tatabahasa kata ganti nama

Click here to load reader

Post on 15-Jan-2015

4.563 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

latihan

TRANSCRIPT

 • 1. TATABAHASA KATA GANTI NAMA DIRI
 • 2. KATA GANTI NAMA DIRI PERTAMA
  • Saya / aku
  • Daku
  • Kami sipenutur dan temannya apabila bercakap dengan pihak kedua.
  • Contoh: Siti dan Nini berkata kepada Lia, Kami baru sahaja balik dari sekolah.
  • Kita sipenutur dan orang yang mendengarnya.
  • Contoh: Kita mesti belajar bersungguh-sungguh .
 • 3. KATA GANTI NAMA DIRI
  • Beta raja/sultan
  • Contoh: Laksanakan perintah beta itu dengan segera, Raja Melaka bertitah.
  • Patik
  • Contoh: Segala perintah tuanku akan patik laksanakan. Kata Hang Tuah.
  • Hamba-
  • Contoh: Hamba telah banyak melihat corak hidup manusia, kata pengembara itu kepada Bendahara Melaka.
 • 4. Kata Ganti Nama Diri Kedua
  • Awak
  • Anda digunakan untuk diri orang kedua yang tidak bersemuka seperti dalam iklan.
  • Contoh: Anda dikehendaki mendaftar segera.
  • Engkau - bercakap dengan orang yang rapat atau berdoa kepada Tuhan.
  • Contoh : Engkaulah yang maha berkuasa.
  • Dikau - dalam sajak
  • Kamu
 • 5. Kata Ganti Nama Diri Kedua
  • Tuanku (tunggal) digunakan apabila bercakap dengan sultan.
  • Contoh : Ampun tuanku, sembah patik harap diampun, kata Tun Perak kepada Sultan Melaka.
  • Kalian ( ramai)
  • Contoh: Mengapakah kalian ingin berjumpa saya?, kata ketua kampung kepada anak buahnya.
 • 6. Kata Ganti Nama Diri Ketiga
  • Dia / ia ( tunggal ) Digunakan untuk orang biasa pada umumnya.
  • -nya ditulis serangkai dengan perkataan sebelumnya,
  • Beliau digunakan untuk orang yang dihormati seperti pemimpin dan guru.
  • Baginda digunakan untuk kerabat diraja.
  • Mereka (ramai ) digunakan jika bilangan orang lebih daripada seorang.
 • 7. Arahan:
  • Sediakan sehelai kertas untuk menulis jawapan bagi setiap soalan.
  • Semak jawapan di akhir sesi.
 • 8. Latihan
  • Perdana Menteri berkata bahawa ____ akan bersara.
  • A. dia
  • B. beliau
  • C. ia
 • 9. 2. Marilah ____ pergi ke rumah Nora, kata Amin kepada Ahmad. A. kami B. kita C. mereka
 • 10. 3. "Esok __________ akan berangkat ke Tanjung Pura," titah Sultan kepada Datuk Bendahara.
  • A beta
  • B patik
  • C hamba
  • D tuanku
 • 11.
  • Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai berdasarkan gambar di bawah.
  • 4 Ibu berkata kepada saya, "Ambillah __________
  • baju yang kamu suka". A apa-apa
  • B mana-mana
  • C siapa-siapa
  • D bila-bila
 • 12.
  • Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai . 5. Saya, Ah Seng dan Samy pergi ke
  • bandar. __________ pergi dengan kereta
  • sewa.
  • A kita
  • B Kami
  • C Kamu
  • D Mereka
 • 13.
  • 6. __________ sudah berangkat ke
  • taman bunga bersama-sama
  • permaisuri
  • A Ia
  • B Dia
  • C Baginda
  • D Tuan hamba
 • 14.
  • 7. "Baju baru itu warna __________?"
  • tanya Kamilah kepada Wahida.
  • A apa
  • B bila
  • C mana
  • D siapa
 • 15.
  • 8 "Janganlah __________ berdukacita,
