bab 1: kemunculan tamadun awal manusia sej t4.doc · web viewmilik perubahan dalam pemilikan tanah...

50
Easy Sejarah ACU BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA 1. Nyatakan ciri-ciri masayarakat Zaman Paleolitik dan Mesolitik. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 2 ) Kata kunci Huraian Nomad Hidup secara nomad Sungai Tinggal di tepi sungai dan tasik Kelompok Hidup dalam kelompok keluarga atau kumpulan Hutan Memungut hasil hutan Buru Memburu binatang 2. Berikan ciri-ciri masyarakat zaman Neolitik. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 2 ) Tema Huraian Tetap Tinggal secara tetap di satu-satu kawasan Tanam Menjalankan kegiatan bercucuk tanam Tembikar Menggunakan peralatan tembikar Khusus Wujud pengkhususan kerja Barter Mengamalkan system barter 3. Terangkan ciri-ciri Tamadun. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 7-8 ) Tema Huraian Tetap Kehidupan secara tetap dan kekal di sesebuah kawasan Pengkhususan Pengkhususan pekerjaan Agama Mempunyai agama dan kepercayaan Bahasa Bahasa dan tulisan Organisasi Hidup secara beroganisasi. Easy Sejarah ACU 1

Upload: trannhan

Post on 20-Mar-2019

273 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Easy Sejarah ACU

BAB 1KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

1. Nyatakan ciri-ciri masayarakat Zaman Paleolitik dan Mesolitik. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 2 )

Kata kunci HuraianNomad Hidup secara nomadSungai Tinggal di tepi sungai dan tasikKelompok Hidup dalam kelompok keluarga atau kumpulanHutan Memungut hasil hutanBuru Memburu binatang

2. Berikan ciri-ciri masyarakat zaman Neolitik. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 2 )

Tema HuraianTetap Tinggal secara tetap di satu-satu kawasanTanam Menjalankan kegiatan bercucuk tanamTembikar Menggunakan peralatan tembikarKhusus Wujud pengkhususan kerjaBarter Mengamalkan system barter

3. Terangkan ciri-ciri Tamadun. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 7-8 )

Tema HuraianTetap Kehidupan secara tetap dan kekal di sesebuah kawasanPengkhususan Pengkhususan pekerjaan Agama Mempunyai agama dan kepercayaan Bahasa Bahasa dan tulisan Organisasi Hidup secara beroganisasi.

4. Mengapakah kawasan lembah sungai sebagai lokasi petempatan yang kekal. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 8 )

Tema HuraianSubur Kesuburan tanah di sekitarnya Air Kemudahan untuk mendapatkan bekalan airPengangkutan Kemudahan pengangkutan dan perhubunganMakanan Kemudahan makanan dan sumber protinPertanian Sesuai untuk pertanian

Easy Sejarah ACU 1

Easy Sejarah ACU

5. Huraikan perkembangan kehidupan berorganisasi tamadun awal. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 6-7 )

Tema HuraianKeluarga Wujud pada tahap keluargaPiramid Sistem sosial berbentuk piramidAtas Lapisan paling atas adalah bangsawanRaja Raja sebagai ketua pemerintahRakyat Rakyat terdiri daripada petani dan pedagang

6. Nyatakan sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 12-13 )

Tema HuraianTeokrasi Berbentuk teokrasiTuhan Raja dianggap tuhan atau wakil tuhanPemilik Raja adalah pemilik negara kotaKetua Menjadi ketua pentadbir, ketua tentera dan ketua pendetaAgama Berkuasa dalam hal-hal keagamaan

7. Huraikan sumbangan Tamadun Mesopotamia terhadap peradaban manusia. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 14-16 )

Tema HuraianUndang-undang Kod Undang-Undang HamurabbiTulisan Kewujudan sistem tulisan cuneiform Astronomi Ilmu astronomi membolehkan penggunaan jalan laut Perubatan Pengkatalogkan ubat-ubatan dalam bidang perubatanRoda Penciptaan roda menghasilkan kereta kuda dan kincir air

8. Huraikan kod Undang-undang Hammurabi ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 14 )

Tema HuraianGubal Digubal semasa pemerintahan Raja Hammurabi.Teras Berteraskan hak rakyat terhadap keadilanHukuman Hukuman setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza Pahat Dipahat pada tembok dan tiang besar .Beza Hukuman berbeza mengikut susun lapis

Easy Sejarah ACU 2

Easy Sejarah ACU

9. Apakah kepentingan Kod Undang-Undang Hamurabi. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 14-15 )

Tema HuraianDasar Menjadi dasar perundanganElak Mengelakkan wujudnya permasalahan dalam masyarakatPerpaduan Mewujudkan perpaduanKukuh Mengukuhkan sistem organisasi mesayarakatAman Membantu mewujudkan keamanan

10. Nyatakan peranan Firaun dalam bidang pemerintahan dan agama Mesir Purba. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 19 )

Tema HuraianMutlak Berkuasa mutlak Diwarisi Diwarisi secara turun temurunJelmaan Dianggap jelmaan tuhan HorusAmon Re Digelar anak Tuhan Matahari iaitu Amon rePendeta Ketua pendeta

11. Huraikan sumbangan Tamadun Mesir Purba terhadap peradaban Dunia ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 21 )

Tema HuraianPiramid Pembinaan Piramid Kertas Penciptaan kertas Tulisan Penciptaan sistem tulisan hieroglif Mumia Proses memumia mayat Kalendar Memperkenalkan sistem kalendar .

12. Huraikan pembentukan bandar terancang dalam tamadun Indus ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 24 )

Tema HuraianTembok Dikelilingi oleh tembokSusun Disusun berasaskan blok-blok berbentuk segiempat Pisah Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalanraya yang lurus Kumbahan Mempunyai sistem kumbahan yang terancangHubung Bandar-bandar dihubungkan dengan jalan raya dan sungai

sebagai jalan perhubungan

Easy Sejarah ACU 3

Easy Sejarah ACU13. Mengapakah masyarakat Indus berupaya membina bandar yang terancang ? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 27 )

Tema HuraianPakar Memiliki kepakaran dari segi susun aturFaham Faham tentang ilmu geometriTukar Pertukaran teknologi dengan tamadun lainMutu Peningkatan mutu bahan binaanBata Penghasilan batu bata

14. Huraikan ciri-ciri Tamadun Hwang Ho ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 29-31 )

Tema HuraianPetempatan Petempatan awal berasaskan pertanian Beraja Sistem pemeritahan berbentuk beraja Agama Agama dan kepercayaan berbentuk animisme dan

menyembah roh nenek moyangTilik Amalan penilikan tulang oracle untuk meramal sesuatu Tulisan Sistem tulisan awal berbentuk ideogram

15. Nyatakan unsur kepercayaan tamadun Hwang Ho yang masih kekal hingga kini ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 32 )

