cerpen rahsia

of 32/32
8/14/2019 CERPEN RAHSIA http://slidepdf.com/reader/full/cerpen-rahsia 1/32  PENGENALAN PENGENALAN CERPEN CERPEN DI SEDIAKAN OLEH : DI SEDIAKAN OLEH : PELAJAR TINGKATAN 3 PELAJAR TINGKATAN 3 MAKTAB RENDAH SAINS MAKTAB RENDAH SAINS MARA BATU PAHAT MARA BATU PAHAT ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

Post on 30-May-2018

271 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  1/32

  PENGENALANPENGENALAN

  CERPENCERPENDI SEDIAKAN OLEH :DI SEDIAKAN OLEH :

  PELAJAR TINGKATAN 3PELAJAR TINGKATAN 3

  MAKTAB RENDAH SAINSMAKTAB RENDAH SAINSMARA BATU PAHATMARA BATU PAHAT

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  2/32

  APA ITU CERPEN ?APA ITU CERPEN ? ringkasan dari perkataan cerita pendekringkasan dari perkataan cerita pendek lebih kepada karangan rekaan fiksyen yanglebih kepada karangan rekaan fiksyen yang

  mempunyai jumlah perkataan yang terhad dari 200 -mempunyai jumlah perkataan yang terhad dari 200 -7,500 patah perkataan.7,500 patah perkataan.

  lebih ringkas dan padat berbanding cereka yang lebihlebih ringkas dan padat berbanding cereka yang lebihpanjang, seperti novella (dari segi erti moden) danpanjang, seperti novella (dari segi erti moden) dannovelnovel

  Cerpen yang pertama di Malaysia, secara rasmiCerpen yang pertama di Malaysia, secara rasmiadalah karya Kecelakaan Pemalas tulisan Nor binadalah karya Kecelakaan Pemalas tulisan Nor binIbrahim Al-Madrasi dalam majalah Pengasoh 4Ibrahim Al-Madrasi dalam majalah Pengasoh 4Februari 1920Februari 1920

  Cerpen berasal dari cerita lucu berprosa, keadaanCerpen berasal dari cerita lucu berprosa, keadaanyang dilakar dengan pantas yang dengan cepatyang dilakar dengan pantas yang dengan cepat

  sampai kemuncaknya, selari dengan tradisisampai kemuncaknya, selari dengan tradisipenceritaan lisan.penceritaan lisan.

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  3/32

  CERPEN RAHSCERPEN RAHS

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  4/32

  CERPENCERPEN

  RAHSIARAHSIA

  SINOPSIS

  PERSOALAN

  PLOT

  PENGAJARAN

  GAYA BAHASA

  NILAI-NILAI MURNI

  TEMA

  BIODATAPENGARANG

  ASPIR

  E

  TO

  WORLD-CLASS

  EXCELLENC

  E

  ASPI

  RE

  TO

  WOR

  LD-CLASSEXCELLEN

  CE

  ASPI

  RE

  TO

  WOR

  LD-CLASSEXCELLEN

  CE

  ASPIR

  E

  TO

  WORLD-CLASS

  EXCELLENC

  E

  WATAK DAN

  PERWATAKAN

  LATAR

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  5/32

  BIODATABIODATA

  PENGARANGPENGARANG SHAZMEE RIZAL AGUS SALIMSHAZMEE RIZAL AGUS SALIM DILAHIRKAN PADA 20 JUNDILAHIRKAN PADA 20 JUN

  1974 DI SEREMBAN , NEGERI1974 DI SEREMBAN , NEGERISEMBILANSEMBILAN

  HASIL PENULISAN:-HASIL PENULISAN:-

  1) ERTI KEDEWASAAN1) ERTI KEDEWASAAN

  2) GEMA SERUNAI HATI 42) GEMA SERUNAI HATI 4

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  6/32

  SINOPSISSINOPSIS Cerpen ini mengisahkan amar dan anaknya , zulfakarCerpen ini mengisahkan amar dan anaknya , zulfakar

