jamu untuk kesihatan wanita

Download Jamu Untuk Kesihatan Wanita

Post on 14-Jan-2016

67 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jamu buatan sendiri

TRANSCRIPT

 • Disinikitabermula,denganpenuhkemanisanhidupyangbelumtentudimanahempedunya.Namun,kecekalandankesabaranpastimembawabungaindahpenuhwarnawarni..

  MyWorld

  Thursday,October6,2011

  JamuuntukkesihatanwanitaSelepaskelahirananakkeduaniakumemangrajinsikitmakanjamu.MasadalampantangakumakanjamuMakDaratapiakurasajamututaksesuainganaku.KebetulanakukenalramaiorangIndonesiayangtinggalberdekatandengankedaiaku.DorangajarakumakanjamudariIndonyangmurahharganyaberbandingjamuMalaysiadanlebihberkesanberbandingjamuyangsediadalamkapsul.Ramaiyangtanyamengenaijamujamuyangakumakanandyangakubuatsendiri.Soakuakankongsikandibloginisupayalebihramaimendapatmanfaatdarinya.Akuakankongsikanresepijamumudahyangakubuatsendiridirumah.Selalunyaakubuatbanyaknsimpandalambotol.Setiappagiandmalamakanakutegukikutberapabanyakyangsuka.Khasiatjamuniadalahuntukkesihatanwanita.AsalnyajamuniadalahjamuKunyit&Asamyangkebiasaanmenjadiamalamramaiorang.Cumaakutambahkanbahandiaikutkeperluankhasiat2lain.

  Bahanbahannya

  KUNYIT

  286,347TotalPageviews

  juliaismail

  Imamotheroftwoandwritingismyjob.Imajournalistsince2005andLovepoetrysomuch.Tujuanbloginiadalahuntukakumenulisapasahajayangtakbolehaku

  rencanakandiataskepingankertasyangbolehandabelidikedaimamak..Kepadayangnaktauumurakuberapa..akudilahirkanpada11Ogos1983..sokiralasendiriViewmycompleteprofile

  AboutMe

  2015(3)

  2014(9)

  2013(11)

  2012(87)

  2011(90)December(28)

  November(18)

  October(12)Petuabuanglemak

  PeningkatanKadarPenceraianTandaWanitaSemakin...

  Kaucintaku

  MatinyaseorangpemimpinIslam..

  PetuaKempisPerut

  TeruksangatkeMalaysia?

  Petuahilangkansakitsenggugut

  Maksayaadablog..

  RM1.45jutauntukreducejenayahdikawasanmewah?...

  3resepimakananRizqyminggu2lepas

  TeduhanAku

  BlogArchive

  Thissiteusescookiestohelpdeliverservices.Byusingthissite,youagreetotheuseofcookies. Learnmore Gotit PortalMoreAd

 • (Janganikutkuantitibahansepertidalamgambar.Ikutjeberapakorangnkletak)

  CARAMEMBUATNYA

  1.Potongkunyit,halia,sirehdalamketulanyangagakkecildanrebusbersamamanjakani.2.Apabilasemuabahansudahmasaktoskandankemudiankisar.Airrebusantadi

  ASAMJAWA

  GULAMERAH

  MANJAKANI

  SIREH

  HALIA

  Jamuuntukkesihatanwanita

  September(6)

  August(6)

  July(2)

  June(2)

  May(7)

  April(3)

  March(2)

  February(3)

  January(1)

  2010(16)

  2008(18)

  JamuuntukkesihatanwanitaSelepaskelahirananakkeduaniakumemangrajinsikitmakanjamu.MasadalampantangakumakanjamuMakDaratapiakurasajamututakses...

  Mydietfood...Berdiettidaksemestinyakitahilangnikmatmakan.Tidaksemestinyabilasebutdietkitatakbolehmakanmakananyangsedap.Kitaperluva...

  CaramembuatJamusendiriBahanbahannya.1.Kunyit2.Halia3.Manjakani4.GulaMerahCARAMEMBUATNYA1.Tumbukkunyitdanmanjakani.Haliadih...

  Kunyituntukkurus...Mengamalkanpengambilankunyitsepertiamalannenekmoyangadalahsangatbaik.Kunyitbanyakmemberimanfaatterutamakepadawanita.Bu...

  PetuabuanglemakTipsniakubarudapatdarikawanopisakuAqmar.Diakatakawankakakdiacubasebabnakhilangkanbuncitkatperutsebelumkawindanmenja...

