takwim panitia moral sk kem kabota tawau 2016 doc

Upload: suriati

Post on 23-Feb-2018

281 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Takwim Panitia Moral Sk Kem Kabota Tawau 2016 Doc

  1/14

 • 7/24/2019 Takwim Panitia Moral Sk Kem Kabota Tawau 2016 Doc

  2/14

  [TAKWIM PANITIA PEN. MORAL SK KEM KABOTA,TAWAU] January 1, 2016

  2 JUMAAT

  Per$ua'akatan )uru &an :aris PraSekolahPenutu%an Transisi

  Penyelaras PrasekolahPenyelaras Transisi

  30 SABTU.o.urikulu$ 2Sa$4utan Mauli&ur asul

  P. .o.u$.etua Panitia Pen "sla$

  31 AHA

  BULAN "EBRUARI

  MINGGU

  TARIK ARI PERKARA TIN!AKAN

  *

  1"S#"# Perhi$%unan Sekolah

  .elas Ta$4ahan Tahun 6 4er$ula

  )uru BertugasMingguanPenyelaras Tahun 6

  2 S+,ASA +nglish ay 5)oo& Morning o7a48 .P B"

  3 ABU

  !.HAM"S

  * JUMAAT

  6 SABTU

  AHA

  6

  "S#"# Cuti Tahun Baru Cina

  S+,ASA Cuti Tahun Baru Cina

  10 ABU

  11.HAM"S .ursus ala$an Sains / Mate$atik .etua Panitia S#/MT

  12 JUMAAT

  13SABTU

  .o.urikulu$ 3MT; Peringkat

 • 7/24/2019 Takwim Panitia Moral Sk Kem Kabota Tawau 2016 Doc

  3/14

  [TAKWIM PANITIA PEN. MORAL SK KEM KABOTA,TAWAU] January 1, 2016

  Mingguan

  BULAN MA#

  MINGGU

  TARIK ARI PERKARA TIN!AKAN

  1 S+,ASA +nglish ay 5)oo& Morning o7a48 .P B"2 ABU

  3.HAM"S .ursus .e%i$%inan

  Unit isi%lin /.aunseling

  ! JUMAAT

  * SABTU.o.urikulu$ *Mesyuarat P"B)

  P. .o.u$SU P"B)

  6 AHA

  10

  "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  S+,ASAU-ian Bulan Ma7+nglish :eek 5)oo& Morning o7a48

  SU Pe%eriksaan

  ala$an.P B"

  ABU U-ian Bulan Ma7SU Pe%eriksaanala$an

  10.HAM"S U-ian Bulan Ma7

  SU Pe%eriksaanala$an

  11 JUMAAT

  12 SABTU Cuti Pertengahan Penggal 1

  13 AHA Cuti Pertengahan Penggal 1

  1! "S#"# Cuti Pertengahan Penggal 1

  1* S+,ASA Cuti Pertengahan Penggal 1

  16 ABU Cuti Pertengahan Penggal 1

  1.HAM"S Cuti Pertengahan Penggal 1

  1 JUMAAT Cuti Pertengahan Penggal 1

  1 SABTU Cuti Pertengahan Penggal 1

  20 AHA Cuti Pertengahan Penggal 1

  11 21 "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  22 S+,ASA +nglish ay 5)oo& Morning o7a48 .P B"

  23 ABU

  Pe$4inaan Mo&ul 1 / .BAT

  Mate$atik

  .etua Panitia

  Mate$atik2! .HAM"S

  .ursus Pe$anta%an P&P Pen&i&ikan .P Pen "sla$

  S. .+M .AB(TA TA:AU Page 3

 • 7/24/2019 Takwim Panitia Moral Sk Kem Kabota Tawau 2016 Doc

  4/14

  [TAKWIM PANITIA PEN. MORAL SK KEM KABOTA,TAWAU] January 1, 2016

  "sla$

  2* JUMAAT )oo& ?ri&ay

  26 SABTU

  2 AHA

  12

  2 "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  2 S+,ASA

  30 ABU ialog Prestasi Panitia Bil 3 P. .urikulu$

  31.HAM"S

  BULAN APRIL

  MINGGU

  TARIK ARI PERKARA TIN!AKAN

  1 JUMAAT U-ian S+)A. 4er$ula .etua Panitia PJP.

  2 SABTU

  3 AHA

  13

  ! "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  * S+,ASA +nglish ay 5)oo& Morning o7a48 .P B"

