welfare benefits for oku citizen presentations

Click here to load reader

Post on 10-Dec-2014

1.040 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Speaker : En. Hj Mohd Khair from JKM

TRANSCRIPT

  • 1. STATISTIK OKUo WHO : 10% drpd penduduksetiap negara adalahgolongan OKU.o OKU berdaftar dengan JKM(sehingga September 2012:426,838 orango Bilangan OKU dijangka bertambah:o pertambahan penduduko peningkatan jangka hayato peningkatan kemalangan jalan raya dankemalangan industri

2. BIL NEGERI JUMLAH OKUBERDAFTAR1 Selangor 61,6992 Johor 55,6743 Perak 35,3884 Kelantan 37,4845 Kedah 33,0126 Kuala Lumpur 29,3457 Pulau Pinang 26,4788 Terengganu 26,4719 Pahang 26,71610 Sabah 22,06311 N. Sembilan 22,55012 Melaka 20,10113 Sarawak 22,12714 Perlis 6,76715 WP Labuan 963JUMLAH 426,838 3. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT MALAYSIAKAD KENAL DIRI ORANG KURANG UPAYANama :...No. KP/S.B : ..............................Alamat : Jenis tidakupayaan :FIZIKALNo. Pendaftaran : (9.8 CM)(7.5 CM)(3.7 CM)(2CM)(5CM)(7.5CM)TAHUN 1985TAHUN 2009TAHUN 2011TRANSFORMASI KAD OKU 4. CIRI-CIRI KAD OKUCONTACTLESS CHIPMENGANDUNGIBUTIRAN PERIBADISECURITY SURFACECETAKAN DAKWATULTRAVIOLET(OKU&JATA)GROOVEOKU PENGLIHATAN 5. Kad OKUPandangan Belakang 6. PERKHIDMATAN BAGIKANAK-KANAK KURANG UPAYA 7. JAGAAN & PEMULIHAN DI INSTITUSI 8. 10 Institusi di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yangdikhaskan untuk Orang Kurang Upaya MasalahPembelajaran yang memerlukanpenjagaan, latihan, pemulihan dan perlindungan. 9. 11TAMAN SINAR HARAPAN 10. Institusi ini menerima masuk semua jenis kes Orang KurangUpaya Masalah Pembelajaran yang terdiri daripada :i. Lewat Perkembangan (GlobalDevelopmental Delay) bagi kanak-kanak (berumur < 3tahun)ii. Sindrom Down,iii. Autisma,iv. Attention Deficit Hyperactive Disorder,v. Terencat Akal (Mental Retardation).12 11. 13MATLAMATMemberi latihan kepada OKU yang menghadapi masalahpembelajaran mengikut kemampuan dan kebolehan masing-masing.Memberi latihan kemahiran pra vokasional dan latihan bekerja. 12. MATLAMAT (samb)Memberi latihan kemahiran mengurus diri dan kemahiranbagi menjalankan Aktiviti Hidup Seharian (Activities of Daily Living(ADL).Memberi jagaan dan perlindungan bagi OKUmasalah pembelajaran yang teruk, terbiar, yatimpiatu, dan tidak mempunyai keluarga.Memberi latihan kemahiran sosial dan mendapatkerjasama dari NGO/swasta bagi tujuanmengintegrasikan pelatih dengan masyarakat.14 13. 15PROGRAM PROGRAM PENDIDIKAN ASAS1. Kelas Asas/Asuhan2. Kelas Kemasyarakatan3. Kelas Agama dan Moral4. Urusan Rumahtangga5. Kelas Akademik PROGRAM LATIHAN1. Pemulihan Cara kerja2. Fisioterapi3. Terapi Muzik4. Pertukangan kayu5. Kerja Tangan6. Latihan Pertanian7. Kelas Muzik8. Sukan9. Rekreasi10. Kebudayaan11. Bengkel kek & roti12. Group Home 14. 16TEMPOH LATIHAN DAN TINGGAL Tempoh percubaan 6 bulan. Tempoh kelulusan KPKM 3 tahun daritarikh masuk. Sekiranya tidak sesuai akan ditamatkantempoh dan dipulangkan kepadakeluarga. 15. 17BIL INSTITUSI PENEMPATAN1.TSH Tuanku Ampuan Najihah,serembanUmur 0-14 tahunOKU boleh dilatihUmur 0-14 tahunLelaki dan PerempuanBoleh dilatih2.TSH Bukit Besar, KualaTerengganu3. TSH Cheras, SelangorUmur 14-25 tahunBoleh dilatihLelaki dan PerempuanKemasukan OKU ke institusi 16. 