  dalam perjalanan pulang dari bandar tzon . Boengdalam perjalanan pulang dari bandar tzon . Boeng737 yang dinaiki oleh mereka mengalami kerosakan737 yang dinaiki oleh mereka mengalami kerosakanakibat cuaca buruk . Amar diminta untukmembantuakibat cuaca buruk . Amar diminta untukmembantukapten rashid kerana pembantu juruterbang telahkapten rashid kerana pembantu juruterbang telahterkena kejutan elektrik . Cuaca semakin buruk danterkena kejutan elektrik . Cuaca semakin buruk danpesawat terjunam ke sebuah padang rumput di tebingpesawat terjunam ke sebuah padang rumput di tebingsungai. Amar merempuh penumpang untuksungai. Amar merempuh penumpang untukmenyelamatkan anaknya tapi gagal kerana Zulfakarmenyelamatkan anaknya tapi gagal kerana Zulfakartelah terkorban dalam letupan pesawat itu.telah terkorban dalam letupan pesawat itu.lapanganTerbang Qu dianggap berhantu keranalapanganTerbang Qu dianggap berhantu keranapenduduk setempat ternampak akan seorang lelakipenduduk setempat ternampak akan seorang lelakiberkeliaran .berkeliaran .

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  7/32

  TemaTema

  KETENANGAN

  KEBIJAKSANAAN

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  8/32

  KEBIJAKSANAAN Kapten RasyidKapten Rasyid

  dan Amar dengandan Amar dengan

  tenang mengawaltenang mengawalpesawat Boengpesawat Boeng

  737 yang hampir737 yang hampir

  meletup ketikameletup ketika

  mendarat dalammendarat dalamkeaadaan cuacakeaadaan cuaca

  yang burukyang buruk

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  9/32

  KETENANGAN

  Kapten rashid danKapten rashid dan

  amar secaraamar secara

  bijaksana supayabijaksana supayamematikan enjinmematikan enjin

  supaya pesawatsupaya pesawat

  dapat mendaratdapat mendarat

  dengan cepatdengan cepat

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  10/32

  PERSOALANPERSOALAN

  Tekanan perasaanTekanan perasaankerana kamatian anakkerana kamatian anak

  Kepercayaan karutKepercayaan karut

  dalam kalangandalam kalanganmasyarakatmasyarakat Kapten yangKapten yang

  bertanggungjawabbertanggungjawabterhadap anak kapalterhadap anak kapal

  Sikap manusia yangSikap manusia yangsuka mementigkan dirisuka mementigkan dirisendirisendiri

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  11/32

  WATAK DANWATAK DAN

  PERWATAKANPERWATAKAN

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

  ZULFAKARAMAR KAPTEN RASYID

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  12/32

  AMARAMAR Ayah kepada ZulfakarAyah kepada Zulfakar Suami kepada Siti ZubaidahSuami kepada Siti Zubaidah Seorang yang penyayangSeorang yang penyayang Menghadapi konflik jiwa keranaMenghadapi konflik jiwa kerana

  kehilangan anaknyakehilangan anaknya Seorang yang dapat menyimpanSeorang yang dapat menyimpan

  rahsia dan suka mendendamrahsia dan suka mendendamperasaanperasaan

  Dalam keadaan sedih keranaDalam keadaan sedih keranakematian anaknyakematian anaknya

  Setelah 10 tahun , barulah diaSetelah 10 tahun , barulah diameneriama hakikat yang anaknyameneriama hakikat yang anaknyasudah meninggalsudah meninggal

  Mudah memberikan bantuanMudah memberikan bantuansekiranya diperlukansekiranya diperlukan

  Mementingkan perasaanMementingkan perasaanpenumpangpenumpang

  Bernasib baik kerana terselamatBernasib baik kerana terselamatdari nahas tersebutdari nahas tersebut

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  13/32

  zulfakarzulfakar

  Anak kepada amarAnak kepada amardan siti zubaidahdan siti zubaidah

  Rindu akan ibunyaRindu akan ibunya Takut jikalau tidakTakut jikalau tidak

  dapat menemuinyadapat menemuinya Mati dalam nahasMati dalam nahas

  pesawat boeing 737pesawat boeing 737di lapangan terbangdi lapangan terbangququ

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  14/32

  KAPTEN RASYIDKAPTEN RASYID

  Juruterbang yangJuruterbang yangtenang menghadapitenang menghadapimasalahmasalah

  Bijaksana dalamBijaksana dalamsemua tindakkannyasemua tindakkannya

  MementingkanMementingkanperasaan penumpangperasaan penumpang

  Cepat bertindak danCepat bertindak dantindakannya sesuaitindakannya sesuaimengikut keadaanmengikut keadaan

