carta organisasi kelab bola sepak

Upload: humairaku

Post on 17-Jul-2015

785 views

Category:

Documents


35 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

CARTA ORGANISASI KELAB BOLA SEPAK SK PANGLIMA ADNAN TAHUN 2012

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

CARTA ORGANISASI KELAB BOLA SEPAK SK PANGLIMA ADNAN 2012

PENAUNGPN SANIAH BT ABDUL SAMAD ( GURU BESAR )

PENASIHATPN HJH NORAINI BT ABDULLAH ( GPK KOKURIKULUM )

GURU PEMBIMBINGEN AZUHAN B CHE OTHMAN KETUA ) EN ABDUL SAMAD B ISMAIL EN SUARDIHAZALI B ISMAIL EN NOR AZMI B MUTALIB

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

JAWATAN KUASA KELAB BOLA SEPAK SK PANGLIMA ADNAN TAHUN 2012

JAWATANKUASA KELAB BOLA SEPAKSEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

2012

PENGERUSI MUHD FAIZ HAKIMI B OTHMAN

( 6 INTEGRITI )

NAIB PENGERUSI MUZAKKIR AKMAL B MOHD AZHAR ( 6 DINAMIK ) BENDAHARI AHMAD RASYIDI B AHMAD IDRIS ( 4 INTEGRITI )

SETIAUSAHA MOHD AZIM B RAFIK ( 5 INTELEK )

AJK TAHUN 4

1. AKMAL SHAHMII B BADRUL HISHAM( 4 INTEGRITI ) 2. AFIF JAZIMIN B SHAMSUDIN ( 4 DINAMIK )

AJK TAHUN 5 1. MUHD AMID B SAFUL AZRI ( 5 PRODUKTIF )

AJK TAHUN 6 1. MOHD HAZIQ B HAMDAN ( 6 INTELEK ) 2. AL - ALI IMRAN B AL AZNI ( 6 INTEGRITI )

2. MOHD NOR HAKIM B NOR SAIDI ( 5 PRODUKTIF )

MINIT MESYUARAT KELAB BOLA SEPAK BIL 1 / 2012SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

Sekolah Kebangsan Panglima Adnan,Port Dickson ,Negeri Sembilan Tarikh : 18 Januari 2012 Hari Tempat Masa : rabu : 3 Produktif SK Panglima Adnan : 8.30 pagi

Kehadiran Guru guru Pembimbing 1. 2. 3. 4. En Azuhan b Che Othman En Abdul Samad b Ismail En Suardihazali b Ismail En Nor Azmi b Mutalib

:

Kehadiran Ahli ahli : Seramai 46 orang ahli seperti lampiran.

Agenda 1. Ucapan Guru Pembimbing ( En Azuhan Che Othman ) 1.1 1.2 1.3 Mengucapkan terima kasih di atas kehadiran ahli ahli Kelab Bola Sepak tahun 2012 . Memperkenalkan guru guru pembimbing tahun 2012 Membuat pemilihan ahlijawatankuasa Kelab Bola Sepak 2012

2. Pemilihan AJK Kelab Bola Sepak Tahun 2012 2.1 Pemilihan AJK 2.2.1 Pengerusi :Muhd Faiz Hakimi b Othman ( 6 Integriti ) 2.2.2 Naib Pengerusi : Muzakkir Akmal b Mohd Azhar ( 6 Dinamik ) 2.2.3 Setiausaha : Mohd Azim b Rafik ( 5 Integriti )

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

2.2.4 Bendahari : Ahmad Rasyidi b Ahmad Idris ( 4 Integriti ) 2.2.4 AJK : Tahun 4 Akmal Shahmi b Badrul Hisham ( 4 Integriti ) Afif Jazimin b Samsudin ( 4 Dinamik ) Tahun 5 Muhd Amin b Saful Azri ( 5 Produktif ) Mohd Nor Hakim b Nor Saidi ( 5 Produktif ) Tahun 6 Mohd Haziq b Amdan ( 6 Intelek ) Al Ali Imran b Al azni ( 6 Integriti ) 3.. Syarat syarat Keahlian Kelab Bola Sepak 2012 3.1 Murid murid lelaki tahun 4, 5 dan 6 3.2 Semua murid perlu menyertai setiap aktiviti yang dijalankan 3.2 Bertanggungjawap menjaga nama baik Kelab Bola Sepak 4. Peraturan Kelab Bola Sepak 4.1 Semua murid diwajibkan hadir untuk aktiviti ko kurikulum pada Hari dan masa yang telah ditetapkan. 4.2 4.3 4.4 4.5 Semua ahli kelab bola sepak misti memakai pakaian sukan dan Kasut sukan semasa mengikuti aktiviti ko kurikulum. setiap murid mesti membawa kad ko kurikulum semasa menghadiri aktiviti dan ditandatangani oleh guru bertugas. murid yang tidak dapat menghadiri aktiviti mesti memaklum kepada guru bertugas. murid yang tidak hadir misti member surat ketidakhadiran daripada ibubapa/penjaga.

