ciri-ciri tamadun islam

17
CIRI-CIRI TAMADUN CIRI-CIRI TAMADUN ISLAM ISLAM SAHRUL BIN SUDIRMAN SAHRUL BIN SUDIRMAN D20071029576 D20071029576 MUNIRAH BINTI ABD RAHMAN MUNIRAH BINTI ABD RAHMAN D20071029595 D20071029595 NORIZAN BTE HASSAN NORIZAN BTE HASSAN D20071029606 D20071029606 SHAHRILIHSAN BIN ABD RAHMAN SHAHRILIHSAN BIN ABD RAHMAN D20071029598 D20071029598

Upload: ucuizan

Post on 07-Nov-2014

438 views

Category:

Education


2 download

Tags:

DESCRIPTION

Slaid ini dibawah subjek TITAS.. Harap dpt membantu.. :)

TRANSCRIPT

Page 1: Ciri-ciri Tamadun Islam

CIRI-CIRI TAMADUN ISLAMCIRI-CIRI TAMADUN ISLAM

SAHRUL BIN SUDIRMANSAHRUL BIN SUDIRMAND20071029576D20071029576

MUNIRAH BINTI ABD RAHMANMUNIRAH BINTI ABD RAHMAND20071029595D20071029595

NORIZAN BTE HASSANNORIZAN BTE HASSAND20071029606D20071029606

SHAHRILIHSAN BIN ABD RAHMANSHAHRILIHSAN BIN ABD RAHMAND20071029598D20071029598

Page 2: Ciri-ciri Tamadun Islam

PEMERINTAHAN dan PEMERINTAHAN dan PENTADBIRANPENTADBIRAN

Membentuk dasar yang berasaskan Membentuk dasar yang berasaskan kepada 4 perkara pokok iaitu :kepada 4 perkara pokok iaitu :

Menghapuskan semangat ‘assabiyah’ menggantikannya Menghapuskan semangat ‘assabiyah’ menggantikannya dengan semangat ‘aqidah’.dengan semangat ‘aqidah’.

Islam dijadikan landasan kepada peraturan masyarakat.Islam dijadikan landasan kepada peraturan masyarakat. Kaedah bermusyawarah antara golongan pemerintah Kaedah bermusyawarah antara golongan pemerintah

dengan rakyat.dengan rakyat. Meletakkan batu asas peraturan bertulis yang dikenali Meletakkan batu asas peraturan bertulis yang dikenali

sebagai piagam Madinah.sebagai piagam Madinah.

Page 3: Ciri-ciri Tamadun Islam

Piagam MadinahPiagam Madinah

Peraturan bertulis pertama di dunia Peraturan bertulis pertama di dunia Mengandungi 10 Bab dan 47 Fasal iaitu :Mengandungi 10 Bab dan 47 Fasal iaitu : Bab 1-Pembentukan manusia ( fasal 1-2 )Bab 1-Pembentukan manusia ( fasal 1-2 ) Bab 2-Hak asasi manusia ( fasal 3-10 )Bab 2-Hak asasi manusia ( fasal 3-10 ) Bab 3-Perpaduan Ummah ( fasal 11-15 )Bab 3-Perpaduan Ummah ( fasal 11-15 ) Bab 4-Persatuan seluruh warganegara ( fasal 16-23 )Bab 4-Persatuan seluruh warganegara ( fasal 16-23 ) Bab 5-Golongan minoriti ( fasal 24-35 )Bab 5-Golongan minoriti ( fasal 24-35 ) Bab 6-Tugas warganegara ( fasal 36-38 )Bab 6-Tugas warganegara ( fasal 36-38 ) Bab 7-Melindungi negara ( fasal 39-41 ) Bab 7-Melindungi negara ( fasal 39-41 ) Bab 8-Pemimpin negara ( fasal 42-44 )Bab 8-Pemimpin negara ( fasal 42-44 ) Bab 9-Politik perdamaian ( fasal 45-46 )Bab 9-Politik perdamaian ( fasal 45-46 ) Bab 10-Penutup ( fasal 47 )Bab 10-Penutup ( fasal 47 )

Page 4: Ciri-ciri Tamadun Islam

Kepimpinan Nabi Muhammad Kepimpinan Nabi Muhammad S.A.WS.A.W

Nabi dan RasulNabi dan RasulPemimpin masyarakatPemimpin masyarakatPemimpin politikPemimpin politikPemimpin tenteraPemimpin tentera

Page 5: Ciri-ciri Tamadun Islam

Zaman Khulafa’ al-RasyidinZaman Khulafa’ al-Rasyidin

Senarai nama Khalifah yang memerintah zaman Senarai nama Khalifah yang memerintah zaman Khulafa’ al-Rasyidin iaitu :Khulafa’ al-Rasyidin iaitu :

Abu Bakar as-SiddiqAbu Bakar as-Siddiq Umar bin al-KhattabUmar bin al-Khattab Uthman bin AffanUthman bin Affan Ali bin Abi TalibAli bin Abi Talib Institusi KhalifahInstitusi Khalifah Cara pemilihan KhalifahCara pemilihan Khalifah Majlis SyuraMajlis Syura Bai’ahBai’ah

Page 6: Ciri-ciri Tamadun Islam

Zaman selepas Khulafa’ Al-Zaman selepas Khulafa’ Al-RasyidinRasyidin

Kerajaan Bani UmayyahKerajaan Bani UmayyahKerajaan Bani AbbasiyyahKerajaan Bani AbbasiyyahKerajaan Turki UthmaniyyahKerajaan Turki Uthmaniyyah

Page 7: Ciri-ciri Tamadun Islam

PENDIDIKANPENDIDIKAN

Pendidikan berakar umbi daripada Pendidikan berakar umbi daripada perkataan didik yang bererti pelihara, ajar perkataan didik yang bererti pelihara, ajar dan jaga.dan jaga.