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  15/32

  PLOTPLOT

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

  Cerpen ini tidak mengikut kronologiCerpen ini tidak mengikut kronologi Cerita ini lebih kapada imbas kembaliCerita ini lebih kapada imbas kembali Cerita ini diceritakan oleh Amar setelah 10 tahun berlaluCerita ini diceritakan oleh Amar setelah 10 tahun berlalu Amar dalam perjalanan ke bandar Tzon bersama anaknyaAmar dalam perjalanan ke bandar Tzon bersama anaknya

  tetapi perjalanannya lewat kerana cuaca buruktetapi perjalanannya lewat kerana cuaca buruk Kepten meminta bantuan amar kerana pembantunyaKepten meminta bantuan amar kerana pembantunya

  terkena renjatan elektrikterkena renjatan elektrik Pendaratan cemas di lakukan kerana pesawat rosakPendaratan cemas di lakukan kerana pesawat rosak Kapten dan Amar berusaha mendaratkan pesawat diKapten dan Amar berusaha mendaratkan pesawat di

  Lapangan Terbang QuLapangan Terbang Qu

  Penumpang berebut turunPenumpang berebut turun Amar mencari anaknya yang tercampak ke sungaiAmar mencari anaknya yang tercampak ke sungai Anaknya terkorban apabila pesawat itu meletupAnaknya terkorban apabila pesawat itu meletup Hantu yang berkeliaran itu dikatakan Amar yang mencariHantu yang berkeliaran itu dikatakan Amar yang mencari

  anaknyaanaknya

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  16/32

  LATARLATAR

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

  LATAR TEMPAT

  LATAR MASA

  LATAR MASYARAKAT

  LATAR

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  17/32

  LATAR

  MASAMASA Zaman moden keranaZaman moden keranasudah ada pesawatsudah ada pesawat

  Boeing 737Boeing 737

  Pada pukul 7.00 malamPada pukul 7.00 malamketika pesawatketika pesawat

  terhempasterhempas

  Pada waktu malamPada waktu malam

  ketika Amar mencariketika Amar mencarianaknyaanaknya

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  18/32

  MASYARAKAT YANG MEMPUNYAIMASYARAKAT YANG MEMPUNYAIKEPERCAYAAN KARUTKEPERCAYAAN KARUT

  MASYARAKAT BEKERJA DENGANMASYARAKAT BEKERJA DENGANGIGIH DAN TERUS BERUSAHA TANPAGIGIH DAN TERUS BERUSAHA TANPAMENGENAL PUTUS ASAMENGENAL PUTUS ASA

  MASYARAKAT YANG PENYAYANGMASYARAKAT YANG PENYAYANG MASYARAKAT YANG BEKERJASAMAMASYARAKAT YANG BEKERJASAMA

  DALAM MELAKUKAN SESUATUDALAM MELAKUKAN SESUATUTUGASTUGAS

  MASYARAKAT YANG BERADA DALAMMASYARAKAT YANG BERADA DALAMKETAKUTAN DIAMBANG KEMATIANKETAKUTAN DIAMBANG KEMATIANKERANA PESAWAT YANG DINAIKI ITUKERANA PESAWAT YANG DINAIKI ITUMENGALAMI KEROSAKANMENGALAMI KEROSAKAN

  LATARLATAR

  MASYARAKATMASYARAKAT

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  19/32

  LATARLATAR

  TEMPATTEMPAT DI LAPANGAN TERBANG QUDI LAPANGAN TERBANG QU SEBATANG SUNGAI DI MANASEBATANG SUNGAI DI MANA

  PESAWAT TERHEMPASPESAWAT TERHEMPAS DI PADANG BERHAMPIRANDI PADANG BERHAMPIRAN

  LAPANGAN TERBANG QU DILAPANGAN TERBANG QU DIMANA AMAR MENCARIMANA AMAR MENCARIANAKNYAANAKNYA

  DI DALAM PESAWAT BOEINGDI DALAM PESAWAT BOEING737 DI MANA AMAR DALAM737 DI MANA AMAR DALAMPERJALANAN KE BANDARPERJALANAN KE BANDAR