  6 ABU

  Mesyuarat Panitia Pen "sla$ Bil 2Mesyuarat Panitia Pen Moral Bil 2Mesyuarat Panitia Bahasa Ara4 Bil 2

  .etua Panitia P"

  .P Pen Moral

  .P BA

  .HAM"S

  JUMAAT

  SABTUMesyuarat .urikulu$ / .o.u$ /

  H+M Bil 2

  P. 1/P. .o.u$/P.

  H+M

  10 AHA

  1! 11 "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  12 S+,ASA +nglish ay 5)oo& Morning o7a48 .P B"

  13 ABU

  Mesyuarat Panitia Bahasa MelayuBil 2Mesyuarat Panitia Se-arah Bil 2Mesyuarat Panitia BT / TM. Bil 2

  .P BM

  .P SJ

  .P BT/TM.

  1!.HAM"S

  1* JUMAAT 16 SABTU .e$ Bestari Solat Siri 1 Penyelaras -;A?

  S. .+M .AB(TA TA:AU Page !

 • 7/24/2019 Takwim Panitia Moral Sk Kem Kabota Tawau 2016 Doc

  5/14

  [TAKWIM PANITIA PEN. MORAL SK KEM KABOTA,TAWAU] January 1, 2016

  Pro-ek .e7eriaan kantin Sekolah Panitia Pen Moral

  1 AHA

  1*

  1 "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  1 S+,ASA +nglish ay 5)oo& Morning o7a48 .P B"

  20 ABU

  Mesyuarat Panitia Sains Bil 2Mesyuarat Panitia Panitia Pen Mu9ikBil 2Mesyuarat Panitia Panitia Pen SeniBil 2

  .P Sains

  .P Mu9ik

  .P Seni

  21.HAM"S

  Bengkel Penggu4alan .ertas Soalan?or$at UPS

  .P B"

  22 JUMAAT

  23 SABTU .o.urikulu$ 6

  2! AHA

  16

  2* "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  26 S+,ASA+nglish ay 5)oo& Morning o7a48Mesyuarat .e=angan Bil 2

  .P B"PT .e=angan

  2 ABU ialog Prestasi Panitia Bil ! P. .urikulu$

  2.HAM"S

  2 JUMAAT

  30 SABTU Progra$ S+)A. 4erakhir .etua Panitia PJP.

  BULAN MEIMINGG

  UTARIK ARI PERKARA TIN!AKAN

  1 AHA Cuti Hari Peker-a

  1

  2 "S#"#Perhi$%unan SekolahPenilaian .SP. Se$ 1

  )uru BertugasMingguanPenyelaras Pra

  3 S+,ASAPenilaian .SP. Se$ 1+nglish ay 5)oo& Morning o7a48

  Penyelaras Pra.P B"

  ! ABU

  Penilaian .SP. Se$ 1

  .a-ian .es Panitia Se-arah

  Penyelaras Pra

  .P Se-arah

  *.HAM"S .a-ian .es Panitia Se-arah .etua Panitia se-arah

  6 JUMAAT.a-ian .es Panitia Se-arahBengkel S.( A UPS

  .P Se-arah

  .P B"

  SABTUCera$ah Pen7egahan a&ah &an

  Jenayah)uru isi%lin /.aunseling

  AHA

  1 "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  10 S+,ASA +nglish ay 5)oo& Morning o7a48 .P B"

