azlina_latiff transkrip temu bual

Upload: nur-illyani-hafiz

Post on 14-Apr-2018

397 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  1/113

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA

  PUAN NOR AZLINA BINTI ABDUL LATIFF

  MENGENAIPENGALAMAN BELIAU MENGURUSKAN

  PROJEK SISTEM PENGKOMPUTERAN JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA

  DAN BAHAGIAN PENCEN (JABATAN PERKfflDMATAN AWAM MALAYSIA)

  SHAZALIENNA BINTI SAHARUDIN(2005269555)

  NOORLIZA BINTI SULAIMAN(2005269708)

  PROJEK DIMAJUKAN KEPADA FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT,

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) PUNCAK PERDANA

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  2/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  ISI KANDUNGAN

  Kandungan

  Penghargaan

  Abstrak

  Pengenalan

  Biodata

  Transkip Wawancara

  Senarai Soalan-soalan Temuramah

  Log Wawancara

  Rujukan

  Lampiran

  Muka Surat

  ii

  iii

  1-2

  3

  4-85

  86 - 94

  95 - 97

  98

  i

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  3/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  PENGHARGAAN

  Assalammualaikum w.b.t

  Pertama sekali bersyukur kami ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan berkat limpah

  kumianya dapatlah kami menyiapkan tugasan ini.

  Terutamanya buat pensyarah kami, En. Mohamad Nazir bin Ahmad, sekalung terima

  kasih di atas segala tunjuk ajar, panduan, bimbingan yang telah diberikan kepada kami

  dalam menyiapkan tugasan ini. Bimbingan dan dorongan beliau sangat kami hargai.

  Sekalung penghargaan tidak terhingga kepada tokoh wawancara ini iaitu Puan Nor

  Azlina Binti Abdul Latiff kerana kerjasama sepenuhnya yang diberikan sepanjang kami

  menjalankan wawancara dan menyiapkan transkrip ini.

  Kami berharap agar transkrip wawancara ini dapat dijadikan sebagai sebuah bahan

  rujukan yang berguna untuk para pembaca, penyelidik dan generasi akan datang.

  Akhir sekali, kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung.

  Ribuan terima kasih kami ucapkan. Semoga sumbangan dan pertolongan di balas Tuhan

  Yang Maha Esa.

  ii

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  4/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  ABSTRAK

  Abstrak.Teknologi Maklumat pada hari ini adalah seperti cendawan yang tumbuh.

  Terlalu banyak organisasi-organisasi yang mengusahakan ICT sebagai sumber

  pencarian utaman mereka. Tetapi tidak banyak organisasi yang boleh kekal lama di

  pasaran kini dan berdaya saing. HeiTech Padu Berhad adalah merupakan salah satu

  syarikat bumiputera yang berjaya di dalam pasaran ICT. HeiTech Padu telah membantu

  kerajaan dalam menjayakan pembangunan-pembangunan projek yang besar seperti

  Sistem Visa On Arival (VOA), sistem-sistem untuk POS Malaysia dan bermacam-macam

  lagi. Justeru itu, syarikat gergasi ini mempunyai kakitangan yang berdedikasi sehingga

  boleh memberi kepercayaan kepada negara luar seperti Indonesia dan Sri Lanka untuk

  terlibat soma di dalam pembangunan sistem di negara mereka. Di dalam organisasi

  inilah, tokoh wawancara ini Puan Nor Azlina Binti Abdul Latiff telah menyumbangkan

  bakti danjasa beliau sepanjang tempoh 23 tahun. Beliau dilahirkan di Kelang, Selangor

  dan mula berkhidmat di HeiTech Padu pada tahun Encik Mohd Solihin dilahirkan di

  Tanjong Karang,Selangor. Mula meyertai HeiTech Padu ketika berusia 30 tahun dimana

  pada mulanya beliau bekerja di bawah Software Allience iaitu pada ketika itu adalah

  anak syarikat kepada Permodalan Nasional Berhad (PNB). Beliau mempunyai latar

  belakang di dalam bidang teknologi maklumat. Beliau mendapat segulung ijazahnya

  diUnited Kingdom. Disebabkan minat beliau yang mendalam, kini beliau merupakan

  pegawai kanan di HeiTech Padu Berhad. Belian banyak terlibat di dalam projek-projek

  mega kerajaan. Pengalaman danjasa yang telah dicurahkan oleh Puan Nor Azlina Binti

  Abdul Latiff ini amat bernilai kepada generasi-generasi akan datang. Ini sedikit sebanya

  mengisahkan latarbelakang dan perjalanan hidup beliau untuk dikongsikan bersama di

  dalam transkrip wawancara ini yang boleh dijadikan panduan dan tauladan untuk

  generasi yang akan datang

  Kata kunci: HeiTech Padu, Jabatan Imigresen Malaysia, POS Malaysia, Bahagian

  Pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

  i i i

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  5/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  PENGENALAN

  Shazalienna Binti Saharudin dan Norliza binti Sulaiman telah menemubual Puan NorAzlina Binti Abdul Latiff, Pengurus Kanan HeiTech Padu Berhad yang telah diadakan di

  pejabat beliau di Tingkat 4, HeiTech Village, Persiaran Kewajipan, US J 1, UEP Subang

  Jaya, 47600 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, yang mengisahkan tentang pengalaman

  beliau dalam menguruskan Projek Sistem Pengkomputeran Jabatan Imigresen Malaysia

  dan Bahagian Pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.

  Heitech Padu Sdn. Bhd. (HeiTech), dahulunya dikenali sebagai PNB

  Information Technologies Sdn. Berhad, merupakan peneraju didalam penyediaan

  penyelesaian teknologi maklumat. HeiTech bermula sebagai Jabatan EDP di bawah

  seliaan Pemodalan Nasional Berhad (PNB) dan berkembang menjadi Bahagian EDP.

  Selepas kejayaan di dalam projek pengkomputeran untuk Pos Malaysia, HeiTech

  ditubuhkan pada 1994 untuk memulakan sepenuhnya perniagaan didalam teknologi

  maklumat untuk menawarkan teknologi perniagaan yang luas kepada pengguna yang

  berpotensi.

  HeiTech kini menerokai dimensi baru didalam perniagaan teknologi maklumat.

  Untuk memenuhi permintaan kemajuan teknologi maklumat, HeiTech kini menyediakan

  sistem perundingan maklumat tambah nilai, aplikasi perkhidmatan penyumberan, dan

  produk dan perkhidmatan teknologi. HeiTech Padu menarik kekuatannya daripada

  pengalamannya selama dua dekad, berganding tangan bersama kedua-dua sektor awam

  dan swasta, merubah perniagaan mereka daripada proses-proses manual sistem automatik

  dan akhirnya untuk sistem maklumat berkesan. Ini membolehkann keputusan perniagaan

  releven untuk dibuat tepat dan tepat masa.

  HeiTech berbanggan sebagai satu pemain utama dalam memandu sektor awam

  kepada apa ia ada sekarang, mempengaruhi keatas kekuatan dan kebolehan sistem

  bersepadu. Oleh itu HeiTech selanjutnya telah berubah menjadi satu kunci penyedia

  perkhidmatan terurus di Malaysia dimana produk-produknya temasuk Padu*Net

  (Perkhidmatan Rangkaian Terurus) dan Padu*Center (Perkhidmatan Pusat Data Terurus).

  1

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  6/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  Oleh itu, jawatan pelanggan-pelanggan HeiTech telah mengubahnya kepada sektor

  swswasta terutamanya daripada industri perkhidmatan kewangan.

  2

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  7/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  BIODATA

  Nama

  Tarikh Lahir

  Tempat Lahir

  Adik Beradik

  Status

  Anak

  Tempat Tinggal

  : Nor Azlina Binti Abdul Latif

  : 8 Jun 1962

  : Klang, Selangor

  : 3 orang - anak bongsu

  : Berkahwin

  : 2 orang

  : Ampang, Selangor

  Tahap Pendidikan Tertinggi: Ijazah Sains Komputer dan Matematik

  Jawatan

  Alamat Pejabat

  Pengurus Kanan

  HeiTech Padu Berhad

  Tingkat 4, HeiTech Village

  Persiaran Kewajipan, USJ 1

  UEP Subang Jaya,

  47600 Subang Jaya

  Selangor Darul Ehsan

  3

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  8/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  PITA 1 BAHAGIAN A

  Berikut adalah rakaman wawancara sejarah lisan mengenai pengalaman menguruskan

  Projek Sistem Pengkomputeran Jabatan Imigresen Malaysia dan Bahagian Pencen

  (Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia) bersama Puan Nor Azlina binti Abdul Latiff.

  Rakaman ini telah dijalankan di Heitech Padu Bhd. Pada empat belas hb. Mac dua ribu

  lapan (14 Mac 2008) dari jam sepuluh pagi sehingga jam satu tengahari. Wawancara ini

  dikendalikan oleh Noorliza binti Sulaiman dan dibantu oleh Shazalienna binti Saharudin.

  Dengan segala hormatnya wawancara ini dimulakan.

  SS: Siapakah nama penuh Puan?

  NAL: Nor Azlina binti Abdul Latiff.

  SS: Adakah Puan mempunyai nama panggilan atau nama timangan sewaktu

  kecil?

  NAL: Keluarga saya hanya panggil Ina.

  SS: Bilakah Puan dilahirkan dan dimana?

  NAL: Saya di lahirkan pada lapan hb. Jun sembilan belas enam puluh dua (8 Jun

  1962) dan saya dilahirkan di Klang, Selangor.

  SS: Puan mempunyai berapa orang adik beradik? Berapa orang lelaki dan

  berapa orang perempuan?

  NAL: Saya hanya mempunyai tiga adik beradik. Dua perempuan dan satu

  [seorang] lelaki (merupakan anak bongsu).

  SS: Adakah ibubapa Puan masih ada?

  NAL: Mereka masih ada.

  SS: Dimanakah Puan menetap sekarang?

  NAL: Sekarang saya menetap di Ampang, Selangor..

  4

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  9/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  SS: Apakah tahap pendidikan tertinggi Puan?

  NAL: Tahap pendidikan tertinggi adalah DAP- Degree in Computer and

  Mathematical Sciences (Ijazah Sains Komputer dan Matematik)

  SS: Dimanakah Puan mendapat pendidikan awal?

  NAL: Pendidikan awalnya pendidikan sekolah rendah? Sekolah Ulu Klang di

  Ampang kemudian ke Maktab Rendah Sains Mara Kuantan kemudian

  melanjutkan pelajaran untuk buat A-Level dan Degree (Ijazah) di United

  Kindom.

  SS: Adakah Puan sudah mendirikan rumah tangga?

  NAL: Ya, sudah mendirikan rumahtangga.

  SS: Mempunyai berapa orang cahaya mata?

  NAL: Saya ada 2 cahaya mata.

  SS: Lelaki atau perempuan?

  NAL: Seorang lelaki seorang perempuan.

  SS: Apakah cita-cita Puan sewaktu kecil?

  NAL: Sebenamya cita-cita ini pada waktu kecil kerana pada zaman saya dahulu

  memang kita pun ibubapa pun hanya government servant(kakitangan

  kerajaan) dan ibu saya seorang guru jadi kita tidak lah macam terlalu

  fikirkan apa kita hendak jadi tapi apabila dah masuk sekolah menengah,

  dah masuk universiti, pada ketika itu di Malaysia ini [ini] perkembangan

  IT barulah dan kat [di] oversea (luar negara) itu dah lama juga jadisebab itulah saya mengambil kursus IT lah computer science (Sains

  Komputer).

  SS: Berapakah usia Puan pada mula-mula Puan bekerja?

  5

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  10/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  NAL: Saya bekerja pada tahun lapan puluh (1980) saya balik lapan puluh

  empat (1984), lapan puluh lima (19885) saya bekerja iaitu umur dua puluh

  tiga.

  SS: Adakah Puan menceburi bidang yang Puan minati? Iaitu bidang IT dan

  mengapa?