184. TSH Tampoi, Johor BharuOKU boleh dilatihLelakiUmur 15-35 tahunTiada penyakit berjangkit5. TSH Jubli, Johor BharuUmur 15-35 tahunOKU boleh dilatihPerempuanTiada penyakit berjangkit6. TSH Jitra, KedahUmur 0-14 tahunOKU terlantarTidak boleh dilatih7.TSH Kuala Kubu Bharu,SelangorUmur 15 tahun ke atasOKU terlantarTidak boleh dilatih 17. 19CARA KEMASUKAN Berdaftar dengan JKMM. Melalui Pegawai Kebajikan MasyarakatDaerah/Jajahan, Pengarah Kebajikan MasyarakatNegeri dan diluluskan oleh Ketua Pengarah KebajikanMasyarakat. @ Mengikut Akta Kanak-kanak 2001 Sesyen17(1)(d) ; 30 (1)(d) 18. 20BORANG YANG DIGUNAKAN Mengikut syarat-syarat yang ditetapkan seperti yang dinyatakandalam prosedur PK.JKMM.UTAMA 03 iaitu PengendalianPermohonan Kemasukan Kes Orang Kurang Upaya ke InstitusiKebajikan. JKM 17. Borang JKM TSH 1/2003 -persetujuan ibubapa/penjaga. Borang KKA 5 . 19. 21Surat Pekeliling KPKM Bil 2 Tahun 2008 Kaedah kemasukan ke TSH Surat Pekelililing Bil 2/ 2004 bth 19 Feb 2004 terbatal Kemasukan baru bergantung kepada kriteria: Lewat perkembangan < 3th Sindrom down, Autisme, Deficit Hiperactive Disorder, Terencat akal 20. 22LEMBAGA PELAWAT Taman Sinar Harapan (TSH) mempunyai Lembaga Pelawatmengikut kaedah-kaedah bagi Pusat Pemulihan Cacat Akal1977 Tempoh 3 tahun Dilantik oleh YB Menteri KPWKM 21. 23 22. TEMPAT SELAMAT TSH ini diwartakan sebagai tempat selamat bagi maksud Aktaseksyen 54 (1) Akta Kanak-Kanak 2001 bertarikh 8 Disember2004. Kemasukan keTSH melaluiAkta Kanak-Kanak2001 perenggan (d)seksyen 30 (1)24 23. PEMULIHAN DALAM KOMUNITI 24. Satu strategi Pembangunan Komuniti yang membolehkan OKUmenjalani program pencegahan, pemulihan dan pembangunansecara bersepadu bagi membolehkan mereka berdikari dandiintegrasikan dalam masyarakat. Alternatif kepada perkhidmatan institusi. Usaha bersepadu golongan OKU, keluarga dan komuniti tempatandengan kerjasama agensi Kerajaan.PROGRAM PEMULIHAN DALAM KOMUNITI(PDK) 25. TUJUAN PDK Tingkatkan kualiti hidup OKU Mendekatkan program pemulihan dan intervensi awal untuk OKU dikomuniti Mengurangkan penempatan jangka panjang di institusi Peluang latihan untuk membangunkan kebolehan dan kemahiran Integrasi sosial OKU 26. PDK One Stop CentrePDK One Stop Centre pula adalah PDKyang dikenalpasti bagi menjalankanfungsi:i. Pusat Sumber Maklumatii. Pusat Rujukaniii. Pusat Pendaftaraniv. Pusat Pengesanan Awalv. Pusat Advokasi 27. AKTIVITI DI PDK PENGURUSAN DIRI(ADL) KEMAHIRAN MOTOR HALUS KEMAHIRAN MOTOR KASAR PENJAGAAN KESIHATAN PERKEMBANGAN BAHASA PRA MENULIS KEMAHIRAN VOKASIONAL PERKEMBANGAN SOSIAL BERIADAH 28. KEMUDAHAN DANKEISTIMEWAAN 29. - BANTUAN ALAT TIRUAN/SOKONGAN- GERAN PELANCARAN- ELAUN PEKERJA CACAT- KEMUDAHAN PENDIDIKAN / PENDIDIKAN KHAS- PROGRAM PDK- KEMUDAHAN DAN PELEPASAN CUKAI PENDAPATAN- PENGECUALIAN CUKAI JALAN- KEMUDAHAN PENGANGKUTAN AWAM- KEMUDAHAN PERUMAHAN /SPNB- PENGECUALIAN BAYARAN RAWATAN PERUBATAN- PENGECUALIAN BAYARAN DOKUMEN PERJALANAN- KEMUDAHAN PELUANG PEKERJAAN (1% di sektor awam, bengkel terlindung etc)- KEMUDAHAN ALAT GANTI OKU- PENGECUALIAN DUTI EKSAIS KEATAS KENDERAAN OKU ANGGOTA- PENCEN TERBITAN- WAKTU BEKERJA ANJAL BAGI PEGAWAI KERAJAAN YANG MEMPUNYAI ANAK OKU- KEMUDAHAN TELEKOM- BANTUAN AM- KHIDMAT NASIHATDIANTARA KEMUDAHAN DANKEISTIMEWAAN BAGI OKU 30. BANTUANALAT TIRUAN/SOKONGANMembantu OKU yang tidak berkemampuanuntuk membeli peralatan sokongan/tiruan.Meningkatkan mobiliti dan keupayaan OKUuntuk menjalani kehidupan harian. 