safe operating procedure

Download Safe Operating Procedure

Post on 19-Feb-2016

29 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mengandungi secara ringkas mengenai prosidur kerja selamat.

TRANSCRIPT

PROSEDUR KERJA SELAMAT (SOP)

PROSIDUR KERJA SELAMAT(SOP)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD1130/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD2

APA ITU PROSIDUR KERJA SELAMAT?PROSEDUR KERJA SELAMAT(SOP)30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD3BILAKAH SOP MENJADI PENYELESAIAN BAGI MENGAWAL RISIKO?30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD4

PROSES HIRARC30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD5BILAKAH PROSIDUR KERJA INI DIBUAT?30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD6SOP30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD7MENGAPA PROSEDUR KERJA SELAMAT PENTING?OBJEKTIF PROSIDUR KERJA SELAMAT30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD8TANGGUNGJAWAB SIAPA?30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD9

SIAPA YANG BERTANGGUNGJAWAB?30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD10SIAPATUGASBILAMAJIKAN MEWUJUDKAN DAN MELAKSANAKN PROSEDUR KERJA SELAMATKERJA ATAU PROSES BARU DIPERKENALKAN

PENYELIAMEMASTIKAN PROSEDUR DIIKUTIMEMBERI LATIHAN DALAM PROSEDURBILA TUGAS HENDAK DIJALANKANSEBELUM MEMULAKAN KERJA SEPERTI YANG DIKEHENDAKIPEKERJAMEMATUHI PROSEDURBILA MENJALANKAN KERJA

LANGKAH-LANGKAH DALAM PENYEDIAAN PROSIDUR KERJA SELAMAT DI TEMPAT KERJA30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD11LANGKAH PERTAMA30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD12LANGKAH KEDUA30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD1313LANGKAH 330/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD14ELEMEN-ELEMEN PENTING DALAM PENYEDIAAN PROSIDUR KERJA SELAMAT30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD1530/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD16

30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD17

CONTOH PROSIDUR KERJA SELAMAT BAGI AKTIVITI PENGENDALIAN SECARA MANUAL30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD18APAKAH PERKARA YANG PERLU ADA DI DALAM SOP?30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD191) PROSEDUR KERJA SELAMAT2)ORGANISASI: DBKK3)TUGAS: MENGANGKAT BARANG SECARA MANUAL4)OBJEKTIF TUGAS: MEMINDAHKAN SESUATU BARANG KE TEMPAT YANG BARU 5)RISIKO:MUSCLE STRAIN PERGERAKAN YANG BERULANG MANUAL HANDLINGMUSCLE STRAIN POSTUR BADAN YANG BURUKTERGELINCIR6) TOOLS AND PPE:SARUNG TANGAN 7) TRAINING AND INSTRUCTION:LATIHAN PENGENALANLATIHAN PENGENDALIAN BARANG SECARA MANUAL / PENJAGAAN TULANG BELAKANG

30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD208)SEBELUM MELAKUKAN KERJAMEMERIKSA BERAT SAIZ, BENTUK DAN KEADAAN BEBAN BAGI MEMASTIKAN IA BOLEH DIKENDALIKAN SECARA MANUAL DAN SELAMAT.MEMEGANG BEBAN DENGAN KUATMENGELAK TANGAN DARIPADA MEMEGANG BENDA TAJAMMENJALANKAN LATIHAN PENGENDALIAN SECARA MANUAL DALAM KUMPULANMENDAPATKAN BANTUAN JIKA BEBAN YANG HENDAK DIBAWA BESARMENGGUNAKAN ALAT PERLINDUNGAN DIRI YANG SESUAI30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD21

9)SEMASA MENJALANKAN KERJA 30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD222230/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD23

10)SELEPAS OPERASI MENGANGKATPASTIKAN KEADAAN LALUAN BEBAS DARIPADA SEBARANG HALANGANPASTIKAN PERMUKAAN YANG BERSESUAIAN DENGAN PROSES KERJA PENGENDALIAN SECARA MANUALKEMAS SEMULA TEMPAT KERJA TADI AGAR IA TIDAK MENGGANGGU ORANG LAIN YANG LALU DI KAWASAN BERKENAAN30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD2411)LANGKAH BERJAGA-JAGAPEKERJA YANG TERLIBAT PERLU DIAWASI OLEH PENYELIA SEMASA KERJA-KERJA SEDANG DIJALANKANJIKA BERLAKU KECEMASAN SEMASA MELAKSANAKAN KERJA SILA RUJUK ARAHAN KERJA SELAMAT.HENTIKAN KERJA SERTA MERTA.30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD2530/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD26PROSEDUR KERJA SELAMAT MESTI DIBERITAHU KEPADA SEMUA PEKERJA YANG TERLIBAT DALAM ATAU TERDEDAH KEPADA PROSES KERJA.IANYA MESTILAH BERTULIS DAN DAPAT DILIHAT DAN DIBACA OLEH SEMUA PEKERJA.

MAKLUMAT TAMBAHAN UNTUK AKTIVITI PEMUNGUTAN SAMPAH30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD27PERMUKAAN MUKA BUMI

30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD28

SIGNAL MAN30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD29

BEKERJA DI RUANG YANG SEMPIT30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD30

30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD31

30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD32

OK REVERSESTOPCONTOH-CONTOH SIGNAL YANG DIBERIKAN30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD33KEWAJIPAN AM MAJIKAN DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI ( Sek. 15 )PENALTI BAGI KESALAHAN1. RM50,000 DENDA ATAU 2 TAHUN PENJARA ATAU KEDUA-DUA SEKALI- SEKSYEN 15(2)(b) AKKP 1994

30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD34

ADA SEBARANG SOALAN?

30/09/2014SHAMHAN BIN MAHMOOD35SEKIAN. TERIMA KASIH

Recommended

View more >