bidang tv_buku 1 - rekod + laporan keberkesanan + penilaian dan maklumbalas program 2013.pdf

Download BIDANG TV_BUKU 1 - rekod + laporan keberkesanan + penilaian dan maklumbalas program 2013.pdf

Post on 25-Dec-2015

31 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • P

  a

  g

  e

  1

  LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

  Nama Program Ujian Topikal Tempoh Laksana:

  Minggu 2 hingga 23 (10/1 28/6)

  Objektif Memberi latihan secara bertopik kepada murid untuk menilai pencapaian setelah selesai tajuk pembelajaran. Membantu murid menjawab soalan berbentuk soalan sebenar.

  Pemantauan

  Pemantauan dilaksanakan oleh PK Kurikulum dan GKMP Teknik & Vokasional. Latihan murid telah disemak dan pembetulan telah dibuat.

  Kekangan

  Sebelum : Murid kurang persediaan membaca nota. Semasa : Ada sebilangan murid yang tidak hadir kerana terlibat dengan kokurikulum atau tidak hadir kerana sebab-sebab lain. Selepas : Masih ada murid tidak membuat pembetulan.

  Penilaian

  Didapati : Ramai murid tidak bersedia kerana terlibat dengan aktiviti kokurikulum yang lain. Selain itu, selepas ujian dilaksanakan terdapat beberapa murid yang masih tidak membuat pembetulan.

  Penambah-baikan

  Beberapa langkah telah dilakukan : Setiap murid yang mendapat markah rendah (bawah 50%) perlu dilaksanakan pemulihan. Murid diberikan latihan semula supaya dapat memperbaiki prestasi dalam topik tersebut. Markah telah dicatatkan untuk rekod pencapaian.

  Tandatangan Penilai : Nama Penilai : EN MOHD HATA BIN SALLEH Tarikh :

 • P

  a

  g

  e

  2

  LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

  Nama Program Modul pembelajaran KHB Tempoh Laksana:

  Minggu 1 23 (4/1 28/6)

  Objektif Memudahkan murid membuat nota dalam bentuk lembaran grafik dan modul dilengkapkan dengan ujian formatif.

  Pemantauan

  Pemantauan dilaksanakan oleh PK Kurikulum dan GKMP Teknik & Vokasional. - Modul telah dilengkapkan oleh murid dan disemak oleh guru setiap kali selesai tajuk pembelajaran. Modul ini telah

  disemak.

  Kekangan

  Sebelum : Murid tidak membawa buku teks semasa proses pembelajaran. Semasa : Ada sebilangan murid yang tidak hadir semasa proses pembelajaran kerana terlibat dengan aktiviti kokurikulum atau tidak hadir kerana sebab lain. Selepas : Murid tidak dapat melengkapkan modul dalam masa yang ditetapkan.

  Penilaian

  Didapati :

  1. Modul pembelajaran ini mempercepatkan proses membuat nota di samping mengelakkan murid tertinggal isi penting dalam penyediaan bahan pembelajaran.

  2. Tetapi, terdapat beberapa murid yang masih tidak melengkapkan nota kerana kurang disiplin diri. 3. Terdapat juga sebilangan murid yang kerap meninggalkan modul ini di rumah semasa pembelajaran.

  Penambah-baikan

  Beberapa langkah telah dilakukan :

  1. Setiap murid yang lewat menghantar modul pembelajaran akan dikenakan notis amaran dan ditulis dalam modul pembelajaran tersebut.

  2. Murid juga dikehendaki membuat pembetulan bagi setiap kesalahan. Ini bertujuan supaya murid sedar, setiap muka surat dalam modul tersebut adalah sangat penting.

