alat alat qc

Download Alat Alat QC

Post on 31-Oct-2015

63 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KEGUNAAN ALAT-ALAT QCBil.AlatKegunaan

  1.Kertas Semak Memudahkan pengumpulan data & lebih sistematik

  2.Gambarajah Sebab Menerangkan sebab-sebab berlakunya masalah & Akibat 3.Gambarajah ParetoMengkelaskan masalah kualiti mengikut kepentingannya4.Graf dan CartaMemberi gambaran yang jelas dan mudah difahami kepada data yang dikaji5.HistogramMenunjukkan taburan bagi sesuatu data

  6.Carta KawalanMenilai dan mengekalkan kestabilan sesuatu proses

  7.Gambarajah SebaranUntuk mendapatkan gambaran perhubunganantara sebab dan akibat sesuatu masalah

 • KERTAS SEMAK

 • TUJUAN:

  1.Menyenangkan proses mengumpulkan data

  2.Membolehkan data direkod dengan mudah dan tepat

  KERTAS SEMAK

 • 1.1 JENIS-JENIS KERTAS SEMAK DAN PENGGUNAANNYA Bil.Jenis Kertas SemakPenggunaannya

  1.Kertas Semak Item Menentukan dengan jelas sesuatu kecacatanKerosakanbarangan

  2.Kertas Semak FaktorMenentukan berlakunya sesuatu kecacatanKecacatanmengikut hari

  3.Kertas Semak TempatMenentukan dimana kecacatan berlakuKecacatan

  4.Kertas Semak TaburanMenentukan taburan kepada dimensi ketahanan,Prosesberat sesuatu barangan

  5.Kertas Semak SenaraiMemeriksa mesin atau prosedur mengoperasiPengesahanmesin tersebut

 • 1.2 ITEM YANG PERLU DIREKODKAN PADA KERTAS SEMAK Bil. PerkaraPenerangan

  1.TajukTerangkan dengan jelas tujuan pemeriksaan dilakukan

  2.ItemApa yang perlu diperiksa dan dimana untukmelakukan pemeriksaan

  3.Kaedah PemeriksaanKaedah yang perlu digunakan dan prosedur yang perlu diikuti semasa melakukan pemeriksaan

  4.Tarikh dan MasaTarikh dan masa yang diperlukan masa pemeriksaan Pemeriksaanbermula dan berakhir

  5.Nama PemeriksaOrang yang melakukan pemeriksaan tersebut 6.KawasanKawasan dimana pemeriksaan dijalankan

  7.Ringkasan KeputusanJumlah, purata, pengiraan nisbah antara jumlahkeseluruhan dan kekerapan

 • LATIHAN KERTAS SEMAKKesalahan didapati berlaku dengan begitu banyak di bilik persuratan satu syarikat. Perkara ini jelas setelah didapati komplen-komplen yang bertambah. Anda tidak pasti kenapa, jadi anda telah mengambil keputusan untuk membuat analisa

  Fakta-fakta

  Isnin-Empat surat - alamat tidak lengkap, tujuh tidak ditulis nama dan alamat penghantar, dua tidak cukup postage, lima tidak diproses.

  Selasa-Dua surat - alamat tidak lengkap dan enam tidak tulis nama dan alamat penghantar, lapan tidak diproses

  Rabu-Sembilan - alamat tidak lengkap dan tiga belas tidak diproses

  Khamis-Tiga alamat tidak lengkap, empat tidak ditulis nama dan alamat oleh mesin postage, tiga tidak cukup postage dan dua tidak diproses.

  Jumaat-Tiga tidak tulis alamat dan nama penghantar dan 5 terkoyak oleh mesin postage dan sebelas dihantar pada jabatan yang salah

