pemangkasan tanaman landskap

51
PEMANGKASAN TANAMAN LANDSKAP HANIM AHMAD

Upload: casia-biflora

Post on 22-Nov-2014

18.825 views

Category:

Technology


25 download

DESCRIPTION

nota utk P&P guru

TRANSCRIPT

Page 1: Pemangkasan Tanaman Landskap

PEMANGKASAN TANAMAN LANDSKAP

HANIM AHMAD

Page 2: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 3: Pemangkasan Tanaman Landskap

Memangkas

Memotong bahagian batang, dahan/ranting Memotong bahagian batang, dahan/ranting untuk menggalakkan pertumbuhan pucuk-untuk menggalakkan pertumbuhan pucuk-pucuk, cabang atau dahan dan pengeluaran pucuk, cabang atau dahan dan pengeluaran bunga serta buahbunga serta buah

Page 4: Pemangkasan Tanaman Landskap

Peralatan

Page 5: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 6: Pemangkasan Tanaman Landskap

Tujuan Pemangkasan

Membentuk pokok kepada bentuk yang Membentuk pokok kepada bentuk yang dikehendakidikehendaki

Membuang dahan yang mati / berpenyakit / Membuang dahan yang mati / berpenyakit / dahan yang tidak diperlukandahan yang tidak diperlukan

Merangsang pertumbuhan tunas / bunga / Merangsang pertumbuhan tunas / bunga / buahbuah

Memberi keseimbangan pada pokokMemberi keseimbangan pada pokok

Page 7: Pemangkasan Tanaman Landskap

Memperbaiki lingkungan pertumbuhan Memperbaiki lingkungan pertumbuhan tanamantanaman (mengatur penerimaan cahaya (mengatur penerimaan cahaya matahari, pengudaraan & kelembapan)matahari, pengudaraan & kelembapan)

Meningkatkan nilai astetik tanamanMeningkatkan nilai astetik tanaman

Membuang percabangan / dahan yang Membuang percabangan / dahan yang mengganggu aktiviti manusiamengganggu aktiviti manusia

Page 8: Pemangkasan Tanaman Landskap

Jenis-jenis Pemangkasan

Pemangkasan membentukPemangkasan membentuk Pemangkasan kelazimanPemangkasan kelaziman Pemangkasan pemulihanPemangkasan pemulihan Pemangkasan penjaranganPemangkasan penjarangan

Page 9: Pemangkasan Tanaman Landskap

Pemangkasan membentuk

Untuk memperoleh bentuk pokok yang Untuk memperoleh bentuk pokok yang sesuai sebagaimana yang dikehendakisesuai sebagaimana yang dikehendaki

Dilakukan semasa pokok masih kecil Dilakukan semasa pokok masih kecil terutamanya pokok sakaterutamanya pokok saka

Sesuai dilakukan pada pokok hiasan, pokok Sesuai dilakukan pada pokok hiasan, pokok pepagar, bonsai & pokok di pinggiran jalanpepagar, bonsai & pokok di pinggiran jalan

Page 10: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 11: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 12: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 13: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 14: Pemangkasan Tanaman Landskap

Pemangkasan kelaziman

Untuk mengekalkan sesuatu bentuk Untuk mengekalkan sesuatu bentuk tanaman selepas cantasan membentuk tanaman selepas cantasan membentuk dilakukandilakukan

Page 15: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 16: Pemangkasan Tanaman Landskap

Pemangkasan pemulihan

Untuk mendapatkan pokok yang kelihatan Untuk mendapatkan pokok yang kelihatan bersih dan cantikbersih dan cantik

Dapat menolong pertumbuhan pokok tanpa Dapat menolong pertumbuhan pokok tanpa membazirkan makanan kepada bahagian-membazirkan makanan kepada bahagian-bahagian pokok yang tidak berguna dan bahagian pokok yang tidak berguna dan seterusnya menggalakkan pertumbuhan seterusnya menggalakkan pertumbuhan tunas-tunas barutunas-tunas baru