  NAL: Ya, seperti yang saya kata tadilah, saya adalah biasiswa MARA. Jadi

  MARA ini quite flexible (agak bertolak ansur) dia bagi kita pilih, bagi kita

  tukar course (kursus) kalau kita rasa itu yang kita hendak ceburi dan

  asalkan ia tidak lari dari apa dia punya objektif. Jadi pada ketika itu

  bidang IT ini baru di Malaysia dan apabila saya bercadang untuk ambil IT

  memang digalakkanlah. Jadi dari segi minat pada ketika itu memang kita

  tidak tahu apa sebenarnya IT secara keseluruhan bila kita dah buat kursus

  itu memang kita minat walaupun ia susah tapi kita rasa benda itu lain

  daripada yang lain ketika itu, dan apabila saya bekerja memang saya

  rasanya itu sesuai dengan saya, dan rasanya kerja IT ini kena teliti, buat

  sesuatu benda dengan lebih terperinci dan saya terasa ianya sesuai dengan

  jiwa saya sampai ke hari ini.

  SS: Pada tahun bilakah Puan mula berkhidmat di HeiTech Padu Berhad?

  NAL: Saya awalnya Awalnya selepas graduate (tamat belajar) saya balik

  saya bekerja dengan bank selama tujuh tahun, lepas itu saya masuk

  Software Alliance, Software Alliance pada ketika itu adalah anak sayaikat

  kepada PNB. Lepas itu semasa saya di Software Alliance saya di

  ditawarkan untuk diserap kepada PNBIT yang ketika itu PNB kira PNB

  sewaktu itu kerajaanlah ya fikirkan bahawa. PNB terlalu bayak projek

  pengkomputeran yang dia lakukan jadi pada ketika itu saya rasa

  , , PNB sepatutnya fokus kepada pelaburan, jadi IT ini patut

  diberi kepada satu anak sayarikat, itulah terbentuknya PNBIT pada ketika

  itu sebab satu projek memerlukan pengurus projek jadi mereka

  mengarahkan saya untuk diserapkan dari Software Alliance, Software

  Alliance adalah anak syarikat PNB masuk ke PNBIT. Semasa itu selepas

  6

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  11/113

  IMR603 Dokumentasi Sejarah Lisan

  itu HeiTech Padu Berhad lah kerana PNBIT ini hendak dikira bila saya

  berkhidmat di HeiTech Padu ini rasanya lebih kurang sembilan belas

  sembilan puluh dua (1992) lah.

  SS: Apakah jawatan yang disandangkan oleh Puan ketika itu?

  NAL: Ketika itu Jawatan Assistant Manager (Penolong Pengunis) tetapi dari

  segi roles (peranan) ataupun tugas adalah project manager(Pengunis) lah.

  SS: Bermakna sehingga sekarang Pn. Telah berkhidmat selama berapa tahun?

  NAL: Kalau ikut keseluruhan perkhidmatan rasanya maknanya sekarang ini

  dalam dua puluh lebih lapan puluh lima (1985) dua puluh tiga tahun.

  SS: Kini Puan memegang jawatan sebagai Senior Manager (Pegawai Kanan) di

  HeiTech Padu dan Puan adalah satu-satu wakil wanita. Apakah perasaan

  Puan?

  NAL: Memang sebenarnya untuk seorang wanita untuk naik ke tahap ini di

  syarikat dimana kebanyakan pengunisan adalah lelaki memang tidak

  senang lah. Jadi pada sesiapa pun usaha perlu dan bukan sahaja setakat

  usaha kerja keras tetapi juga perlu menonjolkan diri. Jadi memang

  perasaan saya bangga sebab saya rasa memang tidak senanglah, mungkin

  di sesetengah sayarikat senang tetapi di syarikat yang saya bekerja

  sekarang ini tidak senanglah. Jadi bila saya adalah pekerja wanita bagi

  pihak pengunisan adalah memang banggalah tetapi pada sesiapapun benda

  ini tidak senang ya.

  SS: Apakah tugas utama Puan?

  NAL: Sekarang ini? Sekarang ini bermula dua ribu tujuh (2007), syarikat ini

  telah berubah dari segi organisasinya, struktur organisasinya dimana saya

  telah diberi tanggungjawab untuk menerajui satu jabatan yang dipanggil

  customer service and practice management(perkhidmatan pelanggan dan

  pengunisan amalan). Customer Service and Practices Management

  (perkhidmatan pelanggan dan pengunisan amalan) ini dia ada dua

  7

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  12/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  komponen disitu iatu Customer service iaitu perkhidmatan pelanggan dan

  juga Practices Management (Pengurusan Amalan). Practices

  Mwage/wew/(Pengurusan Amalan) ini akan lebih kepada membentuk dan

  juga melaksanakan cara-cara kerja yang terbaik tidak kira dari segi

  pengurusan projek ataupun dalam pembangunan aplikasi. Jadi maksudnya

  kita kena pastikan tanggungjawab kita kena pastikan seluruh projek di

  HeiTech ini menggunakan cara terbaik untuk pengurusan projek dan juga

  untuk pelaksanaan pembangunan aplikasi.

  SS: Bagaimanakah Puan bersaing dengan kaum lelaki di sini?

  NAL: Seperti yang saya kata tadi. Yang penting kita perlu kata orang work

  smart not work hard(kerja teratur bukan kuat) tapi kadang-kadang kena

  work hard (kerja kuat) juga, maksudnya kita perlu kerja kita

  maknanya kerja kita apa kita janjikan pada penyelia kita atau ketua kita,

  kena pastikan kita deliver(serah). Okay dan lagi satu adalah apabila dalam

  apa-apa mesyuarat atau perbincangan bersama, kita perlu ada banyak idea

  supaya kita dilihat sebaagai mempunyai idea dan menonjol lah..sebab

  kaum lelaki ini mereka pandai bercakap jadi kita kaum wanita ini kena

  lebih lagi, kita kena buat homework (kerja rumah) kita. Hendak pergi

  sesuatu mesyuarat pasal sesuatu topik itu kita buat homework (kerja

  rumah) kita dulu dan kita fikirkan apa sepatutnya yang kita boleh

  menyumbang kepada perbincangan tersebut. Jadi bermaksudnya bila kita

  di sana kita tidak lah senyap sahaja, kita tahu topik itu jadi penyelia

  kita akan lihatlah, itu dari segi perbincangan atau idea dari segi kerja apa

  yang kita janjikan kita kena siapkan. Maknanya ikut arahan, kalau dia kata

  hendak seminggu, seminggu lah. Kita tidak boleh, dari situ rasanyapembentukan kepercayaan, jika kita dah janji tapi tidak tepati nanti ketua

  kita tidak percaya kita, dari situ kita akan rugilah. Jadi untuk bersaing

  dengan kaum lelaki ini, memang benda-benda macam itu memang

  pentinglah. Bila ketua kita dah percaya pada kita dan percaya kita boleh

  lakukan, dan kita sentiasa menepati apa yang kita janji, kalau dia kata

  esok, esoklah kita bagi dan misal kata dengan itu dengan sendirinya

  8

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  13/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  ketua kita akan tengoklah bahwa kita lebih baik dari kaum lelaki atau

  sesetengah dari merekalah tidak kiralah kaum lelaki atau kaum perempuan

  yang lain.

  SS: Apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk berjaya hingga ke tahap sekarang?

  NAL: Okay, yang pentingnya satu kemahiran. Maksudnya kemahiran disini

  terutama sekali dalam bidang IT ini dia teknologi cepat berubah. Jadi

  - Walaupun dipihak pengurusan tapi kita masih lagi kena belajar apa dia

  teknologi sebab Kalau kita tidak ada kemahiran atau knowledge

  (pengetahuan), kita tidak dapat untuk menyemak kerja anak buah kita.

  Jadi betul ke dia buat itu. Jadi kita kena nilai diri kita di mana kita boleh

  buat coaching (melatih) dan buat juga monitoring (kawalan) kepada anak

  buah kita. Jadi ilmu itu penting. Satu lagi dari segi orang kata segi

  disiplin untuk kalau kita lalai dengan benda-benda lain, tidak fokus

  dengan kerja kita dan semangat kita kurang memang susah lah dan

  kadanag-kadang dipihak pengurusan ini kita kena pandai motivasikan diri

  sendiri, maknanya orang lain takkan motivasikan you (anda), you (anda)

  kena pandai motivasikan diri sendiri supaya you (andaj selalu tahap atau

  setamina you (anda) untuk atau semanagat you (anda) untuk terus bekerjaitu ada. Kalau you (anda) tidak boleh motivasikan diri memang susah. Dan

  satu lagi adalah kosistensi dari segi kerja, bermaksud kita jangan sekali-

  kali macam tahun ini prestasi tinggi tahun depan menurun. Jadi disitu

  memang susahlah kalu hendak naik pangkat. Sekarang ini pihak

  pengurusan atasan mesti tengok you (anda) konsisten dari you (anda)

  punya prestasi dan sentiasa baik, maknanya lagi senang hendak naik ke

  tahap ini. Satu lagi yang saya rasa mana-mana pihak pengurusan pun

  percaya yang penting adalah maknanya you (anda) kena detail

  (terperinci) maknanya you (anda) kena lakukan sesuatu secara terperinci

  sebab apabila pihak pengurusan walaupun kerja itu dilakukan oleh anak

  buah you (anda), tetapi tanggungjwab masih kepada you (anda). Jadi kalau

  you (anda) tidak teliti, you (anda) tidak semak kerja anak buah you (anda)

  at the end you (akhirnya kamu) juga yang kena jawab. Jadi setengah orang

  9

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  14/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  rasakan bila put trust(beri kepercayaan) kepada anak buah dia, okay. Tapi

  pada saya bila di tahap tinggi ini lagilah tanggungjawab you (anda) berat

  you (anda) boleh di soal kenapa benda ini boleh berlaku dan kalau ada

  sesuatu yang tidak baik jadi sebab itu lagi tinggi you (anda) naik lagi

  detail you (lagi terperinci anda) kena pergi. Detail (terperinci) itu bukan

  bennaksud, you (anda) kena tahu detail (terperinci) pengisian sesuatu

  benda itu tetapi (anda) kena detail (terperinci), you (anda) kena berkira

  tentang kualiti sesuatu output (pengeluaran) itu. Jadi itu yang penting.

  Sebab kadang-kadang dibawah itu mereka tidakconcern (prihatin) sangat

  tentang kualiti tetapi diatas sebab dia atas (anda) barulah you (anda) kena

  deliver (menyampaikan) kepada customer (pelanggan) bagi pihak

  pengurusan atasan. Jadi jika ditahap you (anda) tidak semak dengan teliti

  nanti habislah kan. Pada saya lagi tinggi you (anda) punya tahap lagi. Jadi

  bila hendak capai ke tahap sekarang ini memang benda-benda itu perlu.

  Kalau kita tidak ada benda-bdenda itu saya rasa susah sikit lah.

  Pengurusan hendak nampak you (anda) adalah seoarang yang boleh

  melakukan kerja dengan baiklah kan.

  SS: Adakah Puan berpuas hati dengan tahap pencapaian Puan sehingga kini?

  NAL: Hendak puas hati semua manusia tidak puas hati. Mesti you (anda) hendak

  lebih baik kan. Tapi itu saya rasa adalah satu sikap yang bagus kerana

  kalau you (anda) dah complesant(puas) maknanya you (anda) dah puas

  dengan apa yang you (anda) tidak akan cuba can untuk meningkatkan diri.

  Jadi walau setua mana you (anda) setinggi mana pangkat tapi you (anda)

  mesti kena ada lagi satu goal (tujuan) kita untuk capai seterusnya. Jadi

  so (jadi) saya rasa sepatunya tidak puas hati lah. Bukan tidak puas hatimaknanya redha dan puashati setakat apa rezeki diberi tuhan tapi kita

  boleh improve (perbaiki) lagi sebab banyak benda yang kita boleh buat.

  SS: Adakah Puan telah mencapai semua cita-cita Puan?