Tema HuraianPemujaan Pemujaan roh nenek moyangUnsur Unsur korban manusia telah digantikan dengan unsur

makanan, duit kertas dan barangan perhiasanKonsep Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui Kalendar Amalan menggunakan calendar dalam aktiviti harian Falsafah Pengamalan falsafah perang Sun Tzu dalam perniagaan

16. Huraikan sumbangan tamadun Hwang Ho. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 32-33 )

Tema HuraianTerusan Pembinaan terusan untuk airi kawasan pertanianTulisan Penggunaan tulisan IdeogramPuja Pemujaan roh nenek moyangYin Konsep Yin dan yangHsui Konsep Feng Shui

Easy Sejarah ACU 4

Easy Sejarah ACU

BAB 3 TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

1. Apakah bukti yang menunjukkan kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 72-73 )

Kata kunci HuraianChina Sumber dari ChinaFunan Kewujudan Funan pada pertengahan abad ketiga masehiArkeologi Data arkeologi tentang kewujudan FunanDiplomatik Kewujudan hubungan diplomatik dengan China dan RomPerdagangan Hubungan perdagangan dengan Rom

2.Jelaskan ciri-ciri kerajaan agraria ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 75-76 )

Tema HuraianAsas Kerajaan berasaskan pertanianPadi Tanaman utama padi sawah Lokasi Lokasi di lembah sungai dan pedalaman Pengairan Maju dalam sistem pengairanBekal Lebihan hasil dibekalkan kepada maritim

3. Jelaskan kegiatan ekonomi masyarakat agraria( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 75-76 )

Tema HuraianSawah Mengusahakan padi sawah Huma Menanam padi huma Sampingan Tanaman sampingan seperti jagung Rempah Menghasilkan rempah seperti cengkih Hutan Mengumpul hasil hutan seperti gaharu

4. Huraikan faktor-faktor yang menyumbang kemajuan pertanian kerajaan Angkor. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 77 )

Easy Sejarah ACU

Kata kunci HuraianPengairan Sistem pengairan yang baikBina Raja membina sistem pengairanUrus Kerajaan menguruskan sistem pengairanIklim Iklim yang sesuaiTanah Tanah yang subur

5

Easy Sejarah ACU5. Jelaskan kepentingan Tasik Tonle Sap kepada kerajaan Angkor ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 77 )

Tema HuraianMinum Sumber air minumanKawasan Membentuk kawasan pertanian yang luasSubur Tanah subur hasil mendapan lumpur Protein Membekal sumber protein seperti ikanAlir Air dialirkan ke sawah

6. Terangkan ciri-ciri kerajaan maritim di Asia Tenggara ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 79-80 )

Kata kunci HuraianAsas Kegiatan ekonomi berasaskan perdaganganLokasi Lokasi di persisiran pantai dan kepulauanPelabuhan Terdapat pelabuhan pembekal dan entreport Bahasa Bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraanPenduduk Penduduk terdiri daripada orang tempatan dan pedagang luar

7. Huraikan faktor-faktor kerajaan Srivijaya menjadi kuasa maritim yang kuat pada abad ke-7 hingga abad ke-13 ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 80-81 )

kunci HuraianTentera Memiliki tentera laut yang besarKawal Mengawal perdagangan di Selat MelakaStrategik Kedudukan yang strategikTakluk Menakluki Jambi dan Kedah tuaLaluan Menguasai laluan perdagangan Selat Melaka dan Selat Sunda

8. Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kerajaan Kedah Tua sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 81 )

Kata kunci HuraianEntreport Menjadi pelabuhan entreport Kunjung Dikunjungi pedagang China dan Timur Tengah Panduan Gunung Jerai menjadi panduan kapal dagang Strategik Kedudukannya strategik di Selat Melaka terlindung daripada

tiupan angin monsunEasy Sejarah ACU 6

Easy Sejarah ACU

Kemudahan Kemudahan menyimpan barang dan membaiki kapal

9. Mengapakah wujud saling pergantungan antara kerajaan maritim dengan kerajaan agraria? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 83 )

Kata kunci HuraianBekal Kerajaan agraria membekalkan tenaga kerja kepada kerajaan

maritimBeras Kerajaan agraria membekalkan beras kepada kerajaan maritimKayu Kerajaan agraria membekalkan kayu kepada kerajaan maritimMewah Kerajaan maritim membekalkan barang mewah kepada kerajaan

agraria Pasaran Kerajaan maritim memasarkan barangan kerajaan agraria

10. Huraikan cara penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 84 )

Kata kunci HuraianTentera Disebarkan oleh Ksyatria/tentera Pedagang Dibawa oleh golongan Vaisya/pedagangBudaya Penyesuaian aspek kebudayaan India dengan budaya tempatanPendeta Disebarkan oleh Brahmin/PendetaPemerintah Ikut pemerintah

11. Jelaskan pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 85-86

Kata kunci HuraianGelaran Penggunaan gelaran rajaBrahmin Brahmin menjadi penasihat raja dalam soal agamaBayangan Raja dianggap bayangan tuhan (Dewaraja)Mutlak Raja berkuasa mutlakPerintah Perintah raja adalah undang-undang

12. Huraikan sistem pentadbiran kerajaan Srivijaya ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 86-87 )

Kata kunci HuraianBeraja Sistem pentadbiran beraja

Easy Sejarah ACU 7

Easy Sejarah ACU

Pusat Di peringkat pusat raja dibantu oleh empat kumpulan anak raja Ganti Hanya putera sulung menjadi penganti rajaSenapati Di bawah anak raja terdapat senapati Pegawai Senapati dibantu oleh pegawai lain seperti hakim dan Temenggung

13. Jelaskan kepentingan candi / monumen kepada kerajaan awal di Asia Tenggara ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 88-89 )

Kata kunci HuraianAgama Monumen keagamaan agama Hindu dan BuddhaRumah Berperanan sebagai rumah ibadat Simpan Tempat menyimpan abu jenazah raja Patung Tempat menyimpan patung dewa utamaAgung Lambang keagungan seseorang pemerintah

14. Nyatakan ciri-ciri binaan candi Angkor Wat ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 90 )

Kata kunci HuraianHindu Dibina untuk agama Hindu Ukiran Terdapat ukiran epik Ramayana dan Mahabharata Kosmos Melambangkan orde kosmosBentuk Berbentuk empat segiPuja Bahagian tengah tempat pemujaan

15. Jelaskan ciri-ciri binaan Candi Borobudur ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 90

Kata kunci HuraianBuddha Dibina untuk agama Buddha Tingkat Terdiri daripada sembilan tingkatStupa Setiap tingkat mempunyai stupaLukisan Terdapat lukisan cerita kehidupan Gautama BuddhaNirwana Bahagian paling atas melambangkan tahap nirwana

16. Huraikan kepentingan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 92-93 )

Kata kunci HuraianIntelek Sebagai bahasa intelek / ilmu

Easy Sejarah ACU 8

Easy Sejarah ACU

Maklumat Merekod maklumat tentang agama dan undang-undangKeturunan Menjelaskan tentang keturunan rajaKaya Memperkaya Bahasa MelayuArahan Mengandungi arahan Raja kepada rakyat

