pengiraan secara mental (asas)

Author: ahmadkinta

Post on 10-Mar-2016

35 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MENTAL ARITHMETIC

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

PENGIRAAN SECARA MENTALUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Definisi Pengiraan MentalPengiraan matematik yang dilakukanDengan menggunakan akal fikiran semata-mata,Tanpa bantuan alatulis dan alat mengira,Tanpa terikat kepada algoritma.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Ciri-ciri Pengiraan MentalNombor difahami sebagai suatu perkaitan antara kuantiti, bukannya digit.

Pengiraan yang kelihatan serupa boleh diselesaikan dengan menggunakan pelbagai strategi.Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Apakah Kelebihan Pengiraan Mental?Murid dapat memahami perkaitan nombor dengan lebih baik.

Murid dapat memahami nilai tempat dengan lebih kukuh.

Murid lebih yakin terhadap nombor dan sistem nombor.

Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Menyatakan hasil tambah dua nombor secara membilang terus

Menyusun semula nombor

Mencerakinkan nomborAsas Kemahiran Pengiraan MentalDalam Penambahan

123Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Membilang terus dari mana-mana nombor4 + 8 membilang terus dari 4 atau 8

Membilang terus dari nombor yang lebih besar 4 + 8 membilang terus dari 8Menyatakan Hasil Tambah Dua Nombor Secara Membilang Terus

1Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Menyusun nombor mengikut sebarang susunan dalam operasi penambahan5 + 13 = 13 + 5

Nombor disusun untuk memudahkan perkaitan antara nombor34 + 27 + 46 = 34 + 46 + 27

Menyusun Semula Nombor

2Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Mencerakinkan Nombor

Penggunaan gandaan 10, 100 dan 1000Ikatan melalui gandaan 10 Penggantian nomborPenghampiran gandaan nomborMengimbangkan nombor3Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Penggunaan Gandaan10, 100 dan 1000

30 + 47 = 30 + 40 + 7

23 + 45 = 20 + 3 + 40 + 5 = 20 + 40 + 3 + 5

540 + 280 = 500 + 40 + 200 + 80= 500 + 200 + 20 + 20 + 80= 700 + 100 + 20

Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Ikatan Melalui Gandaan 10 6 + 7 = 6 + 4 + 3 atau 3 + 3 + 7

49 + 32= 49 + 1+ 31 atau 41 + 8 + 32

296 + 134= 296 + 4 + 130 atau 290 + 6 + 134Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Penggantian Nombor 5 + 9= 5 + 10 1

52 + 21= 52 + 20 + 1 atau 50 + 2 + 21

138 + 69= 138 + 70 1 atau 140 2 + 69Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Penghampiran Gandaan Nombor5 + 6= 5 + 5 + 1 atau 6 + 6 1

18 + 16= 16 + 16 + 2 atau 18 + 18 2

160 + 170= 150 + 150 + 10 + 20

380 + 380= 400 + 400 40Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Mengimbangkan Nombor6 + 8= 6 2 + 8 + 2

79 + 24= 79 + 1 + 23 1

255 + 95= 255 + 5 + 95 5Cara lain melalui strategi ini?Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Kaedah Pengumpulan SepuluhTahun 2Contoh 114 + 23 = 1.14 dianggap 10 lebih 42.23 dianggap 20 lebih 3

Maka, 14 + 23 = 10 + 4 + 20 + 3= 10 + 20 + 4 + 3= 37Latihan23 + 41 =52 + 32 =61 + 14 =74 + 12 =11 + 33 =Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Contoh 277 + 88 = 1.77 dianggap 80 kurang 32.88 dianggap 90 kurang 2

Maka, 77 + 88 = 80 3 + 90 2= 170 5= 165Latihan89 + 76 =37 + 98 =46 + 29 =99 + 47 =77 + 85 =Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Contoh 334 + 67 = 1.34 dianggap 40 lebih 42.67 dianggap 70 kurang 3

