buku pengurusan & takwim 2015.docx

100
BUKU PENGURUSAN & TAKWIM PERSEKOLAHAN 2013 0 SJK (T) LADANG KAMPAR LADANG KAMPAR, 31900 KAMPAR , PERAK. KOD SEKOLAH : ABD 2188 NO.TEL /FAX : 05-4666385 E-mail : [email protected]

Upload: magendran-mag

Post on 21-Dec-2015

78 views

Category:

Documents


13 download

TRANSCRIPT

Page 1: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

BUKU PENGURUSAN&

TAKWIMPERSEKOLAHAN

2013

0

SJK (T) LADANG KAMPAR LADANG KAMPAR, 31900 KAMPAR , PERAK.

KOD SEKOLAH : ABD 2188 NO.TEL /FAX : 05-4666385 E-mail : [email protected] WEB SEK : sjktladangkampar.blogspot.com

Page 2: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

KANDUNGAN

BIL PERKARAMUKA SURAT

1 Matlamat Sekolah,Falsafah Pendidikan Negara,Visi dan Misi Sekolah 2-3

2 Piagam Pelanggan 4

3 Peraturan-peraturan Sekolah 5 – 11

4 Perincian Persekolahan 12

5 Kalender Hari Kelepasan Am Negeri Perak 13

6 Cuti ganti Dan Cuti Peristiwa Sekolah 14

7 Senarai Guru Dan Staf Sokongan Sekolah 15

8 Pelan Sekolah 16

9 Pelan Kecemasan Sekolah 17

10 Pentadbiran Dan Pengurusan Sekolah 18 - 26

11 Pengurusan Kurikulum Sekolah 27 - 36

12 Pengurusan Hal Ehwal Murid Sekolah 37 - 50

13 Pengurusan Ko-Kurikulum Sekolah 51 - 54

14 Jadual Guru Bertugas Mingguan Dan Takwim Perancangan Tahunan 55 - 68

1

Page 3: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

MATLAMAT SEKOLAH

MATLAMAT sekolah ini ialah sentiasa meningkatkan prestasi murid dari segi akademik

dan kokurikulum.Berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Negara, kami berusaha

supaya murid-murid dapat mencapai kejayaan yang seimbang dari segi rohani, jasmani,

intelek, emosi, bakat, nilai-nilai estetika dan sosial.

FALSAFAH PENDIDIKAN

NEGARA

PENDIDIKAN di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk

mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu

pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan keluarga serta memberi

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan

negara.

2

Page 4: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

VISI SEKOLAH

MISI SEKOLAH

MEREALISASIKAN SJK(T) LADANG KAMPAR SEBAGAI SEKOLAH YANG BERKETERAMPILAN DAN BERWAWASAN MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI

PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN YANG CEKAP,

BERKESAN, TELUS DAN TULUS.

KECEMERLANGAN AKADEMIK YANG

BERASASKAN PENGURUSAN PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN YANG BERKUALITI SERTA

TERBILANG

PEMBENTUKAN AKHLAK SERTA SAHSIAH YANG

BERASASKAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN

MELAHIRKAN GENERASI SUKAN YANG

BERKEYAKINAN DIRI DAN BERTARAF DUNIA

KOKURIKULUM BERASAKAN PEMBINAAN JATI

DIRI YANG TINGGI

3

Page 5: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

PIAGAM PELANGGAN

Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Ladang Kampar komited dan bertekad dalam usaha merealisasikan visi dan misi organisasi. Kami akan memberi perkhidmatan berkualiti kepada semua pelanggan berdasarkan kepada PIAGAM berikut :

1.Mendukung dan merealisasikan matlamat dan aspirasi KPM/JPN/PPD.

2.Mewujudkan kepimpinan dan pentadbiran yang berkualiti.

3.Meningkatkan kecemerlangan akademik melalui pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

4.Meningkatkan kecemerlangan ko-kurikulum melalui pendekatan yang efisyen dan sistematik.

5.Meningkatkan kecemerlangan sahsiah murid melalui program bina insan.

6.Meningkatkan jalinan perhubungan yang baik dan mesra dengan ibu bapa dan masyarakat.

7.Meningkatkan dedikasi, prestasi dan kualiti guru.

8.Mewujudkan prasarana sekolah yang selamat, bersih, sihat dan ceria.

PERATURAN – PERATURAN SEKOLAH4

Page 6: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

A. WAKTU SEKOLAH

Sekolah bermula pada pukul 7.45 pagi. 7.30 pagi loceng pertama dibunyikan untuk mulakan bacaan pagi. Tepat pukul 7.45 pagi loceng kedua akan dibunyikan. Pada hari isnin murid – murid dikehendaki berkumpul ditempat perhimpunan. Hari Selasa hingga Jumaat murid-murid perlu beratur di luar kelas masing- masing. Apabila diarahkan semua murid dibenarkan masuk ke kelas dengan senyap.

Murid-murid tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran Guru Besar. Ibu bapa, penjaga atau sesiapapun tidak dibenarkan menemui murid tanpa kebenaran Guru Besar atau wakilnnya.

Waktu rehat adalah 10.15 pagi – 10.35 pagi. Muird-murid dikehendaki berbaris mengikut giliran untuk membeli ataupun mengambil makanan. Muird – Murid tidak dibenarkan membuat bising semasa rehat, makan di dalam kelas dan berkeliaran berhampiran dengan kelas. Sebelum masuk kedalam kelas, nurid-murid dikehendaki beratur di luar kelas.

Loceng waktu balik pada pukul 1.05 petang akan dibunyikan dan murid-murid harus bersurai dengan cara teratur dan senyap semasa meninggalkan bilik darjah. Pastikan semua suis elektrik ditutup. Murid-Murid dinasihatkan supaya terus balik ke rumah dan tidak dibenarkan berada di kawasan sekolah.

Semasa waktu belajar, Murid tidak boleh keluar dari kelas tanpa kebenaran guru yang mengajar. Semasa ketiadaan guru, murid mesti mendapatkan keizinan ketua kelas masing- masing. Murid-murid tidak dibenarkan membuat pengumuman atau kenyataan bertulis kecuali dengan kebenaran Guru Besar atau wakilnya.

Sekiranya murid keluar dari kelas untuk sesuatu aktiviti, murid harus beratur di luar kelas dan berjalan dengan teratur dan senyap. Begitu juga semasa balik ke kelas.Kehadiran adalah diwajibkan. Jika murid tidak hadir atau mempunyai sebab-sebab tertentu, ibu bapa atau penjaga mestilah memaklumkan kepada pihak sekolah samaada melalui surat rasmi, surat sakit ataupun dengan cara lain.

Kebenaran Balik awal kerana sesuatu sebab yang mustahak hanya boleh diberikan oleh Guru Besar atau wakilnya sahaja. Ibu bapa atau penjaga haruslah berjumpa dengan Guru Besar untuk mendapatkan kebenaran. Jika tidak dapat berbuat demikian maka sepucuk surat keterangan perlu disimpan kepada Guru Besar melalui anak jagaan mereka

Rawatan kesihatan atau berjumpa dengan doktor hendaklah seboleh-bolehnya dielakkan dalam waktu persekolahan kecuali dalam kecemasan. Surat rawatan diambil di pejabat dengan tandatangan oleh Guru Besar .

B. PERHIMPUNAN

5

Page 7: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

Perhimpunan mingguan diadakan pada setiap hari isnin mulai Jam 7.45 pagi. Selepas perhimpunan murid-murid dikehendaki bersurai dengan teratur dan senyap. Perhimpunan akan diadakan jika pihak sekolah fikirkan perlu pada bila-bila masa.

C. ALAT- ALAT SEKOLAH

- Murid – murid tidak dibenarkan menggunakan alat- alat sekolah tanpa kebenaran.

- Alat-alat tidak boleh dibawa keluar dari kawasan sekolah.

- Tidak dibenarkan menukar kerusi dan meja sesuka hati tanpa kebenaran.

- Murid-murid tidak dibenarkan memegang kunci sekolah melainkan dengan arahan dan kebenaran.

- Murid dilarang melukis atau menconteng di dinding banggunan dan papan kenyataan sekolah.

- Murid dilarang menggunakan tandas guru.

- Dilarang memetik bunga dan merosakkan pokok-pokok tanaman dikawasan sekolah.

- Segala kerosakan alat-alat akibat kesalahan muird boleh di denda atau di tuntut ganti rugi oleh Pihak Sekolah.

- Murid dilarang menggunakan telifon membuat atau menerima panggilan di sekolah.

D. KEGIATAN KOKURIKULUM Setiap murid tahap 2 dikehendaki menyertai satu permainan, satu badan beruniform dan satu persatuan akademik.

Murid yang tidak dapat menyertai aktiviti kokurikulum hendaklah mendapatkan surat pengesahan doktor untuk pengecualian.

Pakaian yang sesuai hendaklah digunakan semasa aktiviti permainan, pakaian seragam yang betul untuk badan beruniform dan pakaian seragam sekolah semasa aktiviti persatuan.

Murid yang menyertai pertandingan atau mewakili sekolah hendaklah berpakaian bersesuaian dan kemas serta menjaga nama baik sekolah setiap waktu.

Murid dilarang menyertai mana-mana majlis/ pertandingan yang bukan anjuran sekolah kecuali mendapat kebenaran sekolah. (Rujukan : Bil dlm J.Pend.Pk (AM 426). Murid Perempuan dilarang menyertai peraduan ratu cantik dan seumpamanya.

E. PERATURAN LALU LINTAS

6

Page 8: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

Muird mestilah mematuhi peraturan lalu lintas yang telah di tetapkan oleh pihak berkenaan.

Murid di larang berbasikal di kawasan sekolah. Semua basikal dikunci dan diletakkan di kawasan letak basikal.

Muird yang menaiki bas hendaklah menunggu di perhentian bas, sehingga bas tiba.

Murid yang balik dengan Ibu/Bapa/Penjaga mestilah menunggu di ruang dalam hadapan sekolah sehingga penjaga mereka datang mengambil mereka.

F. SURAT MENYURAT

Murid tidak dibenarkan untuk berutus dengan menggunakan alamat sekolah. Pihak sekolah mempunyai kuasa untuk membuka dan membaca surat-surat yang dikirimkan kepada murid menggunakan alamat sekolah.

G. PAKAIAN

LENCANASemua murid memakai lencana sekolah apabila memakai pakaian seragam sekolah. Lencana sekolah mesti dipakai semasa berada di kawasan sekolah atau dalam mana-mana upacara di sekolah yang mengambil bahagian

SELUARSemua murid lelaki hendaklah memakai seluar berwarna biru tua. Seluar yang dipakai ketika PdP Pendidikan Jasmani boleh berwarna Biru tua atau hitam dan bersesuaian untuk pergerakan anggota.

STOKINHanya stokin putih dibenarkan dipakai oleh murid semasa di sekolah dan juga ketika mengambil bahagian dalam aktiviti rasmi di luar sekolah. Stokin berwarna tidak dibenarkan sama sekali.

KASUTKasut Sekolah kain sahaja di benarkan. Kasut berbelang-belang dan kasut trek tidak dibenarkan sama sekali kecuali ketika PdP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

TALI PINGGANGLebar tidak melebihi 1.5 inci termasuk kepalanya.

PAKIAN MURID PEREMPUANBaju putih tangan pendek dengan gaun biru tua yang labuhnya hendaklah sampai ke lutut. Baju T tidak dibenarkan. Semas Pendidikan Jasmani seluar pendek atau panjang berwarna biru tua atau hitam harus

7

Page 9: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

dipakai. Kasut dan stokin adalah sama seperti murid lelaki. Murid perempuan tidak dibenarkan memakai perhiasan diri, barang kemas atau bunga dan alat solek.

RAMBUTMurid perempuan mempunyai rambut yang panjang iaitu yang mencecah bahu hendaklah di ikat dan dandan dengan raben hitam atau putih. Rambut Pendek hendaklah sentiasa kemas dan rapi. Rambut dihadapan tidak boleh menutup bahagian muka.

Muird lelaki mestilah berambut pendek dan tidak mencecah kolar baju dan tidak tebal bahagian belakang rambut tidak dibenarkan berjambul dan berekor belakang. Rambut mestilah sentiasa bersih dan kemas diikat.

HAL-HAL LAINKebersihan diri, bilik darjah dan kawasan sekolah hendaklah dijaga dan diutamakan. Murid ditegah membazir tenaga elektrik dan air. Setiap kemalangan atau kecemasan yang berlaku harus dilaporkan kepada guru bertugas. Murid dilarang masuk kepejabat dan bilik guru tanpa kebenaran.

CATATANJawatan kuasa Pentadbiran mempunyai hak membuat keputusan mengenai peraturan sekolah ini. Walau bagaimanapun peraturan ini adalah tertakluk kepada pindaan apabila AJK yang tersebut tadi mendapati ianya perlu dipindakan.

8

Page 10: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

PANDUAN AM DAN TANGGUNGJAWAB GURU & KAKITANGAN

1. KEHADIRAN PEGAWAI (Pegawai bermakna Guru & Kakitangan Sekolah)

a. Setiap pegawai dimestikan menandatangani buku kedatangan yang telah ditetapkan apabila sampai untuk bertugas dan sewaktu pulang (pada hari-hari bertugas).

b. Semua guru dikehendaki berada di sekolah selewat-lewatnya sebelum jam 7.30 pagi. Loceng dibunyikan untuk memulakan bacaan pagi pada pukul 7.30 dan tamat pada pukul 7.45 pagi.

Pegawai yang tidak dapat hadir bertugas

a. Jika seseorang pegawai tidak dapat hadir bertugas kerana sesuatu sebab seperti sakit/kemalangan, pegawai tersebut hendaklah menghubungi Guru Besar atau Penolong Kanan (Pentadbiran) secepat mungkin supaya Jadual Ganti dapat disediakan.

b. Pegawai yang mendapat cuti sakit tidak boleh berada di mana-mana tempat melainkan di rumahnya atau di tempat beliau mendapatkan rawatan.

c. Sijil sakit atau Surat akuan Doktor hendaklah diserahkan kepada Guru besar atau Penolong Kanan (Pentadbiran) apabila beliau kembali bertugas.

