buku koleksi pt bm 2013

Download Buku Koleksi PT BM 2013

Post on 13-Aug-2015

80 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BUKU KOLEKSI ARTIKEL PENYELIDIKAN TINDAKAN SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN TAHUN 2010 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG (BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH) Tema Penyelidikan tindakan menjana kecemerlangan pendidikan pada 7 hingga 8 Oktober 2010 di Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang terbitan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG

Buku Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan Seminar Penyelidikan Tindakan Tahun 2010, IPG KBL (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang, Jalan College, 93200 Kuching, Sarawak. ISBN: 978-983-2827-01-6

Cetakan Pertama: 2010

Hak cipta terpelihara IPG KBL. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel dan isi kandungan Buku Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan Seminar Penyelidikan Tindakan Tahun 2010, IPG KBL (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa juga sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Penyunting Buku Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan Seminar Penyelidikan Tindakan Tahun 2010, Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah), Jalan College, 93200 Kuching, Sarawak. Pembaca diingatkan juga bahawa hasil penulisan pada Buku Koleksi ini adalah semata-mata pandangan para penyumbang dan tidak semestinya mencerminkan pandangan para penyunting Buku Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan Seminar Penyelidikan Tindakan Tahun 2010, IPG KBL (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah).

JAWATANKUASA PENERBITAN BUKU KOLEKSI ARTIKEL PENYELIDIKAN TINDAKAN SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN TAHUN 2010 IPG KAMPUS BATU LINTANG (BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH) Penaung En. Abdillah Bin Adam Pengarah Penasihat Pn. Hamsiah Binti Abdullah Masni Timbalan Pengarah Pengerusi Dr Siti Zohara Binti Yassin Ketua Jabatan Penyelidikan & Inovasi Profesionalisme Keguruan Ketua Penyunting dan Penyelaras Pn. Chuah Kim Hwa Panel PenyuntingEn. Kamel Bin Achong En. Razali Bin Hj. Yu Pn. Tay Meng Guat Cik Kirar Anak Sare En. Wong Shia Ho En. Abang Saifuddin Bin Abang Bohari Pn. Radna Wismawati Muhibah Binti Yahya Sawek En. Mahmud Bin Jusoh

Sidang PengarangAbd Kareem Firdaus Bin Abd Razak Adrian Stewart Ngau Ahmad Durani Bin Suip Anisah Binti Anuar @ Yong Hui Ming Assrudi Bin Musa Carmelya Loyanto Anak Bronie Caroline Anak Galin Cindy Lairie Anak Sojep Dyg Norliza Binti Awg Yem Dyg Nurmalisa Binti Abg Mohd. Selanie Freddy Xaviers Jamil Lina Ping Madang Marc Brady Anak Mamut Mary Charity Anak Jitiep Michael Anak Saten Morrission Jement Anak Jonathan Kibing Muhammad Azizi Bin Rahim Tungku Anak Lapik Velillie Entalai Anak Juan

KANDUNGANKandungan.............iv Rasional dan Objektif Seminar Penyelidikan Tindakan..........vii Jadual Seminar Penyelidikan Tindakan.....................................ix Senarai Pembentang dan Tajuk Artikel Penyelidikan Tindakan..x Dari Meja Ketua Penyunting dan Penyelaras..............xiv Bil. 1 Tajuk Kertas Kerja/ Nama Pembentang Pembelajaran Masteri untuk mengatasi masalah menulis huruf besar dan kecil murid Tahun Empat (Saudara Abd Kareem Firdaus Bin Abd Razak) Kesan rumus Pelaku+Perbuatan+Huraian dalam meningkatkan kemahiran membina ayat karangan Bahagian A UPSR Bahasa Melayu murid Tahun Empat (Saudara Adrian Stewart Ngau) Memperbaiki kekemasan tulisan murid Tahun Tiga melalui Kaedah Penulisan Berperingkat (Saudara Ahmad Durani Bin Suip) Membetulkan tulisan huruf k dan s kecil murid Tahun Tiga menggunakan Lembaran Kerja Garisan Berkembar Tiga dibantu oleh Carta Huruf dan Kaedah Ansur Maju (Saudari Anisah Binti Anuar @ Yong Hui Ming) Meningkatkan kemahiran mengarang berkaitan dengan nilai-nilai murni murid Tahun Empat melalui Kaedah Pelan Maklumat (Saudara Assrudi Bin Musa) Mengatasi kelemahan penggunaan huruf besar di hadapan ayat Bahasa Melayu murid Tahun Empat melalui Imej Visual (Saudari Carmelya Loyanto Anak Bronie) Muka surat 1

