program inovasi hasil 2013

of 9 /9
INOVASI HASIL 2013 Disediakan oleh : Mohammed Muzroffee Bin Mohadhir 9/9/2013

Upload: ayahanda-mie

Post on 23-Jan-2016

11 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Inovasi hasil

TRANSCRIPT

Page 1: Program Inovasi Hasil 2013

INOVASI HASIL 2013 Disediakan oleh : Mohammed Muzroffee Bin Mohadhir 9/9/2013

Page 2: Program Inovasi Hasil 2013

September 9, 2013 [INOVASI HASIL]

Pendahluan

Inovasi Hasil adalah suatu usaha perubahan, penambahbaikan dan pengembangan keatas sistem

mengutip hasil kerajaan negeri. Cukai Tanah merupakan hasil langsung kerajaan negeri yang memacu

pembangunan Negeri Selangor. Usaha ini diberi keutamaan didalam meningkatkan kutipan hasil

kerajaan negeri ke tahap yang maksimum.

Skop

Kutipan hasil cukai tanah adalah bidang yang diberi keutamaan didalam menambahbaik sistem sedia

ada kepada tahap yang lebih baik.

Pelaksanaan

Antara inovasi yang diusahakan adalah :

1. Penyampaian Notis Tuntutan Tunggakan Cukai Tanah secara gantian.

2. Penyampaian Notis Tuntutan Tunggakan Cukai Tanah melalui ketuk pintu.

3. Peringatan Notis Tuntutan Tunggakan Cukai Tanah melalui telefon.

4. Program turun padang menyelesaikan permasalahan geran dan cukai tanah.

Kebaikan

1. Memberi kesedaran akan tanggungjawab membayar cukai tanah.

2. Penyampaian notis terus kepada pemilik(penghutang).

3. Meningkatkan kutipan cukai tertunggak.

Page 3: Program Inovasi Hasil 2013

September 9, 2013 [INOVASI HASIL]

PENYAMPAIAN NOTIS TUNTUTAN TUNGGAKAN

CUKAI TANAH SECARA GANTIAN

No. Fail : PDS(H)9/98/2012(410)4333 Nama : Mohamad Rabi@Md Badawi Bin Hj. Palil

No. Lot/PT : PT 8705 (HSM 4333) Mukim/ Pekan/ Bandar: Dengkil

Keadaan Semasa Tapak :

Laporan / Ulasan:

1. Laporan diatas menunjukkan cara penyampaian notis 6A dijalankan dimana setiap salinan notis 6A dibawah Seksyen 97(1) KTN hendaklah disampaikan melalui Seksyen 432 (1)(a)(i)dan(ii) KTN iaitu meletakkan(menampal) didinding pokok diatas tanah yang telah dikeluarkan notis. Perkara ini dilakukan setelah usaha untuk mencari pemilik premis gagal.

2. Setelah selesai penghantar notis meletakkan(menampal) notis, penghantar notis hendaklah membuat surat akuan berkanun dan ditandatangani oleh Yang di Pertua atau, Mahkamah Tengah atau, Pengadil atau Pesuruhjaya Sumpah menurut undang-undang Surat Akuan Berkanun 1960.

3. Tapak yang dimaksudkan adalah kebun getah yang diusahakan(rujuk gambar).

Page 4: Program Inovasi Hasil 2013

September 9, 2013 [INOVASI HASIL]

PENYAMPAIAN NOTIS TUNTUTAN TUNGGAKAN

CUKAI TANAH SECARA GANTIAN

No. Fail : PDS(H)9/98/2012(85)6584 Nama : Hassan Bin Mohamed Nor

No. Lot/PT : Lot 16933 (GM 6584) Mukim/ Pekan/ Bandar: Dengkil

Keadaan Semasa Tapak :

Laporan / Ulasan:

1. Laporan diatas menunjukkan cara penyampaian notis 6A dijalankan dimana setiap salinan notis 6A dibawah Seksyen 97(1) KTN hendaklah disampaikan melalui Seksyen 432 (1)(a)(i)dan(ii) KTN iaitu meletakkan(menampal) didinding pagar atas tanah yang telah dikeluarkan notis. Perkara ini dilakukan setelah usaha untuk mencari pemilik premis gagal.

2. Setelah selesai penghantar notis meletakkan(menampal) notis, penghantar notis hendaklah membuat surat akuan berkanun dan ditandatangani oleh Yang di Pertua atau, Mahkamah Tengah atau, Pengadil atau Pesuruhjaya Sumpah menurut undang-undang Surat Akuan Berkanun 1960.

