takwim 2015.docx

29
TAKWIM INDUK PENGURUSAN SEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN BRUMAS TAWAU SESI 2015 JANUARI MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM 1 KHAMIS Mesyuarat Pengurusan Sekolah Bil. 1/2015 2 JUMAAT HARI MULA BERTUGAS UNTUK SESI 2015 3 SABTU 4 AHAD 5 – 9 JANUARI / MINGGU 1(CUTI TAMBAHAN/ KPM) 2 12 ISNIN Program Guru Penyayang / Program Transisi Tahun 1 / Proses Pdp berjalan seperti biasa Mesyuarat MTQ (Dalaman/Petang) 13 SELASA Mesyuarat Kurikulum & PBS Bil. 1 14 RABU Mesyuarat Panitia BM Bil. 1 15 KHAMIS Mesyuarat Panitia BI Bil. 1 16 JUMAAT Penghantaran buku rekod mengajar setiap Jumaat 17 SABTU PROGRAM IBKS/KSIB 18 AHAD 3 19 ISNIN Mesyuarat Panitia MT Bil. 1 Lat. MSSZK 20 SELASA Mesyuarat Panitia SN Bil. 1 21 RABU Mesyuarat Panitia PI & PM Bil. 1 22 KHAMIS Mesyuarat Panitia PJ & PK Bil. 1 23 JUMAAT

Upload: sopian-mohamad

Post on 19-Nov-2015

43 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

TAKWIM INDUK PENGURUSAN SEKOLAHSEKOLAH KEBANGSAAN BRUMAS TAWAUSESI 2015JANUARI

MINGGUTARIKH HARIPENTADBIRANKURIKULUMHAL EHWAL MURIDKOKURIKULUM

1KHAMISMesyuarat Pengurusan Sekolah Bil. 1/2015

2JUMAATHARI MULA BERTUGAS UNTUK SESI 2015

3SABTU

4AHAD

5 9 JANUARI / MINGGU 1(CUTI TAMBAHAN/ KPM)

212ISNINProgram Guru Penyayang / Program Transisi Tahun 1 / Proses Pdp berjalan seperti biasaMesyuarat MTQ (Dalaman/Petang)

13SELASAMesyuarat Kurikulum & PBS Bil. 1

14RABUMesyuarat Panitia BM Bil. 1

15KHAMISMesyuarat Panitia BI Bil. 1

16JUMAATPenghantaran buku rekod mengajar setiap Jumaat

17SABTUPROGRAM IBKS/KSIB

18AHAD

319ISNINMesyuarat Panitia MT Bil. 1Lat. MSSZK

20SELASAMesyuarat Panitia SN Bil. 1

21RABUMesyuarat Panitia PI & PM Bil. 1

22KHAMISMesyuarat Panitia PJ & PK Bil. 1

23JUMAAT

24SABTUPROGRAM IBKS/KSIB

25AHAD

4

26ISNINMesyuarat Panitia MZ & PSV Bil. 1Lat. MSSZK & MTQZK

27SELASAMesyuarat Panitia PSK & SJ Bil. 1

28RABUMesyuarat Panitia KH & KT Bil. 1

29KHAMISMesyuarat Panitia RBT & TMK Bil. 1

30JUMAATPenutupan Program Transisi Tahun 1

31SABTU

25AHAD

526ISNINMesyuarat Kokurikulum Bil. 1Lat. MSSZK & MTQZK

27SELASA

28RABU

29KHAMISMesy. Pentadbir Bil: 1

30JUMAAT

31SABTU

1. 20 hari persekolahan

FEBRUARI

MINGGUTARIKH HARIPENTADBIRANKURIKULUMHAL EHWAL MURIDKOKURIKULUM

1AHAD

62ISNINMesyuarat UPSR 1Kecemerlangan Panitia BM, BI, BA & MZKLat. MSSZK & MTQZK

3SELASADialog Prestasi Bil: 1

4RABUPerjumpaan GERKO 1

5KHAMISMesy. KEW Bil. 1

6JUMAATGEMILANG UPSR5 Jati Diri

7SABTU

8AHAD

79ISNINMesyuarat HEM Bil: 1

10SELASA

11RABU

12KHAMISMesyuarat PSS Bil: 1

13JUMAAT

14SABTU

15AHAD

816ISNIN

17SELASA

18RABU

19KHAMISTAHUN BARU CINA

20JUMAAT

21SABTU

22AHAD

9

23ISNINMesyuarat Pentadbir Bil: 2

24SELASA

25RABU

26KHAMIS

27JUMAAT

28SABTU

1. 18 hari persekolahan

MAC

MINGGUTARIKH HARIPENTADBIRANKURIKULUMHAL EHWAL MURIDKOKURIKULUM

1AHAD

102ISNIN

3SELASADialog Prestasi Bil: 2

4RABU

5KHAMISTuan rumah pertandingan B/Sepak Zon Kalabakan

6JUMAATCUTI PERISTIWA 1

7SABTU

8AHAD

119ISNINMesyuarat KEW Bil: 2

10SELASAUjian Topikal 1

11RABU

12KHAMIS

13JUMAAT

14SABTUCUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1+GEMILANG UPSR5 (TEKNIK MENJAWAB EFISYEN)

