peperiksaan percubaan spm 2010 3757/2 ... 1. kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: bahagian a

Download PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 3757/2 ... 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A

Post on 11-Sep-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SULIT 1

  3757/2 © 2010 KISAS SULIT

  KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH, KLANG

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 3757/2 EKONOMI ASAS

  Kertas 2

  Ogos

  2 jam Dua jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

  2. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A dan satu soalan wajib di Bahagian B.

  3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam helaian jawapan yang disediakan. Helaian

  jawapan perlulah diikat dan dihantar pada akhir peperiksaan.

  4. Anda dinasihatkan supaya mengambil masa 80 minit untuk menjawab soalan dalam

  Bahagian A dan 40 minit untuk menjawab soalan dalam Bahagian B.

  5. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam

  kurungan.

  6. Sekiranya amda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang telah

  dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baru.

  7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

  8. Semua kertas jawapan anda hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.

  Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.

 • SULIT

  3757/2 © 2010 KISAS

  1. (a) Maklumat berikut berkaitan dengan masalah ekonomi yang dihadapi oleh satu

  unit ekonomi.

  Syarikat Kami Sdn. Bhd. menghadapi masalah untuk mengeluarkan biskut coklat

  dan biskut kelapa.

  Terangkan bagaimana Syarikat Kami Sdn. Bhd. menyelesaikan masalah

  ekonominya.

  (b) Gambar 1 menunjukkan perbualan dua orang rak

  dalam ekonomi.

  (i) Apakah jenis barang dalam Gambar 1?

  (ii) Nyatakan ciri-ciri barang tersebut.

  (c) Gambar 2 menunjukkan perbualan seorang ibu dengan anak

  2

  Bahagian A

  [75 markah]

  Jawab tiga soalan sahaja.

  Maklumat berikut berkaitan dengan masalah ekonomi yang dihadapi oleh satu

  Syarikat Kami Sdn. Bhd. menghadapi masalah untuk mengeluarkan biskut coklat

  Terangkan bagaimana Syarikat Kami Sdn. Bhd. menyelesaikan masalah

  ekonominya.

  unjukkan perbualan dua orang rakan mengenai satu contoh barang

  Gambar 1

  (i) Apakah jenis barang dalam Gambar 1?

  ciri barang tersebut.

  Gambar 2 menunjukkan perbualan seorang ibu dengan anak-anaknya.

  SULIT

  Maklumat berikut berkaitan dengan masalah ekonomi yang dihadapi oleh satu

  Syarikat Kami Sdn. Bhd. menghadapi masalah untuk mengeluarkan biskut coklat

  Terangkan bagaimana Syarikat Kami Sdn. Bhd. menyelesaikan masalah

  ekonominya.

  [6 markah]

  contoh barang

  [1 markah]

  [4 markah]

  anaknya.

 • SULIT

  3757/2 © 2010 KISAS

  (i) Apakah sistem ekonomi negara China?

  (ii) Huraikan bagaimana sistem ekonomi negara yang akan dilawati oleh mereka

  sekeluarga dapat menyelesaikan masalah asas ekonomi dalam negara tersebut.

  (d) Bezakan tiga kelebihan bekerja dengan orang lain berbanding dengan

  menjalankan perniagaan sendiri.

  2. Maklumat berikut berkaitan dengan pendapatan Encik Noh.

  Encik Noh bekerja di sebuah syarikat swasta dan menerima pendapatan RM 4000

  sebulan. Isterinya Puan Sarah pula tidak bekerja. Encik Ali mempunyai sebuah

  rumah sewa dengan kadar sewa sebanyak RM 600 sebulan. Beliau mempunyai

  empat orang anak. Seorang daripadanya tel

  belajar di sekolah menengah. Beliau juga menanggung perbelanjaan perubatan

  bapanya sebanyak RM 3200 setahun. 11 peratus daripada pendapatannya dicarum

  ke dalam KWSP dan beliau juga membayar zakat sebanyak RM 500

  Pelepasan cukai yang dibenarkan oleh kerajaan

  Diri sendiri

  Isteri

  Anak

  Caruman KWSP &

  insurans nyawa

  Rawatan ibu bapa

  3

  Gambar 2

  ) Apakah sistem ekonomi negara China?

  Huraikan bagaimana sistem ekonomi negara yang akan dilawati oleh mereka

  sekeluarga dapat menyelesaikan masalah asas ekonomi dalam negara tersebut.

  tiga kelebihan bekerja dengan orang lain berbanding dengan

  menjalankan perniagaan sendiri.

