pengenalan kepada demografi - lppkn.gov.my · pdf filememperihalkan hubungan antara komponen...

30
Pengenalan Kepada Demografi Kursus Asas Demografi dan Penyelidikan Hotel Puteri Resort, Melaka 16-18 Mei 2013 Irwan Nadzif Mahpul Perangkawan LPPKN

Upload: phamminh

Post on 06-Feb-2018

238 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

Pengenalan Kepada Demografi Kursus Asas Demografi dan Penyelidikan

Hotel Puteri Resort, Melaka 16-18 Mei 2013

Irwan Nadzif Mahpul Perangkawan

LPPKN

Page 2: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

Skop pembentangan

Takrif demografi

Analisis demografi

i. Analisis statik penduduk

ii. Analisis dinamik penduduk

Teori transisi demografi

2

Page 3: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

Takrif demografi

3

Demografi – pengajian saintifik mengenai populasi manusia.

Terdapat 2 cabang utama demografi (Hauser & Duncan, 1959): Analisis demografi Kajian tentang komponen perubahan penduduk iaitu fertiliti

(kesuburan), mortaliti (kematian) dan migrasi (penghijrahan).

Pengajian kependudukan Memperihalkan hubungan antara komponen perubahan

penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik, geografi dll.

Page 4: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

4

Analisis demografi terbahagi kepada 2 bahagian: Analisis statik Mengkaji keadaan demografi pada suatu ketika terutamanya

berkaitan saiz dan komposisi penduduk. Analisis dinamik Mengkaji perubahan demografi dari semasa ke semasa

terutamanya dari aspek fertiliti, mortaliti dan migrasi.

Page 5: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

Analisis statik penduduk

5

Saiz penduduk bermaksud bilangan iaitu stok penduduk di sesuatu kawasan pada suatu ketika.

Faktor perubahan saiz penduduk: pertambahan semula jadi (kelahiran - kematian) migrasi bersih (migrasi masuk - migrasi keluar)

Perubahan saiz penduduk dikenali sebagai “pertumbuhan

penduduk”. Kadar pertumbuhan penduduk tinggi menunjukkan: Kadar kelahiran tinggi, kadar kematian rendah, kadar migrasi

tinggi.

Page 6: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

6

Saiz penduduk Malaysia, 2012 : 29.5 juta Negara yang berpenduduk paling ramai di dunia :

China – 1.35 billion India – 1.26 billion Amerika Syarikat – 314 juta Indonesia – 241 juta Brazil – 194 juta Pakistan – 180 juta Nigeria – 170 juta Bangladesh – 153 juta Russia – 143 juta Jepun – 128 juta

Sumber: 2012 World Population Data Sheet.

Page 7: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

7

Purata kadar pertumbuhan penduduk, Malaysia:

Tempoh Kadar pertumbuhan

Tempoh Kadar pertumbuhan

1947 – 1957 2.5% 1980 – 1991 2.6%

1657 – 1960 2.8% 1991 – 2000 2.6%

1960 – 1970 2.6% 2000 – 2010 2.2%

1970 – 1980 2.3%

Page 8: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

8

Komposisi penduduk - pembahagian penduduk mengikut ciri-ciri demografi seperti umur, jantina dan etnik.

Taburan penduduk - pembahagian penduduk mengikut kawasan atau lokasi seperti negeri dan bandar/luar bandar.

Taburan penduduk dipengaruhi oleh: Fizikal muka bumi (taburan sumber alam) Kegiatan ekonomi (perindustrian) Kemudahan sosial (pendidikan, kesihatan, pengangkutan,

hiburan dll)

Page 9: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

Piramid Penduduk Malaysia

15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

Lelaki Perempuan

15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

Lelaki Perempuan

1980

2000

15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

Lelaki Perempuan

1991

15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

Lelaki Perempuan

2010

9

Page 10: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

Struktur Umur Penduduk Jepun, 2000

10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75+

Lelaki Perempuan

10

Page 11: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

Analisis dinamik penduduk

11

Fertiliti (kesuburan)

Mortaliti (kematian)

Migrasi (penghijrahan)

Page 12: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

Fertiliti

12

Fertiliti : Bilangan anak yang benar-benar dilahirkan oleh seorang perempuan.

