pengenalan kepada pengurusan rekod & polisi pengurusan rekod

Upload: pusat-latihan-aadk

Post on 07-Aug-2018

383 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  1/67

  Arkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  2/67

  Arkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  3/67

   

  1. APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN REKOD?

  2. BAGAIMANA MENGURUS REKOD?

  3. PRINSIP PENGURUSAN REKOD

  4. KEPENTINGAN DAN KEPERLUAN PENGURUSANREKOD

  5. FAEDAH YANG BOLEH DIDAPATI DARIPADAPROGRAM PENGURUSAN REKOD

  6. PIAWAIAN DALAM PENGURUSAN

  7. RUMUSAN

  3

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  4/67

  Pada akhir sesi peserta akan dapat:

  1. Mengenal pasti definisi rekod dan

  pengurusan rekod2. Menyenaraikan jenis & ciri-ciri rekod

  3. Mengenal pasti prinsip dan konseppengurusan rekod

  4. Mengenal pasti kepentingan dan keperluanpengurusan rekod yang efisien

  5. Mengenalpasti piawaian pengurusan rekod

  4

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  5/67

    Bahan dalam bentuk bertulis atau bentuk lain

  yang menyatakan fakta atau peristiwa atauselainnya merakamkan maklumat dan

  termasuklah kertas, dokumen, daftar bahan

  bercetak, buku, ……..

   Akta Arkib Negara 2003

  5

   APA ITU REKOD?

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  6/67

   DEFINISI MAKLUMAT:

    SEBARANG FAKTA/ KETERANGAN/KENYATAAN/DATA

   YANG TELAH DIPROSES/DIUBAH KE DALAM BENTUK

   YANG BERMAKNA DAN BERGUNA UNTUK MANUSIA 

    PENGETAHUAN YG DISALURKAN

  DISALURKAN MELALUI CARA:

  i. ISYARATii. LISANiii. BERTULIS/BERCETAK

  iv. RAKAMANv. Aktiviti:

  -PANDANG

  -DENGAR-RASA

  Arkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  7/67

    DEFINISI DOKUMEN

  MEDIUM DI MANA SESUATU MAKLUMAT

  DICATATKAN

  MELALUI PELBAGAI CARA:

  KERTASFOTO/FILEM/MIKROFILEMPITA/RAKAMANDLL

  Arkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  8/67

  DEFINISI REKOD

  SEBARANG CATATAN YANG MENGANDUNGI

  MAKLUMAT

  ATAUSEKUMPULAN DOKUMEN YANG

  I. ADA KAITAN ANTARA SATU SAMALAIN

  II. DIWUJUDKAN DALAM SESUATUURUSAN III .WUJUD DALAM APA JUA BENTUK

  Arkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  9/67

   

  Bahan dalam bentuk bertulis atau bentuklain yang menyatakan fakta atauperistiwa atau selainnya merakamkan

  maklumat termasuklah kertas, dokumen,daftar, bahan bercetak, buku, peta,pelan, lukisan, gambar foto, mikrofilem,filem sinematograf, rakaman bunyi,rekod yang dihasilkan secara elektroniktanpa mengira bentuk atau ciri-cirifizikal dan apa-apa salinannya

  Arkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  10/67

    Rekod yang diterima secara rasmi atau yangdikeluarkan oleh mana-mana pejabat awambagi perjalanan hal-ehwalnya atau olehmana-mana perkhidmat awam atau pekerja

  pejabat awam dalam perjalanan tugasrasminya dan termasuk rekod mana-manaperusahaan Kerajaan dan juga termasuksegala rekod yang, pada permulaan kuatkuasa Akta ini, adalah dalam jagaan atau dibawah kawalan Arkib Negara Malaysia yangditubuhkan di bawah Akta Arkib Negara1966

  Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629)