  NAL: Seperti yang saya kata tadi la. Masa saya kecil tidak adalah cita-cita yang

  khusus solid apa yang kita hendak sebab kita masih tidak tahu masa itu

  10

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  15/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  tapi pada saya punya cita-citalah ya sebagai seorang individu maknanya

  menjadi seorang isteri yang baik, ibu yang baik pada anak-anak dan

  menjadi seorang pekerja yang baik kepada syarikat. Ketaga-tiga itu pada

  saya masih banyak lagi boleh saya dibaiki. Pada saya masih lagi baikinya

  maknanya hendak capai cita-cita itu selagi saya tidak capai ap benda yang

  terbaik maknanya belum habis lagi la kan.

  SS: Adakah Puan bersetuju sekiranya anak-anak Puan memasuki bidang IT

  sepertimana yang Puan ceburi?

  NAL: Saya jenis orang yang open minded(fikiran terbuka). Pada saya sesuatu

  yang dia lakukan itu mesti ada minat, sebab once you (bila anda) dah

  masuk sesuatu bidang itu you (anda) hendak patah balik memang payah.

  Kalau payah balik pun mengambil masa you (anda) kena belajar balik

  benda yang lain. Jadi saya tidak pernah memaksa anak-anak saya untuk

  meminati atau memasuki bidang IT tetapi saya menggalakkan dan saya

  selalu menghantar mereka kursus untuk belajar IT, kerana pada saya IT ini

  walaupun bidang apa yang you (anda) ceburi you (anda) perlu tahu IT.

  Okay. Macam anak saya apa yang dia minat saya beri. Contohnya

  sekarang ini anak saya yang sulong itu akan belajar geology, dia minat

  dari segi itu. Dia minat outdoor (aktiviti luar), dia mendapat Petronas

  Scholarship (biasiswa), jadi pada saya tidak penting bidang IT tapi kalau

  dia memang minat di bidang itu. Biar dia, because (kerana) bila seoarang

  itu minat dia lagi dapat mebuat sesuatu lebih baik. Seperti biasa benda-

  benda ini kita tidak boleh paksa. Tetapi pada saya dia memang IT ini kena

  ada. Saya memang dedahkan mereka kepada ilmu IT. Contoh anak saya

  semasa SPM, saya hantar dia ke COSMOPOINT (nama sebuah kolej)

  untuk belajar microsoft office, powerpoint, jadi maksudnya bila dia masuk

  Universiti, dia sekarang dekat Universiti, bila dia bekerja nanti senang

  sebab ilmu itu dah ada. Jadi pada saya ilmu IT itu penting tetapi tidak

  semestinya mereka masuk IT. Kalau minat pun tidak mengapa, kalau dia

  minat bidang lain pun tidak mengapa.

  11

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  16/113

  IMR603 Dokumentasi Sejarah Lisan

  SS: Puan nampak sihat dan beimaya, apakah Puan mengambil pemakanan

  seimbang atau bagaimana Puan menjaga kecerdasan itu?

  NAL: Makanan seimbang. Dari segi makanan seimbang saya pun tidak arif

  mengenai makanan ini tapi saya makan mengikut apa yang saya perlu.

  Dan sekarang ini sebab umur dan semakin meningkat so (Jadi) saya

  cubalah kurangkan makan-makan benda yang terlalu manis. Sebab saya

  punya keluarga ada sejarah kencing manis dan darah tinggi. Jadi saya

  cubalah, cuba setakat mana yang boleh tapi saya tidak pernah menyekat

  makanan saya, kalau saya hendak makan saya makan cuma dari segi

  kuantiti mungkin saya kurangkanlah sebab sejarah keluarga saya ada

  penyakit darah tinggi dan kencing manis, kena jagalah. Tapi kitakecergasan itu sebenarnya bila umur semakain meningkat ini memang kita

  punya stamina kurang tapi macam saya katakan tadi, apabila you (anda)

  minat melakukan sesuatu dan you (anda) rasa tanggungjawab untuk

  melakukan sesuatu secara automatiknya semanggat itu boleh

  menimbulkan kecerdasan maksudnya you want to do something automatic

  the energy is there (anda ingin melakukan sesuatu, secara terus tenaga itu

  ada). Eventhough you (walaupun anda) letih pun kan tapi because youwantto(sebab anda mahu) t sebab benda ini saya kata letih kepada

  mind control (kawalan minda). Bila you (anda) punya mind kata you

  (anda) hendak buat benda itu. Dia tidak kiralah pada ketika itu you (anda)

  letih ker, you (anda) baru balik daripada mana ke, tidak larat ker, tapi you

  have to achieve it(anda harus mencapai ia). You (anda) ada deadline you

  (tarikh akhir anda) kena buat. You (anda) atuotmatic semanagat you (anda)

  dan mental you (anda) akan control (kawal) badan you (anda) dan

  automatic you (automatik anda) akan buat. Jadi hendak kata tapi

  mestilah maknanya kalau yang terbaiknya kena exercise (latihan) la tapi

  saya tidak buat pun. Sebab saya tidak ada masa. Tapi pada saya bila you

  (anda) punya semangat itu ada. Jadi bila you (anda) kata you (anda) ada

  tanggungjawab untuk buat kerja itu tidak kiralah macam mana pun

  semangat itu ada mind (minda) itu akan kawal badan you (anda). You

  12

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  17/113

  IMR603 Dokumentasi Sejarah Lisan

  (anda) akan ada energy (tenaga) untuk lakukan apa yang patut you (anda)

  lakukan ketika itu. Tapi you (anda) tak kanlah sampai berapa lama boleh

  tahankan.

  SS: Puan adalah seorang yang boleh bergaul dengan semua peringkat

  kakitangan. Apakah Puan meyakini bahawa untuk orang menyayangi kita,

  kita perlu menyayangi orang lain terlebih dahulu?

  NAL: Saya setujulah dengan pendapat ini, untuk orang menyayangi kita, kita

  perlu menyayangi orang lain terlebih dahulu, dan pada saya kenapa saya

  tidak kisah tidak kira bergaul mana-mana peringkat kakitangan sebab

  pada saya mereka adalah manusia macam saya juga cuma maksudnyacuma dari segi pangkat saya berbeza. Saya suka duduk bergaul dengan

  mereka ini bila saya bergaul dengan mereka, saya pergi lunch (makan

  tengah hari), saya akan dapat tahu apa masalah-samalah mereka. Jadi

  sebagai pengurusan atasan ini, saya rasa kita kena tahu apa masalah kita

  punya staf. Kadang-kadang staf ini takan datang pada kita, mereka malu

  hendak datang pada kita, dia rasa ada satu bearer sebab dia pangkat lain

  jadi pada saya kadang-kadang inilah tugas saya untuk mengambil tahu

  apakah masalah mereka ketika bekerja. Jadi dari situ saya boleh gunakan

  keputusan ini sewaktu saya masuk ke mesyuarat pengurusan. Jika

  bercerita pasal staff. Saya boleh kata ada staff yang macam ini, macam ini.

  Jadi kita patut buat prosedur ke sesuatu arahan ini untuk megambil kira

  msalah-msalah mereka. Jdi saya rasa mereka ada sesuatu advantage jika

  kita bergaul dengan semua peringkat di syarikat ini.

  SS: Bagaimana dengan kualiti kerja? Apakah aktiviti-aktiviti yang pihak

  HeiTech ambil kearah kepuasan pelanggan?

  NAL : Okay, kualiti kerja adalah salah satu nilai yang penting dalam mana mana

  syarikat pun. dan HeiTech memang percaya bahawa ini boleh

  menyebabkan pelanggan kita berpuas hati. Sekarang ini kalau setakat

  boleh deliver on ontime (sampaikan tepat pada masa) semua orang boleh

  13

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  18/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  buat on time (tepat pada masa) tapi adakah produk yang kita bagi itu atau

  output yang kita bagi itu berkualiti atau tidak atau memenuhi kepuasan

  pelanggan. Jadi dari segi HeiTech kita banyak yang kita lakukan unutk

  memastikan kita megambil kira kepuasan pelanggan dan selaku ketua

  untuk Customer Service (Khidmat Pelanggan) ini saya perlu

  merancangakan banyak-bayak. Aktivitilah salah satu yang kita panggil

  ROSES Program. ROSE PRAGORAM ini kita kata ROSE itu bermaksud

  RELATIONSHIP ORIENTED SERVICE EXCELLENT(HUBUNGAN

  BERORIENTASIKAN PERKHIDMATAN YANG CEMERLANG). Jadi

  maksudnya kena tidak kena service (khidmat) yag kita beri itu kena

  cemerlang. Bila cemerlang itu termasuk sekali kualiti jadi this ROSE

  Program ini ada program lima tahun selari dengan kita punya

  transformasi. Agenda transformasi untuk HeiTech Padu. Jadi apa yang

  kita lakukan adalah kita merangkakan aktiviti-aktiviti dimana kita hendak

  memprosmosikan budaya service excellent(khidmat cemerlang) ini lah ye.

  Perkhidmatan yang cemerlang. Tidak kira dari semua level (tahap), dari

  segi body gourd (pengawal) ker, dari yang mengambil printer

  (pencetak) ke, semua kena pstikan apa-apa yg kita buat terhadap customer

  (pelanggan) adalah cemerlang. Jadi sebab kita punya doted line (garis

  putus) kita perlukan kepuasan pelanggan. Kita juga bila kita buat itu ada

  customer satisfaction survey (kajian kepuasan pelanggan) supaya kita

  dapat menilai dan mengukur tahap mana kepuasan pelanggan yang kita

  terima dari customer(pelanggan). Jadi setakat kita buat je gitu-giti, kita

  tidak ukur kita takan tahu dekat mana tahap kita. Jadi kita perlu dan

  kita juga bandingkan dengan kita punya competitior (pesaing) lah. Jadi itu

  adalah antara lah tapi ada banyak lagi aktiviti-aktiviti dalam ROSEprogram itu.

  SS: Apakah aktiviti-aktiviti yang telah Puan bangunkan bagi meningkatkan

  prestasi pekerja dan kepuasan pelanggan?

  NAL: Kepuasan pelanggan itu macam tadi. Tapi prestasi pekerja ini pada saya,

  saya sanagat titik berat kualiti dalam department(jabatan) saya ini dan

  14

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  19/113

  IMR603 Dokumentasi Sejarah Lisan

  saya ada dua. Dia kena ada orang panggil apa dia ada dua type

  (jenis) kepada topik ini lah mengikut prestasi ini. Satu maksudnya dengan

  cara kita membantu dia, bila kita coaching (latih) dia dan apa-apa pun kita

  buat kita kena pastikan bahawa meraka mengikut lah apa yang kita punya

  keperluan dan sebagai ketua saya selalu memberi email atau apa-apa

  dalam meeting (mesyuarat) selalu memberi pergrakan sungguh-sungguh

  nilai-nilai kerja yang patut ada dalam seseorang itu, satu. Tapi di other

  side of it(disebaliknya), setakat kita memberi tahu dan staf itu melakukan

  dan tidak cukup jadi saya selalunya sebahagian lagi adalah kita perlu

  two side (dua bahagian). Satu lagi bila staf kita telah melakukan yang ikut

  kita punya prestasi itu kita perlu membalasnya, cara membalasnya dengan

  memberi increment(kenaikan) yang lebih, memberi promotion kenaikan

  pangkat. Jadi baru mereka tahu bahawa kia bukan sahaja suka-suka untuk

  menyuruh mereka melakukan itu teapi kita ada juga maknanya ada benda

  yang kita berikanlah. Jadi kita simpan apa yang mereka buat. Jadi

  masksudnya sebagi pihak pengurusan kita tidak boleh suruh tapi kita kena

  ada reward (ganjaran) supaya itu menggalakkan dan juga motivate

  (motivasi) mereka. Jadi kita tidak boleh suruh saja tapi kita tidak buat apa-

  apa. Jadi dia kena ada dua side (dua pihak) itu.

  SS: Apa pandangan Puan berkenaan dengan perkembangan teknologi maklumat

  di Malaysia pada hari ini?