  • serahkan kepada patik untuk
  • menguruskannya," sembah
  • panglima itu kepada sultan.
  • A patik
  • B tuanku
  • C baginda
  • D tuan hamba
 • 16.
  • 9. Roslee dan Maniam berkata,"Bukan
  • __________ yang menconteng
  • dinding itu, cikgu.
  • A saya
  • B kami
  • C kamu
  • D beliau
 • 17.
  • Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai berdasarkan gambar di bawah.
  • 10. "Biarlah __________ seorang menentang Jebat
  • derhaka itu, tuanku," kata Hang Tuah kepada
  • sultan. A beta
  • B patik
  • C hamba
  • D baginda
 • 18.
  • 11. "__________ akan berangkat bersama-
  • sama dengan Sultan Melaka esok,"
  • kata Tun Ali kepada Tun Setia. A Beta
  • B Patik
  • C Hamba
  • D Tuanku
 • 19.
  • 12. "Menjunjung titah, __________.
  • Patik akan mencari bunga gul
  • bakawali itu sampai dapat."
  • sembah panglima itu kepada
  • baginda sultan.
  • A beta
  • B patik
  • C tuanku
  • D baginda
 • 20.
  • 13. Alia dan Alina adik beradik
  • kembar. __________ berdua
  • sama pintar.
  • A Mereka
  • B Kamu
  • C Dia
 • 21.
  • 14. Sebagai rakyat Malaysia,
  • __________ mesti menyokong
  • segala usaha murni para
  • pemimpin untuk memajukan
  • negara
  • A kita
  • B beta
  • C patik
  • D hamba
 • 22.
  • Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai berdasarkan gambar di bawah.
  • 15. "Biarlah __________ yang menentang penjahat-
  • penjahat itu," kata ketua hulubalang kepada
  • Sultan.
  • A patik
  • B hamba
  • C tuanku
  • D adinda
 • 23.
  • 16. "Marilah __________ sama-sama
  • membantu mereka yang ditimpa
  • kesusahan," kata Encik Hassan
  • sebelum mengakhiri ucapannya.
  • A kita
  • B saya
  • C kami
  • D mereka
 • 24.
  • 17. "__________ akan berangkat
  • bersama-sama dengan Dato'
  • Bendahara?" tanya Hang Setia
  • kepada Hang Nadi.
  • A Patik
  • B Hamba
  • C Tuanku
  • D Tuan hamba
 • 25.
  • 18. "__________ hendak bersiram,"
  • titah Sultan Mahmud kepada
  • pengawal-pengawalnya.
  • A Beta
  • B Patik
  • C Hamba
  • D Baginda
 • 26.
  • 19. " Tuanku Sultan menitahkan para
  • pengawal istana supaya segera
  • menghadap __________," kata
  • seorang pegawai istana. A beta
  • B patik
  • C hamba
  • D baginda
 • 27.
  • 20. __________ telah meninggal dunia
  • dalam kemalangan jalan raya
  • semasa dalam perjalanan pulang
  • ke kampung.
  • A Dia
  • B Kita
  • C Awak
 • 28.
  • 21. Ali, Hafiz, dan Akmal telah
  • didenda kerana __________ tidak
  • menyiapkan kerja yang diberi
  • oleh cikgu. A kita
  • B kami
  • C kalian
  • D mereka
 • 29.
  • 22. Dalam ucapannya, __________
  • meminta para pelajar agar dapat
  • meningkatkan pencapaian dalam
  • pelajaran.
  • A mereka
  • B saya
  • C beliau
 • 30.
  • 23. "Sungguh __________ tidak
  • menyangka, tuan hamba
  • sanggup menderhaka," titah
  • baginda dengan murkanya.
  • A beta
  • B tuanku
  • C patik
  • D baginda
 • 31.
  • 24. Putera mahkota yang berjiwa
  • rakyat itu sentiasa disenangi oleh
  • rakyat __________.
