instrumen kajian mbmmbi 2012

Download Instrumen Kajian MBMMBI 2012

Post on 01-Mar-2016

12 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MBMMBIInstrumenkajian2012Instrumen MBMMBI

TRANSCRIPT

 • SEKOLAH RENDAHKod Sekolah: KBA2040Sekolah: SK SUNGAI KOROK LAMA

  TAHUN BILANGAN KELASBM/BC/BT BI DWIBAHASA

  3 24 25 26 3

  JUMLAH 9

  TAHUN BILANGAN KELASBM/BC/BT BI DWIBAHASA

  3 24 25 26 3

  JUMLAH 9

  Nota:

  2. BM - Bahasa Malaysia BC - Bahasa Cina BT - Bahasa Tamil BI - Bahasa Inggeris

  1. BILANGAN KELAS yang melaksanakan p&p matematik mengikut bahasa pengantar (BM/BC/BT, BI atau dwibahasa) pada tahun 2012.

  1. BILANGAN KELAS yang melaksanakan p&p sains mengikut bahasa pengantar (BM/BC/BT, BI atau dwibahasa) pada tahun 2012.

  1. Sila serahkan maklumat ini dalam bentuk softcopy kepada PPD SELEWAT-LEWATNYA pada 11 DISEMBER 2012.

 • Lampiran 1/1

  JUMLAH

  22239

  JUMLAH

  22239

  Nota:

  mengikut bahasa pengantar (BM/BC/BT, BI atau

  mengikut bahasa pengantar (BM/BC/BT, BI atau dwibahasa)

  SELEWAT-LEWATNYA pada 11 DISEMBER 2012.

 • SEKOLAH MENENGAHKod Sekolah:Sekolah:

  TING.BILANGAN KELAS

  BM BI DWIBAHASA12345

  JUMLAH

  TING.BILANGAN KELAS

  BM BI DWIBAHASA12345

  JUMLAH

  TING.BILANGAN KELAS

  BM BI DWIBAHASA45

  JUMLAH

  TING. BILANGAN KELASBM BI DWIBAHASA45

  1. BILANGAN KELAS yang melaksanakan p&p matematik mengikut bahasa pengantar (BM,BI atau Dwibahasa) pada tahun 2012.

  2. BILANGAN KELAS yang melaksanakan p&p sains mengikut bahasa pengantar (BM,BI atau Dwibahasa) pada tahun 2012.

  3. BILANGAN KELAS yang melaksanakan p&p fizik mengikut bahasa pengantar (BM,BI atau Dwibahasa) pada tahun 2012.

  4. BILANGAN KELAS yang melaksanakan p&p kimia mengikut bahasa pengantar (BM,BI atau Dwibahasa) pada tahun 2012.

 • JUMLAH

  TING. BILANGAN KELASBM BI DWIBAHASA45

  JUMLAH

  TING. BILANGAN KELASBM BI DWIBAHASA45

  JUMLAH

  TING. BILANGAN KELASBM BI DWIBAHASA45

  JUMLAH

  Nota:

  5. BILANGAN KELAS yang melaksanakan p&p biologi mengikut bahasa pengantar (BM,BI atau Dwibahasa) pada tahun 2012.

  6. BILANGAN KELAS yang melaksanakan p&p matematik tambahan mengikut bahasa pengantar (BM,BI atau Dwibahasa) pada tahun 2012.

  7. BILANGAN KELAS yang melaksanakan p&p sains tambahan mengikut bahasa pengantar (BM,BI atau Dwibahasa) pada tahun 2012.

  Sila serahkan maklumat ini dalam bentuk softcopy kepada PPD SELEWAT-LEWATNYA pada 11 DISEMBER 2012.

 • Lampiran 1/2

  JUMLAH

  JUMLAH

  JUMLAH

  JUMLAH

  bahasa pengantar (BM,BI atau Dwibahasa) pada tahun 2012.

  bahasa pengantar (BM,BI atau Dwibahasa) pada tahun 2012.

  bahasa pengantar (BM,BI atau Dwibahasa) pada tahun 2012.

  bahasa pengantar (BM,BI atau Dwibahasa) pada tahun 2012.