  NAL: Perkembangngan Teknologi Maklumat Di Malaysia (memahamkan

  soalan). Saya rasa saya rasa kita sebenarnya kita di negara south east

  Asia (Asia Tenggara), tapi saya rasa dengan adanya MZ dan macam-

  macam dari pihak kerajaan, saya rasa perkembanganan IT itu ke tahap

  yang baguslah. Infactkalau maklumat saudari macam contoh HeiTech

  Padu telah membuat sistem pasport yang mana kita ada pasport yang ada

  cip apa semua bersama kita punya partner (rakan kongsi) untuk

  Jabatan Imigresen, itu pun dah kira the first in the world(yang pertama di

  dunia). Jadi maksudnya perkembangan IT di Malaysia memang kita boleh

  bangga ya. Tapi bukan kita kata kita dah puas hati, masih lagi banyak kita

  15

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  20/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  perlu lakukan, maksudnya kita tidak ketinggalan lah, jadi kerajaan kita

  pun memang Untuk makluman saudari tahun ini World Congress in

  IT which (dimana Kongres IT Sedunia) kita telah dapat, because

  (kerana) untuk jadi tuan rumah untuk ini bukan senang. Saya

  pemah pergi tahun dua ribu (2000) kalau tidak silap saya di Adelaide

  Australia, dan Australia memanglah kita rasa dia negara maju untuk jadi

  tuan rumah tapi Alhamdulliah pada tahun dua ribu lapan (2008) ini kita

  dapat. Jadi maksudnya sebelum itu Greek pada tahun dua ribu empat

  (2004), dua ribu empat (2004) Greek, jadi tahun ini 2008 Kauala Lumpur

  maksudnya dunia pun iktiraf kita sebagai satu negara yang memang maju

  dan memang IT lah. Padahal [walhal] bayak lagi negara lain yang

  menampil diri untuk mendapat menjadi tuan rumah tapi kita dapat.

  SS: Bagaimanakah persaingan yang dihadapi oleh pihak HeiTech pada masa

  dahulu dan sekarang?

  NAL: Okay. la banyak beza. Pada dahulu pada tahun sembilan puluhan (1990)

  an dahulu, kita juga ada ketika itu Heitechnya PNBIT, dan kita adalah

  anak syarikat kepada PNB dan PNB ini kira dia kuat di negara kita sebagai

  organisasi pelaburan jadi dia banyak projek pun senang hendak dapatlah

  dan terus diberi pada kitalah dan projek-projek yg kita laksanakan dahulu

  Imigresen, JPJ, JPN pun memang telah diberikan kepada HeiTech Padu

  kerana kepercayaan mereka terhadapa pelaksanaan POS Malsysia punya.

  Ketika itu POS kan. POS punya projek pengkomputeran jadi maksudnya

  masa itu memang lepas satu-satu diberi projek oleh kerajaan. Tapi

  sekarang ini berbeza sedikit, HeiTech berdiri sendiri walaupun PNB ada

  juga syer dalam HeiTech tapi kita adalah public listed(senarai awam) dan

  kita perlu lakukan sendiri, kita punya marketing (pasaran) semua dan

  sekarang ini memang lebih sukar kerana sudah ramai la syarikat-syarikat

  IT baru wujud begitu besar dan mereka bersaing dengan HeiTech lah. Jadi

  maksudnya persaingan itu memang hebat waktu sekarang ini.

  TAMAT PITA 1 BAHAGIAN A : PITA 1 BAHAGIAN B

  16

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  21/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  SS: Bolehkah Puan terangkan bagaimana pihak HeiTech bersaing dengan

  syarikat-syarikat lain pada masa sekarang?

  NAL: Okay, untuk bersaing dengan syarikat-syarikat lain ini bukannya mudah

  tapi apa yang kita pegangkan adalah kita punya pengalaman kita telah

  melaksanakan tiga mega projek, projek besar which is (iaitu) JPJ, sebelum

  itu POS, selepas itu JPJ, Imigresen dan JPN dan di mana memang benefit

  (faedah) nya untuk warga Malaysia lah. Ini adalah projek kerajaan jadi di

  situ kita mengguna dan kita juga telah dapat melangkah keluar negara Sri

  Lanka, membangunkan Sistem Pasport, dan macam-mana bersaing itu kita

  menggunakan pengalaman kita dan kita juga war-war kepada mereka

  bahwa kita satu organisasi yang kia panggil promote learning culture

  (menggalakkan budaya pembelajaran). Maknanya warga kita, warga

  HeiTech sentiasa belajar untuk meningkatkan diri dan juga kita percaya

  kepada certification (pensijilan) maknanya belajar dan certified(tauliah)

  lepas itu kita juga selalu bergantung kepada kita punyapotential customer

  (pelanggan yang berpotensi) ini bahawa kita bukan sahaja mempunyai

  pengalaman tetapi kita sedang meningkat kearah membaiki prestasi kerja

  kita. Tapi sekarang ini sebab itu dalam saya punya Jabatan sendiri iaitupractices management(pengurusan amalan), kita memang secara agresif

  melakukan perkhidmatan project engineering (projek kejuruteraan) dan

  project management (projek pengurusan) dan best practice (amalan

  terbaik) dalam CMMI. Jadi dari segi tahap ketiga kita telah dapat, dan

  Insyallah tahap empat dan lima kita hendak cuba tahun ini. Jadi itu

  maksudnya yang selalu kita katakan maksudnya jika ada satu-satu kerja

  yang teruruskan, jadi maksudnya apa-apa projek yang kita lakukan untuk

  company (syarikat) kita, Insyaallah kita dapat lakukan dengan tahap yang

  dia perlukan. Jadi inilah benda-benda yang kita selalunya

  factor (faktor). Ada syarikat yang boleh buat kerja tapi mereka memag

  tidak fikir pasal proses lah. Janji siap je. Jadi kita lain sikit, dan ada juga

  syarikat yang mungkin baru dalam bidang ini, tapi macam kita kita telah

  buat tiga mega (besar) projek secara success (berjaya). Maksudnya itulah

  17

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  22/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  yang kita punya apa yang kita rasa kita boleh banggakanlah berbanding

  dnegan mereka.

  SS: Pada pandangan Puan adakah HeiTech telah bersedia untuk menghadapi

  cabaran masa depan yang lebih mencabar?

  NAL: Okay. Kalau saya kata sedia atau tidak sedia, selagi kita kita ini wujud kita

  terpaksa bersedia. Itu mana-mana syarikat kalau you (anda) tidak hendak

  jadi syarikat yang buka hari ini tutup bsok memang you (anda) takan

  maknanya dari segi sedia itu bila pada waktu kita dah jadi public listed

  company (syarikat senarai awam), kita independent(berdikari), dari hari

  itulah kita memang sentiasa bersedia. Dengan apa-apa cabaran yang ada

  kita kena buat. Maksudnya dari segi tidak ada, tidak boleh soal lah

  maknanya memang teraksa bersedia demi minute you (saat anda) jadi

  because (kerana) hendak masuk ke tahap sendirian berhad kepada berhad

  ada bayak proses yang perlu lalui maknanaya KLSE akan check you

  (semak anda) punya businss growth (pertumbuhan perniagaan), berapa

  percent (peratus). Macam-macam check dia check(semak), you (anda)

  boleh jadi syarikat public listed(senarai awam) di mana sebab orang yang

  melabur itu orang biasa pun boleh melabur jadi satu syarikat kena begitu

  solid (kukuh) untuk memberi orang biasa melabur. Sendirian Berhad

  orang tertentu sahaja tapi yang ini public (awam). Saya saudari semua

  boleh melabur, jadi KLSE memanglah control (kawal) dia tidak boleh kasi

  mana-mana syarikat simply (hanya) saja hendak jadi public listed(senarai

  awam). Jadi kalau apa-apa hal semua orang hilang syer, bankrap (muflis)

  ke, jadi sebab itu kita dah lama proses ini dan kita dah di iktiraf sebagai

  syarikat yang boleh jadi public listed(senarai awam) dan daripada hari itu

  kita memang kena bersedia sentiasa. So Qadi) tidak ada soalan tidak

  bersedia, memang kena bersedia sentiasa. Apa-apa cabaran kita hendak

  lalui kita kena tempuhi kita kena sedia lah. Selalu makna nya kena peka

  dengan keadaan sekeliling, apa-apa makna yang baik atau buruk kita kena

  bersedia, tidak boleh bagi kerja ditanggungjawab oleh semua pemegang

  saham. Jadi maknanya ada seribu pemagang saham so (jadi)

  18

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  23/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  tanggungjawab kita memastikan syarikat ini sustain (bertahan). Selagi

  company (syarikat) wujud kita kena bersedia dengan apa-apa cabaran

  yang ada kita kena buat kalau tidak hendak jadi syarikat yang buka hari ini

  tutup esok Hendak masuk ke tahap Sdn Bhd banyak perkara kita kena

  lalui kerana semua orang boleh melabur. Kita kena bersedia sentiasa selalu

  peka dengan keadaan sekeliling. Ini adalah nilai-nilai yang kita serapkan

  kepada setiap pekerja HeiTech. High Impact at Work(kesan mendalam di

  tempat kerja) ialah meninggalkan kesan yang terbaik kepada customer

  (pelanggan). Hendak sampai tahap lebih daripada yang kita boleh buat

  Excellent in Action (cemerlang dalam apa jua yang dilakukan) ialah apa-

  apa yang kita lakukan mesti cemerlang, baik, berkualiti dan jangan fikir

  setakat hendak buat saja tapi kena ada kualiti.dalam mana-mana syarikat

  kepercayaan kena perlu ada kena perlu lakukan sesuatu untuk mencapai

  kejayaan. Hendaklah jujur dan lakukan sesuatu lebih kepada syarikat.

  Contohnya kita tidak boleh menipu. Kerana setiap individu adalah duta

  kepada syarikat.

  SS: Boleh Puan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan High Impact at

  Work (Kesan mendalam di tempat kerja), Excellent in Action (cemerlangdalam apa jua yang dilakukan) dan Integrity Above Yield(integnti di atas

  hasil) di dukung oleh kakitangan HeiTech sekarang?

  NAL: Ini adalah nilai-nilai yang kita serapkan kepada setiap warga HeiTech.

  High Impact at Work(kesan yang mendalam) ini bermaksud ataupun apa

  yang kita lakukan itu kita pastikan bahawa dia meninggalkan kesan yang

  terbaik. Kadang-kadang kalau kita buat kerja kita dapat deliver

  (menyampaikan) tapi kalau tidak meniggalkan kesan yang baik pada

  customer (pelanggan) kita, customer (pelanggan) tidak kira internal

  (dalaman) atau external (luaran), jadi maknanya tidak ada impact (kesan)

  lah. Jadi tidak guna lah, bukan setakat tahap apa yang kita boleh buat

  tetapi kena lebih daripada itu, maknanya customer(pelanggan) kita boleh

  ingat. HeiTech telah bagi tapi maknanya kita kena bagi lebih, kita

  kena usaha, kena aim expected to go beyond(dijangka melampaui tujuan )

  19

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  24/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  supaya customer(pelanggan) boleh ingat kalau HeiTech buat macam ini

  kalau company (syarikat) A buat macam ini saja. Jadi itu yang kita hendak

  tinggalkan kesan pada sesiapa saja yang jadi customer kitalah. Itu kita

  panggil High Impact at Work(kesan mendalam) pula lah, Excellent in

  Action (tindakan yang cemerlang) ini menepati pada apa-apa yang perlu

  kita lakukan kena cemerlanglah. Benda yang baik kena berkualiti tidak

  kira apa yang kita lakukan kena cemerlang, jangan kita fikir setakat

  hendak buat sahaja, tetapi kena fikir bahawa macam mana dari segi kualiti

  semua, tidak boleh cincai-cincai kerja-kerja yang sambil lewa tapi semua

  kena cemerlang. Tapi Integrity Above Yield(integriti di atas hasil) pula

  mana-mana syarikat, kepercayaan perlu ada, supaya kita kena bina

  kepercayaan itu maknaya kata orang trust(percaya) itu you need to earn

  (anda layak mendapatkannya) maknanya customer (pelanggan) kita bukan

  boleh bagi trust(kepercayaan) dekat you (anda) tapi you (anda) kena earn

  (dapatkan). Earn (dapatlan) itu maknanya you (anda) kena lakukan sesuatu

  untuk dapat kejayaan. Seperti tadi saya kata seperti pada awal

  perbincangan tadi. Deliver what you promise (beri apa yang anda

  janjikan). Kalau you promise (anda berjanji) dekat orang itu you deliver

  all the time you (anda hantar tepat pada masanya) akan konsisten you

  (anda) akan deliver (hantar) apa yang you promise (anda janjikan).