2. KESETIAAN

Semua pegawai diharapkan memberi kerjasama dan kesetiaan kepada sekolah.Ini demi mengharumkan nama sekolah, mempertingkatkan kecekapan dalam menjalankan tugas, mempertingkatkan prestasi sekolah dan mempastikan kelancaran perjalanan pentadbiran sekolah. Guru-guru juga diminta untuk menanamkan semangat kesetiaan dan semangat sekolah penyayang kepada murid- murid serta membantu mereka mematuhi peraturan sekolah.

3. SIKAP GURU TERHADAP MURID

Guru hendaklah mempunyai sikap positif dan penyayang terhadap murid serta memahami dan bersimpati terhadap masalah-masalah mereka. Hormat terhadap guru perlu dikekalkan dalam bentuk “earning the respect dan not forcing to be respected”. Semua tindakan yang dikenakan terhadap murid mestilah bercorak pendidikan.Guru-guru diminta untuk mengenali nama setiap orang murid dalam kelasnya dan melibatkan semua murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Elakkan terdapat “the nameless and faceless student” di dalam kelas. Guru perlu cuba memahami murid secara mendalam supaya dapat membantu mereka mengatasi awal kanak-kanak.

4. PAKAIAN Guru-guru hendaklah mematuhi etika perguruan dan “code of conduct” yang diterima oleh masyarakat umum. Pakaian guru dan kakitangan mestilah bersesuaian untuk menjalankan tugas. Baju “T” hanya sesuai untuk kegiatan kokurikulum dan Pengajaran Pendidikan Jasmani (Rujuk Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1985.KP.(BS)8591 Jld.II/(36).

5. KERJA KELAS

5.1 Guru tidak dibenarkan duduk sahaja semasa mengajar. Dalam kelas guru-guru dikehendaki mengajar serta mengawas kelakuan murid. Walaupun kerja-kerja diberikan kepada murid guru seharusnya bertindak cergas terhadap murid dan memberi bantuan dan pertolongan kepada murid.

5.2 Kerja-kerja memeriksa buku rampaian, kertas ujian dan sebagainya tidak dibenarkan dibuat dalam bilik darjah masa sepatutnya mengajar. Walau bagaimana pun jika terdapat latihan-latihan yang memerlukan pembetulan pada masa itu, maka guru bolehlah memeriksa kerja-kerja yang telah diberikan.

9

Page 11: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

5.3 Rampaian/Latihan untuk murid hendaklah diadakan sebanyak mungkin. Semua latihan dan rampaian yang diberikan hendaklah diperiksa oleh guru. Pastikan muird membuat pembetulan di atas kerja-kerja latihan dengan teliti dan segala kesalahan di “highlight”kan supaya murid sedar dan faham sebab kesalahan tersebut.

5.4 Mengulangkaji/Kelas tambahan perlu diadakan terutama bagi murid Tahun 6. Kelas Ini. perlu dirancang supaya mendapat hasil yang maksimum. “Belajar sendiri” atau membuat kerja sendiri tidak dibenarkan.

6. PELAKSANAAN KELAS GURU GANTI

Apabila seseorang guru ditugaskan mengganti guru yang tidak hadir bertugas, beliau dikehendaki mengajar mata pelajaran yang telah ditetapkan jika boleh (meneruskan usaha guru yang digantikan).Jika tidak guru ganti bolehlah menyentuh perkara-pperkara yang berfaedah dan memberi ilmu pengetahuan kepada murid. Guru tidak dibenarkan “membuat kerja sendiri” semasa berada dalam kelas tersebut.

6.1 Guru ganti menerima arahan melaksanakan kelas ganti melalui buku rekod guru ganti dengan guru sendiri menandatanganinya apabila diedarkan oleh pihak pentadbir.

6.2 Guru ganti melaksanakan PdP waktu kelas ganti dengan : a. masuk kelas menepati masa b. keluar kelas menepati masa c. aktiviti melibatkan semua murid d. menggunakan bahan PdP yang sesuai e. arah murid mencatat nota f. murid membuat latihan

6.3 Jika guru ganti tidak melaksanakan PdP seperti jadual ganti, aktiviti lain yang boleh dijalankan ialah a. arah murid belajar atau buat kerja sendiri b. arah murid mengulang kaji c. melaksanakan aktiviti luar bilik darjah seperti gotong royong,bersih kawasan,dll. d. memberi motivasi e. mengajar matapelajaran kepakarannya f. memberi latihan g. mengajar menggunakan modul h. membawa murid ke Pusat Sumber i. mengawal disiplin murid yang baik

7. TUGAS KOKURIKULUM

7.1 Semasa menjalankan tugas aktiviti kokurikulum, guru pengawas/guru bertugas dikehendaki berada di tempat aktiviti itu dijalankan untuk membimbing dan juga menjaga keselamatan murid.

7.2 Adalah diharapkan semua pegawai dapat menghadiri aktiviti-aktiviti di mana pasukan/murid sekolah ini mengambil bahagian sama ada di kawasan sekolah atau di luar kawasan sekolah. Kehadiran guru-guru dan kakitangan sekolah di aktiviti tersebut akan memberi dorongan dan galakan kepada murid-murid yang mengambil bahagian.

8. KURSUS

Setiap pegawai adalah digalakkan mengikuti kursus-kursus yang dikeluarkan oleh pihak PPD/JPN/KPM atau kursus-kursus yang dianjurkan oleh badan-badan yang diakui sah.

9. MENULIS SURAT / BERJUMPA PIHAK SEKOLAH

Sebarang surat-menyurat atau berjumpa dengan pihak atasan hendaklah melalui Guru Besar iaitu melalui saluran tertentu sebagimana termaktub dalam Perintah Am tersebut.

10

Page 12: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

10. BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR

Buku rekod mengajar hendaklah ditulis denga kemas dan teratur dan sentiasa kemaskini.Semua butir di bawah hendaklah dilengkapkan.

a. Butir Peribadi Gurub. Jadual Waktu Peribadic. Jadual Waktu kelas (bagi guru kelas)d. Daftar buku rujukan gurue. Senarai Buku Teks Muridf. Sukatan Pelajaran yang lengkap bagi semua mata pelajaran yang diajarg. Rancangan pelajaran yang lengkaph. Rekod pelajaran mingguan/hariani. Keputusan ujianj. Soalan-soalan ujiank. Daftar murid

Buku rekod mengajar hendaklah diserahakan ke Pejabat Sekolah setiap hari Jumaat.Guru yang tidak hadir bertugas TIDAK dibenarkan menulis “CUTI SAKIT” atau “CUTI TANPA REKOD” atau “ HADIR KURSUS ‘ di tempat rekod pengajaran harian. Rekod pengajaran yang sepatutnya dituliskan bagi memudahkan Guru Ganti menjalankan pengajaran. Guru yang tidak hadir bolehlah memaklumkan bahawa pengajaran tidak dijalankan di akhir muka surat buku tersebut.

11. MASA TIDAK MENGAJAR (Free Periods)

Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1981 mengenai Penggunaan Waktu Tidak mengajar/Waktu terluang (Free Period) oleh guru-guru.

1. Guru-guru di sekolah biasanya mempunyai waktu-waktu tidak mengajar/waktu luang(free period) seperti yang ditetapkan dalam waktu mengajar masing-masing. Didapati ada sebahagian kecil guru-guru menganggapnya sebagai masa tidak bekerja. Anggapan ini salah dan perlu diperbetulkan.

2. Oleh itu adalah diingatkjan semua guru bahawa waktu tidak mengajar/waktu luang adalah masa bekerja.3. Guru Besar boleh mengarahkan guru-guru menggunakan masa itu antara lain untuk:-

a. Menggantikan guru-guru yang tidak hadir bertugas.b. Membuat persediaan pengajaran seperti membaca buku tambahanc. Memeriksa buku latihan muridd. Mengadakan pertemuan khas dengan murid bermasalah pelajaran yang diajare. Penyediaan aktiviti gerakerja kokurikulumf. Lain-lain tugas yang difikirkan perlu atau diarahkan oleh Guru Besar.

Tegasnya waktu tidak mengajar itu mestilah diisikan dengan kerja-kerja yang memberikan faedah kepada murid- murid khasnya dan kepada sekolah amnya.

12. KELUAR WAKTU MENGAJAR

Tidak dibenarkan pegawai meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu bertugas kecuali jika sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan daripada pihak pentadbir.

11

Page 13: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

PERINCIAN PERSEKOLAHAN TAHUN 2013

PENGGALCUTI DAN HARI

PERSEKOLAHANMULA AKHIR

BIL.HARI

BIL.MINGGU

1

Hari Persekolahan 02.01.2013 22.03.2013 58 12

Cuti Pertengahan Penggal 1

23.03.2013 31.03.2013 9 1

Hari Persekolahan 01.04.2013 24.05.2013 40 8

Cuti Pertengahan Tahun

25.05.2013 09.06.2013 16 2

2

Hari Persekolahan 10.06.2013 06.08.2013 42 09

Cuti Pertengahan Penggal 2

07.08.2013 18.08.2013 12 1

Hari Persekolahan 19.08.2013 15.11.2013 65 13

Cuti Akhir Tahun 16.11.2013 01.01.2014 47 6

Jumlah 289 52

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : 205Jumlah Hari Cuti Penggal : 84

12

Page 14: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

HARI – HARI KELEPASAN AM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN 2013

Hari –hari kelepasan Am di dan bagi Negeri Perak Darul Ridzuan tahun 2012 adalah ditetapkan seperti berikut

Hari-hari kelepasan Am Negeri (i) Tahun Baru 2013 01 Januari 2013 Selasa(ii) Thaipusam 27 Februari 2013 Ahad(iii) Hari Keputeraan D.Y.M.M Sultan Perak 19 April 2013 Jumaat(iv) Hari Nuzul Al Quran 06 Ogos 2013 Isnin

Hari-hari kelepasan Am Persekutuan(i) Tahun Baru Cina 11 Februari 2013 Isnin

12 Februari 2013 Selasa(ii) Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W 24 Januari 2013 Khamis

( Maulidur Rasul ) (iii) Hari Pekerja 01 Mei 2013 Rabu(iv) Hari Wesak 24 Mei 2013 Jumaat(v) Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda 01 Jun 2013 Sabtu

Yang Dipertua Agong(vi) Hari Raya Puasa ( * ) 08 Ogos 2013 Khamis

09 Ogos 2013 Jumaat(vii) Hari Kebangsaan 31 Ogos 2013 Sabtu(viii) Hari Malaysia 16 September 2013 Isnin(ix) Hari Raya Qurban 15 Oktober 2013 Selasa(x) Hari Deepavali ( * ) 02 November 2013 Sabtu(xi) Awal Muharram (Maah Hijrah ) 05 November 2013 Selasa(xii) Hari Krismas 25 Disember 2013 Rabu

Catatan( * ) Tertakluk kepada Perubahan

Peringatan :1 Jika Mana-mana Hari Kelepasan Am Negeri Jatuh pada Hari Kelepasan Mingguan Maka

hari berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am, dan jika hari sedemikian adalah sememangnya hari kelepasan am maka hari yang berikutnya hendaklah menjadi kelepasan am.

2. Jika Hari Kelepasan Am itu jatuh pada hari Sabtu itu juga adalah merupakan Hari Kelepasan AM dan tidak akan diganti pada hari-hari yang lain.

13

Page 15: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

CUTI GANTI DAN CUTI PERISTIWA 2013

A. DEEPAVALI

TARIKH CUTI JENIS CUTI TARIKH GANTI

01.11.2013 ( JUMAAT ) CUTI PERISTIWA TIDAK PERLU GANTI

04.11.2013 ( ISNIN ) CUTI BERGANTI 20.07.2013 ( SABTU )

B. PERAYAAN PONGGAL *

TARIKH CUTI JENIS CUTI TARIKH GANTI

14.01.2013 ( ISNIN ) CUTI PERISTIWA TIDAK PERLU GANTI

C. *

TARIKH CUTI JENIS CUTI TARIKH GANTI

CUTI PERISTIWA TIDAK PERLU GANTI

D. *

TARIKH CUTI JENIS CUTI TARIKH GANTI

CUTI PERISTIWA TIDAK PERLU GANTI

Catatan( * ) Tertakluk kepada Perubahan

14

Page 16: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

MAKLUMAT GURU DAN STAF SOKONGAN 2013BIL

NAMA GURU JAWATAN NO.K.PNO.