  3. Bagi murid yang lemah, modul akan disimpan oleh guru dan diserahkan semasa ulangkaji.

  Tandatangan Penilai : Nama Penilai : EN MOHD HATA BIN SALLEH Tarikh :

 • P

  a

  g

  e

  3

  LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

  Nama Program Latihan Santai Minda Tempoh Laksana:

  Minggu 1 hingga 23 (4/1 28/6)

  Objektif Menyediakan kerja rumah bagi setiap tajuk pembelajaran yang mudah.

  Pemantauan

  Pemantauan dilaksanakan oleh PK Kurikulum dan GKMP Teknik & Vokasional. Latihan telah dilengkapkan oleh murid dan disemak oleh guru setiap kali selesai tajuk pembelajaran. Modul ini telah disemak.

  Kekangan

  Sebelum : Murid kurang mengulangkaji. Semasa : Murid tidak menyiapkan latihan kerana kurang disiplin diri. Selepas : Murid tidak membuat pembetulan.

  Penilaian

  Didapati :

  1. Latihan ini dapat disiapkan dengan baik oleh murid, dan ia juga mudah untuk semakan bersama guru. 2. Tetapi, terdapat beberapa murid yang masih tidak melengkapkan latihan kerana kurang disiplin diri.

  Penambah-baikan

  Beberapa langkah telah dilakukan :

  1. Setiap murid yang lewat atau tidak menyiapkan latihan akan dikenakan notis amaran dan ditulis dalam modul pembelajaran tersebut. Ini bertujuan supaya murid sedar, kepelbagaian latihan dapat menghilangkan kebosanan membuat latihan.

  2. Pembetulan dibuat bagi setiap kesalahan.

  Tandatangan Penilai : Nama Penilai : EN MOHD HATA BIN SALLEH Tarikh :

 • P

  a

  g

  e

  4

  LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

  Nama Program Penggunaan Blog Pendidikan untuk Latihan Interaktif Tempoh Laksana:

  Minggu 1 hingga 23 (4/1 28/6)

  Objektif

  Mempelbagaikan latihan kepada murid di rumah dengan menggalakkan murid membuat latihan interaktif dalam blog

  pendidikan dan VLE-Frog. http://norlizajais.blogspot.com

  Menggalakkan murid mengakses sendiri modul pembelajaran.

  Pemantauan

  Pemantauan dilaksanakan oleh PK Kurikulum dan GKMP Teknik & Vokasional. - Selain di rumah, murid lemah akan menjalani latihan ini bersama guru dalam waktu pembelajaran (pemulihan)

  Kekangan

  Sebelum : Sebilangan besar murid tidak mempunyai kemudahan internet di rumah. Semasa : Hanya sebilangan kecil murid dapat menjalani aktiviti ini semasa proses pembelajaran kerana tiada kemudahan Selepas : Murid menggunakan perhidmatan Cyber caf untuk pembelajaran tetapi tidak dapat dikesan keberkesanannya.

  Penilaian

  Didapati :

  1. Latihan interaktif ini sangat menarik untuk dilaksanakan kepada murid yang lemah dalam makmal komputer. 2. Markah dicatat untuk rekod peningkatan prestasi setiap kali latihan diadakan. 3. Jika di dalam kelas, latihan hanya dapat dilaksanakan kepada 2 orang murid dalam satu masa menggunakan satu buah

  laptop.

  Penambah-baikan

  Beberapa langkah telah dilakukan :

  1. Setiap murid yang baik dan cemerlang digalakkan untuk membuat latih tubi latihan interaktf ini di rumah. 2. Murid yang lemah sahaja akan diberi peluang untuk membuat pemulihan menggunakan kaedah ini.