Fekunditi : Keupayaan seorang perempuan melahirkan anak secara fisiologi. Fekunditi maksimum bagi penduduk dipercayai seramai 15 orang anak.

Kadar fertiliti dipengaruhi oleh: Dasar kerajaan Struktur umur Status sosio-ekonomi Sosio-budaya

Page 13: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

13

Antara indikator fertiliti: Kadar Kelahiran Kasar Nisbah bilangan kelahiran hidup kepada jumlah penduduk

(biasanya bagi setiap 1,000 penduduk).

Kadar Kesuburan Jumlah Purata bilangan anak yang akan dilahirkan oleh seorang

wanita sepanjang tempoh reproduktifnya.

Kadar Kesuburan Umur Tertentu Nisbah bilangan anak kepada jumlah wanita dalam kumpulan

umur tertentu (biasanya bagi setiap 1,000 wanita).

Page 14: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

14

Countries with the highest and lowest fertility rate, 2012:

HIGHEST TFR LOWEST TFR

Niger 7.1 Taiwan 1.1

Somalia 6.4 Latvia 1.1

Burundi 6.4 Singapore 1.2

Mali 6.3 Bosnia Herzegovina 1.2

Angola 6.3 South Korea 1.2

Congo 6.3 Hungary 1.2

Zambia 6.3 Moldova 1.3

Afghanistan 6.2 Poland 1.3

Uganda 6.2 Romania 1.3

Burkina Faso 6.0 Portugal 1.3

Sumber: 2012 World Population Data Sheet.

Page 15: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

Kadar Kelahiran Kasar, Malaysia

15

0

5

10

15

20

25

30

35

1970

19

71

1972

19

73

1974

19

75

1976

19

77

1978

19

79

1980

19

81

1982

19

83

1984

19

85

1986

19

87

1988

19

89

1990

19

91

1992

19

93

1994

19

95

1996

19

97

1998

19

99

2000

20

01

2002

20

03

2004

20

05

2006

20

07

Page 16: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

Kadar Kesuburan Jumlah, Semenanjung Malaysia

16

0

1

2

3

4

5

6

1970

19

71

1972

19

73

1974

19

75

1976

19

77

1978

19

79

1980

19

81

1982

19

83

1984

19

85

1986

19

87

1988

19

89

1990

19

91

1992

19

93

1994

19

95

1996

19

97

1998

19

99

2000

20

01

2002

20

03

2004

20

05

2006

Page 17: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

Kadar Kesuburan Umur Tertentu, Malaysia

17

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

Melayu Cina India

Page 18: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

Mortaliti

18

Mortaliti : mengkaji bilangan dan punca kematian penduduk.

Kadar mortaliti dipengaruhi oleh: Dasar kerajaan Struktur umur Jantina Status sosio-ekonomi Sosio-budaya

Page 19: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

19

Kadar kematian di Malaysia telah menurun daripada 19.5 kematian bagi setiap 1,000 penduduk pada tahun 1947 kepada 4.6 kematian bagi setiap 1,000 penduduk pada tahun 1990.

Antara faktor penurunan kadar kematian: Kemudahan perubatan di klinik/hospital Makanan dan susu percuma di sekolah Bekalan air bersih Kemudahan pembuangan najis serta sampah yang baik Peningkatan taraf pendidikan Pendidikan kesihatan melalui media massa

Page 20: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

20

Antara indikator mortaliti: Kadar Kematian Kasar Bilangan kematian bagi setiap 1,000 penduduk dalam tahun

tertentu.

Kadar Kematian Bayi Bilangan kematian bayi yang di bawah umur 1 tahun bagi

setiap 1,000 kelahiran hidup.

Nisbah Kematian Ibu Bersalin Bilangan kematian ibu yang disebabkan oleh komplikasi

semasa kehamilan/semasa melahirkan anak/selepas bersalin (42 hari selepas bersalin) bagi setiap 1,000 kelahiran hidup.