 • Lampiran 1/3

  JUMLAH

  JUMLAH

  JUMLAH

  bahasa pengantar (BM,BI atau Dwibahasa) pada tahun 2012.

  bahasa pengantar (BM,BI atau Dwibahasa) pada tahun

  bahasa pengantar (BM,BI atau Dwibahasa) pada tahun

  11 DISEMBER 2012.

 • 7RUMUSAN (PERINGKAT JPN)SEKOLAH RENDAH

  Daerah Lokasi Jenis Sekolah Tahun

  BILANGAN KELAS

  BM/BC/BT BI

  BANDAR

  SK

  3456

  JUMLAH

  SJKC

  3456

  JUMLAH

  SJKT

  3456

  JUMLAH

  SABK

  3456

  JUMLAHJUMLAH

  SK

  3456

  JUMLAH

  SJKC

  3456

  JUMLAH

  SJKT

  3456

  JUMLAH

  SABK

  3456

  JUMLAHJUMLAH

  JUMLAH JUMLAH BESAR

  Nota:

  1. Bilangan kelas berdasarkan bahasa pengantar mata pelajaran matematik mengikut daerah, lokasi, jenis sekolah dan tahun.

  DWI BAHASA

  LUAR BANDAR

 • 8Jadual ini adalah untuk mengisi maklumat bagi satu daerah sahaja. Sila copy paste untuk semua daerah yang terdapat dalam negeri tuan/puan.

 • 9Daerah Lokasi Jenis Sekolah TahunBILANGAN KELAS

  BM BI

  BANDAR

  SK

  3456

  JUMLAH

  SJKC

  3456

  JUMLAH

  SJKT

  3456

  JUMLAH

  SABK

  3456

  JUMLAHJUMLAH

  SK

  3456

  JUMLAH

  SJKC

  3456

  JUMLAH

  SJKT

  3456

  JUMLAH

  SABK

  3456

  JUMLAHJUMLAH

  JUMLAH JUMLAH BESAR

  Nota:

  2. Bilangan kelas berdasarkan bahasa pengantar mata pelajaran sains mengikut daerah, lokasi, jenis sekolah dan tahun.

  DWI BAHASA

  LUAR BANDAR

  Jadual ini adalah untuk mengisi maklumat bagi satu daerah sahaja. Sila copy paste untuk semua daerah yang terdapat dalam negeri tuan/puan.

 • 10

  Lampiran 2/1

  JUMLAH

  mengikut daerah, lokasi, jenis sekolah dan tahun.

 • 11

  untuk semua daerah yang terdapat dalam

 • 12

  Lampiran 2/2

  JUMLAH

  mengikut daerah, lokasi, jenis sekolah dan tahun.

  untuk semua daerah yang terdapat dalam

 • 13

  RUMUSAN (PERINGKAT JPN)SEKOLAH MENENGAH

  Daerah Lokasi Jenis Sekolah Tingkatan BILANGAN KELAS

  JUMLAHBM BI

  BANDAR

  12345

  JUMLAH

  SMBP

  12345

  JUMLAH

  SMKA

  12345

  JUMLAH

  SMT/V

  12345

  JUMLAH

  SABK

  12345

  JUMLAHJUMLAH

  LUAR BANDAR

  12345

  JUMLAH

  SMBP

  12345

  JUMLAH

  SMKA

  12345

  JUMLAH

  SMT/V

  12345

  JUMLAH

  SABK

  12345

  JUMLAHJUMLAH

  JUMLAH JUMLAH BESAR

  Nota:

  1. Bilangan kelas berdasarkan bahasa pengantar mata pelajaran matematik mengikut daerah, lokasi, jenis sekolah dan tingkatan.

  DWI BAHASA

  SMK/ MODEL KHAS/ SUKAN/ SENI/ KHAS

  SMK/ MODEL KHAS/ SUKAN/ SENI/ KHAS

  Jadual ini adalah untuk mengisi maklumat bagi satu daerah sahaja. Sila copy paste untuk semua daerah yang terdapat dalam negeri tuan/puan.

 • 14

  Daerah Lokasi Jenis Sekolah Tingkatan BILANGAN KELAS

  JUMLAHBM BI

  BANDAR

  12345

  JUMLAH

  SMBP

  12345

  JUMLAH

  SMKA

  12345

  JUMLAH

  SMT/V

  12345

  JUMLAH

  SABK

  12345

  JUMLAHJUMLAH

  LUAR BANDAR

  12345

  JUMLAH

  SMBP

  12345

  JUMLAH

  SMKA

  12345

  JUMLAH

  SMT/V

  12345

  JUMLAH

  SABK

  12345

  JUMLAHJUMLAH

  JUMLAH JUMLAH BESAR

  Nota:

  2. Bilangan kelas berdasarkan bahasa pengantar mata pelajaran sains mengikut daerah, lokasi, jenis sekolah dan tingkatan.

  DWI BAHASA

  SMK/ MODEL KHAS/ SUKAN/ SENI/ KHAS

  SMK/ MODEL KHAS/ SUKAN/ SENI/ KHAS

 • 15

  Jadual ini adalah untuk mengisi maklumat bagi satu daerah sahaja. Sila copy paste untuk semua daerah yang terdapat dalam negeri tuan/puan.

