v2007 taklimat btp bahan digital mbmmbi 2012

of 28 /28
96

Author: noor-hussin

Post on 25-Oct-2015

45 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

96

Page 2: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

AGENDA

MBMMBI untuk 2012MBMMBI untuk 2012

Ucapan Pengerusi

Maklumat pengedaran bahan digital MBMMBI (Tingkatan 1) 2012

Page 3: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

‘Taklimat Pengambilan dan Penggunaan’ Bahan Digital Bahasa Malaysia dan English Language untuk semua Sekolah Menengah di peringkat menengah rendah (Tingkatan 1) bagi sesi persekolahan 2012.

Aktiviti ini adalah sebahagian dari inisiatif untuk menjayakan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI).

TUJUAN

MBMMBI untuk 2012MBMMBI untuk 2012

Page 5: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) melaksanakan inisiatif ICT P&P di KPM. (Mesyuarat penyelarasan inisiatif ICT KPM 22 Mei 2008)

Dasar MBMMBI akan dilaksanakan mulai tahun 2011. BTP dipertanggungjawabkan untuk mengkaji dan memperolehi bahan pengajaran dan pembelajaran digital yang sesuai digunakan di sekolah. (Mesyuarat JK Induk MBMMBI Bil. 3/2009, 5 Oktober 2009).

Mesyuarat Agihan Peruntukan MBMMBI pada 4 Januari 2011 telah meluluskan peruntukan RM 3 juta untuk bahan digital BM&BI untuk perolehan tahun 2011.

PERANAN DAN FUNGSI BTP DALAM MBMMBI

MBMMBI untuk 2012MBMMBI untuk 2012

Page 6: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

Lokasi Pembekalan Bahan DigitalBilangan Set Bahan Digital

368 lokasi PKG 15 lokasi BTPN 15 lokasi PTPB 1 lokasi BTP

2248 set untuk SM 368 set untuk PKG 30 set untuk BTPN 30 set untuk PTPB 74 set untuk BTP

Lokasi dan Bilangan Set

MBMMBI untuk 2012MBMMBI untuk 2012

Page 7: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

MBMMBI untuk 2012MBMMBI untuk 2012

Page 8: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

MANUAL PENGGUNA

MBMMBI untuk 2012MBMMBI untuk 2012

Page 9: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

MBMMBI untuk 2012MBMMBI untuk 2012

Page 10: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

2011 2012

J F M A M J J O S O N D J

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Perancangan perolehan

Perancangan perolehan

Penyediaan dokumen tender, proses iklan dan taklimat

Penyediaan dokumen tender, proses iklan dan taklimat

Pemantauan dan Pembayaran

Pemantauan dan Pembayaran

Kegunaan di sekolah

Kegunaan di sekolah

CARTA GANTT

Peng-hantaran ke PKG

Peng-hantaran ke PKG

Penilaian, LP dan SST

Penilaian, LP dan SST

30% 20% 20% 20% 10% J

Taklimat di PKG Taklimat di PKG

MBMMBI untuk 2012MBMMBI untuk 2012

Page 11: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

JADUAL PERLAKSANAAN Ogos hingga November 2011

Aktiviti Ogos September Oktober8 - 12

15-19

22- 26

29-31/81 - 3/9

5 - 9 12 -16

19 - 23

26 - 30

3 - 7

10 - 14

1 Operasi mencetak bahan digital dan cover CD

2 Penghantaran ke PKG,BTPN dan BTP oleh syarikat

3 Taklimat pengambilan dan penggunaan oleh pihak sekolah

4 Latihan dalaman oleh guru di sekolah

5 Pemantauan oleh BTP/BTPN/PKG

Page 12: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

BIL PROGRAMPERKARA/AKTIVITI

STATUS PELAKSANAAN

CATATANDESKRIPSI PERATUS

1

Bahan Digital (BAHASA MALAYSIA dan ENGLISH LANGUAGE ) Menengah Rendah (Tingkatan 1)

Perancangan dan Penyediaan Dokumen Tender Bahan Digital

• Penyediaan Spesifikasi

• Mesyuarat antara Bahagian

• Kelulusan Mesyuarat JKPICT dan JPICT

• Urusan tender 

100%Waran peruntukan diterima pada Januari dan Mei 2011

Proses PengiklananIklan tender di surat khabar dan laman rasmi KPM

100% Iklan 16 Mei 2011

Penilaian teknikal dan penilaian kewangan

Penilaian teknikal dan penilaian kewangan telah selesai.Urusan pemberian Surat Setuju Terima.

100% Selesai dilaksanakan.

Proses Penghantaran Bahan Digital

Penghantaran bahan ke semua BTPN/ Pusat Kegiatan Guru (PKG) dan semua sekolah menengah. Pemantauan oleh BTP/BTPN/PKG

10%

Semua PKG akan menerima bahan digital sebelum 26 Ogos 2011.

Semua sekolah rendah akan menerima bahan digital sebelum 30 September 2011.

Page 13: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

BIL PROGRAMPERKARA/AKTIVITI

STATUS PELAKSANAAN

CATATAN

DESKRIPSI

1

Bahan Digital (BAHASA MALAYSIA dan ENGLISH LANGUAGE ) Menengah Rendah (Tingkatan 1)

Proses Penghantaran Bahan Digital:

Perancangan untuk penghantaran bahan kesemua BTPN/Pusat Kegiatan Guru (PKG) dan semua sekolah menengah.

9 Ogos 2011:Taklimat kepada semua 15 wakil KPP BTPN.

Sebelum 16 Ogos 2011:BTPN akan e-mel/maklum kepada semua 368 PKG untuk bersedia menerima bahan digital.