  11 ABU Mesyuarat Panitia Bahasa "nggerisBil 2

  .P B"

  S. .+M .AB(TA TA:AU Page *

 • 7/24/2019 Takwim Panitia Moral Sk Kem Kabota Tawau 2016 Doc

  6/14

  [TAKWIM PANITIA PEN. MORAL SK KEM KABOTA,TAWAU] January 1, 2016

  12.HAM"S

  Bengkel Men-a=a4 Soalan T"MS /P"SA .etua Panitia Sains

  13 JUMAAT

  1! SABTU .o.urikulu$

  1* AHA

  1

  16 "S#"#

  Perhi$%unan SekolahSa$4utan Hari )uru PeringkatSekolah

  )uru BertugasMingguanPengerusi .ela4 Sta'

  1 S+,ASA

  Pe%eriksaan Se$ester 1

  Hari Ja&i Pra ?asa 1+nglish ay

  P. .urikulu$ /SetiausahaPe%eriksaan ala$anPenyelaras Prasekolah.P B"

  1 ABU

  Pe%eriksaan Se$ester 1 P. .urikulu$ /SetiausahaPe%eriksaan ala$an

  1.HAM"S

  Pe%eriksaan Se$ester 1 P. .urikulu$/SetiausahaPe%eriksaan ala$an

  20 JUMAAT

  Pe%eriksaan Se$ester 1 P. .urikulu$/SetiausahaPe%eriksaan ala$an

  21 SABTU :esak ay

  22 AHA

  20

  23 "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  2! S+,ASA

  2* ABU ialog Prestasi Bil * P. .urikulu$

  26.HAM"S Sukan Tahunan Sekolah Setiausaha Sukan

  2 JUMAAT Sukan Tahunan Sekolah Setiausaha Sukan

  2 SABTU Cuti Pertengahan Tahun

  2 AHA Cuti Pertengahan Tahun

  30 "S#"# Pesta Menuai

  31 S+,ASA Pesta Menuai

  BULAN JUNMINGG

  UTARIK ARI PERKARA TIN!AKAN

  1 ABU Cuti Pertengahan Tahun

  2.HAM"S Cuti Pertengahan Tahun

  3 JUMAAT Cuti Pertengahan Tahun

  !

  SABTU Hari .e%uteraan Seri Pa&ukaBagin&a @ang iPertuan Agong

  * AHA Cuti Pertengahan Tahun6 "S#"# Cuti Pertengahan Tahun

  S. .+M .AB(TA TA:AU Page 6

 • 7/24/2019 Takwim Panitia Moral Sk Kem Kabota Tawau 2016 Doc

  7/14

  [TAKWIM PANITIA PEN. MORAL SK KEM KABOTA,TAWAU] January 1, 2016

  S+,ASA Cuti Pertengahan Tahun

  ABU Cuti Pertengahan Tahun

  .HAM"S Cuti Pertengahan Tahun

  10 JUMAAT Cuti Pertengahan Tahun11 SABTU Cuti Pertengahan Tahun

  12 AHA Cuti Pertengahan Tahun

  21

  13 "S#"#

  Perhi$%unan SekolahProgra$ "hya a$a&han+nglish :eek MBMMB"

  )uru BertugasMingguan.P Pen "sla$.P B"

  1! S+,ASA

  +nglish ay 5)oo& Morning)ra$$ar8+nglish :eek MBMMB"

  .P B"

  1* ABU

  Mesyuarat Panitia Bahasa MelayuBil 3Se-arahBT/ TM.

  .P BM

  .P SJ

  .P BT / TM.

  16.HAM"S +nglish :eek MBMMB" .P B"

  1 JUMAAT +nglish :eek MBMMB" .P B"

  1 SABTUTan&atangan Buku eko&Per$ua'akatan "4u 4a%a Tahun 6

  P. .urikulu$

  1 AHA

  22

  20 "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  21 S+,ASA

  +nglish ay 5)oo& Morning

  )ra$$ar822 ABU

  23.HAM"S

  Mesyuarat Panitia Mate$atikPJP.