15AHAD

1216ISNIN

17SELASA

18RABU

19KHAMIS

20JUMAAT

21SABTU

22AHAD

1323ISNINMesyuarat Kurikulum & PBS Bil: 2

24SELASA

25RABU

26KHAMIS

27JUMAAT

28SABTU

29AHAD

1430ISNINMesyuarat Pentadbir Bil:3

31SELASAMesyuarat UPSR 2

1. 16 hari persekolahan

APRIL

MINGGUTARIKH HARIPENTADBIRANKURIKULUMHAL EHWAL MURIDKOKURIKULUM

151RABUKecemerlangan Panitia MT, SN, KT & PSV

2KHAMISDialog Prestasi Bil: 3

3JUMAATGOOD FRIDAY

4SABTU

5AHAD

166ISNINPencerapan PDP Fasa 1

7SELASAMesyuarat Pengurusan Sekolah Bil: 2

8RABU

9KHAMIS

10JUMAAT

11SABTUHARI BERTEMU PELANGGAN 1 + HEADCOUNT TAHUN 6

12AHAD

1713ISNINMesyuarat HEM Bil: 2

14SELASA

15RABU

16KHAMIS

17JUMAAT

18SABTU

19AHAD

1820ISNINMesyuarat Koko Bil: 2

21SELASA

22RABU

23KHAMIS

24JUMAAT

25SABTU

26AHAD

1927ISNINMesyuarat Pentadbir Bil: 4

28SELASA

29RABU

30KHAMIS

1. 21 hari persekolahan

MEI

MINGGUTARIKH HARIPENTADBIRANKURIKULUMHAL EHWAL MURIDKOKURIKULUM

1JUMAATHARI PEKERJA

2SABTU

3AHADWESAK

204ISNINCUTI GANTI WESAK

5SELASADialog Prestasi Bil: 4

6RABU

7KHAMISMesyuarat UPSR 3

8JUMAAT

9SABTU

10AHAD

2111ISNIN

12SELASA

13RABU

14KHAMIS

15JUMAAT

16SABTUSAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH

17AHAD

2218ISNIN

19SELASA

20RABU

21KHAMIS

22JUMAAT

23SABTU

24AHAD

2325ISNINMesyuarat Pentadbir Bil:5

26SELASAPEPERIKSAAN PENGGAL 1

27RABU

28KHAMIS

29JUMAAT

30SABTUCUTI PERTENGAHAN TAHUN +KAAMATAN+KELAS BIMBINGAN BERFOKUS UPSR 2+PROGRAM GOTONG-ROYONG IBKS 1

31AHAD

1. 19 hari persekolahan

JUN

MINGGUTARIKH HARIPENTADBIRANKURIKULUMHAL EHWAL MURIDKOKURIKULUM

241ISNIN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

2SELASA

3RABU

4KHAMIS

5JUMAAT

6SABTU

7AHAD

258ISNIN

9SELASA

10RABU

11KHAMIS

12JUMAAT

13SABTU

14AHAD

2615ISNINKelas Anjal BermulaKecemerlangan PanitiaPAI, PM, PSK & SJIhya Ramadhan

16SELASADialog Prestasi Bil: 5

17RABU

18KHAMIS

19JUMAAT

20SABTUHARI BERTEMU PELANGGAN 2

21AHAD

2722ISNINMesy. Panitia Bil: 2Gerak-gempur 1

23SELASA

24RABU

25KHAMIS

26JUMAAT

27SABTU

28AHAD

2829ISNINMesyuarat PSS Bil: 2

30SELASAMesyuarat Pentadbir Bil:6

1. 12 hari persekolahan

JULAI

MINGGUTARIKH HARIPENTADBIRANKURIKULUMHAL EHWAL MURIDKOKURIKULUM

1RABUDialog Prestasi Bil: 6

2KHAMISMesyuarat Kurikulum & PBS Bil: 3

3JUMAAT

4SABTU

5AHAD

296ISNINPencerapan PDP Fasa 2Mesyuarat Pengurusan Sekolah Bil: 3

7SELASAMesyuarat HEM Bil: 3

8RABU

9KHAMISMesyuarat UPSR 4

10JUMAAT

11SABTU

12AHAD

3013ISNINMesyuarat Koko Bil: 3

14SELASAMesyuarat KEW Bil. 3

15RABU

16KHAMIS

17JUMAATAIDIL FITRI

18SABTU

19AHAD

3120ISNINGerak-gempur 2

21SELASA

22RABU

23KHAMIS