  Pentingnyaberpantangselepasbersalin..Zamandahsemakinmoden..semuabendaorangbuatnakcepatje..macamtudenganpantanglepasbersalin..Walaupunmakakuselalukataakutak...

  AnggarkankalorimasukdankeluaruntukturunkanberatbadanUntukmenurunkanberatbadananda,apayangpalingpentingadalahmengawalsegalakeperluanbadanandweneedtodosomemath.Kirakeperlu...

  Adakahfatburnerberkesan?Bagimerekayangkerapmengunjungigymterdapatduaprodukyangamatpopularmenjadiperbincanganiaituprodukmassproteinuntukbuildup...

  Herbalifeuntukkurus?Berkesankah?Sesiapayangmengenaliakusebeluminimemangtahuakusangatsangatagainstweightlostproduk.Entahlah,maybesebabakurasaproduk2...

  Caramembuattangas..Tangasiniadalahamalannenekmoyangkitadahuludanramaidiantarawanitamodenkinisudahtidakmengamalkannya.Tapikebelakanganini,...

  PopularPosts

  FollowMe!!!

 • Postedbyjuliaismailat7:38PM

  Labels:PenjagaanWanita,PetuadanJamu

  CaramembuatJamusendiri

  PetuaKempisPerut

  Petuabuanglemak

  jangandibuangdanbolehdicampurkan.(tujuanmerebusdahulusemuabahanadalahuntukmengelakkangetahkunyitmelekatpadablenderanda)3.Kemudiantapis/perah(gunapenapiskain).Ulangkisarbahan2tadi(hampas)denganairdantapissehinggasarinyahabis.4.Kemudianpanaskankembalidengangulamerahdanaisasamjawa.(gulamerahuntukpenyedaprasa)5.Biarkansejuksebelumsimpan.

  peringatan*cukupsekadarmeletakkansebijimanjakanikeranarasanyapahit.Sekiranyaandabolehmenelanjamuyangpahitbolehletakmengikutkehendakanda.Jikatknakletakpuntakapa.

  JamuSetKomplit

  Selaindaripadajamufreshni,akumakanjugakjamuinstant.JamuninamadiasetKomplit.Setkomplitniadabanyakjenis.AkupilihSehatWanita.Jamuniuntukmenambahkantenagapadakita.Jikabadanselalurasapenat2jamunisesuaisangat.Hargapunmurah.KebiasaannyapalingmahalpunsatupaketRM2.00.KalaubelikatKgBarusepeketRM1je.Dalamsatupaketniadajamuutama(SehatWanita)danbeberapacampuranlainmacamJaheWangi,BerasKencur,MadudankapsulGinseng.Senangjenakmakan.Campursemuabahan2denganairpanas.Perahsikitasamlimaunkpotongkanrasaloya.LepashabisminumjamutubarutelankapsulGinsengtu.AkusediakangambarcontohSetKomplitniygakuamikdarisatublog.GambarbawahtuadalahcontohjamuKomplityangadajualkatMalaysia.AkucubajamuniatasrecomendationpekerjaIndonaku.

  Nasihataku,nakmakanjamuIndonnijangansimplybelijekatkedai.Kenaconsultorang2indonesiamengenaijamuapayangmerekaselalumakan.Jamunimemangpopulardikalanganmereka.Sebabnya,diMalaysiatelahmenjadipusatlambakanjamu2yangtelahdiharamkandiIndonesia.Mana2pengeluaryangtakbolehjualjamumerekakatIndonesiadorangbawakkeMalaysiasebabdisinikitataktahu.

  Andamungkinjugameminati:

  Linkwithin

  Recommend this on Google

  niss

  ayako12Options

  Members(72) More

  Berita(16)

  CornSnake(1)

  FoodandParenting(12)

  HowToLoseWeight(12)

  Kawan/Sahabat(2)

  KerjaSiWartawan(13)

  Kesihatan(7)

  MyPetSnake(2)

  PeliktapiMenarik(8)

  PemakananSihat(6)

  PendapatAku(14)

  PenjagaanWanita(11)

  PetuadanJamu(16)

  PoemsdanPuisi(10)

  Politik(5)

  Tips(3)

  WeightLostStory(4)

  Labels

  MyBlogList

  MAMAKEMBAR3BilaAnakKembarMasukHospital(Part2)1hourago

  BENASHAARIWajibletakdalamkereta!2hoursago

  DapurTanpaSempadan...OLDSCHOOLSARDINESANDWICH14hoursago

  FauziahSamad.comIKANPATINBUAHDANAIRDURIANDIGO'BANGMAJUPATINTEMPOYAK20hoursago

  CINTA'sterritory336.FREEBIES21hoursago

  KevinZahri.comCabaranJomKurusJK1MMusim5:PredaftarHariIni2daysago

  FantasiItuDuniakuYoujustcan't...2daysago

  ourfeeling,oursight,ourperception,ourstory..