FAILTARIKH

LANTIKANTARIKH

SAHOPSYEN NO.TEL

1PN.DENIS MARY A/P SAVARIMUTHU

GURU BESAR 590605-08-6082 A16429 01.01.1994 01.01.1997 PT 012-5920838

2EN.MAGENDRAN A/L MUNIANDY

GURU KANAN PENTADBIRAN

791210-08-5449 A59516 03.01.2005 03.01.2006 PT/MT 012-2728746

3EN.SATHEESH A/L NADARAJA

GURU KANAN HEM

820205-05-6009 A15311 03.01.2007 03.01.2008 PT/MT 012-5938002

4PN.SARASWATHY A/P RAMALINGGAM

GURU KANAN KO-KU

790810-07-5426 A19692 01.02.2006 01.02.2007 BT/SC 016-4247208

5EN.PARAMISVARAN A/L RAMASAMY

GURU 780225-08-5499 A21941 09.11.2009 02.01.2010 P.SOSIAL 019-5774934

6PN.SHAMINI DEVI A/P POONGAVANAM

GURU 840401-08-5888 A26893 16.08.2010 16.08.2011 PT 016-5208284

7EN.CHRISTOPHER A/L SAMUEL

GURU 830808-08-5039 A10074 03.12.2005 03.12.2006 PT/SC 019-5181881

8EN.DAVID RAJAN A/L MANIKER RAJ

GURU 750223-08-6343 A20200 02.01.2009 02.01.2010 PT/SC 0124497507

9PN.U.DAYALANI A/P UTHAMASEELAN

GURU 720202-10-5536 96605 01.01.1994 01.01.1995 PT 012-5731498

10CIK.THEVALETCHUMY A/P NADARAJAN

GURU 891126- 04-5274 01.07.2013 P.KHAS 014-6495701

11 PN.RANI A/P SUBRAMANIAM GURU 690306 -08-5758 81123 16.01.1999 16.01.2002 BT 012-5397979

NAMA STAF SOKONGAN

1 EN.JAAPAR BIN SHARIP JAGA R1 560511-08-5567 47461 02.07.1985 02.07.1986 016-4149485

2EN.SALVARAJA A/L SATHARAMAN

PRA(PEKEBUN)

620721-08-5671 47831 02.05.1986 13.12.1988 016-5624350

3CIK.NORSUHANA BINTI MAT

PTPO (PEMBANTU

TADBIR )851227-14-5016 A25178 03.12.2009 22.02.2012 017-5263351

15

Page 17: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

PELAN SEKOLAH

16

Page 18: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

PELAN KECEMASAN SEKOLAH

17

Page 19: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

18

Page 20: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

GURU BESAR

Pentadbiran & PengurusanPerancangan

PengorganisasianPengawalan

PenilaianPendorong

GURU KANAN HEM3K

Kebajikan & KesihatanBimbingan

Skim Pinjaman Buku TeksRMT

Stok / InventoriKantin

KWAMP/ e-kasihSBTSMM

Dadah (PPDa)Disiplin & Pengawas (SSDM)

GURU KANAN KOKURIKULUMPersatuan / Kelab

PermainanBadan Beruniform

Sukan TahunanHari Kecemerlangan

Hari GuruBulan Kemerdekaan

Lawatan Sambutan Perayaan

SEGAKPerkhemahan Pengakap

Program 1 Murid 1 Sukan

GURU KANAN PENTADBIRANPanitia

Pusat Sumber/PerpustakaanPeperiksaan /Penilaian

Panel UPSRProgram Bacaan

Jadual Waktu Kelas/Persendirian/GantiICT

PemulihanHead- Count

LDPProgram LINUS

PLBS BM/BIKajian Tindakan

PIBGJBPS

2.3 Carta Organisasi Sekolah

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SEKOLAH2013

19

Page 21: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

SENARAI NAMA GURU DAN JAWATAN DALAM PENGURUSAN SEKOLAH 2013

Bil Nama Jawatan/ Bidang Pengurusan Ketua Bidang/Tugas

1. Pn.S.Denis Mary Guru Besar

- Pentadbiran & Pengurusan - Kewangan dan Akaun - Dokumen dan Rekod - Pengurusan Kurikulum - Pengurusan Hal Ehwal Murid - Pengurusan Kokurikulum - Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal - Pengurusan Pencerapan Pengajaran Dan Pembelajaran

- Pentadbiran & Pengurusan- Kewangan dan Akaun- Perjawatan- Pengurusan Kurikulum/HEM/Koku- Pengurusan Aset- Pengurusan Kemudahan Fizikal- Pengerusi PIPP

2. En.M.Magendran Guru Kanan Pentadbiran

- Pengurusan Panitia Mata Pelajaran- Pengurusan Jadual Waktu

Kelas/Persendirian/Ganti- Pengurusan Pengajaran Dan

Pembelajaran- Pengurusan Pencerapan Pengajaran Dan

Pembelajaran- Pengurusan Penilaian Dan Peperiksaan- Pengurusan Perkembangan Staf /LDP

- Naib Pengerusi PIPP- Pegawai Aset & Invontori Sekolah- Program selepas UPSR- Ketua Pantia Matematik- Panel UPSR- Jadual Waktu

Kelas/Persendirian/Ganti/Tambahan

- Bendahari PIBG- Bimbingan&Kaunseling- Hari Kecemerlangan/Anugerah- Guru Data- Ko-Ku (Penolong Penyelaras Persatuan

Bahasa Tamil)

3. En.N.Satheesh Guru kanan HEM

- Pengurusan Disiplin- Pengurusan Bimbingan- Pengurusan Bantuan/Kebajikan Murid- Pengurusan Keselamatan,Kesihatan dan

Keceriaan- Pengurusan Pendaftaran dan

Penempatan Murid- Pengurusan Kantin- Pengurusan Aduan dan Maklum Balas

Pelanggan

- Penyelaras Prog.Susu & vitamin 1 Malaysia

- Ketua Panitia Bahasa Tamil- KWAMP/e-Kasih- SMM / APMD- RMT/PSS / Vitamin 1 Malaysia- Guru Kelas Tahun 2- Pen.PLBS Bahasa Malaysia- Ko-Ku (Penolong Penyelaras

Olahraga)- Setiausaha Lawatan Sambil Belajar- Program RIMUP- Penyelaras PBS sekolah- Pegawai Penerima Aset- Mengurus pendaftaran murid ke

sekolah menengah

20

Page 22: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

Bil Nama Jawatan/ Bidang Pengurusan Ketua Bidang/Tugas

4. Pn. R. Saraswathy Guru Kanan Ko-Kurikulum

- Pengurusan Sukan dan Permainan - Pengurusan Persatuan dan Kelab - Pengurusan Unit Beruniform - Pengurusan Sukan Tahunan

- Ketua Panitia B.Tamil

- Peg. Pemeriksa Stok & Inventori- Guru Kelas Tahun 6- Ko-Ku

( Penyelaras Persatuan B.Tamil )- SPBT- Ketua Panitia P.Moral- Ketua Panitia P.Seni- Kebajikan & Kesihatan Murid- Pen. Penyelaras Prog. 3K

5. En.R.Paramisvaran S/U Peperiksaan - Peg. Pelupusan Aset- Penyelaras Prog TID Thn 6- Penyelaras SEGAK- Guru PKJR ( Pen. Keselamatan dan

Jalan Raya )- Ketua Panitia BM / PJ- Setiausaha Peperiksaan- Guru Pemulihan BM- Head-Count- Program Literasi- Program LINUS (BM)- Ko-Ku ( Penyelaras Persatuan Bahasa

Melayu )- Penyelaras PASAK- Peelaras PROTIM - Setiausaha PBS sekolah

6. En.S.Christopher Guru Disipin - Setiausaha PIPP- Ketua Panitia BI- Guru Disipin & Pengawas- SSDM- PLBS BI- Penyelaras Prog 3K- Pencegahan Dadah (PPDa)- Guru Kelas Tahun 3- Ko-Ku ( Penyelaras Pengakap)- Setiausaha Bulan Kemerdekaan- Pen.Penyelaras SEGAK- Penyelaras Prog 1Murid 1Sukan

7. En.M.David Rajan Guru ICT - Pen.Penyelaras Prog. Susu & Vitamin 1 Malaysia

- S/U Perkhemahan - S/U Sukan- Pen. Penyelaras Prog. 3K- SSQS- Pen. Guru Data- Penyelaras LDP- Pegawai Penerima Aset- Setiausaha Hari Anugerah

Kecemerlangan- Guru Kelas Tahun 4

21

Page 23: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

22

Page 24: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

Bil Nama Jawatan/ Bidang Pengurusan Ketua Bidang/Tugas

8. Pn.G.Shamini Devi Guru Linus/Literasi - Penolong Penyelaras Sambutan Hari Guru

- Kebajikan & Kesihatan Murid- Guru Kelas Tahun 5- Penolong PLBS Bahasa Malaysia- Ko-Ku ( Penyelaras Olahraga)- Penyelaras Kelab Guru- Penolong Penyelaras Pusat Sumber- Setiausaha MBM/MBI- Guru Penyelaras Literasi / Linus- Mengurus Bank Soalan- Guru Penerima Aset

9. Pn. U. Dayalani Guru Media dan Pusat Sumber - Ketua Panitia Sains

- Kebajikan & Kesihatan Murid Perempuan

- Penyelaras Program Bacaan- Penyelaras Program Nilam- Ko-Ku ( Penolong Penyelaras Persatuan

Bahasa Tamil )- Penyelaras Pusat Sumber- Penolong Penyelaras SPBT- Penolong Penyelaras Program Susu

&Vitamin 1 Malaysia]- Sambutan Perayaan

Ponggal&Saraswathy Pooja- Hari Kanak-kanak- Guru Kelas Tahun 1- Penyelaras Prog. Transisi Tahun 1

10. Cik.M.Bawani Guru Penolong Guru Media dan Pusat Sumber - Guru Penolong LINUS/LITERASI- Guru Penolong Guru Pemulihan- Guru Penolong Mengurus Profil

Sekolah- Guru Penolong Program NILAM - Membantu Menyelaras Semua Program

Sekolah

11.

23

Page 25: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

GURU KANAN PENTADBIRANEN.M.MAGENDRAN

GURU MEDIA/ P/SUMBERPN. U. DAYALANI

2.3 Carta Organisasi Sekolah

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN SEKOLAH 2013

24

GURU KANAN KO-KURIKULUMEN.R.SARASWATHY

GURU KANAN HEMEN.N.SATHEESH

GURU DISIPLINEN.S.CHRISTOPHER

SETIAUSHA PEPERIKSAANEN.R.PARAMISVARAN

PEMBANTU TADBIRCIK.NOR SUHANA BINTI MAT

GURU 3K (KEBERSIHAN,KECERIAAN &KESELAMATAN)

EN.S.CHRISTOPHER

JAGAEN.JAAPAR BIN SHARIPPEGAWAI RENDAH AM

EN.S.SELVARAJAH

GURU BESARPN.S.DENIS MARY

PENYELARAS SPBTPN.R.SARASWATHY

PENYELARAS LINUS / LITERASI PN.G.SHAMINI DEVI

GURU ICT & SCHOOL NETEN.M.DAVID RAJAN

Page 26: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

25

JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Timbalan Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Setiausaha : Cik.Nor Suhana Bt. Mat ( Pembantu Tadbir N17 )AJK : En.N.Satheesh ( GK.HEM )

: En.R.Saraswathy(GK KOKU )

JAWATANKUASA ASET SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Timbalan Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Setiausaha : Cik.Nor Suhana Bt. Mat ( Pembantu Tadbir N17 )Pegawai Aset : En.M.Magendran ( GK 1 )Penerima Aset : Pn.G.Shamini Devi

: En.M.David RajanEn.N.Satheesh

Pemeriksa Aset : Pn.R.SaraswathyPegawai Pelupusan : En.R.Paramisvaran

JAWATANKUASA KEWANGAN DAN AKAUN SEKOLAH / KEUTUHAN DAN INTEGRITI SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Timbalan Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Naib Pengerusi 1 : En.N.Satheesh ( GK HEM )Naib Pengerusi 2 : Pn.R.Saraswathy ( GK KOKU )Setiausaha : Cik.Nor Suhana Bt. Mat ( Pembantu Tadbir N17 )AJK : En.N.Satheesh - Bahasa Tamil

: En.R.Paramisvaran – Bahasa Melayu: En.S.Christopher – Bahasa Inggeris,PJK: En.M.Magendran – Matematik: Pn.U.Dayalani - Sains: En.M.David Rajan – Kemahiran Hidup: Cik M. Bawani – Pen.Muzik,Pen.Sivik dan Kewarganegaraan: Pn.G.Shamini Devi – Kajian Tempatan: Pn.R.Saraswathy – Pen.Seni Visual,Pen.Moral

JAWATANKUASA PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Timbalan Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Setiausaha : En.S.ChristopherAJK : Semua Guru

Page 27: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

26

JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Timbalan Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Naib Pengerusi 1 : En.N.Satheesh ( GK HEM )Naib Pengerusi 2 : Pn.R.Saraswathy ( GK KOKU )Penyelaras/Setiausaha : En.R.ParamisvaranAJK : En.M.David Rajan

: Pn.G.Shamini Devi: En.S.Christopher: Pn.U.Dayalani

: Cik.M.Bawani

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Timbalan Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Naib Pengerusi 1 : En.N.Satheesh ( GK HEM )Naib Pengerusi 2 : Pn.R.Saraswathy ( GK KOKU )Penyelaras : Pn.U.DayalaniSetiausaha : Pn.G.Shamini DeviAJK : Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA PROFIL SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Timbalan Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Naib Pengerusi 1 : En.N.Satheesh ( GK HEM )Naib Pengerusi 2 : Pn.R.Saraswathy ( GK KOKU )Penyelaras : En.M.David RajanSetiausaha : En.R.ParamisvaranAJK : En.M.David Rajan

: Pn.G.Shamini Devi: En.S.Christopher: Cik.M.Bawani

JAWATANKUASA PENGURUSAN PEJABAT DAN STAFF SOKONGAN SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Timbalan Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Naib Pengerusi 1 : En.N.Satheesh ( GK HEM )Naib Pengerusi 2 : Pn.R.Saraswathy ( GK KOKU )Pembantu Tadbir : Cik Nor Suhana Bt Mat

Page 28: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

27

JAWATANKUASA ICT & SCHOOL NET SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Timbalan Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Naib Pengerusi 1 : En.N.Satheesh ( GK HEM )Setiausaha : En.M.David RajanAJK : Pn.R.Saraswathy

: En.R.Paramisvaran: Pn.U.Dayalani: Pn.G.Shamini Devi: En.S.Christopher: Cik.M.Bawani

JAWATANKUASA BILIK GERAKAN SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Timbalan Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Setiausaha : Pn.U.DayalaniAJK : En.N.Satheesh ( GK HEM )

: Pn.R.Saraswathy: En.M.David Rajan: En.R.Paramisvaran: Pn.G.Shamini Devi: En.S.Christopher: Cik.M.Bawani

JAWATANKUASA PERALATAN DAN PERABOT SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Naib Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Naib Pengerusi 1 : En.N.Satheesh ( GK HEM )Naib Pengerusi 2 : Pn.R.Saraswathy ( GK KOKU )Penyelaras : Cik Nor Suhana Bt Mat ( Pembantu Tadbir N17 )AJK : En.R.Paramisvaran

: En.M.David Rajan

JAWATANKUASA JPMS SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Naib Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Naib Pengerusi 1 : En.N.Satheesh ( GK HEM )Naib Pengerusi 2 : Pn.R.Saraswathy ( GK KOKU )Penyelaras : En.M.MagendranAJK : Semua Guru dan Staff Sokongan Sekolah

Page 29: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

28

Page 30: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

PENGERUSIPN. DENIS MARY(GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI 3PN.S.SARASWATHY

GK KO-KU

GURU MEDIA/PUSAT SUMBERPN.U.DAYALANI

NAIB PENGERUSI 1EN.M.MAGENDRAN

GURU KANAN KURIKULUM

SETIAUSAHAEN.R.PARAMISVARAN

NAIB PENGERUSI 2EN.N.SATHEESH

GK HEM

AJK

GURU JADUAL WAKTUEN.M.MAGENDRAN

SETIAUSAHAPEPERIKSAAN

EN.R.PARAMISVARAN

PENYELARAS SPBTPN.S.SARASWATHY

GURU PEMULIHANEN.R.PARAMISVARAN

BIMBINGAN& KAUNSELING

EN.M.MAGENDRAN

SEMUA KETUA PANITIA

GURU PENYELARAS TAHUN 1-6

SJK (TAMIL) LADANG KAMPAR, 31900 KAMPAR, PERAKCARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KURIKULUM 2013

29

ICT & SCHOOL NET

EN.M.DAVID RAJAN

PENYELARAS PBSEN.N.SATHEESH

GURU DATA EN.M.MAGENDRAN

PENYELARAS PLBS

EN.S.CHRISTOPHER

PENYELARAS PPSMIPN.R.SARASWATHY

PENYELARAS KSSREN.S.CHRISTOPHER

PENYELARAS PROTIM EN.R.PARAMISVARAN

PENYELARAS LINUSPN.G.SHAMINIDEVI

PENYELARAS MBM/MBIPN.G.SHAMINIDEVI

PENYELARAS LDPEN.M.DAVID RAJAN

Page 31: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

BIDANG TUGAS KURIKULUM JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH

Menyediakan serta memperbaiki atau meninggikan taraf dan mutu kegiatan-kegiatan kurikulum. Program-program: Menyediakan serta memperbaiki kegiatan kurikulum sekolah.

