bab6:pengukuhan negara dan bangsa

Click here to load reader

Download BAB6:PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA

Post on 12-Jan-2016

59 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BAB6:PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA. Pembentukan Malaysia. Reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Langkah-langkah pembentukan Malaysia. PEMBENTUKAN MALAYSIA. Sebutkan cadangan-cadangan awal tentang pembentukan Malaysia. (i)Lord Brassey Menggabungkan Sarawak dan Sabah dengan Negeri- - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Pembentukan Malaysia.Reaksi terhadap pembentukan Malaysia.Langkah-langkah pembentukan Malaysia.

 • PEMBENTUKAN MALAYSIASebutkan cadangan-cadangan awal tentangpembentukan Malaysia.

  (i)Lord BrasseyMenggabungkan Sarawak dan Sabah dengan Negeri-Negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat.

  (ii)Sir Malcom MacDonald dan Dato OnnMencadangkan Sarawak,Sabah,Singapura,Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan.

  (iii)Lee Kuan YewMenggabungkan Singapura dengan Tanah Melayu sahaja.

 • Mengapakah Lee Kuan Yew begitu berminat menggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu?Barisan Sosialis memenangi pilihan raya Hong Lim di Singapura.

  Kebangkitan pengaruh Barisan Sosialis melemahkan Parti Tindakan Rakyat Kebangkitan Barisan sosialis menggugat rancangan British memberi kemerdekaan kepada Singapura.

  Ancaman komunis di Singapura.

  Mengharapkan pertolongan Persekutuan Tanah Melayu membanteras pengaruh komunis.

 • Apakah faedah-faedah yang diperolehi sekiranya Sarawak,Sabah, dan Brunei menganggotai Malaysia?Mempercepatkan kemerdekaan negeri tersebut.

  Mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara.

  Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayah Borneo.

  Mewujudkan pasaran yabg lebih luas bagi menggalakkan perkembangan industri pertanian.

  Dapat memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu.

  Mengimbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota.

 • Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada pembentukan Malaysia.Sosialis- Kemenangan Barisan Sosialis dalam pilihan raya Singapura melemahkan Parti PAP pimpinan Lee Kuan Yew.

  Gugat- Perkembangan ini mengugat rancangan British untuk memberi kemerdekaan kepada Singapura.

  Desak- Lee Kuan Yew mendesak British menggabungkanSingapura dengan Persekutuan Tanah Melayu.

  Pengalaman- Pengalaman Persekutuan T.Melayumembenteras pengaruh PKM dapat membantu Singapuramenghadapi ancaman komunis.

 • Jelaskan reaksi di Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia. Reaksi di Sarawak.

  PANAS- Parti Negara Sarawak(PANAS) adalah partipertama yang menyokong penubuhan Malaysia.

  SNAP- SNAP,BERJASA,PESAKA, dan SCA mulanya menentangkerana mereka mahukan kemerdakaan terlebih dahulu.

  Sokong- Parti-parti ini akhirnya menyokong penubuhanMalaysia.

  SUPP- SUPP terus menentang pembentukan Malaysia.

  Perikatan- PANAS,SNAP,BERJASA,PESAKA, dan SCA membentukParti Perikatan Sarawak menyokong penubuhan Malaysia.

  Sekat- Mereka berusaha menyekat pengaruh SUPP.

 • Jelaskan reaksi Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia. Indonesia.

  Bantah- Membantah pembentukan Malaysia

  Jajah- Berpendapat pembentukan Malaysia adalah satu bentuk penjajahan baru.

  Ancaman- Boleh mengancam Indonesia

  Konfrontasi- Presiden Soekarno mengisytiharkan Dasar Konfrontasi.

  Ganyang- Ganyang Malaysia diumumkan pada 20 januari 1963.

 • Huraikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Malaysia dalam menghadapi penentangan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia.

  Diam Mengambil sikap berdiam diri terhadap serangan kapal nelayan dan pencerobohan ruang udara.

  Balas Bertindak balas dengan bantuan tentera komanwal terhadap serangan bersenjata Indonesia.

  Bantahan Menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu berhubung pencerobohan itu.

  Lawatan Perwakilan Malaysia yang diketuai oleh Dato Abdul Razak Husein mengadakan lawatan ke negara Dunia Ketiga dan Afro-Asia.