24JUMAAT

25SABTUSAMBUTAN AIDIL FITRI PERINGKAT SEKOLAH

26AHAD

3227ISNINMesyuarat Pentadbir Bil:7

28SELASA

29RABU

30KHAMIS

31JUMAAT

1. 22 hari persekolahan

OGOS

MINGGUTARIKH HARIPENTADBIRANKURIKULUMHAL EHWAL MURIDKOKURIKULUM

1SABTUSambutan Bulan Kemerdekaan

2AHAD

333ISNINKecemerlangan PanitiaPJ, PK, TMK & RBTGerak-Gempur UPSR 3Latihan sukan sekolah

4SELASADialog Prestasi Bil: 7

5RABU

6KHAMIS

7JUMAAT

8SABTU

9AHAD

3410ISNIN

11SELASA

12RABU

13KHAMIS

14JUMAAT

15SABTU

16AHAD

3517ISNINMesyuarat KEW Bil: 3

18SELASA

19RABU

20KHAMIS

21JUMAATKEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG

22SABTU

23AHAD

3624ISNINCUTI PERISTIWA 4 SEMPENA SUKAN SEKOLAH

25SELASAMesyuarat Pentadbir Bil:8

26RABU

27KHAMIS

28JUMAAT

29SABTU

30AHAD

3731ISNINHARI KEBANGSAAN

1. 19 hari persekolahan

SEPTEMBER

MINGGUTARIKH HARIPENTADBIRANKURIKULUMHAL EHWAL MURIDKOKURIKULUM

381SELASAPencerapan PDP Fasa 3Dialog Prestasi Bil: 8Mesy. Panitia Bil: 3Kecemerlangan PanitiaKH & SJGerak-gempur 4

2RABU

3KHAMIS

4JUMAAT

5SABTU

6AHAD

397ISNIN

8SELASA

9RABU

10KHAMISMesyuarat UPSR 3

11JUMAAT

12SABTU

13AHAD

4014ISNIN

15SELASA

16RABUHARI MALAYSIA

17KHAMIS

18JUMAAT

19SABTUCUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

20AHAD

4121ISNINCUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 + AIDIL ADHA

22SELASA

23RABU

24KHAMIS

25JUMAAT

26SABTU

27AHAD

4228ISNINMesyuarat Pentadbir Bil:9

29SELASA

30RABU

1. 16 hari persekolahan

OKTOBER

MINGGUTARIKH HARIPENTADBIRANKURIKULUMHAL EHWAL MURIDKOKURIKULUM

1KHAMIS

2JUMAAT

3SABTUTYT

4AHAD

435ISNINMesyuarat Kurikulum & PBS Bil: 4

6SELASA

7RABU

8KHAMIS

9JUMAAT

10SABTU

11AHAD

4412ISNINMesyuarat HEM Bil: 4

13SELASA

14RABUAWAL MUHARRAM

15KHAMIS

16JUMAAT

17SABTU

18AHAD

4519ISNIN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUNMesyuarat Koko Bil: 4

20SELASA

21RABU

22KHAMIS

23JUMAAT

24SABTU

25AHAD

4626ISNINMesy. Pentadbir Bil:10

27SELASA

28RABU

29KHAMISMesy. KEW Bil. 4/2015

30JUMAAT

31SABTU

1. 21 hari persekolahan

NOVEMBER

MINGGUTARIKH HARIPENTADBIRANKURIKULUMHAL EHWAL MURIDKOKURIKULUM

1AHAD

472ISNIN

3SELASA

4RABU

5KHAMIS

6JUMAAT

7SABTUHARI BERTEMU PELANGGAN 3

8AHAD

489ISNIN

10SELASADEEPAVALLI

11RABU

12KHAMISMAJLIS APRESIASI

13JUMAAT

14SABTUPROGRAM GOTONG-ROYONG IBKS 2

15AHAD

4916ISNIN

17SELASA

18RABU

19KHAMIS

20JUMAAT

21SABTUMesyuarat Pengurusan Sekolah Bil: 4

22AHAD

5023ISNIN

CUTI AKHIR TAHUN BERMULA

24SELASA

25RABU

26KHAMIS

27JUMAAT

28SABTU

29AHAD

30ISNIN

1. 14 hari persekolahan

SK BRUMAS TAWAU 2015

TAKWIM INDUK PENGURUSAN SEKOLAHSESI 2015