takwim panitia sains 2015.docx

2
TAKWIM PANITIA SAINS TAHUN 2015 BIL AKTIVITI TARIKH 1 Mesyuarat Panitia Kali Pertama Jan 2 Pelaksanaan Sains (PEKA) Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 Jan- Jun 3 Pelaksanaan Pentaksiran Sekla! Tingkatan 1" 2 dan 3 Jan-#$ 4 Semakan %ail Panitia %e& 5 'tng ryng mem&ersi! dan men eriakan ilik Sains %e&* Jun* +is , Prgram Perkem&angan Sta P./ -.essn Study %e& 0 Prgram -T!ink nderstand Jan-#$ Kelas Tam&a!an Petang (Tingkatan 3 dan 5) %e&- kt Minggu Sainsdan Matematik A6r 17 Penyemakan uku .ati!an *#ta Jan* Ma * Mei Jul *Se6t 11 Mesyuarat Panitia Sains Kali Ke-2 Jun 12 Perkam6ungan estari (Kelas Tam&a!an Masa /uti) Ma * Mei * Jun 13 /erama! Teknik Men8a9a& SPM A6r 14 Kem Ke emerlangan Sains SPM Mei *Jun 15 Prgram 'em6ur SMA:T Julai- gs 1, Prgram 'uru Muda Sains Julai- kt 10 /erama! Teknik Men8a9a& PT3 Se6t 1 /erama! Teknik Men8a9a& SPM kt 1 Prgram Pe utan Ak!ir Se6t- kt 27 Prgram Early Mrning ; Kelas %a8ar Se6t- kt 21 Kridr Sains(Pas a PT3) #$ 22 Mesyuarat Panitia Sains Kali Ke-3 #$

Upload: mona-mohtar

Post on 07-Oct-2015

80 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

BIL AKTIVITI TARIKH
1 Mesyuarat Panitia Kali Pertama Jan 2 Pelaksanaan Sains (PEKA) Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 Jan- Jun 3 Pelaksanaan Pentaksiran Sekla! Tingkatan 1" 2 dan 3 Jan-#$ 4 Semakan %ail Panitia %e& 5 'tng ryng mem&ersi! dan meneriakan ilik
Sains
• P./ -.essn Study
%e&
0 Prgram -T!ink nderstand Jan-#$ Kelas Tam&a!an Petang (Tingkatan 3 dan 5) %e&-kt Minggu Sains dan Matematik A6r 17 Penyemakan uku .ati!an * #ta Jan* Ma* Mei
 Jul *Se6t
11 Mesyuarat Panitia Sains Kali Ke-2 Jun 12 Perkam6ungan estari (Kelas Tam&a!an Masa /uti) Ma * Mei * Jun
13 /erama! Teknik Men8a9a& SPM A6r 14 Kem Keemerlangan Sains SPM Mei * Jun