tatabahasa kata kerja

Click here to load reader

Download Tatabahasa   kata kerja

Post on 17-Jun-2015

7.754 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Merujuk sesuatuperbuatan ataukeadaan melakukan sesuatuTerbahagi kepadadua

2. Kata kerjaKata Kerja kata kerja tak Transitiftransitif 3. Kata kerjatransitifKata kerjayang diikuti oleh objek Objek yangmengikuti katakerja mestilah frasa nama 4. Contoh AyatMurid itu memakai kasut.Adik mengayuh basikal.Penyanyi baru itu mencipta lagu. 5. Kata kerja tak transitifAda dua jenisKata kerja yang tidakmemerlukan objekatau penyambutsesudahnyaKata kerja tak Kata kerja taktransitiftransitif tanpa pelengkap berpelengkap 6. Kata kerja tak transitifberpelengkapKata kerja yang tidak dapat berdiri sendiridan memerlukan objek atau penyambutuntuk melengkapkan maksud ayat.Pelengkap boleh terdiri daripada katanama, frasa nama, kata adjektif, dan katasendi 7. Contoh AyatPengemis itu tidur berbantalkan lengan.(KKTTB) (kata nama)Hubungan mereka bertambah akrab.(KKTTB) (kata adjektif)Deman adik saya beransur baik.(KKTTB) (kata adjektif) 8. Kata kerja tak transitif tanpa pelengkapKata kerja yang dapat berdiri sendiri tanpa objekatau penyambut untuk melengkapkan ayat.Contoh:a) Adik menangis.b) Mariam asyik berbual. 9. Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap boleh menerima unsur keterangan untuk menambahkan maklumat.Contoh:a) Adik menangis sejak petang tadi.(unsur keterangan)b) Mariam asyik berbual dengan ibunya.(unsurketerangan) 10. Sekian terimakasih