pelajar cemerlang

Download Pelajar  cemerlang

If you can't read please download the document

Post on 22-Jun-2015

1.903 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Dari segi istilah sangat baik Dari segi bahasa ia merupakan pengiktirafankepada pencapaian individu kepada tahapyang paling baik Pelajar cemerlang merangkumi cemerlangdari segi akademik dan sahsiah.

2. AnakAnak Yang Baik Pelajar YangPelajarBerjaya Rakan Yang DiseganiRakan/disenangi /dikagumioleh temanPekerjaPekerja Yang Produktif 3. Kemahiran bukan akademik yang digunakandipelbagai bidang aktiviti KPT (2006), Zalizan (2005), PPK (2004) 4. Kemahiran Insaniah Yang Diperlukan UntukMenjadi Pelajar Cemerlang :Kemahiran keusahawananKemahiran kepemimpinanKemahiranKomunikasipemikiran kritis dan penyelesaianKemahiranmasalahKemahiran kerja berpasukanKemahiran pembelajaran berterusan danpengurusan maklumat Kemahiran etika dan moral profesional 5. Menentukan matlamat hidup Komited apa yang dibuat. Jangan ambil kisahdengan orang lain kata kerana kita susah bukanmereka yang datang membantu.Azam yang tinggi. Pelajar yang pandai tidak semestinya mempunyai azam yang tinggi sebaliknya mereka yang lemah dalam mata pelajaran tetapi mempunyai azam yang tinggi mereka akan berjaya dalam kerjaya. 6. Tidak menulis secara hitam putih. Nyatakanmatlamat yang ingin dicapai dan nyatakan matlamatyang sudah tercapai dan belum tercapai. Tidak tahu kepentingan matlamat dan bagaimanahendak merancangnya. Mula dengan jangka pendek,sederhana dan panjang. Tidak yakin dengan kebolehan sendiri. Hanya dengan berpegang kepada matlamat kita berkeyakinan dan percaya untuk melakukannya.Mangsa persaan takut.Hangat-hangat tahi ayam. Perlukan iltizam yang kuat dan disiplin yang tinggi. 7. Bersikap pesimis iaitu berfikir tentang perkara yang buruk dan menganggapmatlamat yang telah ditetapkan sukar untukdicapaiTidak membuat bayangan positif (positifimaging) iaitu tidak ada angan-angan MatJenin.Dalam satu kajian yang dibuat, yangmembezakan millionare dan billionare ialahmillionare melihat matlamat mereka SEKALISEHARI dan billionare DUA KALI SEHARI(Dr. Shukri Abdullah-Pakar Motivasi) 8. Sentiasa boleh memotivasi diri dan orang lainmelalui tingkahlaku, pakaian dan pertuturan. Membuat refleksi tentang potensi diri. Akuikelemahan dan dalam masa yang sama cubaatasi kelemahan tersebut. Akui kelebihan danjangan sorok kelebihan diri. Sentiasa mengawasi pencuri waktu belajar iaituangan-angan kosong, bertangguh & malas. Boleh belajar dengan sendiri tanpa pengawasan 9. Kebolehan untuk bertutur dengan berkesan Boleh berhujah dan mempertahankan hujah Kebolehanmembuat pembentangan secarajelas dengan penuh keyakinan dan bersesuaiandengan tahap pendengar. Boleh menulis dengan baik Boleh menjadi pendengar dengan baikBoleh menunjukkan bahasa badan denganbaikSambungan... 10. Dengan Orang Lebih Tua;- Menerima arahan - Menerima teguran dari ketua - Menerima pujian, menghargai Dengan Rakan :- Berkongsi maklumat kerja- Kurangkan masalah atau berhelah- Cadangan membina bukan merosak- Menolong bukan bersubahatSambungan.. 