Program-program kecil :Menyediakan serta memperbaiki kegiatan-kegiatan pengajaran dan pembelajaran.

Kegiatan / Projek :

1.1 Mengesan dan menyenaraikan aktiviti-aktiviti pengajaran –pembelajaran dalam bilik darjah1.1.1 Mengesan dan menyenaraikan kegiatan-kegiatan pengajaran –pembelajaran di luar bilik darjah tetapi berkaitan dengan bidang kurikulum 1.1.2 Merancangkan cara-cara untuk memperbaiki mutu kegiatan-kegiatan tersebut.1.1.3 Menyediakan serta memperbaiki taraf dan mutu yang bertanggungjawab melaksanakan program kurikulum:1.1.2 Mengesan kecekapan-kecekapan, minat- minat, anggapan-anggapan untuk kemajuan diri bagi seorang guru dan semua murid1.1.3 Menentukan dasar dan usaha rasmi untuk perkembangan guru secara berkualiti dan kuantitatif, Membina dan melaksanakan rancangan perkembangan staf secara kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan kepada keperluan institusi.1.1.4 Menghubungkan guru-guru dengan tugas-tugas pengajaran-pembelajaran di luar bilik darjah berdasarkan kepada timbangtara tertentu.1.1.5 Menghubungkan guru-guru dengan tugas-tugas pengajaran-Pembelajaran di luar bilik darjah yang berikut dalam program kurikulum.1.1.6 Menentukan cara-cara dan langlah-langkah tertentu untuk menyelesaikan konflik yang wujud serta Melaksanakan kegiatan-kegiatan pengajaran-pembelajaran samaada didalam atau diluar bilik darjah.1.1.7 Mempergerakkan guru-guru serta menentukan adanya kepuasan dalam kerja mereka pada masa menjalankan tugas dalam dan diluar bilik darjah.1.1.8 Memperbaki sistem penyeliaan.

1.2 Menyediakan dan memperbaiki staf bukan guru supaya mereka dapat menyumbangkan kepada penglibatan dalam program kurikulum.

1.2.1 Pengesanan kecekapan, Keupayaan dan kemampuan, minat-minat, serta ciri-ciri peribadi lain staf bukan guru supaya dapat diperkembangkan dan diperbaiki lagi dari segi kualitatif dan kuantitatifnya. Menyediakan dan melaksankan rancangan memperbaiki kualiti staf bukan guru.1.2.2 Menghubungkan staf bukan guru dengan kegiatan-kegiatan dalam bilik darjah.1.2.3 Menghubungkan staf dengan bukan guru denggan kegiatan di luar bilik darjah yang berkait rapat dengan program kurikulum.1.2.4 Mempergerakkan staf bukan guru kearah menyumbangkan kepada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengajaran-pembelajaran.

30

Page 32: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

1.3 Menyediakan, memperkembangkan, memperbaiki serta merekacipta bahan-bahan sumber untuk mengajar dan belajar.

1.3.1 menghubungkan bahan-bahan sumber yang sedia ada dengan kegiatan-kegiatan kurikulum tahunan.1.3.2 Memperbaiki dan menambah (iaitu dari segi Kualitatif dan Kuantitatif) bahan-bahan sumber pendidikan, tertakluk kepada keperluan dan kehendak kegiatan-kegiatan pengajaran-pembelajaran.1.3.3 Merekacipta bahan-bahan sumber pendidikan serta menghubungkan PSS dengan kelompok, Pusat Kegiatan Guru dan Pusat Sumber Negeri.

1.4 Menyediakan, Memperkembangkan serta memperbaiki kaedah-kaedah penujuan-penujuan,teknik-teknik bagi pengajaran dan pembelajaran.

1.4.1 Mengumpul kaedah- kaedah, penujuan-penujuan, serta pembaharuan-pembaharuan pengajaran-pengajaran yang boleh digunakan secara global dan yang boleh digunakan untuk mata pelajaran tertentu.1.4.2 Memperkembangkan stail-stail pengajaran pembelajaran diagnostic, yang global dan khas kepada mata pelajaran tertentu.1.4.3 Menilai kejayaan pertandingan bagi stail-stail pengajaran-pembelajaran pilihan.

1.5 Menentukan adanya serta memperbaiki penglibatan murid-murid dalam proses pembelajaran secara langsung.

1.5.1 Memperbaiki dan menambahkan penglibatan murid secara langsung dalam proses pengajaran pembelajaran dan kegiatan-kegiatan secara lisan, bertulis dan lain-lain.1.5.2 Menyelaras dan mengkordinatkan secara kerja rumah.1.5.3 Menentukan dan menilaikan sejauh manakah penglibatan murid secara langsung dalam kegiatan-kegiatan pengajaran-pembelajaran.1.5.4 Menghubungkan murid-murid tertentu atau secara berkumpulan dengan kegiatan-kegiatan pengajaran-pembelajaran supaya memaksimumkan usaha dan tenaga manusia serta penggunaan

bahan-bahan sumber pendidikan.

1.6 Menilai Kecekapan Murid dalam Kegiatan Kurikulum1.6.1 Mengesan dan Menyenaraikan ujian-ujian global dan yang khas kepada mata pelajaran tententu untuk kegunaan oleh guru-guru.1.6.2 Membina atau menyediakan susunan-susunan latihan-latihan bagi mata pelajaran tertentu untuk kegunaan oleh guru-guru.1.6.3 Mengesan dan menentukan susunan teknik-teknik pembentukan ujian yang global dan yang khas mata pelajaran tertentu.1.6.4 Membina satu susunan ukuran-ukuran penganalisaan ujian.1.6.5 Merekod, melapor memaparkan serta menggunakan ukuran-ukuran penganalisaan ujian untuk mengubahsuaikan program pemulihan program kerjaya dan program pendidikan khas.

31JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Naib Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Setiausaha : En.M.Magendran AJK : En.N.Satheesh ( GK.HEM )

Page 33: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

32

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Naib Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Setiausaha : En.M.Magendran AJK : En.N.Satheesh ( GK.HEM )

JAWATANKUASA PENCERAPAN SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Naib Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Setiausaha : En.M.MagendranAJK : En.N.Satheesh ( GK HEM )

: Pn.R.Saraswathy (GK KOKU )

JAWATANKUASA SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Naib Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Setiausaha : En.M.MagendranAJK : En.N.Satheesh ( GK.HEM )

: Pn.R.Saraswathy (GK KOKU )

JAWATANKUASA PPSMI SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Naib Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )

: En.N.Satheesh ( GK.HEM )Setiausaha : Pn.R.SaraswathyAJK : En.S.Christopher

: En.M.David Rajan: Pn.U.Dayalani

Guru Buddy : Semua Guru Bahasa Inggeris

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Naib Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Setiausaha : En.M.David RajanAJK : En.N.Satheesh ( GK.HEM )

Page 34: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

33

JAWATANKUASA BANK SOALAN SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Naib Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Setiausaha : En.S.ChristopherAJK : Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Naib Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Setiausaha : En.M.David RajanAJK : En.N.Satheesh ( GK.HEM )

JAWATANKUASA LINUS SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Naib Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Setiausaha : Pn.G.Shamini Devi ( Penyelaras Linus)AJK : En.M.David Rajan

: En.R.Paramisvaran: Pn.U.Dayalani

JAWATANKUASA PROTIM SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Naib Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Setiausaha : En.R.ParamisvaranAJK : En.N.Satheesh

: Pn.R.Saraswathy: En.S.Christopher

JAWATANKUASA PLBS BAHASA MALAYSIA/BAHASA INGGERIS SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Naib Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Setiausaha : En.R.Paramisvaran / En.S.ChristopherAJK : En.N.Satheesh

: Pn.G.Shamini Devi: Cik.N.Thevaletchumy

Page 35: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

34

JAWATANKUASA PENILAIAN PEPERIKSAAN SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Naib Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Setiausaha : En.R.ParamisvaranPen.Setiausaha : En.N.SatheeshAJK : Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA BUDDY SYSTEM SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Naib Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Setiausaha : En.S.ChristopherAJK : Semua Guru PPSMI

JAWATANKUASA ICTL SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Naib Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Setiausaha : Pn.R.Saraswathy ( GK KOKU )AJK : En,N.Satheesh

: Pn.G.Shamini Devi: Pn.R.Saraswathy

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Naib Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )

: En,N.Satheesh ( GK HEM ): Pn.R.Saraswathy ( GK KOKU )

Setiausaha : En.R.ParamisvaranAJK : Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA TRANSISI TAHUN SATU SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Naib Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Setiausaha : Pn.U.DayalaniAJK : Pn.S.Saraswathy

Page 36: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

KETUA PANITIA MATAPELAJARAN 2013

35

JAWATANKUASA TRANSISI TAHUN SATU SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Naib Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Setiausaha : Pn.U.DayalaniAJK : Pn.S.Saraswathy

JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAFF/LADAP SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary ( Guru Besar )Naib Pengerusi : En.M.Magendran ( GK 1 )Setiausaha : En.M.David Rajan AJK : Semua Guru

Page 37: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

BIL MATAPELAJARAN NAMA GURU1 BAHASA TAMIL EN.N.SATHEESH2 BAHASA MALAYSIA EN.R.PARAMISVARAN3 BAHASA INGGERIS EN.S.CHRISTOPHER4 MATEMATIK EN.M.MAGENDRAN5 SAINS PN.U.DAYALANI6 PENDIDIKAN MORAL PN.G.SHAMINI DEVI7 KAJIAN TEMPATAN CIK.N.THEVALETCHUMY

8PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN

PN.S.RANI

9 PEDIDIKAN MUZIK CIK.N.THEVALETCHUMY10 PENDIDIKAN SENI PN.R.SARASWATHY

11 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN EN.M.DAVID RAJAN

12 KEMAHIRAN HIDUP EN.M.DAVID RAJAN

JAWATANKUASA STOK SEKOLAH 2013

BIL MATAPELAJARAN NAMA GURU1 BAHASA TAMIL EN.N.SATHEESH2 BAHASA MALAYSIA EN.R.PARAMISVARAN3 BAHASA INGGERIS EN.S.CHRISTOPHER4 MATEMATIK EN.M.MAGENDRAN5 SAINS PN.U.DAYALANI6 PENDIDIKAN MORAL PN.G.SHAMINI DEVI7 KAJIAN TEMPATAN CIK.N.THEVALETCHUMY

8PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN

PN.S.RANI

9 PEDIDIKAN MUZIK CIK.N.THEVALETCHUMY10 PENDIDIKAN SENI PN.R.SARASWATHY

11 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN EN.M.DAVID RAJAN

12 KEMAHIRAN HIDUP EN.M.DAVID RAJAN

13 PUSAT SUMBER SEKOLAH PN.U.DAYALANI

JADUAL PENCERAPAN 2013

36

Page 38: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

BIL

NAMA GURUTEMPOH

MATAPELAJARAN

TEMPOH

MATAPELAJARAN

1 PN.U.DAYALANI FEB B.TAMIL JULAI SAINS

2 PN.G.SHAMINI DEVI FEB B.MALAYSIA JULAI SAINS

3 PN.R.SARASWATHY FEB B.TAMIL JULAI MATEMATIK

4CIK.N.THEVALETCHUMY

FEB B.TAMIL JULAI B.MALAYSIA

5 EN.R.PARAMISVARAN MAC B.MALAYSIA OGOS B.MALAYSIA

6 EN.M.MAGENDRAN MAC MATEMATIK OGOS MATEMATIK

7 EN.N.SATHEESH MAC B.TAMIL OGOS MATEMATIK

8 EN.M.DAVID RAJAN MAC MATEMATIK OGOS B.INGGERIS

9 EN.S .CHRISTOPHER MAC B.TAMIL OGOS B.INGGERIS

JADUAL SEMAKAN BUKU LATIHAN 2013

BIL SEMAKAN TEMPOH PENYEMAK

1 PERTAMA 21.02.2013 - 22.02.2013 GURU BESAR

2 KEDUA 11.04.2013 - 12.04.2013 GURU BESAR

3 KETIGA 20.06.2013 - 21.06.2013 GURU BESAR

4 KEEMPAT 05.08.2013 - 06.08.2013 GURU BESAR

37

Page 39: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

38

Page 40: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

BIDANG TUGAS UNIT-UNITHAL EHWAL MURID

1. Unit-unit di bawah bahagian Hal Ehwal Murid bertanggungjawab terus di bawah Guru besar / GK Hal Ehwal Murid ( GK II ) dalam bidang tugas seperti yang berikut :

Disiplin murid semasa persekolahan dan aktiviti kokurikulum. Bimbingan dan Kaunseling. Kesihatan murid:

I. Rancangan Makanan TambahanII. Program Susu 1 Malaysia

III. Rawatan Perubatan / Pergigian MuridIV. Program Vitamin 1 MalaysiaV. Program RIMUP

Kebersihan dan keselamatan murid. Kebajikan murid :

I. Bantuan daripada badan-badan amal / Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya.

II. BiasiswaIII. Bantuan KWAPMIV. Derma pada hari-hari kebesaran seperti Hari Raya / Tahun baru Cina /

Deepavali dan sebagainya.V. Program anak angkat

Skim Pinjaman Buku Teks(SPBT). Kantin sekolah. Keceriaan sekolah. Bekalan dan perabot sekolah.