Maka, 34 + 67 = 30 + 4 + 70 3= 100 + 1= 101Latihan34 + 39 =63 + 68 =41 + 98 =22 + 67 =75 + 75 =Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Contoh 4146 + 683 = 1.146 dianggap 100 lebih 462.683 dianggap 700 kurang 17

Maka, 146 + 683 = 100 + 46 + 700 17= 100 + 700 + 46 17= 800 + 29= 829Latihan234 + 167 =421 + 689 =123 + 765 =642 + 876 =811 + 999 =512 + 677 =344 + 986 =632 + 768 =543 + 569 =222 + 666 =Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Contoh 5512 + 418 = 1.512 dianggap 500 lebih 122.418 dianggap 400 kurang 18

Maka, 512 + 418 = 500 + 12 + 400 + 18= 500 + 400 + 12 + 18= 900 + 30= 930Latihan423 + 532 =241 + 649 =226 + 712 =642 + 818 =204 + 333 =

Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Contoh 6683 + 718 = 1.683 dianggap 700 kurang 172.718 dianggap 700 lebih 18

Maka, 683 + 718 = 700 17 + 700 + 18= 700 + 700 17 + 18= 1400 + 1= 1401Latihan473 + 508 =288 + 619 =296 + 712 =675 + 345 =254 + 318 =

Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Contoh 7454 + 728 = 1.454 dianggap 500 kurang 462.728 dianggap 700 lebih 28

Maka, 454 + 728 = 500 46 + 700 + 28= 500 + 700 46 + 18= 1200 18= 1182Latihan789 + 311 =576 + 532 =666 + 428 =818 + 997 =542 + 778 =456 + 822 =326 + 698 =761 + 432 =976 + 714 =725 + 888 =

Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Contoh 86795 + 8383 = 1.6795 dianggap 7000 kurang 2052.8383 dianggap 8000 lebih 383

Maka, 6795 + 8383 = 7000 205 + 8000 + 383= 7000 + 8000 205 + 383= 1500 + 178= 15 178Latihan6754 + 4321 =2.7869 + 3210 =.1253 + 6549 =.6541 + 3421 =.7698 + 7432 =.1111 + 9999 =.2678 + 2154 =.6123 + 5986 =.2323 + 6888 =0.8866 + 4433 =

Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Latihan68 + 17 =2.78 + 69 =.253 + 49 =.654 + 121 =.769 + 743 =.111 + 999 =.2678 + 2154 =.6123 + 5986 =.2323 + 6888 =0.8866 + 4433 =

45 + 32 =Kaedah Keabadian NomborContoh 14 5 + 3 29514+14557 7Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 1. 5873 + 3147 =Kaedah Keabadian NomborContoh 2A2734B8910C9010D90202. 47 + 9456 + 6 + 36 378 = A 45 867 B 45 887 C 45 897 D 45 997Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Menyatakan baki penolakan dua nombor secara membilang menurun

Menyusun semula nombor

Mencerakinkan nomborAsas Kemahiran Pengiraan MentalDalam Penolakan

123Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Membilang menurun dari nombor yang lebih besar8 3 membilang menurun dari 8 sebanyak 3 langkah

Menyatakan Baki Penolokan Dua Nombor Secara Membilang Menurun

1Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Nombor disusun untuk memudahkan perkaitan antara nombor58 + 47 38 = 58 38 + 4712 7 2 = 12 2 7

Menyusun Semula Nombor

2Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Mencerakinkan Nombor

Penggunaan gandaan 10, 100 dan 1000Ikatan melalui gandaan 10Penggantian nomborPenghampiran gandaan nombor3Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Penggunaan Gandaan10, 100 dan 1000

78 40 = 70 + 8 40= 70 40 + 8

680 320 = 600 + 80 300 20 = 600 300 + 80 20

276 153 = 276 100 50 3 Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Ikatan Melalui Gandaan 10 23 9 = 23 3 6