5. Perancangan Kelab Bola Sepak Tahun 2012

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

5.1 Pengenalan kepada bola sepak : - Bilangan pemain - Kedudukan pemain - Masa permainan - Undang undang perrmainan - Padang permainan (Ukuran padang ) - Bola - Alatan pemain - Pengadil - Permulaan dan memulakan semula permainan 5.2 Latihan latihan asas permainan bola sepak - Hantaran leret - Hantaran jauh - Menggelecek - Menanduk - Menjaring

Mesyuarat ditangguh pada pukul 9.30 pagi Disediakan Oleh: ( Mohd Azim b Rafik ) Setiausaha, Kelab Bola Sepak, SKP

Disemak Oleh: ( Azuhan b Che Othman ) Guru Pembimbing Kelab Bola Sepak SKPA Kelab Bola sepak, SK Panglima Adnan,

Disahkan Oleh: .. ( Hjh Noraini bt Abdullah) Pen.Kanan Kokurikulum SKPA

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

71050 Si Rusa, Port Dickson, Negeri Sembilan Darul Khusus. Ruj Kami Tarikh Guru Besar, SK Panglima Adnan, 71050 Si Rusa, Port Dickson, Negeri Sembilan Darul Khusus. Tuan, PERMOHONAN MENUBUHKAN KELAB BOLA SEPAK SK PANGLIMA ADNAN Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya Azuhan b Che Othman berdasarkan peraturan ( 4 ) Warta Kerajaan 21 Mei 1998 P.U ( A ) 196 yang berikut dengan Seksyen 130 Akta Pendidikan 1966 dengan ini memohon untuk menubuhkan Kelab Bola Sepak SK Panglima Adnan bagi tahun 2012. 2. Bersama sama ini disertakan perkara perkara / dokumen dokumen berikut untuk perhatian dan tindakan pihak puan selanjutnya. 2.1 Draf Perlembagaan - 1 salinan 2.2 Draf Aktiviti Asas - 1 salinan 2.3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja - 1 salinan 3. Kerjasama dari pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan terima kasih. diucapkan : : 18 Januari 2012

Sekian untuk makluman, terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang benar, .. ( AZUHAN B CHE OTHMAN ) Guru Pembimbing Kelab Bola Sepak, Sekolah Kebangsaan Panglima Adnan Port Dickson. s.k. 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Fail Kelab Bola Sepak

Ruj Kami TarikhSEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

: : 20 Januari 2012

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

Kepada : MUHD FAIZ HAKIMI B OTHMAN ( 6 INTEGRITI ) SK Panglima Adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus Melalui dan Salinan; Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Panglima adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus. Saudara/Saudari, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA Berhubung dengan perkara di atas , dinyatakan bahawa saya dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh seksyen 130, Akta pendidikan 1996 seperti termaktub dalam peraturan ( 4 ) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. ( A ) 196, sauda/saudari telah dilantik sebagai Pengerusi , SK Panglima Adnan, Port Dickson brkuatkuasa 1 januari 2012 hingga 31 Disember 2012. 2. Sehubungan itu, bersama sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh saudara/audari. 3. Semoga dengan perlantikan sauda/saudari dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi. Sekian terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menjalankan tugas, . ( AZUHAN B CHE OTHMAN ) Guru Pembimbing, Kelab Bola Sepak Sekolah Kebangsaan Panglima Adnan 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KELAB