  Maklumat berikut berkaitan dengan pendapatan Encik Noh.

  bekerja di sebuah syarikat swasta dan menerima pendapatan RM 4000

  sebulan. Isterinya Puan Sarah pula tidak bekerja. Encik Ali mempunyai sebuah

  rumah sewa dengan kadar sewa sebanyak RM 600 sebulan. Beliau mempunyai

  empat orang anak. Seorang daripadanya telah bekerja dan tiga orang lagi masih

  belajar di sekolah menengah. Beliau juga menanggung perbelanjaan perubatan

  bapanya sebanyak RM 3200 setahun. 11 peratus daripada pendapatannya dicarum

  ke dalam KWSP dan beliau juga membayar zakat sebanyak RM 500

  Pelepasan cukai yang dibenarkan oleh kerajaan:

  RM 8 000

  RM 5 000

  RM 1 000 seorang

  Caruman KWSP & premium RM 5 000 (maksimum)

  RM 5 000 (maksimum)

  SULIT

  [1 markah]

  Huraikan bagaimana sistem ekonomi negara yang akan dilawati oleh mereka

  sekeluarga dapat menyelesaikan masalah asas ekonomi dalam negara tersebut.

  [7 markah]

  tiga kelebihan bekerja dengan orang lain berbanding dengan

  [6 markah]

  bekerja di sebuah syarikat swasta dan menerima pendapatan RM 4000

  sebulan. Isterinya Puan Sarah pula tidak bekerja. Encik Ali mempunyai sebuah

  rumah sewa dengan kadar sewa sebanyak RM 600 sebulan. Beliau mempunyai

  ah bekerja dan tiga orang lagi masih

  belajar di sekolah menengah. Beliau juga menanggung perbelanjaan perubatan

  bapanya sebanyak RM 3200 setahun. 11 peratus daripada pendapatannya dicarum

  setahun.

 • SULIT

  3757/2 © 2010 KISAS

  Kadar cukai yang ditetapkan oleh kerajaan:

  RM 2 500 pertama

  RM 2 500 berikut

  RM 5 000 berikut

  RM 10 000 berikut

  RM 15 000 berikut

  (a) Apakah maksud cukai pendapatan perseorangan? [2 markah]

  (b) Hitungkan cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Noh. [9 markah]

  (c) Terangkan dua tujuan kerajaan mengenakan cukai pendapatan.

  (d) Terangkan lima faktor yang mendoro

  3. (a) Rajah 1 menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantiti diminta bagi barang

  Y.

  (i) Definisikan keanjalan harga permintaan. [2 markah]

  (ii) Hitungkan keanjalan harga permintaan barang Y jika harga berubah daripada

  RM5.00 kepada RM3.00. [4 markah]

  (iii) Tafsirkan pekali

  (b) Jadual 1 menunjukkan butiran perbelanjaan firma XYZ yang mengeluarkan sabun

  sebanyak 50 000 unit sebulan.

  Butiran

  Upah pekerja

  Bahan mentah

  4

  ditetapkan oleh kerajaan:

  0%

  1%

  3%

  5%

  7%

  Apakah maksud cukai pendapatan perseorangan? [2 markah]

  Hitungkan cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Noh. [9 markah]

  tujuan kerajaan mengenakan cukai pendapatan.

  lima faktor yang mendorong individu membuat tabungan.

  Rajah 1 menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantiti diminta bagi barang

  Rajah 1

  ) Definisikan keanjalan harga permintaan. [2 markah]

  keanjalan harga permintaan barang Y jika harga berubah daripada

  RM5.00 kepada RM3.00. [4 markah]

  keanjalan harga permintaan bagi barang Y.

  Jadual 1 menunjukkan butiran perbelanjaan firma XYZ yang mengeluarkan sabun

  sebanyak 50 000 unit sebulan.

  Butiran Jumlah (RM)

  73 000

  30 000

  SULIT

  Apakah maksud cukai pendapatan perseorangan? [2 markah]

  Hitungkan cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Noh. [9 markah]

  [4 markah]

  ng individu membuat tabungan. [10 markah]

  Rajah 1 menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantiti diminta bagi barang

  ) Definisikan keanjalan harga permintaan. [2 markah]

  keanjalan harga permintaan barang Y jika harga berubah daripada

  RM5.00 kepada RM3.00.

Recommended

View more >