taklimat standard operating procedure (sop) 2017-02-28آ  2. perkhidmatan pengurusan latihan staf...

Download TAKLIMAT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 2017-02-28آ  2. Perkhidmatan pengurusan latihan staf universiti

Post on 26-Dec-2019

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TAKLIMAT STANDARD

  OPERATING PROCEDURE (SOP)

  PEROLEHAN ANAK SYARIKAT

  Tarikh : 27 Febuari 2014 (Khamis)

  Masa : 9.00 pagi

  Tempat : Auditorium Kejuruteraan, Fakulti Kejuruteraan

 • (PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN 2014)

  • SELARAS DENGAN LANGKAH PENJIMATAN

  • HARGA TAWARAN YANG PALING MENGUNTUNGKAN KERAJAAN

  • PEROLEHAN TIDAK TERTUMPU PADA SATU SYARIKAT PEMBEKAL SAHAJA

  2

  90032_1_Tahun_2014.pdf

 • TATACARA PEROLEHAN SEMASA

  • HAD NILAI/BIDANG KUASA MELULUS

  KAEDAH PEROLEHAN HAD NILAI PIHAK BERKUASA MELULUS

  1. PEMBELIAN TERUS (SPP 12/2007)

  Bekalan dan Perkhidmatan (Pembelian Terus)

  Sehingga RM50,000 Ketua PTJ

  Kerja (Lantikan Terus)

  Sehingga RM20,000 Ketua PTJ

  2. SEBUT HARGA (SPP 5/2009)

  Bekalan dan Perkhidmatan (Pembelian Terus)

  Melebihi RM50,000 hingga RM500,000

  Jawatankuasa Sebut Harga Universiti

  Kerja (Lantikan Terus)

  Melebihi RM20,000 hingga RM500,000

  Jawatankuasa Sebut Harga Universiti

  3

 • MAKLUMAN TERKINI SPP BIL 1 TAHUN 2014

  • LANGKAH PENJIMATAN

  • HAD NILAI/BIDANG KUASA MELULUS

  KAEDAH PEROLEHAN HAD NILAI PIHAK BERKUASA MELULUS

  1. PEMBELIAN TERUS (SPP BIL 1/2014)

  Bekalan dan Perkhidmatan Sehingga RM20,000 Ketua PTJ

  Bekalan dan Perkhidmatan (tempoh notis di pendek ke 3 hari) Penyebutharga boleh kemuka dokumen kepada urusetia melalui surat,faks atau email)

  Melebihi RM20,000 hingga RM50,000

  Jawatankuasa Sebut Harga sedia ada Jawatankuasa Sebut Harga “B”

  Kerja undian/pusingan (Lantikan Terus)

  Sehingga RM50,000 Ketua PTJ

  4

 • TATACARA PEROLEHAN SEMASA

  • HAD NILAI/BIDANG KUASA MELULUS

  KAEDAH PEROLEHAN HAD NILAI PIHAK BERKUASA MELULUS

  3. TENDER TERBUKA (SPP 5/2007)

  Bekalan/Perkhidmatan/ Kerja

  Melebihi RM500,000 hingga RM20juta

  Lembaga Perolehan B

  Melebihi RM20juta hingga RM100juta

  Lembaga Perolehan A

  Melebihi RM100juta Hingga RM300juta

  Lembaga Pengarah Universiti

  Melebihi RM300juta

  Kementerian Kewangan

  5

 • TATACARA PEROLEHAN SEMASA

  • HAD NILAI/BIDANG KUASA MELULUS

  KAEDAH PEROLEHAN HAD NILAI PIHAK BERKUASA MELULUS

  4. RUNDINGAN TERUS (SAP 26 Mac 2008)

  Bekalan/Perkhidmatan (Selain Penyelidikan)

  Melebihi RM50,000 Kementerian Kewangan

  Bekalan/Perkhidmatan (Penyelidikan)

  Sehingga RM500,000 Jawatankuasa Rundingan

  Terus B (JKRT B)

  Melebihi 500,000 hingga

  RM1 juta

  Jawatankuasa Rundingan

  Terus A (JKRT A)

  Melebihi RM1 juta hingga

  RM5 juta

  Lembaga Perolehan A

  Melebihi RM5 juta hingga

  RM10 juta

  Lembaga Pengarah

  Universiti

  Melebihi RM10 juta Kementerian Kewangan

  6

 • Proses tender/sebut harga

  7

  • PTJ mengemukakan permohonan

  • Dokumen lengkap (spesifikasi, anggaran harga,peruntukan) Terima permohonan

  •Tender sekurang-kurangnya 21 hari

  • Sebut harga sekurang-kurangnya 7 hari

  •Dokumen disediakan oleh PTJ sebelum iklan Iklan

  • Pembukaan oleh ahli J/K Pembukaan yang telah dilantik. Pembukaan

  • Tender; 21 hari Sebut Harga: 14 hari

  • Oleh J/K Penilaian yang dilantik Penilaian Teknikal/Harga

  • Surat setujuterima tender, rundingan terus dan anak syarikat-Bahagian Perolehan

  • Sebut harga-PTJ Lantikan syarikat

  • Penyediaan kontrak tender-Bahagian Perolehan

  • Sebut harga-PTJ

  • Pemantauan kontrak -PTJ Pengurusan Kontrak

 • PROSES RUNDINGAN TERUS

  8

  • Dokumen lengkap (Borang K) yang memenuhi kriteria. Terima permohonan

  • Diuruskan oleh urus setia.

