kata nama dan kata kerja

21
Kata Nama & Kata Kerja Nama Ahli Kumpulan: ~Hanani Amylia Hanapi ~Fadilah Zainal ~Intan Nur Ain Hj Ramli ~Hematarshini ~Nabilah Shaiem

Upload: nabilah-shaiem

Post on 02-Jun-2015

6.383 views

Category:

Education


6 download

DESCRIPTION

Bahasa Melayu STPM Semester 2

TRANSCRIPT

Page 1: Kata Nama dan Kata Kerja

Kata Nama&

Kata Kerja

Nama Ahli Kumpulan:

~Hanani Amylia Hanapi~Fadilah Zainal~Intan Nur Ain Hj Ramli~Hematarshini~Nabilah Shaiem

Page 2: Kata Nama dan Kata Kerja

KATA NAMA

Page 3: Kata Nama dan Kata Kerja

Definisi Kata Nama

☺Kata nama ialah sejumlah kata yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa nama .

☺Kata nama terbahagi kepada kata nama khas, kata nama am dan kata ganti nama .

Page 4: Kata Nama dan Kata Kerja

Kata Nama Khas1.Kata Nama Khas ialah kata nama yang mendukung

makna rujukan khusus kepada sesuatu benda atau orang.

2.Huruf pertama kata nama ini ditulis dengan huruf besar sama ada di awal ayat atau di tengah ayat.

3.Kata nama khas terbahagi kepada i) Kata nama khas hidup ii) Kata nama khas tak hidup.

4.Kata nama khas hidup terbahagi kepada 2 kumpulan i) Kata nama khas hidup manusia ii) Kata nama khas hidup bukan manusia

Page 5: Kata Nama dan Kata Kerja

Pembahagian Kata Nama Khas

KATA NAMA KHAS

Hidup

Manusia

Bukan Manusia

Tak Hidup

Page 6: Kata Nama dan Kata Kerja

Contoh Kata Nama Khas

(a)Kata nama khas hidup manusia – Nik Aziz, Anuwar Ibrahim, Najib Razak

(b)Kata nama khas hidup bukan manusia – Si Capik, Ar-Rahman, Si Jongang

(c)Kata nama khas tak hidup – Himpunan Kebangkitan Rakyat, Bukit Siput, S.M.K. Dato’ Bentara Dalam

Page 7: Kata Nama dan Kata Kerja

☺Kata nama am ialah kata yang merujuk kepada benda, orang atau konsep yang bersifat umum .

☺ Pembahagian kata nama am diperlihatkan oleh rajah berikut :

Kata Nama Am

Page 8: Kata Nama dan Kata Kerja

Kata Nama Am

Hidup

Manusia Bukan Manusia

Tak Hidup

Institusi Bukan Institusi

Konkrit Abstrak

Berbilang Tak Berbilang

Page 9: Kata Nama dan Kata Kerja

Contoh Kata Nama AmKata nama am hidup manusia

abang, ibu, adikKata nama am hidup bukan manusia

ayam, cicak, kambingKata nama am tak hidup institusi

dewan, farmasi, klinikKata nama am tak hidup bukan institusi konkrit

daerah, gelandang, lembahKata nama am tak hidup bukan institusi abstrak

berbilang amalan, galakan, bilangan

Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang

iklim, keindahan, roh

Page 10: Kata Nama dan Kata Kerja

Kata Ganti Nama☺ Kata yang menggantikan kata nama am atau kata nama khas.☺ Terdiri daripada kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri.☺ Kata ganti nama tunjuk terbahagi kepada dua jenis iaitu :

Kata Ganti Nama Tunjuk Umum (Menunjuk Kepada perkara atau benda)

Kata Ganti Nama Tunjuk Tempat (Menunjuk Kepada Tempat)

Page 11: Kata Nama dan Kata Kerja

☺ Kata ganti nama diri pula terdiri daripada kata ganti nama diri tanya dan kata ganti diri orang.☺ Kata ganti diri tanya digunakan untuk menanyakan benda, perkara atau manusia.☺ Kata ganti nama diri orang digunakan untuk merujuk kepada manusia dan terbahagi kepada:- ~Kata ganti nama diri orang pertama ~Kata ganti nama diri orang kedua ~Kata ganti nama diri orang ketiga

