manual permohonan cuti rehat

11
MUKA SURAT 1/10 MANUAL PENGGUNA SISTEM eCUTI HAKCIPTA © 2006 STARS-JASIS, PSMB UiTM SHAH ALAM Buka laman web UiTM dan klik Staff . Klik i-Staff Portal.

Upload: truongkhue

Post on 29-Jan-2017

329 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Manual Permohonan Cuti Rehat

MUKA SURAT 1/10

MANUAL PENGGUNA SISTEM eCUTI

HAKCIPTA © 2006 STARS-JASIS, PSMB UiTM SHAH ALAM

Buka laman web UiTM dan klik Staff .

Klik i-Staff Portal.

Page 2: Manual Permohonan Cuti Rehat

MUKA SURAT 2/10

MANUAL PENGGUNA SISTEM eCUTI

HAKCIPTA © 2006 STARS-JASIS, PSMB UiTM SHAH ALAM

Masukkan Login ID dan katalaluan.

Jika lupa kata laluan andaklik pada Lupa Kata Laluan.

Jika belum mempunyai akaun, sila klik Pendaftaran.

Pastikan no.pekerja anda dipaparkan di sini.

Klik STARSV3 eProses / Aplikasi Atas Talian

Page 3: Manual Permohonan Cuti Rehat

MUKA SURAT 3/10

MANUAL PENGGUNA SISTEM eCUTI

HAKCIPTA © 2006 STARS-JASIS, PSMB UiTM SHAH ALAM

Login menggunakan ID dan kata laluan yang sama dengan Portal i-Staf

Klik Sistem eCUTI .

Page 4: Manual Permohonan Cuti Rehat

MUKA SURAT 4/10

MANUAL PENGGUNA SISTEM eCUTI

HAKCIPTA © 2006 STARS-JASIS, PSMB UiTM SHAH ALAM

Klik Pengguna Biasa .

Page 5: Manual Permohonan Cuti Rehat

MUKA SURAT 5/10

MANUAL PENGGUNA SISTEM eCUTI

HAKCIPTA © 2006 STARS-JASIS, PSMB UiTM SHAH ALAM

Klik Isi Borang Cuti Rehat .

Senarai staf yang bercuti .

Senarai staf yang mengisiborang keluar

Klik ikon ini untukmemaparkan kalendar dan pilihtarikh mula hingga akhirbercuti.Kemudian klik butang‘Semak Cuti’ serta isikanalamat anda bercuti. Akhirsekali, hantar permohonan.

Page 6: Manual Permohonan Cuti Rehat

MUKA SURAT 6/10

MANUAL PENGGUNA SISTEM eCUTI

HAKCIPTA © 2006 STARS-JASIS, PSMB UiTM SHAH ALAM

Klik Sejarah Permohonan Cuti .

Senarai Kerani cuti yang bertugas untuk dihubungi bagisebarang masalah berkaitancuti atau borang keluar .

Klik Isi Borang Keluar .

Klik Samada Rasmi atauPeribadi dan padaruangan catatannyatakan tujuan ataulokasi urusan .

Klik sekali pada waktumula keluardan heret cursor kebawah untuk memilihwaktu kembali danlepaskan cursor.

Page 7: Manual Permohonan Cuti Rehat

MUKA SURAT 7/10

MANUAL PENGGUNA SISTEM eCUTI

HAKCIPTA © 2006 STARS-JASIS, PSMB UiTM SHAH ALAM

Klik imej kalendar ini untukmemaparkan kalendar dan pilihtarikh keluar.

Klik butang ini untuk menghantarpermohonan kepada pegawaiyang meluluskan.

Page 8: Manual Permohonan Cuti Rehat

MUKA SURAT 8/10

MANUAL PENGGUNA SISTEM eCUTI

HAKCIPTA © 2006 STARS-JASIS, PSMB UiTM SHAH ALAM

Klik Semak Borang Keluar .

Klik Isi Borang Cuti Dibawa Kehadapan .

Klik Butang ‘Teruskan’ untukmengisi borang permohonancuti dibawa kehadapan.

Page 9: Manual Permohonan Cuti Rehat

MUKA SURAT 9/10

MANUAL PENGGUNA SISTEM eCUTI

HAKCIPTA © 2006 STARS-JASIS, PSMB UiTM SHAH ALAM

Isikan jumlah cuti yang hendakdibawa ke hadapan dan kepencen berdasarkan baki cutirehat yang sedia ada.

Klik ‘Hantar Borang’ untukmenghantar permohonan.

Page 10: Manual Permohonan Cuti Rehat

MUKA SURAT 10/10

MANUAL PENGGUNA SISTEM eCUTI

HAKCIPTA © 2006 STARS-JASIS, PSMB UiTM SHAH ALAM

Klik Semak Status Cuti dibawa Ke Hadapan.

Jika sudah diluluskan olehketua,tarikh,nama ketua danbilangan cuti yang diluluskanakan akan dipaparkan sertajika dah disahkan olehUrusetia BSP, tarikh akandipaparkan.

Page 11: Manual Permohonan Cuti Rehat

MUKA SURAT 11/10

MANUAL PENGGUNA SISTEM eCUTI

HAKCIPTA © 2006 STARS-JASIS, PSMB UiTM SHAH ALAM

Klik Semak Cuti Tahunan(Diluluskan).

Pilih Tahun dan Klik Butang‘Cari’ untuk melihat rekod cutianda mengikut tahun.