soalan bab 2

of 84 /84

Upload: arafeh-karimi

Post on 23-Jun-2015

143 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Soalan bab 2

Soalan Bab 2 Maklumat berikut berkaitan pemerintahan di Athens. Apakah kesan ketidakpuasan hati tersebut? (m/s 43) A Berlaku rampasan kuasa B Bermulanya sistem demokrasi C Berakhirnya pemerintahan oligarki D Bentuk pemerintahan berubah kepada monarki Apakah fungsi ahli Dewan Perhimpunan dalam sistem demokrasi Athens? (m/s 43) A Mengutip cukai B Menjalankan pentadbiran C Melantik pegawai kerajaan D Mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan Sparta merupakan salah satu negara kota Yunani yang penting. Bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh negara kota Sparta ialah (m/s 43) A republik B sistem beraja C birokrasi Barat D pemerintahan tentera Tembok Besar China telah dibina semasa pemerintahan Maharaja Shih Huang Ti . Mengapakah tembok tersebut dibina? (m/s 60) A Menjamin keselamatan wilayah B Melambangkan kehebatan tamadun C Memperlihatkan keutuhan seni bina D Menunjukkan kewibawaan pemerintah Rajah berikut menunjukkan perkembangan perdagangan maritime antara India dengan Alam Melayu. Apakah fungsi Alam Melayu kepada India pada masa itu?(m/s 52) A Pusat agama

Rakyat tidak berpuas hati dengan pemerintahan berbentuk aristokrasi dan menuntut hak.

Sejak tahun

100 Masihi

Pedagang India mendapatkan pelbagai barang

dari Alam Melayu.

Page 2: Soalan bab 2

B Pusat tekstil C Pembekal rempah ratus D Pusat ilmu pengetahuan Apakah kelebihan sistem penanaman bergilir yag diperkenalkan pada zaman Dinasti Tang?(m/s 52) A Mengelakkan banjir B Meminimumkan kos C Menjimatkan tenaga buruh D Memelihara kesuburan tanah Mengapakah bidang berikut diberi penekanan?(m/s 54) A Melatih panglima tentera B Mewujudkan insan berani C Melahirkan manusia cemerlang D Mengukuhkan kemahiran berperang Antara berikut, yang manakah dikenali sebagai bapa perubatan? (m/s 57) A Ptolemy B Boethius C Archimedes D Hippocrates Bagaimanakah status seorang petani boleh berubah menjadi seorang sarjana dalam tamadun China?(m/s 55) A Memiliki harta B Menjadi tentera C Membayar cukai D Menerusi pendidikan Maklumat berikut berkaitan dengan agama Hindu. Mengapakah penganut agama Hindu berusaha mencapai tahap Moksya? (m/s 65)

Pendidikan di Athens

Sukan

Muzik

kesusasteraan

Tujuan hidup adalah untuk mencapai Moksya

Sesiapa yang mencapai tahap ini tidak akan

lahir ke dunia

Page 3: Soalan bab 2

A Diberi pengampunan B Dimasukkan ke syurga C Penyatuan dengan tuhan D Pembebasan daripada derita