  [UpgradeCbox]name email/urlmessage

  helpsmilies

  3Apr15,10:10AMPOWER!ATASI:MASALAHCEPATPANCUTCARASENANG.HANYASAPUTISUMAGIKPASTITAHANLEBIHLAMA!

  1Apr15,05:37PMMENERIMATEMPAHAN:MEMBUATLAMANWEBMURAH.HARGASEMUABOLEHBINCANG.QUOTATIONPERCUMASAHAJA.

  27Feb15,08:08AMDiandra:JalanjalanBlogAwak

  18Feb15,04:18PMSABUN3IN1:PENCUCIPELEMBUTPEWANGIYANGPALINGJIMATMURAHDANBANYAK

  17Feb15,08:11AMPINJAMANPERIBADI:YAYASANIHSANRAKYATDAN

  Dropmeamessage

  WriteyourweighthereinKgWriteyourheighthereincm CalculateBMI ResetYourBMI ...thismeans:

  ABOUT

  COOLGOOGLEGADGETS

  BodyMassIndexCalculator

  SharethisonFacebookTweetthis

  View stats

  (NEW)Appointmentgadget>>

  ShareIt

  FollowmebyyourEmail

  Emailaddress...Submit

  RelatedSearches

  PreOwnedVehicles

  KualaLumpurHotels

  TwinTowers

  PetalingJayaMalaysia

  FreeForeclosureListings

  AffordableHealthInsurancePlans

  LastMinuteHotelDeals

  HighSpeedInternet

  AntiAgingSkinCareProducts

  ?

  PortalMore

  Porta

  lMoreAd

  sPo

  rtalMoreAd

  s TrustRatingNotYetRated

  juliaismail.blogspot.co.uk

 • 28comments:Anonymoussaid...

  hello,berapakaliminumdalamsebulan?tapinaktanyelah,betulkekunyitbolehbuatmenopauseawal??ilovetotakekunyit,iminumairkunyitforeverydayearlymorning...butmasaorgcakapbolehmenopausesoistopfortimebeing,plsadvise...ty

  November8,2012at3:19PM

  juliaismailsaid...

  Sayabuatjamunisebulansekali..minumtiapharisampaihabis..memangadayangmemberitahupengambilanjamusecaraketerlaluanbolehmenyebabkanmenopaus..kunyitterutamanya...keranaituramaiwanitaindonesiamonopausecepat..kunyitmengecutkanrahim.Secaraasasnya..apasahajayangdiambilsecaraberlebihanmembawakemudaratan.Jamuserbukataujamureadymadejugajangandiambilberlebihankeranaakanmemberikesankepadabuahpinggang..wuallahuallam

  November10,2012at6:48PM

  Anonymoussaid...

  tqforreply,sofarinevermakanjamureadymade,imakemyself,imixandboilwithdaunsirihdanibukunyitthenblendjadiair,imakeiteveryday,shouldireduceit?...butselamasetengahtahunimakanni,adaperubahanfrommyfaceandskintoo..anyotheradvice??:)thanksinadvance

  November12,2012at11:10PM

  juliaismailsaid...

  Kunyitjugabaiktukkulit..memangsesiapayangrajinmengamalkanjamukunyitseriwajahakannaikdankitanampakawetmuda.Nasihatsayaselangkanamalantumungkindalam3kaliseminggu..atauselangkandenganpengambilanlain2jenisamalanmacamairpegagake..airhaliaatausebagainya..airhaliabuangangindalambadandanhilangkanrasa2sengal..tapiapapun,teruskanamalankunyittersebut.Mukacantik..badanpunsihat..hehehe..

  November14,2012at1:57PM

  Anonymoussaid...

  Tq..Dahlamecrrespiniczselalubelijekatmak2endonkatofistutpduitnyalaygxtahan..Naktrybuatsendrilakpasni..

  February1,2013at7:59AM

  juliaismailsaid...

  Selamatmencuba

  February2,2013at10:45AM

  greenlovesaid...

  semingguminumberapakaliye?

  February6,2013at9:57AM

  juliaismailsaid...

  Selalunyasayabuatsebitolsimpandalampetiais..sayaminumduateguksetiapharisampaihabis..pastubulandepanbarubuatlagi..kalaunakbuatdalamportionsikitmacamsecawan