panduan pengisian skt

of 16 /16
1 Kemaskini : JUL 2007 BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA MEWUJUDKAN SKT BAGI PEGAWAI MEWUJUDKAN SKT BAGI PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) YANG DINILAI (PYD) NOTA 1 NOTA 1

Upload: misfara

Post on 08-Nov-2014

85 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

hrmis

TRANSCRIPT

Page 1: Panduan Pengisian SKT

1Kemaskini : JUL 2007BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

MEWUJUDKAN SKT BAGI MEWUJUDKAN SKT BAGI PEGAWAI YANG DINILAI (PYD)PEGAWAI YANG DINILAI (PYD)

NOTA 1NOTA 1

Page 2: Panduan Pengisian SKT

2Kemaskini : JUL 2007BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

1. Di laman utama HRMIS, klik pada PENGURUSAN PRESTASI

2. Klik menu LAPORAN PENILAIAN PRESTASI

3. Klik menu PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN

4. Klik menu SASARAN KERJA TAHUNAN

5. Klik menu PEGAWAI YANG DINILAI

6. Klik menu SASARAN KERJA TAHUNAN

MEWUJUDKAN SKT BAGI PYD

Page 3: Panduan Pengisian SKT

3Kemaskini : JUL 2007BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

<< ID PYD >>

<< NO. K/P PYD >>

MOHD. RIDZUWAN BIN WARI

<< JAWATAN PYD >>

<< BU PYD >>

<< ID PYD >>

<< NO. K/P PYD >>

Page 4: Panduan Pengisian SKT

4Kemaskini : JUL 2007BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

<< ID PYD >> << NO. K/P PYD >><< NAMA PYD >>x<< JAWATAN PYD >><< BU PYD >>

<< ID PYD >>

<< NO. K/P PYD >>

Page 5: Panduan Pengisian SKT

5Kemaskini : JUL 2007BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

MEWUJUDKAN SKT BAGI PYD

Fungsi Salin adalah untuk CO menyalin

SKT bagi tahun sebelumnya, jika ada.

Fungsi Aturan SKT adalah untuk CO

menyusun semula semua SKT yang telah ditambah atau disalin.

.

3. Klik Tambah Aktiviti/Projek.

Page 6: Panduan Pengisian SKT

6Kemaskini : JUL 2007BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

MEWUJUDKAN SKT BAGI PYD

4. Isi maklumat-maklumat di atas. Dan klik butang Simpan.

Page 7: Panduan Pengisian SKT

7Kemaskini : JUL 2007BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

6. Klik butang Yes jika pasti untuk menyimpan. Kemudian papar mesej Berjaya disimpan. Dan klik butang OK.

5. Klik butang Tambah, jika pasti untuk menambah Petunjuk Prestasi.

Page 8: Panduan Pengisian SKT

8Kemaskini : JUL 2007BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Fungsi Salin dari SKT PYD adalah untuk PPP menyalin SKT PYD bagi tahun tersebut, jika SKT PYD telah disahkan oleh

PPP. Fungsi ini hanya dipaparkan semasa PPP baru mewujudkan SKT.

Page 9: Panduan Pengisian SKT

9Kemaskini : JUL 2007BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

7. Klik Tambah Aktiviti/Projek, jika ingin menambah Aktiviti/Projek bagi SKT yang ditambah. Ulangi langkah di slide 6 dan seterusnya.

Paparan status SKT- (Draf) setelah mewujudkan Aktiviti/Projek/Keterangan dan Petunjuk Prestasi bagi SKT 1.

Page 10: Panduan Pengisian SKT

10Kemaskini : JUL 2007BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

8. Masukkan maklumat Aktiviti/Projek/Keterangan bagi SKT 2 yang ditambah. Ulangi langkah di slide 6 dan seterusnya.

Page 11: Panduan Pengisian SKT

11Kemaskini : JUL 2007BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

9. Klik hyperlink Dokumen Sokongan untuk muat naik dokumen yang berkaitan.

10. Klik butang Hantar untuk menghantar kepada PPP bagi penilaian SKT CO.

Page 12: Panduan Pengisian SKT

12Kemaskini : JUL 2007BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

11. Klik butang Yes, jika pasti untuk menghantar, atau No jika tidak.

Page 13: Panduan Pengisian SKT

13Kemaskini : JUL 2007BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Page 14: Panduan Pengisian SKT

14Kemaskini : JUL 2007BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Page 15: Panduan Pengisian SKT

15Kemaskini : JUL 2007BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Paparan lengkap status SKT- (Memerlukan Pengesahan) setelah SKT dihantar kepada PPP untuk pengesahan.

Page 16: Panduan Pengisian SKT

16Kemaskini : JUL 2007BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

SEKIAN, SEKIAN, TERIMA KASIHTERIMA KASIH