  .P MT

  .P PJP.

  2! JUMAAT

  2* SABTU

  26 AHA

  23

  2 "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  2 S+,ASA

  +nglish ay 5)oo& Morning)ra$$ar8Mesyuarat .e=angan Bil 3

  .P B"PT .e=angan

  2 ABU ialog Prestasi Panitia Bil 6 P. .urikulu$

  30.HAM"S Progra$ "hya a$a&han 5Berakhir8 .P Pen "sla$

  BULAN JULAI

  MINGGU

  TARIK ARI PERKARA TIN!AKAN

  1 JUMAAT 2 SABTU

  S. .+M .AB(TA TA:AU Page

 • 7/24/2019 Takwim Panitia Moral Sk Kem Kabota Tawau 2016 Doc

  8/14

  [TAKWIM PANITIA PEN. MORAL SK KEM KABOTA,TAWAU] January 1, 2016

  3 AHA

  2!

  ! "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  * S+,ASA

  6 ABU Cuti Hari aya Puasa

  .HAM"

  S Cuti Hari aya Puasa

  JUMAAT Cuti Peristi=a

  SABTU

  10 AHA

  2*

  11 "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  12 S+,ASA+nglish ay 5)oo& Morning)ra$$ar8 .P B"

  13 ABU

  Mesyuarat Panitia Pen "sla$ Bil 3

  Mesyuarat Panitia Pen Moral Bil 3Mesyuarat Panitia Bahasa Ara4 Bil 3 .P Pen Moral.P BA

  1!.HAM"

  S

  Mesyuarat Panitia Sains Bil 3Panitia Pen Mu9ikPanitia Pen Seni

  .P Sains

  .P Mu9ik

  .P Seni

  1* JUMAAT Perka$%ungan "l$u UPS 5B"8 .P B"

  16 SABTU .o.urikulu$

  1 AHA

  26

  1 "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  1 S+,ASA

  +nglish ay 5)oo& Morning

  )ra$$ar8Bengkel Teknik Men-a=a4 UPSSains

  .P B"

  .P Sains

  20 ABU Bengkel Bi-ak Sir 2 Taha% 1 .P Mate$atik

  21.HAM"

  S

  22 JUMAAT

  23 SABTU .e$ .e7e$erlangan Ja=i .P Pen "sla$

  2! AHA

  2

  2* "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  26

  S+,ASAU-ian Bulan Julai

  +nglish ay 5)oo& Morning)ra$$ar8

  P. .urikulu$ / SUPe%eriksaan ala$an.P B"

  2ABU U-ian Bulan Julai

  P. .urikulu$ / SUPe%eriksaan ala$an

  2.HAM"

  SU-ian Bulan Julai

  P. .urikulu$ / SUPe%eriksaan ala$an

  2 JUMAATSa$4utan Hari aya PeringkatSekolah

  30 SABTU Moti>asi Perse&iaan UPS UB.

  31 AHA

  S. .+M .AB(TA TA:AU Page

 • 7/24/2019 Takwim Panitia Moral Sk Kem Kabota Tawau 2016 Doc

  9/14

  [TAKWIM PANITIA PEN. MORAL SK KEM KABOTA,TAWAU] January 1, 2016

  BULAN OGOS

  MINGG

  U

  TARIK ARI PERKARA TIN!AKAN

  2

  1"S#"# Perhi$%unan sekolah

  Progra$ S+)A. 2 4er$ula

  )uru BertugasMingguan.P PJP.