Taklimat BTPN kepada PKG.

Sebelum 26 Ogos 2011:Semua 368 PKG bersedia menerima bahan digital.

Sebelum 30 September 2011:PKG akan taklimat 20 hingga 50 sekolah menengah di bawah bimbingan mereka. Sekolah akan hadir ke PKG untuk mengambil bahan digital dan mencubanya. Taklimat penggunaan diberikan.

Sebelum 30 Oktober 2011:Latihan dalaman di sekolah untuk guru sekolah menengah Tingkatan 1 (BM/BI).

1 hingga 30 Oktober 2011 Pemantauan dilakukan berterusan oleh BTP/BTPN dan PKG tentang penerimaan/penggunaan.

Page 14: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

PELAN TINDAKAN - BTP

• Memastikan bahan digital dibekalkan oleh syarikat sampai ke semua PKG sebelum 26 Ogos 2011.• Memastikan SAP dikutip dari semua 368 PKG dan 15 BTPN untuk tujuan pembayaran di BTP.• Mengusahakan peruntukan.• Pemantauan oleh BTP untuk memastikan bahan digital sampai ke semua sekolah menengah.

Page 15: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

PELAN TINDAKAN - BTPN

• Menyampaikan maklumat MBMMBI ke PKG.• Memastikan SAP dikutip dari semua PKG dan diserahkan kepada BTP untuk tujuan pembayaran sebelum 30 September 2011. • Random Check of Bahan Digital• Memastikan bahan digital yang sampai ke semua PKG diedarkan kesemua Sekolah Menengah sebelum 30 September 2011.• Pemantauan oleh BTP/BTPN untuk memastikan bahan digital sampai kesemua sekolah menengah tahun ini dan latihan dalaman dilaksanakan di sekolah.

Page 16: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

• Mengembalikan SAP kepada syarikat (serta-merta) dan salinan kepada BTPN (dalam 7 hari) selepas penerimaan bahan digital.• Memastikan ada rekod pengambilan bahan digital oleh pihak sekolah (boleh gunakan format SAP)• Memastikan bahan digital yang sampai kesemua PKG diedarkan ke semua Sekolah Menengah sebelum 30 September 2011.• Menguruskan TAKLIMAT PENGAMBILAN/PENGGUNAAN untuk satu Guru BM dan satu Guru BI Tingkatan 1 (2012).• Pemantauan oleh PKG untuk memastikan Latihan Dalaman penggunaan bahan digital dilaksanakan di peringkat sekolah.

PELAN TINDAKAN - PKG

Page 17: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

MBMMBI untuk 2012MBMMBI untuk 2012

2.11.1 Tempoh waranti bagi semua bahan adalah selama dua (2) tahun bermula dari tarikh Sijil Akuan Penerimaan (SAP).

2.11.2 Sekiranya berlaku kerosakan terhadap CD, maka petender bertanggungjawab untuk mengganti CD tersebut di lokasi.

Pembayaran kepada syarikat tidak boleh dianggap sebagai perakuan bahawa barang-barang itu adalah mengikut kualiti yang kehendaki. Bayaran oleh Kerajaan tidak melepaskan syarikat atas tanggungjawab yang berkaitan di dalam kontrak ini.

Semasa di dalam Tempoh Jaminan (Warranty Period) syarikat bertanggungjawab mengganti semua Bahan Digital yang dibekalkan dalam masa 30 hari dengan kos ditanggung sendiri oleh petender.

TEMPOH WARANTI

Page 18: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

MBMMBI untuk 2012MBMMBI untuk 2012

Sijil Akuan Penerimaan (SAP)

Dilarang mengubah maklumat di ruangan ini

Penerima dan Penyemak mestilah orang yang lain.

Page 19: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

Tuan/Puan diminta untuk memastikan bahan digital Bahasa Malaysia dan English Language bagi pelaksanaan Dasar MBMMBI sampai ke semua sekolah menengah sebelum 30 September 2011.

TINDAKAN

Tuan/Puan dipohon untuk memastikan bahan digital Bahasa Malaysia dan English Language bagi pelaksanaan Dasar MBMMBI digunakan di semua sekolah menengah untuk murid Tingkatan 1 bagi sesi persekolahan 2012.

BTPN/PKG

Sekolah

Page 22: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

MBMMBI untuk 2011MBMMBI untuk 2011

Bahan Digital MBMMBI Bahasa Malaysia (Tahap 1, 2011)

Tiada

Ada

Tiada

Ada

n = 158 orang guru BMn = 140 orang guru BM

Dapatan Awal, Mac 2011

Page 23: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

MBMMBI untuk 2011MBMMBI untuk 2011

Bahan Digital MBMMBI English Language (Tahap 1, 2011)

n = 140 orang guru BIn = 124 orang guru BI

Dapatan Awal Mac 2011

Page 24: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

Perlukah Bahasa Malaysia dimartabatkan?

Perlukah kaedah pengajaran dan pembelajaran dijadikan lebih menarik?

Page 25: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

Perlukah Bahasa Inggeris diperkukuhkan?

Page 27: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

MBMMBI untuk 2012MBMMBI untuk 2012

SUDUT MBMMBI di PKG/BTPN

Cadangan BTPN/PKG

SURATKHABAR TEMPATAN

PROMOSI oleh Pejabat TPM

LAMAN WEB MBMMBI

Talking Points MBMMBI

Booklet MBMMBI Rancangan TV

Fun English

Page 28: V2007 Taklimat BTP Bahan Digital MBMMBI 2012

[email protected]@moe.edu.my