  TugasanSila buat kertas semak

 • CONTOH KERTAS SEMAK

 • Sheet1

  MasalahKriteriaJumlah

  ABCDF

  1) Conveyor putusIIIIIIII8

  2) Printing mesin sangkutIIIIIIIIII9

  3) Powder jatuhIIIIIIIIIIIIIII15

  4) Down timeIIIIIIIIIIIII11

  5) Reject jubin mentah tinggiIIIIIIIIIIIIII12

  6) AbsentIIIIIIIIII9

  7) Bakul sengetIIIIIIIIIII9

  8) Vertical dryer jemIIIIIIIII8

  9) BerhabukIIIIIIIII7

  10) Tangki engobeIIIIIIIIIIIIIII10

  Rujukan:III-Amat Berkaitan

  II-Berkaitan

  I-Kurang Berkaitan

  Sheet2

  Sheet3

 • PDCATOPIC SELECTIONCost savingEnvironmentCircle abilityFrequencyLow implem. costTotal pointPriorityABCDE555333333343424334552332131425182413171225202015105PointsABCDEPRIORITYHighLowA: Chemical wastage in NH3 plant.B: Wastage of steam condensate in NH3 plantC: Cooling water wastage from sampling coolerD: Utilization both pages logsheetE: Optimization of plant load by commission chiller (02-E001D) when NH3 Booster Compressor (09-K002) down

 • RAJAH SEBAB DAN AKIBAT

 • RAJAH SEBAB-AKIBATDigunakan untuk mempermudahkan kita mengenali akibat yang berlaku hasil daripada beberapa faktor yang merupakan sebab-sebab berlakunya akibat ini. Akibat merupakan kesan yang dilahirkan dalam bentuk kecacatan atau kerosakan pada mutu yang diingini

 • Analisa dijalankan untuk menganalisis sebab-sebab berlakunya masalah kepadaBarangan S2000HF dimana komponennya kerap hilang iaitu:

  Komponen Kerap Hilang

  Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan kehilangan komponen itu dapat dikenali semasa Sesi Percambahan Fikiran dijalankan.

  Faktor-faktor tersebut adalah:

  1.Operator kurang latihan2.Kerja tidak mengikut SOP3.Operator tidak memahami SOPLubang PCB kecilSalah pemasangan6.Diode tidak mengikuti spesifikasi7.Gangguan8.Selalu tukar operator9.PCB Jatuh10.Komponen hilang11.Kurang kerjasama12.Tension13.Komponen bercampur14.JIG PCB longgar15.Slot PCB longgar

  Contoh Penggunaan Rajah Sebab dan Akibat

 • Rajah 1.1: Rajah Sebab dan Akibat Bagi Masalah Komponen yang HilangMANUSIABertukarTensionTiada KerjasamaJatuhkan PCBOperatorOperatorMESINLonggarJig PCBSlot PCBLonggarBAHANKAEDAHTergangguOperatorALAM SEKITARPCBLubangkecilTak IkutSpesifikasiOperatorTidak fahamSOPTidak ikut SOPLatihanKurangDiodeKOMPONENSELALUHILANG

 • Sediakan rajah sebab-akibat untuk salah satu daripada perkara-perkara berikut:-

  1.Kesilapan menaip2.Kesilapan mendail nombor telefon3.Kelewatan untuk temujanji4.Penghantaran selalu lewat5.Aktiviti kumpulan QC lembab6.Pelanggan menunggu terlalu lama7.Kecacatan sangat tinggi8.Tunggakan bil yang tinggi9.Komponen/borang banyak hilang LATIHAN RAJAH SEBAB-AKIBAT

 • GAMBARAJAH PARETO

 • CONTOH PENGGUNAAN GAMBARAJAH PARETO 1.Data untuk komponen yang hilang untuk barangan S2000HF

  2.*Selang masa untuk kajian Oktober, 1990 - Januari, 1991

  *Kertas semak berikut telah diringkaskan. No. Punca MasalahOkt. Nov. Dis. Jan.Jumlah1990199019901991

  1.Salah Pasang 4944562 2.Komponen Hilang4831860

  3.P.C.B Jatuh 115512

  4.Komponen Bercampur ---4 4Jumlah9881022138Jadual 1.1 : Kertas Semak untuk Komponen yang Hilang

 • MEMBINA GAMBARAJAH PARETOJadual ini digunakan untuk membina Gambarajah ParetoNo. Masalah Jumlah Kumulatif % Bilangan Hilang(Himpunan)1.Salah Pasang 626244.952.Komponen Hilang6012243.48

  3.P.C.B Jatuh121348.684.Komponen Bercampur 41382.89Jumlah138100.0%Jadual 1.2 : Jadual Kumulatif dan Peratusan

 • GAMBARAJAH PARETOGambarajah Pareto yang dibina dengan menggunakan data yang diperolehidaripada Jadual 1.2 lengkap dengan penerangan.