  Tandatangan Penilai : Nama Penilai : EN MOHD HATA BIN SALLEH Tarikh :

 • P

  a

  g

  e

  5

  Rekod Keberkesanan Program 2013 Bidang/Unit*:KURIKULUMKEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

  Tandatangan GPK : Nama GPK : Tarikh :

  Bil Program Tempoh

  Pelaksanaan Tarikh

  Pemantauan Penilaian

  Keberkesanan Program Cadangan

  Penambahbaikan Catatan

  1 Ujian Topikal Jan Okt 2013

  Minggu 2-16 oleh GKMP TV

  dan PK Kurikulum

  KHB-KT : Objektif 2013 : - % lulus / A : 100% / 71% - GP : 1.38 Pencapaian 2013 : - % lulus / A : - GP :

  KHB-ERT : Objektif 2013 : - % lulus / A : 100% / 61% - GP : 1.58 Pencapaian 2013 : - % lulus / A : - GP :

  KHB-PN : Objektif 2013 : - % lulus / A : 100% / 57% - GP : 1.55 Pencapaian 2013 : - % lulus / A : - GP : KHB PK : Objektif 2013 : - % lulus / A : 100% / 74% - GP : 1.33 Pencapaian 2013 : - % lulus / A : - GP :

  Ujian topikal yang diberi dalam aras yang rendah untuk meningkatkan

  motivasi murid. Boleh dilaksana pada 2014 dan digabungkan

  kerana pbs 2

  Latih tubi

  Ogos September

  2013

  Minggu 30-35 oleh GKMP TV

  dan PK Kurikulum

  Tiada

  3 Modul Pembelajaran

  Januari Ogos 2013

  Minggu 2-16 oleh GKMP TV

  dan PK Kurikulum

  Ditambah dengan evidens untuk PBS

  Boleh dilaksana pada 2014 dan digabungkan

  kerana pbs 4

  Latihan Santai Minda

  Januari Ogos 2013

  Minggu 2-16 oleh GKMP TV

  dan PK Kurikulum

  Tiada

  5 Latihan Interaktif dalam blog pendidikan

  Ogos September

  2013

  Minggu 30-35 oleh GKMP TV

  dan PK Kurikulum

  Murid digalakkan menggunakan VLE-Frog

  Boleh dilaksana pada 2014

  6 Teknik menjawab soalan

  Tidak dilaksanakan

  -

  - Tidak perlu diteruskan

  kerana tiada peperiksaan.

 • P

  a

  g

  e

  6

  Penilaian & Maklum Balas Prestasi pelaksanaan Strategi 2011-2013 Bidang/Unit*: KURIKULUM - KHB

  ULASAN

  % LULUS BAGI SEMUA PILIHAN TELAH TERCAPAI. BAGI KHB-KT % CEMERLANG DAN GPS TELAH TERCAPAI. BAGI KHB-ERT,

  KHB-PN DAN KHB-PK, % CEMERLANG DAN TARGET GPS MASIH BELUM TERCAPAI.

  LAPORAN DISEDIAKAN OLEH: ENCIK MOHD HATA BIN SALLEH

  MATLAMAT/OBJEKTIF KEY PERFOMANCE INDICATORS (KPI)

  SASARAN PRESTASI INISIATIF/TINDAKAN

  PRESTASI SEBENAR TOV 11 12 13 11 12 13 Catatan

  Memastikan

  peningkatan A dalam

  keputusan KHB-KT ,

  KHB-ERT, KHB-PN &

  KHB-PK, PMR untuk

  merapatkan jurang

  pendidikan dan

  melonjakkan

  kecemerlangan institusi

  pendidikan.

  % LULUS KHB-KT KHB-ERT KHB-PN KHB-PK

  100% 100% 100% 100%

  100% 100% 100% 100%

  100% 100% 100% 100%

  100% 100% 100% 100%

  ST1: Meningkatkan

  prestasi guru melalui

  pemantapan

  profesionalisme

  keguruan.

  ST2: Memperkasakan

  pelaksanaan program

  peningkatan prestasi

  akademik untuk PMR.

  ST3: Meningkatkan

  prestasi sekolah

  melalui pengurusan

  panitia yang efisien.

  100% 100% 100% 100%

  100% 97.5% 100% 100%

  % CEMERLANG KHB-KT KHB-ERT KHB-PN KHB-PK

  68%