taklimat staf baru 20 februari 2019 azman hashim ...4.klik “permohonan cuti” 5.klik “cuti...

35
TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

Upload: others

Post on 07-Mar-2020

21 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

TAKLIMAT STAF BARU

20 FEBRUARI 2019

AZMAN HASHIM INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

Page 2: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

Objektif program :

1.Memberi pendedahan mengenai latar belakang Azman Hashim International Business School (AHIBS)2.Menyampaikan maklumat asas yang perlu diketahui oleh staf baru di fakulti 3.Mengalu-alukan staf baru AHIBS4. Memperkenalkan pegawai bertanggungjawab mengenai perkhidmatan di fakulti kepada staf baru

Page 3: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

LATAR BELAKANG

Page 4: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan
Page 5: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan
Page 6: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

07

97

12

08

15

16 MBA - Aviation Mgmt

DBA

AACSB Application

Center in JB

reopens

MBA Healthcare Mgmt

MBA - Islamic Finance

00 MBA Strategic Mgmt

98MBA Venture Capital Mgmt

Moves to KL

11PhD

Consolidation of MBA

With Cranfield Univ.

MBA Techno-Entrepreneurship

In JB

Year 10

Year 20

22 years Academic Journey1997-2019

21UTM Sinergy 4.0

AHIBS + FM + IS = AHIBS

Page 7: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

MAJLIS PELANCARAN AHIBS

Page 8: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

https://business.utm.my/

Page 9: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

Assoc. Prof. Dr. Rohaida bt. Basirudin

Deputy Dean(Academy & Student Affairs),

(UTM KL)

Assoc. Prof. Dr. Ahmad bin Jusoh

Deputy Dean(Academy & Student Affairs),

(UTM JB)

Prof. Dr. Nur Naha bt. Abu Mansor

Dean

Dr. Nor Zafir bt Md Salleh

Assistant Dean (Continuing & TNE)

Dr. Rossilah bt. Jamil

Assistant Dean(External & Global

Engagement)

Dr. Suresh A/L RamakrishnanDeputy Dean

(Research, Innovation, Development)

Nazimah bt. Hussin

Director(Business

Admin.), (KL)

Dr. Suraya bt. Miskon Director

(Information System), (JB)

Dr. Noriza bt. Mohd Jamal

@ Kamar Director

(Accounting & Finance),

Dr. Tan Owee Kowang

Assistant Dean(Quality & Strategy)

En Rafi bin Abu BakarSenior IT

Officer (KL)

Nor Haryani bt Hamid

Assistant Registrar (KL)

(Academy)

Datin Huzaimah bt

YahyaDeputy

Registrar

(Vacant)Assistant Registrar

(Marketing)

Norqamariah bt OthmanAssistant Registrar

(JB) (Academy)

Siti Zarinah bt Haji Abdul Jalal

Assistant Registrar

(JB) (HRM)

Organization Chart

Dr. Ungku Norulkamar bt. Ungku Ahmad

Director(Business

Admin.), (JB)

SUPPORTING STAFF

Page 10: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

Governan AHIBS

JK EKSEKUTIF

Hal ehwal pengurusan

fakultiMengikut

bidang kuasa dan portfolio

JK AKADEMIK PANEL PENGURUSAN SUMBER MANUSIAHal ehwal

pengurusan akademik

fakulti

Hal ehwal pengurusan

sumber manusia fakulti

Page 11: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

Prof. Nur Naha Abu Mansor

Dean

Assoc. Prof. Dr. Rohaida Basiruddin

Deputy Dean (Academic & Student Affairs) KL

Assoc. Prof. Dr. Ahmad Jusoh

Deputy Dean (Academic & Student Affairs) JB

Assoc. Prof. Dr. Ungku Norulkamar

Director (Business Administration) JB

Dr. Nazimah Hussin

Director (Business Administration) KL

Page 12: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

Dr. Noriza Mohd Jamal

Director (Accounting &

Finance) Dr. Suraya Miskon

Director

(Information System)

Dr. Suresh A/L Ramakrishnan

Deputy Dean

(Research, Innovation,

Development & Alumni)

Dr. Nor Zafir Md Saleh

Assistant Dean (Continuing Learning

and Transnational Education)

Dr. Rossilah Jamil

Assistant Dean

(External Relation &

Global)