  Customer (pelanggan) akan percaya, ini banyak kepada kepercayaan yang

  kita perlu jujur, dan kita tidak boleh melalukan sesuatu yang lebih kepada

  untuk diri sendiri. Kita kena fikir dari segi syarikat, contohnya kita tidak

  boleh menipu, tidak boleh ini semua dari segi kedisiplinan sendiri jati

  diri macam mana kita hendak pastikan apa-apa yang kita buat itu orang

  akan terus percaya pada kita. Kenapa pentingnya sebab bila seseorangindividu di HeiTech ini adalah saya kira adalah duta kepada syarikat.

  Sebab bila pergi kerja dekat projek diluar, kita duta kepada syarikat

  HeiTech, jadi apabila kita punya pelanggan nampak kia ada integrity

  maknanya kita boleh dipercayaai secara tidak langsung syarikat juga boleh

  dipercayai maknaya kalau kita kata HeiTech memang baik. Kita carry

  20

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  25/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  (bawa) nama HeiTechkan. Jadi that why (sebab itu) kita hendak semua

  ciri-ciri ini perlu ada dalam kita punya warga HeiTech, kakitangan kita.

  SS: Bagaimana Puan mengendalikan pekerja-pekerja yang kurang bermotivasi

  dalam kerja?

  NAL: Pekerja yang kurang motivasi ini mana-mana syarikat memang ada. Jadi

  kita perlu berbincang dengan dia balik apakah sebabnyakan sebab kadang-

  kadang motivasi ini bukan itu ja kadang-kadang staf itu tidak lagi

  berminat dengan apa yang dilakukan asal satu tahap dia dah buat terlalu

  lama dia jadi dia tidak ada motivasi macam benda itu dah sama atau dia

  dah pandai benda itu tidak guna dia buat pun sama dan dia tidak dapat

  menonjolkan dia punya bakat jadi^r^ (pertama) kita kena kenal pasti apa

  punca dia sebenarnya setelah kita kenal pasti dan kita kena ada cara

  masukkan dia ke tempat lain sebab itu pada saya dalam syarikat nie

  banyak staf saya minta tukar sebab dia buat benda itu dah terlalu lama

  benda yang sama jadi saya alukan kalau dia datang jumpa saya, saya

  memang bagi jadi pentingnya dapat kenal pasti apa

  masalahnya berbincang dengannya secara jujur secara terbuka dan kita

  kena sebagai ketua jangan terlalu progresif macam you (anda) terlalu

  hendak simpan stafyou (anda) memang stafyou (anda) bagus tapi you

  (anda) kena fikir sebagai pengurusan you (anda) kena fikir dari segi

  syarikat dan secara keseluruhan bukan secara department you (jabatan

  anda) sahaja yang bagus tapi you (anda) hendak juga HeiTech pun bagus

  tapi kalau satafyou (anda) bagus dan dia hendak bertukar angin hendak

  lakukan kerja lain you (anda) patut galakkan sebagai

  pengurusan you (anda) kena tengok kebaikkan HeiTech secara

  keseluruhan department you (anda) memang kena jaga tapi you (anda)

  kena fikir kepada HeiTech dengan transfer (pindah) dia ke tempat lain

  mungkin lebih bagus untuk HeiTech jadi dia akan bermotivasi kalau itu

  adalah punca dia tapi kalau masalah lain seperti kewangan atau apa kita

  kena nilai la mungkin the next time (lain kali) kalau kita rasa dia memang

  patut dapat lebih mungkin kadang-kadang staf kita ini sebelum ini bukan

  21

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  26/113

  MR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  staf kita dia dari department (bahagian) lain jadi dari department

  (bahagian) lain__________jadi dia mungkin ketinggalan jadi bila

  kita dia memang tidak motivasi kerana dia rasa dia perlu di naikkan

  pangkat jadi kita buat adjusment baik la tengok balik kalau dia sesuai kita

  bagi tapi kalau tidak kita beritahu dia la untuk pencapai memang kita tidak

  boleh hendak_____tapi dia kena tunjuk lebih, jadi kita cerita dekat dia

  apa yang dia perlu lakukan supaya dia boleh dapat apa yang dia hendak

  kadang-kadang tengok memang boleh bagi dah tapi kadang-kadang tengok

  masih lagi jauh jadi. Awak tunjukkan saya dan saya akan bagikan awak

  peluang untuk naikso (jadi) kurang motivasi ini kita tidak boleh letak tepi

  sebab pekerja kita lagi_____kepada syarikat kalau you (anda) biar ja

  pekerja tiada motivasi nanti output (hasil) tiada sebab kualiti menurun

  nanti kita yang susah sebagai pengurusan jadi benda ini memeng penting

  la.

  SS: Adakah penting kepada seorang Pengurus untuk membahagikan tugas-tugas

  mengikut strenght (kekuatan) dan minat masing-masing?

  NAL:________________Saya rasa ada kalanya orang itu terlebih skill

  (kemahiran) dan diletakkan di tempat yang tidak feel (menjiwai) dan dia

  rasa boring (bosan) sebab dia rasa benda itu senang sangat buat jadi dia

  rasa boring (bosan) sebab tidak mencabar kebolehan dia jadi memang

  penting membahagikan tugas mengikut minat masing-masing supaya

  seseorang itu dapat memberi output(pengeluaran) yang terbaik sebab dia

  bagus di situ dan dia minat di situ memang baik kalau you (anda) letak

  seseorang itu di tempat yang dia kurang minat tapi sebab dia tidak kisah la

  dapat gaji tiap bulan you (anda) tidak akan dapat ouput yang terbaik

  daripada dia sebab dia akan bagi setaka apa yang dia boleh sahaja sebab____

  bukan strength (kekuatan) dia . jadi saya memang percaya benda ini

  penting la.

  22

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  27/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  SS: Bagaimana Puan menyelesaikan sesuatu masalah? Adakah Puan akan

  memahami masalah tersebut sehingga ke akar umbi sebelum membuat

  sebarang keputusan?

  NAL: Sebagai seorang pihak pengurusan kita kena detail (terperinci). Detail

  (terperinci) itu penting jangan melatah saja buat bagi keputusan sebab

  setiap keputusan itu penting terutama sekali kalu keputusan itu melibatkan

  imej syarikat melibatkan wang ringgit atau maknanya menyebabkan

  kerugian kepada syarikat jadi penting bila kita buat sesuatu keputusan kita

  kena bertanggungjawab kepada keputusan tersebut maknanya bila buat

  keputusan kalau berlaku sebarang kesilapan - jadi apabila you (anda) rasa

  bertanggungjawab ke atas keputusan yang you (anda) buat tentu sekaliyou (anda) akan meneliti masalah itu ke akar umbi itu memang pada saya

  wajib la dan you (anda) kena open (terbuka) la maknanya kita kena tengok

  ke akar umbi satu dan kita jangan tengok benda itu satu arah sahaja

  kadang-kadang masalah ini punca dia terlalu banyak ada masalah punca

  satu sahaja ada masalah itu ada perkaitan jadi memang kena bagi secara

  komprehensif la. Detail (terperinci) dan comprehensif(komprehensif)

  SS: Pada pendapat Puan, adakah seseorang Pengurus perlu membuat keputusan

  dengan cepat dan tepat?

  NAL: Cepat dan tepat memang penting cepat kenapa sebab kalau buat keputusan

  lambat dia akan melibat kena pada anak buah you (anda) katakan dia

  hendak buat sesuatu tapi jangan cepat sehinggakan you

  (anda) melatah terus buat keputusan yang tidak mengambil kira apa

  sebenanrnya patut buat so (jadi) memang cepat dan tepat perlu.

  SS: Jika sebaliknya, apa implikasinya pada pasukan projek dan aktiviti-aktiviti

  yang dijalankan?

  NAL: Kalau tidak bagi cepat kena tertangguh dan kalau tidak tepat mungkin ada

  masalah lain berbangkit. Mungkin masalah lain yang berbangkit adalah

  23

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  28/113

  IMR603 Dokumentasi Sejarah Lisan

  lebih teruk lagi dari masalah yang sedia ada jika tidak buat keputusan yang

  tepat.

  SS: Apa pandangan Puan berkenaan dengan penglibatan wanita dalam bidang

  IT kerana sesetengah orang berpendapat bidang IT tidak begitu sesuai

  dengan kaun wanita kerana tekanan kerja dan perlu kerja lebih masa untuk

  siapkan satu-satu projek?

  NAL: Bidang IT tidak kira gender(jantina), laki [lelaki] ke perempuan semua

  boleh buat yang penting maksudnya komitmen bekerja. IT ini kenapa

  kebanyakkan kita berpendapat bahawa dia kena keija lebih masa tekanan

  kerana IT ini ada kalanya sesuatu sistem yang kita buat tidak kira masa

  maknanya kadang-kadang sistem itu kita buat malam jadi kerja lebih masa

  itu memang ada tapi saya rasa itu bergantung kepada individu itu

  bagaimana dia membahagikan masa dia dan bagaiman dia menguruskan

  masalah tekanan sebab dari segi kerja lebih masa ini sebenarnya kalau >>0W

  (anda) produktif dari pukul sembilan sampai pukul enamyou (anda) tidak

  perlu kerja lebih masa pun tapi mungkin kerja lebih masa ini hanya

  apabila kita terpaksa buat testing (ujilari) ke ataupun kerja memang yang

  kena buat luar waktu pejabat sebab sistem itu digunakan oleh user

  (pengguna) pada waktu pejabat tapi itu pada saya bukan kerja lebih masa

  la sebab selalunya________maksudnya kerja lebih pada waktu yang

  sepatutnya tetapi kita selalunya ada ganti kita ada cuti ganti ataupun time

  off esokjwtt (anda) datang lambat dan sebagainya jadi sebenarnya sama ja

  masanya bukanya lebih tapi mungkin lebih itu kalau katakan masalah

  timbul bila lakukan satu-satu projek itu tiba-tiba masalah yang tidak

  diduga timbul tapi pada saya kalau kita menguruskan projek itu dengan

  baik dan kita sebagai individu katakan kita programer kita pastikan kita

  buat testing kita masalah tidak akan timbul maknanya pada saya kerja

  lebih masa ini adalah apabila kita tidak membuat sesuatu yang betul

  ataupun kita hanya separa betul sebelumnya contohnya macam ini kalau

  katakan seorang programer kalau you (anda) pastikan sistem itu you

  (anda) test sepenuhnya dan bila user test tiada masalah jadi tidak ada la

  24

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  29/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  kena stay back kena betulkan problem itu dan dari segi pengurusan projek

  pula sebagai ketua dalam projek itu kalau you (anda) plan betul-betul dan

  selalu fikir jauh tapi tidak boleh buat esoknya supaya ada

  masa kalau ada masalah selalunya kita lebih masa itu sebab last minute

  benda ini berlaku malam ini dan tidak di duga esok user (pengguna)

