tatabahasa: kata nama am, kata nama khas, kata nama ganti diri

of 17/17
Hai, adik-adik!! Hari ini kakak akan mengajar tentang topik GOLONGAN KATA Selamat belajar!!!! KATA NAMA AM KATA NAMA KHAS KATA GANTI NAMA

Post on 02-Jun-2015

1.320 views

Category:

Education

28 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Hai, adik-adik!! Hari ini kakak akanmengajar tentang topik KATA GOLONGAN KATASelamat belajar!!!! NAMA AM KATANAMA KHAS KATAGANTI NAMA

2. BendaBernyawaManusia TempatBendaBukanHaiwanBernyawa BendaTumbuhan 3. Beberapa orang ________ sedang bekerjamembersihkan longkang di taman perumahanketika matahari mula menampakkan diri.A amah C hambaBstafD buruhJawapan yang paling tepat ialahburuh. Kata nama am buruhialah kategori benda bernyawa. 4. ManusiaBukan Manusia Jibrail Sang Kancil Karmila Ahmad Si BelangNaim Tuanku MizanIbni Sultan Tompok Zainal Abidin 5. Bangunan Bandar Negeri/NegaraAngkasapuri TemerlohPerakNew YorkAustralia Tokyo Jepun MenaraKuala Lumpur KangarSabahSerdangTajuk Buku/Filem/LaguWisma PutraKamparMeniti KacaPusat DaganganPalohDunia PutraNegaraku 6. Kenal pasti perkataan kata nama khas, kemudian betulkanperkataan tersebut.Pada pagi sabtu yang lalu, saya sempat berbincang dengan encikmurad. Kami berbincang tentang novel yang berjudul julia. Encik Murad ialah ialah nama orang, manakala Julia ialah tajuk novel. Mereka ini ialah kata nama khas. Oleh itu perlu dieja huruf besar pada huruf besar. 7. Kata Ganti NamaDiri Kata Ganti Nama TanyaKata Ganti NamaTunjuk Kata Ganti Nama Tempat 8. Diri Pertama Diri Keduasaya, aku, kami,anda , awak,patik,hamba, kamu, tuanku, kitakalian Terdapat 3bahagian Kata Ganti Nama DiriDiri Ketiga Beliau, mereka,dia, baginda, nya 9. Kata Ganti Diri PertamaPenggunaan Contoh Ayat Aku (tunggal)1.Aku akan menunggu Untuk diri sendiri apabilabercakap dengan kenalan yang kamu di tepi jalansangat rapat (mesra) dan esok.Tuhan.2.Ya Allah, aku mohon agar dimurahkan olehMu rezekiku.Saya (tunggal) Untuk diri sendiri apabilaSaya harap para penontonbaru bercakap dengan orangdapat bertenang danyang baru dikenal atau ucapan bersabar.rasmi.Beta (tunggal) Untuk raja, sultan atauDengan ini, betakerabat diraja apabila bertitahmerasmikan Ucapankepada rakyat. Pembukaan Sukan Malaysia 2007.Patik (tunggal) Untuk diri sendiri (rakyat)Patik akan melaksanakanapabila bercakap dengan raja titah perintah tuanku.dan kerabat diraja. 10. Kata GantiDiri PertamaPenggunaan Contoh AyatHamba (tunggal) Untuk diri sendiri padaHamba ini pedagang darizaman dahulu apabila bercakapkampung seberang.sesama rakyat.Daku (tunggal) Untuk tulisan atau nyayian Ingatkah engkau padasebagai objek kata sendi /kata pesanan daku tempoh hari?kerja transitif yang diakhirihuruf n.Kita (jamak) Untuk diri sendiri, danKita hendaklah menjagamenyertakan diri orang kedua.kebersihan alam sekita. Untuk diri orang yangKami bangga menjadi rakyatkami (jamak)berkata dan temannya apabila Malaysia yang hidup bersatubercakap dengan orang kedua. padu. 11. Kata Ganti Diri Kedua PenggunaanContoh Ayat Awak (tunggal) Untuk diri orang keduaAwak mesti datangyang rapat hubungannyake rumah saya.dengan kita.Engkau (tunggal) Untuk diri orang kedua Aku akan bantu engkau yang rapat hubungannya mengemas rumah. dengan kita.Dikau (tunggal) Untuk tulisan atau nyayian Aku akan memperkenalkan sebagai objek kata sendi /kata dikau kepada ibunya. kerja transitif yang diakhiri huruf n. 12. Kata Ganti Diri Ketiga PenggunaanContoh Ayat Dia (tunggal)Ahmad didenda kerana dia Untuk diri orang ketiga yang umum (rakan, orang biasa).tidak menyiapkan kerjasekolah yang diberi.Beliau (tunggal) Untuk diri orang ketiga Beliau merupakan Pengerusi yang kiat hormati (ibuPersatuan Sejarah SMK Seri bapa, guru, menteri)Cemerlang. Kamu (tunggal Untuk diri orang kedua yangBilakah kamu akan datangdan jamak) rapat dengan kita. ke rumah nenek? 13. Kata Ganti Diri Ketiga PenggunaanContoh AyatMereka (jamak)Mereka datang ke sekolah Untuk diri orang ketiga yang bilangannya lebih daripadadengan menaiki bas. seorang. Anda (tunggal) Untuk diri orang kedua Saya harap anda terhibur apabila tidak berhadapandengan lagu itu. kata dengan kita.juruhebah itu.Kalian (tunggal Untuk beberapa orang yang Inginkah kalian menyertaidan jamak)diajak bercakap.rombongan ke Pulau Kapaspada hujung minggu ini? 14. _____________ berjanji akan menyiapkan tugasanitu esok. kata kedua-dua murid itu kepadaCikgu Amir.A Saya C KitaBKamiD Mereka Jawapan yang paling tepat ialah Kami. Kata ganti nama diri orang Kami menunjukkan orang yang memulakan perbualan. Dalam konteks ayat ini, kedua-dua murid menunjukkan bilangan yang banyak.