Page 21: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

21

Jangkaan Hayat Ketika Lahir Purata bilangan tahun seseorang itu dijangka akan hidup.

Secara teorinya, manusia mampu hidup sekitar 120 tahun. Jangka hayat penduduk Malaysia (tahun):

o Lelaki : 55.8 (1957) – 68.8 (1989) – 71.5 (2006) o Perempuan : 58.2 (1957) – 73.3 (1989) – 76.3 (2006)

Page 22: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

Kadar Kematian Kasar

22

0

5

10

15

20

25

1947

19

57

1967

19

70

1971

19

72

1973

19

74

1975

19

76

1977

19

78

1979

19

80

1981

19

82

1983

19

84

1985

19

86

1987

19

88

1989

19

90

1991

19

92

1993

19

94

1995

19

96

1997

19

98

1999

20

00

2001

20

02

2003

20

04

2005

20

06

2007

Page 23: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

Kadar Kematian Umur Tertentu

23

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Under 1 year

1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+

Lelaki Perempuan

Page 24: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

Kadar Kematian Bayi

24

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1970

19

71

1972

19

73

1974

19

75

1976

19

77

1978

19

79

1980

19

81

1982

19

83

1984

19

85

1986

19

87

1988

19

89

1990

19

91

1992

19

93

1994

19

95

1996

19

97

1998

19

99

2000

20

01

2002

20

03

2004

20

05

2006

20

07

2008

20

09

2010

Page 25: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

Kadar Kematian Ibu Bersalin

25

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1970

19

71

1972

19

73

1974

19

75

1976

19

77

1978

19

79

1980

19

81

1982

19

83

1984

19

85

1986

19

87

1988

19

89

1990

19

91

1992

19

93

1994

19

95

1996

19

97

1998

19

99

2000

20

01

2002

20

03

2004

20

05

2006

20

07

2008

20

09

2010

Page 26: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

Migrasi

26

Migrasi : Perpindahan tempat tinggal melintasi sempadan yang telah ditetapkan untuk jangkamasa yang tertentu.

Migrasi Luaran : Migrasi dari luar negara atau ke luar negara.

Migrasi Dalaman : Migrasi dalam negara iaitu antara negeri atau antara daerah atau antara bandar dengan luar bandar.

Kadar migrasi dipengaruhi oleh: Environment (e.g., climate, natural disasters) Political (e.g., war) Economic (e.g., work) Cultural (e.g., religious, education)

Page 27: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

Teori migrasi

27

Most migrants travel only a short distance.

Migrants travelling long distances usually settle in urban areas.

Most migration occurs in steps.

Most migration is rural to urban.

Each migration flow produces a movement in the opposite direction (counter-flow).

Most migrants are adults.

Most international migrants are young males, while more internal migrants are female.

Page 28: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

Teori transisi Demografi Malaysia kini berada di Fasa 2 dalam transisi

demografi: Fasa 1: kadar fertiliti tinggi, kadar mortaliti tinggi.

Fasa 2: kadar fertiliti tinggi, kadar mortaliti rendah.

Fasa 3: kadar fertiliti rendah, kadar mortaliti rendah.

28

Page 29: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

Transisi Demografi, Malaysia

39.4 36.6

32.5 30.6 30.2 31.3

27.3 26.4

22.6 19.6

8.9 7.9 7.0 6.3 5.5 5.3 4.9 5.0 4.5 4.4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1963 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Kadar Kelahiran Kasar Kadar Kematian Kasar

29

Page 30: Pengenalan Kepada Demografi - lppkn.gov.my · PDF fileMemperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik,

30

Sekian, terima kasih…

Sila layari: http://www.lppkn.gov.my/popnet http://popnet.lppkn.gov.my http://ms-ii.demopaedia.org/wiki Masih dalam pembangunan. Akan dilancarkan pada Ogos 2013

semasa XXVII IUSSP International Population Conference di Busan, Korea Selatan.