Page 12: Kata Nama dan Kata Kerja

Pembahagian Kata Ganti Nama

KATA GANTI NAMA

Kata Ganti Nama Tunjuk

Umum

Tempat

Kata Ganti Nama Diri

Tanya

Orang

Pertama

Kedua

Ketiga

Page 13: Kata Nama dan Kata Kerja

☺ Berikut ini ialah contoh kata ganti nama.a) Kata ganti nama tunjuk umum – ini, itu.b) Kata ganti nama tunjuk tempat – sana, sini,

situc) Kata ganti nama diri tanya – apa (untuk

benda atau perkara), siapa (untuk manusia), dan mana(untuk manusia dan benda atau perkara)

d) Kata ganti nama diri orang pertama –aku, beta, patik, saya, kami, kita

e) Kata ganti nama diri orang kedua – anda, awak, engkau, kamu, tuanku,kalian.

f) Kata ganti nama diri orang ketiga – baginda, beliau, dia, ia, mereka, -nya.

Page 14: Kata Nama dan Kata Kerja

KATA KERJA

Page 15: Kata Nama dan Kata Kerja

KATA KERJA1)Kata kerja ialah sejumlah kata

yang menjadi unsur inti dalam binaan binaan frasa kerja.

2)Kata kerja terbahagi kepada dua iaitu:a) kata kerja transitif.b) kata kerja tak transitif.

Page 16: Kata Nama dan Kata Kerja

KATA KERJA TRANSITIF1) Kata kerja transitif ialah kata kerja yang

memerlukan objek yang terdiri daripada frasa nama untuk menyempurnakan maksudnya.

2) Kata kerja transitif ini terbahagi kepada : a) kata kerja transitif aktif

contoh: Negara itu menghantar bantuan makanan ke Somalia.

b) kata kerja transitif pasif misalnya: Bantuan makanan dihantar oleh negara itu ke Somalia.

Page 17: Kata Nama dan Kata Kerja

3) Kata kerja transitif aktif boleh menggugurkan objeknya seandainya kata kerja tersebut membawa makna adjektif. Contohnya:☺ Tragedi yang menggerunkan kami itu berlaku dengan tiba-tiba. Tragedi yang menggerunkan Itu berlaku dengan tiba-tiba. ☺ Penderitaan yang ditanggung oleh rakyat Somalia menyedihkan kami. Penderitaan yang ditanggung oleh rakyat Somalia menyedihkan.

Page 18: Kata Nama dan Kata Kerja

Kata Kerja Tak Transitif

1)Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek atau penyambut selepasnya. Oleh itu kata kerja tak transitif tidak dapat dipasifkan.2)Terbahagi kepada dua :

a) Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap.

b) Kata kerja tak transitif berpelengkap.

Page 19: Kata Nama dan Kata Kerja

Kata Kerja Tak Transitif Tanpa

Pelengkap1)Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa diikuti oleh pelengkap.Contoh ayat : ☺ Kedua-dua orang pemimpin itu berbincang. ☺ Para peserta maraton itu baru sahaja tiba.

2)Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap boleh ditambah dengan unsur keterangan seperti berikut :

☺ Kedua-dua orang pemimpin itu berbincang tentang isu ekonomi.

☺ Peserta maraton itu baru sahaja tiba di pintu masuk stadium.

Page 20: Kata Nama dan Kata Kerja

Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap

1)Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah kata kerja yang memerlukan pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat.2)Unsur yang menjadi pelengkap terdiri daripada kata adjektif, frasa sendi nama dan kata nama. Contoh:a) Pelengkap kata adjektif : Orang tua itu berperangai

aneh .b) Pelengkap frasa sendi nama : Dia tidak kenal akan

anaknya sendiri.c) Pelengkap kata nama : Dia tidur bertemankan radio.

Page 21: Kata Nama dan Kata Kerja

Habis sudah..

Terima Kasih Kerana

Mendengar :D