dapatkan skema di fizik... · soalan fizik kertas 3 percubaan spm johor 2011; soalan percubaan spm

Download Dapatkan Skema di Fizik... · Soalan Fizik Kertas 3 Percubaan SPM Johor 2011; soalan percubaan spm

If you can't read please download the document

Post on 29-Jul-2019

259 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SULIT

  NO KAD PENGENALAN:

  ANGKA GILIRAN:

  Nama: , Tingkatan:

  JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN

  SMIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

  PHYSICS

  Kertas 3

  Sept. 20111 !4jam

  4531/3

  Satu jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Tulisnombor kad pengenalan danangka giliran anda pada ruangyang disediakan.

  2. Kertas soalan ini adalah dalamdwibahasa.

  3. Soalan dibahagian atas dalambahasa Inggeris. Soalan dibahagianbawah yang sepadan dalambahasaMelayu.

  4. Calon dibenarkan menjawabkeseluruhan atau sebahagian soalansama ada dalam bahasa Inggerisatau bahasa Melayu.

  5. Calon dikehendaki membaca

  maklumat dl halaman 2 atau 3.

  Untuk Kegunaan Pemeriksa

  Kod Pemeriksa:

  Bahagian SoalanMarkah

  Penuh

  Markah

  Diperolehi

  A

  1 16

  2 12

  B

  3 12

  4 12

  Jumlah

  Kertas soalan inimengandungi 15 halaman bercetakdan 1 halaman tidak bercetak

  Lihat halaman sebelah

  4532/3 O2011 HakCiptaJPNJ SULIT

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com