasi

Dicatat oleh:

...........................................

(INTAN SUHANA BT SABUTI)

Page 9: MINIT CURAI & LAPORAN IN HOUSE

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH,

36100 BAGAN DATOH, PERAK

LAPORAN MINIT CURAI

Nama Guru Puan Intan Suhana bt Sabuti

Nama Kursus Kursus Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Tahun 5 bagi

Jurulatih Negeri

Tarikh Kursus 27- 28 September 2010

Tempat Kursus Hotel Tanjung Bungah, Pulau Pinang

Penganjur Kementerian Pelajaran Malaysia

Bil. Perkara / Butir Kursus Tindakan / Catatan

1) a) Gabungan KPM dengan BPK, BS, JNJK, BTP,

BPG dan EPRD.

b) Matlamat : pendedahan pelaksanaan PKJR

dalam BM di dalam kelas.

2) Pelaksanaan PKJR :

Tahun Pelaksanaan

2008 Tahun 1

2009 Tahun 2 & 4

2010 Tahun 3, 5 & 6

2011 Tingkatan 1, 2 & 4

Guru-guru BM

3) a) PKJR diajar dalam satu waktu BM. Boleh

dilanjutkan hingga 2 waktu.

b) Mulai 2010, PKJR bermula dari bulan Januari.

PKJR Tahun 6 mengilut budi bicara Guru Besar

sama ada dijalankan sebelum / selepas UPSR.

c) Mulai 2013, buku-buku aktiviti murid di bawah

jagaan SPBT.

Guru-guru BM

Guru Besar

Penyelaras SPBT

Dicatat oleh:

...........................................

(INTAN SUHANA BT SABUTI)

Page 10: MINIT CURAI & LAPORAN IN HOUSE

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH,

36100 BAGAN DATOH, PERAK

LAPORAN MINIT CURAI

Nama Guru Puan Intan Suhana bt Sabuti

Nama Kursus Kursus Pentaksiran Berasaskan Sekolah Bagi Guru-guru Tahun 1

Tarikh Kursus 9 November 2010

Tempat Kursus Hotel Hillcity, Ipoh

Penganjur Kementerian Pelajaran Malaysia

Bil. Perkara / Butir Kursus Tindakan / Catatan

1) Mulai tahun 2016, peperiksaan UPSR dinilai :

60% - Pentaksiran Berasaskan Pusat (PBP)

40% - Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

2) Setiap murid Tahun 1 mulai 2010 mesti

mempunyai dua fail ring.

Jenis-jenis Fail:

a) Fail Perkembangan

b) Fail Showcase

Guru subjek BM, MT, BI , SN, PI,

PS, MZ,

Semua subjek dimasukkan di

dalam fail ring kecuali PJK

3) Fail Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

dibahagikan kepada dua:

a) Fail Jasmani

b) Fail Kesihatan

Guru PJK

Fail tersebut hanya dipegang oleh

guru PJK

4) Bahan-bahan kursus yang diberi:

a) CD SPPK 2011

b) CD Jurulatih Utama PAJSK 2011

c) Bahan potostat mengenai PBS

Dicatat oleh:

...........................................

(INTAN SUHANA BT SABUTI)

Page 11: MINIT CURAI & LAPORAN IN HOUSE

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH,

36100 BAGAN DATOH, PERAK

LAPORAN MINIT CURAI

Nama Guru Puan Intan Suhana bt Sabuti

Nama Kursus Kursus Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) 2010

Tarikh Kursus 22 - 23 November 2010

Tempat Kursus SK. Sultan Abdul Aziz, Teluk Intan

Penganjur Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak

Bil. Perkara / Butir Kursus Tindakan / Catatan

1) Taklimat Umum KSSR dan Taklimat KSSR Tahun 1

2) Penerangan tentang:

a) Modul KSSR

b) Modul Abakus

c) Buku Teks KSSR

d) Dokumen KSSR

e) EMK dalam KSSR

f) EMK dalam Matematik

g) Mental Calculation

h) Modul KSSR dalam Matematik

i) Program AMA

j) Rancangan Tahunan Matematik Tahun 1

3) Bahan-bahan kursus yang diberi:

a) CD Kurikulum Standard Sekolah Rendah

Matematik Tahun 1

b) Rancangan Tahunan Matematik Tahun 1

-

Dicatat oleh:

...........................................

(INTAN SUHANA BT SABUTI)

Page 12: MINIT CURAI & LAPORAN IN HOUSE