31. SYARAT BANTUANBerdaftar dengan JKM.Pengesahan & sokongan PegawaiPerubatan.Ketidakmampuan membeli.Sumbangan bagi membelialat (jika perlu). 32. ELAUN PEKERJA CACATElaun insentif untuk:Menggalakkan OKU untuk bekerja danberdikari.Penyenggaraan pendapatan (incomemaintenance) bagi memenuhi keperluanasas.Meningkatkan taraf hidup orang kurangupaya. 33. Syarat:Berdaftar dengan JKM.Pendapatan bulanan tidakmelebihi RM 1,200 sebulan.Jumlah Elaun RM300.00 sebulan 34. Bantuan Penjagaan OKUTerlantar :RM 300.00 sebulan 35. Bantuan bagi OKU yang tidakberupaya bekerja :RM 150.00 sebulan 36. KemudahanPendidikanElaun RM 300sebulan bagipelajar IPTPengecualianBayaran PendaftaranPelajar PekakBagiLatihan KemahiranKem. PelajaranElaun RM 150sebulan bagi Pelajarsekolah rendah &menengah75% potonganyuran pengajianKEISTIMEWAAN/KEMUDAHANTERSEBUT ADALAH.. 37. PELEPASAN CUKAIPENDAPATANPelepasan cukaitambahan RM6000 kepada OKUdan RM3500kepada pasanganyang OKUPelepasan cukaitambahanRM4,000 untukanak OKUyang mengikutikursus di IPTPelepasan cukaisebanyak RM5000 kepadapembayar cukai yangmempunyai anak OKUPelepasan cukaisehingga RM 5000 bagimembeli alat-alat khas OKU 38. Syarat-syaratKereta,van dan motosikal nasionalsahajaBerdaftar dengan JKMPengecualian kepada pemohon sahajaSebuah kenderaan dalam satu masaMemiliki lesen memandu yang sahPENGECUALIANCUKAI JALAN 39. KEMUDAHAN PENGANGKUTANTAMBANGKONSESIRapidKLKTMBPENERBANGANMALAYSIA(MAS)TRANSNASIONAL 40. SYARIKAT PERUMAHANNEGARAPotongan harga 20%pembelian rumahPERUMAHAN 41. Pengecualianbayaran rawatanperubatan diHospitalKerajaanBayaran wadkelas 3Bayaran PakarBayaranUbat 42. PENGECUALIAN BAYARANDokumen PerjalananKad Pengenalan 43. JABATAN TENAGA KERJASBGP-OKUMembukapeluangpekerjaanuntuk OKU.Bantu OKU membantu OKU dapat kerjaMembantuprogrampenempatanpengajian OKUMembantu OKUmengembangkanperniagaan 44. Pengecualian dutieksaisSyaratOKUFizikalMempunyailesen memanduKeretaNasionalTidak boleh dipindahmilik atau dijual dalamtempoh 10 tahunSebuah keretasetiap 10 tahun 45. JabatanPerkhidmatanAwam (JPA)PENCEN TERBITANAnak OKU penjawat awamyang meninggal duniaWAKTU BEKERJA ANJALKemudahan kepadakakiktangan awam untukmenguruskan kebajikan dankeperluan anak OKU 46. Bayaran sewa bulanandikecualikanPanggilan 103 operatortidak dikenakan cajPanggilan menungguatau pindahan secarapercumaTELE-KOMUNIKASITELEKOM BERHADPakej Khas Streamyx 47. PELAN INSURAN TAKAFULBERKELOMPOKPerlindungan dan manfaat takaful khusus untuk OKUyang berdaftar dengan JKM secara berkelompokBertujuan untuk membantu keluarga atau OKU sendirisekiranya berlaku sebarang malapetaka kepada dirinyadan juga sebagai persediaan diri.Untuk OKUberumur antara1 hingga 65tahunUntuk ibu bapa/penjagaOKU(salah seorangberumur antara 18 hingga65 tahun) 48. PENGECUALIAN DUTI IMPOTDAN CUKAI JUALANSemua peralatan direka khas untuk kegunaan orangkurang upaya. 49. Q & A51