hukum tajwid dan makhraj huruf.ppt

Download Hukum Tajwid dan Makhraj huruf.ppt

Post on 31-Oct-2015

744 views

Category:

Documents

20 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pendidikan al-Quran dan Tafsir

TRANSCRIPT

 • ILDAS18-20 Jun 2008

 • MUQADDIMAHJAWAPAN LATIHANPENGERTIAN &PENGENALANKESALAHAN BIASATIPS

 • MUQADDIMAHMUQADDIMAH MENU UTAMAMENU MAKHRAJSebaik-baik di kalangan kamu orang yang belajar al-Quran dan mengajarkannya.- Riwayat al-Bukhari -

 • MUQADDIMAHMUQADDIMAH MENU UTAMAMENU MAKHRAJDan beramal dengan tajwid itu satu kewajipan (kelaziman). Barangsiapa yang tidak mentajwidkan akan al-Quran maka ia berdosa.- Imam Ibn Al Jazari -

 • MUQADDIMAHMUQADDIMAHMENU UTAMAMENU MAKHRAJ

 • MENU UTAMAMENU MAKHRAJSyarahnya :Tajwid bermakna memperhalusi ketika membacanya dan hendaklah mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya dengan memberikan haknya dan yang dihakkannya.Hak huruf adalah sifatnya yang asli. Manakala yang dihakkannya ialah sifat yang mendatang. MUQADDIMAHMUQADDIMAH

 • MUQADDIMAHMUQADDIMAH MENU UTAMAMENU MAKHRAJKesalahan itu ada dua bahagian : Jali dan Khafi (Nyata dan Tersembunyi). Semuanya HARAM tetapi ada perbezaan pendapat pada Khafi. Adapun Jali itu berubah Mabni dan Khafi itu menghilangkan sifat (yang mendatang). Wajib Syarie menjauhkan Lahn Jali dan Wajib Sinaie meninggalkan Lahn Khafi

 • PENGERTIAN & PENGENALANPENGERTIAN & PENGENALANMENU UTAMAMENU MAKHRAJPengertian Makhraj :Bahasa Tempat KeluarIstilah Tajwid Nama bagi tempat keluar huruf Hijaiyah yang membezakan antara satu sama lain.MAKHRAJ AMMAKHRAJ KHAS

 • MENU UTAMAMENU MAKHRAJMakhraj Huruf-huruf (Hijaiyah) ada tujuh belas mengikut pilihan orang yang telah menelitinya. PENGERTIAN & PENGENALANPENGERTIAN & PENGENALAN

 • PENGERTIAN & PENGENALANPENGERTIAN & PENGENALANMENU UTAMAMENU MAKHRAJPengertian Sifat :Bahasa Sesuatu yang berdiri pada benda seperti hitam, putih, kuat, lemah dsbgnya.Istilah Tajwid Cara menekan (menyekat) udara ketika bunyi huruf dilafazkan sama ada tinggi, nyaring, kuat dsbnya.SIFAT LAZIMSIFAT ARIDH

 • Rongga Halkum Lisan 2 Bibir Batang Hidung MENU MAKHRAJ

 • Rongga Halkum Lisan 2 Bibir Batang Hidung MENU MAKHRAJ

 • Rongga Halkum Lisan 2 Bibir Batang Hidung MENU MAKHRAJ

 • Rongga Halkum Lisan 2 Bibir Batang Hidung MENU MAKHRAJ

 • Rongga Halkum Lisan 2 Bibir Batang Hidung MENU MAKHRAJ

 • Rongga Halkum Lisan 2 Bibir Batang Hidung MENU MAKHRAJ

 • Rongga Halkum Lisan 2 Bibir Batang Hidung MENU MAKHRAJ

 • KESALAHAN BIASAKESALAHAN BIASATidak dapat membezakan sifat antara huruf yang sama makhraj Tidak dapat membezakan makhraj huruf yang hampir dan sifat yang samaTidak dapat membezakan sifat dan makhrajSuka menambah sifat seperti mengqolqolahkan huruf yang bukan QolqolahMengurangkan sifat sedia ada seperti tidak meraikan sifat istitolahMENU MAKHRAJ

 • KESALAHAN BIASAKESALAHAN BIASATidak meraikan sifat huruf yang mati mendatang sebelumnya huruf yang mati asli (menggugurkan huruf @ tanda bacaan)

  MENU MAKHRAJ

 • TIPSTIPSCara yang paling praktikal untuk mengesan makhraj huruf dengan menyukunkan (mematikan) huruf tersebut didahului dengan sebarang huruf yang berbaris di atas, depan atau bawah (amali dalam kumpulan)Perbaiki lahjah (telo/slanga) seperti lahjah arab dengan cara membaca baris fathah tidak musyaddadah, berbeza dengan baris kasrah dan dhommah.Tempo fahami martabat atau tingkatan bacaan al-Quran. Tempo amat penting dalam pembacaan al-Quran untuk menstabilkan harakat mad.MENU MAKHRAJ

 • MENU MAKHRAJ