3. Tapak yang dimaksudkan adalah pencawang TNB(rujuk gambar).

Page 5: Program Inovasi Hasil 2013

September 9, 2013 [INOVASI HASIL]

PENYAMPAIAN NOTIS TUNTUTAN TUNGGAKAN

CUKAI TANAH MELALUI KETUK PINTU

No. Fail : PDS(H)9/98/2012(354)1564 Nama : Maga Letchumy A/P Rama Sundran

No. Lot/PT : Lot 6576 (GM 1564) Mukim/ Pekan/ Bandar: Sungai Pelek

Keadaan Semasa Tapak :

1. Laporan diatas menunjukkan cara penyampaian notis 6A dijalankan dimana setiap salinan notis 6A dibawah Seksyen 97(1) KTN hendaklah disampaikan melalui Seksyen 432 (1)(a)(i)dan(ii) KTN iaitu menyampaikan kepada penghuni(pemilik atau penyewa) yang ada didalam premis. Penghuni hendaklah warganegara malaysia berumur 18 ke atas.

2. Penghuni hendaklah mengisi borang bukti penyampaian(warna kuning) dan ditandatangani oleh Penghantar Notis menurut perintah Am51-Pin9/80.

3. Tapak yang dimaksudkan adalah sebuah rumah teres 1 tingkat dan rumah tersebut didiami berdasarkan keadaan rumah(rujuk gambar).

Laporan / Ulasan:

Page 6: Program Inovasi Hasil 2013

September 9, 2013 [INOVASI HASIL]

No. Fail : PDS(H)9/98/2011(370)27195 Nama : The East Asiatic Company (M) Sdn Bhd

No. Lot/PT : PT 8097 (HSD 27195) Mukim/ Pekan/ Bandar: Sepang

PENYAMPAIAN NOTIS TUNTUTAN TUNGGAKAN

CUKAI TANAH MELALUI KETUK PINTU

Keadaan Semasa Tapak :

Laporan / Ulasan:

1. Laporan diatas menunjukkan cara penyampaian notis 6A dijalankan dimana setiap salinan notis 6A dibawah Seksyen 97(1) KTN hendaklah disampaikan melalui Seksyen 432 (1)(a)(i)dan(ii) KTN iaitu menyampaikan kepada penghuni(pemilik atau penyewa) yang ada didalam premis. Penghuni hendaklah warganegara malaysia berumur 18 ke atas.

2. Penghuni hendaklah mengisi borang bukti penyampaian(warna kuning) dan ditandatangani oleh Penghantar Notis menurut perintah Am51-Pin9/80.

3. Tapak yang dimaksudkan adalah sebuah kedai 2 tingkat dan bangunan ini dijadikan kedai tayar dan pusat servis berdasarkan keadaan kedai(rujuk gambar).

Page 7: Program Inovasi Hasil 2013

September 9, 2013 [INOVASI HASIL]

PERINGATAN NOTIS TUNTUTAN TUNGGAKAN CUKAI

TANAH MELALUI TELEFON

No. Fail : PDS(H)9/98/2011(385)134175 Nama : Semua Jadi Sdn. Bhd

No. Lot/PT : Lot 6904 (Geran 134175) Mukim/ Pekan/ Bandar: Sepang

Keadaan Semasa Tapak :

Laporan / Ulasan:

1. Laporan diatas menunjukkan cara penyampaian notis 6A yang dilakukan melalui telefon. Setelah mendapat maklumat pemilik tanah pihak Pejabat Tanah Sepang akan menghubungi pemilik berbincang bagaimana cara pemilik tanah untuk membayar tunggakan cukai tanah bagi mengelakkan sebarang tindakan diambil.

2. Pihak Pejabat Tanah Sepang akan mengambil keterangan pemilik tanah dan dimasukkan kedalam fail(kertas minit) sebagai bukti.

Page 8: Program Inovasi Hasil 2013

September 9, 2013 [INOVASI HASIL]

PERINGATAN NOTIS TUNTUTAN TUNGGAKAN CUKAI

TANAH MELALUI TELEFON

No. Fail : PDS(H)9/98/2012(420)3220 Nama : Hairani Binti Naning

No. Lot/PT : Lot 14919 (GM 3220) Mukim/ Pekan/ Bandar: Dengkil

Keadaan Semasa Tapak :

Laporan / Ulasan:

1. Laporan diatas menunjukkan cara penyampaian notis 6A yang dilakukan melalui telefon. Setelah mendapat maklumat pemilik tanah pihak Pejabat Tanah Sepang akan menghubungi pemilik berbincang bagaimana cara pemilik tanah untuk membayar tunggakan cukai tanah bagi mengelakkan sebarang tindakan diambil.

2. Pihak Pejabat Tanah Sepang akan mengambil keterangan pemilik tanah dan dimasukkan kedalam fail(kertas minit) sebagai bukti.

Page 9: Program Inovasi Hasil 2013

September 9, 2013 [INOVASI HASIL]

PROGRAM TURUN PADANG MENYELESAIKAN

PERMASALAHAN GERAN DAN CUKAI TANAH