sekolah tun fatimah - stf.edu.my cemerlang dalam peperiksaan upsr (ujian pencapaian sekolah ......

Download SEKOLAH TUN FATIMAH - stf.edu.my cemerlang dalam peperiksaan UPSR (Ujian Pencapaian Sekolah ... arus perkembangan semasa ... AJK Rumah Asrama

Post on 18-Feb-2018

229 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SEKOLAH TUN FATIMAH

  BUKU PROGRAM MINGGU SILATURRAHIM

  MURID TINGKATAN 1 TAHUN 2018

  10 20 JANUARI 2018

  UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH TUN FATIMAH, JALAN TUN ABDUL RAZAK,

  80000 JOHOR BAHRU, JOHOR

 • Buku Program MSR 2018 Unit Bimbingan Dan Kaunseling

  Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru

  cncd@ubkstf2018

  2

  OBJEKTIF PROGRAM SILATURRAHIM

  1. Murid dapat mengenali dan memahami suasana persekitaran dan budaya di Sekolah Berasrama Penuh.

  2. Murid dapat menghayati Visi, Misi dan Falsafah Sekolah Berasrama Penuh.

  3. Pelajar disediakan minda mereka selaras dengan matlamat utama belajar di Sekolah Berasrama Penuh.

  4. Murid dapat menyesuaikan diri dan mengawal emosi dengan merasai keselesaan hidup di asrama.

  5. Murid dapat belajar dengan aktif dan berkeyakinan tinggi.

 • Buku Program MSR 2018 Unit Bimbingan Dan Kaunseling

  Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru

  cncd@ubkstf2018

  3

  SEJARAH SEKOLAH TUN FATIMAH

  JOHOR BAHRU

  Sekolah Tun Fatimah adalah sebuah Sekolah Berasrama Penuh (SBP), yang ditadbirkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, khas bagi pelajar-

  pelajar perempuan. Pelajar-pelajarnya adalah dipilih dan ditapis sendiri oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dari seluruh negara yang mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan UPSR (Ujian Pencapaian Sekolah

  Rendah) dan PMR (Penilaian Menengah Rendah).

  Sekolah Tun Fatimah telah diasaskan di Durian Daun, Melaka pada tahun 1956 dengan nama Sekolah Menengah Perempuan Melayu.

  Matlamatnya ialah untuk mendidik murid perempuan Melayu terutama dari kawasan luar bandar dari seluruh Tanah Melayu untuk menjadi guru dengan menghantar mereka terus ke Maktab Perguruan Perempuan

  Melayu Melaka (MWTC) selepas peperiksaan LCE/SRP.

  Pada tahun 1958, ia telah dirasmikan oleh YB Encik Khir bin Johari,

  Menteri Pelajaran Tanah Melayu pada masa itu dan diberi nama Sekolah

  Tun Fatimah, sempena nama seorang Srikandi Wanita Melayu yang

  terkenal di zaman Kerajaan Melayu Melaka. Sekolah Tun Fatimah telah

  berpindah ke premis sekarang pada Ogos 1962. Pada 25 September 1965

  pula DYMM Sultanah Johor, Almarhum Ungku Tun Aminah Almarhum

  Ungku Ahmad telah berkenan merasmikannya.

  Dari jumlah 80 orang pelajar pada hari itu, ianya telah berkembang

  kepada 823 orang pelajar pada hari ini dengan jumlah gurunya seramai 63

  orang dan staf sokongan seramai 22 orang. Lebih kurang 1/3 daripada

  jumlah pelajarnya adalah pemegang biasiswa Kerajaan dan Swasta.

  Pada tahun 2006 genap 50 tahun usia Sekolah Tun Fatimah.

  Perayaan Jubli Emas telah disambut pada 30 Jun hingga 2 Julai 2006. Majlis

  ini telah dirasmikan oleh Sultanah Johor Sultanah Tengku Zanariah binti

  Tengku Ahmad Panglima Raja pada 1 Julai 2006. Diiktiraf sebagai Sekolah

  Kluster Kecemerlangan pada akhir tahun 2008. Pada tahun 2010 pula,

  Sekolah Tun Fatimah telah dianugerahkan sebagai salah sebuah Sekolah

  Berprestasi Tinggi.

 • Buku Program MSR 2018 Unit Bimbingan Dan Kaunseling

  Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru

  cncd@ubkstf2018

  4

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh

  dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan

  kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,

  berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi

  sumbangan terhadap keluarga, masyarakat dan negara.

  MISI KEMENTERIAN PELAJARAN

  Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera.

  MISI KEMENTERIAN PELAJARAN

  Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk

  Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi

  Negara.

 • Buku Program MSR 2018 Unit Bimbingan Dan Kaunseling

  Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru

  cncd@ubkstf2018

  5

  SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP)

  FALSAFAH

  Pendidikan di SBP adalah satu usaha berterusan bagi menyediakan suasana persekolahan dan pembelajaran yang terancang,

  terkawal dan sempurna untuk memupuk dan memperkembangkan kebolehan pelajar-pelajar yang berpotensi ke arah kecemerlangan sebagai insan dan

  warganegara yang seimbang dan bertanggungjawab terhadap tuntutan agama, bangsa dan Negara.

  MISI

  Sekolah Berasrama Penuh sebagai wadah terbaik dalam sistem pendidikan negara yang berkemampuan membina insan yang mempunyai kecemerlangan ilmu, kemampanan sahsiah, kesejagatan kepimpinan dan kejituan patriotisme bagi

  menghasilkan ahli sains, teknokrat dan profesional yang dapat memenuhi aspirasi dan tuntutan agama, bangsa dan negara menjelang abad ke-21.