  2S+,ASA

  +nglish ay 5)oo& Morning)ra$$ar8 .P B"

  3 ABU ialog Prestasi Panitia Bil P. .urikulu$

  !.HAM"

  S

  * JUMAAT

  6 SABTU

  .e$ Bestari Solat Siri 2

  Pro-ek .e7eriaan Pon&ok BasSekolah Penyelaras -;A?Panitia Pen Moral

  AHA

  2

  "S#"# Perhi$%unan sekolah)uru BertugasMingguan

  S+,ASA

  +nglish ay 5)oo& Morning)ra$$ar8 .P B"

  10 ABU

  11.HAM"

  S

  12 JUMAAT

  13SABTU

  .o.urikulu$ Bengkel .BAT Sains / Mate$atik

  Taha% 2

  P. .o.u$.P Sains / .PMate$atik

  1! AHA

  30

  1* "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  16S+,ASA

  .a=a& .e4akaran+nglish ay 5)oo& Morning)ra$$ar8

  P. H+M.P B"

  1 ABU

  1.HAM"

  S

  1 JUMAAT

  20SABTU

  Mesyuarat .urikulu$ / .o.urikulu$/ H+M Bil 3

  P. 1 /.o.u$ / P.H+M

  21 AHA

  31 22 "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  23S+,ASA

  +nglish ay 5)oo& Morning)ra$$ar8 .P B"

  2! ABU ialog Prestasi Panitia Bil P. .urikulu$

  2*.HAM"

  S

  26 JUMAAT 2 SABTU .o.urikulu$ 10 P. .o.u$

  S. .+M .AB(TA TA:AU Page

 • 7/24/2019 Takwim Panitia Moral Sk Kem Kabota Tawau 2016 Doc

  10/14

  [TAKWIM PANITIA PEN. MORAL SK KEM KABOTA,TAWAU] January 1, 2016

  Per-u$%aan "4u4a%a Tahun 6 Penyelaras Tahun 6

  2 AHA

  32 2 "S#"#Perhi$%unan Sekolah

  Sa$4utan Bulan .e$er&ekaan

  )uru BertugasMingguan

  .P Se-arah

  30S+,ASA

  Progra$ S+)A. 2 4erakhir+nglish ay 5)oo& Morning)ra$$ar8

  .P PJP.

  .P B"

  31 ABU Cuti Hari .e$er&ekaan

  BULAN SEPTEMBER

  MINGGU

  TARIK ARI PERKARA TIN!AKAN

  1.HAM"

  S

  2 JUMAAT

  3 SABTU Solat Ha-at Per&ana.etua Panitia Pen"sla$

  ! AHA

  33

  * "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  6 S+,ASA UPS

  Setiausaha

  Pe%eriksaan ,uaran

  ABU UPS

  SetiausahaPe%eriksaan ,uaran

  .HAM"S

  UPSSetiausahaPe%eriksaan ,uaran

  JUMAAT

  10 SABTU Cuti Pertengahan Penggal 2

  11 AHA Cuti Pertengahan Penggal 2

  12 "S#"# Cuti Hari aya Ha-i

  13 S+,ASA Cuti Pertengahan Penggal 2

  1! ABU Cuti Pertengahan Penggal 2

  1*.HAM"

  S Cuti Pertengahan Penggal 2

  16 JUMAAT Cuti Hari Malaysia

  1 SABTU Cuti Pertengahan Penggal 2

  1 AHA Cuti Pertengahan Penggal 2

  3! 1 "S#"# Perhi$%unan SekolahProgra$ Pas7a UPS

  )uru BertugasMingguan Penyelaras

  Tahun 6

  20

  S+,ASA

  Progra$ Pas7a UPSPro-ek Big Book Tahun 6 Panitia

  Se-arah

  Penyelaras Tahun 6

  .etua Panitia Se-arah21 ABU Progra$ Pas7a UPS Penyelaras Tahun 6

  S. .+M .AB(TA TA:AU Page 10

 • 7/24/2019 Takwim Panitia Moral Sk Kem Kabota Tawau 2016 Doc

  11/14

  [TAKWIM PANITIA PEN. MORAL SK KEM KABOTA,TAWAU] January 1, 2016

  22.HAM"

  S Progra$ Pas7a UPS Penyelaras Tahun 6

  23 JUMAAT Perkhe$ahan Unit Beruni'or$ P. .okurikulu$

  2! SABTU Perkhe$ahan Unit Beruni'or$ P. .okurikulu$

  2* AHA Perkhe$ahan Unit Beruni'or$ P. .okurikulu$

  3*

  26 "S#"# Cuti Peristi=a

  2S+,ASA

  +nglish ay 5)oo& Morning)ra$$ar8Mesyuarat .e=angan Bil !