  hendak test (uji) kita kena buat malam ini juga tapi kalau benda ini telah di

  buat minggu sebelum you (anda) beleh buat waktu-waktu kerja jadi benda

  ini is time management and also stress management(ialah pengurusan

  masa dan pengurusan tekanan). Stress (tekanan) ini biasa lah dalam kerja

  IT ini saya rasa bukan kerja IT sahaja mana-mana kerja kalau memang ada

  masalah dia akan jadi stress (tertekan) ini kalau tidak ada masalah

  memeng tidak stress (tertekan) pun tapi kadang-kadang masalah ini

  disebabkan kita punya kecuaian berlaku masalah kalau kita teliti buat kerja

  itu sebelumnya InsyaAllah masalah itu kurang la jadi saya rasa dalam

  setiap individu pastikan dia buat kerja bagus dia check(semak) kerja dia

  make sure (pastikan) ada kualiti semua bila user(pengguna) buat

  testing (ujilari) kurang masalah jadi tidak perlula hendakstay back(balik

  lambat) sangat. Itu salah satu benda la saya rasa lelaki pun sama tidak

  semestinya boleh manage stress (mengawal tekanan) juga lelaki pun

  kadang-kadang lagi bahaya sebab dia jenis yang tidak luahkan dia punya

  stress (tertekan) itu dia simpan itu yang sakit jantung semua itu kalau

  orang yang darah tinggi sakit jantung semuanya lelaki sebab kita

  perempuan jenis lepaskan tetapi lelaki jenis simpan sebab dia rasa malas

  hendak cakap-cakap tapi sebenarnya simpan itu bahaya yang penting kita

  kena pandai time management(pengurusan masa) dan stress management

  (pengurusan tekanan). Kalau you (anda) boleh buat dua-dua ini salah satubila ada masalah ini kita kena kata masalah adalah cabaran so (jadi) kalau

  tidak ada cabaran tidak seronok kalau dalam dunia ini semuanya okay ja

  [sahaja] mesti you boring (anda) sebab kita diberi oleh tuhan untuk

  menggunakan kita punya intelektual jadi maksudnya kalau tidak ada

  cabaran sebab kita punya otak tidak ada stimulasi jadi dia diam ja tapi

  maksuknya apa yang kena bila ada masalah kita kena tengok secara positif

  25

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  30/113

  IMR603 Dokumentasi Sejarah Lisan

  la. Saya rasa masalah ini jadi stress (tekanan) bila kita cuba menuding jari

  problem (masalah) berlaku sebab programer(pengaturcara) ini tidak buat

  benda ini jadi jangan fikir siapa salah yang penting kita hendak baiki

  masalah itu hendak cari jalan perbaiki dia tidak akan stress (tertekan) pun

  dia stress (tertekan) itu bila orang ini kata you testing (ujilari anda) tidak

  betul you (anda) tidak bagi ini dan benda itu memang stress (tertekan) pun

  sebab kita macam hendak blench each other(tersentak satu sama lain) tapi

  satu benda itu kita fikir now (sekarang) kita ada problem (masalah) kita

  perlu selesaikannya sebelum esok sebab esokuser(pengguna) cari

  jalan apakah masalah dia kita buat as a team (sebagai satu kumpulan) la

  jangan menyalahkan orang lain kerana itu akan menimbulkan masalah.

  Bila you create the invironment (anda cipta persekitaran itu) bila

  programer (pengaturcara) itu kata bukan masalah dia pun you (anda)

  sebab bila you (anda) jenis yang suka blame

  (salahkan) orang you stressful (anda tertekan) juga you (anda) rasa bukan /

  (saya) punya problem (masalah) la, you (anda) punya problem (masalah)

  tetapi kita work(bekerja) secara satu team kumpulan tidak kiralah you

  (anda) punya problem (masalah) yang penting esokcustomer(pelanggan)

  hendak tengok sistem kita fikir sama-sama lagi cepat dan lagi

  SS: Berapa banyakkah projek-projek di agensi kerajaan yang telah Puan selia

  atau uruskan?

  NAL: Yang besar seperti JPJ, Imigresen, Bahagian Pencen, EPF tapi semua itu

  ada kalanya jawatan pengurus projek dan ada kalanya project director

  (pengarah projek), Bahagian Pinjaman Perumahan, Sri Lanka.

  SS: Bolehkah Puan sebutkan atau senaraikan nama-nama agensi-agensi

  kerajaan yang pernah Puan terlibat?

  NAL: JPJ, Imigresen, Bahagian Pencen dan Bahagian Pinjaman Perumahan.

  26

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  31/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  SS: Bolehkah kami katakan bahawa pelanggan utama HeiTech adalah jabatan

  Kerajaan Malaysia?

  NAL: Pada mulanya wujudnya PNBIT dan selepas itu di tukar kepada HeiTech

  Padu Berhad itu pada mulanya memang projek kita sebenaraya adalah

  kerajaan sebab Perdana Menteri pada waktu itu memberi kepada PNB

  untuk membuatnya tapi sekarang kita nampak persaingan terlalu kuat

  untuk buat projek di bahagian kerajaan ini kita telah kembang sayap kia

  untuk buat komersial sebab itu sekarang ini kita jadikan sektor dan kita

  ada beberapa sektor contoh public (awam) sektor kita ada kontraktor

  maknanya memang kerajaan tidak kira la, dia macam contoh mampu ke

  tidak kira la jabatan apa kita pun akan buat marketing (pemasaran) kita la

  at the same time (pada masa sama) kita juga sekarang ini akan buat untuk

  bank, bank dan insuran dan juga komersial dan maknanya HeiTech ini

  buat saja buat pembangunan aplikasi tapi kita ada services (perkhidmatan)

  untuknetwork services (perkhidmatan rangkaian) untukdata center(pusat

  data) tetapi banyak juga yang Iain-lain ini kadang-kadang network

  (rangkaian) banyak fokus kepada bank so (jadi) maknanya kira public

  (awam) sektor dan juga komersial la kedua-duanya sekali.

  SS: Kebiasaannya, sesuatu projek itu mengambil masa berapa lama?

  NAL: Bergantung la. Ada projek lima tahun dan ada tiga tahun bergantung

  kepada skop kerja you (anda) kena tengok skop kerja, dan apa yang

  perlu dan kadang-kadang kena tengokcustomer(pelanggan) juga ada yang

  customer (pelanggan) yang tidak kisah lama ada yang dia perlu buat

  peringkat-peringkat phase (fasa) 1 phase (fasa) 2 sebagai contoh projek

  Imigresen yang ambil tempoh lima tahun sebab dia meliputi semua sistem-

  sistem atau semua proses kerja yang ada di jabatan ini kita telah kontras

  kan jadi maksudnya waktu lima tahun jadi maksudnya dalam lima tahun

  itu bukan kita buat sistem sebelum itu kita buat ISP selepas itu yang

  hujung kita buat analisis untuk dia punya resourse management

  (pengurusan sumber) maknanya skop projek itu walaupun sistem dah

  27

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  32/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  deliver (disampaikan) tetapi untuk sistem baru yang dilaksanakan mesti

  ada perubahan dari segi staf, skill (kemahiran), requirment (keperluan)

  dulu dia punya sistem mungkin pakai komputer kecil tapi sekarang

  mainframe (kerangka utama) yang besar lagi sebab meliputi semua sistem

  jadi dia perlu pakai database administrator (pentadbir pangkalan data)

  jadi kita dah juga study (belajar) dan resource management(pengurusan

  sumber) selepas itu kita kena buat skop post implementation review

  (kajian semula selapas pelaksanaan) maknanya setengah projek HeiTech

  you (anda) hanya deliver (menyampaikan) sahaja tapi you (anda)

  implement(melaksanakan) tapi post implementation review (kajian semula

  selapas pelaksanaan) maknanya apakah pandangan user (pengguna)

  terhadap sistem itu dia buat sendiri sebab itu kita tidak boleh hendak kata

  berapa tahun kerana ia bergantung kepada skop.

  NS: Tahun bilakah Projek Imigresen Malaysia dimulakan?

  NAL: Okay, projek Imigresen Malaysia ini lima tahun tapi dia punya permulaan

  itu dalam dalam tahun sembilan belas sembilan puluh empat (1994) atau

  sembilan belas sembilan puluh lima (1995) tidak silap saya kerana saya

  pun tidak masuk daripada awal, sebelum ini pengurus projek lain.

  NS: Berapa tahun Puan berkhidmat sebagai pengurus Projek Imigresen?

  NAL: Kalau kirakannya semuanya lima tahun tetapi projek perkomputeran tiga,

  selepas itu kita ada projek penyelenggaraan selepas tamat projek

  perkomputeran itu saya teruskan membuat iaitu kontrak baru dalam tahun

  dua ribu (2000) itu adalah untuk projek penyelenggaraan.

  NS: Selepas berkhidmat sebagai pengurus projek, Puan dilantik memegang

  jawatan apa?

  NAL: Okay, sebenamya selepas projek Imigresen, saya telah di

  tanggungjawabkan untuk menyiapkan projek pencen dalam masa yang

  sama melakukan projek penyelenggaraan. Pihak pengurusan menyuruh

  saya membantu dalam projek pencen untuk selesaikan projek.

  28

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  33/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  NS: Adakah jawatan itu masih berkaitan dengan Projek Imigresen ini?

  NAL: Ya, ianya masih lagi pengurusan projek tapi dari segi artificial area

  (kawasan buatan) nya berbeza sebelum ini adalah imigresen selepas itu

  adalah bahagian pencen.

  NS: Berapakah Cawangan Imigresen yang terlibat dengan sistem

  pengkomputeran tersebut?

  NAL: Semua cawangan imigresen telah dibekalkan dengan sistem baru lebih

  kurang seratus lebih cawangan.

  NS: Berapa kos projek tersebut?

  NAL: Okay, kos projek perkomputeran tersebut lebih kurang tiga ratus dua

  puluh empat juta lebih.

  NS: Berapa lama sistem ini dibangunkan? (Bermula dari initiating process

  (proses permulaan) sehingga project implementation (pelaksanaan projek)).

  NAL: Lima tahun tetapi sebenarnya kita buat berperingkat - peringkat keranacustomer (pelanggan) kita pun tidak hendak dilaksanakan sistem secara

  sekaligus jadi kita pun buat peringkat-peringkat yang penting dulu iaitu

  kita panggil border control (kawalan sempadan). Border control (kawalan

  sempadan) ini adalah untuk mengawal pintu masuk Buat yang penting

  dulu iaitu sistem untuk mengawal pintu masuk. Mana-mana pintu masuk

  yang orang boleh masuk ke negara kita dibekalkan dengan sistem dan

  peringkat kedua dimulakan dengan pembangunan sistem pasport. So (jadi)

  ianya berperingkat-peringkat dan semuanya hendak dikatakan dari

  initiating (permulaan) nya dalam tempoh lima tahun la tapi dalam tempoh

  empat tahun telah siap semua dan tahun terakhir kita lebih kepada buat

  post implementation review (kajian semula selepas perlaksanaan) kita buat

  change management(pengurusan perubahan) jadi, kalau ikut betul-betul

  dalam tempoh empat tahun sudah habis.

  29

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  34/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  TAMAT PITA 1BAHAGIAN B : PITA 2 BAHAGIAN A

  NS: Bagaimana dengan modul-modul? Apakah modul yang terlibat?

  NAL: Dia ada banyak, berbelas-belas modul. Tetapi yang utamanya tadi, yang

  Control (Kawalan), iaitu Kawalan Imigresen, yang di pintu

  masuk, selepas tu kita ada Sistem Dokumen Perjalanan termasuk Sistem

  Passport, selepas itu kita ada oleh kerana semua dokumen-dokumen ini

  kita ada perlukan pembayaran, kita ada Sistem Kutipan Hasil, selepas itu

  kita ada Sistem Penguatkuasa, sebab_____Imigresen ini banyak

  buat penguatkuasaan terhadap apa-apa keluar masuk, pelawat asing yang

  keluar masuk atau sesiapa yang melanggar contohnya macam kalaupassport pelawat negara lain suka meniru passport kita sebab mereka suka

  duduk di Malaysia. Jadi, dengan ini banyak buat penguatkuasaan. Selepas

  itu kita ada Sistem E26. E26 itu maknanya untuk setiap pelawat asing

  yang masuk kita panggil Embarkation Card(Kad Pelepasan). Jadi Sistem

  E26 itu adalah sistem untukscan (imbas) kad itu dan dapatkan data. Dan

  untuk buat statistik yang mana kita Imigresen akan bagi hantar

  kepada Tourism Department (Jabatan Pelancongan) untuk merekaperancangan berapa orang masuk. Orang Arab ke, Italian (orang Itali),

  orang Jepun ke. So (jadi) diorang [mereka] buat perancangan. Jadi kita

  perlukan data daripada Imigresen. Selepas itu sistem - sistem apa lagi.