2

13

3

27

4

37

5

55

6

66

Bil. 7

Tajuk Kertas Kerja/ Nama Pembentang Kesan Jigsaw dalam pengajaran dan pembelajaran Kata Adjektif Bahasa Melayu murid Tahun Empat (Saudari Caroline Anak Galin) Mengurangkan masalah mencampuradukkan huruf besar dan kecil murid Tahun Tiga melalui Kaedah Cekap Menulis (Saudari Cindy Lairie Anak Sojep) Kesan Kaedah Ansur Maju dalam mengurangkan kekerapan kesalahan menulis huruf kecil k dan p murid Tahun Lima (Saudari Dyg Norliza Binti Awg Yem) Kesan Pendekatan Bimbingan Secara Individu dalam membantu murd Tahun Tiga membaiki tulisan dalam Bahasa Melayu (Saudari Dyg Nurmalisa Binti Abg Mohd. Selanie) Kesan penggunaan Peta Minda berunsurkan Kata Tanya dalam meningkatkan kemahiran mengolah isi karangan jenis keperihalan Bahasa Melayu Tahun Lima (Saudara Freddy Xaviers Jamil) Penggunaan Kertas Kotak Bergaris dalam membantu murid Tahun Dua menulis huruf J besar dan kecil dengan betul semasa menjawab soalan kefahaman Bahasa Melayu (Saudari Lina Ping Madang) Kesan Sistem Mata ke atas penggunaan Dialek Melayu Sarawak dalam aktiviti perbincangan murid-murid Tahun Tiga dalam mata pelajaran Bahasa Melayu (Saudara Marc Brady Anak Mamut) Kesan kata tanya di mana dalam membantu murid Tahun Empat menulis kata sendi nama di dalam ayat Bahasa Melayu (Saudari Mary Charity Anak Jitiep) Kesan Bimbingan Secara Individu terhadap masalah penggunaan huruf besar dan kecil dalam Bahasa Melayu murid Tahun Empat (Saudara Micheal Anak Saten)

Muka surat 85

8

96

9

110

10

126

11

140

12

157

13

172

14

184

15

199

Bil. 16

Tajuk Kertas Kerja/ Nama Pembentang Kesan Peta Minda dalam meningkatkan kemahiran mengenal pasti isi utama dan isi huraian karangan Bahasa Melayu murid Tahun Lima (Saudara Morrission Jement Anak Jonathan Kibing) Kesan Bimbingan Individu dalam mengurangkan kesilapan menulis huruf besar di tengah perkataan Bahasa Melayu murid Tahun Lima (Saudara Muhammad Azizi Bin Rahim) Kefasihan dalam membaca dan menulis murid Tahun Empat melalui Kaedah Latih Tubi dan OralAural semasa membatang suku kata (Saudara Tungku Anak Lapik) Teknik Garis Tiga dalam mengatasi masalah menulis huruf besar ayat Bahasa Melayu murid Tahun Tiga (Saudara Velillie Entalai Anak Juan)