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  11/67

  • Dokumen• Daftar• Bahan bercetak• Buku•

  Peta• Pelan• Lukisan• Gambar foto

  11

  JENIS-JENIS REKOD 

  • Mikrofilem• Filem

  • Sinematograf

  • Rakaman bunyi

  • Rekod yang dihasilkan secaraelektronik tanpa mengirabentuk atau ciri-ciri fizikal

  dan apa-apa salinan

   Akta Arkib Negara 2003

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  12/67

  DEFINISI ARKIB:

  Rekod yang dipeliharabagi nilai kebangsaanatau sejarahnya yang

  kekal dan lama bertahanatau kedua-duanya

  Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629)

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  13/67

  • Unik  – Sahih / Tulin

  • Mengandungi maklumat

  • Bertambah (fail & dokumen bertambah)

  • Mempunyai nilai• Dua kategori utama Urusan Am (Housekeeping )

  Urusan Fungsian (Functional  

  • Kitaran Hayat Rekod  – 3 Peringkat

  13

  CIRI-CIRI REKOD

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  14/67

  14

  1. Pewujudan

  Penerimaan rekod

  dari agensi luar

  2. Agihan

  Pengguna dalaman

  Pengguan luaran.

  3. Penggunaan &

  Penyenggaraan

  Untuk keputusan.

  Untuk rujukan.

  Untuk perundangan.

  5. Pelupusan

  Pemindahan,

  musnah atau simpan

  di jabatan.

  4. Penyelenggaran

  Simpan / kesan

  Pelihara

  1.Pewujudan

  2.Penggunaan &Penyenggaraan

  3.Pelupusan

  KITARAN HAYAT REKOD

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  15/67

  MELIPUTI REKOD-REKOD MENGENAI AKTIVITI

  PENTADBIRAN:

    PENGURUSAN PENTADBIRAN

    PENGURUSAN TANAH, BANGUNAN DANINFRASTRUKTUR

    PENGURUSAN ASET

    PENGURUSAN KEWANGAN

    PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 

  Arkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  16/67

  MELIPUTI REKOD-REKOD MENGENAI FUNGSI

  ASASNYA:

  TANAH DI PEJABAT TANAH/DAERAH

   SURAT BERANAK DI JPN

   PASPORT DI JABATAN IMIGRESEN

   NIKAH/CERAI DI JAB. AGAMA ISLAM

   CUKAI PENDAPATAN DI LHDN

  Arkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  17/67

   Rekod adalah penting:

  • Akauntabiliti - Kebertanggungjawaban• Integriti - Keikhlasan/kejujuran/

  ketulusan/amanah• Bahan bukti• Bahan strategik• Memori institusi

  17

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  18/67

  NILAI PENTADBIRAN

  NILAI PERUNDANGAN

  NILAI KEWANGAN

  NILAI SEJARAH

  NILAI KEBUDAYAAN

  NILAI PENYELIDIKAN

  Arkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  19/67

   Menyokong jentera pentadbiran kerajaan

  Membantu melicinkan penyampaian perkhidmatan

  Merekodkan segala tanggungjawab dan hak-hak

  berkerajaanMenyediakan dokumentari perundangan

  Bahan bukti ke atas segala tindakan yang telahdilaksanakan oleh kerajaan

  Menyediakan bahan penyelidikan masa hadapan

  19

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  20/67

   

  MEMERLUKAN RUANG DAN MENGGUNAKAN WANG

  MENGHALANG KECEKAPAN

  MENJEMUKAN/KOTOR

  BERBAGAI JENIS

  JUMLAH YANG BESAR DIPERLUKAN

  MUSUH-MUSUH

  Arkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  21/67

  • Kawalan secara efisyen dan sistematik keatas pewujudan, penerimaan, penyelenggaraan,penggunaan, dan pelupusan rekod.

