soalan bab 2

Click here to load reader

Post on 23-Jun-2015

139 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Soalan Bab 2Maklumat berikut berkaitan pemerintahan di Athens.Rakyat tidak berpuas hati denganpemerintahan berbentuk aristokrasidan menuntut hak.Apakah kesan ketidakpuasan hati tersebut? (m/s 43)A Berlaku rampasan kuasaB Bermulanya sistem demokrasiC Berakhirnya pemerintahan oligarkiD Bentuk pemerintahan berubah kepada monarkiApakah fungsi ahli Dewan Perhimpunan dalam sistem demokrasi Athens? (m/s 43)A Mengutip cukaiB Menjalankan pentadbiranC Melantik pegawai kerajaanD Mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaanSparta merupakan salah satu negara kota Yunani yang penting. Bentuk pemerintahan yangdiamalkan oleh negara kota Sparta ialah (m/s 43)A republikB sistem berajaC birokrasi BaratD pemerintahan tenteraTembok Besar China telah dibina semasa pemerintahan Maharaja Shih Huang Ti . Mengapakahtembok tersebut dibina? (m/s 60)A Menjamin keselamatan wilayahB Melambangkan kehebatan tamadunC Memperlihatkan keutuhan seni binaD Menunjukkan kewibawaan pemerintahRajah berikut menunjukkan perkembangan perdagangan maritime antara India dengan AlamMelayu. Sejak tahun Pedagang India mendapatkan pelbagai barang 100 Masihidari Alam Melayu.Apakah fungsi Alam Melayu kepada India pada masa itu?(m/s 52)A Pusat agama

2. B Pusat tekstilC Pembekal rempah ratusD Pusat ilmu pengetahuanApakah kelebihan sistem penanaman bergilir yag diperkenalkan pada zaman Dinasti Tang?(m/s52)A Mengelakkan banjirB Meminimumkan kosC Menjimatkan tenaga buruhD Memelihara kesuburan tanahMengapakah bidang berikut diberi penekanan?(m/s 54) Pendidikan di Athens Sukan Muzik kesusasteraanA Melatih panglima tenteraB Mewujudkan insan beraniC Melahirkan manusia cemerlangD Mengukuhkan kemahiran berperangAntara berikut, yang manakah dikenali sebagai bapa perubatan? (m/s 57)A PtolemyB BoethiusC ArchimedesD HippocratesBagaimanakah status seorang petani boleh berubah menjadi seorang sarjana dalam tamadunChina?(m/s 55)A Memiliki hartaB Menjadi tenteraC Membayar cukaiD Menerusi pendidikanMaklumat berikut berkaitan dengan agama Hindu. Tujuan hidup adalah untuk mencapai Moksya Sesiapa yang mencapai tahap ini tidak akanlahir ke duniaMengapakah penganut agama Hindu berusaha mencapai tahap Moksya? (m/s 65) 3. A Diberi pengampunanB Dimasukkan ke syurgaC Penyatuan dengan tuhanD Pembebasan daripada derita