2. Berusaha meningkatkan kebajikan sekolah dengan memberi buah fikiran / pandangan dalam menggubal peraturan-peraturan sekolah jika perlu dan mengkaji semula dari masa ke semasa bagi tujuan pengubahsuaian.

3. Dengan arahan guru besar, membincangkan kes-kes disiplin yang berat sebelum keputusan muktamad diambil ke atas murid yang berkenaan.

4. Membincangkan masalah kebajikan murid keseluruhannya dengan tujuan mencari jalan membaiki prestasi kemajuan pelajaran dan disiplin / kelakuan mereka.

5. Mengkaji dan menimbangkan pandangan / pendapat / cadangan dari ibubapa dan masyarakat umum mengenai kebajikan / disiplin murid.

6. Memberi pandangan dalam hal perlantikan pengawas-pengawas sekolah.7. Bertanggungjawab memberi pandangan / cadangan kepada Jawatankuasa

Keceriaan, Kebersihan dan keindahan sekolah dalam melaksanakan projek / aktiviti yang berkaitan.

JAWATANKUASA BEKALAN DAN PERABOT SEKOLAH39

Page 41: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

1. Menyimpan senarai perabot sekolah.i. Mengadakan bancian di awal dan akhir tahun.ii. Menyimpan statistik perabot.

iii. Mencadangkan pembelian dan pembaikian pada setiap kali mengadakan pemeriksaan.

iv. Memeriksa stor tempat simpanan.v. Memeriksa alat kaca yang pecah. vi. Menyimpan buku stok yang dikemaskini.

2. Menguruskan jadual membaiki perabot yang rosak dengan menghubungi dan berbincang dengan Guru Kanan Pentadbiran / GK HEM.

3. Mengadakan anggaran :i. Menggadakan anggaran untuk memperbaiki dan membeli perabot.ii. Mencadangkan pembaikian kunci almari dan cara penyimpanan.

JAWATANKUASA DISIPLIN DAN SAHSIAH PELAJAR

1. Peraturan Sekolah Mengesyorkan supaya setiap murid memiliki buku “PERATURAN SEKOLAH”

dengan memberikan kefahaman dan pendedahan kepada isi kandungan buku.

Mendidik murid-murid supaya mengamalkan dan mematuhi peraturan sekolah.

Membimbing murid-murid mempraktikkan yang positif dan menolak yang negatif dalam melaksanakan orientasi peraturan sekolah kepada semua murid baru.

2. Penguatkuasaan / Pengawasan Melantik, membimbing dan mengorientasi pengawas baru dalam

melaksanakan tugas pada awal bulan Januari setiap tahun. Mendapatkan persetujuan dan kebenaran ibubapa/penjaga berhubung

dengan perlantikan. Mengadakan perjumpaan atau mesyuarat dengan lembaga pengawas

sebulan sekali atau sekurang-kurangnya 4 kali setahun. Menyusun tugasan pengawas dan mendapatkan laporan harian daripada

pengawas yang bertugas. Memastikan pengawas sentiasa kelihatan kemas dan menjalankan tugas

seperti yang diarahkan. Memberi latihan kepimpinan dari masa ke semasa kepada pengawas-

pengawas.

TINDAKAN- Menyimpan rekod murid-murid yang melanggar peraturan sekolah dan

tindakan yang telah diambil.- Menggunakan Sistem SSDM untuk merekod data murid yang melanggar

peraturan sekolah untuk tindakan di peringkat PPD. - Menghubungi ibu / bapa / penjaga murid yang mempunyai masalah disiplin.- Berhubung dengan GK HEM dan guru kaunseling bagi menyelesaikan

sesuatu masalah peribadi, pelajar dan sebagainya.- Menghantar laporan kepada guru besar mengenai kes disiplin yang serius.

40

Page 42: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

- Berhubung dengan guru kelas dan membincangkan masalah ponteng sekolah dan kesalahan-kesalahan lain yang dilakukan oleh murid-murid.

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS(SPBT)

1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks dua kali iaitu awal tahun dan akhir tahun.

Membahagikan tugas. Taklimat kepada guru kelas. Membahagikan tugas pentadbiran.

I. Buku stokII. Pengedaran

III. Buku rosak / hilang / laporan2. Pengedaran Buku Teks :

Mengedarkan mengikut buku teks. Menentukan tarikh pengedaran. Mengesan sejauh mana keberkesanan dan kelicinan pengedaran. Mengedarkan buku-buku kepada murid-murid yang baru bertukar.

Mendapatkan borang SPBT dari murid yang baru masuk dan tukar masuk. Memastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah murid yang bertukar sekolah.

Memeriksa semua kelas sama ada buku telah diberi kepada semua murid-murid yang berhak menerimanya.

Memastikan setiap guru kelas melengkapkan borang pinjaman SPBT dengan lengkap.

3. Borang permohonan SPBT : Mengedarkan borang tersebut kepada semua murid. Borang yang lengkap hendaklah diberi kepada Penyelaras kelas dan

seterusnya kepada guru SPBT.4. Mesyuarat ahli Jawatankuasa SPBT.

Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Guru Besar/Guru Kanan bagi menentukan murid-murid yang layak mendapat bantuan SPBT bagi tahun berkenaan.

5. Membuat pesanan Buku Teks. Membuat pesanan Buku Teks di pertengahan tahun ke Pejabat Pelajaran

Daerah. Melengkapkan borang pesanan SPBT.

6. Menyimpan rekod dan dokumen. Menggunakan Sistem E-Mateks untuk merekod bilangan buku yang

diterima di sekolah pada pertengahan tahun. Penyelenggaraan fail yang dikemaskini mengikut jenis. Penulisan buku stok yang dikemaskini. Senarai tugas guru tentang pengedaran dan pengumpulan. Menyimpan rekod :

I. Buku buku yang telah dihapuskan.II. Buku buku yang telahg rosak.

III. Buku buku yang telah hilang.7. Menilai, mentadbir dan merancang keselamatan buku.

41

Page 43: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

I. Memeriksa bilik buku teks.II. Membuat peraturan / syarat kepada murid.

III. Cara mengedarkan ke sekolah lain.

8. Mengumpul semula buku teks. Menentukan tarikh pengumpulan mengikut kelas. Membuat senarai guru-guru yang bertugas mengumpul mengikut tarikh /

hari dan kelas. Melaporkan kepada guru besar tentang perjalanan pengumpulan buku

teks berhubung perkara :I. Kelancarannya

II. Peratus rosak / hilangIII. Guru yang bertugas

9. Surat menyurat, bilangan maklumat dan penyimpanan dokumen.

JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN DANSUSU SEKOLAH 1 MALAYSIA/VITAMIN 1 MALAYSIA (RMT &

PS1M/PV1M)

1. Meneliti dan memahami semua arahan dan pekeliling yang berkaitan dengan RMT, PS1M/PV1M yang dikeluarkan oleh PPD, JPN, dan KPM.

2. Menyenaraikan nama murid yang layak menerima bantuan di peringkat sekolah.3. Memaklumkan dan mengedarkan tag nama RMT kepada murid-murid yang layak

menerima RMT melalui guru kelas.4. Mengikuti perkembangan fizikal murid-murid. Menimbang berat badan dan

mengukur ketinggian mereka pada awal dan akhir tahun. 5. Menyemak dan mengawasi menu yang ditetapkan dan kualiti serta kuantiti

makanan.6. Memastikan menu yang disajikan itu bermutu dan dapat diterima oleh murid-

murid.7. Pastikan murid yang mendapat RMT dapat keluar 5 minit lebih awal sebelum

rehat.8. Pastikan ada pengganti sekiranya ada murid yang tidak dapat hadir pada hari

tersebut.9. Rekod penerimaan, perbelanjaan, peruntukkan RMT disimpan dengan kemas

oleh pihak sekolah. 10.Memastikan susu yang diterima belum sampai tarikh luputnya. Sekiranya berlaku

laporkan serta merta kepada GK HEM untuk tindakan susulan.11.Memastikan susu kotak yang diterima disimpan di tempat yang selamat.12.Menyimpan dan memfailkan rekod penerimaan susu.13.Mengadakan mesyuarat bersama AJK RMT, PS1M, PV1M sekurang-kurangnya

dua kali setahun dan menyediakan laporan serta minit mesyuarat dan difailkan.

JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING

42

Page 44: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

1. Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan hal bimbingan dan kaunseling murid-murid.

2. Menjalankan kursus motivasi mengikut keperluan terutamanya murid-murid tahun enam.

3. Bekerjasama dengan guru disiplin, guru kelas dan guru matapelajaran dengan memberi nasihat kepada murid yang menghadapi masalah yang boleh menjejaskan pelajaran mereka.

4. Menganjurkan ceramah tentang kesedaran dan kepentingan akademik, kokurikulum dan sahsiah.

5. Menyimpan rekod-rekod(sulit) murid yang memerlukan perhatian.6. Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan

dan kaunseling sekolah.7. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah

melalui kajian keperluan, soal selidik dan temu bual dan perbincangan dengan pelajar, guru, pentadbir, kakitangan sekolah, ibu bapa dan bekas murid.

8. Merancang dan mengawal selia rekod dan inventori murid.9. Mengumpul, menyedia, menyebar maklumat, Bimbingan dan Kaunseling kepada

semua murid melalui sebarang media yang sesuai.10.Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan

tunjuk ajar (instructional) yang merangsang perkembangan pelajar secara optimum.

11.Merancang, melaksana dan mengawal selia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika.

12.Merancang, melaksana dan mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua murid.

13.Merancang, menyedia dan mendedahkan murid kepada peluang melanjutkan pelajaran di Sekolah Berasrama Penuh dan Rancangan Khas di sekolah menengah.

14.Merancang, melaksana dan mengawal selia program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan, berhubung Bimbingan dan Kaunseling, Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan Dadah.

15.Memberi khidmat kaunseling krisis kepada murid, guru, kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukan.

16.Menjadi penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah.17.Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Program Sekolah Selamat, Dasar

Pendidikan Wajib, Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan, penempatan murid di sekolah.

18.Menjadi penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling, Jabatan Pelajaran Negeri.

19.Melaksanakan tugas yang yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa.

JAWATANKUASA KECERIAAN SEKOLAH

43

Page 45: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

1. Merancang dan melaksanakan program Malaysia Bersih dan Indah seperti yang disarankan oleh Kerajaan Malaysia di peringkat sekolah seperti :

a. Projek taman mini/pondok memasu dan sebagainya. b. Projek menambah tanaman bunga / buah-buahan.c. Projek pondok bacaan.d. Menambah lukisan mural di bangunan sekolah dan lain-lain.

2. Merancang serta melaksanakan program keceriaan di bilik dan kawasan bilik darjah.

3. Menghubungi pihak-pihak tertentu umpamanya Jabatan Penerangan untuk mendapatkan gambar-gambar pembesar untuk ditampal di bilik-bilik darjah.

4. Membentuk jawatankuasa khas mengadili pertandingan bilik dan kawasan bilik darjah.

5. Mengadakan jadual khas/format system pemarkahan pertandingan keceriaan tersebut.

6. Menyediakan jadual/giliran bertugas murid-murid memunggut sampah di kawasan sekolah.

7. Bekerjasama dengan guru bertugas harian mengawasi kebersihan sekolah keseluruhannya.

8. Memantau dan memastikan semua bilik darjah dan bilik khas dalam keadaan bersih dan ceria.

a) Lantai dalam dan luar bilik darjah disapu, cermin tingkap dilap, sawang dibuang dan bekas sampah dikosongkan setiap hari sebelum permulaan P&P.

b) Peralatan dan perabot disusun rapi, carta, gambar dan kata-kata hikmat dilekat atau digantung kemas dan teratur.

c) Senarai inventori, jadual waktu dan pelan laluan Kecemasan Kebakaran dipamerkan di pintu masuk.

9. Melaksanakan program kutipan sampah sebagai suatu budaya hidup.10. Memberi ganjaran kepada kelas-kelas yang menjaga kelas dengan baik dan

cantik.

JAWATANKUASA KESIHATAN, KESELAMATAN & KEBERSIHAN(3K) PELAJAR

1. Memastikan semua murid memiliki buku Rekod Kesihatan Murid dan Kad Perkhidmatan Gigi (L.P – Pin 7/95 ) dari Tahun 1 hingga tahun 6.

2. Memastikan guru-guru kelas telah melengkapkan butir-butir yang berkaitan di dalam Rekod Kesihatan Murid.

3. Mengedarkan borang-borang yang perlu untuk kegunaan pihak perkhidmatan kesihatan.

4. Memastikan kebenaran diperolehi daripada ibubapa/ penjaga sebelum pasukan kesihatan memulakan pemeriksaan kesihatan / membuat penilaian/ suntikan.