 • DATA-DATA SELEPAS PEMBAIKANNo. MasalahJulaiOgosJumlahKumulatif%

  1.Salah Pasang 538836.42.Komponen Hilang437 1531.8

  3.P.C.B Jatuh5-52022.7

  4.Komponen Bercampur 11222 9.1Jumlah15722100%Jadual 1.3 : Kertas Semak untuk Pengumpulan Data Selepas Pembaikan

 • GAMBARAJAH PARETO SELEPAS PEMBAIKANGambarajah Pareto selepas pembaikan dapat dilihat seperti di bawah:

 • GAMBARAJAH PARETOGambarajah Pareto yang dibina dengan menggunakan data yang diperolehidaripada Jadual 1.2 lengkap dengan penerangan.

  88.3%

 • BILA GAMBARAJAH PARETO DIGUNAKAN1.Untuk menentukan aspek utama bagi sesuatu masalah

  2.Untuk menganggarkan keberkesanan sesuatu pembaikan yang dijalankan

  3.Untuk memahami keberkesanan sesuatu pembaikan

  4.Untuk mengesahkan keputusan selepas tindakan pembetulan diambil dengan membandingkan gambarajah sebelum dengan selepas tindakan.

 • LATIHAN GAMBARAJAH PARETOSyarikat Proton mengeluarkan bahan-bahan elektrik untuk kegunaan radio-kaset dalam lima barisan adalah sebanyak 250,000 unit yang dihasilkan dalam masa enam minggu. Setiap barisan menghasilkan sebanyak 50,000 unit. Hasil daripada pengkajian itu adalah seperti berikut:-Buatkan rajah Pareto dan analisa apa yang sepatutnya dilakukan bagi mengurangkan penolakan (rejects).Defektif ItemBaris 1Baris 2Baris 3Baris 4Baris 5Jumlah

  Petri318154846777700Alat Rosak192353120285500Kekurangan Alat6511151350Pemasangan3743294942200Pembetulan5560635864300Rupa Bentuk4319282337150Lain-lain2327251312100 Jumlah5013312933455302000

 • 328350588MISSING TOOLS(All Categories)

 • GRAF DAN CARTA

 • JENIS-JENIS GRAF YANG SELALUNYA DIGUNAKAN UNTUK KAWALAN MUTUJenis GrafBentuknyaPenggunaan

  Graf BarMembandingkan saiz bagidua kuantiti pembolehubah

  Graf GarisMelihat kepada perubahanmengikut masa

 • Jenis GrafBentuknyaPenggunaan

  Graf PieMelihat kepada pecahan komponen sesuatu kualiti

  Graf RadarMemeriksa keseimbangantara item

  Graf GanttMemeriksa perlaksanaan sesuatu perancangan yangdibuat

  Jadual 1.1 Jenis-jenis Graf

 • Pengenalan

  Graf Bar sesuai untuk membandingkan saiz bagi beberapa kuantiti yang dikaji. Ia selalunya digunakan untuk menganalisis perhubungan seperti bilangan kerosakan kepada mesin, bilangan kecacatan semasa perjalanan proses dan sebagainya.

  GRAF BAR

 • Kajian dijalankan terhadap penggunaan alat-alat ICC dan kekerapan penggunaannya.

  Data yang diperolehi dapat dilihat seperti di dalam Jadual 1.2CONTOH PENGGUNAAN CARTA BARAlat ICCKekerapan

  Gambarajah Sebab dan akibat349

  Gambarajah Pareto257

  Graf247

  Histogram135

  Carta Kawalan106

  Gambarajah Sebaran27

  Jadual 1.1: Data Penggunaan Alat-alat ICC

 • PENGGUNAAN ALAT ICCDaripada Jadual 1.2 dapat dilukiskan graf bar yang berkaitan seperti di bawah:-KekerapanJenis-jenis Alat ICC

 • Kajian dijalankan terhadap kecacatan yang berlaku dalam litar elektronik untuk telefon

  Data telah dikumpulkan di dalam kertas semak seperti yang ditunjukkan di dalam 1.4 di bawahCONTOH PEMBENTUKAN GRAF GARISTarikh2/93/94/95/96/99/92/g