v2007 taklimat btp bahan digital mbmmbi 2012

Click here to load reader

Post on 25-Oct-2015

35 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 96

 • MBMMBI untuk 2012

 • Taklimat Pengambilan dan Penggunaan Bahan Digital Bahasa Malaysia dan English Language untuk semua Sekolah Menengah di peringkat menengah rendah (Tingkatan 1) bagi sesi persekolahan 2012.

  Aktiviti ini adalah sebahagian dari inisiatif untuk menjayakan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI). MBMMBI untuk 2012

 • MBMMBI untuk 2012

 • Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) melaksanakan inisiatif ICT P&P di KPM. (Mesyuarat penyelarasan inisiatif ICT KPM 22 Mei 2008)

  Dasar MBMMBI akan dilaksanakan mulai tahun 2011. BTP dipertanggungjawabkan untuk mengkaji dan memperolehi bahan pengajaran dan pembelajaran digital yang sesuai digunakan di sekolah. (Mesyuarat JK Induk MBMMBI Bil. 3/2009, 5 Oktober 2009).

  Mesyuarat Agihan Peruntukan MBMMBI pada 4 Januari 2011 telah meluluskan peruntukan RM 3 juta untuk bahan digital BM&BI untuk perolehan tahun 2011.

  MBMMBI untuk 2012

 • Lokasi dan Bilangan SetMBMMBI untuk 2012

  Lokasi Pembekalan Bahan DigitalBilangan Set Bahan Digital 368 lokasi PKG 15 lokasi BTPN 15 lokasi PTPB 1 lokasi BTP 2248 set untuk SM 368 set untuk PKG 30 set untuk BTPN 30 set untuk PTPB 74 set untuk BTP

 • MBMMBI untuk 2012

 • MANUAL PENGGUNAMBMMBI untuk 2012

 • MBMMBI untuk 2012

 • Perancangan perolehanPenyediaan dokumen tender, proses iklan dan taklimatPemantauan dan PembayaranKegunaan di sekolahPeng-hantaran ke PKGPenilaian, LP dan SSTTaklimat di PKG MBMMBI untuk 2012

  20112012JFMAMJJOSONDJ1234123412341234123412341234123412341234123412341

  30%20% 20%20% 10%J

 • JADUAL PERLAKSANAAN Ogos hingga November 2011

  AktivitiOgosSeptemberOktober8 - 1215-1922- 2629-31/81 - 3/95 - 912 -1619 - 2326 - 303 - 710 - 14 1Operasi mencetak bahan digital dan cover CD2Penghantaran ke PKG,BTPN dan BTP oleh syarikat3Taklimat pengambilan dan penggunaan oleh pihak sekolah4Latihan dalaman oleh guru di sekolah5Pemantauan oleh BTP/BTPN/PKG

 • BILPROGRAMPERKARA/AKTIVITISTATUS PELAKSANAANCATATANDESKRIPSIPERATUS1Bahan Digital (BAHASA MALAYSIA dan ENGLISH LANGUAGE ) Menengah Rendah (Tingkatan 1)Perancangan dan Penyediaan Dokumen Tender Bahan DigitalPenyediaan SpesifikasiMesyuarat antara BahagianKelulusan Mesyuarat JKPICT dan JPICTUrusan tender100%Waran peruntukan diterima pada Januari dan Mei 2011Proses PengiklananIklan tender di surat khabar dan laman rasmi KPM100%Iklan 16 Mei 2011Penilaian teknikal dan penilaian kewanganPenilaian teknikal dan penilaian kewangan telah selesai.Urusan pemberian Surat Setuju Terima.100%Selesai dilaksanakan.Proses Penghantaran Bahan DigitalPenghantaran bahan ke semua BTPN/ Pusat Kegiatan Guru (PKG) dan semua sekolah menengah. Pemantauan oleh BTP/BTPN/PKG10%Semua PKG akan menerima bahan digital sebelum 26 Ogos 2011.Semua sekolah rendah akan menerima bahan digital sebelum 30 September 2011.

 • BILPROGRAMPERKARA/AKTIVITISTATUS PELAKSANAANCATATANDESKRIPSI1Bahan Digital (BAHASA MALAYSIA dan ENGLISH LANGUAGE ) Menengah Rendah (Tingkatan 1)Proses Penghantaran Bahan Digital:

  Perancangan untuk penghantaran bahan kesemua BTPN/Pusat Kegiatan Guru (PKG) dan semua sekolah menengah.9 Ogos 2011:Taklimat kepada semua 15 wakil KPP BTPN.