5. Memastikan ada guru yang mengawas murid-murid ketika pemeriksaan atau penilaian dijalankan oleh pasukan kesihatan.

6. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.7. Menentukan latihan kebakaran / kecemasan diadakan sekurang-kurangnya dua

kali setahun.

44

Page 46: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

8. Menyediakan peraturan-peraturan guru dan murid, peta/rajah dan sebagainya yang patut dipatuhi oleh guru dan murid jika berlaku sebarang kecemasan / kebakaran.

9. Menjadi penyelaras semasa latihan kebakaran/kecemasan berlaku.10.Menentukan alat-alat pencegahan kebakaran diperiksa dan dapat digunakan bila

perlu.11.Memeriksa dari masa ke semasa tempat-tempat yang mungkin menyebabkan

kebakaran, misalnya saluran elektrik, dapur kantin dan sebagainya.12.Menjemput penceramah dari balai bomba / polis untuk memberikan ceramah /

tunjuk cara menghadapi sesuatu kebakaran / kecemasan.

JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH

1. Mengawas kebersihan kantin dan alat-alat yang digunakan oleh penjual-penjual di kantin.

2. Menentukan jenis-jenis makanan dan minuman yang boleh dijual.3. Menentukan tidak ada jenis makanan/minuman yang dilarang oleh kementerian

Kesihatan, misalnya :I. Asam-asam dan jeruk yang menggunakan pewarna makanan.

II. Barang-barang makanan ringan yang tidak mengenyangkan atau yang merugikan murid-murid.

4. Memastikan makanan disediakan dengan baik dan bersih.5. Memastikan penjual menggunakan sudu, garpu atau penyepit untuk mengambil

makanan.6. Memastikan keadaan kantin sentiasa kemas dan bersih.7. Bekerjasama dengan guru disiplin bagi menentukan ada pengawas sekolah

bertugas di kantin pada waktu rehat.8. Memastikan semua kakitangan dan pekerja kantin telah disuntik dan diperiksa

kesihatan mereka.9. Memastikan tidak ada orang luar daripada yang didaftarkan bekerja di kantin.10.Menegur dan membuat laporan jika pekerja-pekerja tidak memakai apron atau

menutup kepala.11.Memastikan makanan yang dijual pada setiap hari mencukupi bagi semua murid.12.Melaporkan kepada guru besar atau GK HEM tentang keadaan kantin dari masa

ke semasa. 13.Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun.

JAWATANKUASA PENDIDIKAN DAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

1. Memberi maklumat kepada murid-murid mengenai pencegahan dadah.2. Menerangkan kepada murid-murid tentang bahaya penyalahgunaan dadah.3. Menjemput penceramah memberikan penerangan lanjut.4. Menjalankan program anti dadah yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pendidikan

Daerah.5. Melaksanakan program sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

45

Page 47: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

6. Memastikan kebersihan kawasan sekolah agar tidak mempunyai tempat untuk pembiakan nyamuk.

7. Memaklumkan kepada murid-murid jika ada maklumat dari pihak kementerian.8. Menggerakkan AJK kelas untuk membersihkan tempat pembiakan nyamuk di

kawasan masing-masing.9. Membuat laporan jika ada pemeriksaan atau penyemburan anti denggi di

kawasan sekolah.10.Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

JAWATANKUASA JADUAL KEDATANGAN PELAJAR

1. Mengambil alih tugas menanda kedatangan harian murid bagi guru kelas yang tidak hadir pada hari tersebut.

2. Memastikan jadual kedatangan diisi penuh butirnya oleh guru-guru kelas selewat-lewatnya pada akhir bulan Januari.

3. Memastikan semua senarai nama murid ditulis dengan jelas dan mengikut abjad yang betul.

4. Memastikan semua murid yang didaftarkan mempunyai nombor pendaftaran masuk.

5. Memastikan semua pengiraan yang dibuat oleh guru-guru kelas semasa hujung bulan adalah betul dan tepat.

6. Membuat teguran jika terdapat penggunaan pemadam “liquid paper”.7. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun.

JAWATANKUASA BIASISWA DAN KEBAJIKAN PELAJAR

1. Menyediakan senarai nama, alamat serta rekod diri murid-murid miskin dan yatim yang benar-benar memerlukan bantuan.

2. Menguruskan hal ehwal yang berkenaan dengan kutipan derma dan kebajikan murid-murid.

3. Membantu guru bertugas mengurus murid yang sakit sewaktu masa persekolahan jika perlu.

4. Mengurus bantuan biasiswa dan kewangan murid miskin yang layak daripada kerajaan, institusi kewangan dan badan bukan kerajaan(NGO).

TUGAS GURU-GURU BERTUGAS MINGGUAN

1. Tuliskan nama guru bertugas dan tarikh di papan kenyataan / buku tugas mingguan.

2. Memeriksa perkara-perkara berikut dari segi kebersihan/susunan dan sebagainya :

I. Bilik-bilik darjahII. Bilik Guru

III. KantinIV. Kawasan Sekolah

46

Page 48: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

V. Tandas Murid dan GuruVI. Tempat kereta guru

VII. Tempat basikal murid3. Menentukan bilik darjah yang paling bersih dan kemas dan yang mana pula

paling kotor.4. Melaporkan perkara yang tidak memuaskan, misalnya jika tandas tidak

dibersihkan sila hubungi GK.5. Mengambil tindakan yang sewajarnya tentang murid yang sakit atau cedera.6. Mencatat laporan harian dan serahkan kepada Guru Besar/Guru Kanan pada

akhir persekolahan setiap minggu.7. Menguruskan perhimpunan rasmi dan perhimpunan pagi sekolah. Ini termasuk

mengumpul semua cadangan/ laporan /pengumuman dari guru-guru untuk diumumkan semasa perhimpunan.

8. Mengawas papan kenyataan yang diperuntukkan termasuk mencatat/menampal segala pengumuman penting.

9. Mengambil tindakan sewajarnya ke atas kes-kes kecemasan jika berlaku.10.Guru bertugas mingguan hendaklah seboleh-bolehnya datang awal dan pulang

akhir / lewat sepanjang minggu bertugas (ikut giliran)

47

Page 49: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

SJKT LADANG KAMPAR, 31900 KAMPAR, PERAKJAWATANKUASA HAL EHWAL MURID 2013

48

PENASIHAT

PN. S. DENIS MARY(GURU BESAR)

SETIAUSAHAEN. N. SATHEESH

(G.K. HEM)

DATA SMMEN. R. PARAMISVARAN

KWAPMEN. S. CHRISTOPHER

RMTPN. R. SARASWATHY

PROGRAM TRANSISIPN. U. DAYALINI

3KEN. S. CHRISTOPHER

KECERIAANPN. U. DAYALINI

PENGAWAS SEKOLAHEN. S. CHRISTOPHER

SPBTPN. R. SARASWATHY

N. PENGERUSIEN. M. MAGENDRAN(G.K.PENTADBIRAN)

Page 50: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

JAWATANKUASA DATA SMM 2013Pengerusi : Pn. S. Denis Mary

N. Pengerusi : En. M. Magendran

Setiausaha : En. N. Satheesh

AJK : En. R. Paramisvaran

JAWATANKUASA KWAPM 2013Pengerusi : Pn. S. Denis Mary

N. Pengerusi : En. M. Magendran

Setiausaha : En. N. Satheesh

AJK : En. S. Christopher

JAWATANKUASA RMT 2013Pengerusi : Pn. S. Denis Mary

N. Pengerusi : En. M. Magendran

Setiausaha : En. N. Satheesh

AJK : Pn. R. Saraswathy

JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI 2013Pengerusi : Pn. S. Denis Mary

N. Pengerusi : En. M. Magendran

Setiausaha : En. N. Satheesh

AJK : Pn. U. Dayalini

JAWATANKUASA 3K 2013Pengerusi : Pn. S. Denis Mary

N. Pengerusi : En. M. Magendran

Setiausaha : En. N. Satheesh

AJK : En. S. Christopher

49

Page 51: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

JAWATANKUASA KECERIAAN SEKOLAH 2013Pengerusi : Pn. S. Denis Mary

N. Pengerusi : En. M. Magendran

Setiausaha : En. N. Satheesh

AJK : Pn. U. Dayalini

JAWATANKUASA PENGAWAS SEKOLAH 2013

Pengerusi : Pn. S. Denis Mary

N. Pengerusi : En. M. Magendran

Setiausaha : En. N. Satheesh

AJK : En. S. Christopher

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2013

Pengerusi : Pn. S. Denis Mary

N. Pengerusi : En. M. Magendran

Setiausaha : En. N. Satheesh

AJK : Pn. R. Saraswathy

JAWATANKUASA PROGRAM SUSU/VITAMIN 1 MALAYSIA 2013

Pengerusi : Pn. S. Denis Mary

N. Pengerusi : En. M. Magendran

Setiausaha : En. N. Satheesh

AJK : En. M. David Rajan

JAWATANKUASA SISTEM DISIPLIN MURID(SSDM) 2013

Pengerusi : Pn. S. Denis Mary

N. Pengerusi : En. M. Magendran

Setiausaha : En. N. Satheesh50

Page 52: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

AJK : En. S. Christopher

51

Page 53: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

52

Page 54: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

PENASIHATGURU BESAR

PN. DENIS MARY

PERSATUAN BADAN BERUNIFORMPERMAINAN/ KELAB

BAHASA TAMILPN.DAYALINI EN.MAGENDRAN

OLAHRAGAEN.SATEESH

EN.DAVID RAJAN

PENGAKAPEN.CHRISTOPHER

SETIAUSAHAPN.R.SARASWATHY

BAHASA MELAYUEN. PARAMISVARAN

PN.SHAMINI DEVI

SJK (TAMIL) LADANG KAMPAR, 31900 KAMPAR, PERAKJAWATANKUASA KO-KURIKULUM 2013

53

Page 55: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

JAWATANKUASA PROGRAM TAHUNAN 2013

JAWATANKUASA LAWATAN SAMBIL BELAJAR (ROMBONGAN)

Pengerusi : Pn.S.Denis Mary (Guru Besar)Naib Pengerusi : En.M. Magendran (GK Pentadbiran)Setiausaha : Pn.G.Shamini Devi AJK : Semua Guru

JAWATANKUASA SAMBUTAN HARI GURUPengerusi : Pn.S.Denis Mary (Guru Besar)Naib Pengerusi : En.M. Magendran (GK Pentadbiran)Setiausaha : En.Pn.G.Shamini DeviAJK : Semua Guru

JAWATANKUASA HARI KEBANGSAANPengerusi : Pn.S.Denis Mary (Guru Besar)Naib Pengerusi : En.M. Magendran (GK Pentadbiran)Setiausaha : Cik.N.ThevaletchumyAJK : Semua Guru

JAWATANKUASA SAMBUTAN HARI KANAK-KANAKPengerusi : Pn.S.Denis Mary (Guru Besar)Naib Pengerusi : En.M. Magendran (GK Pentadbiran)Setiausaha : Pn.U.DayalaniAJK : Semua Guru

JAWATANKUASA SAMBUTAN SARASWATHY POOJA & PONGGALPengerusi : Pn.S.Denis Mary (Guru Besar)Naib Pengerusi : En.M. Magendran (GK Pentadbiran)Setiausaha : Pn.S.RaniAJK : Semua Guru

JAWATANKUASA PERKHEMAHAN KOKURIKULUMPengerusi : Pn.S.Denis Mary (Guru Besar)Naib Pengerusi : En.M. Magendran (GK Pentadbiran)Setiausaha : En.R.ParamisvaranAJK : Semua Guru

JAWATANKUASA HARI ANUGERAH CEMERLANGPengerusi : Pn.S.Denis Mary (Guru Besar)Naib Pengerusi : En.M. Magendran (GK Pentadbiran)Setiausaha : En.M.David RajanAJK : Semua Guru

JAWATANKUASA 1 MURID 1 SUKANPengerusi : Pn.S.Denis Mary (Guru Besar)Naib Pengerusi : En.M. Magendran (GK Pentadbiran)Setiausaha : En.S.ChristopherAJK : Semua Guru

54

Page 56: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

TARIKH – TARIKH AKTIVITI KOKURIKULUMSESI PERSEKOLAHAN 2013

Hari Masa

Rabu(Pertama)

A

1.30 pm - 2.30 pm 2.30 pm - 3.30 pm

Persatuan Bahasa Tamil Kelab Olahraga

Rabu(Kedua)

B

1.30 pm - 2.30 pm 2.30 pm - 3.30 pm

Persatuan Bahasa Melayu Pengakap

Bulan Tarikh / Kumpulan

Januari 16(B) 23(A) 30(B)

Februari 06(A) 13(B) 20(A) 27(B)

Mac 06(A) 13(B) 20(A)

April 03(B) 10(A) 17(B) 24(A)

May 08(B) 15(A) 22(B)

Jun 12(A) 19(B) 26(A)

Julai 03(B) 10(A) 17(B) 24(A) 31(B)

Ogos 21(A) 28(B)

September 04(A) 18(A) 25(B)

Oktober 02(A) 09(B) 23(A) 30(B)

55

Page 57: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

56

Page 58: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

Senarai Guru Bertugas MIngguan Sesi 2013

MINGGU TARIKHGURU

BERTUGASTAJUK

MINGGUAN1 31.12.2013 – 04.01.2013 En.M.Magendran Peraturan Sekolah2 07.01.2013 – 11.01.2013 En.N.Satheesh Mencegah Kebakaran3 14.01.2013 – 18.01.2013 Pn.R.Saraswathy Perayaan Ponggal4 21.01.2013 – 25.01.2013 En. R. Paramisvaran Tokoh Negara5 28.01.2013 – 01.02.2013 Pn.G.Shamini Devi Negeri Perak6 04.02.2013 – 08.02.2013 En.S .Christopher Disiplin Sekolah7 11.02.2013 – 15.02.2013 En.M.David Rajan Bencana Alam8 18.02.2013 – 22.01.2013 Pn.U.Dayalani Rukunegara9 25.02.2013 – 01.03.2013 Cik.N.Thevaletchumy Sukan Negara10 04.03.2013 – 08.03.2013 En.M.Magendran Tempat Bersejarah11 11.03.2013 – 15.03.2013 En.N.Satheesh Aktiviti Membaca12 18.03.2013 – 22.03.2013 Pn.R.Saraswathy Kabinet Negara