  TZONTZON

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  20/32

  GAYAGAYA

  BAHASABAHASA

  SIMILE AYAT PENDEK

  PEMILIHAN KATA METAFORA

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  21/32

  SIMILESIMILE digunakan untukdigunakan untukmembandingkanmembandingkan

  sesuatu yang lainsesuatu yang laindengandenganmenggunakan kata-menggunakan kata-kata perbandingankata perbandingan

  CONTOH:-CONTOH:-umpama,umpama,

  bak, bagai, macam,bak, bagai, macam,laksana, penakalaksana, penaka

  Amar memekik-mekik bagai

  orang gila Pedihnya bagai

  disengat

  sekawan tebuan

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  22/32

  METAFORAMETAFORA Penggunaan kata-kataPenggunaan kata-katayang menerbitkanyang menerbitkanmakna yang lainmakna yang lain

  daripada maknadaripada maknatersurat, atau disebuttersurat, atau disebutbahasa kiasanbahasa kiasan

  Sesuatu objek diberikanSesuatu objek diberikansifat secarasifat secara

  perbandingan atauperbandingan atausecara kiasansecara kiasan

  Ribut perasaan

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  23/32

  Ayat-ayatAyat-ayat

  pendekpendek umumnya merujuk kepada ayatumumnya merujuk kepada ayatyang "pendek-pendek"yang "pendek-pendek"

  merujuk kepada ayat yang tidakmerujuk kepada ayat yang tidakmengandungi terlalu banyakmengandungi terlalu banyak

  klausa.klausa. atu unit rangkaian perkataanatu unit rangkaian perkataan

  yang mengandungi subjek danyang mengandungi subjek danpredikat yang menjadipredikat yang menjadikonstituen kepada ayat.konstituen kepada ayat.

  Klausa merupakan ayat yangKlausa merupakan ayat yangmembentuk ayat majmukmembentuk ayat majmuk

  Amar terusmenghitung

  Langit sedikitcerah

  Tapi hujan turun

  juga

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  24/32

  Pemilihan kataPemilihan kata

  Penggunaan Bahasa InggerisPenggunaan Bahasa Inggeris

  CONTOH.headsetCONTOH.headset

  .diverter.diverter

  stripsstrips

  .wheel.wheel

  wellwell

  .flap fever.flap fever

  PenggunaanBahasa Arab

  CONTOH.ana.anta

  .anti

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  25/32

  NILAI NILAINILAI NILAI

  MURNIMURNI

  RASIONALRASIONAL

  KASIH SAYANGKASIH SAYANG

  KEBERANIANKEBERANIAN

  TABAH HATITABAH HATI

  TANGGUNGJAWABTANGGUNGJAWAB

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  26/32

  TABAH HATITABAH HATI

  Selepas 10tahun , Amar

  menerimaberita kematiananaknya

  denagn hatiyang terbuka

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  27/32

  TANGGUNGJAWATANGGUNGJAWA

  BB Kapten Rasyid

  bertanggungjaw

  ab ataskeselamatanpenumpang

  dalam pesawatitu

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  28/32

  KASIH SAYANGKASIH SAYANG

  Amar menyayangianaknya ,Zulfakar

  dengan sepenuhhati

  Hal ini dapatdibuktikan apabila

  Amar tidak dapatmenerimakematian anaknya

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  29/32

  KEBERANIANKEBERANIAN

  Amarmemberanikan

  dirinya untukmencarianaknya di

  sekitar kawasanterhempas itu

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  30/32

  RASIONALRASIONAL

  Kapten Rasyidsentiasa

  berfikiranrasional untukmenjaga hati

  semuapenumpangnya

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  31/32

  pengajaranpengajaran

  Menerime hakikat bahawa kematian itu takdirtuhan

  Bersedia memberikan pertolongan kepedayaang memerlukan

  Gigih berusaha untuk menyelesaikan semuamasalah

  Bijaksana dalam melakukan sesuatu tindakan

  Bersabar dalam menghadapi sesuatu masalah

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE TAMAT..

 • 8/14/2019 CERPEN RAHSIA

  32/32

  ASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCEASPIRE TO WORLD-CLASS EXCELLENCE