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

I . Pengerusi mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat; meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya; dan menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. ii. Naib Pengerusi membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi; mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi; dan menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. iii. Setiausaha mengurus hal-hal surat menyurat; mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatankegiatan; mencatat kehadiran ahli; menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan; dan menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. iv. Bendahari bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan kelab; melakukan dan menyimpan kira-kira kewangan dan bertanggungjawab atas kesahihannya; menyediakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya; melaporkan kedudukan kewangan kelab di dalam mesyuarat ahli Jawatankuasa; menyediakan Laporan Kewangan untuk diaudit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung; dan menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. v. Ahli Jawatankuasa membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan; mempengerusikan biro sekiranya dilantik; dan menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. .Dalam mengendalikan kelab sukan, guru penasihat perlulah menyelaras dan memantau perkembangan jawatankuasa semasa merancang dan menjalankan aktiviti yang telah ditetapkan. Guru penasihat perlulah 11nsane maklumat dan dorongan kepada jawatankuasa kelab agar aktiviti yang dirancang dapat berjalan dengan baik bagi memberikan keseronokan kepada ahliahli kelab. Bidang kerja yang diberikan merupakan cadangan pecahan bidang tugas jawatankuasa kelab sukan yang bakal dibentuk nanti.

SENARAI GURU PEMBIMBING

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

KELAB BOLA SEPAK 2012 SK PANGLIMA ADNAN,PORT DICKSON,NEGERI SEMBILAN

EN AZUHAN BIN CHE OTHMAN ( KETUA ) EN ABD SAMAD BIN ISMAIL EN SUARDIHAZALI BIN ISMAIL EN NOR AZMI BIN MUTALIB

PERLEMBAGAAN PERMAINAN BOLA SEPAK 2012SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

SK PANGLIMA ADNAN,PORT DICKSON,NEGERI SEMBILAN A. MAKLUMAT KELAB Nama Kelab Alamat : Kelab Bola Sepak : Sek. Keb. Panglima Adnan 71050 Si Rusa, Port Dickson Negeri Sembilan : 18 Januari 2012 : Guru Besar SKPA : GPK Ko Kurikulum : En Azuhan b che Othman En Abd Samad b Ismail En Suhardihazali b Ismil En Nor Azmi b Mutalib

Tarikh Ditubuhkan Penaung Penasihat Pembimbing

B. KEAHLIAN Terbuka kepada murid murid lelaki tahun 4, 5, dan 6 Syarat syarat Keahlian 1. 2. 3. 4. :

Murid murid lelaki tahun 4, 5, dan 6 Setiap ahli perlu menyertai semua aktiviti yang dijalankan Bertanggungjawab menjaga nama baik Kelab Bola Sepak Ahli yang gagal menghadiri 3 kali perjumpaan secara berturut turut akan dilucutkan keahliannya

C. OBJEKTIF KELAB 1. Meningkatkan penguasaan kemahiran asas bola sepak 2. Menanam dan memupuk minat murid cintakan permainan yang dapat menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 3. Menyemai dan menerapkan nilai nilai murni dalam diri murid terutama ketika bermain 4. Menggalakkan murid murid mengambil bahagian dalam apa jua pertandingan yang dianjurkan di peringkat sekolah,daerah dan negeri. D. MATLAMATDalam jangka masa yang panjang, dasar ini berhasrat untuk melahirkan modal 13nsane yang sihat dan cergas melalui penyertaan yang menyeluruh dalam kalangan murid melalui kegiatan sukan sepanjang tahun. Pelaksanaan dasar ini akan membantu bagi mengatasi masalah disiplin dan mengurangkan masalah 13nsane13 dalam kalangan murid. Membangunkan modal 13nsane melalui penyertaan yang menyeluruh dalam kalangan murid melalui kegiatan sukan sepanjang tahun serta