  • Permohonan ditandatangani oleh Naib Canselor. Pengesahan Naib

  Canselor

  • Lulus/Tidak diluluskan Kelulusan MOF/JKRT

  • Ahli J/K Rundingan Harga dlantik oleh Naib Canselor .

  • Minit mesyuarat rundingan harga disediakan dan harga diperakukan oleh Naib Canselor Rundingan Harga

  • Mengikut had nilai

  • Memuktamadkan harga JKSH/LP

  • Surat setujuterima rundingan terus-Bahagian Perolehan Lantikan syarikat

  • Penyediaan kontrak -Bahagian Perolehan bersama PTJ

  • Pemantauan kontrak -PTJ Pengurusan Kontrak

 • TATACARA PEROLEHAN SEMASA

  • HAD NILAI/BIDANG KUASA MELULUS

  KAEDAH PEROLEHAN HAD NILAI

  PIHAK BERKUASA MELULUS

  4. E-Perolehan

  - Pembelian Terus < RM50,000 Ketua PTJ

  - E-Bidaan (Sebut Harga)

  > RM50,000-

  RM500,000

  JKSH

  - E-Bidaan (Tender)

  > RM500,000 Seperti di slide

  4

  9

 • 10

 • • Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bil. 1 Tahun

  2011-Penyertaan Anak-anak Syarikat Badan Berkanun, Koperasi-koperasi, Tabung Kakitangan Kerajaan Dan Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan Dalam Perolehan Badan Induk Berkenaan dikehendaki mewujudkan garis panduan bagi menguruskan perolehan penglibatan anak syarikat Universiti serta mendapat persetujuan Lembaga Pengarah Universiti; dan

  • Minit Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Ke-88 menerusi Minit 91/32 telah bersetuju meluluskan UPM untuk menerima pakai SOP Penyertaan Anak Syarikat

  11

 • Perlaksanaan SOP Penyertaan Anak Syarikat Milik Penuh Universiti Putra Malaysia (UPM) Dalam Perolehan Universiti Bagi perolehan seperti di bawah, kuasa melantik untuk jenis perolehan yang dikenal pasti ini dikecualikan dari peraturan/kaedah biasa bagi memastikan ianya lebih mudah, cepat dengan

  mengekalkan prinsip kawalan dalaman dan akauntabiliti

  BIL. JENIS/KATEGORI PEROLEHAN MELALUI SYARIKAT UNIVERSITI

  1. Perkhidmatan mengurus bekalan/perkhidmatan/kerja yang telah dihasilkan oleh universiti dan diiktiraf sama ada sebagai harta intelek atau bukan harta intelek untuk digunakan secara dalaman atau mempromosikan untuk pasaran luar.

  2. Perkhidmatan pengurusan latihan staf universiti di mana syarikat universiti perlu mengenalpasti bidang kepakaran dalaman yang boleh dijadikan program yang boleh digunakan untuk memberi pulangan/ faedah kepada universiti di dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif.

  3. Perkhidmatan mempromosikan produk/program universiti yang berkaitan dengan bidang akademik dan penyelidikan sama ada di dalam dan di luar negara.

  12

 • Perlaksanaan SOP Penyertaan Anak Syarikat Milik Penuh Universiti Putra Malaysia (UPM) Dalam Perolehan Universiti

  BIL. JENIS/KATEGORI PEROLEHAN MELALUI SYARIKAT UNIVERSITI

  4. Perkhidmatan pengurusan kontrak penyelidikan/perundingan yang diperolehi melalui penyelidik dan pegawai universiti sama ada di dalam negara atau di peringkat antarabangsa.

  5. Perkhidmatan pengurusan penyewaan premis universiti yang telah dikenalpasti dan ditetapkan oleh pihak berkuasa universiti supaya ianya dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan

  6. Perkhidmatan pengurusan pelaksanaan program akademik universiti yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa universiti supaya ianya dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan

  7. Bekalan/perkhidmatan/kerja yang tidak dinyatakan di atas tetapi telah dikenalpasti oleh pihak berkuasa universiti yang boleh dilaksanakan melalui syarikat universiti.

  13

 • Perlaksanaan SOP Penyertaan Anak Syarikat Milik Penuh Universiti Putra Malaysia (UPM) Dalam

  Perolehan Universiti

  Had nilai Pihak Berkuasa Melulus

  Sehingga RM50,000

  (bekalan/

  perkhidmatan)

  Sehingga RM20,000 (Kerja)

  Timbalan Naib Canselor

  Melebihi 50,000 hingga RM100,000

  (bekalan/

  perkhidmatan)

  Melebihi RM20,000 hingga RM100,000

  (Kerja)

  Naib Canselor *Satu jawatankuasa khas di peringkat universiti boleh dilantik jika perlu bagi mengurus perolehan rundingan terus melebihi RM100,000

  Melebihi RM100,000 Lembaga Perolehan Universiti

  14

 • ALIRAN PROSES PEROLEHAN ANAK SYARIKAT

  15

  Carta alir proses perolehan anak syarikat.docx Carta alir proses perolehan anak syarikat.docx

 • 16

  PEROLEHAN ANAK SYARIKAT (PERKHIDMATAN PERUNDINGAN FIZIKAL)

 • 17

  PEROLEHAN ANAK SYARIKAT (BEKALAN/PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING /KERJA/PERUNDING BUKAN FIZIKAL)

 • 18

 • SEKIAN,

  TERIMA KASIH……………

  19

Recommended

View more >