rahsia disebaliksenyuman

Click here to load reader

Post on 21-Jun-2015

1.286 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. SMK MUHAMMADIYAH 1BANJARMASIN

2. S PERTAMA ADALAH SENYUMKita harus meneliti relung hati kita jikalau kita tersenyumdengan wajah jernih kita rasanya ikut terimbas bahagia. Kata-kata yang disampaikan dengan senyuman yang tulus, rasanyalebih enak didengar daripada dengan wajah bengis dan ketus.Senyuman menambah manisnya wajah walaupun berkulitsangat gelap dan tua keriput. Yang menjadi pertanyaan,apakah kita termasuk orang yang senang tersenyum untukorang lain? Mengapa kita berat untuk tersenyum, bahkandengan orang yang terdekat sekalipun. Padahal Rasulullahyang mulia tidaklah berjumpa dengan orang lain kecuali dalamkeadaan wajah yang jernih dan senyum yang tulus. Mengapakita begitu enggan tersenyum? Kepada orang tua, guru, danorang-orang yang berada di sekitar kita? 3. Rahasia Dibalik Senyuman Ukirlah senyuman yang palingmanis karena selain sedekah, senyuman itu ibarat lukisan rahasia hatiSenyuman itu tidak menyakitkan tapi menjadi penawarhati yang sakit.. 4. Rahasia dibalik senyuman.. Mampukah kita senyum atau tertawawalaupun anda dalam kesedihan?Tentu sukar rasanya untuk berbuatdemikian. Jika kita mampu , tentu adaorang di sekeliling akan mengganggapanda seorang yang "superperson". 5. Coba perhatikan antara wajah orang yangsenantiasa ceria dan wajah orang yangsenantiasa murung dan perhatikan jugamereka yang senantiasa tersenyum danmereka yang tak pernah senyum ataupunpayah untuk senyum apalagi untuk tertawa.Tentu sekali kita dapat melihat perbedaan.Wajah mereka yang ceria, sering tersenyumdan tertawa tentu sekali kelihatan berseri-seri dan tidak keterlaluan jika dikatakannampak muda dari usianya yang sebenar. 6. 15 fakta menarik tentang SENYUM1. Para ahli mendapati senyum dan ketawamerupakan satu senam berbentukjogging dalaman di mana dapatmerangsang seluruh tubuh dan mampumemberi manfaat berguna kepadasistem saraf otak dan juga hormon-hormon. 7. 2. Penelitidan pengamat barat percayadengan memulai hari dengan senyumanbukan saja berupaya menceriakan hidupkita tetapi memberi banyak kebaikankepada kesehatan. Apabila kitatersenyum, badan turut tersenyum danmenganggap kita gembira. Kajianmenunjukkan senyuman memperlahankanaliran darah yang melalui sinuske otak. 8. 3. Apabila darah yang sudah sejuk inisampai ke hipotalamus (bahagian yangmengawal suhu badan dan emosi) iamenghasilkan kesan gembira. Selainitu, apabila kita tersenyum, kita hanyamenggunakan 17 otot muka berbanding43 ketika mengerutkan dahi. 9. 4. Senyuman bukan sekadar reaksigerak muka, tetapi turut mempunyaikaitan dengan penghasilanendorphin dalam otak yangmengurangi kesakitan fisik danemosi menjadikan seseorang itu rasalebih percaya dengan diri sendiri. 10. 5. Kajian menunjukkan seseorang yangketawa 100 kali dalam waktu 24 jammendapat manfaat kardiovaskular samaseperti bersenam 10 minit. Hal initerjadi kerana apabila kita ketawa,tekanan darah dan kadar denyut jantungmeningkat. Kemudian kedua-dua kadarini akan turun yaitu lebih rendahdaripada paras sebelum kita ketawa. 11. 