  OBJEKTIF

  1. Mewujudkan peluang untuk pelajar-pelajar yang berpontesi terutamanya dari kawasan luar bandar bagi mendapatkan pendidikan dengan kemudahan yang

  teratur, sempurna dan terkini dalam iklim persekolahan yang kondusif. 2. Memperbanyakan pelajar bumiputera mendapat pendidikan berkualiti sebagai

  persediaan ke arah pendidikan tinggi untuk memenuhi keperluan negara. 3. Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui

  pendedahan hidup bermasyarakat dan sarwajagat. 4. Melahirkan insan dan warganegara yang bertanggungjawab, berilmu, beriman,

  dan beramal sesuai dengan nilai-nilai hidup masyarakat Malaysia. 5. Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kemampanan sahsiah yang mampu

  menghadapi alam remaja. 6. Melahirkan kesedaran kepada seluruh warga SBP supaya dapat menghayati

  matlamat alam remaja. 7. Mewujudkan warga SBP yang mengamalkan budaya penyayang.

  8. Melahirkan kejituan semangat patriotisme di kalangan pelajar SBP. 9. Menghasilkan pelajar-pelajar yang dapat menguruskan kerja-kerja dengan cekap,

  pantas, tepat dan bijaksana.

 • Buku Program MSR 2018 Unit Bimbingan Dan Kaunseling

  Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru

  cncd@ubkstf2018

  6

  10. Menjayakan program pendidikan menengah yang berorientasikan sains bagi merealisasikan tuntutan Wawasan 2020.

  NILAI-NILAI SEKOLAH BERASRAMA PENUH

  * Berpegang teguh pada agama

  * Berani

  * Berilmu

  * Ikram

  * Berfikir

  * Sentiasa mengejar

  kecemerlangan

  * Rajin

  * Berbakti

  HASRAT SEKOLAH TUN FATIMAH ***********************

  VISI STF sekolah terbilang melestarikan tradisi kecemerlangan

  bertaraf dunia

  MISI

  STF memberi pendidikan berkualiti kepada pelajar-

  pelajar cemerlang, melalui pengurusan sekolah unggul dan

  perkongsian bestari ke arah melahirkan generasi terbilang.

 • Buku Program MSR 2018 Unit Bimbingan Dan Kaunseling

  Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru

  cncd@ubkstf2018

  7

  PIAGAM PELANGGAN

  SEKOLAH TUN FATIMAH

  ***********************************

  Memastikan sistem pendidikan berjalan lancar selaras dengan Falsafah Pendidikan

  Negara. Memastikan setiap warga sekolah sentiasa

  berdedikasi, komited, berdisiplin dan produktif

  Sentiasa menguruskan kerja dengan cepat, cekap, tepat dan tegas.

  Membentuk pelajar dengan sikap positif dan mempunyai kebolehan dalam pelbagai

  lapangan. Sentiasa memberi layanan mesra dan bersedia

  untuk membantu pada bila-bila masa. Sentiasa berusaha memastikan kebersihan,

  keindahan dan keselamatan sekolah diberi perhatian sewajarnya.

  Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan yang cekap, berkesan, canggih dan

  berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan.

 • Buku Program MSR 2018 Unit Bimbingan Dan Kaunseling

  Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru

  cncd@ubkstf2018

  8

  MATLAMAT SEKOLAH TUN FATIMAH

  JOHOR BAHRU

  S Suasana

  Suasana yang kondusif,

  bersih, sihat, selamat, selesa,

  mesra dan ceriakan bagi

  membentuk insan penyayang

  yang mampu menyesuaikan

  diri dengan apa jua keadaan. KAMI WARGA STF

  BERJUANG SECARA

  TERANCANG KE ARAH

  PEMBINAAN

  S T F J B

  T Teknologi

  Prasarana yang berteknologi

  canggih bagi membolehkan

  pelajar,guru dan warga

  sekolah memperoleh ilmu

  kecerdasan, kecekapan,

  kepantasan dan kepintaran

  yang mampu bersaing

  di arena antarabangsa.

  F Falsafah

  Pelajar yang mempunyai

  MISI dan VISI hidup yang jelas

  dengan memahami hasrat

  Wawasan Negara, FPN, yang

  berlandaskan ajaran agama.

  B Bestari

  Sekolah Bestari-Institusi

  Pendidikan yang mempunyai

  kemudahan IT dan mengikut

  arus perkembangan semasa

  bagi melahirkan Insan

  Bestari- Insan yang tabah

  dan bijak mampu menghadapi

  cabaran sezaman.

  J Jaringan

  Jaringan kolaboratif antara

  sekolah dengan komuniti

  dan mana-mana agensi

  untuk menimba ilmu dan

  berkongsi kepakaran.

 • Buku Program MSR 2018 Unit Bimbingan Dan Kaunseling

  Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru

  cncd@ubkstf2018

  9

  LENCANA SEKOLAH

  PENJELASAN LAMBANG

  PERISAI : Melambangkan pendidikan menyeluruh yang diterima di

  sekolah untuk menangani cabaran hidup.

  TIGA PUNCAK PERISAI : Puncak 1-Kecemerlangan Akademik

  Puncak 2-Kemampanan Sahsiah

  Puncak 3- Kecemerlangan Kokurikulum

  OBOR