  Sebelum 16 Ogos 2011:BTPN akan e-mel/maklum kepada semua 368 PKG untuk bersedia menerima bahan digital.

  Taklimat BTPN kepada PKG.

  Sebelum 26 Ogos 2011:Semua 368 PKG bersedia menerima bahan digital.

  Sebelum 30 September 2011:PKG akan taklimat 20 hingga 50 sekolah menengah di bawah bimbingan mereka. Sekolah akan hadir ke PKG untuk mengambil bahan digital dan mencubanya. Taklimat penggunaan diberikan.

  Sebelum 30 Oktober 2011:Latihan dalaman di sekolah untuk guru sekolah menengah Tingkatan 1 (BM/BI).1 hingga 30 Oktober 2011 Pemantauan dilakukan berterusan oleh BTP/BTPN dan PKG tentang penerimaan/penggunaan.

 • Memastikan bahan digital dibekalkan oleh syarikat sampai ke semua PKG sebelum 26 Ogos 2011. Memastikan SAP dikutip dari semua 368 PKG dan 15 BTPN untuk tujuan pembayaran di BTP. Mengusahakan peruntukan. Pemantauan oleh BTP untuk memastikan bahan digital sampai ke semua sekolah menengah.

 • Menyampaikan maklumat MBMMBI ke PKG. Memastikan SAP dikutip dari semua PKG dan diserahkan kepada BTP untuk tujuan pembayaran sebelum 30 September 2011. Random Check of Bahan Digital Memastikan bahan digital yang sampai ke semua PKG diedarkan kesemua Sekolah Menengah sebelum 30 September 2011. Pemantauan oleh BTP/BTPN untuk memastikan bahan digital sampai kesemua sekolah menengah tahun ini dan latihan dalaman dilaksanakan di sekolah.

 • Mengembalikan SAP kepada syarikat (serta-merta) dan salinan kepada BTPN (dalam 7 hari) selepas penerimaan bahan digital. Memastikan ada rekod pengambilan bahan digital oleh pihak sekolah (boleh gunakan format SAP) Memastikan bahan digital yang sampai kesemua PKG diedarkan ke semua Sekolah Menengah sebelum 30 September 2011. Menguruskan TAKLIMAT PENGAMBILAN/PENGGUNAAN untuk satu Guru BM dan satu Guru BI Tingkatan 1 (2012). Pemantauan oleh PKG untuk memastikan Latihan Dalaman penggunaan bahan digital dilaksanakan di peringkat sekolah.

 • MBMMBI untuk 2012

  2.11.1Tempoh waranti bagi semua bahan adalah selama dua (2) tahun bermula dari tarikh Sijil Akuan Penerimaan (SAP).2.11.2Sekiranya berlaku kerosakan terhadap CD, maka petender bertanggungjawab untuk mengganti CD tersebut di lokasi.Pembayaran kepada syarikat tidak boleh dianggap sebagai perakuan bahawa barang-barang itu adalah mengikut kualiti yang kehendaki. Bayaran oleh Kerajaan tidak melepaskan syarikat atas tanggungjawab yang berkaitan di dalam kontrak ini.Semasa di dalam Tempoh Jaminan (Warranty Period) syarikat bertanggungjawab mengganti semua Bahan Digital yang dibekalkan dalam masa 30 hari dengan kos ditanggung sendiri oleh petender.

 • MBMMBI untuk 2012Dilarang mengubah maklumat di ruangan iniPenerima dan Penyemak mestilah orang yang lain.

 • Tuan/Puan diminta untuk memastikan bahan digital Bahasa Malaysia dan English Language bagi pelaksanaan Dasar MBMMBI sampai ke semua sekolah menengah sebelum 30 September 2011.

  Tuan/Puan dipohon untuk memastikan bahan digital Bahasa Malaysia dan English Language bagi pelaksanaan Dasar MBMMBI digunakan di semua sekolah menengah untuk murid Tingkatan 1 bagi sesi persekolahan 2012.

  BTPN/PKGSekolah

 • MBMMBI untuk 2012

 • MBMMBI untuk 2011

 • MBMMBI untuk 2011TiadaAdaTiadaAdan = 158 orang guru BMn = 140 orang guru BMDapatan Awal, Mac 2011

 • MBMMBI untuk 2011n = 140 orang guru BIn = 124 orang guru BIDapatan Awal Mac 2011

 • Perlukah Bahasa Malaysia dimartabatkan?Perlukah kaedah pengajaran dan pembelajaran dijadikan lebih menarik?

 • Perlukah Bahasa Inggeris diperkukuhkan?

 • MBMMBI untuk 2012

 • MBMMBI untuk 2012

 • [email protected]

  **