11. Orang Yang Lebih Rendah Usia:- Menghargai dengan ikhlas- Sentiasa melindungi / mempertahankan(selagi mana mampu)- Memahami harapan- Menyelesaikan masalah- Menghormati 12. Sentiasa melihat masalah sebagaisesuatu yang positif. Sentiasa berlapang dada (bersangka baik). Kebolehan mencari idea dan mencaripenyelesaian alternatif. Kebolehan berfikir melangkau batas. Bersifat luwes iaitu boleh menyesuaikandiri dengan perubahan persekitaran.Sambungan... 13. Mampu merangsang kesemua deria dalampembelajaran. Kajian menunjukkan bahawa; kita ingat 10 % apayang dibaca kita ingat 20% apa yang didengar kita ingat 50 % apa yang didengar & dilihat kita ingat 70% apa yang dicakapkan kita ingat 90% setelah dipraktikkan 14. Kebolehan membina hubungan baik, berinteraksidengan orang lain. Kebolehan memahami dan mengambil peranan bersilihganti antara ketua kumpulan dan ahli kumpulan Kebolehan memberi sumbangan kepada perancangandan menyelaraskan hasil usaha kumpulan Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan 15. Kebolehan mencari maklumat yang relevandaripada pelbagai sumber Kebolehan untuk menerima idea baru danberkeupayaan untuk pembelajaran autonomi. Kebolehan mengembangkan minda ingintahu dan sentiasa bersikap ingin belajarsesuatu yang baru 16. Berkebolehanuntuk mematuhi peraturanyang ditetapkan. Kebolehan mengamalkan sikap beretika,di samping mempunyai rasa tanggungjawab. Sentiasa berpakaian kemas dan sopan 17. Dr. Kamarudin TahirPensyarah Kanan Kolej Komuniti LedangKementerian Pengajian Tinggi 18. Banyak kajian keibubapaan menunjukkanbahawa sikap ibu bapa terhadap pendidikananak-anak semasa di rumah mempunyaikaitan dengan tahap pencapaian pendidikananak-anak di sekolah. Ada kajian membuktikan bahawa semangat yang diberikan oleh ibu bapa mampu mengubah anak-anak menjadi lebih maju, di samping memberi kata-kata semangat.Dr. Kamarudin TahirPensyarah Kanan Kolej Komuniti LedangKementerian Pengajian Tinggi 19. Pastikan anak-anak habis mengulangkajipelajaran Tenangkan fikiran supaya anak- anak tidakbercelaru Kondisi yang sempurna untuk anak-anakbelajar Jadilah seorang sahabat kepada anak-anakuntuk mereka meluahkan perasaanDr. Kamarudin TahirPensyarah Kanan Kolej Komuniti LedangKementerian Pengajian Tinggi 20. Jangan beri tekanan kepada anak-anakdengan kata-kata yang menjatuhkansemangat. Jangan membandingkan dengan adik beradikyang lain. Berikan anak-anak makanan yang berzat danberkhasiat. Maafkan kesalahan anak-anak Adakan solat hajat sebagai jalan terakhirselepas berusaha. Bertawakal.Dr. Kamarudin TahirPensyarah Kanan Kolej Komuniti LedangKementerian Pengajian Tinggi 21. Dalam satu hadis rasulullah s.a.w bersabda,yang bermaksud : "seorang anak itudilahirkan dalam keadaan fitrah dan ibubapanyalah yang mencorakkan sama ada iamenjadi seorang Yahudi , Nasrani , atauMajusi "Dr. Kamarudin TahirPensyarah Kanan Kolej Komuniti LedangKementerian Pengajian Tinggi 22. Bila Allah cepat makbulkan doa kita, maka Diamenyayangi kita,Bila Dia lambat makbulkan doa kita, maka Diaingin menguji kita.Bila pula Dia tidak makbulkan doa kita, maka Diamerancang sesuatu yang lebih baik untuk kita.Oleh itu hendaklah kita sentiasa bersangka baikpada Allah dalam apa jua keadaan punkeranakasih sayang Allah itu mendahului kemurkaanNya