17. Huraikan pengaruh Hindu-Budha dalam bidang kesusasteraan pada zaman awal kerajaan di Asia Tenggara. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 93-94 ) )

Kata kunci HuraianBahasa Bahasa Sanskrit berkembang sebagai bahasa ilmu Epik Epik Ramayana dan Mahabharata menyumbang kepada unsur

mitos dalam kesusasteraanPuisi Lahirnya puisi dan prosa Jawa seperti Sutasoma dan ArjunwiwahaMahabharata Daripada Mahabharata lahirnya Hikayat Pendawa LimaRamayana Daripada Ramayana lahirnya Hikayat Seri Rama

BAB 4 ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

1. Mengapakah zaman Jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan ? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 100 )

Easy Sejarah ACU 9

Easy Sejarah ACU

Kata kunci HuraianBenar Tidak menerima kebenaranSembah Menyembah berhalaAnimisme Mempercayai animismePetunjuk Tiada nabi, rasul dan kitab sebagai petunjukAkhlak Akhlak rendah seperti zina, minum arak dan berjudi

2. Terangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah dari segi agama dan kepercayaan, sosial dan ekonomi. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 100 - 101)

Tema HuraianBerhala Menyembah berhalaAnimisme Kepercayaan animismeSamawi Menganut agama SamawiSihir Sihir dan tilik nasibHanif Menganut agama Hanifrompak Merompak dikatakan sebagai kewajipanriba Mengamalkan riba dan penindasan

3. Jelaskan ciri-ciri Sistem Kabilah ? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 101)

Kata kunci HuraianPuak Hidup berpuak-puakSuku Terdiri daripada suku tertentuTinggal Tinggal dalam sebuah kawasanIdentiti Mempunyai identiti dan peraturan sendiriFanatik Fanatik dan taksub kepada kabilah masing-masing

4. Nyatakan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi Syeikh Kabilah. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 101)

Easy Sejarah ACU 10

Easy Sejarah ACU

Tema HuraianSuka Disukai oleh ahli kabilahSetuju Dilantik atas persetujuan ramaiMatang Berfikiran matangPidato Pandai berpidatoBerani Berani dan gagah

5. Mengapakah wujudnya semangat Assabiah dalam kalangan kabilah . ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 101)

Tema HuraianKeturunan Kabilah berasaskan keturunanKelompok Tinggal dalam kelompok masing-masing Terikat Terikat dengan peraturan kabilahGeografi Keadaan geografi yang panas dan kering kontangAhli Ahli kabilah terdiri daripada suku yang sama

6. Nyatakan kesan-kesan negatif amalan semangat assabiah kepada kehidupan masayarakat Arab Jahiliah. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 102)

Tema HuraianSuku Semangat kesukuan yang melampauHidup Kehidupan masyarakat yang kucar-kacirPerang Berlaku perang antara kabilah ( Al-Basus)Fanatik Fanatik dan taksub kepada kabilah masing-masingBela Sanggup menuntut bela demi pertahankan maruah

7. Jelaskan mengenai keperibadian Nabi Muhammad s.a.w. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 105 - 106 )

Tema HuraianAl-Amin Digelar Al-AminAmanah Amanah ketika berniagaWibawa Pemimpin berwibawaSelesai Selesaikan peletakan Batu hajar AswadPengasih Suami yang pengasihPenyayang Bapa yang penyayang

8. Nyatakan sifat Nabi Muhammad sebagai ketua keluarga yang patut dicontohi. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 105 - 106 )

Easy Sejarah ACU 11

Easy Sejarah ACU

Tema HuraianKasih Bersifat pengasihTimbang Bertimbang rasaBantu Membantu isteriDidikan Anak diberi didikan agama yang sempurnaTeladan Menjadi teladan kepada anak-anak

9. Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w bertahannuth di Gua Hirak ? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 107 )

Tema HuraianFikir Memikirkan tentang masyarakat yang tidak bermoralUbah Mengubah nilai yang dipegang oleh masyarakatIbadat Tempat ibadat yang sunyi dan tenangSerah Menyerah jiwa dan raga kepada Allah

10. Apakah kepentingan Surah Al-Alaq kepada umat Islam ? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 107-108 )

Tema HuraianPerintah Perintah kepada umat Islam supaya membacaTamadun Titik tolak perkembangan tamadun masyarakatIlmu Untuk mendapatkan ilmuGalak Menggalakkan kajianBina Membina masyarakat yang maju

11. Nyatakan sebab-sebab Nabi Muhammad s.a.w memilih dakwah secara rahsia. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 110 )

Tema HuraianBaru Islam baru dikenaliSedikit Bilangan penganut Islam masih sedikitElak Mengelakkan penentangan orang QuraisyJaga Menjaga asas Islam daripada dihancurkanBawahan Penganut Islam adalah golongan bawahan

12. Apakah perubahan yang berlaku terhadap perkembangan Islam selepas turunnya Surah al-Muddasir ? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 108 )

Easy Sejarah ACU 12

Easy Sejarah ACU

Tema HuraianIsytihar Perisytiharan nabi Muhamad sebagai RasulullahSebar Ajaran Islam wajib disebarkan kepada seluruh manusiaBijaksana Islam perlu disampaikan secara bijaksanaWahyu Wahyu diturunkan secara berterusanSeruan Bermulanya seruan Islam kepada manusia

13. Jelaskan pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w untuk menyampaikan dakwah. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 110 - 111 )

Tema HuraianHikmah Berdakwah secara berhikmahPaksa Tidak memaksaPujuk Memujuk menggunakan akalAyat Membaca ayat Al-Quran ketika menjawab pertanyaanTeladan Menunjukkan teladan yang baik

14. Apakah faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh orang-orang Quraisy ? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 110 )

Tema HuraianMurni Kemurnian ajaran IslamBijak Kebijaksanaan Nabi berdakwahMulia Keperibadian Nabi yang muliaSabar Sabar dalam menyampaikan dakwahIman Menanam keimanan yang kuat

15. Bagaimanakah penentangan yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.a.w ? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 110 )Easy Sejarah ACU 13

Easy Sejarah ACU

Tema HuraianCemuh Mencemuh Nabi MuhammadGanggu Mengganggu Nabi semasa beribadatEjek Mengejek ajaran Islam melalui puisiPujuk Memujuk dengan menawarkan harta, kedudukan dan wanitaPulau Memulaukan Nabi dan keluarga

16. Nyatakan sebab-sebab orang Quraisy menentang ajaran Islam. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 110 )

Tema HuraianTolak Tolak penyembahan berhalaTaraf Persamaan taraf dan persaudaraan dalam IslamMoral Amalan tidak bermoral dilarangJejas Menjejaskan pengukir berhalaGugat Menggugat pengaruh dan kedudukan pemimpin mereka

BAB 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

1. Apakah kaedah yang digunakan untuk pemilihan Khalifah dalam Islam.

Easy Sejarah ACU 14

Easy Sejarah ACU ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms143 )

Tema HuraianMusyarawah Melalui musyawarah atau syura.Cadangan Melalui cadangan satu nama.Pilih Melalui pemilihan daripada enam nama yang diusulkan.Calon Melalui pencalonan oleh sekelompok majoriti masyarakat.Warisan Pelantikan secara warisan

2. Apakah tugas seorang Khalifah .( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 144 )

Tema HuraianLicin Bertanggungjawab memastikan kelicinan pentadbiran negara.Tahan Mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh.Perundangan Memantapkan sistem perundangan Islam.Padu Mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah Pungut Mengatur pungutan zakat.