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA memupuk budaya bersukan dalam kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat dan cergas. E. PENTADBIRAN Segala urusan dan pentadbiran akan dijalankan oleh ahli jawatankuasa yang terdiri daripada: - Guru Pembimbing - Pengerusi - Naib Pengerusi - Setiausaha - Bendahari - AJK ( 6 orang ) F. MASA DAN TEMPAT LATIHAN / PERJUMPAAN Masa : 8.30 hingga 9.30 pagi Hari : Rabu Tempat perjumpaan : Padang SKPA / Kelas G. PERATURAN 1. Masa Semua murid diwajibkan hadir untuk aktiviti ko kurikulum pada hari dan masa yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.Murid murid yang dipilih untuk menyertai pasukan sekolah diwajibkan mengikuti masa latihan tambahan yang telah ditetapkan oleh jurulatih. 2. Pakaian Semasa mengikuti aktiviti, semua murid mesti memakai pakaian sukan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Murid murid tidak dibenarkan memakai selipar. 3. Kad Ko kurikulum Setiap murid mesti membawa kad ko kurikulum semasa menghadiri aktiviti dan ditandatangani oleh guru bertugas. 4. Kehadiran Murid yang tidak dapat menghadiri aktiviti mesti memaklumkan kepada guru bertugas. Murid yang tidak dapat hadir misti member surat ketidakhadiran daripada ibu bapa/ penjaga.

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

PIAGAM

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

PERANCANGAN TAHUNAN PERMAINAN BOLA SEPAK TAHUN 2012

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

SK PANGLIMA ADNAN Carta Gant : Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aktiviti Pemilihan AJK Pengenalan kepada bola sepak Undang undang permainan Latihan asas permainan bola sepak Latihan hantaran leret dan hantaran jauh Latihan menggelecek Latihan menanduk dan latihan menjaring Latihan permainan dalam kumpulan Permainan antara kumpulan Pertandingan MSSNS Latihan pasukan pelapis Perlawanan persahabatan J x x F X x x x x x x x M A M J J O S O

x x x x x x x X x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

X X X X X x x x x x x X X x x

x

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

Aktiviti aktiviti Permainan Bola Sepak tahun 2012 1. Pemilihan AJK 2. Perbincangan aktiviti sepanjang tahun 3. Pengenalan kepada bola sepak : - Bilangan pemain - Kedudukan pemain - Masa permainan - Undang undang perrmainan - Padang permainan (Ukuran padang ) - Bola - Alatan pemain - Pengadil - Permulaan dan memulakan semula permainan 4. Latihan latihan asas permainan bola sepak - Hantaran leret - Hantaran jauh - Menggelecek - Menanduk - Menjaring 5. Latihan permainan dalam kumpulan 6. Perlawanan antara kumpulan 7. Penerangan dan praktikal undang undang bola sepak

SENARAI NAMA MURID

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

KELAB BOLA SEPAK 2012 SK PANGLIMA ADNAN

TAHUN 4 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NAMA MURID MUHAMMAD NU`MAN HAIKAL B MOHD FADZLI AHMAD RASYIDI B AHMAD IDRIS MUHAMMAD AKMAL SYAHMI B BADRULHISHAM MUHAMAD NOR FARHAN B NOR RAZILAH ABD AZIZ B MOHD HALIMIE AZWAN B AZMAN MUHD SHAHRIL B SUDANATA PUTRA ADRY HAKIM B MOHD FUAD MUHAMMAD AZRUL AZWIE B RAZALI MUHAMMAD ZONI ISKANDAR B AZRONI AFIF JAZIMIN B SHAMSUDDIN MUHAMMAD ADAHA B JOHANA TAHUN 4 INTEGRITI 4 INYEGRITI 4 INTEGRITI 4 INTEGRITI 4 PRODUKTIF 4 PRODUKTIF 4 INTELEK 4 INTELEK 4 INTELEK 4 DINAMIK 4 DINAMIK 4 DINAMIK CATATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

SENARAI NAMA MURID KELAB BOLA SEPAK 2012 SK PANGLIMA ADNAN TAHUN 5 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 NAMA MURID HAFIZUDDIN RIFDI B RAHDZI MOHAMMAD IZZUL ASLAM B IBRAHIM WAN AHMAD ZIYAD B WAN MOHD HUJJATULLAH MOHD RAFIQ HAZIQ B SHAADAN MOHD AMIRUDDIN B NOR AZHAR MEGAT FARIS FADLULLAH B SHAHARUDDIN AHMAD NOR HAKIM B NOR SAIDI MOHD FAKHRUDDIN B MAZLIN MUHAMAD AMEEN B SAIFULAZRI MUHD HADI FADZLY B PAHRUDDIN MOHAMED ZULHILMI B ARMAIL MUHD FAHMI B AMMAR ABDUL MALIK MOHD AMAR B ABD AZIZ MUHAMMAD AMIRUL HAKIM B MOHD NASRUL HAKIM MUHAMMAD SYAHMI FAIZ B MUHD YUSRI MUHAMMAD ADLAN B MOHD FAIZUL AKMAL SHAKIRIN B KAMAL TAHUN 5 INTEGRITI 5 INTEGRITI 5 INTEGRITI 5 PRODUKTIF 5 PRODUKTIF 5 PRODUKTIF 5 PRODUKTIF 5 PRODUKTIF 5 PRODUKTIF 5 PRODUKTIF 5 PRODUKTIF 5 PRODUKTIF 5 PRODUKTIF 5 INTELEK 5 INTELEK 5 INTELEK 5 DINAMIK CATATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