Muka surat 211

17

224

18

238

19

250

Senarai Jawatankuasa Pengelola dan Kerja (Pelajar) ..260

RASIONAL DAN OBJEKTIF SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN TAHUN 2010 IPG KAMPUS BATU LINTANG 1.0 PENGENALAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) (dengan kepujian) mengkehendaki penyelidikan tindakan dilaksanakan oleh para pelajar yang menyertai program latihan praperkhidmatan kurikulum mata pelajaran teras major pada Semester 7 dan 8 di semua IPG di Malaysia. Pada tahun 2010, tiga (3) kumpulan pelajar PISMP di IPG KBL yang sudah melaksanakan penyelidikan tindakan mereka dikehendaki berkongsi dapatan kajian mereka. Justeru, Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan dengan kerjasama rakanrakan dari Jab. Pengajian Melayu, Jab. Bahasa (Unit Bahasa Cina) dan Jab. Matematik bergabung tenaga bersama para pelajar PISMP ambilan Januari 2007 menganjur seminar ini. Selain perkongsian dapatan kajian pelajar berkenaan, seminar ini juga berperanan sebagai landasan yang memberi pendedahan aspek pengendalian dan pengurusan seminar dalam kalangan pelajar PISMP bukan sahaja dari segi teori tetapi melalui amali. 2.0 RASIONAL Penyelidikan tindakan merupakan salah satu cara mewujudkan amalan refleksi secara sistematik yang berasaskan data terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar selaku bakal pendidik membuat inovasi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Amalan yang berterusan ini mampu mencapai salah satu daripada hala tuju IPG iaitu cemerlang dalam pengajaran dan pembelajaran. Apabila proses membuat refleksi secara kitaran dan lingkaran dikongsi bersama dalam majlis ilmu seperti seminar, para pelajar selaku bakal pendidik dapat membuat penambahbaikan amalan di bilik darjah. Peningkatan profesionalisme keguruan perlu dilihat sebagai sesuatu yang mempunyai kesinambungan dan perlu bermula daripada bakal guru iaitu para pelajar kita. Justeru, seminar ini diadakan sebagai satu landasan yang memberi peluang serta

pengalaman kepada pelajar dalam mengurus dan mengendali seminar. Selain memenuhi kehendak pro forma, seminar ini perlu dilihat sebagai nilai tambah kepada aktiviti kurikulum pelajar di IPG KBL. Pengalaman ini diharap dapat meningkatkan keyakinan diri serta memberi dorongan dan inisiatif kepada pelajar untuk berjinak-jinak dengan budaya penyelidikan. Pengalaman ini juga boleh dijadikan panduan kepada pelajar dalam mengurus dan mengendali seminar penyelidikan apabila ditempatkan di sekolah kelak. 3.0 OBJEKTIF Secara amnya, seminar penyelidikan ini berhasrat menyediakan landasan untuk: (i) melatih pelajar mengurus dan melaksanakan seminar penyelidikan; (ii) melatih pelajar berkongsi dan menyebarkan dapatan kajian mereka; (iii) memberi pengalaman kepada pelajar membentang dan mendapat maklum balas untuk penambahbaikan kajian dalam seminar; dan (iv) memenuhi kehendak pro forma kursus teras major PISMP Semester 8.

viii

JADUAL SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN TAHUN 2010Tema: Penyelidikan Tindakan Menjana Kecemerlangan Pendidikan

Tarikh: 7 Oktober 2010 (Khamis)Masa 0730-0800 0800-0830 0830-0900 0900-0930 0930-1000 1000-1030 1030-1100 1100-1130 1130-1200 1200-1230 1230-1400 1400-1430 1430-1500 1500-1530 1530-1600 1600-1630 Bermula 1630 Aktiviti Pendaftaran Majlis Perasmian Pembukaan Ucap Utama Sesi 1 (Selari) Sesi 2 (Selari) Kudapan Pagi Sesi 3 (Selari) Sesi 4 (Selari) Sesi 5 (Selari) Sesi 6 (Selari) Rehat Sesi 7 (Sel