23.03.2013 - 31.03.2013 Cuti Pertengahan Penggal 1 13 01.04.2013 – 05.04.2013 En. R. Paramisvaran Faedah Surat Khabar14 08.04.2013 – 12.04.2013 Pn.G.Shamini Devi Demam Denggi15 15.04.2013 – 19.04.2013 En.S .Christopher Alam Sekitar16 22.04.2012 – 26.04.2013 En.M.David Rajan Kepentingan Komputer17 29.04.2013 – 03.05.2013 Pn.U.Dayalani Kebersihan Diri18 06.05.2013 – 10.05.2013 Cik.N.Thevaletchumy Keluarga Bahagia19 13.05.2013 – 17.05.2013 En.M.Magendran Dadah20 20.05.2013 – 24.05.2013 En.N.Satheesh Keburukan Merokok

25.05.2013 - 09.06.2013 Cuti Pertengahan Tahun21 10.06.2013 – 14.06.2013 Pn.R.Saraswathy Pemanasan Global22 17.06.2012 – 21.06.2013 En. R. Paramisvaran Pusat Sumber23 24.06.2013 – 28.06.2013 Pn.G.Shamini Devi Keselamatan Diri24 01.07.2013 – 05.07.2013 En.S .Christopher Makanan Seimbang25 08.07.2013 – 12.07.2013 En.M.David Rajan Semangat Kejiranan26 15.07.2013 – 19.07.2013 Pn.U.Dayalani Penjajahan British27 22.07.2013 – 26.07.2013 Cik.N.Thevaletchumy Satu Malaysia28 29.07.2013 – 02.08.2013 En.M.Magendran Bendera Malaysia29 05.08.2013 – 06.08.2013 En.N.Satheesh Tokoh Negara

07.08.2013 - 18.08.2013 Cuti Pertengahan Penggal 230 19.08.2013 – 23.08.2013 Pn.R.Saraswathy Perpaduan Kaum31 26.08.2013 – 30.08.2013 En. R. Paramisvaran Satu Malaysia32 02.09.2013 – 06.09.2013 Pn.G.Shamini Devi Sambutan Hari Kemerdekaan33 09.09.2013 - 13.09.2013 En.S .Christopher Hobi34 16.09.2013 - 20.09.2013 En.M.David Rajan Keselamatan Jalan Raya35 23.09.2013 - 27.09.2013 Pn.U.Dayalani Hormat Menghormati36 30.09.2013 - 04.10.2013 Cik.N.Thevaletchumy Buku Teks37 07.10.2013- 11.10.2013 En. M. Magendran Bencana Alam38 14.10.2013- 18.10.2013 En. N. Satheesh Makanan Sihat39 21.10.2013- 25.10.2013 Pn.R.Saraswathy Program Nilam40 28.10.2013- 01.11.2013 En. R. Paramisvaran Minggu Kokurikulum 41 04.11.2013- 08.11.2013 Pn.G.Shamini Devi Perayaan Deepavali42 11.11.2013- 15.11.2013 En.S .Christopher Rancangan Cuti Sekolah

16.11.2013 - 01.01.2014 Cuti Akhir Tahun

57

Page 59: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

DISEMBER 2012

TARIKH HARI PERANCANGAN01.12.2012 SABTU02.12.2012 AHAD03.12.2012 ISNIN04.12.2012 SELASA05.12.2012 RABU06.12.2012 KHAMIS07.12.2012 JUMAAT08.12.2012 SABTU09.12.2012 AHAD10.12.2012 ISNIN11.12.2012 SELASA12.12.2012 RABU Mesyuarat Kewangan Pertama Bagi Sesi 2013 13.12.2012 KHAMIS14.12.2012 JUMAAT15.12.2012 SABTU16.12.2012 AHAD17.12.2012 ISNIN18.12.2012 SELASA19.12.2012 RABU Mesyuarat HEM / RMT / Ko-Kurikulumn Pertama Bagi Sesi 201320.12.2012 KHAMIS21.12.2012 JUMAAT22.12.2012 SABTU23.12.2012 AHAD24.12.2012 ISNIN25.12.2012 SELASA26.12.2012 RABU27.12.2012 KHAMIS Agihan Keperluan Buku-buku SPBT kepada Guru Kelas28.12.2012 JUMAAT Persediaan Bilik Darjah / PSS / Sudut Matapelajaran29.12.2012 SABTU30.12.2012 AHAD31.12.2012 ISNIN Mesyuarat Kurikulum / Guru / Head-count / PBS Pertama Sesi 2013

58

Page 60: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

JANUARI 2013

TARIKH HARI PERANCANGAN

01.01.2013 SELASA CUTI UMUM SEMPENA TAHUN BARU

02.01.2013 RABU Sesi Permulaan Persekolahan 2013,Program Transisi Tahun 1 Bermula

03.01.2013 KHAMISProgram Transisi Tahun 1 / Mesyuarat Staf Sokongan / Pekerja Swasta

Pertama04.01.2013 JUMAAT Program Transisi Tahun 1

05.01.2013 SABTU

06.01.2013 AHAD

07.01.2013 ISNIN Program Transisi Tahun 1 / Mesyuarat JPMS Pertama Sesi 2013

08.01.2013 SELASA Program Transisi Tahun 1

09.01.2013 RABU Program Transisi Tahun 1 / Contact Hours

10.01.2013 KHAMIS Program Transisi Tahun 1

11.01.2013 JUMAAT Program Transisi Tahun 1 / Perjumpaan Bersama Ibubapa Murid

12.01.2013 SABTU

13.01.2013 AHAD

14.01.2013 ISNIN CUTI PERISTIWA SEMPENA PERAYAAN PONGGAL

15.01.2013 SELASA Program Transisi Tahun 1/ Kelas Tambahan Tahun 4,5&6 Bermula

16.01.2013 RABU Program Transisi Tahun 1/Kegiatan Ko-kurikulum Bermula

17.01.2013 KHAMIS Program Transisi Tahun 1 / Mesyuarat AJK PIBG

18.01.2013 JUMAAT Program Transisi Tahun 1 Tamat/ Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

19.01.201 SABTU

20.01.2013 AHAD

21.01.2013 ISNIN Contact Hours

22.01.2013 SELASA Ujian Diagnostik Pra-UPSR

23.01.2013 RABU Ujian Diagnostik Pra-UPSR/ Kegiatan Ko-kurikulum

24.01.2013 KHAMISCUTI UMUM SEMPENA HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD

S.A.W25.01.2013 JUMAAT Ujian Diagnostik Pra-UPSR

26.01.2013 SABTU

27.01.2013 AHAD HARI THAIPUSAM

28.01.2013 ISNIN CUTI UMUM SEMPENA HARI THAIPUSAM

29.01.2013 SELASA Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

30.01.2013 RABU Kegiatan Ko-kurikulum

31.01.2013 KHAMISAktiviti 1 Murid 1 Sukan Bermula / Mesyuarat Staf Sokongan/Jaga Swasta

Pertama Bagi Sesi 2013

FEBRUARI 2013

59

Page 61: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

TARIKH HARI PERANCANGAN

01.02.2013 JUMAAT Pencerapan / Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

02.02.2013 SABTU

03.02.2013 AHAD

04.02.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

05.02.2013 SELASA Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

06.02.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

07.02.2013 KHAMIS Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

08.02.2013 JUMAAT Pencerapan / Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

09.02.2013 SABTU

10.02.2013 AHAD TAHUN BARU CINA

11.02.2013 ISNIN TAHUN BARU CINA

12.02.2013 SELASA CUTI UMUM SEMPENA TAHUN BARU CINA

13.02.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

14.02.2013 KHAMIS Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

15.02.2013 JUMAAT Pencerapan / Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

16.02.2013 SABTU

17.02.2013 AHAD

18.02.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

19.02.2013 SELASA Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

20.02.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

21.02.2013 KHAMISPenyemakan Buku Latihan Murid Pertama /

Aktiviti 1 Murid 1 Sukan22.02.2013 JUMAAT Penyemakan Buku Latihan Murid Pertama / Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

23.02.2013 SABTU

24.02.2013 AHAD

25.02.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

26.02.2013 SELASA Pencerapan / Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

27.02.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

28.02.2013 KHAMIS Ujian Bulanan/ Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

MAC 2013

60

Page 62: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

TARIKH HARI PERANCANGAN

01.03.2013 JUMAAT Ujian Bulanan / Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

02.03.2013 SABTU

03.03.2013 AHAD

04.03.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

05.03.2013 SELASA Pencerapan / Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

06.03.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

07.03.2013 KHAMIS Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

08.03.2013 JUMAAT Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

09.03.2013 SABTU

10.03.2013 AHAD

11.03.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

12.03.2013 SELASA Ujian Bulan Mac

13.03.2013 RABU Ujian Bulan Mac / Kegiatan Ko-Kurikulum

14.03.2013 KHAMIS Ujian Bulan Mac / Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

15.03.2013 JUMAAT Mesyuarat Kewangan Ke-2/Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

16.03.2013 SABTU

17.03.2013 AHAD

18.03.2013 ISNIN Mesyuarat Panitia Ke-2

19.03.2013 SELASA Mesyuarat Kurikulum / Head-count / PBS Ke-2

20.03.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

21.03.2013 KHAMIS Mesyuarat Agung PIBG

22.03.2013 JUMAAT Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

23.03.2013 SABTU Cuti Persekolahan Penggal 1 Bermula

24.03.2013 AHAD Cuti Persekolahan Penggal 1

25.03.2013 ISNIN Cuti Persekolahan Penggal 1

26.03.2013 SELASA Cuti Persekolahan Penggal 1

27.03.2013 RABU Cuti Persekolahan Penggal 1

28.03.2013 KHAMIS Cuti Persekolahan Penggal 1

29.03.2013 JUMAAT Cuti Persekolahan Penggal 1

30.03.2013 SABTU Cuti Persekolahan Penggal 1

31.03.2013 AHAD Cuti Persekolahan Penggal 1

APRIL 2013

61

Page 63: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

TARIKH HARI PERANCANGAN

01.04.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

02.04.2013 SELASAMinggu Bahasa Tamil Bermula/ Mesyuarat Panitia Ke-2/

Kelas Tambahan Tahun 4,5&603.04.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

04.04.2013 KHAMIS Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

05.04.2013 JUMAAT Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

06.04.2013 SABTU

07.04.2013 AHAD

08.04.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

09.04.2013 SELASA Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

10.04.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

11.04.2013 KHAMIS Semakan Buku Latihan Ke-2 / Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

12.04.2013 JUMAAT Semakan Buku Latihan/ Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

13.04.2013 SABTU

14.04.2013 AHAD

15.04.2013 ISNIN Mesyuarat JPMS Ke-2

16.04.2013 SELASA Semakan Buku Latihan Ke-2 / Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

17.04.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

18.04.2013 KHAMIS Mesyuarat Guru/PSS Ke-2

19.04.2013 JUMAAT CUTI UMUM SEMPENA HARI KEPUTERAAN SULTAN PERAK

20.04.2013 SABTU

21.04.2013 AHAD

22.04.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

23.04.2013 SELASA Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

24.04.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

25.04.2013 KHAMIS Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

26.04.2013 JUMAAT Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

27.04.2013 SABTU

28.04.2013 AHAD

29.04.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

30.04.2013 SELASA Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

MEI 2013

62

Page 64: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

TARIKH HARI PERANCANGAN

63

Page 65: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

01.05.2013 RABU CUTI UMUM SEMPENA HARI PEKERJA

02.05.2013 KHAMIS Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

03.05.2013 JUMAAT Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

04.05.2013 SABTU

05.05.2013 AHAD

06.05.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

07.05.2013 SELASA Mesyuarat HEM Ke-2/ Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

08.05.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

09.05.2013 KHAMIS Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

10.05.2013 JUMAAT Mesyuarat Staf Sokongan Ke-2/ Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

11.05.2013 SABTU

12.05.2013 AHAD

13.05.2013 ISNIN PKS 1 / Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

14.05.2013 SELASA PKS 1 / Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

15.05.2013 RABU PKS 1 / Kegiatan Ko-Kurikulum

16.05.2013 KHAMIS PKS 1 / Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

17.05.2013 JUMAAT Mesyuarat Ko-kurikulum Ke-2 / Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

18.05.2013 SABTU

19.05.2013 AHAD

20.05.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

21.05.2013 SELASA Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

22.05.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

23.05.2013 KHAMIS Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

24.05.2013 JUMAAT CUTI UMUM SEMPENA HARI WESAK

25.05.2013 SABTU Cuti Pertengahan Tahun Bermula

26.05.2013 AHAD Cuti Pertengahan Tahun

27.05.2013 ISNIN Cuti Pertengahan Tahun / Kelas Bimbingan Untuk Murid UPSR

28.05.2013 SELASA Cuti Pertengahan Tahun / Kelas Bimbingan Untuk Murid UPSR

29.05.2013 RABU Cuti Pertengahan Tahun / Kelas Bimbingan Untuk Murid UPSR

30.05.2013 KHAMIS Cuti Pertengahan Tahun / Kelas Bimbingan Untuk Murid UPSR

31.05.2013 JUMAAT Cuti Pertengahan Tahun / Kelas Bimbingan Untuk Murid UPSR

JUN 2013

TARIKH HARI PERANCANGAN

01.06.2013 SABTU Cuti Pertengahan Tahun / Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Di-

64

Page 66: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

Pertuan Agong02.06.2013 AHAD Cuti Pertengahan Tahun

03.06.2013 ISNIN Cuti Pertengahan Tahun /Kelas Bimbingan Untuk Murid UPSR04.06.2013 SELASA Cuti Pertengahan Tahun / Kelas Bimbingan Untuk Murid UPSR05.06.2013 RABU Cuti Pertengahan Tahun / Kelas Bimbingan Untuk Murid UPSR06.06.2013 KHAMIS Cuti Pertengahan Tahun / Kelas Bimbingan Untuk Murid UPSR07.06.2013 JUMAAT Cuti Pertengahan Tahun /Kelas Bimbingan Untuk Murid UPSR08.06.2013 SABTU Cuti Pertengahan Tahun09.06.2013 AHAD Cuti Pertengahan Tahun Berakhir