  • Kawalan ini termasuk memelihara bukti danmaklumat dalam bentuk rekod mengenai aktivitidan transaksi sesebuah organisasi

  21

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  22/67

  UNTUK MENGAWAL PENGWUJUDAN DAN

  PERKEMBANGAN REKOD

  UNTUK MENGURANG KOS OPERASI

  UNTUK MEMPERBAIKI KEBERKESANAN DAN

  PRODUKTIVITI

  UNTUK MENERAPKAN TEKNOLOGI

  PENGURUSAN REKOD BARU

  UNTUK MEMPASTIKAN KEPATUHAN

  UNDANG-UNDANG

  Arkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  23/67

  Arkib Negara Malaysia

  UNTUK MENGURANGKAN RISIKOPERUNDANGAN

  UNTUK MENGAWALSELIAMAKLUMAT-MAKLUMAT PENTING

  UNTUK MENYOKONG KEPUTUSANPENGURUSAN YANG BAIK

  UNTUK MEMELIHARA MAKLUMAT

  NEGARA DAN INSTITUSI UNTUK MENGUKUR TAHAP

  PROFESIONALISMA

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  24/67

  Tenaga pekerja

  Kepakaran

  Kewangan / Peralatan

  Ruang penyimpanan rekod

  Masa

   Akta, Polisi dan Peraturan (ANM)

  24

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  25/67

  PENGKAJIAN DAN PENENTUAN JENIS-JENISREKOD YANG PERLU DIWUJUDKAN OLEH

  SESEBUAH AGENSI

  MENGAWAL PERTUMBUHAN REKOD DAN

  MEMASTIKAN IANYA DISALURKAN DENGAN

  BETUL SUPAYA KEUTUHAN REKOD ITU

  TERPELIHARA DAN KAITAN ANTARA SATU

  KUMPULAN REKOD DENGAN YANG LAINTIDAK TERHALANG

  Arkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  26/67

  PEMBENTUKAN DAN PENGAWALAN SISTEMPENGGUNAAN REKOD DAN MAKLUMAT

  DI SESEBUAH AGENSI

  MENJAMIN SUPAYA REKOD YANG BERTARAF AKTIF

  DAN SEPARA AKTIF DAPAT DI SELENGGARA,DIPELIHARA DAN DIGUNAKAN DENGAN CEKAP DAN

  SEMPURNA OLEH SEMUA PIHAK YANG

  MEMERLUKANNYA

  Arkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  27/67

    MENGKELAS

    MEINGINDEKS

    MENGEDAR

    MENYIMPAN

    MENGESAN

  Arkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  28/67

  MENGKAJI DAN MENGENALPASTI REKOD-REKOD UNTUK SIMPANAN SEMENTARA,

  KEKAL ATAU PEMUSNAHAN

  MEMASTIKAN SESEBUAH ORGANISASI TIDAK

  DIBEBANKAN DENGAN JUMLAH REKOD ATAUMEDIUM MAKLUMAT YANG TERLALU BANYAK

  SEHINGGA BOLEH MENYEBABKAN KEGENDALAAN

  DALAM PROSES PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN

  HARIAN

  Arkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  29/67

  KHIDMAT NASIHAT

  PENILAIAN REKOD

  SENARAI PEMINDAHAN REKOD

  INVENTORI REKOD

   JADUAL PELUPUSAN REKOD

  PEMINDAHAN KE ANM

  PEMUSNAHAN REKOD

  Arkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  30/67

  PERUBAHAN TEKNOLOGI

  PIAWAIAN/STANDARD: PELBAGAI FORMAT

  MIGRASI: KOS TINGGI

  AUTENTISITI & KETAHANAN

  KESELAMATAN: FIZIKAL DAN MORAL

  KEHILANGAN DATA 

  Arkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  31/67

  MEWUJUD DAN MENJAGA REKOD-REKOD

  REKOD DISIMPAN SECARA SISTMATIK DANDIPELIHARA DENGAN BAIK

  MENGASINGKAN REKOD YANG TIDAKDIPERLUKAN

  DAPATKAN KHIDMAT NASIHAT DARI ANM – UNTUK PENGURUSAN/PEMISAHAN

  Arkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  32/67

   