 • Penjelasan Memberi penjelasan kepada negara-negara tersebut tentang masalah hubungan antara Malaysia dengan Indonesia.

  Maphillindo Membaiki hubungan diplomatik kedua-dua negara melalui MAPHILINDO.

 • Memorandum Mengemukakan memorandum kepada Suruhjaya Cobbold yang mengandungi pandangan rakyat Sarawak dan Sabah untuk dimasukkan ke dalam perlembagaan.

  Cobbold Menubuhkan Suruhanjaya Cobbold untuk meninjau pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia.

  JAK Menubuhkan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK untuk memperincikan cadangan-cadangan Suruhanjaya Cobbold.

  Mesyuarat JAK mengadakan mesyuarat bagi mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah ke dalam Malaysia dan membincangkan hak penduduk Sarawak dan Sabah.

 • Bagaimanakah kerajaan Malaysia menangani penentangan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia.

  Perjumpaan Mengadakan perjumpaan tiga pihak melibatkan Malaysia, Indonesia, dan Filipina

  Sidang Mengadakan sidang kemuncak antara ketua kerajaan

  Maphilindo Menubuhkan MAPHILINDO

  PBB Mencari jalan penyelesaian dengan bantuan PBB

 • Huraikan usaha-usaha yang dijalankan untuk mendapatkan sokongan rakyat Sarawak dan Sabah terhadap pembentukan Malaysia.

  Lawatan Megadakan lawatan ke Sarawakbdan Sabah untuk menjelaskan tentang penubuhan Malaysia

  Rundingan Mengadakan rundingan antara pegawai kanan Persekuruan Tanah Melayu dengan pegawai British di Sarawak dan Sabah.

  JPPK Menubuhkan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum(JPPK).

  Pandangan Mengadakan mesyuarat JPPK untuk mengumpulkan pandangan tentang penubuhan Malaysia.

 • PBB Setiausaha PBB menubuhkan perwakilan Malaysia ke PBB untuk meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah.

 • Apakah nilai-nilai yang terserlah melalui kejayaan pembentukan Malaysia?

  Kepimpinan Ciri-ciri kepimpinan tokoh politik di Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura

  Tangkis Tekanan pihak komunis dapat ditangkis

  Diplomasi Diplomasi politik berjaya menyelesaikan konflik dengan Indonesia dan Filipina

  Kerjasama Wujudnya kejasama serantau

  Anrabangsa Melibatkan kerjasama antarabangsa

 • Apakah tujuan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) ditubuhkan ?

  Penerangan Memberi penerangan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia

  Pandangan Mengumpulkan pandangan penduduk tentang pembentukan Malaysia

  Kegiatan Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia

  Memorandum Mengemukakan memorandum tentang pandangan Sarawak dan Sabah kepada Suruhanjaya Cobbold

 • Sebutkan peranan yang dimainkan oleh Suruhanjaya Cobbold berhubung dengan pembentukan Malaysia.

  Penilaian Membuat penilaian terhadap pendapat rakyat Sarawak dan Sabah

  Cadangan Mengemukakan cadangan kepada pihak British

  Memorandum Menerima memorandum yang dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan

  Laporan Mengemukakan laporan memorandum kepada kerajaan British

  Perlembagaan Mengemukakan cadangan perlembangan baru bagi Malaysia

 • Nyatakan usaha yang dilakukan oleh Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) ke arah pembentukan Malaysia.

  Penubuhan Menerangkan penubuhan Malaysia kepada Sarawak dan Sabah

  Cadangan Memperincikan cadangan Suruhanjaya Cobbold tentang Perlembagaan Malaysia

  Mesyuarat Mengadakan mesyuarat bagi mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah ke dalam Persekutuan Malaysia

  Hak Membuncangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah

 • Mengapakah majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju menyertai persekutuan Malaysia ?

  Usaha Usaha yang dijalankan oleh kerajaan Persekutuan Tanah Melayu

  Parti Parti Perikatan memenangi pilihanraya

  Enggan Penduduk Sarawak dan Sabah enggan menyertai Indonesia dan Filipina

 • DISEDIAKAN OLEH:

  NURUL ASHIKIN MOHD ARIFFIN

  WAN NORAQILAH WAN ZAINUDIN