3. Apakah sumbangan Saidina Abu Bakar al-Siddiq . ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 144-146 )

Tema HuraianAl-Riddah Berjaya menghapuskan golongan al-RiddahWilayah Membahagikan Tanah Arab kepada sepuluh wilayah .Gaji Menggaji tentera melalui hasil harta rampasan perang.Tanah Memperkenalkan undang-undang tanah.Mawali Memberi hak yang sama kepada golongan mawali

4. Jelaskan pembaharuan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 146-147 )

Tema HuraianJabatan Menubuhkan beberapa jabatan seperti Polis Syura Menubuhkan majlis syura Tentera Membentuk tentera tetap dan sukarelaGaji Tentera tetap dibayar gaji .Hijrah Memperkenalkan Tahun Hijrah dalam Islam

5. Jelaskan sumbangan Khalifah Uthman bin Affan dalam pemerintahannya. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 147-148 )

Tema HuraianEasy Sejarah ACU 15

Easy Sejarah ACU

Laut Membina angkatan tentera laut Islam.Al-Quran Menyelaraskan bacaan al-Quran .Bina Membina jalan raya dan rumah rehat Baitulmal Mengukuhkan peranan baitulmal.Jizyah Mengekalkan Jizyah kepada penduduk bukan Islam.

6. Nyatakan sumbangan Khalifah Ali bin Abi Talib dalam pemerintahannya. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 149-149 )

Tema HuraianStabil Berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara.Perang Sanggup menghentikan perang saudara.Markas Membina markas tentera di Parsi untuk pertahanan negara.Jizyah Mengikat perjanjian dengan golongan Zimmi untuk

mengenakan jizyah.

7. Jelaskan sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang pentadbiran dan perundangan. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 151 )

Tema HuraianWarisan Memperkenalkan pelantikan khalifah secara warisanWazir Pelantikan wazir untuk mengetuai sistem pentadbiran negara, Bahagi Membahagikan pentadbiran kepada beberapa bahagian.Gabenor Gabenor mengetuai pentadbiran wilayahHakim Hakim tidak boleh dipengaruhi mana-mana pihak

8. Jelaskan sumbangan ilmu pengetahuan di zaman kerajaan Bani Umaiyah. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 152-153 )

Tema HuraianPusat Basrah sebagai pusat pengajaran dan penyebaran ilmu.Rasmi Bahasa Arab sebagai bahasa rasmi negara.Tanda Memperkenalkan tanda bunyi atau baris pada tulisan al-Quran.Hospital Pembinaan hospital pertama di Damsyik .Kusta Membina hospital penyakit kusta.

9. Mengapakah Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan terpenting semasa pemerintahan Kerajaan Bani Umaiyah? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 153 )

Easy Sejarah ACU 16

Easy Sejarah ACU

Tema HuraianPustaka Pembinaan perpustakaan Kembang Pusat ilmuan berkembang di ToledoPendapatan Memperolehi sumber pendapatan daripada kharaj dan zakat.Cordova Cordova menjadi pusat ilmu dan perdagangan antarabangsa.Benih Melakukan penyelidikan untuk mendapatkan benih yang

berkualiti .

10. Terangkan sumbangan dan kejayaan yang dicapai oleh kerajaan Bani Umaiyah di Andalusia. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 153 )

Tema HuraianIlmu Cordova berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan di

Eropah.Tinggi Mengasaskan pusat pengajian tinggi.Pustaka Menubuhkan perpustakaan.Kembang Mengembangkan ilmu ke bandar-bandar lain.Hubung Menghubungkan dunia Islam dengan Eropah.

11. Huraikan sistem pemerintahan dan pentadbiran yang diperkenalkan oleh Kerajaan Bani Umaiyyah. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 153 )

Tema HuraianKhalifah Khalifah sebagai ketua pemerintahWazir Wazir dilantik mengetuai pentadbiran kerajaan pusatPegawai Pelantikan pegawai untuk menguruskan pentadbiran Bahagian Urusan pentadbiran dibahagikan kepada beberapa bahagianDiwanul Menubuhkan Diwanul Jundi ( Jabatan Tentera )

12. Terangkan sebab-sebab kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyah kepada Kerajaan Bani Abbasiyah. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 155 )

Easy Sejarah ACU 17

Easy Sejarah ACU

Tema HuraianDiskriminasi Golongan mawali telah didiskriminasi seperti dalam

perjawatanWarisan Sistem pelantikan khalifah secara warisan ditentangCukai Golongan Mawali dikenakan cukai yang tinggiMuncul Muncul golongan Syiah dan KhawarijAbai Para khalifah telah mengabaikan tanggungjawab mereka..

13. Jelaskan sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 153-154 )

Tema HuraianBaghdad Kota Baghdad sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmuBaitulhikmah Menubuhkan Baitulhikmah .Terjemahan Menterjemah karya falsafah dan sains daripada bahasa Yunani

ke dalam bahasa ArabPenulisan Kegiatan penulisan secara sistematikUlama Melibatkan golongan ulama dalam penulisan .

14. Huraikan sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah terhadap perkembangan Islam. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 160-161 )

Tema HuraianEmpayar Mewujudkan empayar Islam.Istanbul Istanbul menjadi pusat pentadbiran Dunia Islam.Kanun Memperkenalkan Kanun Suleiman.Pustaka Menubuhkan perpustakaan di masjidIlmu Mengembangkan ilmu pengetahuan Islam di Eropah.

15. Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan empayar Turki Uthmaniyah berjaya menyebarkan Islam ke Eropah Timur. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 162-163 )

Easy Sejarah ACU 18

Easy Sejarah ACU

Tema HuraianAkidah Akidah dan akhlak yang tinggi Ghazi Tentera Islam mempunyai semangat Ghazi.Armada Memiliki armada tentera laut yang kuat.Politik Keadaan politik yang tidak stabil di Eropah.Sufi Ahli sufi berperanan menyebarkan Islam.

16. Bagaimanakah berlakunya pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 164 )

Tema HuraianPerdagangan Melalui aktiviti perdagangan dan perniagaan.Penaklukan Melalui penaklukan dan ketenteraan.Diplomatik Melalui hubungan diplomatikKebudayaan Pertembungan kebudayaan Islam dengan kebudayaan lain.Intelektual Pertembungan intelektual.