  32

  KEPATUHAN KEPADA AKTA, ARAHAN DAN

  PROSEDUR DALAM PENGENDALIAN REKOD

  KERAJAAN

  POLISI PENGURUSAN REKOD 

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  33/67

  Pengenalan kepada Akta Arkib Negara 2003 [Akta629]

  Bahagian IV Akta Arkib Negara 2003 –  Pengurusan

  Rekod Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007 – 

  Panduan Pengurusan Pejabat (BAHAGIAN 6,7,8) Surat-surat Pekeliling Perbendaharaan dan Pejabat

  Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia

  33

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  34/67

  AKTA

  AKTA ARKIB NEGARA 2003, AKTA RAHSIA RASMI

  1972 (PINDAAN 1986), AKTA SEKATAN MASA 1953,

  AKTA AKTIVITI KERAJAAN ELEKTRONIK 2007

  PERATURANARAHAN KESELAMATAN,

  ARAHAN PERBENDAHARAAN 150 DAN 299,

  WARTA KERAJAAN 13 OKTOBER 2008

  PROSEDUR

  STANDARDOPRERASI

  PEKELILING PERKHIDMATAN 5/2007, SURAT

  PEKELILING AM BIL. 2/1987- PERATURAN PENGELASAN

  SEMULA REKOD TERPERINGKAT, SURAT PEKELILING

  PERBENDAHARAAN 3 NOVEMBER 1993 – 

   KAEDAHMEMUSNAHKAN REKOD, MALAYSIAN STANDARD

  (MS) 2223-1:2009 & 2223-2:2009

  .

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  35/67

   

  Untuk membantu proses akauntabiliti rekodsupaya ianya boleh dijadikan bahan buktiyang sah

  35

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  36/67

  Oleh itu perlu faham sifat rekod:◦ Tulin / sah◦ Boleh digunakan semula

  ◦ Bahan bukti◦ Akauntabiliti◦ Intergriti

  36

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  37/67

    Boleh dibahagikan kepada dua aspek:

  Undang-undang

  Akta (yang diluluskan oleh Parlimen Malaysia)

  Peraturan

  Pentadbiran

  - Polisi seperti Arahan, Ketetapan, Aturcara

  - Standard seperti ISO, e-SPARK

  - Manual dan panduan contoh MAMPU 

  37

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  38/67

  Skop◦ Suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi

  pewujudan, pemerolehan, jagaan,pemeliharaan, penggunaan dan pengurusanarkib awam dan rekod awam;

  ◦ Perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya

  38

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  39/67

  Seksyen-Seksyen Utama:

  i) Seksyen 25 Larangan Pemusnahan Rekod Awam

  ii) Seksyen 26 Pelupusan Rekod Awam

  iii) Seksyen 27 Jadual Pelupusan Rekod

  iv) Seksyen 28 Pemindahan Rekod Awam ke Arkib Negara

  v) Seksyen 29 Serahan Rekod Awam Apabila Diminta

  vi) Seksyen 31 Pemerolehan Bukan Rekod Awam

  vii) Seksyen 32 Penyerah Simpanan Rekod

  viii) Seksyen 36 Pemprosesan dan Pemeliharaan Arkib Awam

  ix) Seksyen 37 Akses Kepada Arkib Awam

  x) Seksyen 38 Akses Kepada Rekod Terperingkat

  AKTA ARKIB NEGARA 2003

  39

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  40/67

   Seksyen 25 :