  .P B"PT .e=angan

  2 ABU ialog Prestasi Panitia Bil P. .urikulu$

  2.HAM"

  S

  30 JUMAAT

  BULAN OKTOBER

  MINGGU

  TARIK ARI PERKARA TIN!AKAN

  1 SABTU Cuti Hari .e%uteraan T@T Sa4ah

  2 AHA Cuti A=al Muharra$

  36

  3

  "S#"#

  Perhi$%unan Sekolah

  )uru Bertugas

  Mingguan

  !S+,ASA

  +nglish ay 5Poe$ e7itation / Ja99Chant8

  .P B"

  *ABU

  Mesyuarat Panitia Pen "sla$ Bil !Mesyuarat Panitia Pen Moral Bil !Mesyuarat Panitia Bahasa Ara4 Bil !

  .P Pen "sla$

  .P Pen Moral

  .P BA

  6.HAM"

  S

  JUMAAT

  SABTU MT; Peringkat Sekolah .P Pen "sla$

  AHA

  3

  10 "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  11S+,ASA

  +nglish ay 5Poe$ e7itation / Ja99Chant8 .P B"

  12 ABU

  13.HAM"

  S

  1! JUMAAT

  1* SABTU Minggu .o.urikulu$ P. .o.u$

  16 AHA

  31

  "S#"# Perhi$%unan Sekolah

  Penilaian .SP. 2

  )uru BertugasMingguan

  Penyelaras Prasekolah1 S+,ASA Penilaian .SP. 2 Penyelaras Prasekolah

  S. .+M .AB(TA TA:AU Page 11

 • 7/24/2019 Takwim Panitia Moral Sk Kem Kabota Tawau 2016 Doc

  12/14

  [TAKWIM PANITIA PEN. MORAL SK KEM KABOTA,TAWAU] January 1, 2016

  +nglish ay5Poe$ e7itation/ Ja99Chant8 .P B"

  1 ABU Penilaian .SP. 2 Penyelaras Prasekolah

  20.HAM"

  S

  21 JUMAAT

  22SABTU

  Mesyuarat .urikulu$ / .o.u$ /H+M Bil !

  P. .urikulu$/P. .o.u$/P. H+M

  23 AHA

  3

  2!"S#"#

  Perhi$%unan Sekolah)uru 4ertugasMingguan

  2*S+,ASA

  +nglish ay 5Poe$ e7itation / Ja99Chant8 .P B"

  26 ABU ialog Prestasi Panitia Bil 10 P. .urikulu$

  2.HAM"

  S

  Mesyuarat Panitia Mate$atik Bil !Mesyuarat Panitia PJP. Bil !

  .P Mate$atik

  .P PJP.

  2 JUMAAT

  2 SABTU Cuti Hari ee%a>ali

  30 AHA

  31 "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  BULAN NO$EMBERMINGG

  UTARIK ARI PERKARA TIN!AKAN

  !0

  1 S+,ASA +nglish ay .P B"

  2 ABUMesyuarat Hari Anugerah Pela-arCe$erlang P. .urikulu$

  3.HAM"

  S

  ! JUMAAT

  * SABTU

  6 AHA

  !1 "S#"# Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  S+,ASA Pe%eriksaan Akhir Tahun

