carta-carta penting tassawur spm

Click here to load reader

Post on 04-Aug-2015

683 views

Category:

Education

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. ALLAHMANUSIAALAMJabatan Pendidikan Islam dan Moral 2. MAHKAMAH DI MALAYSIASIVIL TENTERAJUVANASYARIAH Jabatan Pendidikan Islam dan Moral 3. SU QuranMBERHadisHUKUQiasMISLA IjmakM Jabatan Pendidikan Islam dan Moral 4. Jenis-jenis hadisHadis HasanHadis Sahih HadisDhaif Tiada illat Ada illat (kecacatan) Jabatan Pendidikan Islam dan Moral 5. Syumuliyyah AlamiyyahY Thabat WaqiiyyahXRabbaniyyahJabatan Pendidikan Islam dan Moral 6. Carta di bawah menunjukkan jenis kesalahan yang bolehdijatuhkan hukuman hudud Kesalahan HududZinaQazaf QCuri P Minum ArakRompakR Murtad SJabatan Pendidikan Islam dan Moral 7. Carta di bawah berkaitan dengan proses kejadianmanusia menurut al-QuranNutfah AlaqahXMudghah Insan Al-IzamYJabatan Pendidikan Islam dan Moral 8. Carta di bawah merupakan satu laluan yang perlu dilalui oleh setiapinsanAlamAlam Alam XRahim Dunia RuhAlamBarzakh @Y AkhiratkuburJabatan Pendidikan Islam dan Moral 9. Carta di bawah berkaitan dengan sifat rasulRasulSifat wajib QMustahilSifat Harus Sidiq Berdusta Sifat-sifat AmanahMenyembunyikanmanusiawi Tabligh Bodoh Fatonah KhianatJabatan Pendidikan Islam dan Moral 10. Carta di bawah berkaitan sifat-sifat mustahil bagi rasul Sifat mustahil Al-Kazib Kitman XBaladahKhianat YJabatan Pendidikan Islam dan Moral 11. Carta di bawah berkaitan sifat-sifat mustahil bagi rasul Ulul XAzmi Nabi IsaY Nuh as NabiIbrahim Nabi Nabi Musa MuhammadJabatan Pendidikan Islam dan Moral 12. Carta di bawah berkaitan dengan konsep kerasulanSeorang yang kebal atau tidak lut Maunaholeh senjata Bulan terbelah dua apabila Rasulullah Sihirs.a.w. menunjukkan jarinya Seorang yang kaya tetapi beransurIstidrajmenjadi sombongSeorang yang terlibat denganMukjizat kemalangan yang dahsyat, namun diaselamat Jabatan Pendidikan Islam dan Moral 13. Carta di bawah berkaitan jenis agama JENIS-JENIS AGAMA Agama X SamawiAgama Y Agama BudayaTuliskan agama X dan YNyatakan dua buah kitab yang diturunkan dalam agama XAl-Quran InjilBerikan dua contoh agama Y BudhaHindu Jabatan Pendidikan Islam dan Moral 14. Nyatakan bilangan sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allahs.w.t di P, Q dan R.KONSEP ASMA WA SIFATAsmaul HusnaSifat mustahil Sifat HarusSifat wajib99 nama Allah Q 20 1R 20P Jabatan Pendidikan Islam dan Moral 15. Lengkapkan carta di bawah dengan sebanyak bilangansurah dan juzauk dalam al-Quran Al-QuranBilanganBilangan Surah Juzuk 114 X 30 Y Jabatan Pendidikan Islam dan Moral 16. Susun semula peristiwa di atas mengikut urutan yang betul PENGALAMAN RASULULLAH SEWAKTU MENERIMA WAHYU PERTAMA25 2 Malaikat Jibril datang menemui baginda dengan amenyeru kalimah Iqra26 4 bSetelah sampai di rumah, Siti Khadijah menenangkanbaginda dan berjumpa dengan Waraqah bin Naufah27 3 cSetelah Malaikat Jibril menyeru sebanyak tiga kali,barulah baginda dapat menyebut dengan lancar28 1 dRasul menerima wahyu pertama semasa sedangberibadat dalam Gua Hira Jabatan Pendidikan Islam dan Moral 17. Lengkapkan carta di bawah dengan sejarah penurunanwahyu pertama SEJARAH PENURUNAN WAHYU Umur nabi Tempat bagindaTarikh menerima diturunkanketikawahyu menerima17wahyuRAMADHAN Surah yang HIRApertama40diterimaSURAH ALAQJabatan Pendidikan Islam dan Moral 18. Carta di bawah menunjukkan asnas yang layak menerimaagihan zakat SEBUTKAN golongan tersebut Penerima Zakat PMiskin Fakir MusaffirP R Muallaf QAmilJabatan Pendidikan Islam dan Moral 19. LANGKAH PERTAMAKEJAYAANADALAHPERCAYA KEPADA DIRISENDIRI