  ◦ Larangan terhadap pemusnahan rekod awam◦ Pejabat awam perlu beritahu KP AN dengan

  mendeskripsikan rekod yang hendak dimusnahkan◦ Penalti keatas pejabat awam yang tidak patuh

  kepada perundangan Arkib

  40

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  41/67

  Kelulusan pemusnahan rekod oleh KetuaPengarah Arkib Negara

  41

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  42/67

  Kewajipan bagi Ketua Pentadbir pejabat awammenyediakan Jadual Pelupusan Rekod

  Kuasa KP Arkib Negara meluluskan

  Memorandum persetujuan antara Ketua

  pejabat awam dengan KP Arkib Negara

  42

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  43/67

    Arahan pindah rekod-rekod bernilai

  kebangsaan atau sejarah ke ArkibNegara

  Penangguhan pemindahan

  43

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  44/67

   Memberi kuasa kepada Arkib Negara menyenggaradan memelihara rekod-rekod awam yangpejabatnya tidak lagi berfungsi

  44

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  45/67

   ◦ Arkib Negara sebagai „custodian‟   

  ◦ Mengembalikan rekod awam

  sekiranya diminta oleh pejabatpewujudnya dengan syaratmengemukakan permohonan bertulis

  ◦ KP Arkib berhak tidakmengembalikan rekod tersebutsekiranya rekod itu terlalu uzur

  45

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  46/67

  Dari aspek pentadbiran◦ Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5/2007 – Panduan

  Pengurusan Pejabat

  ◦ Arahan Perbendaharaan 150 & 299

  ◦ Arahan Keselamatan◦ Surat Pekeliling Perbendaharaan 1993

  46

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  47/67

  47

  Bahagian VI : Urusan Surat Kerajaan

  Bahagian VII : Pengurusan Fail

  Bahagian VIII : Penyelenggaraan, Pemeliharaandan Pelupusan Rekod awam

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  48/67

  48

  Bahagian VI: Urusan Surat Kerajaan 

  i. Penyediaan Surat Menyurat (7 elemen)

  ii. Pendaftaran dan Pengedaran (Kepada siapa dan

  segera)

  iii. Pengurusan Surat Terperingkat (Arahan

  Keselamatan)

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  49/67

  Surat keluar :Disediakan dalam :

  Perlu direkodkan dalam

  Kertas minit fail

  Buku daftar surat keluar

  49

  3 salinan 

  Salinan asal -Penerima 

  Salinan kedua - Fail 

  Salinan ketiga – Fail timbul

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  50/67

  Surat masuk :

  Perlu direkodkan dalam buku daftar surat masukDicop/ditulis tarikh diterima/ttgn ringkas

  Dimajukan kepada Ketua Jabatan terlebih dahuluSurat segera (u.p En…)Perlu diberi akuan terimaPerlu dikandungkan ke dalam fail (kertas minit) serta merta

  untuk tindakan pegawai bertanggungjawab

  50

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  51/67

  Kepentingan Pengurusan Fail (Cepat, tepat dan sistematik) Pengkelasan Fail ( Am/Fungsian)

  Pengkelasan Perkara dan Pengkodan (No. Fail)

  Prosedur Pengurusan

  ◦ Pembukaan Fail

  ◦ Fail Sementara

  ◦ Penyimpanan dan Pergerakan Fail (tempat simpanan danrekod pergerakan fail)

  ◦ Simpan Dalam Perhatian

  Fail Timbul Sistem Pengurusan Dokumen Elektronik

  Pembangunan Sistem Aplikasi Berkomputer

  Pelupusan Fail

  Arkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  52/67

  • Tanggungjawab Ketua Jabatan Dan Ketua Agensi

  • Patuh piawaian, sedia bilik rekod, pelupusandan PRJ

  • Penyelenggaraan Dan Pemeliharaan Rekod Awam

  • Pembaikan Kecil

  • Bilik Rekod

  • Penyediaan Jadual Pelupusan Rekod (JPR)

  • Program Rekod Penting

  • Pelan Tindakan BencanaArkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  53/67

  53

  Bahagian 3 : Pengurusan Dokumen Terperingkat

   Menetapkan peringkat keselamatan dokumen

  rasmi kerajaan

   Peraturan Penyenggaraan dan penggunaan

  rekod-rekod terperingkat

  Pelupusan rekod-rekod bertaraf terperingkat

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  54/67

  54

  AP 150

  Surat Pekeliling Perbendaharaan

  Bil.4/2007)