  Sistem Permit. Sistem Permit ini macam contohnya untuk seseorang

  warganegara luar datang ke Malaysia atau seseorang yang berkahwin

  dengan warga Malaysia, mereka boleh dapat Sistem Permit ini. Maknanya,

  permit mereka tinggal di Malaysia sebagai warga Malaysia tetapi selepas

  itu jikalau dia buktikan bahawa dia memang sudah lama tinggal dan tidak

  pernah keluar, adalah rule (peraturan) nya, dia boleh dapat jadi penduduk

  tetap di Malaysia. So (jadi) lagi, yang lain tu sistem yang kecil, macam

  contoh Stock Control System (Sistem Pengawalan Stok) sebab Imigresen

  ini banyak deal (berurusan) dengan dokumen-dokumen security

  (keselamatan) macam passport itu, tidak boleh hilang satu pun, sebab

  30

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  35/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  orang boleh tiru, orang boleh buat sesuatu. Jadi kita ada Stock Control

  System (Sistem Pengawalan Stok) dimana stok yang masuk kita log.

  Selepas itu, bila guna pegawai ini guna pun dia sudah log under

  (dibawah) dia, dia guna, siri number(nombor) semua. Jadi dipanggil Stock

  Control System (Sistem Pengawalan Stok). So (jadi) itu sistem yang besar-

  besar.

  NS: Adakah semua sistem-sistem ini dibangunkan oleh HeiTech Padu?

  NAL: Ya. Semua sistem ini dibangunkan oleh HeiTech Padu, tetapi HeiTech

  Padu tidak dikira dari segi pembangunan sistem, HeiTech Padu, tetapi

  kita juga ada partner-partner (rakan kongsi) kita yang membantu kita.

  Satu contoh teknologi passport, kita perlu belajar daripada negara lain.

  Kira buat satu partner (rakan kongsi) dengan mana-mana negara yang

  suda buat, selepas itu ada juga dengan Irish. Jadi maksudnya, kira memang

  the whole thing (secara keseluruhannya) HeiTech Padu, tetapi sesetengah

  benda itu kita perlukan kepakaran daripada orang lain, jadi kita akan hire

  (mengambil bekerja) orang itu.

  NS: Kami difahamkan, pada mulanya sistem ini dibangunkan menggunakan

  teknologi LANDP dan sekarang telah di upgrade (naiktaraf) kepada SQL.

  Apakah rasional HeiTech mengambil tindakan ini?

  NAL: Semasa kita bawakan sistem itu pada tahun sembilan puluh empat (1994),

  sembilan puluh lima (1995), dan kita telah bekerja dengan Mesiniaga,

  IBM, LANDP memanglah produk IBM. Jadi, ketika itu untuk keperluan

  semasa itu, memang LANDP mencukupi tetapi LANDP ini biasalah

  produk-produk mana-mana syarikat yang multinational (antarabangsa) ini,

  lama kelamaan dia tidak support (sokong) lagi. Jadi dan semua

  sekarang ini lebih kepada Windows. So (jadi) sebenarnya kita upgrade

  (naiktaraf) kan daripada LANDP LANDP ini ada dua. Dia ada

  Operating System (Sistem Operasi) macam OS 2 (nama perisian

  pangkalan data) ke, LANDP ini database (pangkalan data) dia, dan kita

  telah upgrade (naik taraf) daripada LANDP kepada SQL sebab kita

  31

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  36/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  upgrade (naik taraf) OS dia kepada Microsoft punya produk. Jadi, SQL ini

  sama dengan Microsoft lah sebab LANDP ini tidak boleh work(bekerja)

  dengan Microsoft. Because (kerana) dia punya IBM produk kan,

  Microsoft_____yang berbeza. So (jadi) maksudnya dan ketika

  itu pun memang mana-mana semua sistem pun sudah guna Microsoft,

  memang patut upgrade (naik taraf) pun sebab masa itu sudah memang

  lebih daripada lima tahun. Jadi maksudnya apa-apa teknologi cepat, jadi

  HeiTech pun kena memberi yang terbaik kepada customer (pelanggan)

  nya, jadi apa yang terbaik ketika itu, yang penting ada support(sokongan)

  daripada kita punya vendor (pembekal), jadi kita perlu upgrade (naik

  taraf) lah.

  NS: Puan, berkenaan dengan masalah-masalah yang sering dihadapi semasa

  menguruskan projek dari segi time (masa), scope (skop) dan cost (harga),

  triple constraints (kekangan tiga serangkai), bagaimana Puan berhadapan

  dengan masalah-masalah ini? Untuk mencapai sesuatu target (sasaran),

  sesuatu matlamat ianya berkaitan dengan segi time (masa), scope (skop) dan

  cost (kos).

  NAL: Kalau kita hendak uruskan triple constraints (kekangan tiga serangkai) ini,

  kita sudah tahu bahawa tiga-tiga ini dari segi pengurusan projek, tiga-tiga

  ini penting, dan tidak boleh disebabkan masa, skop you (anda) turun, dan

  sebagainya. Lagi satu kualiti disini ya. Dari segi masa pula, kita kena

  maknanya apabila kita buat satu Project Management(Pengurusan Projek)

  itu, kena kena fikir dari semua segi. Jadi maksudnya kita letak buffer

  (penimbal) dan sebagainya dan kita kena cadangkan kepada pihak

  customer (pelanggan), dia setuju, kita laksanakan tapi kita jangan

  maksudnya kawalan kepada maknanya kita punya aktiviti dalam

  Project Management Plan (Pelan Pengurusan Projek) itu kena kawal

  secara detail (terperinci). Kena secara kerap dan detail (terperinci).

  Maksudnya kita jangan dah lama baru kita tengok, kita dah terbabas. Nak

  betulkan balik, payah. Sebab itu, bila you (anda) ada regular meeting

  (mesyuarat berkala) dengan you (anda) punya project team (kumpulan

  32

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  37/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  projek), you (anda) akan tahu dia punya prestasi, dia boleh deliver (hantar)

  tidak. Dari situ you (anda) adjust (menentukan) balik overall

  (keseluruhan) you (anda) punya Specific Management Plan (Pelan

  Pengurusan Terperinci) itu supaya overall you (kesehiruhan anda) masih

  tidak lari. Jadi itu kena kreatif juga. Kena play around(bermain) dengan

  time (masa). Jadi kalau katakan memang tidak boleh buat apa, kita sudah

  tidak cukup masa dan kita tidak hendak terbabas, mungkin itu perlukan

  tambahan orang. Jadi masa itu, kita kena fikir. tetapi kena fikir juga kos,

  sebab tambahan orang ada juga kos nya. Tetapi kos pun, kita ada budget

  (bajet) yang perlu kita guna, kalau awal-awal you (anda) control (kawal)

  you (anda) punya kos, kemungkinan you (anda) ada buffer (penimbal).

  Walaupun customer (pelanggan) kata katalah sepuluh juta, tapi

  maksudnya kalau awal-awal you (anda) control (kawal) you (anda) mesti

  akan ada lebih lebihan. Jadi lebihan ini untuk masa-masa emergency

  (kecemasan), contingency plan (rancangan mar jangkaan). Kalau risk

  management(Pengurusan Risiko) you (anda), so (jadi) masa itu kita guna.

  Tetapi, you (anda) awal-awal sudah belanja, jolly (berseronok), jadi you

  (anda) payah hendak ada buffer(penimbal). Jadi awal-awal kita biar ada

  buffer(penimbal). Maknanya kita control (kawal) kos itu daripada awal,

  supaya kita punya buffer (penimbal) itu sentiasa besar. Jadi bila ada kes-

  kes yang terpaksa guna duit itu, macam contohnya kalau masa tidak

  mengizinkan, kita tidak hendak nanti masa kita delay (tergendala),

  terpaksa tambah seorang programmer (pengaturcara), dia akan

  memerlukan kos kan. Jadi, kita ada kos di situ. So (jadi) maknanya,

  whatever it is (apa-apa pun) pengawalan_____and control (kawal) tu

  daripada awal. Kita jangan tunggu sudah projek _____ barukita hendakmonitor(memerhatikan) control (kawal). Kita kena control

  (kawal) daripada awal. Aktiviti pertama pun kita dah kena pastikan dia

  ontime (mengikut masa), on cost(dalam kos). Jadi kalau kita tiap-tiap kali

  kita buat aktiviti itu kita monitor (memerhatikan) daripada awal, tentu

  sekali bila kita ada masalah, kita sudah nampak daripada awal kan. Jadi

  kita tidak adalah . Jadi kos itu pun tidak akan banyak sangat dan time

  33

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  38/113

  IMR603 Dokumentasi Sejarah Lisan

  (masa) pun tidak akan delay (tangguh) banyak sangat. Kita boleh control

  (kawal) lagi. Kita boleh buat sesuatu untuk memastikan dia masih lagi on

  track(dalam laluan). Dari segi skop pula, yang pentingnya apabila kita

  berdepan dengan customer (pelanggan) ini, kita punya documentation

  (dokumentasi) penting. Maknanya daripada awal lagi, kita kena setuju

  dengan customer(pelanggan) ini adalah skop kita. Ini sahaja. Tidak lebih

  dari itu. Kita kena agree (setuju). Yang penting kita kena agree (setuju)

  dan kena document (dokumentasi) kan bahawa diaorang agree (setuju).

  Sebab, skop ini akan ada kalanya tengah-tengah itu tiba-tiba itu ditambah

  skop customer (pelanggan) hendak tambah. Kita kena understand

  (memahami) kita bahawa kita kena buka balik kita punya dokumen yang

  kita setuju ini dia skopnya, kita tidak boleh tambah sewenang-wenangnya.

  Kalau you (anda) hendak tambah, kita boleh buat risk(risiko) assessment

  (penilaian) bila ada new (baru) requirement(keperluan) itu. Kalau tambah

  katalah tambah benda itu besar, kalau kecil, tidak apa. Kalau tambah itu

  besar, kita kena beritahu balikcustomer(pelanggan) kita, kalau you (anda)

  hendak tambah ini boleh tidak ada masalah kita hendak buat tetapi time

  (masa) dia instead of(sepatutnya) Disember siap, Januari baru siap the

  whole project(keseluruhan projek). Selepas itu kos pulak, oleh kerana

  benda ini memerlukan kita beli hardware (perkakasan), kita tambah lagi

  satu programmer (pengaturcara) hendak buat, kosnya tambah pula lagi

  dua puluh ribu. Kita kena clear(jelas) dengan dia. tetapi, yang pentingnya,

  kita punya perjanjian mengenai skop tu awal-awal kita dokumenkan.