Page 17: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 18: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 19: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 20: Pemangkasan Tanaman Landskap

Pemangkasan penjarangan

Untuk memperoleh bentuk pokok yang Untuk memperoleh bentuk pokok yang seimbang & cantikseimbang & cantik

Agar peredaran udara & cahaya matahari Agar peredaran udara & cahaya matahari dapat masuk kesemua bahagian pokokdapat masuk kesemua bahagian pokok

Mengelakkan musuh & perosak berlindung Mengelakkan musuh & perosak berlindung dan terhindar dari serangan penyakitdan terhindar dari serangan penyakit

Page 21: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 22: Pemangkasan Tanaman Landskap

Pemangkasan penjarangan juga dapat Pemangkasan penjarangan juga dapat mengurangkan pokok daripada terdedah mengurangkan pokok daripada terdedah kepada kerosakan yang disebabkan oleh kepada kerosakan yang disebabkan oleh angin / ributangin / ribut

Sesuai dilakukan ke atas pokok-pokok Sesuai dilakukan ke atas pokok-pokok landskap yang mengeluarkan dahan utama landskap yang mengeluarkan dahan utama dengan banyak dan rapatdengan banyak dan rapat

Page 23: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 24: Pemangkasan Tanaman Landskap

Mengutil

Merupakan kerja yang paling asas dalam Merupakan kerja yang paling asas dalam pemangkasanpemangkasan

Hanya menggunakan ibu jari & jari telunjukHanya menggunakan ibu jari & jari telunjuk Dibuat pada bahagian-bahagian pokok yang Dibuat pada bahagian-bahagian pokok yang

masih muda seperti pucuk, putik & kuntum masih muda seperti pucuk, putik & kuntum bungabunga

Page 25: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 26: Pemangkasan Tanaman Landskap

Teknik pemangkasanPokok utama

Gunakan peralatan khas Gunakan peralatan khas seperti gergaji pangkas seperti gergaji pangkas atau secateur yang atau secateur yang tajam, bukan sebarang tajam, bukan sebarang alat pemotongalat pemotong

Page 27: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 28: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 29: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 30: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 31: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 32: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 33: Pemangkasan Tanaman Landskap

Apabila memangkas dahan yang kecil / tua, Apabila memangkas dahan yang kecil / tua, potongan hendaklah dibuat hampir dengan tunas potongan hendaklah dibuat hampir dengan tunas (1/2 cm) dan menyerong.(1/2 cm) dan menyerong.

Potongan dibuat pada tunas bahagian luarPotongan dibuat pada tunas bahagian luar Keratan yang dibuat jangan terlalu rapat dengan Keratan yang dibuat jangan terlalu rapat dengan

ruas yang boleh merosakkan pertumbuhan tunas ruas yang boleh merosakkan pertumbuhan tunas

Page 34: Pemangkasan Tanaman Landskap

Memangkas dahan yang besar

Kaedah pemotongan 3 kali disyorkan:Kaedah pemotongan 3 kali disyorkan:1.1. Memotong dahan yang hendak dibuang di Memotong dahan yang hendak dibuang di

bahagian bawah (10-15 cm daripada batang) bahagian bawah (10-15 cm daripada batang) sedalam setengah lilitan batangsedalam setengah lilitan batang

2.2. Diikuti dengan pemotongan dari bahagian atas Diikuti dengan pemotongan dari bahagian atas dengan jarak 2-3 cm dari potongan pertamadengan jarak 2-3 cm dari potongan pertama

3.3. Akhir sekali, tunggul yang tinggal dipotong Akhir sekali, tunggul yang tinggal dipotong

Page 35: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 36: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 37: Pemangkasan Tanaman Landskap

Pemangkasan dahan yang betul

Page 38: Pemangkasan Tanaman Landskap

Memangkas pokok pagaran

Page 39: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 40: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 41: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 42: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 43: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 44: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 45: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 46: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 47: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 48: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 49: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 50: Pemangkasan Tanaman Landskap
Page 51: Pemangkasan Tanaman Landskap