Page 13: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

Datin Huzaimah Yahya

Deputy Registrar

Pn. Nor Qamariah Othman

Assistant Registrar (Academic) KL

Pn. Siti Zarinah Abd. Jalal

Assistant Registrar (Human

Resource) JB

En. Mohd Rafi Abu Bakar

Senior Information

Technology Officer Pn. Norharyani Hamid

Assistant Registrar

(Academic) KL

Pn. Nur Aina Mardiah Zainal

Assistant Administrative Officer

Page 14: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

Statistik staf dan pelajar – data dari Power BI

Page 15: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

KEY AMAL INDIKATOR (KAI)

Page 16: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan
Page 17: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan
Page 18: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan
Page 19: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

Additional 2 KAIs for 2019

201926 KAIs

24 KAIs

Page 20: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan
Page 21: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan
Page 22: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Page 23: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan
Page 24: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan
Page 25: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

Website : http://smis.utm.my/

1.Klik “”cuti & perakam waktu”

2.Masukkan “User id & password”

3.Klik “sistem cuti”

4.Klik “permohonan cuti”

5.Klik “cuti rehat”

6.Lengkapkan borang permohonan

7.Klik “submit”

Page 26: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan
Page 27: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan
Page 28: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

Differentiated Career Path (DCP)

1) Terhasil daripada Universiti Transformation

Programme Orange Book – Strenghtening

Academic Career Pathways & Leadership

Development

2) Menyediakan 4 trek laluan kerjaya :

i)Trek Pengajaran

ii)Trek Penyelidikan

iii)Trek Amalan Profesional

iv)Trek Kepimpinan

1) Berdasarkan kekosongan jawatan

kekanan semasa

2) Calon perlu mengisi borang

permohonan

3) Diperakukan oleh Ketua Jabatan

4) Tidak dikenakan sebarang tindakan

tatatertib

5) Telah disahkan perkhidmatan

6) Telah lulus pengisytiharan harta

7) Markah penilaian - sekurang 85%

setiap tahun

7) Lain-lain syarat yang ditetapkan oleh

skim perkhidmatan berkenaan

Page 29: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

Website : https://my.utm.my/

1.Masukkan ACID (user id : email,

password : no kad pengenalan)

2.Klik “sumber manusia”

3.Staf akademik : Sistem Differentiated

Career Path (DCP)

4.Staf PPP : Sistem LNPT

* Penilaian prestasi perlu diisi pada

setiap hujung tahun mengikut tarikh

yang ditetapkan oleh Bahagian

Sumber Manusia (BSM) UTMJB.

* Staf yang memperolehi markah < 60

% akan dimasukkan ke dalam “exit

policy” dan tidak akan menerima

Kenaikan Gaji Tahunan (mulai tahun

2019)

Page 30: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

Website : https://hrfin.utm.my

1.Masukkan nama pengguna & password

2.Klik “lain-lain modul”

3.Klik “perjalanan luar Negara”

4.Klik “permohonan baru”

5.Pilih jenis permohonan

i)Borang A – bertugas ke luar Negara

atas urusan rasmi

ii)Borang C – ke luar Negara atas urusan

persendirian

6Lengkapkan borang permohonan

7Klik “hantar”

**Permohonan perlu dihantar sebulan

awal dari tarikh perjalanan

Page 31: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

Website : https://my.utm.my/

1.Masukkan ACID (user id : email,

password : no kad pengenalan)

a.Semak penyata gaji

b.Semak baki cuti / permohonan cuti

c.Baki perubatan pergigian

d.Permohonan pelekat kenderaan

e.E-parcel

f.Penilaian prestasi staf akademik (mulai

tahun 2019) & staf PPP (mulai tahun

2018)

Page 32: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

KEWANGAN

Page 33: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan
Page 34: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

Website : https://utmfin.utm.my

1.Klik “log masuk”

2.Masukkan username & password

3.Klik “bayaran”

4.Klik “tuntutan”

5.Klik butang hijau

6. Pilih jenis bayaran :

i) Tuntutan Dalam Negara (tunggal)

ii) Tuntutan Dalam Negara (terkumpul)

iii) Tuntutan Luar Negara

iv) Bayaran Balik Wang

7. Lengkapkan permohonan : (no

vot pembayar : Mohon rujuk

kepada Unit Kewangan

Fakulti)

8. Klik “simpan”

9. Klik folder “terbuka”

10. Klik “tuntutan”

11. Submit

Page 35: TAKLIMAT STAF BARU 20 FEBRUARI 2019 AZMAN HASHIM ...4.Klik “permohonan cuti” 5.Klik “cuti rehat” ... a.Semak penyata gaji b.Semak baki cuti / permohonan cuti c.Baki perubatan

TERIMA KASIH