17. Huraikan kesan-kesan kemasukan Islam ke Eropah. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 165-167 )

Tema HuraianAkidah Membawa nilai akidah percaya kepada Allah.Ekonomi Ekonomi perdagangan dikuasai oleh orang Islam.Kawasan Kawasan penyebaran Islam semakin luas.Intelek Peningkatan budaya intelektual dalam kalangan orang Islam.Ilmuwan Lahirnya ilmuwan Islam dalam pelbagai bidang.

BAB 7 ISLAM DI ASIA TENGGARA

1. Huraikan Teori kedatangan Islam dari Semenanjung Tanah Arab.Easy Sejarah ACU 19

Easy Sejarah ACU (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 175- 176)

Tema HuraianSinggah Pedagang singgah dipelabuhan menunggu perubahan angin monsunKampung Membina perkampungan sebagai tempat mengumpul baranganKahwin Terdapat pedagang Arab mengahwini perempuan tempatanKarya Karya tempatan mengatakan pengislaman raja oleh ulama Tanah ArabCrawford Dikemukakan oleh John Crawford

2. Huraikan teori dan bukti kedatangan Islam dari China (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 177-178)

Tema HuraianFatimi Pendapat ini dikemukakan oleh S.Q. FatimiSebar Pedagang Cina menyebarkan Islam di Asia TenggaraPindah Perpindahan pedagang Islam dari Canton ke Asia TenggaraSeni bina Persamaan unsur seni bina China dengan seni bina di Asia TenggaraNisan Penemuan batu nisan yang di bawa oleh mubaligh Cina

3. Huraikan teori dan bukti kedatangan Islam dari India (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 178)

Tema HuraianHurgronje Dikemukakan oleh HurgronjeGujerat Kedatangan Islam melalui pelabuhan Gujerat Lama Hubungan yang lama wujud antara India dan Asia tenggara Marmar Batu marmar pada batu nisan mempunyai ciri-ciri buatan IndiaBudaya Masyarakat tempatan berkaitan rapat dengan India dari segi budaya

4. Huraikan faktor-faktor penyebaran Islam di Asia Tenggara (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 179 – 184)

Tema HuraianEasy Sejarah ACU 20

Easy Sejarah ACU

Dagang Pedagang Islam menyebarkan Islam di bandar pelabuhanKahwin Perkahwinan pedagang Islam dengan penduduk tempatanRaja Pengislaman raja dan bangsawan diikuti oleh rakyat Kerajaan Kerajaan Islam menyebarkan melalui peluasan wilayahMubaligh Mubaligh berperanan menyebarkan Islam

5. Huraikan peranan pedagang Islam menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 179-180)

Tema HuraianMurni Sikap murni pedagang Islam menjadi ikutan penduduk Kampung Perkampungan Islam menjadi pusat perbincangan agama Ulama Membawa ulama bersama menjalankan dakwah Islam Mahmudah Sifat mahmudah semasa berdakwah menarik minat penduduk Syahbandar Kejujuran pedagang telah dianugerahkan jawatan syahbandar

membolehkan mereka menyebarkan Islam

6. Bagaimanakah kerajaan di Asia Tenggara menyebarkan agama Islam di Alam Melayu (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 181-182)

Tema HuraianMelaka Melaka menyebarkan Islam melalui perluasan kuasaUlama Ulama dihantar ke kawasan taklukJohor Kerajaan Johor berusaha menawan Melaka bagi mengelakkan menjadi

pusat agama KristianAcheh Acheh menaungi negeri kecil di Sumatera Utara bagi mengelakkan

dinaungi Portugis yang menyebarkan KristianPattani Sultan Pattani menyebarkan Islam di seluruh wilayahnya

7. Apakah peranan pusat kebudayaan Islam di Asia Tenggara ? (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 179)

Tema HuraianEasy Sejarah ACU 21

Easy Sejarah ACU

Ilmu Pusat keilmuan dengan terdapatnya institusi pendidikan Terjemah Kerajaan Samudera Pasai menjadi pusat penterjemahan kitab Pakar Ulama Samudera Pasai menjadi pakar rujuk berkaitan masalah agamaSastera Melaka menghasilkan karya sastera yang dipengaruhi gaya sastera ArabPuisi Terdapat karya puisi yang menarik minat pembaca menghayati Islam

8. Huraikan peranan mubaligh dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 183-184)

Tema HuraianAjar Mengajar perkara asas secara tidak formal di masjidPenasihat Dilantik sebagai penasihat rajaWali Wali Songo berdakwah secara bijaksanaMasjid Mendirikan masjid contohnya Masjid Agung Demak Sifat Menunjukkan sifat mahmudah

9. Huraikan pengaruh agama Islam terhadap sistem pemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 185 – 187)

Tema HuraianKesultanan Memperkenalkan institusi kesultanan Rasmi Islam dijadikan agama rasmi Nama Unsur Islam diterapkan pada nama negeri dan pemerintahGelaran Penggunaan gelaran sultan Syariah Memperkenalkan undang-undang syariah

11. Huraikan pengaruh agama Islam dalam sistem pendidikan di Asia Tenggara (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 187- 188)

Tema HuraianFormal Kewujudan institusi pendidikan formal seperti pondokPondok Pelajar pondok terdiri daripada masyarakat tempatan dan luarIstana Istana merupakan pusat pendidikan formal untuk golongan bangsawanPeringkat Sistem pendidikan di Acheh dibahagikan kepada tiga peringkat Wanita Wanita digalakkan belajar

12. Jelaskan pengaruh Islam dalam bidang bahasa dan kesusasteraan di Asia Tenggara (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 188-189)

Easy Sejarah ACU 22

Easy Sejarah ACU

Tema HuraianJawi Tulisan Jawi dalam bahasa Melayu Pentadbiran Tulisan Jawi menjadi tulisan rasmi dalam pentadbiran Istilah Istilah Arab digunakan dalam bahasa MelayuTulisan Masyarakat menggunakan tulisan Jawi untuk membaca dan menulisSastera Sastera Melayu terpengaruh dengan gaya dan bentuk sastera Islam

13. Bagaimanakah cara hidup masyarakat Asia Tenggara setelah kedatangan Islam (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 189-190)

Tema HuraianBudaya Mengubah budaya masyarakat seperti cara berpakaian Saudara Islam memperkenalkan konsep persaudaraanAkhlak Akhlak Islam dijadikan panduan seperti tolong-menolongAmalan Amalan murni Islam diamalkan seperti gotong-royongAd-din Islam sebagai ‘ad-din’ iaitu satu cara hidup yang lengkap

14. Huraikan pengaruh Islam dalam bidang ekonomi di Asia Tenggara (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 191)