10.06.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

11.06.2013 SELASA Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

12.06.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

13.06.2013 KHAMIS Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

14.06.2013 JUMAAT Contact Hours / Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

15.06.2013 SABTU

16.06.2013 AHAD

17.06.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

18.06.2013 SELASA Latihan Keselamatan Kebakaran/ Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

19.06.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

20.06.2013 KHAMIS Penyemakan Buku Latihan Ke-3 / Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

21.06.2013 JUMAAT Penyemakan Buku Latihan Ke-3/ Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

22.06.2013 SABTU

23.06.2013 AHAD

24.06.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

25.06.2013 SELASA Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

26.06.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

27.06.2013 KHAMIS Mesyuarat Kewangan Sekolah Ke-3 / Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

28.06.2013 JUMAAT SUKAN TAHUNAN

29.06.2013 SABTU

30.06.2013 AHAD

JULAI 2013

TARIKH HARI PERANCANGAN

65

Page 67: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

01.07.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

02.07.2013 SELASA Minggu Pendidikan Moral Bermula Kelas / Tambahan Tahun 4,5&6

03.07.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

04.07.2013 KHAMIS Kem Motivasi UPSR* / Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

05.07.2013 JUMAAT Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

06.07.2013 SABTU

07.07.2013 AHAD

08.07.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

09.07.2013 SELASA Pencerapan / Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

10.07.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

11.07.2013 KHAMIS Pencerapan / Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

12.07.2013 JUMAAT Mesyuarat Guru/PSS Ke-3/Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

13.07.2013 SABTU

14.07.2013 AHAD

15.07.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

16.07.2013 SELASA Pra Percubaan UPSR / Pencerapan / Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

17.07.2013 RABU Pra Percubaan UPSR / Kegiatan Ko-Kurikulum

18.07.2013 KHAMISPra Percubaan UPSR / Pemeriksaan Buku-buku SPBT / Aktiviti 1 Murid

1 Sukan19.07.2013 JUMAAT Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

20.07.2013 SABTU Hari Sekolah Ganti Cuti Deepavali

21.07.2013 AHAD

22.07.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

23.07.2013 SELASA Ujian Bulanan/ Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

24.07.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

25.07.2013 KHAMIS Ujian Bulanan / Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

26.07.2013 JUMAAT CUTI UMUM SEMPENA HARI NUZUL AL-QURAN

27.07.2013 SABTU

28.07.2013 AHAD

29.07.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

30.07.2013 SELASA Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

31.07.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

OGOS 2013

TARIKH HARI PERANCANGAN

66

Page 68: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

01.08.2013 KHAMIS Mesyuarat Staf Sokongan/Jaga Ke-3 / Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

02.08.2013 JUMAAT Kelas Tambahan Tahun 4,5&603.08.2013 SABTU

04.08.2013 AHAD

05.08.2013 ISNIN Penyemakan Buku Latihan Murid Ke-4 / Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

06.08.2013 SELASA Penyemakan Buku Latihan Murid Ke-4/ Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

07.08.2013 RABU Cuti Pertengahan Penggal 2 Bermula

08.08.2013 KHAMIS Cuti Persekolahan Penggal 2 / HARI RAYA PUASA

09.08.2013 JUMAAT Cuti Persekolahan Penggal 2 / HARI RAYA PUASA

10.08.2013 SABTU Cuti Persekolahan Penggal 2

11.08.2013 AHAD Cuti Persekolahan Penggal 2

12.08.2013 ISNIN Cuti Persekolahan Penggal 2 / Kelas Bimbingan Murid UPSR

13.08.2013 SELASA Cuti Persekolahan Penggal 2 / Kelas Bimbingan Murid UPSR

14.08.2013 RABU Cuti Persekolahan Penggal 2 / Kelas Bimbingan Murid UPSR

15.08.2013 KHAMIS Cuti Persekolahan Penggal 2 / Kelas Bimbingan Murid UPSR

16.08.2013 JUMAAT Cuti Persekolahan Penggal 2 / Kelas Bimbingan Murid UPSR

17.08.2013 SABTU Cuti Persekolahan Penggal 2

18.08.2013 AHAD Cuti Persekolahan Penggal 2 Berakhir

19.08.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

20.08.2013 SELASA Percubaan UPSR / Ujian Bulan Ogos / Mesyuarat JPMS Ke-3

21.08.2013 RABU Percubaan UPSR / Ujian Bulan Ogos / Kegiatan Ko-Kurikulum22.08.2013 KHAMIS Percubaan UPSR / Ujian Bulan Ogos / Tambahan Tahun 4,5&6

23.08.2013 JUMAAT Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

24.08.2013 SABTU

25.08.2013 AHAD

26.08.2013 ISNIN Mesyuarat Kurikulum/Head-Count/PBS Ke-3

27.08.2013 SELASA Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

28.08.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum29.08.2013 KHAMIS Mesyuarat Panitia Ke-3/Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

30.08.2013 JUMAAT Mesyuarat Panitia Ke-3/Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

31.08.2013 SABTU HARI KEBANGSAAN KE-56

SEPTEMBER 2013

TARIKH HARI PERANCANGAN

01.09.2013 AHAD

67

Page 69: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

02.09.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

03.09.2013 SELASA Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

04.09.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

05.09.2013 KHAMIS Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

06.09.2013 JUMAAT Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

07.09.2013 SABTU

08.09.2013 AHAD

09.09.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

10.09.2013 SELASA UPSR 2014

11.09.2013 RABU UPSR 2014

12.09.2013 KHAMIS UPSR 2014

13.09.2013 JUMAAT Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

14.09.2013 SABTU

15.09.2013 AHAD

16.09.2013 ISNIN CUTI UMUM SEMPENA HARI MALAYSIA

17.09.2013 SELASA Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

18.09.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

19.09.2013 KHAMIS Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

20.09.2013 JUMAAT Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

21.09.2013 SABTU 22.09.2013

AHAD

23.09.2013

ISNINMesyuarat Keawangan&Akaun Sekolah Ke-3 / Kelas Tambahan Tahun

4,5&6 24.09.2013

SELASA Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

25.09.2013

RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

26.09.2013

KHAMIS Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

27.09.2013 JUMAAT Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

28.09.2013 SABTU

29.09.2013 AHAD

30.09.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

OKTOBER 2013

TARIKH HARI PERANCANGAN

01.10.2013 SELASA Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

02.10.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

68

Page 70: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

03.10.2013 KHAMIS Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

04.10.2013 JUMAAT Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

05.10.2013 SABTU

06.10.2013 AHAD

07.10.2013 ISNIN Mesyuarat JPMS Ke-4 / Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

08.10.2013 SELASA Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

09.10.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

10.10.2013 KHAMIS Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

11.10.2013 JUMAAT Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

12.10.2013 SABTU

13.10.2013 AHAD

14.10.2013 ISNIN Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

15.10.2013 SELASA CUTI UMUM SEMPENA HARI RAYA HAJI

16.10.2013 RABU Kegiatan Ko-Kurikulum

17.10.2013 KHAMIS Mesyuarat HEM Ke-4/ Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

18.10.2013 JUMAAT PROGRAM PERKHEMAHAN PENGAKAP * Bermula

19.10.2013 SABTU PROGRAM PERKHEMAHAN PENGAKAP * Berakhir

20.10.2013 AHAD

21.10.2013 ISNIN PKS 2 / Mesyuarat Guru/PSS Ke-4

22.10.2013 SELASA PKS 2 / Kelas Tambahan Tahun 4,5&6

23.10.2013 RABU PKS 2 / Kegiatan Ko-Kurikulum

24.10.2013 KHAMIS PKS 2 / Aktiviti 1 Murid 1 Sukan Berakhir

25.10.2013 JUMAAT Mesyuarat Panitia Ke-4 / Kelas Tambahan Tahun 4,5&6 Berakhir

26.10.2013 SABTU

27.10.2013 AHAD

28.10.2013 ISNIN Kutipan Buku-buku SPBT /Mesyuarat Guru/PSS Ke-4

29.10.2013 SELASA Mesyuarat Ko-kurikulum Ke-4/Aktiviti 1 Murid 1 Sukan

30.10.2013 RABU Mesyuarat Staf Sokongan/Jaga Ke-4 / Kegiatan Ko-Kurikulum Berakhir

31.10.2013 KHAMIS Persediaan Hari Anugerah/ Mesyuarat Panitia Ke-4

NOVEMBER 2013

TARIKH HARI PERANCANGAN

01.11.2013 JUMAAT CUTI PERISTIWA SEMPENA HARI DEEPAVALI

02.11.2013 SABTU DEEPAVALI

03.11.2013 AHAD

69

Page 71: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

04.11.2013 ISNIN CUTI SEKOLAH SEMPENA HARI DEEPAVALI

05.11.2013 SELASA CUTI UMUM SEMPENA AWAL MUHARRAM

06.11.2013 RABUPerancangan Program Cuti Akhir Tahun/ Persediaan Hari Anugerah

Kecemerlangan Murid

07.11.2013 KHAMISPerancangan Program Cuti Akhir Tahun/ Persediaan Hari Anugerah

Kecemerlangan Murid 08.11.2013 JUMAAT Mesyuarat Kurikulum/Head Count/PBS Ke-4

09.11.2013 SABTU

10.11.2013 AHAD

11.11.2013 ISNINMesyuarat Keawangan&Akaun Sekolah Ke-4 / Persediaan Hari Anugerah

Kecemerlangan Murid12.11.2013 SELASA Persediaan Hari Anugerah Kecemerlangan Murid

13.11.2013 RABU HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN MURID

14.11.2013 KHAMIS Pengemaskinian/Penyerahan Dokumen-dokumen Sekolah Ke Pejabat

15.11.2013 JUMAAT Pengemaskinian/Penyerahan Dokumen-dokumen Sekolah Ke Pejabat

16.11.2013 SABTU Cuti Akhir Tahun Bermula

17.11.2013 AHAD Cuti Akhir Tahun

18.11.2013 ISNIN Cuti Akhir Tahun / Kelas Bimbingan Tahun 4&5

19.11.2013 SELASA Cuti Akhir Tahun / Kelas Bimbingan Tahun 4&5

20.11.2013 RABU Cuti Akhir Tahun / Kelas Bimbingan Tahun 4&5

21.11.2013 KHAMIS Cuti Akhir Tahun / Kelas Bimbingan Tahun 4&5

22.11.2013 JUMAAT Cuti Akhir Tahun / Kelas Bimbingan Tahun 4&5

23.11.2013 SABTU Cuti Akhir Tahun

24.11.2013 AHAD Cuti Akhir Tahun

25.11.2013 ISNIN Cuti Akhir Tahun / Kelas Bimbingan Tahun 4&5

26.11.2013 SELASA Cuti Akhir Tahun / Kelas Bimbingan Tahun 4&5

27.11.2013 RABU Cuti Akhir Tahun / Kelas Bimbingan Tahun 4&5

28.11.2013 KHAMIS Cuti Akhir Tahun / Kelas Bimbingan Tahun 4&5

29.11.2013 JUMAAT Cuti Akhir Tahun / Kelas Bimbingan Tahun 4&5

30.11.2013 SABTU Cuti Akhir Tahun

DISEMBER 2013

TARIKH HARI PERANCANGAN

01.12.201 AHAD Cuti Akhir Tahun

02.12.2013 ISNIN Cuti Akhir Tahun / Kelas Bimbingan Tahun 4&5

03.12.2013 SELASA Cuti Akhir Tahun / Kelas Bimbingan Tahun 4&5

70

Page 72: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

04.12.2013 RABU Cuti Akhir Tahun / Kelas Bimbingan Tahun 4&5

05.12.2013 KHAMIS Cuti Akhir Tahun / Kelas Bimbingan Tahun 4&5

06.12.2013 JUMAAT Cuti Akhir Tahun / Kelas Bimbingan Tahun 4&5

07.12.2013 SABTU Cuti Akhir Tahun

08.12.2013 AHAD Cuti Akhir Tahun

09.12.2013 ISNIN Cuti Akhir Tahun

10.12.2013 SELASA Cuti Akhir Tahun

11.12.2013 RABU Cuti Akhir Tahun

12.12.2013 KHAMIS Cuti Akhir Tahun

13.12.2013 JUMAAT Cuti Akhir Tahun

14.12.2013 SABTU Cuti Akhir Tahun

15.12.2013 AHAD Cuti Akhir Tahun

16.12.2013 ISNIN Cuti Akhir Tahun / Mesyuarat Guru/PSS & Panitia Pertama Bagi Sesi 2014

17.12.2013 SELASA Cuti Akhir Tahun / Agihan Keperluan Buku-buku SPBT kepada Guru Kelas

18.12.2013 RABU Cuti Akhir Tahun / Mesyuarat HEM/Ko-Kurikulum Pertama Bagi Sesi 2014

19.12.2013 KHAMISCuti Akhir Tahun / Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum/Head Count/PBS

Pertama Bagi Sesi 201420.12.2013 JUMAAT Cuti Akhir Tahun / Persediaan Bilik Darjah / PSS / Sudut Matapelajaran

21.12.2013 SABTU Cuti Akhir Tahun

22.12.2013 AHAD Cuti Akhir Tahun

23.12.2013 ISNIN Cuti Akhir Tahun

24.12.2013 SELASA Cuti Akhir Tahun

25.12.2013 RABU Cuti Akhir Tahun / CUTI UMUM SEMPENA HARI KRISMAS

26.12.2013 KHAMIS Cuti Akhir Tahun

27.12.2013 JUMAAT Cuti Akhir Tahun

28.12.2013 SABTU Cuti Akhir Tahun

29.12.2013 AHAD Cuti Akhir Tahun

30.12.2012 ISNINCuti Akhir Tahun / Mesyuarat Jawatankuasa Panitia Pertama Bagi Sesi

201431.12.2013 SELASA Cuti Akhir Tahun / Persediaan Bilik Darjah / PSS / Sudut Matapelajaran

71

Page 73: BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2015.docx

72