  Kalau benda itu tidak ada, customer(pelanggan) akan kata / (saya) sudah

  minta dengan you (anda), you (anda) yang tidak ingat. Jadi kalau kita

  dokumentkan, kita dapat dia sign (tandatangan), maknanya kita bolehtunjuk dia balik. Ini sahaja yang encik telah bersetuju, yang lain ini kita

  boleh buat tetapi tambahan. So (jadi) dia terpaksalah. Kalau dia hendak

  juga skop tambahan itu, dia terpaksa bayar lebih dan allow (benarkan) kita

  untukdelay another one month (tangguhkan sebulan lagi). Kalau dia tidak

  setuju, dia tidak buatlah benda itu. Kadang-kadang, menjadi pengurus

  projek ini, kern firm (tegas) tapi at the same time (pada masa yang sama)

  34

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  39/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  kena ada diplomasi. So (jadi) kena balance (imbang) kan. Ialah jadi

  pengurus projek ini tidak senang sebab you (anda) kena ada ciri-ciri at

  the same time (pada masa yang sama) you (anda) kena firm (tegas). Kalau

  tidakfirm (tegas) nanti dia akan makan. Pada time (masa) you (anda) kena

  and(dan) _____. At the same time you (pada masa yang sama anda)

  kena diplomatik, maknanya cara you (anda) menceritakan pada diaorang,

  mengapa benda ini berlaku, kenapa / (saya) tidak boleh buat sewenang-

  wenangnya, kenapa dia kena tambah kos. Ceritakan dengan terperinci

  supaya diaorang faham. Bila diorang [mereka] faham, diorang [mereka]

  akan terima dia punya reason (alasan). Kenapa you (anda) tidak boleh

  tukar-tukar. Jadi ceritakan, kalau tukar program ini kena buat program ini,

  berapa banyak ini. Bila tambah itu, ada tambah pula / (saya) kena hire

  (mengupah) programmer (pangaturcara) lain. Selepas itu tambah time

  (masa), jadi bila dia tahu kita detail (terperinci) dia_____detail

  (terperinci). Bila detail (terpeinci), orang nampakclearOelas), maknanya

  bukan cakap kosong sahaja. Bukannya sahaja hendak caj another three

  thousand(lagi tiga ribu), tidak ada. Sebab dia ada sebab kenapa hendak

  kena caj, dia kena beli hardware (perkakas) lagi satu, dia kena tambah

  programmer (pengaturcara). Bila appear (muncul) memang dia akan

  tengok. Jadi tidak akan ada masalah ini. tetapi bila kita tidak dokumenkan

  persetujuan asal, dan kita tidak boleh menceritakan secara detail

  (terperinci) kenapa kita kena tambah lagi kos dua puluh ribu, time (masa)

  semua, diorang tidak akan boleh terima._____manusia, jadi itu yang

  penting. Maknanya apa-apa^ow (anda) buat > > o w (anda) kena dokemenkan,

  dapatkan diaorang punya signature tandatangan, setujukan. Selepas itu,

  yang penting kena detail (terperinci) dan kena dokumen apa-apa yangdibincang - dan firm (tegas). Sebab kalau you (anda) jenis buat-buat,

  memang you (anda) akan lari.

  NS: Bagaimana dengan bilangan pasukan projek ketika pembangunan aplikasi

  dijalankan?

  35

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  40/113

  IMR603 Dokumentasi Sejarah Lisan

  NAL: Projek JIM, ada ketika itu dalam lima puluh orang. Dia turun naik, turun

  naik bergantung kepada stage. Sebab kita ada buat secara peringkat.

  Sistem Kawalan Imigresen, Sistem Passport, jadi dia ada peringkat-

  peringkat. Sekejap naik, sekejap turun, untuk sistem ini mungkin lain sikit,

  plan dia naik. Jadi, boleh kata in general about(secara amnya dalam) lima

  puluh orang through out the whole project(dalam tempoh projek). Tetapi,

  sekejap kurang, sekejap lebih macam itu. Everage (purata) dia dalam lima

  puluh orang.

  NS: Apakah pasukan projek Puan menerima tekanan atau masalah-masalah

  yang menyebabkan pasukan Puan terpaksa balik sehingga jauh malam

  semasa sistem dibangunkan dahulu?

  NAL: Dalam (ketawa) mana-mana projek pun, benda ini berlaku dan mereka

  memang dapat kekangan. Terutama sekali apabila berhadapan dengan

  customer (pelanggan) yang kita panggil difficult customer (pelanggan

  sukar). Contohnya macam bila perubahan kiranya kebetulan projek ini

  memang melibatkan banyak perubahan kepada kita punya customer

  (pelanggan). Sebab sebelum ini, customer (pelanggan) kita tidak

  menggunakan sistem, kebanyakkan daripada proses-proses dia adalah

  manual. Sistem dia pun mungkin passport tapi, sikit-sikit database macam

  itu, bukannya sistem satu complete (lengkap) sistem. Tetapi apa tekanan

  kita dapat adalah apabila kita punya customer(pelanggan) ini, pengarah

  ke, pegawai Imigresen ke, tidak memahami apakah objektif sebenar

  penstrukturan ini dan mereka adalah resistant towads change (menentang

  kearah perubahan) maknanya dia tidak boleh terima perubahan. Dulu dia

  sudah buat manual, kenapa kena buat sistem, dan kebanyakkan mereka

  masih ketika itu tahun sembilan puluhan, kebanyakkan orang masih

  lagi buta IT. Tidak pandai hendak guna mouse (tetikus), keyboard(papan

  kekunci) jadi memang tekanan untuk kita sebab dia sebenarnya macam

  ini, kalau katakan kita tidak menempuhi orang-orang yang susah hendak

  berubah ini, kita punya kerja memang senang. Implement(laksana) sahaja,

  ajar, semua terima semua buat. Tetapi bila ada dan kena ingat,

  36

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  41/113

  1MR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  diaorang-diaorang ini bukannya kanak-kanak, mereka adalah pegawai-

  pegawai tinggi Imigresen dan umur mereka adalah lebih tua dari kita yang

  melaksanakan projek ini. / (saya) mean (maksud saya) lebih dewasa

  daripada anak buah saya, pasukan projek saya. Jadi, memujuk pakcik ini,

  abang ini menggunakan sistem itu bukan mudah. Jadi, benda ini ada

  tekanan. Itu dari segi tekanan dengan customer(pelanggan). Sistem pun

  begitu juga kerana kadang-kadang apabila hardware (perkakasan),

  software (perisian) kita, kita punya partner (rakan kongsi) deliver tidak

  sampai. Jadi, kita punya plan, kita sudah janji dengan kita punya customer

  (pelanggan), kita hendak dating hari jumaat, sabtu, ahad ini, kita hendak

  laksanakan sistem itu. So Qadi) hari Jumaat kita hendak buat training

  (latihan) dekat site (tapak), dekat cawangan Imigresen. Katalah dekat

  Tambak Johor, kita sudah janji, dan diaorang ini kerja syif, jadi

  maksudnya dia punya time (masa) itu limited(terhad). Jadi bila kita janji

  diaorang sudah setuju. Suddenly (tiba-tiba) kita tidak boleh hendak

  implement (laksanakan) sebab server (pangkalan) tidak sampai lagi.

  Macam mana kita hendaktraining (berlatih). Benda itu memang banyak

  berlaku mana-mana projek sebab kita bukan bekerja sendiri, kita banyak

  melibatkan supplier kita, vendor (pembekal) kita dan diaorang pun ada

  kala-kalanya terlambat. Jadi, itu tekanan juga. Tekanan dari segi

  pembangunan sistem pula, apabila kita menghadapi masalah, bila kita buat

  ada banyak error, banyak problem, tapi kita tunggu susah juga hendak

  tahu macam mana hendak betulkan, itu memanglah reaksi dalam tekanan

  sebab kadang-kadang kita kena fikir, masa kita ambil pasukan projek ini,

  kita tidak tahu whether(sama ada) tahap kepakaran diaorang untuk buat

  sistem itu tinggi atau tidak, kita ambil saja. So (Jadi), adakalanya diaorangitu belajar ketika bekerja. On the job (semasa bekerja). Jadi memang akan

  ada yang kurang mahir dalam buat development(pembangunan) itu, jadi,

  buat silap. Diaorang [mereka] pun mempunyai tekanan, kita pun sebagai

  pengurus projek mempunyai tekanan. Biasalah, sebab kita tidak akan

  dapat orang yang perfect(sempurna). Untuk dapatkan staff(kakitangan)

  yang memang bagus, perfect(sempurna), memang sebab setiap projek

  37

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  42/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  ini unik. Dulu dekat JPJ dia buat lain, dekat JIM, mungkin C++ tapi kita

  sudah lain sedikit. Masa itu, teknologi sudah berubah. Orang yang sama

  pun kena belajar orang yang dulu buat projek JPJ pun, masuk JIM

  Imigresen kena belajar benda baru juga. Jadi benda ini is always (selalu) -

  - so we cannot get(jadi kita tidak dapat) ambil daripada recruit our

  s/fl^(kakitangan), memang perfect(sempurn) dia boleh fit(sesuaikan) ini.

  No (tidak). You have to take (anda terpaksa terima) dia ada certain

  knowledge but sometimes longer(ilmu tertentu tetapi kadangkala lama)

  kita kena take (ambil) tengok kalau dia tidak pandai, kita hantar

  training (latihan), kalau tidak on the job (semasa kerja). Jadi memang

  coaching (bimbingan) kena buat dan sebagainya. Technical leader(ketua

  teknikal) itu kena buat coaching (bimbingan). So (jadi), memang tekanan

  memang ada.

  NS: Berbalik kepada tekanan, bagaimanakah Puan memberi motivasi kepada

  pasukan projek Puan?

  NAL: Macam motivasi ini sebagai pengurus projek, kita jaga memastikan

  mereka clear on the objective of the project (jelas objektif projek) dan

  apabila buat projekgovernment(kerajaan) ini, projek Imigresen ini, kita

  boleh terap-terapkan mengatakan kita bumiputera company (syarikat)

  yang boleh membuat satu projek untuk kerajaan dimana dia puny a benefit

  (faedah) adalah akan kasi semua orang. Awak akan rasa dan saya pun

  akan rasa because (kerana) passport pun sudah senang,______

  senang, macam-macam sudah senang. Jadi kita kena banyak gunakan itu,

  maknanya this is a mega project (ini projek besar) tidak semua orang

  dapat peluang untuk buat projek ini dan dari segi knowledge

  (pengetahuan) pun, you (anda) keluar dari projek ini, you (anda) punya

  saham lebih tinggi dari sebelum ini. So (jadi) kita banyak terapkan dari

  segi apa yang kita dapat daripada projek itu. Not so much o/"(bukan dari

  segi) wang ringgit, sebab gaji dia tetap sama tapi sebagai pengurus projek

  kita boleh janjikan apa yang you (anda) belajar daripada projek itu. Kalau

  you (anda) keluar dari projek ini, you (anda) lebih pandai dari segi ,

  38

 • 7/30/2019 azlina_latiff TRANSKRIP TEMU BUAL

  43/113

  IMR603 - Dokumentasi Sejarah Lisan

  sebab benda ini dalam Malaysia ini, satu sahaja projek Imigresen. Sebab

  dekat Malaysia ini, satu sahaja Imigresen. Kalau you (anda) tidak masuk

  dalam projek ini, you (anda) tidak belajar apa yang kita buat ini, you

  (anda) tidak akan dapat peluang itu lagi. Kalau you (anda) hendak buat,

  you (anda) kena pergi dekat negara lain. So (jadi) itu lah benda yang kita

  kena bagitahu mereka, yang pentingnya ilmu, dia dapat ilmu dan

  pengalaman. That is very important(itu sangat penting). So (jadi) itulah

  cara hendak motivasi orang. Selain daripada buat-buat social activity

  (aktiviti sosial). Macam kita ada buat kelab dalam projek itu, kita ada

  kelab, tiap-tiap bulan bagi duit, selepas itu kita buat outing (bersiar-siar),

  family day (hari keluarga). Tiap-tiap tahun kita buat family day (hari

  keluarga), sekali kita keluar dengan keluarga sekali. Sesiapa yang sudah

  ada anak, semua. Jadi memang kita kira projek imigresen ini salah satu

  projek tiap-tiap tahun kita buat, without fail (tanpa gagal) kita akan buat

  selain daripada birthday party (majlis hari lahir) ke apa. Tetapi, benda-

  benda ini memang kita buat, family day (hari keluarga) kita. Orang-orang

  disitu memang pandai untukorganize outing (mengatur bersiar-siar) ini.

  Jadi kita memang selalu buat. So (jadi), itu juga salah satu bila kita keluar

  biar tidaktension (tertekan). Supaya weekend(hujung minggu) itu pergi

  released tension (lepaskan tekanan), pergi family day (hari keluarga) dan

  sebagainya.

  NS: Semasa perlaksanaan projek, bagaimanakah pendekatan yang dijalankan?

  Maksud saya motivasi, agihan kerja, bagaimana mengagih-agihkan kerja

  itu.

  NAL: Sekarang ini, pengagihan kerja macam tadi, kita memang apa yang kita

  hendak adalah putting the right people with the right skill for the right

  assignment (meletakkan orang yang tepat dengan kemahiran yang tepat

  pada tugasan yang tepat). Tetapi, adakalanya kita staff(kakitangan)

  yang kita dapat itu, macam itu _____. Kita terpaksa letak juga mana-mana

  dan kita cuba . tetapi kita kena monitor(memantau) orang yang macam

  itu. Maknanya kalau kita rasa dia tidak