SENARAI NAMA MURID KELAB BOLA SEPAK 2012 SK PANGLIMA ADNAN TAHUN 6 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAMA MURID MOHAMED AMAR B MOHAMED ROSLI MOHD AIMAN SAYAHIR B SUHAIMI MUHAMMAD IZUDDIN B MISRON AMAR AKIL B MOHD NORNASKHI MUHAMMAD HAZIQ B AMDAN MUHAMMAD HAIZAT B KHAIRUDIN MUHAMAD AZRUL B JAMILUDDIN MUHAMAD ALIF IKMAL B MOHD FIKRI MOHD TARMIZI B RAZALI MOHD ALIF NAJMI B MD AMSAN TAHUN 6 PRODUKTIF 6 PRODUKTIF 6 PRODUKTIF 6 PRODUKTIF 6 INTELEK 6 INTELEK 6 INTELEK 6 INTELEK 6 DINAMIK 6 DINAMIK CATATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

Ruj Kami Tarikh Kepada : MUZAKKIR AKMAL B MOHD AZHAR ( 6 DINAMIK ) SK Panglima Adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus Melalui dan Salinan; Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Panglima adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus. Saudara/Saudari, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA

: : 20 Januari 2012

Berhubung dengan perkara di atas , dinyatakan bahawa saya dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh seksyen 130, Akta pendidikan 1996 seperti termaktub dalam peraturan ( 4 ) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. ( A ) 196, sauda/saudari telah dilantik sebagai Naib Pengerusi, SK Panglima Adnan, Port Dickson brkuatkuasa 1 januari 2012 hingga 31 Disember 2012. 2. Sehubungan itu, bersama sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh saudara/audari. 3. Semoga dengan perlantikan sauda/saudari dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi. Sekian terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menjalankan tugas, . ( AZUHAN B CHE OTHMAN ) Guru Pembimbing, Kelab Bola Sepak Sekolah Kebangsaan Panglima Adnan 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

Ruj Kami Tarikh Kepada : MOHD AZIM B RAFIK ( 5 INTELEK ) SK Panglima Adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus Melalui dan Salinan; Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Panglima adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus. Saudara/Saudari, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA

: : 20 Januari 2012

Berhubung dengan perkara di atas , dinyatakan bahawa saya dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh seksyen 130, Akta pendidikan 1996 seperti termaktub dalam peraturan ( 4 ) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. ( A ) 196, sauda/saudari telah dilantik sebagai Setiausaha ., SK Panglima Adnan, Port Dickson brkuatkuasa 1 januari 2012 hingga 31 Disember 2012. 2. Sehubungan itu, bersama sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh saudara/audari. 3. Semoga dengan perlantikan sauda/saudari dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi. Sekian terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menjalankan tugas, . ( AZUHAN B CHE OTHMAN ) Guru Pembimbing, Kelab Bola Sepak Sekolah Kebangsaan Panglima Adnan 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

Ruj Kami Tarikh Kepada : AHMAD RASYIDI B AHMAD IDRIS ( 4 INTEGRITI ) SK Panglima Adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus Melalui dan Salinan; Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Panglima adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus. Saudara/Saudari, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA

: : 20 Januari 2012

Berhubung dengan perkara di atas , dinyatakan bahawa saya dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh seksyen 130, Akta pendidikan 1996 seperti termaktub dalam peraturan ( 4 ) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. ( A ) 196, sauda/saudari telah dilantik sebagai Bendahari , SK Panglima Adnan, Port Dickson brkuatkuasa 1 januari 2012 hingga 31 Disember 2012. 2. Sehubungan itu, bersama sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh saudara/audari. 3. Semoga dengan perlantikan sauda/saudari dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi. Sekian terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menjalankan tugas, . ( AZUHAN B CHE OTHMAN ) Guru Pembimbing, Kelab Bola Sepak Sekolah Kebangsaan Panglima Adnan 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

Ruj Kami Tarikh Kepada : SK Panglima Adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus Melalui dan Salinan; Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Panglima adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus. Saudara/Saudari, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA

: : 20 Januari 2012

Berhubung dengan perkara di atas , dinyatakan bahawa saya dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh seksyen 130, Akta pendidikan 1996 seperti termaktub dalam peraturan ( 4 ) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. ( A ) 196, sauda/saudari telah dilantik sebagai .., SK Panglima Adnan, Port Dickson brkuatkuasa 1 januari 2012 hingga 31 Disember 2012. 2. Sehubungan itu, bersama sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh saudara/audari. 3. Semoga dengan perlantikan sauda/saudari dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi. Sekian terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menjalankan tugas, . ( AZUHAN B CHE OTHMAN ) Guru Pembimbing, Kelab Bola Sepak Sekolah Kebangsaan Panglima Adnan 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

Ruj Kami Tarikh Kepada : SK Panglima Adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus Melalui dan Salinan; Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Panglima adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus. Saudara/Saudari, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA

: : 20 Januari 2012

Berhubung dengan perkara di atas , dinyatakan bahawa saya dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh seksyen 130, Akta pendidikan 1996 seperti termaktub dalam peraturan ( 4 ) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. ( A ) 196, sauda/saudari telah dilantik sebagai .., SK Panglima Adnan, Port Dickson brkuatkuasa 1 januari 2012 hingga 31 Disember 2012. 2. Sehubungan itu, bersama sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh saudara/audari. 3. Semoga dengan perlantikan sauda/saudari dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi. Sekian terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menjalankan tugas, . ( AZUHAN B CHE OTHMAN ) Guru Pembimbing, Kelab Bola Sepak Sekolah Kebangsaan Panglima Adnan 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

Ruj Kami Tarikh Kepada : SK Panglima Adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus Melalui dan Salinan; Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Panglima adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus. Saudara/Saudari, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA

: : 20 Januari 2012

Berhubung dengan perkara di atas , dinyatakan bahawa saya dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh seksyen 130, Akta pendidikan 1996 seperti termaktub dalam peraturan ( 4 ) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. ( A ) 196, sauda/saudari telah dilantik sebagai .., SK Panglima Adnan, Port Dickson brkuatkuasa 1 januari 2012 hingga 31 Disember 2012. 2. Sehubungan itu, bersama sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh saudara/audari. 3. Semoga dengan perlantikan sauda/saudari dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi. Sekian terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menjalankan tugas, . ( AZUHAN B CHE OTHMAN ) Guru Pembimbing, Kelab Bola Sepak Sekolah Kebangsaan Panglima Adnan 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

Ruj Kami Tarikh Kepada : SK Panglima Adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus Melalui dan Salinan; Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Panglima adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus. Saudara/Saudari, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA

: : 20 Januari 2012

Berhubung dengan perkara di atas , dinyatakan bahawa saya dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh seksyen 130, Akta pendidikan 1996 seperti termaktub dalam peraturan ( 4 ) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. ( A ) 196, sauda/saudari telah dilantik sebagai .., SK Panglima Adnan, Port Dickson brkuatkuasa 1 januari 2012 hingga 31 Disember 2012. 2. Sehubungan itu, bersama sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh saudara/audari. 3. Semoga dengan perlantikan sauda/saudari dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi. Sekian terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menjalankan tugas, . ( AZUHAN B CHE OTHMAN ) Guru Pembimbing, Kelab Bola Sepak Sekolah Kebangsaan Panglima Adnan 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

Ruj Kami Tarikh Kepada : SK Panglima Adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus Melalui dan Salinan; Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Panglima adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus. Saudara/Saudari, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA

: : 20 Januari 2012

Berhubung dengan perkara di atas , dinyatakan bahawa saya dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh seksyen 130, Akta pendidikan 1996 seperti termaktub dalam peraturan ( 4 ) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. ( A ) 196, sauda/saudari telah dilantik sebagai .., SK Panglima Adnan, Port Dickson brkuatkuasa 1 januari 2012 hingga 31 Disember 2012. 2. Sehubungan itu, bersama sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh saudara/audari. 3. Semoga dengan perlantikan sauda/saudari dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi. Sekian terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menjalankan tugas, . ( AZUHAN B CHE OTHMAN ) Guru Pembimbing, Kelab Bola Sepak Sekolah Kebangsaan Panglima Adnan 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

Ruj Kami Tarikh Kepada : SK Panglima Adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus Melalui dan Salinan; Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Panglima adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus. Saudara/Saudari, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA

: : 20 Januari 2012

Berhubung dengan perkara di atas , dinyatakan bahawa saya dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh seksyen 130, Akta pendidikan 1996 seperti termaktub dalam peraturan ( 4 ) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. ( A ) 196, sauda/saudari telah dilantik sebagai .., SK Panglima Adnan, Port Dickson brkuatkuasa 1 januari 2012 hingga 31 Disember 2012. 2. Sehubungan itu, bersama sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh saudara/audari. 3. Semoga dengan perlantikan sauda/saudari dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi. Sekian terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menjalankan tugas, . ( AZUHAN B CHE OTHMAN ) Guru Pembimbing, Kelab Bola Sepak Sekolah Kebangsaan Panglima Adnan 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

Ruj Kami Tarikh Kepada : SK Panglima Adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus Melalui dan Salinan; Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Panglima adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus. Saudara/Saudari, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA

: : 20 Januari 2012

Berhubung dengan perkara di atas , dinyatakan bahawa saya dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh seksyen 130, Akta pendidikan 1996 seperti termaktub dalam peraturan ( 4 ) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. ( A ) 196, sauda/saudari telah dilantik sebagai .., SK Panglima Adnan, Port Dickson brkuatkuasa 1 januari 2012 hingga 31 Disember 2012. 2. Sehubungan itu, bersama sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh saudara/audari. 3. Semoga dengan perlantikan sauda/saudari dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi. Sekian terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menjalankan tugas, . ( AZUHAN B CHE OTHMAN ) Guru Pembimbing, Kelab Bola Sepak Sekolah Kebangsaan Panglima Adnan 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

Ruj Kami Tarikh Kepada : SK Panglima Adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus Melalui dan Salinan; Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Panglima adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus. Saudara/Saudari, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA

: : 20 Januari 2012

Berhubung dengan perkara di atas , dinyatakan bahawa saya dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh seksyen 130, Akta pendidikan 1996 seperti termaktub dalam peraturan ( 4 ) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. ( A ) 196, sauda/saudari telah dilantik sebagai .., SK Panglima Adnan, Port Dickson brkuatkuasa 1 januari 2012 hingga 31 Disember 2012. 2. Sehubungan itu, bersama sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh saudara/audari. 3. Semoga dengan perlantikan sauda/saudari dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi. Sekian terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menjalankan tugas, . ( AZUHAN B CHE OTHMAN ) Guru Pembimbing, Kelab Bola Sepak Sekolah Kebangsaan Panglima Adnan 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN

KELAB BOLA SEPAK 2012 SKPA

Ruj Kami Tarikh Kepada : SK Panglima Adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus Melalui dan Salinan; Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Panglima adnan, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus. Saudara/Saudari, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA

: : 20 Januari 2012

Berhubung dengan perkara di atas , dinyatakan bahawa saya dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh seksyen 130, Akta pendidikan 1996 seperti termaktub dalam peraturan ( 4 ) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. ( A ) 196, sauda/saudari telah dilantik sebagai .., SK Panglima Adnan, Port Dickson brkuatkuasa 1 januari 2012 hingga 31 Disember 2012. 2. Sehubungan itu, bersama sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh saudara/audari. 3. Semoga dengan perlantikan sauda/saudari dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi. Sekian terima kasih BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menjalankan tugas, . ( AZUHAN B CHE OTHMAN ) Guru Pembimbing, Kelab Bola Sepak Sekolah Kebangsaan Panglima Adnan 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan Darul Khusus

SEKOLAH KEBANGSAAN PANGLIMA ADNAN