Tema HuraianBaitul mal Institusi baitulmal sebagai perbendaharaan Negara Rajin Menggalakkan umatnya supaya rajin bekerjaHalal Galak umatnya mengamalkan unsur yang halal semasa berurusniagaLarang Islam melarang amalan riba, penindasan dan penipuanJimat Nilai murni dalam ekonomi disarankan seperti berjimat cermat

BAB 8 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM

1. Sebutkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Adat Perpatih.Easy Sejarah ACU 23

Easy Sejarah ACU ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 198 )

Tema HuraianMusyawarah Musyawarah menjadi asas pentadbiranLarang Perkahwinan sesama suku dilarangBawah Ketua dilantik oleh kumpulan peringkat bawahIbu Mengutamakan keturunan sebelah ibuHarta Anak perempuan diberi hak memiliki harta

2. Nyatakan kandungan Hukum Kanun Melaka (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 200 )

Tema HuraianRaja Tanggungjawab raja dan pembesarLarang Pantang larang masyarakat Hukum Hukuman terhadap kesalahan jenayahUndang Undang-undang keluargaIbadah Permasalahan ibadah

3.Terangkan kaedah yang digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menyampaikan nilai-nilai murni. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 201 )

Tema Huraian Ajar Mengajar anak-anak secara dalam hal agama dan adat-resamPancaindera Melalui pancaindera seperti pendengaran dan pemerhatian Lisan Penerapan nilai murni melalui cerita-cerita lisan.Pergaulan Melalui pergaulan socialPuisi Penggunaan puisi seperti pantun dan peribahasa

4. Jelaskan peranan istana sebagai pusat pendidikan formal (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 201-202 )

Tema Huraian

Easy Sejarah ACU 24

Easy Sejarah ACU

Agama Pusat pengajian agamaUlama Tempat ulama mengajarBincang Tempat perbincangan ulama daripada pelbagai bangsaSimpan Tempat menyimpan buku-buku hikayatIlmu Pusat pendidikan ilmu politik dan pentadbiran

5. Jelaskan sistem pendidikan pondok. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 202-203 )

Tema HuraianAgama Penekanan kepada ilmu agamaGuru Melahirkan pelajar sebagai guru agamaWaktu Tiada batasan waktuMasa Mengambil masa yang lama untuk menamatkan pengajianNegeri Berkembang di Kelantan, Kedah, Terengganu dan Perlis

6. Huraikan pengaruh Islam terhadap gaya hidup golongan rakyat dalam masyarakat Melayu. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 207-208 )

Tema HuraianHormat Menghormati ibu bapa dan orang yang lebih tua.Cium Kanak-kanak mencium tangan orang tua apabila bersalamSuara Merendahkan suara apabila bercakap dengan orang yang

lebih tua.Jiran Jiran dianggap sebagai keluarga sendiriZiarah Orang yang datang berziarah hendaklah memberi salamBersalaman Tuan rumah bersalaman dengan orang yang datang

menziarahBismillah Ungkapan bismillah dibaca semasa hendak makan

7. Huraikan pengaruh Islam terhadap seni persembahan muzik, nyanyian dan tarian dalam mesyarakat Melayu tradisional. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 205-206 )

Easy Sejarah ACU 25

Easy Sejarah ACU

Tema HuraianSesuai Disesuaikan dengan ajaran IslamArab Dipengaruhi oleh ArabDabus Tarian Dabus dikaitkan dengan kepahlawanan Saidina AliNazam Nyanyian nazam yang mengisahkan sejarah IslamGhazal Persembahan ghazal yang memuji kebesaran Illahi

8. Mengapakah orang Melayu melibatkan diri secara aktif dalam perdagangan selepas kedatangan Islam. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 209 )

Tema HuraianDominasi Aktiviti perdagangan didominasi oleh pedagang IslamSumber Bidang perniagaan adalah sumber rezeki yang besar.Sebar Aktiviti perdagangan menjadi saluran menyebarkan IslamMelaka Kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan Asing Kehadiran pedagang asing di Melaka

9. Apakah faktor-faktor yang menjadikan Melaka pusat perdagangan terkenal pada abad yang ke-15 di Asia Tenggara. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 209 )

Tema HuraianStrategik Kedudukan yang strategikPentadbiran Pentadbiran yang licin dan teraturSelamat Keselamatan di laut terjamin dengan adanya Laksamana Timbang Sistem timbang dan sukat yang seragam Wang Penggunaan matawang dalam urusan perdagangan.

10.Terangkan peraturan cukai yang dilaksanakan pada zaman Kesultanan Melaka. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 211 )

Tema HuraianWajib Pedagang wajib membayar cukai terhadap barang daganganTetap Jumlah bayaran cukai ditetapkan Beras Beras dan makanan dikecualikan daripada cukaiUrusan Urusan jual beli boleh dilakukan setelah cukai dibayar Diraja Orang asing yang menetap di Melaka dikenakan cukai diraja

BAB 9

PERKEMBANGAN DI EROPAH

1. Terangkan ciri – ciri masyarakat Eropah pada Zaman Gelap Easy Sejarah ACU 26

Easy Sejarah ACU( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 215-216 )

2. Nyatakan ciri – ciri persamaan antara sistem feudal di Eropah dengan sistem feudal masyarakat Melayu tradisional

( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 215-216 )

TEMA HURAIANRaja Raja sebagai penaung utama dan berkuasa mutlakPembesar Pembesar memberi khidmat kepada raja dan dianugerahkan tanahCukai Pembesar mengutip cukai untuk diserahkan kepada rajaKerah Pembesar mengerah rakyat menjadi askar dan membina istana rajaHamba Hamba berkhidmat kepada pembesar kerana gagal menjelaskan

hutang

3. Nyatakan perubahan yang berlaku pada zaman kemuncak pertengahan di Eropah( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 216 )

TEMA HURAIANEjen Gereja menjadi ejen penyatuanBandar Kemunculan bandar seperti MilanStatus Status berdasarkan kekayaan bukan pemilikan tanahLibat Rakyat terlibat dalam kegiatan politikTingkat Peningkatan aktiviti pertanian dan perdagangan

4. Terangkan sebab – sebab Renaissance berlaku di Italy ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 217-219 )

TEMA HURAIANHumanisme Lahir tokoh aliran pemikiran humanismeEasy Sejarah ACU

TEMA HURAIANMerosot Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuanTadbir Tiada pentadbiran pusat yang berkesanBaron Kemunculan golongan baron (tuan tanah) Lindung Petani mendapat perlindungan daripada tuan tanahAkhirat Institusi gereja mementingkan ilmu akhirat

27

Easy Sejarah ACU

Inkuiri Mempunyai semangat inkuiri yang kuatBandar Kemunculan bandar yang menjadi pusat perdaganganNaung Pedagang kaya menjadi penaung kepada para cendekiawanPaus Paus di Rom menjadi penaung kepada para seniman

5. Nyatakan kesan Renaissance di Eropah ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 219-220 )

TEMA HURAIANMonarki Kemunculan monarki baruCukai Pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusatKembang Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa berkembang Bidang Kemajuan dalam pelbagai ilmu seperti matematikYakin Melahirkan budaya yakin diri