584 176 = 584 184 + 8Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Penggantian Nombor 70 9 = 70 10 + 1

84 19 = 84 20 + 1

405 398 = 405 400 + 2Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Penghampiran Gandaan Nombor18 9 > 9 + 9 = 18Jadi, 18 9 = 9

9 5 >10 5 = 59 adalah kurang 1 dari 10.Jadi, 5 1 = 4Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Kurangkan 1 60 29 = 60 kurangkan 1 ialah 59Maka, 29 kurangkan 1 jadi 28

60 29 = 59 28 = 31Latihan70 38 =30 12 =40 36 =100 156 =400 278 =900 799 =1900 1289 =3000 2356 =4000 2347 =9500 6745 =Contoh 1Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 4 1.29 = 4 kurangkan 0.01 ialah 3.991.29 kurangkan 0.01 jadi 1.28

4 1.29 = 3.99 1.28 = 2.71Latihan5 3.67 =9 6.10 =6 4.38 =5 7.33 =8 2.99 =60 26.87 =80 52.89 =78 67.2 =56 43.07 =90 65.75 =Contoh 2Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Penolakan Nombor Sonsang63 36 = (Sedia maklum, 6 puluh jadi 5 puluh. Akan berlaku 1 puluh dikumpul semula menjadi 10 sa)Tolakkan nilai di rumah puluh:6 3 3 62Contoh 16 3 3 627Pasangan 2 ialah 7 supaya jadi 9Latihan85 58 =2.96 69 =.72 27 =.64 46 =.79 97 =.48 84 =.82 28 =.61 16 =.32 23 =0.95 59 =

Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum 34782 287 = ?Contoh 2LatihanUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Penolakan Nombor Sonsang60 29 = 60 kurangkan 1 ialah 59Maka, 29 kurangkan 1 jadi 28

60 29 = 59 28 = 31Latihan70 38 =30 12 =40 36 =100 156 =400 278 =900 799 =1900 1289 =3000 2356 =4000 2347 =9500 6745 =Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Latihan68 17 =2.78 69 =.253 49 =.654 121 =.769 743 =.999 111 =.2678 2154 =.6123 5986 =.6323 2888 =0.8866 4433 =

45 32 =Kaedah Keabadian NomborContoh 14 5 3 295441 3Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Latihan68 17 =2.78 69 =.253 49 =.654 121 =.769 743 =.999 111 =.2678 2154 =.6123 5986 =.6323 2888 =0.8866 4433 =

45 32 =Kaedah Keabadian NomborContoh 24 5 3 295441 3Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Kaedah Keabadian NomborA 67 544C 68 974 B 68 544 D 68 994Berapakah perlu ditambah kepada 32 456 supaya jumlahnya ialah 100 000?47 546 ( ) = 37456

A 10 090 B 10 190 C 11 090 D 20 0906974 2789 =A 4 185 B 4 290 C 4 385 D 4 490Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Sifir DarabSifir 1123456789Sifir 3123456789Sifir 7123456789Sifir 9123456789000111222654432210012345678Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Sifir DarabSifir 2024680246800011111Sifir 4246802468Sifir 6246802468Sifir 8246802468001122233011233445012344567Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Cara Lain?Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Jadual Sifir Darab1234567891234567891234567892345678946810121416186810121416181520253035404591520303540452736546372812736546372163649641212181821212424242428283232424248485656Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum PENDARABAN DENGAN MENGGUNAKAN JARI

Setiap jari mewakili nombor yang tertentu.

Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum PENDARABAN DENGAN MENGGUNAKAN JARIContoh: 7 9

Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum PENDARABAN DENGAN MENGGUNAKAN JARILatihan: 6 88 69 77 98 9

Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum Selamat Mencuba.Sabar Pasti Berhasil!Unit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum SekianTerima kasihUnit Matematik RendahSektor Sains dan MatematikBahagian Pembangunan Kurikulum