6. kita juga perlu sedar bahawa anak-anaklebih banyak tertawa dari orang dewasa.anak-anak berumur antara empat hinggaenam tahun tertawa 400 kali seharidibandingkan hanya 15 kali sehari dikalangan orang dewasa. Justeru, tidakheran jika orang dewasa lebih mudahdiserang penyakit serta mengalamimasalah tekanan dan kemurungan. 12. 7. Kajian yang dibuat oleh sekelompokahli dari Universitas Pusat PengobatanCalifornia menjelaskan terdapat dua jenisstress yaitu stress yang baik dan stressyang tidak baik. Senyum dan ketawadikategorikan sebagai stress yang baik.Stress yang tidak baik akan memberitekanan kepada sistem ketahananbadan. 13. 8. Dalam kajian di atas, dua kelompok orangdewasa telah digunakan sebagai eksperimen.Kuelompok pertama dipertontonkan cerita-ceritalucu dan kelompok kedua diletakkan disebuah biliktanpa berbuat apa-apa.Sampel darah diambil 10minit sebelum dan sesudah kajian dibuat. Darikeputusan sampel darah tersebut, kumpulanpertama didapati peningkatan hormon semakinbaik seperti hormon endorphins dan hormonneurotransmitters dan penurunan tahap hormonstress cortisol dan adrenaline . 14. 9. Ketika kita ketawa, sel pembunuh tumordan virus semula jadi dalam badan akanbertambah selaras dengan pertambahanGamma-inteferon (protein melawanpenyakit), sel T (yang penting untuk sistempertahanan badan) dan sel B (yangmenghasilkan antibodi melawanpenyakit). 15. 10. Senyuman juga mampu merendahkantekanan darah, menambah kemasukanoksigen dalam darah dan ini secara tidaklangsung merangsang proses penyembuhan.Banyak kajian terbukti bahwa tekananemosi seperti kemurungan, kemarahanatau keresahan mempunyai kaitan dengan sakit jantung. 16. 11. Senyuman yang diakhiri dengan ketawamengaktifkan kimia badan dan secara tidaklangsung merendahkan risiko penyakitjantung, tekanan darah tinggi, stroke,atritis dan ulser. Pusat PerubatanUniversitas Maryland menjalankan kajianatas 300 responden dan mendapati 40 %orang yang mengidap penyakit jantungkurang ketawa berbanding orang yangsehat. 17. 12. Senyuman dan ketawa merupakan senam yangbaik karena menimbulkan diafragma, abdomen,sistem pernafasan, muka, kaki dan otot belakangbadan. Ketawa mengurut organ dalam abdomendan menguatkan otot abdomen, merangsangkedua-dua belah otak dan meningkatkankeupayaan untuk belajar. Ia melegakanketegangan otot dan tekanan psikologi;membuatkan otak lebih peka serta bersediamenerima maklumat baru. 18. 13. Ketawa juga dikatakan mampumemperbaiki fungsi usus,sekaligus meningkatkanpencernaan dan penyerapannutrisi dalam badan. Ada jugayang percaya ketawa bolehmembakar kalori seperti kitabersenam beberapa menit. 19. 14. Selain memberi pelbagai kebaikan kepadatubuh, dalam ajaran Islam sendiri mengatakansenyum itu satu sedekah. Senyum mampu menjadipenawar pada penyakit rohani yang kronik.Senyum tidak perlu modal, cuma sekelumit rasaikhlas yang bisa memaniskan senyuman itu.Senyuman yang dilemparkan mampu menyerikanhari insan lain. Mungkin juga mampu menyejukkanhati yang sedang marah atau mampu juga untukmemulai sesebuah ikatan. 20. 