Satu proses berterusan untuk menjaga Satu proses berterusan untuk menjaga dan memelihara pembesaran tubuh badan dan memelihara pembesaran tubuh badan dan pertumbuhan bakat manusia dengan dan pertumbuhan bakat manusia dengan rapi supaya melahirkan orang yang rapi supaya melahirkan orang yang berilmu dan baik tingkah lakuberilmu dan baik tingkah laku

Page 8: Ciri-ciri Tamadun Islam

Pengertian Pendidikan IslamPengertian Pendidikan Islam

TarbiyyahTarbiyyahTa’limTa’limTa’dibTa’dib IrsyadIrsyadTadris Tadris

Page 9: Ciri-ciri Tamadun Islam

Institusi Pendidikan IslamInstitusi Pendidikan Islam Peringkat awal :Peringkat awal : Dar al-ArqamDar al-Arqam MasjidMasjid SuffahSuffah Peringkat kedua :Peringkat kedua : Manazil Ulama dan istanaManazil Ulama dan istana Perpustakaan :Perpustakaan : - Perpustakaan umum- Perpustakaan umum - Perpustakaan semi umum- Perpustakaan semi umum - Perpustakaan khas- Perpustakaan khas MadrasahMadrasah

Page 10: Ciri-ciri Tamadun Islam

Sumber Ilmu PengetahuanSumber Ilmu Pengetahuan

WahyuWahyu Ilham Ilham IntuisiIntuisiAkalAkalPancaindera Pancaindera

Page 11: Ciri-ciri Tamadun Islam

EKONOMIEKONOMI Baitul Mal :Baitul Mal : - Harta masyarakat- Harta masyarakat - Harta negara- Harta negara - Harta umum- Harta umum

Harta masyarakat :Harta masyarakat : - Zakat fitrah- Zakat fitrah - Zakat harta - Zakat harta - Sedekah- Sedekah - Wakaf- Wakaf

Harta negara :Harta negara : - Harta rampasan - Harta rampasan

(ghanimah dan fay’)(ghanimah dan fay’) - Cukai (kharaj, jizyah, - Cukai (kharaj, jizyah,

usyur)usyur) - Harta karun atau tanpa - Harta karun atau tanpa

wariswaris Harta umumHarta umum - Perlombongan- Perlombongan - Perusahaan - Perusahaan - Perniagaan - Perniagaan - pertanian dan lain-lain- pertanian dan lain-lain

Page 12: Ciri-ciri Tamadun Islam

KESENIAN KESENIAN

Takrif :Takrif :

- sebahagian daripada kebudayaan, ia - sebahagian daripada kebudayaan, ia membawa erti indah, halus, lembut, membawa erti indah, halus, lembut, senang didengar atau ditutur.senang didengar atau ditutur.

Ciri-ciri kesenian :Ciri-ciri kesenian :

- Keindahan- Keindahan

- Unsur moral- Unsur moral

Page 13: Ciri-ciri Tamadun Islam

Seni BinaSeni Bina

Satu bidang seni untuk mendirikan Satu bidang seni untuk mendirikan bangunan, dan reka letak yang dibina oleh bangunan, dan reka letak yang dibina oleh manusia.manusia.

Antara seni bina Islam yang terpenting Antara seni bina Islam yang terpenting ialah masjid.ialah masjid.

Selain itu, seni bina diperkembangkan lagi Selain itu, seni bina diperkembangkan lagi pada pembinaan hospital, rumah, pintu pada pembinaan hospital, rumah, pintu gerbang dan rumah gerbang.gerbang dan rumah gerbang.

Page 14: Ciri-ciri Tamadun Islam

Seni Ukir IslamSeni Ukir Islam

Berkembang seiring dengan seni-seni lain.Berkembang seiring dengan seni-seni lain. Masjid-masjid mula dihias dengan ayat Al-Quran Masjid-masjid mula dihias dengan ayat Al-Quran

yang diukir dan diukur dengan indah bagi yang diukir dan diukur dengan indah bagi menjelaskan paduan antara pembangunan menjelaskan paduan antara pembangunan fizikal dengan pembangunan kerohanian, fizikal dengan pembangunan kerohanian, ketakwaan dan akhlak yang tinggi.ketakwaan dan akhlak yang tinggi.

Penemuan seni ukir Islam yang tertua dipercayai Penemuan seni ukir Islam yang tertua dipercayai ialah Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh ialah Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702H/1303M.702H/1303M.

Page 15: Ciri-ciri Tamadun Islam

Seni KhatSeni Khat

Bermaksud garis atau garisan indah.Bermaksud garis atau garisan indah.Berkembang seiring dengan seni lain Berkembang seiring dengan seni lain

terutamanya seni ukir.terutamanya seni ukir.Dikenali juga sebagai kaligrafi.Dikenali juga sebagai kaligrafi.Antara contoh khat kufi, nasakh, riq’ah, Antara contoh khat kufi, nasakh, riq’ah,

thuluth dan lain-lain.thuluth dan lain-lain.Khat kufi merupakan seni khat tertua Khat kufi merupakan seni khat tertua

sekali.sekali.

Page 16: Ciri-ciri Tamadun Islam
Page 17: Ciri-ciri Tamadun Islam

SEKIANSEKIAN

TERIMA KASIHTERIMA KASIH