6. Mengapakah gerakan Reformation berlaku di Eropah pada abad ke – 10 ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 220-222 )

TEMA HURAIANRom Gereja Rom lebih mementingkan keduniaanAmal Golongan gereja mengamalkan gaya hidup pemerintah Mesin Mesin cetak telah menghasilkan Bible dan dijual dengan harga

yang murahSelari Amalan gereja Katolik tidak selari dengan ajaran BibleSeleweng Penyelewengan penjualan sijil pengampunan dosa

7. Jelaskan kesan Zaman Reformation di Eropah ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 222 )

TEMA HURAIANMazhab Agama Kristian berpecah kepada duaPerang Berlaku peperangan keagamaan di PerancisSebar Toleransi antara mazhab untuk menyebarkan fahaman merekaBuka Kuasa gereja telah dicabar secara terbukaKuasa Kuasa gereja berkurangan

8. Terangkan sebab berlaku penjelajahan dan penerokaan orang Eropah ke dunia luar

( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 223-225 )

TEMA HURAIANEasy Sejarah ACU 28

Easy Sejarah ACU

Mewah Mendapatkan barangan mewah dari Timur seperti emas dan rempahGalakan Galakan daripada pemerintahanTamat Untuk menamatkan monopoli perdagangan orang IslamSebar Ingin menyebarkan agama KristianBangga Semangat kebanggaan orang Eropah

9. Apakah kesan penjajahan orang Eropah terhadap masyarakat setempat ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 225-226 )

TEMA HURAIANIktiraf Pemimpin tempatan mengiktiraf kekuatan kuasa EropahBekal Daerah luar Eropah menjadi pembekal keperluan masyarakat EropahKuasa Portugis menguasai pusat emporium duniaKristian Agama Kristian berkembang dalam kalangan masyarakat tempatanHapus Penjelajahan Sepanyol telah menghapus tamadun tempatan

10. Huraikan sebab – sebab berlaku Revolusi Pertanian di Britain ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 226-229 )

TEMA HURAIANMilik Perubahan dalam pemilikan tanah persendirianPenduduk Pertambahan penduduk meningkatkan permintaan hasil pertanianGilir Tanaman bergilir membolehkan penanaman sepanjang tahunBaja Penggunaan baja membolehkan kesuburan tanah dikekalkan Alat Penciptaan alat baru seperti mesin membajak

11. Nyatakan kesan pengkuatkuasaan Akta Pemagaran tanah di Britain. ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 228- )

TEMA HURAIANLadang Kegiatan pertanian diusahakan secara ladangHilang Rakyat yang bergantung kepada tanah awam hilang punca rezekiBuruh Golongan petani kecil menjadi buruh di ladangHijrah Petani kecil berhijrah ke bandar menjadi buruh di kilangJual Petani kecil jual tanah kepada tuan tanah

12. Nyatakan kesan-kesan Revolusi Pertanian di Britain. ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 234-235 )

TEMA HURAIANPunca Pertanian menjadi punca ekonomi kerana berlaku lebihan untuk di

Easy Sejarah ACU 29

Easy Sejarah ACU

eksportPedagang Peladang besar menjadi pedagang antarabangsaMakanan Menyediakan makanan yang cukup untuk buruh industri di bandarTokoh Kedudukan tuan tanah sebagai tokoh penting dalam masyarakatSkala Muncul sistem ekonomi berskala besar

13. Huraikan faktor yang mempengaruhi Revolusi Perindustian di Britain ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 230-233 )

TEMA HURAIANModal Hasil daripada Revolusi Pertanian menjadi modal dalam sektor

perindustianSikap Sikap sanggup mengambil risiko untuk melaburkan modalDana Dana dapat diselamatkan kerana tidak bergantung pada

pengimportanReka Rekaan dalam bidang sains dan teknologi dengan mencipta mesin

baruKreativiti Mencetuskan daya kreativiti dan inovatif

14. Apakah perubahan yang berlaku akibat daripada Revolusi Perindustian di Britain

( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 231-230 )

TEMA HURAIANBesar Pengeluaran barangan dihasilkan secara besar – besaran Khusus Pengkhususan kepada satu bidang Kualiti Kuantiti dan kualiti dapat dipertingkatkanTeknologi Penggunaan teknologi enjin berkuasa wap dapat menjimatkan kos Reka Pelbagai mesin direka untuk meningkatkan pengeluaran

15. Nyatakan kesan Revolusi Perindustian di Britain. ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 234-236 )

TEMA HURAIANGanti Kegiatan perkilangan sebagai sumber ekonomi

Easy Sejarah ACU 30

Easy Sejarah ACU

Buruh Ramai rakyat menjadi buruh di kilangTokoh Pemilik kilang menjadi tokoh utama dalam masyarakat

menggantikan tuan tanahPAB Lebihan hasil kilang didagangkan di peringkat antarabangsaKapal Keretapi dan kapal berkuasa wap dicipta untuk kemudahan

pengangkutan

BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI

1. Nyatakan ciri-ciri ekonomi sara diri masyarakat Melayu tradisional ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 244 )

Easy Sejarah ACU 31

Easy Sejarah ACU

TEMA HURAIANSkala Pengeluaran dalam skala kecilTeknologi Menggunakan teknologi mudahModal Menggunakan modal yang kecilBuruh Jumlah buruh yang terhadPasaran Pasaran yang kecil

2. Jelaskan kesan kedatangan British terhadap ekonomi Tanah Melayu ? ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 246 )

TEMA HURAIANEksport Ekonomi eksport berkembang pesatTradisional Ekonomi tradisional terpinggirDwiekonomi Mewujudkan dwi ekonomiSeimbang Ketidakseimbangan pembangunan antara negeriTingkat Berlaku peningkatan dalam perusahaan bijih timah dan getah

4. Huraikan faktor-faktor perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 247-250 )

TEMA HURAIANIndustri Perkembangan Revolusi Perindustrian di EropahRidley Usaha yang dijalankan oleh H.N.RidleySyarikat Syarikat Eropah membuka ladang getahIbedem Teknik penorehan yang baik iaitu Teknik Ibedem ( Tulang Ikan

Hering )Harga Harga getah yang tinggi di pasaran antarabangsa

5. Mengapa orang Eropah menguasai perlombongan bijih timah di Tanah Melayu Pada abad ke-20. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 250-252 )

TEMA HURAIANEasy Sejarah ACU 32

Easy Sejarah ACU

Modal Mereka mempunyai modal yang besarKorek Penggunaan teknologi kapal korekIntensif Perubahan daripada intensif buruh kepada intensif modalGubal Undang-undang yang digubal memihak kepada pelombong

Eropah.