 • 16

  Daerah Lokasi Jenis Sekolah Tingkatan BILANGAN KELAS

  JUMLAHBM BI

  BANDAR

  45

  JUMLAH

  SMBP45

  JUMLAH

  SMKA45

  JUMLAH

  SMT/V45

  JUMLAH

  SABK45

  JUMLAHJUMLAH

  45

  JUMLAH

  SMBP45

  JUMLAH

  SMKA45

  JUMLAH

  SMT/V45

  JUMLAH

  SABK45

  JUMLAHJUMLAH

  JUMLAH JUMLAH BESAR

  Nota:

  3. Bilangan kelas berdasarkan bahasa pengantar mata pelajaran fizik mengikut daerah, lokasi, jenis sekolah dan tingkatan.

  DWI BAHASA

  SMK/MODEL KHAS/ SUKAN/ SENI/ KHAS

  SMK/MODEL KHAS/ SUKAN/ SENI/ KHAS

  Jadual ini adalah untuk mengisi maklumat bagi satu daerah sahaja. Sila copy paste untuk semua daerah yang terdapat dalam negeri tuan/puan.

 • 17

  Daerah Lokasi Jenis Sekolah Tingkatan BILANGAN KELAS

  JUMLAHBM BI

  BANDAR

  45

  JUMLAH

  SMBP45

  JUMLAH

  SMKA45

  JUMLAH

  SMT/V45

  JUMLAH

  SABK45

  JUMLAHJUMLAH

  45

  JUMLAH

  SMBP45

  JUMLAH

  SMKA45

  JUMLAH

  SMT/V45

  JUMLAH

  SABK45

  JUMLAHJUMLAH

  JUMLAH JUMLAH BESAR

  Nota:

  4. Bilangan kelas berdasarkan bahasa pengantar mata pelajaran kimia mengikut daerah, lokasi, jenis sekolah dan tingkatan.

  DWI BAHASA

  SMK/MODEL KHAS/ SUKAN/ SENI/ KHAS

  SMK/MODEL KHAS/ SUKAN/ SENI/ KHAS

  Jadual ini adalah untuk mengisi maklumat bagi satu daerah sahaja. Sila copy paste untuk semua daerah yang terdapat dalam negeri tuan/puan.

 • 18

  Daerah Lokasi Jenis Sekolah Tingkatan BILANGAN KELAS

  JUMLAHBM BI

  BANDAR

  45

  JUMLAH

  SMBP45

  JUMLAH

  SMKA45

  JUMLAH

  SMT/V45

  JUMLAH

  SABK45

  JUMLAHJUMLAH

  45

  JUMLAH

  SMBP45

  JUMLAH

  SMKA45

  JUMLAH

  SMT/V45

  JUMLAH

  SABK45

  JUMLAHJUMLAH

  JUMLAH JUMLAH BESAR

  Nota:

  5. Bilangan kelas berdasarkan bahasa pengantar mata pelajaran biologi mengikut daerah, lokasi, jenis sekolah dan tingkatan.

  DWI BAHASA

  SMK/MODEL KHAS/ SUKAN/ SENI/ KHAS

  SMK/MODEL KHAS/ SUKAN/ SENI/ KHAS

  Jadual ini adalah untuk mengisi maklumat bagi satu daerah sahaja. Sila copy paste untuk semua daerah yang terdapat dalam negeri tuan/puan.

 • 19

  Daerah Lokasi Jenis Sekolah Tingkatan BILANGAN KELAS

  JUMLAHBM BI

  BANDAR

  45

  JUMLAH

  SMBP45

  JUMLAH

  SMKA45

  JUMLAH

  SMT/V45

  JUMLAH

  SABK45

  JUMLAHJUMLAH

  45

  JUMLAH

  SMBP45

  JUMLAH

  SMKA45

  JUMLAH

  SMT/V45

  JUMLAH

  SABK45

  JUMLAHJUMLAH

  JUMLAH JUMLAH BESAR

  Nota:

  6. Bilangan kelas berdasarkan bahasa pengantar mata pelajaran matematik tambahan mengikut daerah, lokasi, jenis sekolah dan tingkatan.

  DWI BAHASA

  SMK/MODEL KHAS/ SUKAN/ SENI/ KHAS

  SMK/MODEL KHAS/ SUKAN/ SENI/ KHAS

  Jadual ini adalah untuk mengisi maklumat bagi satu daerah sahaja. Sila copy paste untuk semua daerah yang terdapat dalam negeri tuan/puan.

 • 20

  Daerah Lokasi Jenis Sekolah Tingkatan BILANGAN KELAS

  JUMLAHBM BI