15. Pujangga menyebut :" SENYUM ITU KELOPAK. KETAWAITU BUNGA YANG SEMPURNAKEMBANGNYA". Jadi kawan sekalian,jangan lupa untuk senyum.... Semasabekerja, belajar, SENYUMlah, kerana iaakan menggembirakan dan menceriakanhidup kita.... 21. S yang kedua adalah salam.Ketika orang mengucapkan salam kepada kita dengankeikhlasan, rasanya suasana menjadi cair, tiba-tiba kitamerasa bersaudara. Kita dengan terburu-buru inginmenjawabnya, di situ ada nuansa tersendiri.Pertanyaannya, mengapa kita begitu enggan untuk lebihdulu mengucapkan salam? Padahal tidak ada resikoapapun. Kita tahu di zaman Rasulullah ada seorangsahabat yang pergi ke pasar, khusus untuk menebarkansalam. Negara kita mayoritas umat Islam, tetapimengapa kita untuk mendahului mengucapkan salambegitu enggan? Adakah yang salah dalam diri kita? 22. S ketiga adalah sapa.Mari kita teliti diri kita kalau kita disapa denganramah oleh orang lain rasanya suasana jadiakrab dan hangat. Tetapi kalau kita lihat diSekolah, meski satu sekolah satu kelas kita, tohnyaris kita jarang menyapanya, padahal sama-sama muslim, sama-sama shalat, satu kelas,bahkan berdampingan. Mengapa kita engganmenyapa? Mengapa harus ketus dan keras?Tidakkah kita bisa menyapa getaran kemuliaanyang hadir bersamaan dengan sapaan kita? 23. S keempat, sopanKita selalu terpana dengan orang yang sopan ketikaduduk, ketika lewat di depan orang tua. Kita punmenghormatinya. Pertanyaannya, apakah kita termasukorang yang sopan ketika duduk, berbicara, danberinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua? Seringkita tidak mengukur tingkat kesopanan kita, bahkan kitasering mengorbankannya hanya karena pegal kaki,dengan bersolonjor misalnya. Lalu, kita relakan orangyang di depan kita teremehkan. Patut kiranya kitabertanya pada diri kita, apakah kita orang yang memilikietika kesopanan atau tidak. 24. S kelima, santunKita pun berdecak kagum melihat orang yangmendahulukan kepentingan orang lain di angkutanumum, di jalanan, atau sedang dalam antrean, demikebaikan orang lain. Memang orang mengalahmemberikan haknya untuk kepentingan orang lain, untukkebaikan. Ini adalah sebuah pesan tersendiri.Pertanyaannya adalah, sampai sejauh mana kesantunanyang kita miliki? Sejauh mana hak kita telah dinikmatioleh orang lain dan untuk itu kita turut berbahagia?Sejauh mana kelapangdadaan diri kita, sifat pemaafataupun kesungguhan kita untuk membalas kebaikanorang yang kurang baik? 25. Saudara-saudaraku, Islam sudah banyak disampaikan olehaneka teori dan dalil. Begitu agung dan indah. Yang dibutuhkan sekarang adalah, mana pribadi-pribadi yang indah danagung itu? Yuk, kita jadikan diri kita sebagai buktikeindahan Islam, walau secara sederhana. Amboi, alangkahindahnya wajah yang jernih, ceria, senyum yang tulus danikhlas, membahagiakan siapapun. Betapa nyamannyasuasana saat salam hangat ditebar, saling mendoakan,menyapa dengan ramah, lembut, dan penuh perhatian.Alangkah agungnya pribadi kita, jika penampilan kita selalusopan dengan siapapun dan dalam kondisi bagaimana pun.Betapa nikmatnya dipandang, jika pribadi kita santun, maumendahulukan orang lain, rela mengalah dan memberikanhaknya, lapang dada,, pemaaf yang tulus, dan inginmembalas keburukan dengan kebaikan serta kemuliaan. 26. Saudaraku, Insya Allah. Andai diri kita sudahberjuang untuk berperilaku lima S ini, semogakita termasuk dalam golongan mujahidin danmujahidah yang akan mengobarkan kemuliaanIslam sebagaimana dicita-citakan RasulullahSAW, Innama buitsu liutammima makarimalakhlak, Sesungguhnya aku diutus ke bumi iniuntuk menyempurna kan kemuliaan akhlak.***