  Arahan pelupusan rekod-rekodkewangan beserta Lampiran Myang menetapkan tempoh

  simpanan rekod kewangan

  54

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  55/67

  PINDAAN KEPADA ARAHAN PERBENDAHARAAN 150

  ( TATACARA PEMUSNAHAN

  REKOD-REKOD KEWANGAN )

  55

  SURAT PEKELILINGPERBENDAHARAAN BIL 4 / 2007

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  56/67

  Kebenaran

  Musnah

  Rekod

  kewangan

  ARKIBNEGARA

  AUDIT

  NEGARA

  AKAUNTANNEGARA

  PERBENDAHARAAN BIL. 4 / 2007

  56

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  57/67

  Buku atau RekodTempoh Minimum

  Yang Ditetapkan

  Untuk Penyimpanan

  Lejar dan Rekod Khas mis., DaftarPinjaman Pejabat Hutang Awam,Daftar Pindah Milik yang disediakansecara manual, Mesin, Komputeratau dalam apa bentuk sekalipun

  atau yang direkod dan disimpansecara mikro grafik atau mediaelektronik lain.

  20 Tahun  selepas penyelesaian akhir segala

  urusan dan penutupan

  akaun terakhir

  dalamnya..

  { Arahan Perbendaharaan

  No. 150 ( i) }

  57

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  58/67

  Pemusnahan resit,lesen atau borang yang

  belum guna atau usangperlulah mendapat

  kebenaran dari Ketua

   Audit Negara

  AP

  299

  58

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  59/67

  MENGADAKAN SATU KUMPULAN

  LAPORAN-LAPORAN RASMI

  DI ARKIB NEGARA

  59

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  60/67

  60

  Pelupusan kertas dan bahanbahan bercetak jabatan-

   jabatan kerajaan dan badanberkanun

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  61/67

  61

  MS 2223-1:2009Information and Documentation –Records Management – 

  Part 1: General

  MS 2223-2:2009Information and Documentation – Records Management – 

  Part 2 - Guidelines

  Malaysian Standard (MS) 2223-1:2009 &

  2223-2:2009

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  62/67

  62

  MS 2223 digunakan sebagai :

  bahan rujukan penting dalam menyediakan perancanganprogram pengurusan rekod di organisasi anda

  Sebagai alat untuk melaksanakan pengauditan ke ataspengurusan rekod

  Untuk mengukur pelaksanaan pemeliharaan rekodpejabat

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  63/67

  63

  SURAT PEKELILING AM

  BIL.1/2003

  Pengumpulan dan Pemeliharaan Surat-

  Surat Persendirian Penjawat-PenjawatTinggi Kerajaan

  Di Arkib Negara Malaysia

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  64/67

    Dokumen, maklumat atau bahanyang telah dibuat pengelasan

  semula dan bertaraf “TERBUKA”sahaja yang boleh dihantar keArkib Negara Malaysia untuk

  tindakan pelupusan.

  64

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  65/67

  Pengelasan Surat Rasmi

  Perlantikan Pegawai Awam untukmengelaskan surat rasmi, maklumat ataubahan.

  65

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  66/67

  66

  ® RKPS Khid.Nasihat 1/04 

  SESI SOAL-JAWAB

  ARKIB NEGARA MALAYSIA

  CAWANGAN KEDAH DAN PERLIS

  ALOR MERAH

  O5250 ALOR STAR

  KEDAH DARUL AMAN

  Telefon (Pejabat) - 04-7204205Telefon (Talian Terus) - 04-7204213Fax - 04-7340235Website www.arkib.gov.my Email [email protected]

  http://www.arkib.gov.my/http://www.arkib.gov.my/

 • 8/21/2019 Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod & Polisi Pengurusan Rekod

  67/67