  • A beta
  • B patik
  • C tuanku
  • D baginda
 • 32.
  • 25. Dengan pengalaman yang ada
  • pada dirinya, __________ telah
  • dipilih sebagai wakil rakyat di
  • kawasan __________
  • A dia ... Saya
  • B beliau ... Kami
  • C engkau ... aku
 • 33.
  • 26. "Saya memohon maaf kerana
  • sentiasa menyusahkan __________
  • selama ini," kata Puan Hasnah
  • kepada Puan Hamidah.
  • A awak
  • B mereka
  • C dia
  • D kita
 • 34.
  • 27. Walaupun Pak Cik Sudin dan
  • keluarganya tidak kaya,
  • __________ hidup bahagia.
  • A dia
  • B kita
  • C kami
  • D mereka
 • 35.
  • 28. Sultan Pahang berkenan
  • menganugerahkan bintang-bintang
  • kebesaran kepada pemimpin yang
  • berjasa pada Hari Keputeraan
  • __________.
  • A dia
  • B beta
  • C beliau
  • D baginda
 • 36.
  • 29. "Biar __________ yang
  • menyelesaikan masalah
  • serangan lanun itu," kata
  • Panglima Ali kepada Sultan
  • Melaka.
  • A aku
  • B beta
  • C saya
  • D patik
 • 37.
  • 30. "__________lah yang menyediakan
  • persalinan itu kepada laksamana,
  • tuanku," kata inang kepada
  • sultan.
  • A Beta
  • B Hamba
  • C Patik
  • D Tuan hamba
 • 38. 31.
  • Sudah lama ibu saya ingin mengenali __________ dengan lebih dekat lagi,"kata Syam kepada Nurul.
  • A di
  • B kita
  • C anda
  • D awak
 • 39. 32.
  • Pengawas peperiksaan meminta __________ berkumpul dan beratur sebelum masuk ke dalam dewan.
  • A kami
  • B aku
  • C baginda
  • D saya
 • 40. 33.
  • Murid-murid Tahun Lima Elit dinasihati oleh guru besar kerana __________ membuat bising semasa perhimpunan pagi.
  • A dia
  • B kalian
  • C beliau
  • D mereka
 • 41. 34.
  • Apa pendapat __________, sekiranya kita berlima pergi berguru dengan Adi Putra di sebuah gua yang tidak jauh dari Melaka?" tanya Hang Kasturi kepada Hang Tuah.
  • A patik
  • B tuanku
  • C hamba
  • D tuan hamba
 • 42. 35.
  • "__________ dikehendaki berhati-hati semasa menyeberangi jalan raya yang sibuk itu," pesan ibu kepada adik.
  • A Dia
  • B anda
  • C Kamu
  • D Hamba
 • 43. 36.
  • "__________ mesti sampai di kaki Gunung Tahan sebelum matahari terbenam," kata Encik Rahman kepada peserta-peserta ekspedisi itu.
  • A Kalian
  • B Beliau
  • C Awak
  • D Anda
 • 44. 37.
  • Norman telah dipilih menjadi ketua darjah kerana_____ seorang yang rajin.
  • A dia
  • B beliau
  • C engkau
 • 45. 38.
  • Marilah __________ ke perpustakaan sekarang," kata Rizal kepada Anuar.
  • A kita
  • B kami
  • C kamu
  • D mereka
 • 46. 39.
  • Peristiwa sedih itu sering mengganggu fikiran __________. A ia
  • B dia
  • C nya
  • D kalian
 • 47. 40.
  • "Masa menjawab sudah tamat, __________ dikehendaki berhenti menulis dan kertas jawapan akan dipungut sekejap lagi," kata ketua pengawas kepada para pelajar.
  • A kita
  • B kalian
  • C kami
 • 48. Semak jawapan: 1 B 21 D 2 B 22 C 3 A 23 A 4 B 24 D 5 B 25 B 6 C 26 A 7 A 27 D 8 B 28 D 9 B 29 D 10 B 30 C 11 C 31 D 12 C 32 A 13 A 33 D 14 A 34 D 15 A 35 C 16 A 36 A 17 D 37 A 18 A 38 A 19 D 39 C 20 A 40 B