  P. .urikulu$ / SUPe%eriksaan ala$an

  ABU Pe%eriksaan Akhir Tahun

  P. .urikulu$ / SUPe%eriksaan ala$an

  10.HAM"S

  Pe%eriksaan Akhir TahunP. .urikulu$ / SUPe%eriksaan ala$an

  11JUMAAT Pe%eriksaan Akhir Tahun

  P. .urikulu$ / SUPe%eriksaan ala$an

  12 SABTU Mesyuarat .has Peran7angan Tahun201

  Setiausaha Sekolah

  S. .+M .AB(TA TA:AU Page 12

 • 7/24/2019 Takwim Panitia Moral Sk Kem Kabota Tawau 2016 Doc

  13/14

  [TAKWIM PANITIA PEN. MORAL SK KEM KABOTA,TAWAU] January 1, 2016

  13 AHA

  !2

  1!"S#"#

  Minggu Pusat Su$4er SekolahPenyelaras PusatSu$4er

  1*S+,ASA

  +nglish ayMinggu Pusat Su$4er Sekolah

  .P B"Penyelaras PSS

  16 ABUMinggu Pusat Su$4er SekolahMesyuarat Panitia B" Bil 3

  Penyelaras PSS.P B"

  1.HAM"

  S

  Minggu Pusat Su$4er SekolahHari-a&i Prasekolah ?asa 2

  Penyelaras PSSPenyelaras Prasekolah

  1 JUMAAT Minggu Pusat Su$4er Sekolah Penyelaras PSS

  1SABTU

  Mesyuarat Pengurusan Sekolah 2Ja$uan Akhir Tahun

  SU SekolahPengerusi .ela4 Sta'

  20 AHA

  !3

  21"S#"#

  Perhi$%unan Sekolah)uru BertugasMingguan

  22S+,ASA

  +nglish ay .P B"

  23 ABUMa-lis Hari Anugerah Pela-arCe$erlang P. .urikulu$

  2!.HAM"

  S Tan&atangan Buku eko& P. .urikulu$

  2* JUMAAT )otong oyong Per&ana P. H+M

  26 SABTU Cuti Akhir Tahun

  2 AHA Cuti Akhir Tahun

  2 "S#"# Cuti Akhir Tahun

  2 S+,ASA Cuti Akhir Tahun

  30 ABU Cuti Akhir Tahun

  BULAN !ISEMBER

  MINGGU

  TARIK ARI PERKARA TIN!AKAN

  1.HAM"

  S

  Cuti Akhir Tahun2 JUMAAT3 SABTU

  ! AHA

  * "S#"#

  Cuti Akhir Tahun

  6 S+,ASA

  ABU

  .HAM"

  S

  JUMAAT

  10 SABTU

  11 AHA

  12 "S#"# Cuti Mauli&ur asul

  13 S+,ASA

  S. .+M .AB(TA TA:AU Page 13

 • 7/24/2019 Takwim Panitia Moral Sk Kem Kabota Tawau 2016 Doc

  14/14

  [TAKWIM PANITIA PEN. MORAL SK KEM KABOTA,TAWAU] January 1, 2016

  1! ABU

  1*.HAM"

  S

  16 JUMAAT

  1SABTU

  1 AHA

  1 "S#"#

  Cuti Akhir Tahun

  20 S+,ASA

  21 ABU

  22.HAM"

  S

  23 JUMAAT

  2! SABTU

  2* AHA Cuti Hari .ris$as

  26 "S#"#

  Cuti Akhir Tahun

  2 S+,ASA

  2 ABU

  2.HAM"

  S

  30 JUMAAT

  31 SABTU

  ise&iakan (leh

  DDDDDDDDDDDDD%MARNI BINTI MALLA &Setiausaha 2Pengurusan SekolahSk .e$ .a4ota Ta=au

  isahkan (leh

  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE%ALIAS BIN ALI !PMS, !MP, A!K, PSP&)uru Besar )!!FSekE.e4 .e$ .a4otaFTa=au

  S. .+M .AB(TA TA:AU Page 1!