6. Huraikan sebab-sebab kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 252-255 )

TEMA HURAIANBencana Berlaku bencana alam di negara asalKerja Terdapat banyak peluang pekerjaan di kedua-dua sektorStabil Kestabilan politik di Tanah MelayuGalakan Galakan daripada kerajaan BritishTradisi Hubungan tradisi yang wujud antara Negara

7. Jelaskan cara kedatangan buruh Cina dan India ke Tanah Melayu . ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 253-254 )

TEMA HURAIANTiket Melalui sistem tiket kredit – CinaKongsi Sistem pengambilan Rumah Kongsi – CinaKumpulan Datang secara berkumpulan – CinaKangani Kangani dihantar ke India untuk dapatkan buruh – IndiaBebas Mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan – IndiaSendiri Buruh yang datang sendiri ke Tanah Melayu- India

9. Nyatakan kesan kemasukan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu.. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 264 )

TEMA HURAIANMajmuk Pembentukan masyarakat majmuk Petempatan Wujud petempatan yang berbezaPekerjaan Jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaumBahasa Penggunaan bahasa yang berbezaPerpaduan Tidak wujud perpaduan antara kaum

10. Huraikan sejarah perkembangan penggunaan mata wang di Tanah Melayu. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 255-258 )

TEMA HURAIANMelaka Bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka

Easy Sejarah ACU 33

Easy Sejarah ACU

Dinar Dinar emas digunakan di Kelantan Sepanyol Pengenalan mata wang Sepanyol selepas kedatangan BaratKertas Wang kertas mula digunakan di Negeri Selat Bank Penubuhan bank oleh penjajah

11. Huraikan sejarah perkembangan insurans di Tanah Melayu. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 257-258 )

TEMA HURAIANDagang Diperkenalkan ekoran perkembangan perdaganganTawar Menawarkan perkhidmatan insurans maritim, kebakaran dan

hartaLindung Melindungi dagangan dan kapal Cawangan Peringkat awal- cawangan syarikat insurans asingTempatan Penubuhan syarikat insurans tempatan seperti Straits Insurance

Limited

12. Jelaskan dasar yang telah dilaksanakan oleh British terhadap sektor pertanian di Tanah Melayu. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 258 )

TEMA HURAIANBaru Memperkenalkan tanaman baru seperti kopi,tembakau dan getahKomersil Mengkomersilkan tanaman tradisional seperti gambir dan lada

hitamLindung Mengadakan undang-undang untuk melindungi tanah orang

MelayuBahagi Membahagikan tanah mengikut kegunaan seperti tanah

pertanianCukai Mengenakan kadar cukai yang berbeza bergantung kepada jenis

tanah

13. Terangkan dasar tanah British yang digunakan untuk melindungi kepentingan penduduk peribumi. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 2258-261 )

TEMA HURAIAN

Easy Sejarah ACU 34

Easy Sejarah ACU

TSM Memperkenalkan akta Tanah Simpanan MelayuTujuan Menyelamatkan tanah orang Melayu daripada dijual LO Land Order bertujuan untuk melindungi hak milik tanah peribumiLSO Land Settlement Order memberi perlindungan tanah peribumi

daripada dipajak dan dijual kepada orang asingHak Golongan imigran hanya mempunyai hak terhadap tanah campuran

14. Terangkan faktor-faktor pembentukan bandar di tanah Melayu pada awal abad ke-20. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 263-264 )

TEMA HURAIANLombong Perlombongan bijih timah mewujudkan Bandar Kuala Lumpur dan

Taiping Petroleum Perlombongan petroleum mewujudkan Bandar MiriPengangkutan Perkembangan sistem pengangkutan mewujudkan Bandar Kuala

LumpurPertanian Kegiatan pertanian komersil mewujudkan Bandar Johor BahruStrategik Kuala Lumpur berkembang sebagai Bandar besar kerana

kedudukan strategiknya.

15. Apakah kesan dasar British terhadap pekebun kecil Di Tanah Melayu ? ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 2261-262 )

TEMA HURAIANLarang Enakmen Tanah Padi melarang penanaman getahKurang Bilangan Pekebun kecil getah Melayu sangat kurangPremium Premium permohonan tanah baru untuk penanaman getah

dinaikkanTanah Pembukaan tanah baru untuk tanaman getah dilarangLindung Perlindungan kepada pemodal dan peladang Eropah

16. Jelaskan sistem pendidikan semasa penjajahan British di Tanah Melayu. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 265-266 )

TEMA HURAIANVernakular Memperkenalkan sistem pendidikan vernacular

Easy Sejarah ACU 35

Easy Sejarah ACU

Melayu Penubuhan sekolah Melayu di Negeri-negeri SelatPerempuan Sekolah Melayu untuk perempuan di Negeri-negeri SelatElit Kolej Melayu Kuala Kangsar dikhususkan untuk golongan elitRendah Sekolah Melayu hanya setakat sekolah rendah sahaja

17. Terangkan sejarah perkembangan perusahaan perkilangan di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 266-267 )

TEMA HURAIANTumpu Tidak maju kerana tumpuan kepada kegiatan perlombonganImport Hampir semua barang keperluan diimportEksport Perusahaan perkilangan memberi tumpuan untuk barangan

eksportBata Syarikat Kasut Bata menubuhkan kilang di Kelang, SelangorGetah Pembinaan kilang yang menghasilkan barangan daripada getah

18. Huraikan sejarah perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 2267-269 )

TEMA HURAIANLombong Perkembangan perusahaan perlombongan merancakkan sistem

pengangkutanCepat Pembinaan jalan kereta api menghubungkan lombong dengan

pelabuhanPertama Jalan kereta api pertama menghubungkan Taiping dengan Port

WeldKhidmat Semua kawasan lombong bijih timah di Negeri-Negeri Melayu

Bersekutu mempunyai perkhidmatan kereta apiSempadan Jalan kereta api menghubungkan Seberang Prai dengan

sempadan Siam

19. Apakah peranan sistem pengangkutan dan perhubungan terhadap perkembangan ekonomi Tanah Melayu pada awal abad ke-20. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 267-269 )

TEMA HURAIAN

Easy Sejarah ACU 36

Easy Sejarah ACU

Cepat Mepercepatkan pengangkutan bijih timah dan getahPelabuhan Menghubungkan kawasan bijih timah dan ladang dengan

pelabuhanKawasan Menghubungkan kawasan Pantai Barat dengan Pantai TimurBuka Menggalakkan pembukaan tanah baru untuk kegiatan pertanianJimat Jimatkan kos pengangkutan dan muatan yang lebih banyak

20. Terangkan langkah-langkah yang diambil oleh British untuk meningkat perkhidmatan kesihatan di Tanah Melayu. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 269-270 )

TEMA HURAIANHospital Penubuhan hospital di Taiping dan Kuala Lumpur Pusat Membina pusat kesihatan di luar BandarKecil Pusat Kesihatan Kecil dibina di negeri-negeri lainSwasta Hospital Tung Shin dibina oleh swastaSanitari Sanitari Board menitikberatkan kesihatan awam di Bandar

Easy Sejarah ACU 37